CASE: O. Adsbøll og Sønner A/S (Projekt Lavenergi) Energirenoveringer af enfamiliehuse som en bæredygtig forretningsmodel?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CASE: O. Adsbøll og Sønner A/S (Projekt Lavenergi) Energirenoveringer af enfamiliehuse som en bæredygtig forretningsmodel?"

Transkript

1 CASE: O. Adsbøll og Sønner A/S (Projekt Lavenergi) Energirenoveringer af enfamiliehuse som en bæredygtig forretningsmodel? Version 1.0 Esmir Maslesa InnoBYG: Bæredygtige forretningsmodeller, marts 2014.

2 Introduktion til casen Dette studie er en del af InnoBYG s forskningsprojekt om bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer i byggeriet. Projektpartnere er projektchef Anders Thomsen fra Teknologisk Institut, lektor Christian Thuesen, DTU Management Engineering, og videnskabelig assistent Esmir Maslesa, DTU Management Engineering. Dette dokument er skrevet af videnskabelig assistent Esmir Maslesa i tæt dialog med Anders Thomsen og Christian Thuesen. Casen beskriver Projekt Lavenergi - et pilotprojekt omkring energirenovering af enfamiliehuse, hvor de tekniske, såvel som de organisatoriske aspekter af et renoveringsprojekt er adresseret ud fra en virksomheds forretningsperspektiv. Casen tager udgangspunkt i virksomheden O. Adsbøll og Sønner, som var initiativtager til Projekt Lavenergi og beskriver, hvordan dennes tilgang til udvikling af en ny bæredygtig forretningsmodel har været. Casebeskrivelsen bygger på interview med projektlederen for Projekt Lavenergi og projektmaterialet fundet på internettet. kompetencer. Yderligere ønskes det at adressere renoveringsmarkedet fra en anden vinkel for dermed at styrke virksomhedens position på markedet og gøre den mere konkurrencedygtig. Først introduceres virksomheden O. Adsbøll & Sønner A/S og deres traditionelle forretningsmodel. Derefter introduceres baggrunden for pilotprojektet Projekt Lavenergi og der gives en beskrivelse af, hvordan dette projekt blev ført ud i virkeligheden set fra virksomheden O. Adsbølls perspektiv. Efter beskrivelsen vurderes konsekvenserne af Projekt Lavenergi på O. Adsbølls traditionelle forretningsmodel ud fra Business Model Canvas teori. Til sidst opsamles erfaringer og læringspunkter fra denne case. I denne case undersøges ledelseskonceptet strategiske partnerskaber (klyngedannelsen) i forhold til det bæredygtige koncept vedrørende energirenoveringer af enfamiliehuse, hvor et 70 er parcelhus er forsøgt energirenoveret til lavenergiklasse 1 niveau. Erfaringer med dette ledelseskoncept og resultater af energirenoveringen kan læses i de følgende afsnit. Billede 1: Parcelhuset før og efter renovering. Fokus er på skabelsen af nye samarbejdsrelationer og afprøvning af tekniske løsninger på en eksisterende bygning med henblik på at få ny viden og 2 Bæredygtige forretningsmodeller

3 Virksomheden O. Adsbøll og Sønner A/S og dens oprindelige forretningsmodel O. Adsbøll & Sønner A/S er et entreprenørfirma fra Kolding, stiftet i 1972, med egenproduktion indenfor beton-, murerog kloakarbejde. Virksomheden udfører erhvervsbyggeri, boligbyggeri, institutioner, renoverings- og serviceopgaver med fokus på energirigtigt byggeri, samt energioptimering af eksisterende og nye boliger. Endvidere tilbyder Adsbøll jord-, kloak-, beton-, murer- og tømrerarbejde på alle størrelser af byggerier, og salg af byggegrunde (Kolding område). Virksomheden betegner sig selv som et regionalt entreprenørselskab og har hovedsageligt kontrakter i Kolding, Esbjerg, Haderslev, Horsens og omegn. Den oprindelige forretningsmodel Virksomhedens oprindelige forretningsmodel kan ses på Figur 2. Figuren viser en klassisk forretningsmodel for entreprenørvirksomhed, hvor fokus er at skabe et solidt cash flow i virksomheden i form af projekter af forskellig art. Projektporteføljen sikres gennem deltagelse i licitationer og salg af projekter til private. Efterfølgende realiseres projekterne ved at involvere underleverandører i det omfang man ikke selv har kompetencer til de krævede opgaver. Virksomheden har faste samarbejdsrelationer med nogle fagentreprenører, men disse er ikke formaliserede. Ud over det samarbejder Adsbøll også med enkelte leverandører af byggematerialer, eftersom det er vigtigt for virksomheden at vide, hvordan de forskellige produkter bruges og anvendes under de forskellige forhold. Nøgleressourcerne i virksomhedens traditionelle forretningsmodel er de menneskelige ressourcer, dvs. den menneskelige arbejdskraft og det rette værktøj (maskiner), som sikrer at opgaverne bliver lettere og hurtigere at løse. Ifølge interviewpersonen Jan Ove Hansen, Adsbøll s byggepladsleder og energikonsulent, er den største revolution i byggebranchen sket ved opfindelsen af en cementblander, som gør det muligt at blande større mængder cement hurtigere. Ellers bliver arbejdet udført på samme måde som for år siden, mens teknologien omkring nogle byggematerialer er blevet bedre (fx energiruder i stedet for termoruder). Adsbøll s ekspertise ligger i murer- og entreprenøropgaver, og derfor er det her værdiskabelsen ligger. Både for virksomheden, men også for kunder som efterspørger Adsbøll s ydelser. Ved at kunne levere kundetilpassede produkter/projekter har virksomheden mulighed for at adresse flere kundekredse, hvilket også afspejler sig i deres kundeleverandør relation, hvor virksomhedens kunder tæller både erhvervskunder, større ejendomsinvestorer, offentlige bygherrer, almene boligforeninger og private boligejere. Forholdet mellem Adsbøll og deres kunder bygger på et årelangt bekendtskab, og nye kunder bliver typisk fundet gennem eksisterende netværk og tidligere kontakter. Virksomheden deltager også i licitationer og byder på opgaver, som ligger udenfor dens eksisterende kundekreds. Hovedindtægtskilden i den traditionelle forretningsmodel er større engangsprojekter som Adsbøll får udført for sine kunder, men der er også andre mindre opgaver som virksomheden får løbende. Ud over det har virksomheden også løbende indtægter i form af serviceaftaler med nogle af sine kunder. Her tilbyder Adsbøll et årligt eftersyn af kundens ejendomme, hvorefter der bliver udarbejdet en servicerapport. I servicerapporten beskrives, hvad der bør laves omgående, og der gives en vurdering af evt. arbejde, som skal gennemføres indenfor de næste 1-3 år. Case: O. Adsbøll & Sønner 3

4 Strategiske partnerskaber Nøgleaktiviteter Værdiskabelse Kunderelation Kunder Faste samarbejdsrelationer med underleverandører, men ikke formaliserede. Leverandører af byggematerialer Omkostningsstruktur Omkostningsstyret. Planlægning Udførelse Aflevering Nøgleressourcer Menneskelige ressourcer (uddanner murere) Maskiner (cementblander) Kundetilpassede produkter Kunde-leverandør med speciel fokus på relation murer- og entreprenøropgaver. Kanaler til at nå kunderne Indtægtskilder Engangsprojekter. Tidligere kontakter Eksisterende netværk Licitationer Erhvervskunder Ejendomsinvestorer Offentlige bygherrer Almene boligforeninger Private boligejere Suppleres i begrænset omfang af mindre opgaver og ekstra arbejde. Serviceringsopgaver. Figur 1: Oprindelig forretningsmodel for O. Adsbøll & Sønner. 4 Bæredygtige forretningsmodeller

5 Baggrund for Projekt Lavenergi Initierende aktiviteter omkring Projekt Lavenergi blev startet i 2008 i forbindelse med finanskrisen, men projektet blev først gennemført i Formålet med projektet var at teste en række eksisterende byggetekniske løsninger på et klassisk parcelhus fra 1970 erne for at finde ud af, hvorvidt det er muligt at renovere denne type af bygninger til lavenergiklasse 1 niveau. Projektorganisation og dets rammer O. Adsbøll & Sønner var initiativtagere på projektet, som i alt indeholdt 14 samarbejdspartnere med en række tværfaglige kompetencer inden for byggeri. Projekt Lavenergi har i alt kostet kr. at gennemføre. Heraf var kr. boligejerens egne penge, mens de resterende kr. var finansieret af konsortiet bag projektet. Projektet blev udbudt i offentlig konkurrence, og i starten var der 3 kvalificerede boligejere (kandidater) til opgaven. For at sikre, at vinderen også går hele vejen og får energirenoveret sit hus, har konsortiet indført en klausul i tilfælde af, at vinderen springer fra projektet undervejs i forløbet. Her skulle vinderen stille en sikkerhed på kr., som skulle udbetales til konsortiet, hvis husejeren ombestemte sig undervejs i forløbet. Indførsel af denne klausul betød, at to af de tre kvalificerede kandidater valgte at springe fra inden vinderen var fundet, hvilket betød, at der til sidst kun var én kvalificeret kandidat til opgaven, og derfor var det nemt at finde en vinder. Projekt Lavenergi indeholdt også andre kontraktmæssige forpligtelser, hvor der bl.a. var defineret, at boligejeren skulle være villig til at stille sit hus til rådighed for opfølgning, måling og fremvisning i 2 år efter, at projektet var gennemført. Projekt Lavenergi var kommunikeret ud via en hjemmeside, som i dag er nedlagt. Her var det muligt at følge projektet og dets udvikling, resultater, aktiviteter og arrangementer. Projekt Lavenergi produkt og resultater Vinderen af konkurrencen i Projekt Lavenergi blev fundet ved Kolding på Toftevænget 22 i Vonsild. På adressen findes et klassisk parcelhus fra 1975 med et samlet boligareal på 160 m 2. Huset skulle energirenoveres således, at det opfylder lavenergiklasse 1 krav. Et lavenergiklasse 1 hus er et hus med et energiforbrug, som er 25 % lavere end standardkravene i dag. Lavenergiklasse 1 er i dag en frivillig klasse i bygningsreglementet, men vil være lovkrav fra Derfor betegnes lavenergiklasse 1 også som energiklasse BR2015.(energistyrelsen.dk) Energirammen for boliger i energiklasse BR2015 beregnes ud fra formlen /A kwh/m 2 /år, hvor A er boligens opvarmede etageareal, og da parcelhuset i Vonsild har et boligareal på 160 m2 bliver dets teoretiske energiramme 36,25 kwh/m 2 pr. år. Endvidere er der i energiklasse BR2015 også krav om maks. luftskifte på 1,0 l/s/m 2 ved 50 Pa, hvilket betyder, at alle bygninger i denne klasse skal tæthedsprøves. Dette krav eftervises gennem en blower door test. Før energirenoveringen lå energiforbruget på Toftevænget 22 på 115 kwh/m 2 /år. For at kunne leve op til BR2015 krav (36,25 kwh/m 2 /år), var det derfor nødvendigt at gennemføre en række energioptimerende tiltag på huset for at kunne reducere energiforbruget drastisk. Ud fra energiberegninger blev det konstateret, at det primært var nødvendigt at foretage en række klimaskærmsforbedringer og udskiftning af varmekilden for at kunne leve op til BR2015 krav. På baggrund af disse beregninger blev følgende tiltag gennemført: Case: O. Adsbøll & Sønner 5

6 Facaden blev efterisoleret med 200 mm på den gamle del af huset, og 150 mm på tilbygningen. Soklen blev isoleret min. 60 cm ned, hvorefter belægningen blev tilpasset den nye sokkel. Til sidst blev isoleringen pudset med en farve, som bygherren bestemte. Alle vinduer blev udskiftet til Rationel Aldus træ/alu vinduer med 3 lags energiruder. Udvendigt blev vinduerne malet lysegrå, mens de indvendigt blev malet hvide. Det eksisterende naturgasfyr blev erstattet af et ventilationsanlæg med varmegenvinding (Nilan VP18 Compact Sol) og en varmepumpe (UVP105). Løsningen ventilerer og genvinder varmen i udsugningsluften og udeluften til opvarmning af boligen og brugsvandet. Ventilationsanlægget sikrer altså et sundt indeklima og en kraftig reducering af energiforbruget, eftersom varmen fra anlægget er produceret ved hjælp af genvunden energi og ikke gas eller olie. forbedringer familien mærker mest. Familien føler, at de har fået mere komfort, og at der nu ikke længere er trækgener og kuldenedfald i huset. Før energirenoveringen lå energiforbruget på 115 kwh/m 2 /år. Efter energirenoveringen ligger forbruget under 42 kwh/m 2 /år, hvilket er kravet til et lavenergiklasse 1 hus, dvs. en reduktion i energiforbruget på ca. 63 %. Efter renoveringen blev der foretaget en blower door test på huset for at kunne dokumentere tæthedskravene for lavenergiklasse 1, og ifølge Adsbøll opfylder huset tæthedskravene på 1,0 l/s/m 2 ved 50 Pa. Ud over blower door testen blev der, i 2 år efter renoveringen, foretaget målinger af energiforbruget på huset, og ifølge Adsbøll lever resultaterne helt op til forventninger, hvilket viser, at det byggeteknisk er muligt at energirenovere et 70 er parcelhus til fremtidige energistandarder. På loftet blev den gamle gangbro fjernet af bygherren selv, inden renoveringen startede. Den gamle isolering blev kontrolleret og rettet til, eller udskiftet, hvis nødvendigt. Herover blev der lavet en ny, tæt dampspærre, hvorpå der blev efterisoleret med 480 mm isoleringsgranulat. Til sidst blev der lavet en ny gangbro på spærene. På taget blev der monteret ca. 6,2 m 2 solvarmepaneler til at supplere opvarmningen af varmt vand og ventilationsluft. De eksisterende radiatorer blev bibeholdt. For at kunne overholde den ønskede energiramme, blev der monteret solceller på boligen. Det meste af arbejdet er foregået udefra, og familien har ikke følt sig generet af det. Selvom energirenoveringsarbejdet primært er foregået udendørs, er det de indendørs 6 Bæredygtige forretningsmodeller

7 Projekt Lavenergi og Adsbøll s nye forretningsmodel I forbindelse med den seneste finanskrise har O. Adsbøll & Sønner forsøgt at tænke i nye baner og videreudvikle sin forretningsmodel således, at den også kan adressere bæredygtighed i byggeriet. Til det formål har virksomheden valgt at fokusere på energirenoveringer af enfamiliehuse som et segment i byggeriet med mange muligheder og store markedspotentialer. Energirenoveringer af enfamiliehuse har ikke tidligere været i fokus for Adsbøll. Det var ikke en del af virksomhedens kerneforretning, men med introduktionen af Projekt Lavenergi har virksomheden valgt at gå nye veje og undersøge nye forretningsmuligheder - både på B2B-niveau (nye samarbejdsmuligheder) og på kundeniveau. Ifølge Adsbøll fungerede det tværfaglige samarbejde dog ikke altid optimalt. I visse situationer agerede nogle af de 14 samarbejdspartnere mere som sælgere end som partnere. Set fra Adsbøll s perspektiv var der også udfordringer med roller og ansvar i projektet. Selvom alle involverede virksomheder var partnere, så skulle Adsbøll alligevel også agere som projektleder og være tovholder på mange opgaver uden egentlig at have ansvar for det. Derudover har Projekt Lavenergi involveret for mange aktører (14 virksomheder), hvilket har gjort det endnu mere komplekst, og ifølge Adsbøll ville 5-6 virksomheder i realiteten være nok til at gennemføre et tilsvarende projekt i dag. Hermed ville kompleksiteten i projektorganisationen blive reduceret og processen mere overskueligt. På den anden side var der også nogle fordele ved at indgå et større partnerskab. Ved at samle flere partnere i konsortiet er risikoen blevet mere spredt, og omkostninger reduceret, idet der er flere parter, som deles om udgifterne. Samtidig har man fået et større netværk og gjort sig mere synlig på markedet. Projekt Lavenergi har leveret en betydningsfuld værdi for både konsortiet og boligejere. Den værdi, som Projekt Lavenergi har leveret til boligejerne, kan læses mere om i det forrige afsnit. Værdien af Projekt Lavenergi for Adsbøll har især bestået i kompetenceopbygning omkring energirenoveringer af enfamiliehuse. Her fik virksomhedens medarbejdere mulighed for at udvide sin viden omkring energiberegninger, termisk indeklima, afprøvning af nye produkter og deres kvalitet. Der er også lavet diverse målinger og evalueringer af resultater, hvormed kvaliteten af det udførte arbejde og de anvendte produkter og materialer er blevet testet og kvalitetstjekket. Økonomisk set har Projekt Lavenergi været et underskudsgivende engangsprojekt for konsortiet og herunder Adsbøll. Eftersom der er tale om et forsøgsprojekt (pilotprojekt), har fokus primært været på ny viden og kompetenceopbygning frem for økonomien. På sigt skulle Projekt Lavenergi dog være et springbræt for potentielle kunder gennem sin demonstrationsværdi, men ifølge Adsbøll er der kun kommet 5-6 mindre projekter ud af det og ikke et eneste tilsvarende projekt. Traditionelt set har Adsbøll typisk opereret som hovedentreprenør på byggeprojekter med en række fagentreprenører under sig, men i Projekt Lavenergi var ledelseskonceptet anderledes med 14 samarbejdspartnere på tværs af byggebranchen. Denne model skulle sørge Normalt står Adsbøll for planlægning, for et mere fladt ledelseshierarki med et udførelse og aflevering af konkrete opgaver stærkt konsortium, hvor alle parter som for sine kunder, men i Projekt Lavenergi har udgangspunkt var lige og med samme ansvar virksomheden også været involveret i for projektet. Dvs., at konsortium skulle designfasen, hvor projektmål og fungere som et strategisk leverance team. succeskriterierne er blevet defineret. Case: O. Adsbøll & Sønner 7

8 Strategiske partnerskaber Faste samarbejdsrelationer med underleverandører, men ikke formaliserede. 13 samarbejdspartnere (C) Motivation for at skabe partnerskaber Udviklingsprojekt Mindre omkostninger Risikoreduktion Større netværk Nøgleaktiviteter Værdiskabelse Kunderelation Kunder Design (R) Planlægning Udførelse Aflevering Måling og efterevaluering (C) Nøgleressourcer Menneskelige ressourcer Nye kompetencer (eksempler: viden om tæthed, samarbejdsformer, energiberegninger m.m.) (M) Byggematerialer Nye produkter (afprøvning af nye produkter og deres kvalitet) (M) Maskiner Kundetilpassede produkter med speciel fokus på murerog entreprenøropgaver. Energirenovering af et parcelhus Mindre energiforbrug Bedre indeklima Mere komfort Moderne bolig Større ejendomsværdi Bedre energimærke (C) Konkurrencefordel Synlig spiller på markedet Tværfagligt samarbejde - samler alle kompetencer et sted Kunde-leverandør relation Kanaler til at nå kunderne Annoncer/konkurrence/udbud (C) Resultater kommunikeret ud via en hjemmeside. (C) Tidligere kontakter Eksisterende netværk Licitationer Erhvervskunder Ejendomsinvestorer Offentlige bygherrer Almene boligforeninger Private boligejere (enfamiliehuse) Omkostningsstruktur kr. heraf kr. egenfinansiering. (C) Risikoreduktion: kr. i afgift hvis boligejeren springer fra. Indtægtskilder Økonomisk: Underskudsgivende engangsprojekt. Forsøgsprojekt - Viden som indtægt. Demonstrationsværdi. Strategisk: Salg af projekter. Rådgivning. Program strategisk partnerskab. Figur 2: Forretningsmodel for O. Adsbøll & Sønner under Projekt Lavenergi. Innovationsområder er markeret med grøn farve. Bogstaver og farvenuancer angiver de 4 grader af innovation: M: modifikation, R: re-design, A: alternativ, C: nyskabelse. 8 Bæredygtige forretningsmodeller

9 Læringspunkter Teknologien er til stede, og det er muligt at energirenovere et klassisk parcelhus fra 1975 til lavenergiklasse 1 niveau (BR 2015). Der er dog mange tiltag, som skal gennemføres for at få et ældre parcelhus på et passivhusniveau, og det koster mange penge. Ifølge Adsbøll er der meget få boligejere, som er parate til at investere de store summer penge i deres bolig, og derfor skal energipriserne stige yderligere (markant), før boligejere for alvor begynder at energirenovere. I dag er Projekt Lavenergi sat på standby, og ifølge initiativtageren O. Adsbøll har projektet ikke leveret den ønskede effekt. Set i bakspejlet betragter virksomheden Projekt Lavenergi som et projekt, der var forud for sin tid, og der var også mange organisatoriske udfordringer i projektet. Derfor har virksomheden ikke planer om at indgå i lignende samarbejde igen med så mange forskellige aktører og interesser på spil. I dag foretrækker Adsbøll sin oprindelige forretningsmodel, dvs. at arbejde som hovedentreprenør på sine projekter med flere underleverandører under sig. Det gør det nemmere at styre opgaver og ansvar, og rollefordelingen er også mere klar. I Projekt Lavenergi skulle aktørerne være partnere og deles om ansvar og opgaver, men set fra Adsbøll s perspektiv har dette ikke været tilfældet. I mange tilfælde skulle Adsbøll agere mere som projektleder på opgaven frem for at være en del af partnerskabet. Refleksion Der har været meget fokus på produktet, mens processen og vejen til at nå målet blev overset eller glemt undervejs. Projekt Lavenergi har været et ambitiøst projekt, som formåede at levere det ønskede resultat på den korte bane. På den lange bane var projektet ikke levedygtigt pga. flere faktorer. På den korte bane har projektet været en succes, idet det er lykkedes konsortiet at opfylde de byggetekniske kriterier (lavenergiklasse 1 opnået), men samtidig har der været mange organisatoriske udfordringer i projektet, hvilket gør, at konsortiet bag dette pilotprojekt ikke eksisterer i dag. Derudover har behovs- og markedsanalysen enten været mangelfuld eller manglet helt, da projektet blev initieret. Det vurderes eftersom projektet ikke har formået at kaste flere lignende renoveringsprojekter af sig, og fordi Projekt Lavenergi ikke har ført til øget omsætning for de involverede parter. Case: O. Adsbøll & Sønner 9

CASE: Nilan (Sunshine House) Nilans produktløsninger og erfaringer fra et udviklingsprojekt med systemleverancer.

CASE: Nilan (Sunshine House) Nilans produktløsninger og erfaringer fra et udviklingsprojekt med systemleverancer. CASE: Nilan (Sunshine House) Nilans produktløsninger og erfaringer fra et udviklingsprojekt med systemleverancer. Version 1.0 Esmir Maslesa InnoBYG: Bæredygtige forretningsmodeller, marts 2014. Introduktion

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Energirenovering af enfamiliehuse Udfordringer og erfaringer

Energirenovering af enfamiliehuse Udfordringer og erfaringer Energirenovering af enfamiliehuse Udfordringer og erfaringer DTU, 20. November 2013 InnoBYG Esmir Maslesa Videnskabelig assistent DTU Management Engineering Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi

Læs mere

Bæredygtige forretningsmodeller

Bæredygtige forretningsmodeller Bæredygtige forretningsmodeller Høje Taastrup - Århus, 26. - 27. maj 2014 InnoBYG Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Agenda 13.00-13.05 Velkomst og kort introduktion

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

27. Oktober 2012 www.oertoft.com

27. Oktober 2012 www.oertoft.com 1 Agenda Introduktion Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Keep it simpel simple løsninger Vester Voldgade 123 energiscreening I intentioner med renovering I vedvarende energiformer I indeklima I projektering

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder Bilag 11 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-opfølgning efter 12 måneders anvendelse af det energirenoverede hus

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langgade 18D 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. august 2011 Til den 4. august 2021. Energimærkningen er udført

Læs mere

Energibesparelse Prioriteringsfaktor Begrænsning i anvendelse 24 kwh/m fundament 1,0 for Fjernvarme, el og individuel biomasse

Energibesparelse Prioriteringsfaktor Begrænsning i anvendelse 24 kwh/m fundament 1,0 for Fjernvarme, el og individuel biomasse Læs let til Dæk 14 19 (2015 årsrevision) Ref.: Dæk 14 Beskrivelse Før/efter Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Terrændækket (belægning eller trægulv på strøer på beton med drænlæg

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte De hidtidige erfaringer med energimodernisering Økonomisk støtte Introduktion til aktører i relation til BedreBolig-ordningen

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Brorsonsvej 13 7470 Karup J Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. juni 2014 Til den 3. juni 2024. Energimærkningsnummer 311057495 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Lergård 191 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-023783-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER 18. august 2010 PLANLÆGNING AF BYGGEOPGAVEN NYT BYGNINGSREGLEMENT BR10 UDFORMNING OG PLANLÆGNING MYNDIGHEDERNE UDFØRELSE AF BYGGEOPGAVEN KONSTRUKTIONER TEKNIK

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bojskov Markvej 19 6070 Christiansfeld Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. maj 2011 til den 24. maj 2021. Energimærkningen

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Anemonevej 6 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-102048-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lettebækvænget 1 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rosenkildevej 29 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-023481-001 Energikonsulent: Erling Lyskov Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005026-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1 VALGTE DEMONSTRATIONSPROJEKTER PROJEKT 10 (FSB): TINGBJERG EFTERISO- LERING VED NEDTAGNING OG GENETABLERING AF MURSTENSGAVL

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Kløvermarken 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011076-004 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndervang 17 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. maj 2015 Til den 29. maj 2025. Energimærkningen er udført

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Lergård 261 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-023682-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Tilbygningen består af en "hovedbygning" i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag.

Tilbygningen består af en hovedbygning i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hammelev Bygade 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-000000-000 Energikonsulent: Jens Kierstein Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Tofteengen 25 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2012 Til den 18. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Præstegårdsvej 39 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. februar 2012 til den 21. februar 2022. Energimærkningen er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Enfamiliehus Asmundshøj 465 3480 Fredensborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. maj 2012 Til den 29. maj 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nøddevænget 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være?

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Debatoplæg om, hvordan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsagervej 20 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-000432 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rækkehuse Niels Finsens Alle 64A 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. marts 2014 Til den 18. marts 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune Alex Røge Hermansen Ingeniør, Teamleder for kommunens interne bygherrerådgivningsfunktion Team Kommunale Bygninger Case Energirenovering af Bjergbyhallen Hjørring Kommune

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere