Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning"

Transkript

1 Privat Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Vers. 12/06/2014

2 Indhold: Generel information om SolarVenti kælderaffugtning Affugtning af kælderen.3 SolarVenti kældermodellerne..3 SolarVenti kældersæt...3 Hvorfor blæse ind lige under loftshøjde...og suge ud fra bunden? 4 Sørg for at ventilere hele kælderen.4 Et overblik over samtlige SolarVenti løsninger Kælderløsninger.5 SolarVenti kældersættene - anvendelse, stykliste, varenr. Kældersæt indblæsning Kældersæt udsugning..7 2a Tilbehørssæt til kælderen Tilbehørssæt til kælderen a 2b Under jord løsninger Inspirationsforslag til under jord.10 Inspirationsforslag til taginstallationer..11 Dimensioner på K-modellerne Placering af Solcelle og Ventilator SolarVenti Side 2

3 Affugtning af kælderen: Ønsker man at affugte kælderen effektivt, kræver det både ventilation og opvarmning af kælderen. Figur 1 tydeliggør vigtigheden af ventilation i den første affugtningsperiode og opvarmningens stigende betydning i forløbet. Løsningen med et SolarVenti kældersæt giver begge dele på én gang ved at sende forvarmet, frisk luft ind i kælderen og ved samtidig at suge den fugtige luft ud af kælderen. Figur 1: Effekten af ventilation og opvarmning SolarVenti kældermodellerne: Kældermodellerne findes i 3 forskellige størrelser: SV14K, SV20K og SV30K. I størrelse og vægt svarer K-modellerne til de almindelige SV-modeller. Den eneste forskel er størrelsen på solcellen (18 W i SV14K & SV20K, 2x 12 W i SV30K) samt solcellens og indblæsningsstudsens placering i henholdsvis top og bund. Den større solcelle er i stand til at drive både indblæsnings og udsugningsventilatoren. Større luftudskiftning nødvendig: For at sikre den nødvendige ventilation i kælderen skal luften skiftes ud ca. én gang i timen i stedet for hver anden time, som det er tilfældet i et sommerhus. Alle kældermodellerne dækker derfor et mindre areal end de tilsvarende modeller til sommerhusbrug. En SV14K dækker således et kælderareal på op til 55m 2, hvor en SV14 dækker et sommerhusareal på helt op til 80m 2. Størrelse på solcelle SV14K 18 W Solcelle SV20K 18 W Solcelle SV30K 2x 12 W Solcelle Passende til kælderareal SV14K 55 m2 SV20K 70 m2 SV30K 100 m2 Styring: Kældermodellen leveres udelukkende med regulator. Denne tilpasser ydelsen til alle forhold. SolarVenti kældersæt: Et SolarVenti kældersæt består af: 1 2a 1 Kældermodel SV14K, SV20K eller SV30K inkl. vægmontage- og tilluftssæt 1a Regulator type1 (Se s. 6 for detaljeret tilbehørsliste) 1a 2b Udsugning 2a eller 2b 2a Udsugning (Basis) til små rum 2b Udsugning (Pro) til store rum med udsugning fra gulv (Se s. 7 for detaljeret tilbehørsliste) SolarVenti Side 3

4 Hvorfor blæse ind lige under loftshøjde...og suge ud fra bunden? Figur 2: Er indblæsningstemperaturen højere end rumtemperaturen, hvilket ofte vil være tilfældet med en SolarVenti indblæsning, er denne løsning klart den bedste. Udsugning fra gulvniveau tvinger luften til at bevæge sig gennem hele kælderen. indblæsning For at sikre den bedst mulige affugtning i en stor kælder anbefales derfor udsugning fra gulv. udsugning Ventilationseffektiviteten vil med denne løsning være på 100%. Figur 2: optimal ventilation med SolarVenti Luft ind Luft ud Figur 3: Er kælderen lille, kan man nøjes med at blæse ind og suge ud tæt på loftet. Bruger man denne løsning til større kældre, risikerer man dog, at luften ikke blandes op og bliver hængende i den øverste del af rummet. Uventileret/ fugtig Figur 3: Problematisk SolarVenti installation Ventilationseffektiviteten vil falde til 40-70%. (Kilde: Bygningsreglement BR10 samt Ventilationsnorm DS447) Sørg for at ventilere hele kælderen Udsugningen monteres, så luften bevæger sig igennem hele kælderen (se figur 2). Blæs så vidt muligt altid ind i det tørreste rum og sug ud fra det fugtigste rum, så du ikke risikerer at sende fugten gennem hele kælderen. Kræver rumopdelingen en yderligere ventilator eller ønsker man at undgå lang kabelføring mellem indblæsningen og udsugningssættet, kan ventilatoren evt. tilsluttes en ekstra tilkøbt solcelle. SolarVenti Side 4

5 Kælderløsninger: Kældre er meget forskellige. Derfor kan man ikke kun tilbyde én løsning, der passer til alle kældre. Med denne håndbog kan du få overblik over alle de tilbehørssæt til kælderen, SolarVenti tilbyder, samt inspiration til løsninger, vi ikke selv tilbyder som færdige sæt. Sættene består af: Farvekoder: - SV Kældermodel - Udsugningsventilator - Rør - Stativer 1 Luft blæses direkte ind i kælderen Kældermodeller SV14K, SV20K eller SV30K Inkl. regulator 1a (se s. 6) 2a Udsugning Basis Kældersæt Ventilationssæt (se s. 7) 2b Udsugning Pro Ventilationssæt Udsug fra gulv (se s. 7) 3 Tilkøb: Nedadgående rørføring Kælderudvidelsessæt til de forskellige modeller Tilbehørssæt til Kælderen (se s. 8) 4 Tilkøb: vinklet ud Vinkelmontagesæt til SV14K, SV20K eller SV30K SolarVenti Side 5

6 Kældersæt indblæsning 1 Luft blæses direkte ind i kælderen Anvendelse: Denne meget enkle indblæsning egner sig til kældre, hvor der er plads til at luftsolfangeren kan sidde direkte på ydermuren op af kældervæggen og blæse ind i kælderen uden en forlænget rørføring. Luftsolfangeren kan alt efter behov monteres enten vandret eller lodret. Kældermodellerne: Varenr. SV14K SV20K SV30K Alu Sort K K K K K K Hvid Størrelse i mm K K K 1974 x x 1004 x 55 x x 1020 x 75 Eksempel: Kælderloftet ligger over jordniveau. Kældermodel SV14K/20K/30K Se tabelle ovenfor SV14K/SV20K / SV30K 18 W solcelle og 5 m. kabel 2x 12 W solcelle og 5 m. kabel a Regulator type 1 Inkl. Montagesæt Aluflexrør 50 cm Rørisoleringsring SV fugtstop/kontraspjæld (patenteret) Indblæsningsventil m. ramme Ø 125 mm Vægbeslag (2 top & 2 bund) inkl. pose montageskruer SolarVenti Side 6

7 Kældersæt udsugning 2a Udsugning Basis 2b Udsugning Pro Anvendelse: Udsugning Basis egner sig til små kældre, hvor udsugningen kan placeres over jordniveau. Anvendelse: Udsugning Pro sikrer at luften kommer rundt i hele kælderen, så man undgår uventilerede områder. Den er særlig velegnet til større kældre. Ventilationssæt (luft ind/ud) (varenr ) Udsugning Basis Udsugning Pro UDVENDIG NYT BILLEDE EFTERLYSES Udsug fra gulv (2m rør) (varenr ) INDVENDIG BASIS INDVENDIG PRO Ventilationssæt (luft ind/ud) - varenr x Indløbsstuds Ø 125 mm Kontraspjæld Ø 125 mm Flexrørventilator 3,4 W Inkl. 10 m. kabel Rist alu montageskruer Indblæsningsventil m. ramme SV fugtstop (patenteret) Udsug fra gulv (2m rør) - varenr Kælderstuds 2x Kælderkanal/rør (hvert rør 100 cm) Kælderkanal samler 2x Kælderkanal klips SolarVenti Side 7

8 Tilbehørssæt til kælderen 3 Tilkøb: Nedadgående rørføring Anvendelse: Kælderudvidelsessættet giver mulighed for at montere SolarVentien længere opad husmuren med en forlænget rørføring, der går langs ydermuren ned til kælderen. Tilbehørssættet egner sig i tilfælde af, at buske e.l. skygger for den nederste del af ydermuren og man med en placering længere oppe vil kunne opnå en god solindstråling. Eksempel: Monteret kælderudvidelsessæt med tilkøbt alu inddækning. Kælderudvidelsessæt SV14/20/30 - varenr x Kælderbeslag væg (2x top- & 2x bundstativer) Kælderkanal/rør 100 cm A Kælderstuds væg B Kælderstuds fanger Sabetofix klæber 75 ml kælderkanalklips * Tilkøb af alu inddækning (startmodul) mulig - varenr.: * Tilkøb af isoleringsmåtte mulig - varenr.: * Tilkøb af kælderforlængerkit med flere meter rør mulig * Kælderforlængersæt - varenr.: Kælderkanal/rør 100 cm Kælderkanal samler kælderkanalklips * Tilkøb af alu inddækning (slutmodul) mulig - varenr.: S SolarVenti Side 8

9 Tilbehørssæt til kælderen 4 Tilkøb: vinklet ud Anvendelse: Vinklet ud fra væggen giver luftsolfangeren en højere temperatur om sommeren - og dermed en mere effektiv affugtning. Tilbehørssættet egner sig også i tilfælde af, at der fx er et udhæng, der skygger for en stor del af ydermuren. Ved at bruge vinklen kan man få luftsolfangeren lidt ud fra væggen, hvorved man evt. kan opnå en bedre solindstråling. Brugt lodret kan vinklen give en bedre solindstråling, hvis huset fx ikke har en sydvendt væg. NYT BILLEDE EFTERLYSES Vinkelmontagesæt SV14 - varenr: Vinkelmontagesæt SV20/30 - varenr: x / Vinkelbeslag SV14/ Vinkelbeslag SV20, Aluflexrør 175 cm Flexslange Ø 160 mm i 75 cm længde 2x Armaflexstrimler 2x Plaststrips tag SolarVenti Side 9

10 Inspirationsforslag til under jord Der findes mange muligheder for, hvordan man - i forbindelse med en SolarVenti kælderaffugtning - løser en rørinstallation under jord. SolarVenti modulerne passer sammen med alle typer af rør, der har en diameter på 125 mm. Så du kan selv være kreativ og vurdere fra sag til sag, hvordan du i det enkelte tilfælde vil lave rørføringen under jord. Du kan se nogle inspirationsforslag til underjords løsninger her. Men tjek altid med det gældende bygningsreglement og tilpas løsningen til de lokale forhold (grundvandsstand, jordbeskaffenhed m.m.). Lav en vandtæt løsning Under alle omstændigheder skal der laves en vandtæt løsning. Om man ønsker at grave en luftskakt eller hellere vil arbejde med vandtætte rør og rørgennemføringer direkte i jorden kan være forskellig fra sag til sag - og er helt klart også en smagssag. Billederne her er fra kælderinstallationer i en boligforening. SolarVenti Side 10

11 Inspirationsforslag til taginstallationer Skal luftsolfangeren placeres på taget og luften føres helt ned til kælderen, anbefaler vi at købe en luftsolfanger med rørventilator i stedet for en ventilator, der sidder direkte på luftsolfangeren. Rørventilatoren, der placeres i kælderhøjde er god, når man har en længere rørføring, idet den trækker luften mere effektivt igennem flere meter rør. FLERE INFORMATIONER OG FORSLAG TIL TAGINSTALLATIONER rørventilator FØLGER I NÆSTE UDGAVE. SolarVenti Side 11

12 Dimensioner på K-modellerne Placering af solcelle og ventilator SV14 K SV20 K SV30 K IV IV IV 18 W 306 x 556mm III 18 W 306 x 556mm III 12 W 12 W Solceller 350 x 350mm III 1974 mm 1974 mm 704 mm II 1004 mm II 3000 mm SV14K SV20K SV30K II 177 mm 177 mm 210 mm II III IV 210 mm 355 mm 120 mm 125 mm 125 mm 105 mm 1004 mm

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 3 4 5 9 10 14 16 17 17 19 20 20 21 22 24 51 Hvorfor ventilere? Et godt klima kommer udefra Det siger bygningsreglementet Naturlig-

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Rapport vedr. gennemgang af huse i Kollekolleparken, Værløse

Rapport vedr. gennemgang af huse i Kollekolleparken, Værløse Furesø kommune Energitjenesten København Stigager 2 Blegdamsvej 4B 3500 Værløse 2200 København N Att.: Lene W Hartmann Janus Hendrichsen og Morten Kjærgaard Rapport vedr. gennemgang af huse i Kollekolleparken,

Læs mere

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Hvis du er en habil gør det selv-håndværker, er det ikke svært. Men meget afhænger af forholdene i huset som fx antallet af skabe, samt hvad lofter og vægge er lavet af. En centralstøvsuger

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Sikker og enkel installation

Sikker og enkel installation DK 83-07 MS nr. 999703 2007 Sikker og enkel installation Ifö Sign installationssystem og Ifö S indbygningscisterne www.maxsibbern.dk En effektiv løsning med mange fordele. Ifö Sign installationssystem

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave 1.9.2006 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Katalog 2015. Innovative produkter med fokus på design og funktionalitet Produceret og designet i Danmark

Katalog 2015. Innovative produkter med fokus på design og funktionalitet Produceret og designet i Danmark Katalog 2015 Innovative produkter med fokus på design og funktionalitet Produceret og designet i Danmark INDHOLD 3 Minirack 7 Multirack NEXT MOVE 10 Macrorack SOHO 14 Multirack NEXT STEP Nyttige tips Tryk

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet!

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet! LK PIR-guide Find den bedste PIR til formålet! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Introduktion...side 3 Vælg PIR...side 4 PIR-produkter LK FUGA PIR 10 A...side 6 LK FUGA

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte Alt i Design Carporte I alle størrelser og farver Brabrand PRISER Vi har prisgaranti på alle modeller i carporte. For at holde priserne nede, samarbejder vi med

Læs mere