Projekt 4. A Solcelleanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt 4. A Solcelleanlæg"

Transkript

1 Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland Projekt 4. A Solcelleanlæg Fordybelses projekt med solcelleanlæg Jacob Jensen, Kim Meldgaard og Rune Naundrup Dahl

2 Titelblad Denne rapport er udarbejdet til eksamensopgave på el-installatørsuddannelsen på University College Nordjylland. Projektet er et fordybelses projekt og dækker områderne: Solcelleanlæg Formalia Vejleder: Niels Jørgen Andreasen Skole: Professionshøjskolen - University College Nordjylland Periode: 22. april juni 2013 Afleveret 17. juni 2013 kl Udarbejdet af: Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 2 af 233

3 Forord Denne rapport er udarbejdet 22. april juni 2013 i et projektforløb på El-Installatør uddannelsen ved University College Nordjylland, under vejledning af Lise Juul Poulsen, Niels Jørgen Andreasen, Anders Dalum og Jens Henrik Nielsen. I projektet fordybede vi os med et solcelleanlæg til Gentofte rådhus, som skulle have installeret det på deres vandrette tag. Vores projekt skulle være sideløbende med det aktuelle projekt, som vi fik tilsendt af Thomas Larsen og hans studiekammerat Casper Skaarup. Da dette projekt blev nedlagt, har der været mange oplysninger, der har været svære at skaffe, såsom størrelsen på transformeren osv., og derfor antaget de oplysninger vi ikke har kunnet skaffe. Dette projekt er skrevet til vores eksaminatorer. Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 3 af 233

4 Indholdsfortegnelse Indhold Titelblad... 2 Forord... 3 Indledning... 9 Metode afsnit Det generelle solcelleanlæg Anlægget til Gentofte rådhus Problemformulering Projekt afgrænsning Generelt om solceller Poly krystaliske Mono krystaliske Tyndfilms solceller Solcellens opbygning Sådan virker en solcelle Placeringen af solceller Sammenligning af paneler Standarder Konklusion for generelt om solceller Generelt om invertere Hvad er en MPPT? Hvordan indvirker skyggepåvirkning? Fordele og ulemper mellem micro inverter og decentral inverter Sikkerhed i inverteren Lovgivning for inverterer Sammenligning af invertere Konklusion for generelt om inverterer Generel lovgivning til solceller Forsyningsselskabet regler Vejledning for elinstallatører om tilslutning mv Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 4 af 233

5 Almindelige betingelser Konklusion DONG Energy Tekniske forskrifter fra Energinet Teknisk forskrift for elproducerende anlæg med en mærkestrøm på 16A pr. fase eller derunder 30 Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere Retningslinje for nettoafregning af egenproducenter Konklusion tekniske forskrifter Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit Konklusion for stærkstrømbekendtgørelsen CE-mærker DS-Hæfte 22:2005 CE-Mærkning En praktisk guide Konklusion CE-mærkning Brandmyndighedernes regler og anvisninger Ulemper ved solceller i forbindelse med brandslukning Forholdsregler over for brand Konklusion brand Anden lovgivning Konklusion for generel lovgivning for solceller Beskyttelse mod transient Lynnedslag Transient Hvad er en transientbeskyttelse Potentialudligning Krav til installation af transientbeskyttelsen Klassificering af overspændingsafledere Gnistgab Jordlederen Jordelektroden Tilslutningslederne Lynafleder Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 5 af 233

6 Konklusion for beskyttelse med transient Energioptimering i forbindelse af solcelleanlæg Opbevaring af energien Batteri læring af energien Flytning af energi forbruget Hvilke muligheder har ejerne af solcelleanlægget Tekniske muligheder for flytningen af strømme Generel økonomi Økonomisk sammenligning af invertere Økonomisk sammenligning af decentrale invertere Fejlkilder til denne beregning Konklusion økonomi decentralleinvertere Tilbagebetalingstider på solcellepaneler Kalkia tilbus på montagearbejde Beregning af tilbagebetalingstider Fejlkilder til denne beregning Konklusion for tilbagebetalingstider på solcellepaneler Økonomi transientbeskyttelse Konklusion økonomi transientbeskyttelse Økonomi beregning på energioptimering af energi fra solceller Batteribank for solcelleanlæg Konklusion for investering i solcelle batteribank Konklusion for generel økonomi Kvalitetssikring af solcelleanlæg Projektering Modtagekontrol Montageforhold El arbejdet på DC siden El arbejde på AC siden Kontrol af anlægget Kontrol af solcelle anlægget General drift og vedligeholdelse af solcelleanlæg Fejlsøgning på solcelle anlægget Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 6 af 233

7 Vedligeholdelse af solcelle anlægget Konklusion på kontrol, drift og vedligeholdelse af installationen Oplysning ved Gentofte rådhus Nyt solcelleanlæg Bosch C-Si M260W Enpfase M Transientbeskyttelse Solcelleanlæg design Anlægsstørrelse af nyt solcelleanlæg på Gentofte rådhus Produktionsstørrelse af eksisterende solcelleanlæg Maksimal størrelse af nyt solcelle anlæg Dimensionering Beregning af nyt anlægs kwh Korrektionsfaktorer Stikledning Hovedledning Gruppeledning Selektivitet Harmoniske strømme Spændingsændring Energioptimering i kabler fra anlæg til hovedtavle Overholdes af lovgivning Økonomi i kommunen Tilskud Afskrivning af solcelleanlæg Salg af solcelleanlæg Afregning af kwh Inden 31. december Efter 31. december Kalkia tilbud Tilbudsbrev Tilbudsbrev bilag CE-mærkning af solcelleanlæg Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 7 af 233

8 Risiko vurdering CE-overenstemmelseserklæring Aflevering til DONG Drift og vedligeholdelse vejledning Projektkontrol Konklusion Bibliografi Bilagsliste Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 8 af 233

9 Indledning Solcellen blev opfundet af Charles Fritts i 1885, og er blevet udviklet siden, da den muligvis bliver en alternativ forsyningskilde for fossile brændstoffer. Vi har valgt dette projekt for at få en større viden om emnet. Danmark havde et investerings boom af solcelleanlæg sidste år, og fandt dette emne højaktuelt. Regeringen kom med nogle ændringer i reglerne op til projektaflevering, som medfører at solcelleanlæg ikke er højaktuelt forover. Derfor skulle vi finde et projekt omkring solcelleanlæg, vi fik tilsendt et projekt ved Gentofte rådhus, som skulle have installeret endnu et solcelleanlæg på deres sidste fløj. Vi vil beskrive general lovgivning omkring solcelleanlæg, beskrive solcelleanlægget og vælge elementerne ud fra en økonomisk betragtning. Investeringen skal være tilbagebetalt inden ti år udtaler Finanskoordinator Ole Sig. Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 9 af 233

10 Metode afsnit Denne rapport er delt op i to afsnit. Det generelle solcelleanlæg Anlægget til Gentofte rådhus Det generelle solcelleanlæg Første del af rapport skal danne en basis viden, hvor vi vil starte med at beskrive det generelle omkring solcellepaneler. Når det er beskrevet, skal vi have omdannet den generede energi fra panelerne om til en spænding, som vi kan bruge til vores elektriske udstyr eller sendes tilbage til forsyningsselskabet, dette sker ved hjælp af inverteren, som vil blive beskrevet herefter. Når vi har dannet basis viden omkring panel og inverter skal vi undersøge hvilke reglementer og standard disse skal overholde for at blive opsat i Danmark, her har vi også gennemarbejdet kravene fra DONG Energy som er forsyningsselskabet ved Gentofte rådhus, herunder er der også beskrevet generelle krav til CEmærkning. Efter lovgivningen beskriver vi om beskyttelse af anlægget og installation mod transient, da vi i lovgivningen skriver lidt omkring forsikringsselskabets krav, hvor transientbeskyttelse kunne være et af dem. Når vi har skrevet om et solcelleanlæg som helhed, hvilket er en energioptimering i sig selv, er det passende at beskrive hvilke muligheder der eventuelt er i forbindelse med et solcelleanlæg. Herefter vil der blive lavet økonomiske betragtninger af ovenstående emner, hvor det valgte vil blive arbejdet videre med i resten af rapporten. Til sidst i den generelle beskrivelse vil vi beskrive lidt omkring kvalitetssikring af et solcelleanlæg og hvordan man opretholder drift og vedligeholdelse på et solcelleanlæg. Anlægget til Gentofte rådhus Anden del af rapport vil omfatte det specifikke anlæg til Gentofte rådhus. Vi starter med at indhente oplysninger til projektering af anlæg. Som vi vil bruge til at udregne maks. effekten til det nye anlæg, hvor vi herefter vil dimensionere. Herefter vil vi undersøge kommunens økonomiske forhold, for at kunne optimere vores tilbud, og kontrollere om kommunen har nogle tilskudsmuligheder. Dette vil blive samlet til et færdigt tilbud med en tilbagebetalingstid. Herefter vil vi kvalitetssikre solcelleanlægget og projektet, hvor vi ender ud med en konklusion. Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 10 af 233

11 Problemformulering Hvordan projekteres en solcelleanlæg til Gentofte rådhus, efter gældende love og regler? Projekt afgrænsning De listede punkter vil blive gennemarbejdes og/eller beskrives i dette projekt. Beskyttelse af anlæg Transientbeskyttelse af anlæg på primærsiden Transientbeskyttelse af anlæg på sekundær siden Potentiale udligning af solceller Økonomisk del Sammenligne priser på investering af anlæg Tilbagebetalingstider på anlægget Afregning af kwh med nye regler Dimensionering af anlæg Valg af invertere Spændingsfald af kabler Energi optimering i kabler Spændingsniveauer på solceller af valgte typer Spændingsniveauer på inverter på primærsiden Fra transformerens sekundærside til solcelleanlæg herunder: Spændingsfald, selektivitet, overbelastningsbeskyttelses, kortslutningsbeskyttelse og beregning af harmoniske strømme Design af solceller Placering af solceller og invertere i forhold til omgivelser Forskel på solceller med monokrystal og tyndfilm Kvalitetskontrol Drift og vedligeholdelsesplaner Slutkontrol af anlægget inklusiv CE mærkning Lovgivning og regler Net selskabets regler Brandmyndighedernes regler Lovgivning af solcelleanlæg Regler for CE-mærkning Energioptimering Optimal udnyttelse af solcelleanlæg Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 11 af 233

12 Generelt om solceller Vi vil starte med at beskrive generelt om solceller, da det danner en basis viden omkring emnet. Solceller er blevet meget populære som energi kilde. Det skyldes at der ikke er nogle bevægelige dele, der kan gå i stykker, og der har været en god tilbagebetalings værdi i anskaffelsen af solceller. Det er mest private husejere og på kontorbygninger der bliver monteret solcelleanlæg. Solcellepanelerne kan f.eks. monteres på husets tag, på facaden eller nogle kan endda bruges som afskærmning for solen på ruder. Ifølge (Energitjenesten.dk, 2013) bliver solceller brugt til at producere elektricitet fra solens lys, og derved bliver elektronerne sat i bevægelse. Det er solens lys og ikke solstrålerne der aktivere solcellen, og derfor produceres der også elektricitet når det er overskyet. Solceller består typisk af forædlet silicium. Solcellerne producerer jævnstrøm, og ydelsen afhænger af solens lys og størrelsen af solcellerne. Herunder er nævnt de tre mest benyttede solcelletyper. Poly krystaliske Information om polykrystaliskesolceller er fundet jf. (Energitjenesten.dk, 2013). Poly krystaliske solceller består af store krystaller, hvor silicium er støbt i forme. Silicium er det 8. mest almindelige grundstof i universet. Jordskorpen består af ca. 25 % silicium, Folkecenter, N. (2013). De leveres ofte i rammer, men kan også leveres rammeløse. Disse kan bruges som erstatning for glas i almindelige kendte profilrammer. Virkningsgraden for poly krystaliske solceller er ofte lidt lavere, men det opvejes ved at krystallerne ligger tættere sammen. Virkningsgraden ligger typisk på ca %. Panelets levetid er typisk år. Mono krystaliske Information om monokrystaliskesolceller er fundet jf. (Energitjenesten.dk, 2013). Mono krystaliske solceller er lavet af silicium stave, der er skåret i papir tynde skiver. Skiverne placeres mellem to glas plader eller glas på forsiden og plast på bagsiden. Når de så bliver lagt ned i panelet, bliver skiverne skåret i kvadrater, således de kan ligge tættere sammen. Når skiverne ligger tættere sammen, bliver virkningsgraden højere typisk omkring %. Mono krystaliske solceller har ligeledes en levetid på år. Tyndfilms solceller Information om tyndfilmssolceller er fundet jf. (Energitjenesten.dk, 2013). Tyndfilms solceller er lavet af mange lag kobber-indium-selen og cadmium-tellurid der er forbundet i serier. Kobber-indium-selen og cadmium-tellurid finder ligeledes i produkter såsom genopladelige batterier Tyndfilmssolceller har et lavt energi- og materialeforbrug under fremstillingen i forhold til de krystaliske solceller. Tyndfilms solceller er så tynde, at de kan lægges på et vindue og på den måde bruges som solfilm. Denne teknik benyttes eksempelvis også i skærmen på lommeregnere. I modsætning til krystaliske solceller, der har den højeste effektivitet i direkte sol, er tyndfilms solceller mere effektive i gråvejr, hvorved effekten bliver opvejet. Ydermere er tyndfilms solceller ikke påvirket af varme på samme måde som de krystaliske solceller. Derfor er årsproduktionen sammenlignet med de krystaliske solceller faktisk god. Dog har de størrelsen imod sig, da der ca. skal bruges dobbelt så mange paneler i forhold til krystaliske solceller for at opnå den samme effekt. En fordel at vinde ved tyndfilms solceller er at der ved skygge kun lukkes ned der, hvor skyggen falder på panelet, hvorimod de krystaliske paneler lukker ned i områder, hvor der stadig kan være sol. Altså Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 12 af 233

13 lige uden for skyggen. Virkningsgraden ligger typisk omkring 6-10 %. Levetiden for tyndfilms solceller er omkring år. Solcellens opbygning Solcellen er overordnet opbygget som vist på tegningen herunder jf. Gaia Solar (2013) Figur 1 Et gennemsnit af en solcelle. (Gaia Solar, 2013) Figuren viser et snit af en poly- og monokrystalisk solcelle fra Gaia Solar med følgende komponenter: Glas: Et jernfattigt og hærdet glas der beskytter panelet mod vind og vejr og samtidig giver en højere transparens end almindelig glas. EVA: Et 2-komponent produkt, der bliver flydende ved høje temperaturer. Produktet kaldes EVA (Ethyl Vinyl Acetat). Solceller: Solcellerne der består af silicium pladerne (mono- eller polykryskalinsk). Eva: Et nyt 2-komponent produkt. Tedlar: Tedlar som bagside, der er UV bestandigt, beskyttende og stabiliserende af solcelle panelet. Når lagene er lagt oven på hinanden, bliver de udsat for en slags laminering under en kontrolleret opvarmning under et minimalt vakuum. Varmen gør således at EVA materialet bliver flyderne og vakuummet sørger for at al luft bliver suget ud af solcelle panelet. Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 13 af 233

14 Sådan virker en solcelle Nedenstående afsnit er lavet ved brug af (Solenergi, 2013). Solceller består af en halvleder eller diode, og virker ved at sollysets fotoner rammer de elektroner, der er i siliciummet, og omsætter solstråler til elektricitet. Elektronerne får så tilført energi, og bryder løs fra deres udgangspunkt/deres normale position. Når de har fået tilført energi, kan de trænge gennem p-n overgangen i dioden fra p-laget til n-laget, fortrinvis i den ene retning, og derved bliver der en forskel mellem elektronkoncentrationen på for- og bagsiden. Elektronerne bliver så samlet op i kontaktlaget og ledet tilbage gennem en ledning til bagsiden, og derved er de klar til at få tilført ny energi fra sollyset. Figur 2 Sådan virker en solcelle. Solenergi(2013) Da hver solcelle kun producere ca. 0,5 V sættes alle solcellerne i serie med hinanden og danner et solcellepanel. Derefter sættes hvert panel også i serie med hinanden, og derved kan man få op til 1000 V på DC siden af et solcelleanlæg. Hvis der ikke er monteret bypass dioder i et solcellepanel 1, og der falder en skygge på et panel, vil alle panelerne stoppe produktionen af elektricitet. For at forhindre fejl på panelet sidder bypass dioden for at lede strømmen fra de andre paneler uden om den zone, hvor der er skygge påvirkning på. Dog vil der være en reduktion af produktionen fra den zone der er påvirket, men der vil stadig være nogen el produktion fra de andre paneler og zoner. 1 Bypass dioden bliver beskrevet i afsnittet om inverteren. Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 14 af 233

15 Placeringen af solceller Efter SBi anvisning 230 jf. Bygningsreglementet (2010), anbefales det, at man undgår skygge på panelet, og sørger for god ventilation af panelet og vekselretteren. For at få den optimale indstråling på krystaliske solcelle panelet er det vigtigt, at solcelle panelet har den rigtige geografiske placering og den rigtige hældning. Hvis solcelle panelet placeres inden for en vinkel ± 40 0 i forhold til syd og med en hældning på i forhold til vandret, vil ydelsen være reduceret med mindre end 10 %. Dog vil den optimale placering for at få den største ydelse af solcelleanlægget være en placering med retning mod syd. Hældningen på panelerne bør være mellem i forhold til vandret (Se Figur 3 Solcelle panelets optimale placering i. Danmark Bolius (2012). Figur 3 Solcelle panelets optimale placering i. Danmark Bolius (2012) Da Figur 3 er general for alle solcellertyper, men da tyndfilmspaneler og polykrystalinskepaneler skulle være bedre til indirekte lys, burde der være en forskel på Figur 3 i forhold til monokrystalinske. Vi har derfor hørt vejleder og leverandør om hvilken virkning det har på solcelletyperne at placere dem anderledes i forhold til hældningen på panelet, men der findes ingen tilgængeligt dokumentation. Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 15 af 233

16 Greenscan (2013) har lavet en illustration, hvor de sammenligner den bedste placering af tyndfilm og krystaliske paneler vist på Figur 4. Hvor vi kan se at tyndfilmssolceller yder det samme, om det vender mod øst, vest eller syd. Men krystallinske solceller yder optimalt hvis de vender stik syd, maksimalt forskudt ± 30 Figur 4 - Den bedste placering af et solcelle panel. Greenscan (2013) Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 16 af 233

17 En højspændingsledning vil kunne give en nedsættelse af ydelsen på op til 5 %, og en 10 m flagstang, som vist på Figur 5, kan stå med kun 6 m afstand om sommeren, men om vinteren skal den stå på 16 m afstand, fordi solen ikke står så højt om vinteren. Anlægget bør i den forbindelse være fri for skygge mellem kl i sommer halvåret. Kan det ikke undgås at få skygge på nogle af panelerne, bør anlægget deles op i flere sektioner med flere mindre vekselrettere eller sektionerne koblet på hver sin MPP-tracker i vekselretteren, som vil blive beskrevet senere. Figur 5 Skyggens længde sommer og vinter Ukendt kilde En anden faktor der skal tages med under anlægsfasen er, at der skal være godt med ventilation omkring panelet. Typisk mellem 8-10 cm fra taget. Kan der ikke laves denne afstand, skal man regne med en nedsættelse af ydelsen på 0,2-0,5 % per grad afhængig af typen. Vekselretteren skal også placeres på en ventileret plads for optimal ydelse. Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 17 af 233

18 Sammenligning af paneler Når man skal til at dimensionere et solcelleanlæg, er der også den fysiske plads, der kan give nogle udfordringer. Derfor skal man lave nogle beregninger, således at man får mest udnyttelse ud af solcelle panelerne. Herunder bliver tre udvalgte typer af paneler opstillet til sammenligning, da vi kunne skaffe datablade, priser og CE-godkendelse på valgte typer: Tabel 1- Sammenligning af solcellepanel modeller jf. (Bosch, 2013), (Solar Frontier, 2013) og (Avancis, 2013) Panel Type Ydelse Virkning sgrad Pris Størrelse (L x B x H) Bosch Solar Mono 260 W 15,8 % 2396, x990x50 Module c-si M mm 60 Sharp ND- Poly 240 W 14,6 % 2600, x994x46 R240A2 mm Panelets størrelse Ydelse/ m 2 1, ,21 W m 2 1,642 m 2 124,82 W PowerMax SMART Tyndfilm 135 W 12,8 % 1015, x664x39,6 mm 1,053 m 2 111,71 W Her kan det ses, at det er mono krystaliske solcelle paneler, der har den bedste ydelse/ m 2. Standarder Producenterne til solcelle paneler skal overholde nogle standarder, der blandt andet omhandler specifikke test sekvenser og betingelser og krav til design kvalificering af solcelle panelerne. Når panelet er designet og produceret, skal det overholde blandt andet IEC og IEC 61646, der beskriver ydeevnen på panelet. Sikkerheden for modulet er beskrevet i IEC standarderne , og UL Solcelle panelerne bliver også sat op under langvarig standard klimaforhold beskrevet i IEC Desuden skal man også se på vind og sne belastningen ifølge DS/EN og -4. Konklusion for generelt om solceller Hvis taget vender stik syd er poly og mono mest effektiv, men hvis taget vender f.eks. mod øst-vest ville tyndfilms solceller være at foretrække da den opfanger indirekte lys bedre. Monokrystalinskepaneler er mere effektive end polykrystalinskepaneler pr m 2, og derfor vil vi se bort fra polykrystalinskepaneler, og kun arbejde videre med monokrystalinske. Vi vil også arbejde videre med tyndfilmspaneler da de ifølge Figur 4 ikke mister virkningsgrad hvis de vender øst eller vest. Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 18 af 233

19 Generelt om invertere Inverteren omsætter den spænding solcellepaneler generer fra DC til AC. I nedenstående afsnit vil vi beskrive funktionen af inverteren med udgangspunkt i produkter fra Danfoss. Vi kommer her ind på, hvordan man vælger en inverter, og til sidst sammenligner vi de tre produkter Sma, Danfoss og Delta. Derudover vil vi også komme ind over microinvertere. I databeskrivelserne for Danfoss TLX serien som er en trefaset inverter, i modsætning til DLX serien som er enfasede invertere, står der, at inverteren har et sekundær spænd fra 250 V 1000 V DC, hvilket er minimum spænding og maksimum spænding. Disse spændinger skal overholdes, hvis inverteren skal virke optimalt. Disse spændinger bliver genereret af solcelleanlægget. Det kan eksempelvis være med en eller to strenge, hvilket vil sige, at man opdeler solcellepanelerne på strenge efter forholdene, dog inde for spændet. Inverterens nominelle spænding er skrevet til 700 V DC, og derfor bør man dimensionere anlægget til denne spænding. Der er endnu en spænding, som skal overholdes i forhold til størrelsen på strengene af paneler. De mindre invertere i TLX serien har et spænd fra 260 V V med to MPPT, og de større invertere har et spænd fra 430 V V med tre MPPT. Der står beskrevet jf. Danfoss (2013), hvor stor den maksimale effekt der må tilsluttes inverteren er, denne TLX serie starter fra 6 kva til 15 kva. Grunden til effekten er oplyst som Volt Ampere (VA) er, at fabrikanten ikke kan vide sig sikker på, hver enkelte kundes faseforskydningsvinkel. Den sekundær energi der bliver genereret fra solcelleanlægget bliver, hvis spændingen ligger imellem spændet på inverteren, derefter konverteret til en AC energi, som bliver ført over på primær siden, som derefter kan sendes ud til vores forbrugs apparater eller tilbage på nettet. Ifølge databeskrivelserne på Danfoss TLX serien er der en max AC-strøm på 14,9 A, og derfor vil man i dette tilfælde opsætte en 16 A automatiksikring til kortslutningsbeskyttelse. Jf Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6 (2006) Overbelastningsbeskyttelse kan udelades for solcellestrenges og solcellepanelers ledninger, når ledningernes kontinuerlige strømværdi er lig med eller større end 1,25 gange I SC STC. Ifølge databeskrivelserne fra Danfoss Solar Inverters A/S (2012) kan TLX inverter serien have et jævnstrømsindhold der overstiger 6 ma, og dermed skal der benyttes fejlstrømsafbryder type B. Jævnstrømsindholdet kan under opstart overstige 30 ma og derfor anbefales det at anvende en HPFI relæ med en udløsestrøm på 300 ma. Inverteren måler hele tiden på forsyningsselskabets spændingsniveau. Derfor variere inverteren output spændingen inden for den nominelle spænding ±20 % (Danfoss TLX serien), så det kan levere energi til nettet. Hvis solcelleanlægget generer mere energi end det vi forbruger, vil overskuddet blive leveret ud til nettet, og hvis solcelleanlægget generer mindre, vil underskuddet blive tilført fra nettet. Dette stemmer overens med Kirchhoffs Første Lov (Kirchhoffs knudepunktsligning) der siger at strømmen til og fra et knudepunkt vil være den samme. Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 19 af 233

20 Herunder ses en figur af inverterens opbygning hvor solcelleanlægget levere input, og det kommer dernæst til et DC modul, som måler på spændingsniveauet, som sender det videre til AC modulet, som laver det om til en AC spænding, som kan sendes ud til nettet. På displayet kan der indstilles forskellige parameter og her ses også energiforbruget og den genererede energi. Figur 6 - Inverterens opbygning. (Danfoss Solar Inverters A/S, 2012) Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 20 af 233

21 Hvad er en MPPT? MPPT er en engelsk betegnelse, som betyder Main Power Point Tracker, og er et kredsløbs-system i inverteren, som skal udnytte solcellepanelerne mest muligt ved hjælp af nogle indlagte algoritmer, hvor den forsøger at finde det mest optimale for solcellepanelstrengene. Dette er en ulempe i tilfælde af skygge indfald på bare et af panelerne, eller udskiftning af ældre paneler. Her vil den finde en algoritme, der passer bedst ind i samtlige paneler. Det nye panel ikke vil producere sit optimale, da de ældre paneler ikke producer nær så meget, eller panelet med skygge vil påvirke alle paneler uden skygge, og gør, at de ikke producer optimalt. Denne løsning med at opdele panelerne på en streng er en billigere løsning i forhold til for eksempel at bruge micro invertere. Micro invertere er lavet til at udnytte det maksimale på hvert solcellepanel, da den finder en algoritme der passer perfekt til dette ene solcellepanel. Nogle microinvertere kan klare op til to solcellepaneler. Micro inverteren konvertere spændingen fra DC om til AC direkte ved solcellepanelerne. Denne løsning er dyre end den decentrale løsning, men solcellepanelerne kan yde mere, hvilket bliver bevist ved en beregning i afsnittet. Hvordan indvirker skyggepåvirkning. Ved optimale forhold er den decentrale løsning mest omkostningseffektiv, men den centrale er lettere at vedligeholde, og man kan se, hvor meget de enkelte solcellepaneler yder. Hvis der er skygge på en eller flere paneler, vil MPPT algoritmen prøve at finde den mest optimale mulighed for alle paneler. Da den ikke kan lave en perfekt algoritme, vil den finde en algoritme, der ligger lidt under gennemsnittet af den genererede spænding, hvilket også fremgår af Figur 7 - I/V Kurve. (SolarEdge, 2013): Figur 7 - I/V Kurve. (SolarEdge, 2013) Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 21 af 233

22 Hvordan indvirker skyggepåvirkning? I dette afsnit vil vi komme ind på, hvordan skygge påvirker panelerne. Hvis et solcellepanel er under skygge eller andre ting som blade o.l. vil et solcellepanel enten sætte helt eller delvist ud af drift. Dette kommer an på antallet af bypass dioder, der sidder i panelet. Figur 8 - Typical 36 Cell Photovoltaic Panel. (Alternative-energy-tutorials.com, 2013) viser et panel uden bypass dioder. Hvis der er skygge på bare en af disse celler, vil hele panelet ikke generer energi, da det er en serieforbindelse. Så et helt solcelleanlæg med mange paneler ville blive sat ud af drift i dette tilfælde. Figur 8 - Typical 36 Cell Photovoltaic Panel. (Alternative-energy-tutorials.com, 2013) For at sikre at et helt solcelleanlæg ikke bliver sat ud af drift, er hvert panel delt op i enten en eller tre sektioner, hvor hver har en bypass diode monteret. Vi vil vise et par eksempler på, hvorfor bypass dioder er godt, samt vise hvordan MPPT virker sammen med bypass dioder. På Figur 9 er der vist fire paneler, hvor vi har taget udgangspunkt i databladet for Hyundia HiS-255MG. Hvert panel har en nominel spænding på 30,8 V med 8,3 A på hvert panel. Hvilket i optimale forhold burde give en generet effekt på W total = 30,8 V 8,3 A 4 = 1022,56 W I eksemplet herunder vil vi vise, hvordan et anlæg med fire paneler opfører sig, hvis et af panelerne er i delvist skygge. vi antager, at en tredjedel af panel fire er dækket af skygge, hvilket medfører, at de andre giver mindre effekt, da de sidder i en serie forbindelse, og det er det svageste led der bestemmer strømstyrken der løber igennem dem alle. W 1 = 30,8 V 8,3 2 A = 170,42 W 3 W 2 = 30,8 V 8,3 2 A = 170,42 W 3 W 3 = 30,8 V 8,3 2 A = 170,42 W 3 Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 22 af 233

23 Projekt 4 A- Solcelleanlæg 𝑊4 = 30,8 𝑉 8,3 2 𝐴 = 170,42 𝑊 3 𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.1 = 𝑊1 + 𝑊2 + 𝑊3 + 𝑊4 = 681,70 𝑊 Udregningen viser en nedsættelse på omkring halvdelen. Det er her vores inverter kommer ind i spil, og viser sig rigtig nyttig. Da MPPT altid sidder og regner på, hvilken algoritme den skal følge, vil den i dette tilfælde ændre dens indre modstand, så panel fire bliver helt lukket ned, så de resterende tre paneler vil virke optimal. Dette medfører en effekt på: 𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.2 = 30,8 𝑉 8,3 𝐴 3 = 766,92 𝑊 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡1 = 𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2 𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙1 100 = 12,5 % 𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙1 Dette er en optimering på 12,5 procent. Figur 9 - Solar Photovoltaic Panel. (Alternative-energy-tutorials.com, 2013) Den sidste mulighed er at opsætte en micro inverter til hvert af disse solcellepaneler, hvilket vil yde det optimale til hvert panel. I ovenstående eksempel med skygge på en tredjedel af panel fire vil medfører en effekt på 𝑊1 = 30,8 𝑉 8,3 𝐴 = 255,64 𝑊 𝑊2 = 30,8 𝑉 8,3 𝐴 = 255,64 𝑊 𝑊3 = 30,8 𝑉 8,3 𝐴 = 255,64 𝑊 𝑊4 = 30,8 𝑉 8,3 2 𝐴 = 170,42 𝑊 3 𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙3 = 𝑊1 + 𝑊2 + 𝑊3 + 𝑊4 = 937,34 𝑊 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡2 = 𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙3 𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2 𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2 100 = 22,2 % Det svarer til en forøgelse på 22,2 procent i forhold til den decentrale inverter. Der vil i økonomi afsnittet blive beregnet om denne forøgelse vil kunne betale sig. Indholdsfortegnelse Bilagsliste Side 23 af 233

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Tagintegreret solceller Solcelle placering Solcelle montering Effektivitet Solcelleanlæg

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com

Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com Hjælp søges!!! Hvis i har, eller får kendskab til solcelleinstallationer

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. Fordi priserne

Læs mere

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Nettilslutning af elproducerende anlæg med fokus på mikroanlæg Energinet 19-06-2012 Danskerne

Læs mere

Saphire Power Systems

Saphire Power Systems Saphire Power Systems System Sommer 6000 Masser af solstrøm til at dække 4 personers elforbrug Vælg mellem de elegante blåsorte "Blue Diamond" eller sorte "Black Diamond" solceller. Begge med sort baggrund

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

INSTALLATION AF SOLCELLER

INSTALLATION AF SOLCELLER INSTALLATION AF SOLCELLER KONTROLMÅLINGER, KVALITETSSIKRING, TEST OG FEJLSØGNING Udført med støtte fra: Disclaimer: "The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

HARBOUR HOUSE II SUNDKROGSGADE 17-19, KØBENHAVN Ø

HARBOUR HOUSE II SUNDKROGSGADE 17-19, KØBENHAVN Ø HARBOUR HOUSE II SUNDKROGSGADE 17-19, KØBENHAVN Ø SLUTRAPPORT OKTOBER 2010 SOLCELLEANLÆG ForskVE projekt nr. 2009-1-0257 1 Indhold 1 forside 2 projekt resume, projektgruppe, nøgletal for byggeri 3 nøgletal

Læs mere

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solcelleanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Insert picture GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Indhold 1. Markedet 2. GermanSolar A/S 3. Produkter 4. Projektering 5. Eksempler 1. Markedet for solceller

Læs mere

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. 4 Fordi

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Elinstallatøren og installation.

Elinstallatøren og installation. Elinstallatøren og installation. Behovsafdækning. Forholdsregler. Beregninger. Eksempel. Udførsel i praksis. Dokumentation og kvalitetssikring. Service og vedligehold. Fjernmonitorering. Evt. Side 1 Behovsafdækning.

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Lyn- og overspændingsbeskyttelse af solcelleanlæg

Lyn- og overspændingsbeskyttelse af solcelleanlæg Lyn- og overspændingsbeskyttelse af solcelleanlæg 12.03.2013 Energinet.dk Temadag 1 Agenda ved Energinet.dk Temadag 12.03.13 Kort præsention af tyske DEHN+Söhne GmbH og deres danske afdeling DESITEK A/S

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd

Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd Anlægget består af: 20 stk. Hyundai HIS-S245MG monokrystalinske solpaneler á 245 Wpeak (i

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

EL INSTALLATION. GAIA 133 10 kw HUSSTANDSVINDMØLLE EL INSTALLATIONSARBEJDET

EL INSTALLATION. GAIA 133 10 kw HUSSTANDSVINDMØLLE EL INSTALLATIONSARBEJDET EL INSTALLATION GAIA 133 10 kw HUSSTANDSVINDMØLLE BESKRIVELSE: BESKRIVELSE AF EL INSTALLATIONSARBEJDET DATO OG INITIALER: 20140411 / JNI 1 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerheds information... 2 2. Gyldighedsområde...

Læs mere

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division SOLCELLER i lavenergibygninger Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division Hvorfor? Solceller kan levere el uden røg, støj og møg Solceller er enkle at integrere i klimaskærmen Solceller holder

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL Et solidt valg ENTREPRISE Se mere om os på www.krintel.com ring på 43691173 eller skriv på post@krintel.com Vi har arbejdet med Schüco produkter

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Grundejerforeningen Selskovparken

Grundejerforeningen Selskovparken Dansk partner for SOLARWATT Grundejerforeningen Selskovparken Torsdag 16. februar 2012 27-02-2012 1 Agenda Hvad er et monokrystalisk solcelleanlæg og hvordan virker det? Hvad påvirker solcellers effektivitet?

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

INSPIRERET AF NATUREN

INSPIRERET AF NATUREN INSPIRERET AF NATUREN SUNSTYLE SOLCELLER ER LIGE SÅ GENIALE SOM FISKENES HUD: DE OPFØRER SIG MED DERES UDFORMNING AF PANELERNE SOM ET NATURLIGT VÆRN MOD VANDGENNEMTRÆNGNING SUNSTYLE ER ROBUST KONSTRUERET

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk Producer din egen strøm de næste mange år Reducer dit CO2-udslip Få en sikker og energirigtig

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag Solceller Fremtidens energikilde Selv om Danmark ligger forholdsvis nordligt og har et tempereret klima, modtager vi sollys nok til, at det svarer til mange gange vores samlede energiforbrug. Solceller

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Solceller i landbruget

Solceller i landbruget Solceller i landbruget 3-5 mio. m2 tagflader vender optimalt for max. udbytte af solenergi. Der er store perspektiver, men teknologien skal fungere og placeringen gennemtænkes. Solceller og det energimæssige

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Lysrørs faktorer For at et lysstofrør kan tænde, er der to faktorer, som skal opfyldes: 1. Varme glødetråde 2. Høj tændspænding Disse to faktorer opnås på forskellig vis, alt efter hvilken lysstofrørs-koblingsmetode,

Læs mere

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power.

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power. Version 3, maj 2013 Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom Innovative power. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com relacom.dk Hvorfor solceller og hvorfor nu? I dag gør

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011 Fyraftensmøde hos y TRE-FOR den 29. marts 2011 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst og gennemgang af, hvordan du bruger TRE-FORs kundeservice og udnytter de selvbetjeningsmuligheder, som ligger på trefor.dk

Læs mere

FEIYUE SOLAR. Fremtiden er lys.. Solar

FEIYUE SOLAR. Fremtiden er lys.. Solar FEIYUE SOLAR Fremtiden er lys.. Solar Solceller er en god, grøn og bæredygtig investering I 2012 oplevede den danske solcellebranche en mangedobling af omsætningen. Der blev anmeldt omkring 60.000 solcelleanlæg

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Solcelleanlæg Solceller er fremtiden og en god investering Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Intro-prIS 73.800,- GøR-DeT-Selv elv 6 kwp anlæg med celler, inverter, beslag og kabel FAST pris på el-arbejdet

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

SolarEdge. System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg. Firma introduktion 2012

SolarEdge. System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg. Firma introduktion 2012 SolarEdge System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg Firma introduktion 2012 SolarEdge visionen At være den førende leverandør af modul-niveau elektronik for solcelle industrien. At øge tempoet

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Indsats i forbindelse med solcelleanlæg 2014 Vejledning om indsats i forbindelse med solcelleanlæg Indhold Indsats i forbindelse med solcelleanlæg... 3 Hvad er et solcelleanlæg... 3 Hvordan

Læs mere

Markise med transparente solceller

Markise med transparente solceller Markise med transparente solceller Projektet er udført med tilskud fra det 3-årige udviklings- og demonstrationsprogram for bygningsintegrerede solceller som administreres af Energistyrelsen. J.nr. 51181/01-0016

Læs mere

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Fokus på forsvarets solcelleanlæg FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring 72 67 11 11 fbe@mil.dk forsvaret.dk 2014 FORSVARET ER EN AF

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere