Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00."

Transkript

1 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah (NS) Aase B. Stisen (AaS) Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl AD. 2 Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det skal indskærpes at, hvis man har indsigelser til referatet skal dette meddeles under mødet, eller når vi godkender referatet den følgende måned og ikke flere måneder senere. Herefter blev begge referater godkendt. AD. 3 Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. 1. Solceller. Bilag 1. Birger Lund A/S rådgivende ingeniører har undersøgt muligheden for opsætning af solceller på alle 8 blokke på Torvet. Afdelingen har på nuværende et forbrug af elektricitet på et år på KWh til fællesarealer og vaskerier. Den samlede produktion af solceller kan komme op på KWh på et år. Det er nok til at dække 60% af afdelingens fællesforbrug. Faktiske udgift er på nuværende ,00 kr. Med en aktuel elpris på 2,04 kr/kwh udgør værdien af første års el-produktion således ,00 kr. Projektet betyder at der skal optages et 30 års lån Dette vil betyde at der kommer en årlig besparelse på ,00 kr. fra dag 1. En enig bestyrelse godkendte forslaget. Forslaget vil blive fremsat på beboermødet. Forslaget skal godkendes af Brøndby Kommune. Esbern Ott og Freddy R. afholder et møde med teknisk forvaltning d. 15. august. 1

2 Meddelelser fra administrationen fortsat. 2. Inddækning af altaner på Nordsiden. Bilag 2. Vi har modtaget et tilbud fra firmaet Balco, med en beskrivelse af projektet. Grundet det er en stor entreprise skal det ud i licitation. Teknikudvalget skal afholde et møde og arbejde videre med materialet til at det kan blive fremlagt som forslag på det kommende beboermøde. 3. VVS Forhandler. Bilag 3. Der er indhentet tilbud på vvs priser fra 3 firmaer på håndvaske og toiletter, samt stålvaske. Ud fra dette valgte en enig bestyrelse at firmaet Bolind fremadrettet skal være leverandør. 4. Køkkenrenovering. Bestyrelsen skal gennemgå reglerne i samarbejde med varmemesteren og administrationen vedr. standarden og betingelserne for et lånekøkken. Der skal ikke være tvivl om proceduren vedr. hvilke muligheder for indflydelse beboeren har på indretningen af et lånekøkken. AD. 4 Godkendelse af bestyrelsens årsberetning. Bilag 4. Med enkelte rettelser blev beretningen godkendt af bestyrelsen. FR fremlagde at vi havde 3 forslag til beboermødet (husorden omkring markiser solceller og altan inddækning) en enig bestyrelse var enig om at der ikke var flere. AD. 7 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bianca har undersøgt muligheden for at det kunne være lærlinge der kunne male fx butiksfacader eller legeredskaber. Dette er ikke muligt, dette er et spørgsmål om at forsikringen dækker. Vedr. trappevask er der forslag om at der bliver fulgt op på, hvordan standarden er. AD. 10 Formandens meddelelser v / Freddy Rasmussen. 1. Vigtige oplysninger. Bestyrelsen godkendte på sidste møde i juni et forslag om at mangfoldiggøre et opslag, hvor der kommer en magnet på bagsiden, med vigtige oplysninger til bl.a. varmemester, Falck etc. (KP) ønskede at komme med et andet udkast, dette er ikke sket. Bestyrelsen godkender den tidligere fremlagte forslag, hvor der vil blive indkøbt 500 stk. til den tilbudspris som er aktuel nu kr. 927, - inkl. moms plus levering. Disse vil blive husstandsomdelt til alle beboere. 2

3 2. Indsats for de unge. En orientering om at der afholdes et møde med Brøndby Kommune. Formandens meddelelser fortsat. 3. Vandprøve. Bilag 7. En orientering vedr. analyse af vandprøve. Prøven er taget midt på dagen. Jo mere forbrug, jo mere behandles der. Prøven viser at der er langt op til grænserne for, hvornår det overstiger det tilladte. 4. Vedr. klimaforandringer. Bilag 8. En orientering om information fra Brøndby Kommune, Teknisk forvaltning omkring Klimaforandringer/ skybrud og hvilke tiltag og aktiviteter der gøres. 5. Hjemmesiden. Bilag 9. Beboer efterlyser reglerne for husdyr, hvorfor de ikke er på hjemmesiden. Bestyrelsen godkender at de bliver lagt på hjemmesiden. 6. Orientering. Bilag 10 og Bilag 11. En orientering om en udgift til 2 udkald til oplukning af elevator, grundet for mange personer i elevatoren. 7. Tilbud på ekstra antennestik. Bilag 12. Der er indhentet et tilbud fra Hovedstadens EL- Teknik A/S på ekstra antenne og Bredbånd stik forbindelse. Udførelse 10 meter kabler for både antenne, samt data kabler ekstra udtag for antenne, samt bredbånd med kabel kanaler vil beløbe sig til ca kr. inkl. moms. Det er op til den enkelte beboer om de ønsker denne mulighed. 8. Erhvervsdrivende. Bilag til pkt. 10. Indehaver af Vin og Tobak fremsender skriftligt et ønske om opsætning af en håndvask, i forbindelse med muligheden for at udvide til også at sælge brød / wienerbrød. Bestyrelsen godkender etablering af håndvask i forretningen, men med det krav at indehaveren M. Adnan Dad skal retablere på hans regning. Ansøgning fra indehaver af Indien Palette, Bashir Ahmed og Nazakat Hussein har fremsendt skriftligt, at de ønsker at udvide salgslokalet, hvor der skal etableres et tag selv salatbord, samt ekstra siddepladser. Samtidig ønsker de at supplere med sortimentet med salg af kebab kød. Bestyrelsen godkender etablering af en ekstra udvidelse af lokalet ved fjernelse af en væg, men med kravet om at indehaverne skal retablere på deres regning. 10. Cykelsti på Torvet. Bilag til Pkt. 10. Der bliver stillet forslag, at der bliver søgt igen til Brøndby Kommune omkring muligheden for at få etableret en sikker cykelsti på torvet. Bestyrelsen godkender. 3

4 11. Legepladser. Forslag at der bliver nedsat et legeplads udvalg. Bianca og Naseer melder sig. AD. 5 Gennemgang af budgetkontrol. Bilag 5, Bilag 5a. Bestyrelsen kan ved gennemgangen konstatere bl.a. at forbruget er meget højt på kontiene på faldstammer og på badeværelser i forhold til at der er 5 måneder tilbage af dette års budget. Vedr. faldstammer skyldes det at der ud over den procedure vi følger når vi udskifter faldstammer, var der en hel side i en opgang der skulle skiftes. Vedr. badeværelser skal der strammes op omkring, hvornår man sætter arbejdet i gang med flere renoveringer i løbet af året. AD. 6 Nyt fra Festudvalget v / Mads G. og Aase B. S. Der deltager 79 beboere fra afd. 3 og i alt fra de 3 afdelinger 194 på turen til BON BON LAND søndag d. 26. august. AD. 8 Meddelelser fra kasserer v / David Oszlak. Bilag 6 og bilag til pkt. 8. Der er ca kr. tilbage på kontoen. AD. 9 Organisationsbestyrelsen v / Freddy R. og Tina L. Der har været afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. tilladelse til handicapparkering. Der var kommet en afgørelse fra beboerklagenævnet. Dette medfører at de tilladelser til handicap parkeringer der er givet frem til den dato hvor beboerklagenævnet har truffet deres afgørelse ikke er gyldige. Depositummet på de kr. skal tilbageføres til de beboere som har betalt. Beboer der har en handicapplads, er gået rundt i alle opgange og har sat et opslag op med afgørelsen fra beboerklagenævnet ifølge med (KP) fra bestyrelsen, som er behjælpelig med at låse ham ind. Bestyrelsen påpeger over for (KP) at det ikke er tilladt at lukke en anden beboer ind i samtlige opgange for at sætte opslag op, der ikke er godkendt af bestyrelsen. En beslutning (KP) selv har været med til at vedtage. Herefter forlader (KP) mødet i protest. AD. 11 Orientering omkring byggemøder, gavlisolering og altanudskiftning. Vedr. gavlisolering er de en uge bagud, men de mener at de kan indhente det. 4

5 AD. 12 Forslag til orienteringsbrev / Dagsorden. Nedsættelse af et legeplads udvalg, samt en opfordring til nogle frivillige beboere der kunne have lyst til at være med i dette udvalg. En påmindelse om at deltage i beboermødet. AD. 13 Eventuelt. Ingen bemærkninger. Dirigent på næste møde: Knud Petersen Husk afbud til formanden eller sekretæren Referent: Aase Birthe Stisen 5

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Claus Kæstel (CK) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) David Oszlak

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor. Referat fra generalforsamlingen I Grundejerforeningen Ådalsparken den 21.juni 2012 Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere