Unitel til pc Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unitel til pc Brugervejledning"

Transkript

1 Unitel til pc Brugervejledning

2 Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling... Benyt standardbetalinger... Import af fil fra bogføringsprogram... Behandling af betalinger Tilbagekald betaling... Status på betalinger... E-faktura... Behandling af e-faktura... Information om bankkonti... Posteringer og Saldi... Indbetalingskort... Tøm postkasse... Når kommunikationen er afsluttet... Produktparametre Automatisk udskrivning og/eller eksport.... Opsætning af produktparametre..... Manuel udskrivning og/eller eksport Indbetalingskort... Posteringer og saldi Bankoverførselsadvis... Oprydning i databaser... Fejl ved opstart af Unitel til pc... Genvejstaster i Unitel til pc... Hjælp... Hvor kan du hente hjælp?... Unitel Hotline... Åbningstider i Hotline

3 Om vejledningen Denne brugervejledning gælder for Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea eller banken). Vejledningen er tænkt som et hjælpemiddel, når du arbejder med programmet Unitel til pc - enten som vejledning i, hvordan en funktion udføres, eller som tjekliste. Emnerne er opdelt i en brugervenlig rækkefølge. Indholdsoversigten er forsynet med links, så du hurtigt kan klikke frem til det emne eller den funktion, du ønsker beskrevet. Vejledningen er et supplement til den hjælp, der er en integreret del af Unitel-programmet. Sidst i vejledningen findes information om, hvordan du kan få hjælp i programmet og via Unitel Hotline. Har du brug for hjælp til Unitel Online, ligger der en separat vejledning her på hjemmesiden Brochurer og vejledninger. Adgangskontrol Bruger XXXXXXXXXX Indtast evt. initialer eller fornavn (max. 10 bogstaver). Adgangskode Skal bestå af 6 til karakterer, starte og slutte med bogstaver og indeholde mindst ét tal - fx ADMADM. Krypteringsnøgler Nye krypteringsnøgler, som modtages fra banken, skal indtastes senest 45 dage efter aktiveringsdatoen. Krypteringsnøglerne er opdelt i del 1 og del 2. Indtastning af nøglerne sker ved, at modtagere/nøgleindtastere af nøglebreve indtaster hver deres del i Unitel til pc. Hjælp til indtastning af nøgler findes under Hjælp, Sådan indtastes krypteringsnøgler. Betalinger Opret betalinger Indenlandske Udenlandske Request for Transfer Vælg betalingstype Afhængig af den valgte betalingstype udfyldes: Modtagers navn (alle oplysninger på modtager, dog min. linjer ved udenlandske overførsler) Konto-/Kreditor-/Gironummer Tekstkode/Kortartkode Overførselsdato Beløb Afsenderkonto (den konto, hvor beløbet hæves) Egen reference (referenceteksten, som ønskes på kontoudskrift). Gem som standardbetaling Højreklik på den åbne betaling og vælg Gem som standardbetaling. Skriv søgenavn Klik OK.

4 Benyt standardbetalinger Vælg den ønskede betaling og udfyld herefter de manglende oplysninger, fx feltet Meddelelse til modtager og Dato Beløb Overførselsdato Klik OK. NB! Se evt. i menuen Hjælp og Opret betalinger fra A-Z. Import af fil fra bogføringsprogram Vælg Betalingsoversigt Vælg Filer Vælg Import for at starte import. Opsætning af importparametre (skal gøres én gang pr. bruger): Marker det valgte format - klik på standard for at gemme valget Klik på Åbn - tjek importparametre (filnavn, filtype m.m.) Klik OK, når opsætningen er på plads. Behandling af betalinger Betalingsoversigten er åben på skærmen, når betalingerne er indtastet. Vælg fanebladet Åbne: Højreklik og vælg Marker alle (Evt. udskriv) Vælg Kvitter Vælg den bruger, som skal kvittere Tast personlig kode (6 tal), vælg kvitter og send. Hvis der er to, der skal kvittere: 1. bruger: Vælg Kvitter og Gem 2. bruger: Klik på fanebladet Kvitterede, højreklik og vælg den bruger, som skal kvittere Tast personlig kode, vælg Kvitter og Send. Ved Kvitter og Send klargøres betalingerne og flyttes til fanebladet Under udførelse. Programmet kontakter selv Nordea, betalingerne overføres, kuverterne åbnes, og betalingerne får et grønt hak. Samtidig kommer et statusbillede, som viser antal afsendte betalinger og evt. fejlbehæftede betalinger. Herefter lukker kommunikationen automatisk. Når en fejlbehæftet betaling skal rettes: Dobbeltklik på betalingen under fanebladet Fejlbehæftede (fejlmeddelsen kommer frem) Klik OK Ret betalingen (klik OK og betalingen flyttes fra fanebladet Fejlbehæftede til fanebladet Åbne) Kvitter og send betalingen igen. 4

5 Masseredigering af fejlbehæftede betalinger (fx på grund af forkert personlig kode): Klik med højre musetast, når du er i fanebladet Fejlbehæftede Vælg Marker alle Klik med højre musetast Vælg Masserediger Skriv det, der skal rettes, i redigeringsparameteren Klik OK, hvorefter betalingerne rettes og flyttes til fanebladet Åbne Kvitter og send betalingerne igen. Når postkassen tømmes dagen efter, at betalingen er hævet på virksomhedens bankkonto, flyttes betalingerne til fanebladet Historik. Tilbagekald betaling En betaling, der er modtaget af Nordea, kan tilbagekaldes før cut-offtidspunktet (på betalingsdatoen) for den pågældende betalingstype (se prislisten "Betalinger via Unitel" ). Tilbagekaldelse af udenlandske betalinger skal ske dagen før. Hvis det er på udførsels-/betalingsdagen, kontaktes Unitel Hotline. Vælg Unitel online Tryk <Enter> i skærmbilledet med HOT NEWS Skriv BETA i feltet Billedvalg og tryk <Enter> Tast personlig kode (6 tal), tryk <Enter> Vælg pkt. 2 Forespørgsel på betalinger og tryk <Enter> Indtast evt. overførselsdato, tryk <Enter> Skriv T ud for betalingen, tryk <Enter> (du kan bladre ved hjælp af F1 og F2) Bekræft tilbagekaldelsen ved at trykke <Enter> (se vejledning i bunden af skærmbilledet) Tjek, at betalingen får status TK. Status på betalinger Betalingen bliver - dagen efter, når postkassen tømmes - flyttet til fanebladet Historik med "tilstanden" Tilbagekaldt. FEJLBEHÆFTEDE Fejlbehæftet betaling. ÅBNE Oprettet, men ikke kvitteret betaling. KVITTEREDE Færdigkvitteret betaling (klar til afsendelse).? Delvis kvitteret (betaling mangler en af to kvitteringer). UNDER UDFØRELSE Mangler kvittering (betalingen mangler en eller begge kvitteringer). Skal færdigkvitteres via Unitel Online. Klargjort (men endnu ikke modtaget af Nordea). Modtaget af Nordea. HISTORIK Udført betaling. 5

6 Tilbagekaldt betaling via online. Annulleret betaling (ikke modtaget af Nordea). E-faktura Unitel til pc indlæser virksomhedens e-faktura-betalinger (kræver, at programmet er sat op til at kunne indlæse e-faktura'er). Alle e-faktura-betalinger indlæses i betalingsoversigten under fanen E-faktura. E-faktura-betalinger får status Indlæst eller Indlæst med fejl. Behandling af e-faktura Åbn en betaling, ret eventuelle fejl og klik OK. Betalingen findes nu under fanen Åbne. Du kan også behandle alle betalinger på én gang: Marker alle e-faktura-betalinger ved at vælge Rediger og Marker alle Er betalingerne indlæst korrekt, vælges Betalinger og Godkend e-faktura. Betalingerne flyttes nu til fanen Åbne Er betalingerne indlæst med fejl, og fejlen fx er forkert afsenderkonto og/eller forkert dato, vælges Betalinger og Masseredigering*. Vær opmærksom på, at hvis betalinger stadig er fejlbehæftede, skal de rettes enkeltvist: Betalingerne flyttes til fanen Åbne, når alle fejl er rettet Kvitter og send dine betalinger til Nordea, som du behandler andre betalinger. * Se også side 5, andet afsnit, om masseredigering af fejlbehæftede betalinger. Information om bankkonti Posteringer og Saldi Hvis virksomheden er tilmeldt Posteringsdata, kan du ved postkassetømning - enten manuelt ved Tøm postkasse eller automatisk, når du sender betalinger - modtage gårsdagens posteringer og saldi på tilmeldte konti. Vælg Posteringer og saldi. Eksempel: Vælg Postkassetømning Klik OK. Dobbeltklik på en konto, og gårsdagens posteringer og saldo vises. Man kan herefter vælge at udskrive posteringerne, evt. automatisk ved at vælge stamoplysninger - produktparametre og sætte en markering ( * ) i behandling efter postkassetømning. Aktuel saldo og dagens posteringer fås ved at: Vælge Posteringer og saldi Marker konti. Klik på Send. 6

7 Dagens posteringer ses ved at dobbeltklikke på kontoen, mens den aktuelle saldo vises i oversigten Posteringer og saldi. Ønskes kun saldo eller kun Dagens poster: Vælg Konti Vælg Dagens poster eller Saldoforespørgsel. Under Poster, advis og saldi er der en ny kolonne, kaldet Advis. Er den udfyldt for en konto, betyder det, at der er kommet en meddelelse sammen med overførslen. Meddelelsen kan ses ved at markere kontoen og klikke på Bankoverfør. advis. Klikkes på knappen Posteringer, kan du - i vinduet Kontoposteringer - se de posteringer, der er på kontoen - inklusive de tilhørende meddelelser. Indbetalingskort Er virksomheden tilmeldt advisering af indbetalingskort via Unitel, kan du efter postkassetømning - enten manuelt eller automatisk - udskrive adviseringer af nye indbetalingskort og/eller danne en fil til udlæsning / eksport. Tøm postkasse Vælg Tøm postkasse Klik OK. Ved manglende opdatering, skal man vælge: Kommunikation, Tøm postkasse, Tøm alt - eller kontakt Unitel Hotline. Når kommunikationen er afsluttet Vælg Indbetalingskort. Dobbeltklik på et kreditornr., og adviseringsoversigt vises. Produktparametre Automatisk udskrivning og/eller eksport Efter tømning af postkassen har du mulighed for automatisk at udskrive og eksportere de data, der netop er hentet i postkassen. Det gælder data for betalingsadvisering, posteringsdata, indbetalingskortadvisering og bankoverførselsadvis. Derudover kan du vælge at få genbehandlet data. Det kan der være behov for, hvis printeren fx har været ude af drift. Opsætning af produktparametre 1. Vælg Stamoplysninger, Produktparametre 2. Marker feltet Automatisk behandling efter postkassetømning. Vælg herefter de enkelte produkter via fanerne, fx Indbetalingskort 4. Start med at markere feltet Behandling ønskes 5. Marker, om der skal eksporteres eller udskrives - eller begge dele. Både ved eksport og udskrivning er det muligt at vælge andre formater ved at åbne listeboksen. Under knappen Indstillinger vælges stien til eksportfilen. Her vælges også at overskrive filen, hvis den eksisterer i forvejen. Endelig kan Indstillinger bruges til at vælge en bestemt printer.

8 Manuel udskrivning og/eller eksport Indbetalingskort I billedet Indbetalingskort markeres de ønskede adviseringer - evt. ved hjælp af knappen Kriterier. Derefter vælges Filer, Udskriv - eller Filer, Eksport. Det er også muligt at udskrive/eksportere adviseringer på kreditorniveau: I billedet, hvor kreditornumrene er listet, markeres de aktuelle numre. Herefter væles Filer, Udskriv eller Filer, Eksport. Der er mulighed for at indtaste et datovalg. Bemærk: Der eksporteres altid kun til én fil, selv om flere kreditornumre er markeret. Posteringer og Saldi I billedet Kontoposteringer markeres de ønskede posteringer, evt. ved hjælp af knappen Kriterier, hvorefter vælges Filer, Udskriv - eller Filer, Eksport. Man kan også vælge at udskrive/eksportere på kontoniveau: I billedet Posteringer og saldi markeres den konto/de konti, som ønskes udskrevet/eksporteret. Herefter vælges Filer, Udskriv - eller Filer, Eksport. Der er mulighed for at indtaste et datointerval (når Vis detaljer er markeret, udskrives posteringerne med alle referencelinjer). Ønskes samtlige konti med saldi på ét udskrift, vælges Liste over konti. Bankoverførselsadvis I billedet Bankoverførselsadvis markeres de ønskede advis, eventuelt ved hjælp af knappen Kritierier, hvorefter vælges Filer, udskriv. Det er muligt at eksportere Bankoverførselsadvis: de ønskede advis markeres, eventuelt ved hjælp af knappen Kriterier og vælg Filer, eksport. Oprydning i databaser Standardopsætningen af Unitel gør, at du hver. måned bliver spurgt, om du vil rydde op i databaserne. Oprydning foregår efter indstillingerne i Filer og Oprydning i databaser. Efter oprydning optages stadig plads på harddisken. Dette har indflydelse på databasens størrelse og hermed også på, hvor hurtigt der er adgang til programmets data. For at optimere databasens størrelse og arbejdshastighed anbefaler vi, at der efterfølgende sker en pakning af tabellerne. Pakning kan kun ske, når alle brugere har lukket programmet. Fra Start, Programmer og Unitel til pc vælges Unitel Support Tool: Vælg Hjælpeprogrammer Vælg Dbrepair Vælg Pak alle tabeller. Vær opmærksom på, at pakning kan tage lang tid ved store databaser. Vi anbefaler derfor, at pc en ikke samtidig bruges til andet.

9 Fejl ved opstart af Unitel til pc "Der er ikke adgang til programmets data" Fejlen kan fx skyldes, at en pc er slukket, uden at programmet Unitel til pc er afsluttet. Er du vant til at arbejde med Windows Stifinder/Filhåndtering, kan filer slettes som beskrevet nedenfor. Ellers skal du ringe til Unitel Hotline på Windows 9/2000/NT4.0/XP: Kontroller, at ingen andre bruger Unitel. Derefter: Vælg Start Vælg Søg filer eller mapper I Navn skrives *.lck I Søg vælges Denne computer Marker de fundne *.lck-filer i uniwin og i c:\windows\temp Slet filerne. Fejlmeldingen kan også skyldes forkert opsætning af låsefilens placering. Kontroller, om du kan logge på Unitel, når andre ikke bruger programmet. Hvis nej: Kontakt Unitel Hotline. Hvis ja: Kontroller, at stien for låsefilen er ens på alle arbejdspladser, som benytter Unitel til pc: Log på Unitel Vælg Filer, Indstillinger og Bruger Tilret BDE Netdir, så det peger mod samme fællesdrev som de øvrige arbejdspladser. "Brugeradgangen er låst på grund af forsøg på misbrug Få administrator eller en anden bruger til at låse din adgang op igen: Vælg Stamoplysninger Vælg Brugere Højreklik på den bruger, der er spærret Klik på Fjern brugerlås. Hvis brugeren har glemt sin kode Administrator, eller en brugeradministrator, åbner/logger på Unitel til pc: Vælg Stamoplysninger Vælg Brugere Klik med højre musetast på brugeren og vælg Skift adgangskode. Hvis administrator har glemt sin kode til Unitel til pc Find den 1-cifrede systemadministratorkode og ring til Unitel Hotline på Bemærk: Systemadministratorkoden blev udprintet/skrevet ned, da Unitel til pc blev installeret/genåbnet. Unitel Hotline kender ikke koden. 9

10 Genvejstaster i Unitel til pc ALT + A Alternativ afsender (når en betaling er åben) F Filer B Betalinger K Kommunikation V Vis S Stamoplysninger I Vindue F4 Luk Unitel til pc O Konti CTRL + T Betalingsoversigt I Importer D Indbetalingskort advis K Kvitter S Send C Kopier V Indsæt A Marker alle N Ny E Eksporter R Posteringer og saldi B Søg P Udskriv O Åbn F4 Luk et vindue SPACE Marker/fjern markering DEL Slet 10

11 Hjælp Hvor kan du hente hjælp? 1. Klik på eller vælg menupunktet Hjælp. 2. Tryk F1, når du står i et felt og mangler hjælp til at komme videre.. Ring til Unitel Hotline. Unitel Hotline Når du ringer til support-funktionen, bliver du bedt om at indtaste det -cifrede Unitel-nummer. Unitel-nummeret kan skrives her: Unitel-nummeret kan findes under Hjælp og Unitel Hotline Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København Du kan ringe til Unitel Hotline på tlf eller evt. sende en til Åbningstider i Hotline Mandag - torsdag kl Fredag kl

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Kom godt i gang med Online Banking

Kom godt i gang med Online Banking Kom godt i gang med Online Banking Du skal bruge dit kodebrev og bilaget Online Banking Light Vejledning til dine brugere, som dit firma har fået tilsendt. På Sydbanks hjemmeside, www.sydbank.dk, vælger

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet

Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Emne Dit økonomisystem danner en betalingsfil i Jyske Netbank Formatet. Vigtigt! Der udvikles ikke længere på dette format. Nye betalingstyper som straks- og

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2018

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2018 Brugervejledning Politiets sprogforbund Medlemsinformation Ver. 1.4 02/2018 1 Indhold 1.0 Om medlemsinfo... 3 2.0 Brug af medlemsinfo... 3 2.1 Tilgå medlemsinfo... 3 2.2 Første gang du benytter systemet...

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling 3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT BRUGERMANUAL Outlook på Internettet 2016 Pharmakon IT Support@pharmakon.dk Indhold Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind på Outlook på internettet... 3 Visning... 4 Se dit aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Kom godt i gang med Sydbanks NetBank

Kom godt i gang med Sydbanks NetBank Kom godt i gang med Sydbanks NetBank Du skal bruge dit kodebrev og dit nøglekort, som er på dit nøglebrev. På www.sydbank.dk, vælger du [Log på] dernæst NetBank. Indtast brugernummer og kodeord fra kodebrevet.

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2014

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2014 Brugervejledning Politiets sprogforbund Medlemsinformation Ver. 1.2 11/2014 1 Indhold 1.0 Om medlemsinfo... 3 2.0 Brug af medlemsinfo... 3 2.1 Tilgå medlemsinfo... 3 2.2 Første gang du benytter systemet...

Læs mere

Manual til App. Sådan opretter du en bruger

Manual til App. Sådan opretter du en bruger Manual til App SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 1 SÅDAN INDBETALER DU PENGE... 2 SÅDAN SER DU HVAD DER ER FORBRUGT... 2 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING... 3 SÅDAN RETTER DU KORT OPLYSNINGER I AUTOMATISK

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Unitel til pc. Installation af version 4.xx

Unitel til pc. Installation af version 4.xx Unitel til pc Installation af version 4.xx Indhold Om vejledningen... 3 Åbningstider... 3 Hjælp til installation og når du bruger Unitel til pc... 3 Internetadgang... 3 Kommunikationsproblemer... 3 Særlige

Læs mere

Unitel til pc Installation af version 5.xx

Unitel til pc Installation af version 5.xx Unitel til pc Installation af version 5.xx Indhold Om vejledningen... 3 Åbningstider... 3 Hjælp til installation og når du bruger Unitel til pc... 3 Internetadgang... 3 Kommunikationsproblemer... 3 Særlige

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Brugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services

Brugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services Brugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services Indledning Formålet med denne vejledning er at give dig et overblik over de mest almindelige cash management-funktioner i Corporate Netbank

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Vejledning i brug af Skolepenge

Vejledning i brug af Skolepenge Vejledning i brug af Skolepenge Velkommen til Skolepenge. Skolepenge er fremtidens kontantløse betalingssystem til skoler og uddannelsessteder. Skolepenge består af et Skolepenge kort, hvor der kan indsættes

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

Sådan fungerer onlinetilmeldingen

Sådan fungerer onlinetilmeldingen Sådan fungerer onlinetilmeldingen Onlinetilmeldingen gør brug af flere systemer: hjemmesiden, webbutikkens administration, betalingssystemet epay og LUDUS. LUDUS Afdelingerne fastlægger hvilke fag, der

Læs mere

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Topmenu I Business Online kan du få adgang (navigere) til programmets mange funktioner på forskellig måde. Du finder bl.a. indgangen til funktionerne i topmenuen. Hvis menupunktet

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere