Din brugermanual NOKIA 8210

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia Xpress-on er et varemærke tilhørende Nokia Mobile Phones. Nokia tune er et varemærke tilhørende Nokia Mobile Phones. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler. Hurtigt og nemt Tillykke med din nye telefon! Disse sider indeholder gode tip til brug af telefonen. Yderligere oplysninger om telefonen findes i brugervejledningen. I denne vejledning vises alle de taster, der skal trykkes på, med ikoner, f. eks. og. Det første opkald Før du kan foretage dit første opkald på telefonen, skal du se i "Kom godt i gang", hvordan du indsætter SIM-kortet, installer og oplad batteriet, og tænd telefonen. 1. Indtast hele telefonnummeret, og tryk på 2. Tryk på for at afslutte opkaldet.. Opkaldsfunktioner Besvare et opkald Afslutte/afvise et opkald Justere lydstyrken Foretage genopkald til sidst kaldte nummer Ringe op til telefonsvareren Tryk på Tryk på.. Tryk på lydstyrkeknapperne på siden af telefonen. Tryk på i standbytilstand for at se listen med de sidst kaldte numre. Rul frem til det ønskede nummer med eller, og tryk på. Tryk på og hold nede. Hvis telefonen beder om telefonnummeret til telefonsvareren, skal du indtaste nummeret og trykke på OK Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Telefonbogsfunktioner Hurtig lagring Indtast telefonnummeret, og tryk på Gem. Indtast navnet, og tryk på OK. Hurtig søgning Tryk på i standbytilstand, indtast det første bogstav i navnet, og rul frem til det ønskede navn med eller. Bruge telefonbogen Tryk på Valg under et opkald, rul frem til Navne, og under et opkald tryk på Vælg. Aktivere menuer Aktivere/afslutte en menu Tryk på Menu, rul frem til den ønskede menufunktion med eller, og tryk på Vælg. Tryk på for at afslutte en menufunktion uden at ændre indstillingerne og vende tilbage til standbytilstand. Andre vigtige funktioner Låse tastaturet/låse Tryk på Menu og derefter hurtigt på. op for tastaturet Tryk på Lås op og derefter hurtigt på. Skrive en besked Tryk på Menu og derefter på,,, for at aktivere Skriv beskeder. Skriv beskeden. Ved hjælp af prædiktivt tekstinput: Tryk en enkelt gang på tasten, der er mærket med det ønskede bogstav. Tryk på hvis det understregede ord er korrekt, for at indsætte et mellemrum. Er ordet ikke korrekt, kan du gå til det næste matchende ord ved at trykke på. Valg af traditionelt tekstinput: Tryk to gange på Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Indhold Sikkerhed Generelle oplysninger... 9 Mærkater på telefonen 9 Sikkerhedskode...9 Netværkstjenester....9 Tilbehør Typografi i vejledningen Gemme et telefonnummer som et ekspresopkaldsnummer.. 27 Opkaldsgrupper

3 .28 Inkludere et telefonnummer i en opkaldsgruppe Indstille ringetone og logo for en opkaldsgruppe Telefonbogsstatus Indstilling af visningstype for lagrede navne og telefonnumre.29 Indstille visningstypen...30 Tjenestenumre (Tjenestenr.) Kopiere og udskrive via IR..30 Kopiere et navn og et telefonnummer til telefonen Kopiere og udskrive fra telefonen...31 Taleopkaldsfunktion...31 Tilføje et talekontrolord til et nummer i telefonbogen Foretage et opkald..33 Ændre talekontrolord Slette et talekontrolord Telefonen Taster Stik Display-indikatorer i standbytilstand.

4 13 2.Kom godt i gang Installere SIM-kort og batterie.. 14 Oplade batteriet Tænde og slukke telefonen Opkaldsfunktioner Foretage og besvare et opkald Foretage opkald Besvare et opkald Valg ved indgående opkald. 20 Tastaturlås (Keyguard) Menuen.. 35 Aktivere en menufunktion med piletaster...35 Aktivere en menufunktion via en genvej...36 Oversigt over menufunktioner Telefonbog (navne) Vælge telefonbogen (Memory i brug) Gemme et telefonnummer med et navn (Tilføj nyt) Genopkald til et navn og et telefonnummer. 25 Kopiere et navn og et telefonnummer

5 . 25 Slette et navn og et telefonnummer Enkeltvis Slette alt Menufunktioner Beskeder (Menu 1) 40 Læse en tekstbesked (Indbakke-menu 1-1)..40 Vise egne beskeder (Udbakke-menu 1-2) Sende en tekstbesked (Skriv beskeder Menu 1-3) Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 5 Billedbeskeder (Menu 1-4)..45 Beskedindstillinger (Menu 1-5) Info-service (Menu 1-6) Fax- eller dataopkald (Menu 1-7) Redigér kommandoer (Menu 1-8) Talebeskeder (Menu 1-9) Opkaldsinfo (Menu 2) Ubesvarede opkald (Menu 2-1) 49 Indgående opkald (Menu 2-2) 50 Udgående opkald (Menu 2-3).50 Slet seneste opkaldslister (Menu 2-4) Vis samtaletid (Menu 2-5)...

6 ...50 Vis samtalepris (Menu 2-6) 51 Samtalepris indstillinger (Menu 2-7) Profiler (Menu 3)..52 Tilpasse profiler Toneindstillinger for profiler Andre indstillinger for profiler 54 Omdøbe profiler Indstillinger (Menu 4) Alarm (Menu 4-1) Ur (Menu 4-2) 55 Automatisk opdatering af dato og klokkeslæt (Menu 4-3)..56 Opkaldsfunktioner (Menu 4-4) 56 Telefonindstillinger (Menu 4-5) Sikkerhedsindstillinger (Menu 4-6) Genetablér standardopsætning (Menu 4-7) Omstilling (Menu 5) Spil (Menu 6) Spilvalg.

7 .63 Starte et spil for to spillere.63 Lommeregn. (Menu 7) Bruge lommeregneren Valutakonvertering.

8 Kalender (Menu 8) Infrarød (Menu 9)..67 Forberede enhederne til infrarød forbindelse Modtage data via IR-porten...67 Sende data via IR-porten Kontrollere status for en IRforbindelse Smart messaging services (Menu 10) Bruge operatørtjenester.. 70 Andre tjenester...71 SIM-tjeneste (Menu 11) Vigtige oplysninger Adgangskoder Sikkerhedskode (5 cifre) PIN-kode (4-8 cifre) PIN2-kode (4-8 cifre) PUK-kode (8 cifre)...75 PUK2-kode (8 cifre) Spærrings-password...

9 .75 Krypteringsindikator Oplysninger om batterier Opladning og afladning af batteriet Instruktioner vedrørende udskiftning af Nokia Xpress-onTM-cover.. 78 Vedligeholdelse Vigtige oplysninger om sikkerhed Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Sikkerhed Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt.brugervejledningen indeholder flere oplysninger. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Tal aldrig i mobiltelefon under kørslen. Parker bilen, inden samtalen påbegyndes. FORSTYRRELSER Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr. SLUK MOBILTELEFONEN I FLYVEMASKINER Mobiltelefoner kan give anledning til forstyrrelser. Anvendelse af mobiltelefon i flyvemaskiner er ulovligt. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier. SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter evt. forskrifter og regler. BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE Anvend kun telefonen i normal position (hold den op til øret). Rør ikke unødigt ved antennen. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE Mobiltelefonen bør installeres og vedligeholdes af professionelt personale Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 7 TILBEHØR OG BATTERIER Anvend kun tilbehør og batterier, som er godkendt af telefonproducenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. FREMSTIL SIKKERHEDSKOPIER Husk altid at fremstille sikkerhedskopier af alle vigtige data. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. ALMINDELIGE OPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer)nokia Mobile Phones. All rights reserved Piletasterne gør det muligt at gennemse navne, telefonnumre, menuer eller indstille forskellige telefonbogs- og menufunktioner. Når du indtaster en besked, flyttes markøren til venstre, og flytter markøren til højre. 4. Besvarer et opkald og foretager et opkald. I standbytilstand vises de sidst kaldte numre. 5. indtastning af tal og bogstaver. Når du trykker på og holder telefonsvarer. og funktioner. nede, ringer du til din til anvendes til bruges til forskellige formål i forskellige 6. Valgtaster. Disse taster udfører de funktioner, der er angivet på displayet oven over tasten. Når du trykker på og holder taleopkaldsfunktionen. 7. Navne nede, aktiveres Afslutter eller afviser et opkald. Afslutter fra en funktion Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Stik 1. Opladerstik 2. Headset-stik 3. Infrarød port Display-indikatorer i standbytilstand De indikatorer, der beskrives herunder, vises, når telefonen er klar til brug, og hvis der ikke er indtastet andet af brugeren. Navnet på den aktuelle trådløse netværksoperatør vises på displayet. og søjle Viser det trådløse netværks signalstyrke, der hvor du opholder dig. Jo højere søjlen er, desto stærkere er signalet. og søjle Viser batteriets ladeniveau. Jo højere søjlen er, desto mere strøm er der tilbage i batteriet. XXXX Står for navnet på netværksoperatøren Nokia Mobile Phones. All rights reserved Kom godt i gang Installere SIM-kort og batterie Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for børn. SIM-kortet og dets kontakter kan nemt beskadiges, hvis kortet ridses eller bøjes. Pas på, når du håndterer, indsætter og fjerner kortet. Før du installerer SIM-kortet, skal du sikre dig, at telefonen er slukket, og derefter fjerne batteriet. 1. Hold telefonen med bagsiden mod dig selv, og tryk på knappen til åbning af coveret på bagsiden af telefonen. Træk coveret på bagsiden af. 2. Fjern batteriet ved at løfte det op i fingergrebet Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 3. Sæt SIM-kortet ind under metalpladen. Kontroller, at de gyldne kontakter vender nedad, dvs. mod stikket på telefonen, og at det afskårne hjørne vender mod højre. BEMÆRK: Hvis du ønsker at fjerne SIM-kortet, skal du forsigtigt trække det ud fra SIMkortstikket. 4. Udskift batteriet. 5. Skub coveret på bagsiden tilbage på plads. Oplade batteriet 1. Sæt ledningen fra opladeren godt fast i stikket (1.) i bunden af telefonen Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 15 BEMÆRK: Stik (2. ) er headset-stikket. Pas på, at du ikke sætter headset-ledningen i opladerstikket. Det kan beskadige opladerstikket. 2. Tilslut opladeren til en vægkontakt. Batteriindikatorsøjlen begynder at rulle. Teksten Oplader nu vises et øjeblik, hvis du tænder telefonen. Du kan bruge telefonen, mens den oplades. BEMÆRK: Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, før opladeindikatoren vises på displayet, og før du kan foretage opkald. Opladetiden afhænger af opladeren og batteriet. At oplade er BLB-2-batteri med ACP-7opladeren tager ca. 3 timer. 3. Batteriet er fuldt opladet, når batteriindikatorsøjlen holder op med at rulle. Hvis telefonen er tændt, vises teksten Batteri er fuldt opladt også et øjeblik på displayet.

10 4. Tag laderen ud af stikkontakten og telefonen. Hvis teksten Oplader ikke vises, er opladningen afbrudt. Vent et øjeblik, træk opladeren ud, og tilslut den igen. Kontakt forhandleren, hvis telefonen stadig ikke oplades. Yderligere oplysninger findes i `Vigtige oplysninger' - `Oplysninger om batterier'. Tænde og slukke telefonen Tryk på og hold afbrydertasten nede. Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode Indtast PIN-koden, som vises med stjerner, og tryk på OK.

11 Se også `Vigtige oplysninger' `Adgangskoder' Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Hvis telefonen anmoder om en sikkerhedskode Indtast sikkerhedskoden, der vises med stjerner, og tryk på OK. Se også `Generelle oplysninger' - `Sikkerhedskode'. ADVARSEL! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt BEMÆRK: Telefonen er udstyret med en indbygget antenne. Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Hvis du ikke berører antennen under telefonopkaldet, øges antennens ydeevne og telefonens taletid. Normal position: Hold telefonen som enhver anden telefon Nokia Mobile Phones. All rights reserved Opkaldsfunktioner Foretage og besvare et opkald Foretage opkald 1. Indtast hele telefonnummeret. Rediger et telefonnummer på displayet ved at trykke på eller for at flytte markøren. Tryk på Slet for at slette det tegn, der vises til venstre for markøren. 2. Tryk på for at ringe til nummeret. 3. Tryk på for at afslutte opkaldet (eller annullere opkaldsforsøget). Internationale opkald 1. Tryk to gange på for at angive den internationale forvalgskode (+ tegnet erstatter den international adgangskode). 2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. 3. Tryk på for at ringe til nummeret. Foretage et opkald ved hjælp af telefonbogen 1. Tryk på Navne. 2. Når Søg fremhæves, skal du trykke på Vælg. 3. Indtast de første bogstaver af navnet, og tryk på OK. Spring evt. dette trin over. 4. Brug 5. Tryk på og for at komme til det ønskede navn. for at ringe til nummeret Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Foretage genopkald til sidst kaldte nummer De sidste 10 telefonnumre, du har ringet til eller forsøgt at opnå forbindelse til, opbevares i telefonens hukommelse. Sådan foretages et genopkald til et af de sidst kaldte numre: 1. Tryk på i standbytilstand for at se listen med de sidst kaldte numre. 2. Brug navn. og for at komme til det ønskede nummer eller Foretage opkald til telefonsvareren 1. Tryk på og hold standbytilstand. nede i 2. Hvis telefonen beder om telefonnummeret til telefonsvareren, skal du indtaste nummeret og trykke på OK. Du kan få oplyst nummeret hos netværksoperatøren. Hvis du ønsker at redigere dette nummer senere, skal du kigge under `Nummer på telefonsvarer (Menu 1-9-2)'. Foretage ekspresopkald til et nummer Hvis du har tildelt et telefonnummer til en af ekspresopkaldstasterne ( til ), kan du ringe til det pågældende nummer på følgende måder: Tryk på den tilhørende ekspresopkaldstast, og tryk på. Hvis ekspresopkaldsfunktionen er aktiveret (se Menu 4-4-3), skal du trykke på og holde den tilhørende ekspresopkaldstast ( til ) nede, indtil opkaldet startes. Bemærk, at når du trykke på og holder nede, ringer du til din telefonsvarer Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 19 Besvare et opkald 1. Tryk på 2. Tryk på TIP: Tryk på for at besvare et opkald. for at afslutte opkaldet. for at afvise et indgående opkald. Hvis funktionen Omstil ved optaget aktiveres, så opkaldene omstilles til f.eks. telefonsvareren, viderstilles også de indgående opkald, der afvises. Se `Omstilling'. BEMÆRK: Når nogen ringer til dig, blinker navnet eller telefonnummeret på den person, der ringer, eller teksten Opkald på telefonen. Hvis der er flere navne i telefonbogen med de samme sidste syv cifre i telefonnummeret som det nummer, der ringes fra, vises kun det telefonnummer, der ringes fra, hvis det er tilgængeligt. Banke på Med denne netværkstjeneste kan du besvare et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald, hvis du har aktiveret menufunktionen Banke på tjeneste (Menu 4-4-4). 1. Hvis du er optaget af et opkald, skal du trykke på (eller Valg og vælge Besvare) for at besvare det afventende opkald. Det første opkald sættes på standby. 2. Skift mellem de to opkald ved at trykke på Skifte eller 3. Tryk på. som bruges, hvis du vil afbryde det aktive opkald. Afvis det afventende opkald ved at trykke på Afvise. Valg ved indgående opkald Telefonen indeholder en række forskellige funktioner, du kan bruge under et opkald. Alle disse funktioner kan ikke bruges altid. Mange af de funktionerne til indgående opkald er netværkstjenester. Når du trykker på Valg under et opkald, vises evt. følgende valg: Standby eller Tilbagesom bruges, hvis du vil sætte et opkald på tandby eller aktivere det Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Nyt opkald Send DTMF Afslut alle Navne Menu U/mikrofon Overfør som bruges, hvis du vil foretage et opkald, når du har et andet opkald i gang for at sende DTMF-toner som bruges, hvis du vil afslutte alle opkald som bruges, hvis du vil aktivere telefonbogen som bruges, hvis du vil aktivere menufunktionerne som bruges, hvis du vil frakoble telefonens mikrofon som bruges, hvis du vil oprette forbindelse mellem et aktivt opkald og et opkald på standby og afbryde forbindelsen til dig selv. Foretage et konferenceopkald Med denne funktion kan op til seks personer deltage i et konferenceopkald (netværkstjeneste). 1. Tryk på Valg, rul frem til Nyt opkald, og tryk på Vælg under et opkald. 2. Indtast telefonnummeret, eller hent det fra hukommelsen, og ring op til nummeret ved at trykke på Ring op. Det første opkald sættes på standby. 3. Når det nye opkald besvares, skal du placere det i konferenceopkaldet ved at trykke på Valg. Rul frem til Konference, og tryk på Vælg. 4. Tilføj en ny konferencedeltager til opkaldet ved at gentage trin 1 og Ønsker du at føre en personlig samtale med en enkelt konferencedeltager, skal du trykke på Valg, rulle frem til Personlig og trykke på Vælg. Vælg den deltager, du ønsker at have en personlig samtale med, og tryk på OK Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 21 Tryk på Skift eller for at skifte mellem konferenceopkaldet og den personlige samtale. 6. Vend tilbage til konferenceopkaldet ved at vælge Konference igen.

12 Se trin Tryk på for at afslutte konferenceopkaldet. Tastaturlås (Keyguard) Med denne funktion kan du låse tastaturet for at forhindre, at tasterne bliver aktiveret ved et uheld, hvis du f.eks. har telefonen i lommen eller i en taske. Sådan låses tastaturet Tryk på Menu i standbytilstand og derefter hurtigt på. Når tastaturet er låst, vises øverst på displayet. Sådan låses tastaturet op Tryk på Lås op og derefter hurtigt på. Når tastaturlåsen er aktiveret Tryk på for at besvare et opkald. Tryk på for at afslutte eller afvise et opkald. Tastaturlåsen er deaktiveret under et opkald. BEMÆRK: Selvom tastaturlåsen er aktiveret, kan det være muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på. Nummeret vises først, når du har tastet det sidste ciffer Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 4. Telefonbog (navne) Du kan gemme telefonnumre med tilhørende navne i telefonens hukommelse (intern telefonbog) eller på SIM-kortet (SIMtelefonbog). Den interne telefonbog kan rumme 250 navne (hver på op til 20 tegn) og telefonnumre (der hver kan indeholde op til 30 cifre). Telefonen understøtter SIMkort, der kan lagre op til 250 navne og telefonnumre. Udover at kunne lagre navne og telefonnumre, indeholder telefonbogen en lang række kontrolfunktioner til registreringerne. Aktivere telefonbogen 1. Tryk på Navne i standbytilstand. 2. Tryk på Valg, rul frem til Navne med opkald, og tryk på Vælg. eller under et Vælge telefonbogen (Memory i brug) 1. Tryk på Navne i standbytilstand. 2. Rul frem til Valg med eller, og tryk på Vælg. 3. Rul frem til Memory i brug, og tryk på Vælg. 4. Rul frem til SIM-kort eller Telefon, og tryk på OK. Status for SIM-kort-memory angives med symbolet displayet, og status for telefon-memory med symbolet BEMÆRK: Når SIM-kortet er udskiftet, er SIM-telefonbogen automatisk valgt. på Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 23 Gemme et telefonnummer med et navn (Tilføj nyt) Du kan gemme navne og telefonnumre i den interne telefonbog eller i SIMtelefonbogen. 1. Tryk på Navne i standbytilstand. 2. Rul frem til Tilføj nyt, og tryk på Vælg. 3. Indtast navnet, og tryk på OK. Brug tasterne med bogstaverne ( ), når du skal skrive et navn. Tryk én gang for at bruge det første bogstav, to gange for at bruge det næste, tre gange for at bruge det tredje osv. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Symbolet ABC eller abc vises øverst på displayet for at angive, om der bruges store eller små bogstaver. Indsæt et nummer ved at trykke på og holde tasten med det ønskede nummer nede. Skift mellem indtastning af bogstaver og tal ved at trykke på og holde nede. Indsæt et mellemrum ved at trykke på. Tryk på for at få vist en fortegnelse over specialtegn. Find frem til det ønskede tegn med eller, og tryk på Indsæt for at indsætte tegnet i navnet. Hvis du laver en fejl, kan du fjerne tegnet til venstre for markøren igen ved at trykke på Slet indtil du har fjernet alt, hvad der skal fjernes. Tryk på og hold Slet nede for at rydde displayet. og flytter markøren til henholdsvis venstre og højre. 4. Indtast hele telefonnummeret, og tryk på OK Nokia Mobile Phones. All rights reserved. TIP: Hvis du indsætter + tegnet for den internationale forvalgskode (tryk to gange på ) foran landekoden, kan du bruge de samme telefonnumre, når du foretager opkald fra udlandet. TIP: HURTIG LAGRING: Indtast telefonnummeret, og tryk på Gem i standbytilstand. Indtast navnet, og tryk på OK. Genopkald til et navn og et telefonnummer 1. Tryk på Navne i standbytilstand. 2. Rul frem til Søg, og tryk på Vælg. 3. Indtast et eller flere af de første bogstaver i det navn, du søger efter. 4. Tryk på OK eller for det første navn, eller på for det sidste navn, der begynder med de bogstaver, du indtastede i trin 3 herover. 5. Tryk på eller, indtil det ønskede navn vises. eller eller, og indtast det, indtil det ønskede TIP: HURTIG SØGNING: Tryk på første bogstav i navnet. Rul med navn vises. Kopiere et navn og et telefonnummer Du kan kopiere både navne og telefonnumre på én gang eller enkeltvis fra telefonen til SIM-kortet eller omvendt. 1. Tryk på Navne i standbytilstand. 2. Rul frem til Kopiér, og tryk på Vælg. 3. Vælg kopieringsretning, Fra telefon til SIM-kort eller omvendt, og tryk på Vælg. 4. Rul frem til Enkeltvis, eller Kopiér alt, og tryk på Vælg Nokia Mobile Phones. All rights reserved Hvis du vælger Enkeltvis skal du vælge, om du vil bevare eller slette det oprindelige navn og telefonnummer og trykke på Vælg. Rul frem til det navn og/eller telefonnummer, der skal kopieres. Tryk på Kopiér for at starte kopieringen, eller tryk på Forlad for at annullere handlingen. Hvis du vælger Kopiér alt skal du vælge, om du vil bevare eller slette de oprindelige navne og telefonnumre og trykke på Vælg. Tryk på OK for at starte kopieringen, eller tryk på Forlad for at annullere handlingen. Hvis navnet er for langt til den telefonbog, hvor det skal indsættes, forkortes navnet. Hvis navnet allerede findes i telefonbogen med et andet telefonnummer, tilføjes et ordenstal i slutningen af navnet. Slette et navn og et telefonnummer Du kan fjerne navne og telefonnumre fra den valgte telefonbog enkeltvis eller på én gang. Enkeltvis 1. Tryk på Navne i standbytilstand. 2. Rul frem til Slet, og tryk på Vælg. 3. Rul frem til Enkeltvis, og tryk på Vælg. 4. Rul frem til det navn og telefonnummer, du vil slette. Tryk på Slet, og bekræft derefter valget ved at trykke på OK Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Slette alt 1. Tryk på Navne i standbytilstand. 2. Rul frem til Slet, og tryk på Vælg. 3. Rul frem til Slet alt, og tryk på Vælg. 4. Vælg den hukommelse, der skal slettes, Telefon eller SIM-kort. Tryk på Vælg. 5. Tryk på OK ved spørgsmålet Er du sikker? 6. Indtast sikkerhedskoden, og tryk på OK. Yderligere oplysninger om sikkerhedskoden finder du i `Vigtige oplysninger' - `Adgangskoder'.

13 Gemme et telefonnummer som et ekspresopkaldsnummer De første ni navne og telefonnumre, der lagres i telefonbogen, gemmes automatisk som ekspresopkaldsnumre og kan anvendes ved hjælp af taltasterne. Gør følgende, hvis du ønsker at tildele et andet nummer til en ekspresopkaldstast: 1. Tryk på Navne, og vælg Ekspr. opkald. Hvis der ikke er tildelt et telefonnummer til en tast, skal du trykke på Tildel. Hvis tasten allerede har tildelt et telefonnummer, kan du vise nummeret, ændre det eller slette det ved først at trykke på Valg. BEMÆRK: Tildel vises også, når telefonen automatisk tildeler et telefonnummer til en ekspresopkaldstast. 2. Søg efter det ønskede navn og/eller telefonnummer fra telefonbogen, og tryk på OK for at vælge det. Yderligere oplysninger om brug af ekspresopkaldstaster finder du på side Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 27 Opkaldsgrupper Du kan arrangere de navne og telefonnumre, du har gemt i telefonbogen, i forskellige opkaldsgrupper, f.eks. Familie og Kollegaer. Hver opkaldsgruppe kan indstilles, så den har sit eget ringesignal og displaylogo, der henholdsvis ringer specielt og blinker på displayet, når du modtager et opkald fra pågældende opkaldsgruppe. Du kan også vælge at indstille telefonen, så den kun ringer, når du modtager opkald fra telefonnumre, der tilhører en bestemt opkaldsgruppe. Se `Profiler (Menu 3)'. Inkludere et telefonnummer i en opkaldsgruppe 1. Tryk på Navne i standbytilstand, og vælg Søg. 2. Rul frem til det navn og telefonnummer, du ønsker at inkludere i opkaldsgruppen. 3. Tryk på (Detalje og) Valg. 4. Rul frem til Opkaldsgrp., og tryk på Vælg. 5. Rul frem til den ønskede opkaldsgruppe, f.eks. Familie, og tryk på Vælg. Indstille ringetone og logo for en opkaldsgruppe 1. Tryk på Navne i standbytilstand. 2. Rul frem til Opkaldsgrp., og tryk på Vælg. 3. Rul frem til den ønskede opkaldsgruppe, og tryk på Vælg. 4. Rul frem til et af de viste valg, og tryk på Vælg. Omdøbe gruppe Indtast navnet, og tryk på OK Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Ringetone for gruppe Rul frem til den ønskede ringetone, og tryk på OK. Standard er den tone, der er valgt til den aktuelt valgte profil. Gruppelogo Rul til Til, Fra, Vis logo, Send via IR, Send logo (send via SMS), og tryk på Vælg. Hvis du har valgt Send logo (netværkstjeneste), skal du indtaste modtagerens telefonnummer eller hente det fra telefonbogen og trykke på OK. Telefonbogsstatus Du kan kontrollere antallet af lagrede navne og telefonnumre og antallet af ledige kortnumre i telefonbogen. 1. Tryk på Navne i standbytilstand. 2. Rul frem til Valg, og tryk på Vælg. 3. Rul frem til Memorystatus, og tryk på Vælg. 4. Rul frem til SIM-kort: eller Telefon:. Antallet af ledige placeringer og de placeringer, der er i brug, vises. Indstilling af visningstype for lagrede navne og telefonnumre Telefonen kan vise de lagrede telefonnumre og navne på tre forskellige måder, også kaldet Visningtyper. Navneliste viser tre navne ad gangen. Navn&nummer viser et enkelt navn med tilhørende telefonnummer. Stor skrift viser kun ét navn ad gangen Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 29 Indstille visningstypen 1. Tryk på Navne i standbytilstand. 2. Rul frem til Valg, og tryk på Vælg. 3. Rul frem til Visningstype, og tryk på Vælg. 4. Rul frem til Navneliste, Navn&nummer eller Stor skrift, og tryk på OK. Tjenestenumre (Tjenestenr.) Med denne funktion bliver det lettere at foretage opkald til servicetjenesterne hos din netværksoperatør. Funktionen vises kun, hvis netværksoperatøren har lagt tjenestenumre på SIM-kortet. 1. Tryk på Navne i standbytilstand. 2. Rul frem til Tjenestenr., og tryk på Vælg. 3. Rul frem til det ønskede tjenestenummer., og tryk på ringe til nummeret. for at Kopiere og udskrive via IR Kopiere et navn og et telefonnummer til telefonen Ved hjælp af telefonens infrarøde (IR) port kan du kopiere navne og telefonnumre fra en kompatibel telefon. 1. Tryk på Menu, rul frem til Infrarød (Menu 9), og tryk på Vælg. Telefonen er nu klar til at modtage data via IRporten. Brugeren af den anden telefon kan nu sende navn og telefonnummer via Infrarød. 2. Når navnet og telefonnummeret er kopieret til telefonen, skal du trykke på Valg og rulle til Vis, Gem eller Afvise og trykke på OK Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Kopiere og udskrive fra telefonen Du kan kopiere navne og telefonnumre fra telefonbogen i en kompatibel telefon eller en pc, der kører et passende program, eller du kan udskrive dem på en kompatibel printer. 1. Kontroller, at den anden telefon, pc eller printer er indstillet til at modtage data via IR-porten. 2. Foretag et genopkald til det navn og telefonnummer, der skal kopieres eller udskrives. 3. Tryk på (Detalje og) Valg, rul frem til Send via IR for at kopiere telefonnummeret og navnet til en anden telefon eller pc eller Udskriv via IR for at udskrive navnet og telefonnummeret på en kompatibel printer. 4. Tryk på Vælg. Taleopkaldsfunktion Med taleopkaldsfunktionen kan du foretage telefonopkald ved at indtale et talekontrolord, der er tilknyttet det ønskede navn og telefonnummer. De fleste ord, f.eks. et navn, kan fungere som talekontrolord. Før du bruger taleopkaldsfunktionen, skal du bemærke, at: Talekontrol ord ikke er sprogafhængige. De afhænger af talerens stemme. Talekontrolord er følsomme over for baggrundsstøj. Optag dem, og foretag opkaldene i rolige omgivelser. Når du optager et talekontrolord eller foretager et opkald, skal du holde telefonen i almindelig opkaldsposition tæt ved øret. Du skal befinde dig inden for netværkets dækningsområde i omgivelser, hvor signalet er tilstrækkeligt stærkt. Den maksimale længde for talekontrolord er 1,5 sekunder, dog kan alt for korte navne ikke anvendes Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 31 Du kan opbevare op til otte talekontrolord i telefonens hukommelse. BEMÆRK: Telefonen skal befinde sig indenfor operatørens dækningsområde og have tilstrækkelig signalstyrke. Ligeledes skal du udtale ordet på præcis samme måde, som det blev optaget. Dette kan være vanskeligt at opnå i f. eks. støjfyldte omgivelser eller i nødsituationer, så du bør ikke altid stole på talekontrolopkald i sådanne situationer.

14 Tilføje et talekontrolord til et nummer i telefonbogen Gem, eller kopier de navne og telefonnumre, hvor der skal tilføjes et talekontrolord, i telefonens hukommelse. Talekontrolord kan også tilføjes til navne og telefonnumre på SIM-kortet, men talekontrolordene slettes, hvis du flytter SIMkortet til en anden telefon eller bruger et andet SIM-kort i din telefon. 1. Tryk på Navne for at få adgang til telefonbogen, og vælg Søg i standbytilstand. 2. Rul frem til det navn og telefonnummer, du ønsker at føje et talekontrolord til, og tryk på ((Detalje og) Valg. 3. Rul frem til Tilføj talek. ord, og tryk på Vælg. Tryk Start, og tal efter tonen vises. 4. Tryk på Start. Der lyder en signaltone fra telefonen, og teksten Tal nu vises. 5. Sig de(t) ord, der skal optages som talekontrolord. 6. Telefonen afspiller det talekontrolord, der er optaget, og teksten Afspiller talekontrol ord vises. Hvis du ikke vil gemme optagelsen, skal du trykke på Forlad. 7. Når talekontrolordet er gemt i telefonen, vises teksten Talekontrol ord gemt Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Talekontrolordet gemmes på telefonens Talek. ord-liste i telefonbogen. Afspille talekontrolord 1. Tryk på Navne i standbytilstand. 2. Rul frem til Talek. ord, og tryk på Vælg. 3. Rul frem til det navn (eller telefonnummer), du ønsker at afspille, og tryk på Valg. 4. Rul frem til Afspil, og tryk på OK. Foretage et opkald 1. Tryk på og hold Navne ned i standbytilstand for at aktivere taleopkaldsfunktionen. Der lyder en signaltone fra telefonen, og teksten Tal nu vises. 2. Sig talekontrolordet tydeligt. Hvis der ikke findes eller genkendes et tilhørende telefonnummer til talekontrolordet, skal du sige ordet igen. Tryk på Ja for at aktivere taleopkaldsfunktionen igen, eller Afslut for at vende tilbage til standbytilstand. 3. Telefonen ringer automatisk til nummeret til talekontrolordet, og teksten Søger vises. Ændre talekontrolord 1. Tryk på Navne i standbytilstand. 2. Rul frem til Talek. ord, og tryk på Vælg. 3. Rul frem til det navn (eller telefonnummer) hvis talekontrolord, du ønsker at ændre, og tryk på Valg. 4. Rul frem til Ændre, og tryk på text_softkey_ok OK. Tryk Start, og tal efter tonen vises. 5. Tryk på Start. Der lyder en signaltone fra telefonen, og teksten Tal nu vises Nokia Mobile Phones. All rights reserved Sig de(t) ord, der skal optages som talekontrolord. Telefonen afspiller det nye talekontrolord og bekræfter, at talekontrolordet er gemt. Slette et talekontrolord 1. Tryk på Navne i standbytilstand. 2. Rul frem til Talek. ord, og tryk på Vælg. 3. Rul frem til det navn (eller telefonnummer), du ønsker at slette, og tryk på Valg. 4. Rul frem til Slet, og tryk på OK. Slet talekontrol ord? vises. 5. Tryk på OK for at slette talekontrolordet Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 5. Menuen Telefonen tilbyder forskellige funktioner, du kan tilpasse, så telefonen imødekommer dine behov. Disse funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer. De fleste menufunktioner indeholder en kort hjælptekst. Vis hjælpteksten ved at rulle til den ønskede menufunktion og vent i ca. 15 sekunder. Du kan få adgang til menuerne og undermenuerne med piletasterne eller via en genvej. Aktivere en menufunktion med piletaster 1. Tryk på Menu i standbytilstand for at aktivere menufunktionen. Rul med eller for at komme frem til den ønskede hovedmenu, f.eks. Indstillinger. Tryk på Vælg for at aktivere menuen. 2. Hvis menuen indeholder undermenuer, f.eks. Opkaldsfunktioner, kan du finde den, du skal bruge, ved at rulle med eller. Tryk på Vælg for at få adgang til undermenuen. Gentag dette trin, hvis den valgte menu indeholder undermenuer. 3. Rul med eller for at finde den indstilling, du skal bruge. Tryk på OK for at bekræfte den valgte indstilling. TIP: Tryk på Forlad for at vende tilbage til forrige menuniveau. TIP: Tryk på, eller tryk på og hold Forlad nede for at afslutte menuen uden at ændre menuindstillingerne Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 35 Aktivere en menufunktion via en genvej Menupunkterne (menuer, undermenuer og indstillinger) er nummererede og kan hurtigt aktiveres ved hjælp af deres genvejsnummer. Genvejsnummeret vises i øverste højre hjørne på displayet. Menugenvejene findes på listen over menufunktioner. 1. Tryk på Menu i standbytilstand. 2. Indtast det første ciffer i genvejsnummeret inden for tre sekunder. Gentag dette for alle cifre i genvejsnummeret. Eksempel: aktivere den valgfri svartast Tryk på Menu og,,,. Menu for at få adgang til menuen, for Indstillinger, for Valgfri svartast og for for Opkaldsfunktioner, at aktivere den valgfri svartast. Adgang til funktionerne i Menu 1 Tryk på Menu, og indtast cifrene 01. Indtast derefter resten af cifrene i det ønskede genvejsnummer Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Oversigt over menufunktioner 1. Beskeder 1. Indbakke 2. Udbakke 3. Skriv beskeder 4. Billedbeskeder 5. Beskedindstillinger 1. Sæt Nummer på beskedcentralen 2. Beskeder sendes som 3. Beskeden afventer i 4. Omdøb dette sæt 2. Fælles2 1. Aktivitetsrapporter 2. Svar via samme central 6. Info-service 7. Fax- eller dataopkald3 1. Fax og data 2. Tale&fax/data 3. Fax postkasse 4. Datapostkasse 8. Redigér kommandoer 9. Tale-beskeder 1. Aflyt telefonsvarer 2. Nummer på telefonsvarer 2. Opkaldsinfo 1. Ubesvarede opkald 2. Indgående opkald 3. Udgående opkald 4. Slet seneste opkaldslister 5. Vis samtaletid 1. Seneste samtaletid 2. Tid totalt 3. Indgående opkald 4. Udgående opkald 5. Nulstil tidstællere 6. Vis samtalepris 1. Seneste samtalepris 2. Pris totalt 3. Nulstil tællere 7. Samtalepris indstillinger 1. Begrænset beløb 2. Vis forbrug som 3. Profiler 1. Normal 1. Aktivér 2. Tilpas 1. Ringesignal 2. Ringetone 3. Ringestyrke 4. Vibrationssignal 5. Tone ved besked 1 Antallet af sæt afhænger af det antal af sæt, som SIM-kortet har. Hvert sæt vises i sin egen undermenu og kan have et vilkårligt navn. Genvejsnummeret til denne menu afhænger af, hvor mange sæt der er tilgængelige. Fax- eller datamuligheder, der ikke understøttes af operatøren, vises muligvis ikke Nokia Mobile Phones. All rights reserved Tastaturtoner 7. Advarsels- og spiltoner 2. Lydløs 1. Aktivér Tilpas (samme undermenu som i Normal) 2. Omdøb 3. Møde (samme undermenu som i Lydløs) 4. Udendørs (samme undermenuer som i Lydløs) 5.

15 Personsøger (samme undermenuer som i Lydløs) 6. Headset 1 Tilpas (samme undermenuer som i Normal plus Automatisk svar) 7. Bil2 (samme unermenuer som i Headset plus Lys) 4. Indstillinger 1. Alarm 2. Ur 3. Auto opdatering af dato/tid 4. Opkaldsfunktioner 1. Valgfri svartast 2. Automatisk genopkald 1 3. Ekspresopkald 4. Banke på tjeneste 5. Send eget nummer Udgående linie i brug3 5. Telefonindstillinger 1. Sprog 2. Celleinformation 3. Bekræft SIM- opdatering 4. Liste over egne numre 5. Opstartstekst 6. Valg af netværk 6. Sikkerhedsindstillinger 1. PIN-kode aktivering 2. Opkaldsspærring 1. Udgående opkald 2. Internationale opkald 3. International dog ikke til hjemland 4. Indgående opkald 5. Indgående opkald, hvis i udlandet 6. Annullér alle spærringer 3. Begrænsede numre 4. Lukket brugergruppe 5. Sikkerhedsniveau 6. Skift adgangskoder 1. Skift sikkerhedskode 2. Skift PIN-kode 3. Skift PIN2-kode Denne profil vises kun, hvis telefonen er eller har været brugt med headset HDC-5. Denne profil vises kun, hvis telefonen er eller har været brugt sammen med bilinstallationssættet PPH-1. Oplysninger om tilgængelig kan fås hos netværksoperatøren eller serviceudbyderen Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 4. Skift spærringspassword Skift telefonlinie1 7. Genetablér standardopsætning 5. Omstilling 2 1. Omstil alle taleopkald 2. Omstil ved optaget 3. Omstil ved manglende svar 4. Omstil når slukket eller ingen dækning 5. Ved slukket, ingen svar eller dækn. 6. Omstil alle faxopkald 7. Omstil alle dataopkald 8. Annullér alle omstillinger 6. Spil 1. Pairs 2. Snake 3. Logic 4. Rotation 7. Lommeregn. 8. Kalender 9. Infrarød 10.Tjenester 1. Personlige bogmærke r Tjenestenavn *) Tilføj ny tjeneste 2. Operatør tjenester Tjenestenavn *) Operatør indstillinger Operatør adgangsnummer 1 Operatør adgangsnummer 2 Opdater operatør tjenester 11. SIMtjeneste 3 1 Oplysninger om tilgængelig kan fås hos netværksoperatøren eller serviceudbyderen. Ikke-operatørunderstøttede omstillingsfunktioner vises muligvis ikke Denne funktion er kun tilgængelig, når den understøttes af SIM-kortet. 2 3 *) I denne menu vises alle navnene på de tilgængelige tjenester Nokia Mobile Phones. All rights reserved Menufunktioner Beskeder (Menu 1) Læse en tekstbesked (Indbakke-menu 1-1) Når du modtager en tekstbesked, vises og antallet af nye beskeder efterfulgt af beskeder er modtaget og der høres en kort signaltone. Tryk på Læs for at få vist beskedlisten med det samme, eller tryk på Afslut, hvis du vil se den senere. Sådan får du vist beskedlisten senere 1. Rul frem til Indbakke i menuen Beskeder, og tryk på Vælg. 2. Rul frem til den ønskede besked, og tryk på Læs for at læse den. Brug eller til at gennemse beskeden med tilhørende oplysninger, f.eks. afsenderens telefonnummer og modtagelsesdato og -tidspunkt. 3. Tryk på Valg for at få adgang til en af følgende indstillinger, mens du læser beskeden, og tryk på OK for at aktivere valget: Slet for at slette beskeden. Besvar for at besvare beskeden. Redigér for at ændre indholdet i beskeden. Hent nummer for at trække et nummer ud af beskeden og ringe til det eller gemme det i telefonbogen. Videresend for at sende beskeden videre. Udskriv via IR for at udskrive beskeden på en kompatibel printer gennem telefonens infrarøde port Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Detaljer for at vise detaljerne til beskeden: afsenderens navn eller telefonnummer, den beskedcentral, der er brugt til afsendelsen, modtagelsesdatoen og -tidspunktet, svarstiens tilgængelighed. BEMÆRK: læst. foran headeren betyder, at beskeden endnu ikke er foran headeren angiver en aktivitetsrapport. Når blinker, er der ikke mere plads i telefonen til at modtage nye beskeder. Slet nogle af de eksisterende beskeder. Vise egne beskeder (Udbakke-menu 1-2) Brug denne menu, når du vil gemme dine egne beskeder. 1. Rul frem til Udbakke i menuen Beskeder, og tryk på Vælg. 2. Rul frem til den ønskede besked, og tryk på tlæs for at få den vist. 3. Hvis du trykker på Valg, mens du læser en besked, har du adgang til samme funktioner som fra `Indbakke' (Menu 1-1), undtagen Besvar og Detaljer. 4. Brug indstillingen Videresend, hvis du ønsker at sende den gemte besked. Sende en tekstbesked (Skriv beskeder Menu 1-3) Ved hjælp af SMS-netværket kan du sende korte tekstbeskeder til telefoner med SMS-kapacitet. Før du sender en besked, skal du gemme nummeret i beskedcentralen i menuen `Beskedindstillinger'. Du modtager dette nummer fra netværksoperatøren, når du abonnerer på SMS (Short Message Service) Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 41 Skrive og sende en tekstbesked I menuen Skriv beskeder kan du skrive og redigere tekstbeskeder på op til 160 tegn. Du kan skrive beskeder på to måder: den normale metode i mobiltelefoner, som vises med, og en anden metode, der kaldes "prædiktivt tekstinput", som vises med. 1. Rul frem til Skriv beskeder i menuen Beskeder, og tryk på Vælg. 2. Skrive en besked. Brug f.eks. den traditionelle tekstindtastning, der beskrives under Gemme et telefonnummer med et navn (Tilføj nyt)". Alternativt kan du bruge prædiktivt tekstinput. Se afsnittet herunder `Prædiktivt tekstinput'. 3. Tryk på Valg for at vise følgende funktioner Send for at sende beskeden. Ordbog for at aktivere prædiktivt tekstinput og vælge sprog. Send speciel for at sende beskeden til et forvalgt sæt - se herunder. Gem for at gemme beskeden i Udbakke til senere brug. Slet skærmen for at fjerne alle de tegn, der vises på displayet. 4. Send en besked ved at vælge Send og trykke på OK. 5. Indtast modtagerens telefonnummer, eller find telefonnummeret i telefonbogen ved at trykke på Søg. Find det ønskede nummer, og tryk på OK. 6. Tryk på OK for at sende beskeden Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Prædiktivt tekstinput Med prædiktivt tekstinput kan du indtaste ethvert tegn med et enkelt tastetryk. Dette tekstinput er baseret på en indbygget ordbog, som du kan udvide med nye ord. Vælge sprog til prædiktivt tesktinput 1.

16 Vælg Skriv beskeder, og tryk på Valg. 2. Rul frem til Ordbog, og tryk på OK. 3. Rul frem til det ønskede sprog, og tryk på OK. T9 ordbog til vises, og prædiktivt tekstinput er nu aktiveret, hvilket angives med. Du kan skift fra prædiktivt tekstinput til traditionel tekstindtastning ved enten at trykke på Valg og rulle til Ordbog, trykke på OK, rulle til Ordbog fra og trykke på OK. T9 ordbog fra vises eller ved at trykke to gange på Skriv ord med prædiktivt tekstinput 1. I engelsk prædiktivt tekstinput skal du indtaste ord med tasterne til. Tryk én gang på tasten for hvert bogstav. Hvis du f.eks. skal skrive `Hello', skal du trykke på (for h), (for e), (for l), (for l) og (for o). Du kan ikke kontrollere ordet på displayet, før du har fuldendt indtastningen. Tryk på Slet for at slette et tegn. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. nede for at skifte mellem indtastning af Tryk på og hold bogstaver og tal Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 43 Indsæt et ord ved at trykke på Valg. Rul frem til Indsæt ord. Skriv ordet, og tryk på OK. Indsæt et enkelt nummer i tegntilstand ved at trykke på og holde den respektive taltast nede. Indsæt flere tal ved at trykke på Valg. Rul frem til Indsæt nr., og tryk på OK. Indtast nummeret, og tryk på OK. Indsæt et symbol ved at trykke på og holde nede. Rul frem til det ønskede symbol, og tryk på Anvend. Alternativt kan du trykke på Valg, rulle til Indsæt symbol og trykke på OK. Rul frem til det ønskede symbol, og tryk på Indsæt. 2. Når du er færdig med at skrive ordet, og du har kontrolleret, at det er korrekt, skal du bekræfte ved at trykke på eller indsætte et mellemrum med. 3. Hvis ordet er korrekt, kan du fortsætte med næste ord. Hvis ordet ikke er korrekt, har du følgende muligheder: Tryk gentagne gange på bekræft valget., indtil det ønskede ord vises, og Tryk på Valg, rul frem til Matcher. og tryk på OK. Rul gennem ordene, og vælg det korrekte ord ved at trykke på Indsæt. Tilføj det ønskede ord til match-listen 1. Hvis ingen match findes i prædiktivt tekstinput-tilstand, kan du indsætte et nyt ord i ordbogen. Tryk på Stav, og indtast det ønskede ord i den traditionelle tekstindtastningstilstand. 2. Tryk på OK for at gemme ordet. BEMÆRK: Når ordbogen er fuld, udskiftes de ældste ord i ordbogen med de nye ord. Skrive sammensatte ord 1. Skriv den første del af et ord, og godkend det ved at trykke på Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 2. Skriv sidste del af det sammensatte ord, og godkend ordet ved at trykke på eller. Billedbeskeder (Menu 1-4) Du kan sende og modtage tekstbeskeder, der indeholder billeder. Sådanne beskeder kaldes for billedbeskeder. Der er lagret et antal standardbilleder i telefonen. BEMÆRK: Denne funktion kan kun anvendes, hvis den understøttes af netværksoperatøren. Når du modtager en billedbesked Hvis du vil se beskeden med det samme: Tryk på Vis. Under læsning af beskeden kan du gemme den ved at trykke på Gem. Hvis beskeden skal placeres senere i denne menu: Tryk først på Afslut og gem derefter beskeden ved at trykke på OK. BEMÆRK: Hvis der ikke er plads til at gemme den nye besked, skal du først vælge en af de gamle beskeder, og erstatte den med den nye besked. Afsendelse af en billedbesked 1. Åbn menuen Billedbeskeder og vælg et af standardbillederne. Tryk derefter på Vis. 2. Hvis det viste billede er det ønskede, skal du trykke på Valg, rulle til Rediger tekst og trykke på Vælg. Hvis det viste billede ikke er det ønskede, skal du trykke på Tilbage og gentage trin Skriv beskeden. Du kan se hele beskeden, inden den bliver sendt, ved at trykke på Valg, rulle til Vis og trykke på OK. 4. Send beskeden ved at trykke på Valg, vælg Send og tryk på OK. Kun telefoner, der indeholder faciliteten Billedbeskeder, kan sende og modtage billedbeskeder Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 45 BEMÆRK: Hver billedbesked består af flere tekstbeskeder. Det kan derfor være dyrere at sende en billedbesked end en tekstbesked. Da billedbeskeder gemmes i selve telefonen kan de ikke vises, hvis du bruger SIM-kortet i en anden telefon. Beskedindstillinger (Menu 1-5) Sæt (Menu 1-5-1)1 En gruppe eller et `sæt' indstillinger er en samling indstillinger, der skal bruges ved afsendelse af tekstbeskeder. Du kan f.eks. sende en tekstbesked som en fax (hvis denne funktion understøttes af din netværksoperatør) ved at vælge det sæt, hvor du har defineret alle indstillingerne til faxbeskeder. Hvert sæt har en speciel undermenu: Nummer på beskedcentralen Brug denne menu til at gemme telefonnummeret til den beskedcentral, der skal bruges til afsendelse af tekstbeskeder. Indtast, eller redigér telefonnummeret, og tryk på OK. Beskeder sendes som Du kan anmode netværket om at konvertere Tekst beskeder til alternative formater Fax, Personsøger eller (netværkstjeneste). Modtageren skal have det korrekte udstyr, f.eks. en faxmaskine, for at kunne modtage en konverteret tekst. Beskeden afventer i Ved hjælp af denne netværkstjeneste kan du indstille det tidsrum, som dine tekstbeskeder skal gemmes i beskedcentralen, mens centralen forsøger at aflevere dem. 1 Det totale antal sæt afhænger af, hvor mange sæt SIM-kortet kan rumme Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Omdøb dette sæt Sættet kan tildeles et nyt navn. Fælles (Menu 1-5-2)1 Aktivitetsrapporter Du kan anmode netværket om at sende aktivitetsrapporter om dine tekstbeskeder (netværkstjeneste). Svar via samme central Du kan anmode netværket om at route et svar til din tekstbesked via din egen beskedcentral (netværkstjeneste). Info-service (Menu 1-6) Med denne netværkstjeneste kan du modtage beskeder om mange forskellige emner (f.eks. vejr- eller trafikrapporter) fra netværksoperatøren. Yderligere oplysninger om tilgængelige emner og relevante numre fås hos netværksoperatøren. Hvis du vælger Til, modtager du beskeder om de aktive emner. Emneindeks viser en liste over tilgængelige emner på netværket.

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Du kan tilføje flere emner til emnelisten i Emner. Du kan også vælge Redigér eller Slet for at redigere eller slette noget på emnelisten, eller Vælg for at aktivere eller deaktivere emner på listen. Vælg Sprog for at indstille det sprog, der skal anvendes i beskeder. Kun beskeder i det valgte sprog vises. Fax- eller dataopkald (Menu 1-7) Før du bruger denne funktion, skal du aktivere IR-funktionen i menu 9 (Infrarød) og sørge for, at din telefoner i forbindelse med en kompatibel enhed. 1 Genvejsnummeret til denne menu afhænger af, hvor mange sæt der er tilgængelige. Her forudsættes det, at der kun er ét tilgængeligt sæt Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 47 Foretage et data- eller faxopkald 1. Vælg Fax- eller dataopkald i menuen Beskeder. 2. Rul frem til Fax og data eller Tale&fax/data, og tryk på OK. Tale&fax/data gør det muligt at skifte fra taletilstand til data(eller fax-) tilstand under et opkald. 3. Indtast, eller find det ønskede telefonnummer, og tryk på OK. 4. Hvis du valgte Tale&fax/data i trin 2 for at skifte mellem taleog data-/fax-tilstand under et opkald, skal du trykke på Valg, vælge Taleopkald eller Datamodus (eller Fax Mode) og trykke på OK. 5. Afslut opkaldet ved at trykke på efter overførslen. Modtage et data- eller faxopkald Du kan besvare et dataeller faxopkald på normal vis, selv når tastaturet på telefonen er lukket. Ringe til fax- og datapostkasse Du kan ringe til din fax- og datapostkasse ved hjælp af menuerne Fax postkasse og Data postkasse, der er tilgængelige, hvis du abonnerer på de tilhørende netværkstjenester. I menu 5 `Omstilling' kan du omstille dine fax- og dataopkald til disse postkasser. Redigér kommandoer (Menu 1-8) Fra denne undermenu kan du sende serviceforespørgsler (f.eks. aktiveringskommandoer) på netværkstjenester til netværksoperatøren Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Talebeskeder (Menu 1-9) Aflyt telefonsvarer (Menu 1-9-1) Når du vælger denne undermenu, ringer telefonen automatisk til telefonsvareren på det telefonnummer, der ligger i Menu Hver telefonlinie kan have sit eget telefonsvarernummer, se menu 4-4-6, Udgående linie i brug. TIP: Tryk på og hold nede i standbytilstand. Nummer på telefonsvarer (Menu 1-9-2) Gem nummeret til din telefonsvarer i menuen Nummer på telefonsvarer. Indtast nummeret, og tryk på OK. Nummeret forbliver uændret, indtil du udskifter det. Du kan få oplyst nummeret hos netværksoperatøren. Opkaldsinfo (Menu 2) Telefonen registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis det netværk, du bruger, understøtter funktionen opkalds-id, telefonen er tændt og er inden for netværkets tjenesteområde. Ubesvarede opkald (Menu 2-1) Med denne funktion kan du vise en liste over de sidste ti telefonnumre, der har forsøgt at opnå forbindelse til dig (netværkstjeneste). Når du bruger denne funktion i menuen Ubesvarede opkald, kan du vise, på hvilken dato og på hvilket tidspunkt opkaldet er modtaget, samt få vist, redigere og slette eller gemme nummeret i telefonbogen. TIP: Når displayet viser, at der er modtaget et ubesvaret opkald, kan du trykke på Liste for at se telefonnummeret. Tryk på for at ringe tilbage til nummeret med det samme Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 49 Indgående opkald (Menu 2-2) Med denne funktion kan du få vist en liste over de sidste ti telefonnumre, du har modtaget opkald fra (netværkstjeneste). skal bruge sikkerhedskoden til denne indstilling. `Vigtige oplysninger' - `Adgangskoder'. Prisen vises pr. enhed Menu for hvert SIM-kort. af SIM-kortet skal du evt. frem til den ønskede profil, og tryk på OK. Nu kan du vælge en anden profil, men du kan ikke tilpasse den. du vil skifte til. indstillingerne til Bil forbliver i menuen, når det tilsluttes Nokia Mobile Phones. All rights reserved Rul frem til den ønskede profil, når du skal tilpasse en profil, f.eks. Normal, og tryk på Valg. 3. Vælg Tilpas, og tryk på OK. Hvis du vælger Aktivér, aktiveres den valgte profil kun. Profilen kan ikke tilpasses. BEMÆRK: Når telefonen er tilsluttet bilinstallationssættet PPH-1 eller headset HDC-5, er funktionen Aktivér ikke tilgængelig. 4. Rul frem til den ønskede indstilling, f.eks. Ringetone, og tryk på Vælg. 5. Når du er på listen over ringetoner, skal du rulle frem til den ønskede indstilling og trykke på OK. Toneindstillinger for profiler Ringesignal Denne indstilling definerer, hvordan telefonen viser, at der er et indgående opkald. De tilgængelige indstillinger er: Ringetoner, Stigende, 1 ring, Enkelt bip, Opkaldsgrp. og Fra. Opkaldsgrupper Telefonen ringer kun ved opkald fra telefonnumre, der tilhører den valgte opkaldsgruppe. (Der vises desuden grafik, hvis det er angivet til gruppen.) Rul frem til den ønskede gruppe, og tryk på Inkludér for at vælge den, eller Eksklud. for at fravælge den. Gentag dette så mange gange, det er nødvendigt. Tryk derefter på Forlad og Ja for at gemme, eller Nej for at afslutte uden at gemme. Se også `Telefonbog`, `Opkaldsgrupper'. Ringetone Indstiller ringetonen for taleopkald. Ringestyrke Indstiller lydstyrken for ringetone og tone ved besked Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 53 Vibrationssignal Indstiller telefonen til at vibrere, når et taleopkald modtages. Vibratoren virker ikke, når telefonen er tilsluttet en oplader eller en bordtelefon. Tone ved besked Indstiller ringetonen for tekstbeskeder. Tastaturtoner Indstiller lydstyrken for tastaturtoner. Advarsels- og spiltoner Indstiller telefonen til at afgive en advarselstone, når batteriet f. eks. er ved at løbe tør for strøm, eller når du spiller et af de spil, der findes i telefonen. Denne indstilling har ingen effekt på de toner, der relaterer til netværkstjenesterne. Andre indstillinger for profiler Automatisk svar (kun i profilerne Bil og Headset) Indstiller telefonen,. så den besvarer et indgående opkald efter en enkelt ringetone. Rul frem til Til eller Fra og tryk på OK. Lys (kun i bilprofil) Indstiller lyset i displayet og på tastaturet. Rul frem til Tændt (altid til) eller Automatisk (er slået til i ca. 10 sekunder, når du har trykket på tasten eller ved ringesignal), og tryk på OK.

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. 9351616 Issue 2

Brugervejledning. 9351616 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7.

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8890

Din brugermanual NOKIA 8890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8890 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Issue 2

Brugervejledning Issue 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9351842 Issue

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352604 2.

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Brugervejledning Udgave 2

Brugervejledning Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353142 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352270 3.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave Brugervejledning til Nokia 1100 9310105 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet Rh-18 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2 Brugervejledning 9355211 Udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Brugervejledning 9355357 2. udgave

Brugervejledning 9355357 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355357 2.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning 9353589 Udgave 1

Brugervejledning 9353589 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353589 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3410

Din brugermanual NOKIA 3410 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3410 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2600 9233695 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH 59 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1110 9240159 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Brugervejledning 9354287 Udgave 3

Brugervejledning 9354287 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354287 Udgave

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353948 1.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Brugervejledning 9354349 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-2NX er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6030 9239441 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-74 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere