Foto: Sveigaard A/S. VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Sveigaard A/S. VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk."

Transkript

1 Foto: Sveigaard A/S VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk. November 2014

2 Indledning Netværksgrupper formulerer er om energi fra sol og vind i Aarhus Lokale netværk har i efteråret 2014 formuleret er til politikerne i Aarhus Kommune Aarhus Kommune arbejder med en netværksdrevet tilgang til en plan om vedvarende energi fra store solenergianlæg og fra store vindmøller. I starten af september blev der afholdt to workshops, hvor borgere, lodsejere og developere med flere kom med input til vigtige temaer i processen om vedvarende energi i Aarhus Kommune. På de to workshops blev der nedsat i alt 8 netværk, som har arbejdet med følgende temaer: A. Lokalt forankrede vedvarende energianlæg, hvordan? B. Hvad skal målet være for andelen af vedvarende energi i Aarhus Kommune? C. Fakta om vindmøller og solenergianlæg - hvordan fokuserer vi debatten? D. Solcellepotentialet/Alternativ til vind E. Hvilke alternative muligheder for vedvarende energi kan vi få, hvis vi tænker ud af boxen? F. Hvordan fordeles penge fra den grønne ordning, når der opstilles vindmøller? G.1+2 Hvilke placeringshensyn er vigtigst i planlægning for sol og vind? G.3 Hvilke placeringshensyn er vigtigst i planlægning for sol og vind? Netværksarbejdet er mundet ud i konkrete er til politikerne i Aarhus Kommune og er samlet i dette hæfte. På en fælles bustur, med både netværk og politikere, kigger vi på forskellige placeringshensyn, besøger nogle store vindmøller i Randers og taler med nogle naboer. Anbefalingerne skal være med til at give politikerne et mere nuanceret fundament, for den kommende planproces. Primo 2015 skal byrådet forventeligt tage stilling til indholdet i en første offentlighedsfase om en plan for vedvarende energi fra store vindmøller solenergianlæg. Hvis du vil vide mere om det kommende planarbejde, så tag kontakt til projektleder Christina Friis-Hasché eller gå ind på vores hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig nyhedsbrevet - se nedenstående link: Netværk A Lokalt forankrede vedvarende energianlæg Netværk b Hvad skal målet være for andelen af vedvarende energi i Aarhus Kommune? Netværk c Fakta om vindmøller og solenergianlæg - hvordan fokuserer vi debatten? Netværk d Solcellepotentialet som alternativ til vind Netværk e TÆNK UD AF BOXEN Alternative tilgange til at opnå CO2 neutralitet i Aarhus kommune inden 2030 Netværk f Hvordan fordeles penge fra den grønne fond, når der opstilles vindmøller? Netværk g 1+2 Hvilke placeringshensyn er vigtigst i planlægning for sol og vind? Netværk g 3 Prioritering af hensyn ved placering af vindkraftanlæg i Aarhus Kommune noter

3 Netværk A Lokalt forankrede vedvarende energianlæg Borgerholdninger Politiske mål og vilje Lokalt initiativ Illustrationen viser vigtigheden af, at samarbejdet mellem de forskellige parter. Hvis det ene tandhjul går i står, så går de andre tandhjul også i stå. Sæt et politisk mål for vedvarende energi i Aarhus Kommune Der mangler i dag klarhed om, hvorvidt et ja til CO2-neutralitet, også er et ja til vedvarende energianlæg i Aarhus Kommune. Byrådet bør derfor følge beslutningen om CO2-neutralitet op med en handlingsplan, der indeholder konkrete mål for vindmøller, solceller, solvarme, biogas osv. i kommunen. Det sender et klart signal til borgerne om, at lokale initiativer vil blive positivt modtaget i forvaltningen og det motiverer. Uden politiske mål er borgerne i tvivl om hvilken modtagelse deres projektidéer vil få. Øg kendskabet til hvordan starter man lokale energiprojekter Kommunen øger kendskabet til, hvordan man starter et lokalt initiativ. Den vigtigste målgruppe er borgere i landzone. Indsatsen kan bestå af: Husstandsomdelt informationsbrev i landzone, mødekampagne med lokalt foreningsliv og fællesråd, ture til opstillede vindmøller i og uden for kommunen, hvor man også møder lodsejer og naboer. Netværk a - deltagere Kristian Sejersbøl lemvig Landboforening Thomas Lund beboer/entrepreneur Lyngby Allan Bredal beboer i Lyngby (Ingeniør) Etekamba Okon Willie B beboer i Kasted (Vestas) Søren Vestergaard Beboer i Kasted (energigruppen) Niels Aage Arve Beboer i Haarup/Mejlby (Lodsejer) Poul Hakon Pedersen Måslet Fællesråd (Arkitekt) Gitte Vinther lodsejer Hårup/Mejlby Alfred Borg dn Favrskov Christian Bundgård dn Syddjurs Kresten Kjær SørenseN vedvarende Energi Jens Buur Politiker, Odder Kommune (Enhedslisten) Det er et faktum, at der større lokal opbakning og markant mindre modstand til vindmølleprojekter, som er startet på lokalt initiativ og som har et stort ejerskab af lokale i nærområdet. Det samme gælder sandsynligvis også andre vedvarende energianlæg. Netværket anbefaler, at Aarhus Kommune kan fremme lokale initiativer til vedvarende energianlæg på følgende måder: Sæt et politisk mål for vedvarende energi i Aarhus Kommune Øg kendskabet til hvordan starter man lokale energiprojekter Hjælp lokale vindmølleprojekter med en guide Kommunikér en fælles fortælling Hjælp lokale vindmølleprojekter med en guide Kommunen udarbejder en guide til folk med et vindmølleprojekt i maven, der beskriver hvilke skridt man skal igennem. Den indeholder bl.a. eksempler på hvordan vedvarende energianlæg kan samtænkes med anden lokal udvikling. Guiden skal henvise til en kontaktperson i kommunen, der kan henvise folk videre til ressourcepersoner fx fra netværkene. Det er vigtigt, at der gøres en særlig indsats for at udbrede kendskabet til guiden allerede i 1. offentlighedsfase, hvor kommunen indkalder til forslag og idéer til det videre arbejde. Kommunikér en fælles fortælling De steder i Danmark, hvor der er størst lokalt ejerskab til vindmøller også blandt borgere, der ikke ejer andele er dér, hvor der er en stærk fælles fortælling om vindmøllerne for eksempel på Samsø. Kommunen og de lokale initiativtagere har et fælles ansvar for, at en sådan fortælling kommunikeres i alt hvad der gøres. 4 5

4 Netværk b Hvad skal målet være for andelen af vedvarende energi i Aarhus Kommune? Netværksgruppens formål er at se på, hvordan vindmøller og solceller kan bidrage til at opfylde Aarhus Kommunens mål om CO 2 -neutralitet i 2030, og søge at perspektivere behovet gennem forskellige målscenarier. Statement 1 Såfremt Aarhus Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af målsætningen i regeringens energiforlig 2012 vedrørende opsætning af landvindmøller i kommunerne, skal kommunen medvirke til, at der etableres en landvindmøllekapacitet på 500 MW inden Alt efter om man vælger at beregne kommunens pligtige andel efter areal, befolkning eller energiforbrug, vil det svare til 3-14 stk. 125 meter vindmøller 1. Samtidig skal der bibeholdes en produktion svarende til den fra vindmøller i kommunen i dag. Dette giver et samlet behov for 6-17 stk. 125 meter vindmøller inden Set i forhold til målet om at opnå CO 2 -neutralitet i 2030 er dette ikke ambitiøst, og der vil være behov for at opstille langt flere vindmøller (jf. Figur 1). Umiddelbart anses det for urealistisk, at Aarhus kommune kan løse en stor del af CO 2 problemet ved at opsætte landvindmøller samt solceller inden for kommunen. Det bør overvejes, hvorvidt der skal samarbejdes med andre kommuner, energiforsyninger m.fl., der hvor befolkningstætheden en mindre og hvor vindforholdene er ideelle. Statement 2 Aarhus Kommunes mål for solceller bør være at stile imod en fordeling mellem elproduktion fra vindmøller og solceller på 80 % og 20 % 2. Solcellerne bør søges etableret inden for kommunen. Med udgangspunkt i ovenstående mål for vindmøller vil dette medføre et mål om hek-tar solceller. Etablering af dette vil kræve et grundareal på cirka det dobbelte, svarende til 0,04 0,1 % af Aarhus Kommunens samlede areal. Større solcelleanlæg kan med fordel placeres på virksomhedstage ol., hvilket kan reducere behovet for at bruge arealer i åbent land. I tabel 1 er vist 2 alternative målscenarier for vindmøller og solceller for at perspektivere ovenstående mål. FAKTABOKS: I 2013 var der i Aarhus Kommune opstillet 24 landvindmøller der producerede ca MWh pr. år. Med udskiftning til nye møller vil den eksisterende produktion fra de 24 gamle møller kunne klares med 4 stk. 125 meter møller. Med opstilling af f.eks. 4 stk. 150 meter vindmøller på Aarhus Havn, der er udlagt som per-spektivområde for vindmøller, vil der årligt blive produceret MWh, hvilket er det dobbelte af produktionen i kommunen i dag. En 125 meter landvindmølle producerer ca MWh om året og en 150 meter vindmølle ca MWh. En havvindmølle kan producere ca. det dobbelte i forhold til en landvindmølle. I Aarhus Kommune var der medio 2014 installeret ca. 17 MW solceller der producerer ca MWh pr. år. Aarhus Kommunens samlede areal er 470 km2, svarende til hektar. En hektar 1 solceller producerer ca. 475 MWh om året. Opsætning af 1 ha solceller kræver cirka det dobbelte areal i grundareal. 1 En hektar (ha) svarer til m2 eller 0,01 km2 Nedenfor: Tabel 1. Foreslået målscenarie sammenlignet med to alternative målscenarier. Målscenarier Aarhus Kommunens andel af vindmøller jf. energiforlig 2012 Aarhus Kommunens Energi og CO 2 - fremskrivning Vind (MWh) Sol (MWh) Antal 125 m vindmøller Antal hektar solceller %-del af kommunens areal til solceller ,04 0,1 % ,4 % 1 Antallet afhænger af om andelen er i forhold til kommunens areal, samlede elforbrug eller antal indbyggere. 2 En fordeling på 80 % elproduktion fra vind og 20 % elproduktion fra solceller sikrer en stabil, samlet el-produktion. Hele Aarhus Kommunes brutto-energiforbrug i 2030 baseret på 100 % vind og solceller % 6 7

5 Netværk b - fortsættelse Nedenfor er de tre målscenarier beskrevet. De to alternative scenarier er udelukkede konstrue-ret for at perspektivere, hvor der for sammenlignelighedens skyld er lavet antagelser der ikke er realistiske, f.eks. at der kun regnes med 125 meter landbaseret vindmøller. netværk B deltagere Jens Schou Rønnow Pedersen Mogens Grejsen Søren Højager Tinning Hede Møllelaug I/S - Midtbyen beboer i Herskind Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus Målscenarie Regeringens Energiforlig 2012 Jf. regeringens Energiforlig 2012 skal der: Figur 1. Aarhus Kommunens bruttoenergiforbrug fordelt på energikilder etableres 1800 MW vindmøller på land, heraf erstatning af 1300 MW gamle møller etableres MW vindkapacitet på havet omkring Danmark. Målet for opfyldelse af regeringens energiforlig, svarer til 3-14 stk. 125 meter vindmøller inden Disse vil have en produktion på mellem MWh. Samtidig skal den nuvæ-rende produktion fra vindmøller i kommunen på ca MWH bibeholdes, så den samlede produktion vil blive på MWh i Dette vil kunne dækkes af 3 nye vindmøller, så det samlede behov bliver 6-17 stk. 125 meter vindmøller. Dermed opstiller Aarhus Kommune sin andel af nye vindmøller baseret enten på antal indbyg-gere, elforbrug eller areal. Målet for solceller sættes efter en fordeling på 80% og 20% af el-produktionen fra hhv. vind og sol. Den fremskrivning viser, at Aarhus Kommune i 2030 har et bruttoenergiforbrug på MWh (Se figur 1), og en CO2-udledning på ca ton (se figur 2). Dette betyder at Aarhus Kommune p.t. kun kan se godt halvdelen af vejen til opfyldelse af målet om CO2-neutralitet i Fremskrivningen er baseret på nationale prognoser og fremskrivninger, samt specifikke tal for Aarhus omkring tilvæksten i indbyggere og erhverv, udviklingen i vejgående transport, omstilling i fjernvarmeproduktionen m.m. Målscenarie Hele kommunens bruttoenergi 100 % på vind og sol Udgangspunktet er igen kommunens Energi- og CO2fremskrivning. I dette målscenarie antages at hele kommunens bruttoenergiforbrug til el, varme og transport kommer fra vind og sol, med den anbefalede fordeling på 80 % vind og 20 % sol, hvorved Aarhus Kommune er CO2-neutrali uden brug af biomasse. Figur 2. CO2-udledning Aarhus Kommune fordelt på kilder Målscenarie Energi- og CO2 fremskrivning Målscenariet viser behovet for vindmøller og solceller hvis det skal matche mængden i 2030 jf. kommunens energi- og CO2-fremskrivning. Der er i dette målscenarie ikke en 80% / 20 % fordeling mellem vind og sol, da Energistyrelsen regner med en anden fordeling i elproduktionen i

6 Netværk C Fakta om vindmøller og solenergianlæg hvordan fokuserer vi debatten? STATEMENT A Byrådet skal etablere og synliggøre klart defineret mål for planlægning af VE-anlæg, herunder VE fra andre kilder end vind. Fordelingen af målene skal defineres henholdsvis inden for - og uden for kommunens grænser. Byrådet skal skabe troværdighed og tillid til, at målene for CO2-neutral i 2030 fastholdes ved at give konsekvent og synlige opbakning til målene Introduktion af VE er en stor forandring og der bør derfor være fokus på visionen for forandringen samt troværdigheden omkring mål, planer og konsekvenser. Fakta kan anvendes aktivt hertil som begrundelse for, at kommunen har valgt en meningsfyldt og rationel vej dvs. det bedst mulige for de fleste borgere. Faktuel korrekt oplysning om muligheder og rettigheder for de borgere, som kan forvente at blive naboer til VE anlæg, er afgørende for forventningsafstemning og modtagelse af initiativer dvs. opnåelse af det bedst mulige for de få direkte berørte borgere. Uklarheden om, hvilke mål Aarhus Kommune faktisk arbejder efter, gør det meget svært for potentielle naboer, at finde mening i at blive naboer til et nyt VE anlæg og denne uklarhed giver anledning til alvorlig usikkerhed og modstand. netværk c - deltagere: Jens LaurseN Carsten Højmose Michael Kristensen Bo Schøler Jens S.R. PederseN Alfred Borg Foto: EUROWIND tranbjerg Fællesråd solbjerggruppen Direktør Lyngbygaard GolfkluB projektudvikler tinning Hede Møllelaug I/S dn Favrskov STATEMENT B Kommunen skal synliggøre de krav og muligheder de ønsker at stille til et kommende projekt, fx støjmåling ved idriftsættelse af en møllepark. Kommunen kan/bør støtte lokale borgere ved at levere juridisk assistance til at indgå privatretlige aftaler mellem udvikler og naboer/interessenter. Kommunen skal få en troværdig tredjepart til at udarbejde en oplysningsfolder med fakta om lovgivning og muligheder, herunder eksempler på privat retslige aftaler imellem nabo og ejer af VE-anlæg. Planen for implementering af VE skal faseopdeles, hvor hver fase har konkrete mål og planer. Første fase skal være så konkret og sandsynlig, at det klart demonstreres at planen kan lade sig gøre og at slutmålet er realistisk. Fasen skal være fri for symbolpolitiske handlinger, eks. opstilling af et par vindmøller, hvilket ingen reel forskel gør i den rigtige verden. Det er vigtigt at synliggøre de forskellige VE-alternativer inden for elektricitet og varme. Hertil udarbejdes en oversigt over typer af VE, deres fordele og ulemper samt økonomi og effektivitet. Hvis man gerne vil fremme en bestemt type af VE-anlæg fx sol eller vind, er det vigtigt at vise med fakta, hvorfor disse er bedre end andre former fx på grund af effektivitet eller pladskrav

7 Netværk D Solcellepotentialet som alternativ til vind Selvejende institutioner (handelsskoler, friskoler, gymnasier mm) kan undgå selskabsdannelser. Netværket anbefaler, at Aarhus Kommune bringer følgende problemstillinger om solcelleanlæg ind i Kommunernes Landsforening, med henblik på en samlet indstilling fra landets kommuner til staten: Statens selskabskrav og tilbagebetaling af overskuddet for kommunale bygninger skal fjernes. Der skal skabes tillid omkring lovgivningen og tilskudstariffer, samt varighed af disse. Ved fællesanlæg skal der gives mulighed for salg af strøm ud over den nuværende 2km s radius. Netværket anbefaler i øvrigt, at Aarhus Kommune gør følgende: Folk (private personer) som køber solcelle anlæg nedsætter også strømforbruget med 10%. Visualisering af strømforbruget på institutioner kan derfor være en god idé. Som eksempel har Viborg Kommune sat målere op, så man kan følge med i elforbruget (Skalsskole, Møldrupskole og nogle børnehaver). Osted fri- og efterskole - undervisningsmateriale til at downloade Der er på nuværende tidspunkt ingen lovgivningsmæssige krav om hegning omkring større solcelleanlæg. Dyrelivet trives fint sammen med solceller. Kun 3% af solcellerne reflekteres. På grund af solens vinkel er generne primært fra nordvendte anlæg. Danmarks Naturfredningsforening mener, at solenergi skal spille en mere central rolle i fremtidens energiforsyning. Det gælder både solceller til at levere strøm og solvarme til at levere varme. Netværk d - deltagere Hans Gravsholt Torben Ankjærø Michael SimonseN Rita Lambrecht Anne Mette Hjortshøj Poul Jakob Bønløkke Henrik SimonseN herskind Sportsfiskerforbundet lodsejer i Kasted hertha Levefællesskab Borger i Hørslevbol lodsejer i Lyngby lodsejer i Kasted Gennemfører et pilotprojekt centralt i Aarhus, hvor elforbruget visualiseres. Bringer vedvarende energi ind i undervisningen (ex. Energiens dag ) og lader CO2-netral2030 mål blive til et fælles mål, frem for kommunens mål. Planlægger store solcelleanlæg inden for kommunens grænser. Ved udvælgelse af licitationer anvendes Københavns Kommunes fremgangsmåde, hvor man både ser på pris og kvalitet. Giver Landbysamfund mulighed for at etablere fælles solenergianlæg som markanlæg. Landsbymiljøet kan på den måde i højere grad friholdes for individuelle anlæg. Udarbejder beregninger for de enkelte landsbysamfund for at synliggøre rentabiliteten i fælles co 2 -neutrale anlæg. Foto: Sveigaard A/S 12 13

8 Netværk E TÆNK UD AF BOXEN - Alternative tilgange til at opnå CO2 neutralitet i Aarhus kommune inden 2030 Hvorfor og hvordan? Ca. 80% af indbyggerne i kommunen bor i Aarhus By. Målet om at blive CO2-neutral i 2030 er afhængigt af, at kommunens borgere bakker op og det vil især sige de mange, der bor i byen. Det er vigtigt, at vedvarende energi og andre miljøtiltag er synlige i midtbyen og i forstæderne. Solceller kan placeres på alle byens bygninger og gøre den vedvarende energi meget synlig for byboerne. Ud af ca. 650 projekter, der integrerer solceller i kommunale bygninger, er kun 30 indtil videre ved at blive realiseret til på grund af benspænd fra lovgivningen. Netværksgruppen anbefaler byrådet at arbejde for en ændret lovgivning så de sidste 620 projekter kan igangsættes! netværk e - deltagere Minna RasmusseN Lars MadseN Christian Schmidt-Møller Thomas Larsen Wessel Finn IngemaN Bjørn Iversen B Christian Achermann L beboer i Syddjurs Kommune borum-lyngby Fællesråd energi.konsortiet borger og UngEnergi orion Energy bluessolar landskabsarkitekt Foto: Blues Solar (Forum Horsens) Solceller på byens tage, på bygningsflader og i byens rum Placering af vindmøller og solcelleanlæg langs motorvejene og i havet Placering af vindmøller og biogasanlæg i industri- og erhvervsområder Foto: Blues Solar (Forum Horsens) Netværksgruppen anbefaler, at byrådet arbejde med alle typer af energiproducerende anlæg, som kan integreres og fungere i den bymæssige kontekst. Solceller, mini- og micromøller findes på markedet, og der er masser af muligheder for at tænke dem ind som en synlig del af byens bygninger, vej- og parkrum. Solceller og mikromøller kan levere energi til nære, omkringliggende installationer f. eks. belysning af parker og sportsanlæg, opvarmning af svømmebassiner. Energianlæg i byen skal gøre byboerne bevidste om, hvor energien kommer fra og de skal være i funktion, for at blive taget alvorlige. Anlæggene skal derfor placeres med omtanke. Minimøller skal stå, hvor der er stabile, gode vindforhold, f. eks på havneområderne, hvor grøn energi kan blive en synlig del af de nye byområder. Større vindmøller kan placeres synligt i Aarhus Bugt. mere om grøn energiproduktion. Herudover kan projektudviklerne foreslås, at investere i sociale, fællesskabsprojekter. Et af kommunens store potentielle energiaktiver er byens affald. De enorme mængder husholdningsaffald kan udnyttes i små lokale minianlæg eller i store, centrale enheder Affaldet kan kværnes og pumpes rundt i byens rørsystemer. Her har Aarhus en mulighed for at være visionær og tænke længere end andre har gjort. Kravet om 0-energi, og gerne plus-energi, kan med fordel indarbejdes i lokalplanen for godsbanearealet. Energiforsyningen i området skal være ambitiøst nok til at byen kan være stolt over det og bruge det i sin markedsføring. Lokalplanen kan undtage kravet om parkeringspladser mod et tilbud om delebilsordning. Bymøller (mikromøller) og solceller som en del af bybilledet i Aarhus Jordvarme som en indtænkt, integreret del af byggeri på bar mark og i byfornyelsesområder. Udvinding af biogas fra byens husholdningsaffald. Krav i lokalplaner om 0-energi i bolig- kontor- butiks- og administrationsbyggeri. Kommunen skal til bunds i mulighederne for at placere vindmøller omkring teknikanlæg (uden nabobeboelser). Hvis der opføres nye anlæg i landområder, skal beboere og lokalsamfund have mere ud af at blive nabo til dem. Det drejer sig ikke kun naboernes privatøkonomi (at man kan blive medejer og tjene penge), men også om, at projektudviklerne investerer i, at nye energiprojekter, indpasses i landskabet som åbne energianlæg, med stisystemer og fri adgang gennem områderne, hvor naboer og besøgende kan komme helt tæt på teknikanlæggene og lære 14 15

9 Netværk F Hvordan fordeles penge fra den grønne fond, når der opstilles vindmøller? Den grønne ordning går ubeskåret til lokalsamfundene, hvor der rejses vindmøller. (Indsættes som note: Lokalsamfund defineres som beboere, foreninger med mere indenfor en radius af 4,5 km fra vindmøllerne). Der ved ansøgning om midler fra grøn ordning nedsættes en arbejdsgruppe med borgere fra lokalområdet, som kommer med forslag til anvendelsen af midlerne fra den grønne ordning. Forslagene fremsendes til godkendelse af Rådmanden for Teknik og Miljø. Teknik og Miljø sikrer, at der informeres bredt ud i de lokale samfund, hvor der kommer konkrete udpegninger, om processen vedr. den grønne ordning og om anvendelsen af midlerne. Vi foreslår, at penge fra grøn ordning bliver ubeskåret i lokalsamfundene, fordi det er her man oplever generne, og her man for alvor kan få noget ud af pengene. Borgere i nabokommunerne skal have lige ret som borgerne i Aarhus Kommune, fordi de i ligeså stor grad kan opleve gener. Vi forestiller os, at der sættes en tidsfrist, således at der skal søges om penge til projekter senest 2 år efter vindmøllerne er rejst. Hvis det ikke sker, træffer Rådmanden for Teknik og Miljø beslutning om anvendelse af midlerne indenfor lokalområdet. Det samme gør sig gældende, hvis det mod forventning ikke lykkes, at fremsende forslag, der kan godkendes af Rådmanden for Teknik og Miljø. Vi ser også gerne, at der i forhold til senere konkrete processer indledes et samarbejde mellem henholdsvis aktører i lokalsamfund og banker/sparekasser for at se på mulighederne for, at lokalsamfund kan låne penge til vindmølleinvesteringer, der kan finansiere anlæg eller drift af lokale tiltag. Eksempler på projekter støttet af grøn ordning Nedenfor er oplistet eksempler på projekter der har fået tilsagn om midler fra den grønne ordning: Anlæg af sti og bord/bænke-sæt ved stier (Holbæk) Energikonsulent til fremme af vedvarende energi (Holbæk) Undervisningsmateriale til den lokale folkeskole (Jammerbugt) (Energirigtig) renovering af klub- og fælleshuse (bl.a. Viborg og Mariagerfjord) Etablering af multibaner og kunststofbaner (Ringkøbing-Skjern og Kalundborg) Etablering af gydebanker i bæk (Brønderslev) Renovering af hjemmeside og etablering af digitalt landsbytorv og touchskærme (Mariagerfjord) Etablering af byport og flagallé (Holstebro) Projekterne har fået tilsagn om mellem og kroner. Der er mulighed for at pulje ansøgninger som det blev gjort i Ramme-Dybe (Lemvig Kommune), hvor der blev søgt samlet til sportshallen, jagtforeningen, borgerforeningen, spejderne og flere. Man behøver ikke nøjes med kun at søge midler fra den grønne ordning, hvis man har et godt projekt. Drøn-gruppen i Saltum fik rejst 1 mio. kroner til et multiområde, ved at søge mange forskellige steder: Nordea, DBU, Lions Club, Landdistriktsmidler samtidig med, at de selv stod for sponsorløb, solgte kage til arrangementer og meget mere. De nåede aldrig at få tilsagn om midler fra Grøn ordning, da de var gået i gang med projektet. Ved Grøn Ordning skal man søge inden projektet igangsættes. Læs mere om Drøn-gruppen på facebook netværk f - deltagere Jørn Ejvind HanseN lodsejer Jan Ravn Christensen Politiker (SF) / Teknisk Udvalg Ole B. Vinther Tidligere medlem af det grønne råd 16 17

10 med at bo i nærheden af vindmøllerne? 18 50% 40% Netværk G % 30% 23% 20% 10% 6% 18% Hvilke placeringshensyn er vigtigst 12% i planlægning for sol og vind? 9% 0% I nogen grad I høj grad 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I hvilken grad oplever du, at der er ulemper forbundet med at bo i nærheden af vindmøllerne? 35% 23% 6% 18% 12% 9% 3% 2% m m m m I nogen grad 35% 30% 25% I høj grad Oplever du, at din søvn påvirkes af vindmøllerne? I den nye kommuneplan for vedvarende energi bør områder for vindkraftanlæg placeres efter fælgende principper: 20% Meget få generede naboer 15% Nær relation 29% til tekniske anlæg eller større infrastruktur 10% Beskyttelse af eksisterende 15% landskabs- og naturværdier 5% 7% 0% Beskyttelse af landsbyernes særlige kvaliteter 2% Ved udarbejdelsen af den nye kommuneplan bør man: m m m m Respondenter der svarer ja 3% 2% m m m m Inddrage naboerne tidligt og direkte i en konstruktiv dialog inden endelig udpegning af vindmølleområder Undersøge alternative og nabovenlige placeringer i andre kommuner med bedre plads og mere vind Undersøge mulighed for kommunal andel af Mejlflak Havmøllepark eller tilsvarende 60% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Oplever du, at din søvn påvirkes af vindmøllerne? 29% 15% 7% 2% m m m m Respondenter der svarer ja De nuværende minimumskrav for vindmøller (støjgrænse: 44dBA & afstandskrav: 4x møllehøjde) giver ofte en utilstrækkelig beskyttelse af naboen. VidenOmVind og Jysk Analyse viste i 2012, at 53% af naboerne indenfor 750m føler sig generet, og at 29% oplever søvnpåvirkninger 1. Først ved en afstand på over 1000m falder generne til et niveau, som normalt accepteres for naboer til veje, jernbaner og øvrig industri. Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM) 2 og Ålborg Universitet 3, anbefaler ligeledes begge, at støjgrænsen skærpes til 35dBA. I en tætbebygget kommune som Århus kan vindmøller placeret med skohorn have stor betydning for mange mennesker. Det er derfor endnu vigtigere at planlægge efter, at minimumskravene ofte er utilstrækkelige. Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet fastslår, at kommunen har fuld ret til at afvise et projekt, der overholder lovens minimumskrav - under hensynet til naboerne (J.nr.: NMK ). I kommunens mindre landsbyer og yderområder har mange valgt at bo mindre centralt, fordi de har tilvalgt natur og stilhed. De åbne landskaber og naturområderne bruges i vidt omfang til rekreation og friluftsliv. Derfor skal ikke bare naturområderne, men også deres nærhed beskyttes, modsat kommuneplan 2009, hvor adskillige udpegede mølleområder lå klods op af disse. Ligeledes skal landsbyernes særlige kvaliteter, såsom rolige omgivelser og bebyggelse i begrænsede skalaer, beskyttes svar-paa-hoering-om-ny-bekendtgoerelse-om-stoej-fra-vindmoeller/ netværk g deltagere Kristian D. Frische Christian Buhl Andrew du Plessis Annie Mygind Peter EkmaN John EngelbrechtseN Danmarks Vindmølleforening beboer i Solbjerg, Læge hørslevgruppen hørslevgruppen storkesig ApS mårslet Fællesråd Inden endelig udpegning af vindmølleområder skal nærmeste naboer inddrages, så holdninger til opstilling af vindmøller i deres nærhed afklares. Ligeledes skal vindmølleprojekter allerede I opstartsfasen inddrage naboerne, for derved at finde den optimal placering af vindmøller i området. Desuden kan Aarhus Kommune anbefale frivillige købsaftaler med bekymrede naboer for at sikre, at afstanden mellem vindmøller og omkringboende naboer er mindst 1000 meter. Opførelse af vindmøller på vegne af Aarhus Kommune i andre kommuner og under samme hensyn til naboerne kunne muligvis drøftes og aftales via Kommunernes Landsforening. Lokalt medejerskab kan sikres gennem et kommunalt forsyningsselskab eller evt. gennem et nyt forbrugerejet selskab. 19

11 Netværk G 3 Prioritering af hensyn ved placering af vindkraftanlæg i Aarhus Kommune Statement 1: Når man skal placere vindkraftanlæg, er der en del forhold/grænseværdier i lovgivningen, som man skal forholde sig til. Når man som kommune vedtager en målsætning om, at omstille hele eller dele af sin energiforsyning til mere vedvarende/ miljørigtige energiformer, kommer det til at handle om prioritering. En stor del af omstillingen i Aarhus Kommune kommer til at omfatte opstilling af nye store vindmøller. netværk g3 - deltagere Kristian Knuth Adam Knuth Allan Dahl LarseN Steen Luk Peter Hegner Bonfils Lise Nørgaard C vosnæs Gods vosnæs Gods ecopartner dlbr Energi Invest Politiker (EL) / Teknisk Udvalg cirkel Energi Som udgangspunkt skal alle områder - hvor afstande til beboelser, grænseværdier for støj og skyggekast ved nabobeboelser, samlede bebyggelser, institutioner osv., er overholdt - indgå som mulige vindmølleområder. Andre ufravigelige arealbindinger, så som EF-Habitats- og Ramsar områder, statsskove, fredede arealer som hede, klitfredninger og strandenge, foruden kirkebyggelinjer og Exner fredninger, skal selvfølgelig også respekteres. Statement 2: Vi mener, at der eksisterer arealbindinger, som Kommunen er herre over, og derfor kan og bør tage op til revision i kommuneplanen med henblik på at opfylde målene i kommunens klimaplan: Statement 3 -Herregårde: Man taler om at bevare herregårdenes værdifulde kulturmiljø. Vi mener at vindmøller er en vigtig del af det moderne danske kulturlandskab og kan indgå i et naturligt samspil i herregårdenes landskabsrum, på linje med andre af herregårdenes andre tekniske anlæg og bygninger. Baggrund for statement 3 - Herregårde: Danmarks slotte og herregårde har til alle tider været steder, hvor effektivisering og tidssvarende, effektiv drift har været nøgleord. I dag er det mere afgørende end nogensinde for gårdenes fremtid, at det offentlige Danmark ikke ligger unødige hindringer for gårdenes udviklingsmuligheder. Herregårdene er kendetegnet ved at indeholde store sammenhængende markstykker, og dermed store afstande til nærmeste nabobeboelser. Præcis derfor er de så velegnede til vindmølledrift. Statement 4 - Kystnærhedszonen: Vi mener, at kommuneplanens formuleringer omkring placering af tekniske anlæg indenfor kystnærhedszonen, bør blødes op, så de ikke længere hindrer planlægning for vindmøller, da antallet af mulige vindmølleområder er begrænset. Statement 5 - Proces: Vi mener at, Aarhus Kommune bør indgå i en dialog med det nære lokalsamfund i forbindelse med udpegning af de enkelte vindmølleområder og i det hele taget gå langt, for at inddrage lokalsamfundene i beslutningsprocessen på meget tidligt tidspunkt

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. januar 2016

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. januar 2016 Kommuneplantillæg om vedvarende energianlæg, forhøring. Indstilling om igangsættelse af første offentlighedsfase indkaldelse

Læs mere

Udvikling Ny Overgaard

Udvikling Ny Overgaard Udvikling Ny Overgaard - møde TMU, Randers Kommune 10 december 2015 Indholdsfortegnelse 2030 mål for Randers Kommune Ny Overgaard - forøget grøn produktion fra vind SE Blue Reneswables Idéoplæg Ny Overgaard

Læs mere

Vindkraft. Fælles mål. Strategi

Vindkraft. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi for vindkraft Vindkraft Fælles mål I 2035 er de eksisterende landvindmøller nedtaget og erstattet af ca. 750 moderne møller på over 100 meters højde. Møllerne placeres så vidt muligt

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. september 2015 Mødetidspunkt 12:40 : Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: M.5 Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : Allan Clifford Christensen, Martin Sanderhoff, Flemming

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen!

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen! Borgermøde om vindmøller ved Låstrup Tirsdag den 16. august 2016 kl.17.00 Velkommen! Program Kl. 17.00 Kl. 17.15 Kl. 17.30 Velkommen v/ Mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Vindmøller, regler

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune Vindmølleplanlægning Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed - 20.06.2016 Program 19.00 Velkomst - Hans Ejner Bertelsen 19.15 Proces og mål for planlægningen - Arne Kirk 19.30 Planlægning for

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Tema drøftelse med byrådet

Tema drøftelse med byrådet Tema drøftelse med byrådet ----------------------------- Nye veje i vindmølleplanlægningen i Kommuneplan 2016 Overskrifter: 1: Proces 2: Historik, status og erfaringer med vindmølleplanlægning 3: Nye veje

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942 TIL: FRA: Teknik- og Miljøudvalget Center for Miljø/Mikkel Aarø-Hansen MØDE: 1. februar 2010 EMNE: Orientering om etablering af vindmøller som led i Københavns klimaplan Med udgangspunkt i Københavns Klimaplan

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Uddybende oplysninger til ansøgning om mølleområde Holmen

Uddybende oplysninger til ansøgning om mølleområde Holmen 03-03-2015 Ringkjøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Planlægning Att. planlægger Jeanette Jeppesen Uddybende oplysninger til ansøgning om mølleområde Holmen På vegne af ansøger og bygherre Vindmølledrift

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Titel: Kommuneplan 2013 Emne:

Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Tekniske anlæg Sted: Pakhuset i Nykøbing Dato: 12. august 2013 Oplægsholder: Rasmus Kruse Andreasen Dok. 306-2013-179030 Tekniske anlæg kommuneplanforslagets kapitel 5.3 Vindmøller

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 27. juni 2012 Indhold i VVM for vindmøller ved Solbjerg og Hørslev Punkt nr: 22 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Jacob Bundsgaard:

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Vedvarende Energianlæg (VE-anlæg) vindmøller og solenergianlæg i Aarhus Kommune

Vedvarende Energianlæg (VE-anlæg) vindmøller og solenergianlæg i Aarhus Kommune Indkaldelse af forslag og idéer Vedvarende Energianlæg (VE-anlæg) vindmøller og solenergianlæg i Aarhus Kommune Første offentlighedsfase for en temaplan om VE-anlæg Læsevejledning: VE-anlæg: Dette debatoplæg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning. Kommuneplan 2013. Nyt vejledningsnotat om husstandsvindmøller.

Afrapportering fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning. Kommuneplan 2013. Nyt vejledningsnotat om husstandsvindmøller. Afrapportering fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning. Kommuneplan 2013 Nyt vejledningsnotat om husstandsvindmøller Eksempelsamling Kontorchef Niels Bjørkbom Naturstyrelsen Arbejdsgruppe

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Status på kommunernes planlægning

Status på kommunernes planlægning Status på kommunernes planlægning November 2017 Danmarks Vindmølleforening 13 godkendte vindmølle projekter i 2017 pr. 14-9 Opsætning af 83 nye vindmøller svarende til 281 MW Nedtagning af 57 ældre møller

Læs mere

Tekniske energianlæg i landskabet

Tekniske energianlæg i landskabet Miljø- og Fødevareministeriet Tekniske energianlæg i landskabet Hvordan kan vi samtænke og indpasse dem? 1 Tekniske energianlæg i landskabet - hvordan kan vi samtænke og indpasse dem? Smukke energianlæg

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2.

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt GreenLand Projekt grønt landdistrikt Version 1.6 2. marts 2008 Udarbejdet af sogne- og borgerforeningerne i: Lyne, Foersum, Sdr.

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan.

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen. 18. juni 2014 Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Udskiftning af eksisterende vindmøller ved motorvej E20 Syd for Gjerndrup. For

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen 13-09-2016 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-16 Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen Nr. Fra Resumé Forvaltningens kommentarer. 1 Styrelsen

Læs mere

Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt. Projektleder Annette Egetoft

Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt. Projektleder Annette Egetoft Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt Projektleder Annette Egetoft Fakta om Amager Fælled Bykvarter Amager Fælled Bykvarter 2 Faser i projektet 3 Konklusion Vi kan

Læs mere

Dagsorden: FU møde 28.9.2015. Solbjerg Fællesråd. Dagsorden: Forretningsudvalgsmøde. Dato: 28.9.2015, kl. 19.00-22.00

Dagsorden: FU møde 28.9.2015. Solbjerg Fællesråd. Dagsorden: Forretningsudvalgsmøde. Dato: 28.9.2015, kl. 19.00-22.00 Dagsorden: FU møde 28.9.2015 Emne: Forretningsudvalgsmøde Dato: 28.9.2015, kl. 19.00-22.00 Sted: Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 88, 8355 Solbjerg Forretningsudvalg: Finn Krogslund Jensen Brian Jonassen

Læs mere

Informationsmøde den 22. august 2016 Nye vindmøller ved Thorup-Sletten

Informationsmøde den 22. august 2016 Nye vindmøller ved Thorup-Sletten Informationsmøde den 22. august 2016 Nye vindmøller ved Thorup-Sletten Målet med aftenen At informere om den proces der nu er sat i gang At orientere om det ansøgte projekt At få idéer og forslag til det

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

Tema: Politisk beslutsomhed og borgerinddragelse. Kristian Borch, Seniorforsker DTU

Tema: Politisk beslutsomhed og borgerinddragelse. Kristian Borch, Seniorforsker DTU Tema: Politisk beslutsomhed og borgerinddragelse Kristian Borch, Seniorforsker DTU InnovationsFonden støtter projektet Wind2050 med 20 mio.kr. Et stort beløb, der afspejler at projektets kobling mellem

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Velkommen til borgermøde om Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr. 1223 for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Hotel Dalgas, Brande

Læs mere

Foreløbig strategi for vindkraft og biogas Vestgruppen. Fællesmøde 28. oktober 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Foreløbig strategi for vindkraft og biogas Vestgruppen. Fællesmøde 28. oktober 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Foreløbig strategi for vindkraft og biogas Vestgruppen 1 Vindkraft 2 Vindkraft i et scenarie for 100 % vedvarende energi i Danmark 3 6 gange så meget el fra vindkraft Hvor meget på land? Energistyrelsen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Visioner og forslag. for Danmark og EU. Name - Date

Visioner og forslag. for Danmark og EU. Name - Date Visioner og forslag for Danmark og EU Name - Date Alliance for Community Power Vestjyllands Energi-og Miljøforening Ærø Energi-og Miljøkontor Høje Taastrup Miljø-og Energicenter Himmerlands Energi-og Miljøforening

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere