Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn"

Transkript

1 Boligrådgivning - Huseftersyn

2 Forord: Nordisk Engineering ApS Nordisk Engineering ApS er et velrenommeret ingeniør- og rådgivningsfirma der har eksisteret i branchen i mange år. Vi beskæftiger os med mange områder vedrørende bygningsforhold bl.a. projektering, statik, indeklima, tilstandsrapporter, energimærker, Bedrebolig-rådgivning, syn og skøn og energirammer m.m. Vi giver gerne et godt tilbud, men går aldrig på kompromis med kvalitet og kundebetjening. Kontakt oplysninger: Direktør: Søren Erik Krogh - tlf. nr.: Ingeniør, energikonsulent og bygningssagkyndig Tekniskpersonale: Søren Chr. Kjær - tlf. nr.: Bygningskonstruktør, energikonsulent og BedreBolig rådgiver Kontorpersonale: Lola Friis tlf. nr.: Bogholder og kontor- og forsikringsfunktionær Lise Boje - tlf. nr Kvalitetsstyringsansvarlig og advokatsekretær Version 1 april 14 2

3 Indhold: Nordisk Engineering ApS Side: Tilstandsrapporter/besigtigelsesrapporter. 4 Køberrapport.. 5 Ind- og fraflytningsrapporter. 5 Energimærker/automatmærker 6 Energirammer/varmetabsberegninger. 7 BedreBolig-rådgivning 8-9 Syn og skøn 10 Tæthedsprøver Termografi Fugtmålinger.. 13 Radon Statik 15 Energitilskud Vedligeholdelsesplan 19 Projektering.. 20 Teknisk hjælp i forbindelse med forsikringssag 21 Tilsyn med nybyggeri og ombygninger. 22 LC-varmfundamenter.. 23 Samarbejdspartnere

4 Tilstandsrapporter Nordisk Engineering ApS En tilstandsrapport har til formål at beskrive, i hvilket omfang bygningens fysiske tilstand er ringere end tilstanden i tilsvarende, intakte bygninger af samme alder. Tilstandsrapporten afdækker synlige skader, der nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt. Endvidere afdækkes tegn på skader eller fysiske forhold som kan medføre at en skade udvikler sig. En tilstandsrapport udarbejdet af Nordisk Engineering Aps udføres professionelt og neutralt på baggrund af en visuel gennemgang af bygningens synlige og alment tilgængelige bygningsdele. Med en tilstandsrapport er det muligt for dig som sælger at frigøre dig for dit 10-årige ansvar overfor køber. For at du som sælger kan frigøre dig fra det 10-årige ansvar, skal du, inden købsaftalen skrives under af køber, gøre følgende: Fremlægge en tilstandsrapport og en el-installationsrapport for køber. Fremlægge et tilbud på en ejerskifteforsikring for køber. Give køber skriftligt tilsagn om, at du vil betale et beløb svarende til halvdelen af forsikringspræmien på den tilbudte forsikring. Informere køber om, at det almindelige ansvar for mangler bortfalder Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikringen dækker skjulte fejl og mangler. Sælger skal tilbyde køber at betale halvdelen af præmien, for at opnå ansvarsfraskrivelse. Nordisk Engineering ApS kan tilbyde at indhente et billigt tilbud. Sælgers oplysninger til tilstandsrapport Som en del af tilstandsrapporten indgår sælgers oplysninger om ejendommen. F.eks. om tidligere udførte reparationer samt information af reel viden om skader, der måtte være på salgstidspunktet. Sælger kan ikke fritages for denne oplysningspligt. 4

5 Køberrapporter Hvor skal du hen? Nordisk Engineering ApS Når du skal købe fast ejendom kan du have brug for faglig rådgivning så risikoen for fejlkøb minimeres. Få en realistisk levetidsvurdering på f.eks. tag, vinduer m.m. Du kan også få et realistisk overslag på omkostninger forbundet med eventuelle udbedringer. Disse priser kan anvendes til at forhandle om nedslag i prisen. Vurdering af fast ejendom kan foretages med stor erfaring i kulturelle og sociale værdier. Ikke alt var bedre dengang, men vi vil alle gerne medvirke til rene madvarer og ren luft. Drømmen om en ren, ubesmittet jomfruelig klode er blevet den stærkeste af vores kulturelle værdier. Din drøm kan realiseres når din hushandel bliver en succes og hvor du kan glæde dig til en god fortælling. Ind- og fraflytningsrapport Ved ind- og fraflytning kan der hurtigt opstå uenighed omkring lejemålets stand. Derfor tilbyder Nordisk Engineering ApS at udføre en uvildig indflytningsrapport, der skriftligt og med billeddokumentation kortlægger lejlighedens tilstand inden indflytningen. Indflytningsrapporten kombineret med en fraflytningsrapport vil være en stor hjælp for dig, når der over for udlejer skal forhandles om fraflytningsbeløb. 5

6 Energimærker Nordisk Engineering ApS Energimærker udføres på et sagligt grundlag, for at definere bygningers energiforbrug og for at påvise eventuelle besparelsesforslag. Energimærket er lovpligtigt og udføres i forbindelse med salg af boliger, i forbindelse med nybyggeri, udlejning samt om- og tilbygning. Fra den 1. juli 2010 blev sælger og ejendomsformidler forpligtiget til at fremvise et gyldigt energimærke før en ejendommen annonceres til salg. En energimærkning er oplysninger om ejendommens forbrug af varme samt forslag til forbedringer. Beregningsgrundlaget er uafhængigt af brugervaner. Med denne forudsætning giver energimærkningen mulighed for, at forskellige ejendomme kan sammenlignes på et objektivt grundlag. I forbindelse med nybyggeri skal der foreligge et energimærke, når boligen færdigmeldes til kommunen. Energiplanen er en vurdering af, hvilke rentable energibesparende foranstaltninger der kan anbefales, og hvor meget de skønnes at ville koste, samt hvor stor besparelsen vil være. Automatmærker Efter 1. marts 2011 blev det muligt at udarbejde energimærkninger uden bygningsgennemgang for visse bygninger. Dette indebærer, at der udarbejdes en energimærkning for en bygning ud fra BBRoplysningerne og de oplysninger der tilvejebringes af ejeren, uden at bygningen gennemgås af energikonsulenten. Energimærkning uden bygningsgennemgang kan dog kun gennemføres hvis: Bygningen er et- eller tofamiliehus Stuehus til landbrugsejendom Række-, kæde-, eller dobbelthus Bygningen maksimalt er 25 år gammel Ejer erklæring udfyldes. 6

7 Energirammeberegning Energirammeberegning udføres på nybyggeri og ombygning af eksisterende byggeri. Der udarbejdes en rapport, som skal indleveres til kommunen for at få byggetilladelse til nyopførelse. Det er meget vigtigt at der ved byggeriets afslutning udarbejdes en opdateret energirammeberegning således sikres det, at byggeriet kan færdigmeldes korrekt. For at energirammeberegningen kan udføres, er det nødvendigt at Nordisk Engineering ApS modtager: Bygningstegninger med detaljerede fakta vedrørende ventilation og varmeanlæg. Oplysninger om vinduer har energiruder. Andre isoleringsmæssige forhold, alt i forhold til relevant bygningsreglement. Varmetabsberegning Hvis der opføres en tilbygning, kan der ikke udføres en samlet energirammeberegning på hele bygningen, som opfylder kravene. Der udføres i stedet en varmetabsberegning for tilbygningen alene, og den skal kun overholde kravene i det gældende bygningsreglement. For at varmetabsberegningen kan udføres er det nødvendigt at Nordisk Engineering ApS modtager følgende oplysninger: - Se venligst ovenstående faktaboks. 7

8 BedreBolig-rådgivning Fremtidssikring af din bolig BedreBolig ordningen trådte i kraft i januar 2014 og hører under Energistyrelsen. Ordningen er udviklet for at imødekomme den øgede interesse, og det voksende marked for energirenovering af boliger. BedreBolig ordningen skal hjælpe dig som boligejer med at gennemføre energirenovering, og gøre det enklere samt mere overskueligt for os alle at opnå en bedre bolig herunder et bedre indeklima. Tag BedreBolig-planen med til dit pengeinstitut Som en del af BedreBolig-ordningen indgår der en BedreBolig-plan som udarbejdes af BedreBolig-rådgiveren, og fungerer som et redskab til brug for boligejeren eller boligkøberens dialog med banker og realkreditinstitutter. Dette skal gøre det nemmere for banker og realkreditinstitutter at tage stilling til investeringer i energitiltag i den konkrete bolig og skabe overblik over mulighederne for at mindske udgifterne til opvarmning. Målet er at give bankerne mulighed for at rådgive deres kunder om finansiering af energiforbedringsprojekter på et solidt grundlag. Med en BedreBolig-rådgiver bliver det nemmere at tænke energi, når du skal renovere dit hus. Når energiforbedring bliver en del af renoveringen, opnår du mange fordele og fremtidssikrer samtidig din bolig på flere måder. Med en BedreBolig-plan kan du f.eks. opnå: En mindre energiregning Et mindre energiforbrug giver dig både en mindre regning og gør, at du bliver mindre påvirket af stigende energipriser. En øget markedsværdi Et bedre energimærke gør boligen mere attraktiv, når den skal sælges og gør den dermed mere værd. Et sundere komfort og indeklima Når træk og kuldenedfald mindskes, får du ikke bare bedre komfort, men også et bedre indeklima. En bedre udnyttelse af boligens areal Du kan udnytte boligens areal bedre, fordi der bliver lunt og behageligt i rum, der før var kolde og hvor der var træk gener. 8

9 Få den rådgivning du har behov for Din BedreBolig-rådgiver kan følge dig hele vejen fra overblik over dine muligheder til det færdige resultat. Du vælger selv, hvor meget rådgivning du ønsker og du kan få rådgivning til præcis de dele af renoveringsprocessen, du har brug for. Som BedreBolig-rådgiver kan vi tilbyde at: Afklare dine behov og ønsker til forbedringer af din bolig. Kortlægge dit hus energimæssige tilstand Rådgive om mulige energimæssige forbedringer og hjælpe med at prioritere dem. Udarbejde en BedreBolig-plan med overblik over og budget for renoveringen. Projektere, indhente tilbud og lave aftale med valgte håndværkere. Føre tilsyn med renovering og kvalitetssikre arbejdet. Afsluttende gennemgang og overlevering. Følge op på hele projektet et år efter renoveringen. Hvis du ønsker det, kan du som afslutning på et BedreBolig-planen få dokumenteret din boligs nye energitilstand med et energimærke. 9

10 Syn og skøn Nordisk Engineering ApS Ved Syn og skøn vurderer Nordisk Engineering ApS som uvildig en sag hvor 2 eller flere parter er blevet uenige. Uenighed kan bero på mangelfuldt eller forkert udført arbejde i en byggesag eller prisen på det udførte. Alt skal bedømmes i forhold til den indgåede aftale eller mangel på samme. En skønserklæring kan blandt andet anvendes som hjælp til at indgå et forlig, således at en dyr retssag undgås. Formålet med et syn og skøn er at en sagkyndig fag person (skønsmand) foretager en teknisk og uvildig vurdering af sagen. Hvis tvisten ikke umiddelbart kan forliges, kan skønserklæringen indgå som bevis ved en retssag ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. 10

11 Tæthedsprøve/trykprøve En tæthedsprøve afklarer hvor utæt dit hus er, og hvor eventuel varmetabet forefindes. Med en tæthedsprøve er det nemt at få konstateret, om et nyt byggeri eller en renovering af en eksisterende bolig er udført korrekt så utætheder og unødvendigt varmetab undgås. I forbindelse med nybyggeri kan der i byggetilladelsen være stillet krav om, at der skal foretages trykprøvning af den færdige bygning til dokumentation af, at kravet om lufttæthed er opfyldt. Kommunalbestyrelsen skal, i mindst 5 pct. af byggesagerne, stille krav om måling af lufttæthed. Kravet om måling af lufttæthed i 5 pct. af byggesagerne gælder kun for de bygninger, der er omfattet af regler om udførelse af energirammer og som opvarmes over 15 grader. For alle bygninger, der opføres jf. bygningsreglementet vedrørende lavenergibyggeri 2015 og bygningsklasse 2020, stilles der krav om dokumentation af klimaskærmens lufttæthed ved prøvning med Blowerdoor udstyr samt programmel. Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over- og undertryk. Hvordan laves en tæthedsprøvning? Der monteres en fleksibel dør, med ventilator, i en af bygningens udvendige dørkarme. Udstyret kobles til en pc, der styrer ventilator m.m. og måler lufttætheden i bygningen. Når resultatet er tilfredsstillende, udarbejdes der en rapport som dokumentation overfor myndigheder eller til udlevering til en mulig køber af ejendommen. Opnås der ikke et tilfredsstillende resultat, så bygningen kan overholde kravene i bygningsreglementet, kan de konkrete fejl findes gennem en termografering, forudsat at forholdene til termografering er til stede. Tekniske data: Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. For lavenergibygninger, efter energiklasse 2015, må luftskiftet gennem klimaskærmen ikke overstige 1,0 l/s pr. m². For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, må luftskiftet ikke overstige 0,5 l/s pr. m² klimaskærm og for lavenergibygninger 0,3 l/s pr. m². 11

12 Termografi Nordisk Engineering ApS Termografiundersøgelse af kuldebroer med mere: I disse tider, hvor olien og naturgassen, som er et fossilt brændstof, påvirker vores klima negativt, skal vi alle medvirke til at nedbringe det samlede CO2 udslip. Som boligejer kan der gøres en ekstra indsats som giver besparelsesmulighed for dig som boligejer og samtidigt forbedre indeklimaet i boligen. En termografisk undersøgelse af din bolig kan vise, hvor dit hus trænger til at blive efterisoleret eller tætnet, så der ikke slipper unødvendig megen varme ud. Nordisk Engineering ApS kan være med til, på en let og billig måde, at finde de steder i boligen, hvor besparelsen er størst og mest hensigtsmæssig. Vi tilbyder at udføre en professionel og billig termografering af boligen, herunder at foretage en varmeteknisk undersøgelse af bygningens klimaskærm (loft, udvendige vægge, vinduer og gulve m.m.) uden ødelæggende indgreb. Endvidere er vi i stand til at registrere byggefejl, herunder kontrol af kvaliteten af et eventuelt udført efterisoleringsarbejde. Termografering udføres for at undersøge for kuldebroer og utætheder. Termografering anvendes for at sikre kvaliteten af byggeriet og for at leverandør har dokumentation for, at det udførte arbejde opfylder kravene i byggelovgivningen. 12

13 Fugtmåling Nordisk Engineering ApS Fugt i bygninger fører hvert år til omfattende og kostbare skader i nyopførte og ældre bygninger. Nordiske Engineering ApS kan foretage fugtmåling i din bolig for at finde årsagen til fugtproblemet, og rådgiver om hvorledes fugten kan fjernes eller begrænses, så der forebygges mod yderligere skader. På baggrund af undersøgelsen udarbejdes en let forståelig fugtrapport med beskrivelse af den gennemførte undersøgelse, samt med anbefalinger til udbedring eller begrænsning af fugtproblemerne. Vi foretager også måling af byggefugt i forbindelse med nybyggeri. Det er vigtigt at konstruktioner til en bygning ikke har for stort fugt indhold, da dette vil kunne give varige fugtskader. Målingen udføres oftest inden konstruktionerne lukkes for at undgå destruktive indgreb. På baggrund af undersøgelsen udarbejdes der dokumentation for korrekt affugtning, der kan anvendes i forbindelse med kvalitetssikring eller som dokumentation overfor forsikringsselskabet. 13

14 Radonundersøgelse Radon er en radioaktiv luftart, som er kræftfremkaldende. Radon findes i vores boliger, ofte i for høj koncentration, hvilket vi desværre ikke er opmærksomme på. De fleste har aldrig hørt om radon, selv om det er videnskabeligt bevist, at radon er årsag til flest tilfælde af kræft om året næst efter rygning. Radonniveauet varierer afhængigt af undergrunden, boligens radonsikring og ventilationsforholdene i boligen. Den største radonindtrængning sker gennem revner og utætheder i fundamenter og terrændæk, fordi lufttrykket ofte er lavere indenfor end udenfor, således at radon under huset bliver trukket ind i huset. Radon måles i Becquerel pr. m³ og forkortes til Bq/m³ De internationale anbefalinger er, at der bør foretages foranstaltninger med henblik på at reducere radonindholdet i indeklimaet, når niveauet ligger over 100 Bq/m³. Når radonniveauet ligger mellem 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³, kan enkle og billige løsninger ofte bringe niveauet ned, eventuelt ved daglige ventilationer af boligen. Overstiger radon niveauet 200 Bq/m³, skal der ofte mere komplekse Nordisk Engineering ApS tilbyder at lave radonmålinger i din bolig, hvor vi klarlægger, om din bolig har et sundhedsskadeligt højt radonindhold, og vi kommer med forbedringsforslag, hvis radonkoncentrationen er for høj. 14

15 Statik Nordisk Engineering ApS En statisk beregning beskriver bl.a. de bærende konstruktioners størrelse, styrke og hvordan de hænger sammen. Det vil sige, at beregningerne sikrer at huset bliver stående selv i kraftigt stormvejr. For at opnå byggetilladelse til byggeri der kan betegnes som kompliceret byggeri, skal der blandt andet foreligge en statisk beregning. Loven definerer hovedsagligt kompliceret byggeri således: Etageboligbebyggelse. (vandret lejlighedsskel) Række/kæde/dobbelthuse (med flere end 2 boliger m. lodret lejlighedsskel) Kontorbebyggelse Erhvervsbyggeri Butikker Hoteller Institutioner Kirker Der findes flere eksempler på kompliceret byggeri end de nævnte. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en byggesag er kompliceret eller af begrænset kompleksitet, afgøres dette af kommunen 15

16 Få energitilskud hos energiselskaberne Energiselskabernes spareindsats hvad er det? I Danmark har vi i dag stor fokus på at reducere energiforbruget. Derfor er der indgået en aftale med energiselskaberne i Danmark om en samlet energispareindsats. Energiselskaberne skal årligt sørge for, at der bliver gennemført en vis mængde besparelser. Aftalen kaldes i daglig tale Energiselskabernes spareindsats, og den gælder foreløbigt indtil år Vi kan hjælpe dig med at søge om tilskud og/eller rådgivning om energisparetiltag hos energiselskaberne. Ét projekt én aftale Det er vigtigt, at I indgår en aftale, inden der bestilles materialer og arbejdet går i gang. Husk, at der kun kan indgås én aftale om støtte dvs. der kan ikke indgås aftale med flere om samme projekt, hvis der f.eks. er flere håndværkerfirmaer/rådgivere med til at løse opgaven. 16

17 Hvad kan der søges støtte til? Eksempler på tiltag omfattet af ordningen Efterisolering af ydervægge og tagkonstruktioner Udskiftning af gamle vinduer/ruder til mere energieffektive vinduer/ruder. Udskiftning varmtvandsbeholder/brugsvandsveksler. Overgang til mere energieffektiv opvarmning herunder udskiftning af kedler. Hvad kan der ikke søges støtte til? Eksempler på tiltag, der ikke er omfattet af ordningen Installation af solceller Udskiftning af hårde hvidevarer Udskiftning af computere Bygninger til eget brug: Uanset om bygningerne anvendes til privat bolig, erhverv eller udlejningsejendom kan ordningen bruges af alle slutbrugere af energi i Danmark, dvs. både private boligejere, erhverv og store industrier. Alle el-, naturgas-, fjernvarme- og olieselskaber er med i ordningen. 17

18 Sådan gøres det: Nordisk Engineering ApS 1. Kontakt Nordisk Engineering ApS og lad os indhente tilbud (evt. fra flere energiselskaber), og vurdere hvilken ordning der passer bedst til dit projekt. Det er vigtigt, at aftalen indgås inden du går i gang med arbejdet. Aftalen skal være skriftlig. 2. Sæt arbejdet med det energibesparende tiltag i gang (bestil materialer, håndværkere osv.). 3. Når arbejdet er færdigt, dokumenterer vi gerne overfor energiselskabet, at projektet er gennemført. F.eks. via opdatering af energimærke, Blowerdoor test, regninger fra indkøb af materialer eller håndværkere. 4. Vi tager os gerne af kvalitetssikringen af projektet og vi opbevarer sagens akter i minimum 5 år. Dermed behøver du ikke selv kontakte et energiselskab, og du undgår den administrative jungle. 5. Har du indgået aftale om tilskud udbetales dette, og energibesparelsen kan nu, indberettes af energiselskabet. Bygninger til udlejning: Der er med et nyt lovforslag blevet mulighed for at udlejerne i Danmark ved at energiforbedre deres bygninger kan kræve huslejestigninger og samtidig få støtte fra landets energiselskaber til at udføre disse energiforbedrende tiltag. Desværre er der en række betingelser som skal være opfyldt førend huslejestigningen kan gøres gældende. Blandt andet skal udlejer indgå i en gyldig aftale med lejer m.m. 18

19 Vedligeholdelsesplan En vedligeholdelsesplan er et værdifuldt værktøj for ejere/administratorer af små og store ejendomme, der ønsker at få en tids- og økonomistyring på vedligeholdelsen de næste 10 år. Det er samtidigt et effektivt styringsværktøj, for en eventuel bestyrelse eller administrator, til at undgå ubehagelige økonomiske overraskelser på vedligeholdelseskontoen, til at få overblik over opgaverne så det bliver let at disponere ressourcerne langt frem i tiden. Hvad indeholder en vedligeholdelsesplan? Professionel rådgivning af et rutineret rådgivende ingeniørfirma med højt uddannede konsulenter. Fysisk gennemgang på adressen med foto dokumentation. Skriftlig og detaljeret rapport der specificere hvad vi anbefaler der skal vedligeholdes, hvornår samt et kvalificeret skøn over udgiftsniveauet. Hvilke andre fordele har en vedligeholdelsesplan? Nem budgettering af vedligeholdelsesudgifter 10 år frem. Overblik over vedligeholdelsesudgifterne for evt. lånoptagning. Et godt overblik der kan bruges som salgsargument ved evt. salg. 19

20 Projektering Nordisk Engineering ApS Har du lyst til at bygge om, bygge til eller bygge nyt? Lad Nordisk Engineering ApS hjælpe dig på vej. Sammen kan vi afklare dine håb, drømme og behov, så du opnår det bedst mulige resultat - alt kan lade sig gøre! Lad os sammen finde muligheder, og lad os skabe det bedste rum at være menneske i. For at kunne få en byggetilladelse, skal teknisk forvaltning modtage et projekt som indeholder oplysninger om byggeriets omfang. Bygherren har derfor brug for at få egne ideer fastlagt, så drømmen kan realiseres og ideen visualiseres i form af anvendelige tegninger, som entreprenøren kan give sit tilbud ud fra. Sagsforløb: Ideoplæg med bygherre som beskriver arealer, varmekilde og økonomiske rammer. Skitseforslag Overslag ud fra prisbog Udbud og udbudsform som er licitation Kontrakt og tidsplan/rateplan Tidsplan med kontrakt herunder rateplan som informerer om udbetalinger til entreprenøren. 20

21 Teknisk hjælp i tvister med forsikringsselskab Positive afgørelser i antallet af anmeldte forsikringssager vedrørende fast ejendom, er efterhånden så få, at erstatninger, blot i rimelig omfang, er en sjælden vare. Vedrørende ejerskifteforsikringer er det et krævende forløb man skal igennem, hvis man vil anmode om erstatning for fejl og mangler på den ejendom man har købt. Især er den tidkrævende og generende for huskøber der gerne vil i gang med en påtænkt udbedring, ombygninger eller renoveringer. Tilstandsrapporten hæfter kun for de synlige skader/mangler Ejerskifteforsikringen dækker for skjulte fejl og mangler der ikke er nævnt i tilstandsrapporten Derfor anbefaler vi en teknisk og uvildig gennemgang, hvor der efterfølgende udføres en skriftlig rapport med billeddokumentation. Denne rapport anvendes som hjælp i forbindelse med en eventuel klage til et forsikringsselskab eller i en civil retssag, herunder en syn og skønssag. Vi har inden for det sidste år haft 22 uvildighedsrapporter hvor de 18, svarende til ca. 80 %, har været vellykkede. Derfor ser vi os kvalificeret til at påtage os, at yde dig den bedste assistance. Hvis det ønskes, kan vi ligeledes være dig behjælpelige med at indsende klage til diverse instanser bl.a. ankenævnet for huseftersyn og ejerskifteforsikringen m.m. 21

22 Tilsyn med nybyggeri og ombygninger Som privat person/bygherre kan det være et stort projekt at igangsætte og holde styr på et større byggeri. Det kan dreje sig om renovering, tilbygning eller nybyggeri. På basis af skriftlig aftale tilbyder vi at udføre det tilsyn, som sikrer økonomisk styring ved en rate-tidsplan. Vi kan også udføre nøglefærdigt projekt inklusiv energiramme beregning og statik samt indhente byggetilladelse og tilbud fra de af bygherren udpegede entreprenører. I disse tilfælde udfører entreprenøren selve byggeledelsen. Tilsynsforløb: Vi vil som din Byggerådgiver stå til rådighed under hele byggeprocessen. Vi står for korrespondancen med håndværkerne på dine vegne, men du vil løbende blive inddraget I de nødvendige beslutninger og rådgivet omkring disse. Ved byggepladsbesøg jf. tidsplan vil korrespondance til entreprenør være underlagt bygherrens beslutning/godkendelse. Vi deltager ved afleveringsforretning af byggeriet. Vi tilstræber at opnå en mangel fri aflevering, og kontrollerer at byggeriet opfylder den tidligere udarbejdede energirammeberegning. Her efter skal byggeriet meldes færdig overfor kommunen og sagen afsluttes. 22

23 LC-varmfundamenter Dette fundament er et svensk patent og udføres blandt andet i Danmark, Sverige og Tyskland. Fundamentet lægges på en sandpude, således at den traditionelle udgravning til fundament undgås og dermed eliminerer problemet med opståede revner og i værste fald sætningsskader. Ydermere er kanterne isoleret, således at kuldebro minimeres. Fundamentet er ligeledes radonsikret. Selve fundamentet er hurtigt og nemt at lægge efter de udførlige vejledninger, der følger med, eller det kan også udføres af vores leverandør i Sverige. Med LC-Varmt fundament kan vi levere en løsning, som tilgodeser de nye normer og som opfylder varmetabsrammen, herunder linietab. Kontakt os for et uforpligtende tilbud. 23

24 Nordisk Engineering er medlem af Erfa-syn Hvad er Erfa-syn: Erfa-syn er en landsdækkende forening, som består af selvstændige og veldrevne ingeniør- og arkitektfirmaer. Alle medlemmer er erfarne og kompetente ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører, bygningssagkyndige og energikonsulenter m.m. Erfa-syns fornemste opgave er at løse alle opgaver på kundernes præmisser, og at løse dem på en fleksibel måde uden at gå på kompromis med kvaliteten. Medlemmer af Erfa-syn: Nordisk Engineering ApS v/ Søren Erik Krogh Tlf Arkitektfirma Max Sonne ApS v/ Max Sonne Tlf Total-Tjek v/ Kenneth Madsen Tlf Dansk Bygningstermografi v/ Kurt Lynge Christensen Tlf Arkitektfirma Jens Hedegaard v/ Jens Hedegaard Tlf Ingeniørfirmaet Noe Sørensen v/ Jens Peter Sørensen Tlf Rådgivende ingeniørfirma Søren Sørensen A/S v/ Finn Nørgaard Tlf Jydsk Huseftersyn ApS v/ Freddy Vilhelmsen Tlf Energihuset A/S Tlf Nyland rådgivende ingeniør ApS v/ Ivan Nyland Tlf

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning. Huseftersyn energiberegning - klimakontrol. Nordisk Engineering ApS Tlf.: 86 48 88 08 www.nordeng.

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning. Huseftersyn energiberegning - klimakontrol. Nordisk Engineering ApS Tlf.: 86 48 88 08 www.nordeng. Boligrådgivning Huseftersyn energiberegning - klimakontrol Forord: Nordisk Engineering ApS er et velrenommeret ingeniør- og rådgivningsfirma der har eksisteret i branchen i mange år. Vi beskæftiger os

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejby Smedevej 6A Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-102970 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 10 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-023246 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Strandvænget 6 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-000000-001 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering Í ÜÛ ï ßÚ ë Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsebanken 32 A Postnr./by: 4681 Herfølge BBR-nr.: 259-115396 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fabriksparken 54 Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-008766 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 320-012627 Energimærkning nr.: 100036895 Gyldigt 5 år fra: 04-07-2007 Energikonsulent: Flemming Flindt Firma: Ingeniørfirma Flemming Flindt

BBR-nr.: 320-012627 Energimærkning nr.: 100036895 Gyldigt 5 år fra: 04-07-2007 Energikonsulent: Flemming Flindt Firma: Ingeniørfirma Flemming Flindt SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllevej 37 Postnr./by: 4683 Rønnede BBR-nr.: 320-012627 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Parcelvej 3 Postnr./by: 7130 Juelsminde BBR-nr.: 766-013102 Energikonsulent: Benny P. Kristoffersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Koustrup mark 90 Postnr./by: 7400 Herning BBR-nr.: 657-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Olgavej 36 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 849-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 56 D Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-180008 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Carl Bødker Nielsens Vej 15 Postnr./by: 3100 Hornbæk BBR-nr.: 217-250692 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 100115820 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 100115820 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 1 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kvædevej 33 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-080795 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 11 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104364 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fruerlundvej 13 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-004809 Energikonsulent: Arne Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Tornbjergvej 19 5220 Odense SØ 461-522084-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sigynsvej 23 Postnr./by: 3140 Ålsgårde BBR-nr.: 217-19850 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere