Handlingsplan for øget gennemførelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for øget gennemførelse"

Transkript

1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 0 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: Dato: 3. februar 0 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand Link til Vejen Handelsskoles handlingsplan : jf. Regler om kvalitetsarbejdet i uddannelserne i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 90 ) 7. stk. 3

2 .0. Opnåede resultater i 00 og målsætning for 00 Tabel.0 indeholder oplysninger om afbrud uden omvalg (auo) 6 mdr. efter start. Tabellen viser den historiske udvikling i dette afbrud, samt det eksisterende måltal for 00 samt det opnåede resultat for samme år. Derudover angives skolens fremtidige måltal gældende for 0 (skoleåret 00) og 0 (skoleåret 0). Tabel.0 Opnåede resultater i 00 og målsætning for 0 0 Afbrud uden omvalg (auo) 6 mdr. efter start Historisk udvikling Mål og resultat Fremtidige mål 008 resultat resultat 00 måltal 00 resultat 0 4 måltal 0 5 måltal Grundforløb under ét 3 % 3 % % 5 % 8 % 8 % Hovedforløb under ét på Vejen Handelsskole på Vejen Handelsskole Ej Hovedforløb på Vejen handelsskole på Vejen Handelsskole Ej Hovedforløb på Vejen handelsskole på Vejen Handelsskole. Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 009 Tabel.0 viser frafaldsprocenten målt som afbrud uden omvalg (auo) efter 6. måneder. Resultatet viser for 00 (se note nedenfor) en frafaldsprocent på 5 % efter 6. mdr.. Dette svarer til et frafald på 3 elever. Frafaldsprocenten for 00 ligger således klart under frafaldsprocenten for 009 som var på 3 %. Resultatet ligger endvidere 6 procentpoint under skolens måltal for 00 ( %). Resultatet vurderes derfor som acceptabelt. Ud af de 3 elever som afbrød uden omvalg efter 6 mdr. er der kvinder og mand. Relativt set er der ingen nævneværdig forskel på for mange kvinder og hvor mange mænd der afbryder uden omvalg. Blandt kvinderne er der således 6,97 % der afbryder uden omvalg, medens det blandt mændene er 7,4 %, der afbryder uden omvalg. På denne baggrund forstærkes opmærksomheden omkring både frafalds Målt på 3. og 4. kvartal 009 og. og. kvartal 00 Målt på 3. og 4. kvartal 007 og. og. kvartal Målt på 3. og 4. kvartal 008 og. og. kvartal Målt på 3. og 4. kvartal 00 og. og. kvartal 0 5 Målt på 3. og 4. kvartal 0 og. og. kvartal 0

3 truede kvinder og frafaldtruede mænd. Da frafaldet starter allerede efter 3 mdr. (jf. tabel..6) er det nødvendigt med en hurtig spotning af de frafaldstruede. Dette kan både elevlærer mentorordningen og elevelev mentor ordningen (jf. afsnit 3.) bidrage til. Ligeledes er det vigtigt at der følges op straks såfremt eleven har for meget fravær. Opfølgningen sker af fraværskoordinatoren i samarbejde med studievejlederne og en evt. tilknyttet lærermentor (jf. afsnit 3.) Alle elever som foretager et afbrud uden omvalg (auo) indkaldes til en samtale med en studievejleder. I denne sammenhæng registrerer studievejlederen også årsagen til frafaldet. Årsagerne til de 3 elevers afbrud uden omvalg er følgende: Årsager til afbrud uden omvalg efter 6. mdr. (00): elev (M): Afbrudt uddannelsen på grund af personlige/sociale problemer. Forventer at påbegynde den merkantile fællesindgang (HG) i august 00. elev (K): Afbrudt uddannelsen på grund af personlige/sociale problemer. Forventer at påbegynde den merkantile fællesindgang (HG) i august 00. 3elev(K): Afbrudt uddannelsen pga. fejl i uddannelsesvalg. Forventer at påbegynde HF på VUC i løbet af kalenderåret 00. Selvom de 3 elever ovenfor alle har afbrudt deres HG uden omvalg (auo)forventer de dog alle at påbegynde en ungdomsuddannelse igen. Den første elev (M) nævnt ovenfor er således startet igen på Vejen Handelsskole og afslutter grundforløbet i juli måned 0. Status på de to øvrige elever er skolen ikke bekendt med.. Med hensyn til effekten af de tre indsatsområder opstillet i handlingsplanen for 00 (skoleåret 009/0) kan det oplyses, at skolen i 00 har sendt 3 lærere på pædagogikum. (indsatsområde3: Praksisnær undervisning). Disse lærere vil i forbindelse med deres pædagogikum arbejde med og fokusere på muligheden for ud fra en viden om de nyeste undervisningsformer og metoder at gøre undervisningen på HG mere praksisnær. Da disse lærere stadig er i gang med deres pædagogikum har effekten af deres anstrengelser i sagens natur endnu ikke helt vist sig. Skolen har ligeledes i 00 arbejdet videre med et nyt koncept, hvor elever der ønsker en læreplads indenfor f.eks. kontorområdet arbejder i et simuleret kontormiljø. Konceptet har haft fokus på planlægning, administration og sagsbehandling. For at styrke uddannelsen af kommende detailhandelselever har skolen indgået et samarbejde med en lokal dekoratør. Dette samarbejde sikrer, at eleverne altid er opdateret på den nyeste teoretiske viden omkring faget samt hvordan denne viden kan udmøntes helt konkret i praksis. Skolen har i denne sammenhæng også etableret et helt nyt butiksvin 3

4 due/udstillingsvindue, hvor eleverne i samarbejde med skiftende lokale virksomheder fra forskellige brancher sørger for udsmykningen og efterfølgende vurderes af de lokale detailhandelsforretninger. Vedrørende indsatsområde (lærerelev mentorer) er skolen blevet en del af styregruppen i det regionale projekt Hold Fast (EUsocialfondsprojekt). Et af de projekter, som der arbejdes med i denne sammenhæng er netop uddannelse og efteruddannelse af eksisterende mentorer. Gennem arbejdet i styregruppen deltager skolen således i arbejdet med at skabe overblik, indsamle viden på området og dermed også skabe fundament for udvikling og gennemførelse af kursusprogram for både nye og eksisterende mentorer. Erfaringer fra dette projekt forventes at gave en afsmittende gavnlig effekt på det lokale arbejde omkring mentorfunktionen Vedrørende indsatsområde (elevelev mentorer) har dette vist sig vanskeligere at implementere end skolen oprindelig havde forventet. Flere af de elever, som skolen således havde tænkt kunne fungere som ressourcestærke mentorer for nye elever har således af flere forskellige årsager ikke ønsket at påtage sig hvervet. Skolen vurderer dog trods disse indledende vanskeligheder, at selve konceptet er velegnet til at nedbringe frafaldet og vil lancere ordningen også i 0 (00/). Skolen har i efteråret 00 haft en meget udbytterig kontakt med projektleder Karl Kristensen på Esbjerg Handelsskole (nuværende Rybners) for at blive orienteret om deres meget anerkendte elevelev mentorordning, herunder hvordan de har fået rekrutteret elevmentorer samt hvordan de har sørget for at klæde elevmentorer ordentligt på til at varetage hvervet. Skolen er af den overbevisning, at de dokumenterede gode resultater fra Esbjerg Handelsskole i tilpasset form vil kunne overføres til Vejen Handelsskole og bidrage til en vellykket implementering af elevelev mentorordningen. 4

5 .0. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer.. Skolens tilgang Tabel.. Udviklingen i tilgangen Tilgang: 008/09 009/0 00/ 0/ UNIC data UNIC data (eget skøn) (eget skøn) Grundforløb under ét Hovedforløbet under ét på Vejen Handelsskole på Vejen Handelsskole på Vejen Handelsskole på Vejen Handelsskole Vejen Handelsskole har i 009/0 sammenlignet med 008/09 oplevet en fremgang på 9,6 % i tilgangen til HG. Tilgangen til HG forventes at være status quo i 00/ og 0/. Denne vurdering sker blandt andet på baggrund af at antallet af unge i de relevante ungdomsårgange i lokalområdet er stagnerende/svagt faldende; men at den faldende efterspørgsel efter arbejdskraft pga. den økonomiske krise antagelig omvendt betyder at en større andel af de unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Udsigt til en praktikplads efter grundforløbet kan i denne sammenhæng også være en afgørende faktor for om de unge vælger en erhvervsuddannelse. Vejen Handelsskole har på denne baggrund allerede nu styrket skolens lære og praktikplads funktion ligesom samarbejdet med lokale virksomheder omkring med det formål at sikre eleverne en praktikplads er blevet forstærket... Elevprofiler på skolen mht. alder, køn, etnicitet mv. Talmaterialet nedenfor bygger på udtræk fra UNIC s EUD forløbsstatistik, der angiver tilgangen af elever for skoleåret 0090, det vil sige 3. og 4. kvartal 009 og. og. kvartal 00. Tabel... Fordeling af elever på køn Sum af elever Antal i antal Total i % Køn Kvinde 43 75,44 % Mand 4 4,56 % Total % 5

6 Tabel... Fordeling af elever efter herkomst (etnicitet) Sum af elever Antal i antal Total i % Herkomst Dansk herkomst 50 87,7 % Efterkommere,75 % Indvandrere 6 0,53 % Total % Tabel..3. Fordeling af elever efter alder Sum af elever Antal i antal Total i % Alder påbegyndt 7 år 30 5,63 % 89 år 5,75 % 04 år 9 5, 79 % 5+ år 3 5,6 % Total % Tabel..4. Fordeling af elever efter alder og køn Alder påbegyndt 7 år 89 år 04 år 5+ Total Køn Kvinde Mand Total Tabel..5. Overgangen mellem grundforløb og hovedforløb 007/08 008/09 009/0 00/ Antal afgangslever 5 elever 35 elever 34 afgangselever Ej kendt pt. Overgang til hovedforløb efter 6. måneder. 8 elever har fået læreplads (38 %) 0 elever har fået læreplads (9 %) 9 elever har fået læreplads (56 %) Ej kendt pt. Overgang til hovedforløb efter 8. måneder 6 elever har fået læreplads (5 %) 7 elever har fået læreplads (49 %) Ej kendt pt. Ej kendt pt. 6

7 Elevprofilen på Vejen Handelsskole forekommer ikke speciel på nogen områder. Af tabel... fremgår, at eleverne fordeler sig med 3/4 piger (75,44 %) og /4 drenge (4,56 %). Overvægten af piger på HG er ikke væsentlig anderledes end på andre handelsskoler. Langt hovedparten af Vejen Handelsskoles EUD elever, dvs. HGelever, kommer fra folkeskolens 9. eller 0. klasser eller tilsvarende klasser på efterskoler. På Vejen Handelsskole er der et begrænset antal voksen elever på 5 år eller derover (i alt 5,6 %, jf. tabel..3.) Skolen gennemfører derfor heller ikke særligt tilrettelagte forløb for denne aldersgruppe af elever. Eleverne realkompetence vurderes i stedet og tilbydes den nødvendige undervisning i eksisterende HG undervisningsforløb. Med hensyn til elevernes herkomst fremgår det af tabel.. at 0,53 % af skolens elever er indvandrere Det er ikke skolens erfaring, at disse elever giver anledning til særlige problemer i dagligdagen. Skolens tilrettelægger således ikke særlige tiltag rettet mod denne elevgruppe. Overgangen mellem grundforløb og hovedforløb har i 007/08 og 008/09 været på ca. 50 % målt 8 mdr. efter afsluttet grundforløb. I 0090 er overgangen mellem grundforløb og hovedforløb allerede registeret til 56 % efter blot 6.mdr. Dette ses som et positivt resultat i en periode med økonomisk lav konjunktur,hvor flere virksomheder har været afventende og henholdende med hensyn til at ansætte nye elever. 7

8 .. Frafaldsprocent Til måling af frafaldsprocenten har skolen anvendt UNICs EUDforløbsstatistik. Til at måle udviklingen i frafaldet er der valgt at anvende elevernes status måneder efter, at de har begyndt deres uddannelse på grundforløbet. Det angives om eleven har: fuldført afbrudt med omvalg (amo) til en anden erhvervsuddannelse afbrudt uden omvalg (auo) I gang med uddannelsen. Fuldført er ensbetydende med, at Vejen Handelsskole kan udstede et grundforløbsbevis, der giver eleven adgang til efterfølgende hovedforløb. Afbrudt med omvalg (amo) er ensbetydende med, at eleven har foretaget et skift til en anden erhvervsuddannelse (f.eks. tømrer, murer, bager). Elever som forlader Vejen Handelsskole uden at have foretaget et skift til en anden erhvervsuddannelse vil blive registreret som afbrudt uden omvalg (auo). Et skifte fra grundforløbet på hg til en gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx og hf) vil også blive registeret som afbrudt uden omvalg (auo). Igang betyder, at eleven stadig er i gang med HGgrundforløbet. Kommentering af tallene i tabellerne nedenfor er i øvrigt indeholdt i afsnit.. ovenfor. Tabel... Frafald fordelt efter køn Status ( mdr.) Køn Afbrud med Afbrud uden I gang Total omvalg omvalg Kvinde (3,5 %) 5 (8,77 %) 36 (6,40 %) 43 (75,44 %) Mand (,75 %) (3,5 %) (9,30 %) 4 (4,56 %) Total 3 (5,6 %) 7 (,8 %) 37 (64,9 %) 57 (00 %) Tabel... Frafald fordelt efter herkomst (etnicitet) Status ( mdr.) Herkomst Afbrud med Afbrud uden I gang Total omvalg omvalg Dansk 3 (5,6 %) 6 (0,53 %) 4 (7,93 %) 50 (87,7 %) Efterkommere (,75 %) (,75 %) Indvandrere (,75 %) 5 (8,77 %) 6 (0,53 %) Total 3 (5,6 %) 7 (,8 %) 47 (8,46 %) 57 (00 %) 8

9 Tabel..3. Frafald fordelt efter alder Status ( mdr.) Alder Afbrud med Afbrud uden I gang Total omvalg omvalg 7 år (,75 %) 9 (50,88 %) 30 (5,63 %) 89 år (3,5 %) 4 (7,0 %) 9 (5,79 %) 5 (6,3 %) 04 år (,75 %) (3,5 %) 6 (0,53 %) 9 (5,79 %) 5 år + 3 (5,6 %) 3 (5,6 %) Total 3 (5,6 %) 7 (,8 %) 47 (8,46 %) 57 (00 %) Tabel..4. Frafald fordelt efter alder og køn Alder påbegyndt 7 år 89 år 04 år 5+ år Køn Kvinde: Mand: Kvinde: Mand: Kvinde: Mand: Kvinde: Mand: Afbrud med omvalg Status ( mdr.) Afbrud uden omvalg I gang Total Total Tabel..5. Tidsrækkeanalyse: Frafald fordelt over 6 måneder og måneder Sum af elever mdr. mdr. 3 mdr. 6 mdr. mdr. Total I gang Afbrudt med omvalg Afbrudt uden omvalg

10 Tabel..6. Tidsrækkeanalyse: Frafald fordelt på køn over 6 måneder og måneder. Sum af elever I gang mdr. mdr. 3 mdr. 6 mdr.. mdr Kvinder Mænd Afbrudt med omvalg 3 3 Kvinder Mænd Afbrudt uden omvalg 3 7 Kvinder 5 Mænd 0

11 3. 0. Indsatsområder 3.. Permanente og generelle indsatsområder Vejen Handelsskole har igennem en årrække bevidst arbejdet på at forebygge og nedbringe frafaldet på HG blandt andet ved hjælp af følgende tiltag: Fraværskoordinator. Fraværskoordinatoren på hg følger hver uge op på hver enkelt elevs fravær. Både fraværet i den forgange uge samt elevens samlede fravær i løbet af hele skoleåret. Såfremt en elevs fravær er stigende kontaktes eleven. Såfremt eleven er under 8 år inddrages elevens forældre. På baggrund af en samtale med eleven/elevens forældre afdækkes årsagen til fraværet og en handleplan for nedbringelse af fraværet udarbejdes. Kontaktlærer (tutor). Hver elev har en kontaktlærer som indkalder eleven til en samtale 4 gange årligt. Ved disse samtaler følges der op på elevens personlige uddannelsesplan (Elevplan anvendes). Samtalerne kan resultere i at eleven justerer sine ønsker til valg af efterfølgende hovedforløb. Studievejledning. Studievejledningen foretager gennemførelsesvejledning og medvirker til at løse elevens mere sociale og personlige relaterede problemer. Dette kan bl.a. ske ved henvisning til eksterne rådgivere som f.eks. psykologer og socialrådgivere. Håndtering af eksamensangst. Skolen tilbyder de elever der har eksamensangst et kursus, hvor eleverne kan lære at håndtere deres eksamensangst, så dette ikke bliver en blokering for deres gennemførelse af HG. Lære og praktikplads konsulent (LOP). Skolen forsøger via et omfattende arbejde fra LOPkonsulenten at sikre at eleverne fortsætter i et hovedforløb efter HG. Eleverne kommer i denne sammenhæng i praktik i en lokal virksomhed en uge pr. skoleår. LOPkonsulenten arrangerer en lokal uddannelsesmesse, hvor virksomheder kommer og præsenterer deres arbejdsplads og fortæller om, hvordan det er at være elev i netop deres virksomhed. Derudover arrangerer LOPkonsulenten at skolen engang om året får besøg af Uddannelseskaravanen hvor eleverne kan høre mere om at blive og være elev i nogle af landets største virksomheder. LOPkonsulenten vejleder samlet og enkeltvis eleverne i deres jobsøgning.

12 Evaluering af undervisningsmiljøet. Der foretages engang om året (november/december) en omfattende evaluering af undervisningsmiljøet på hg. Resultatet af undervisningsmiljø vurderingen benchmarkes op mod en lang række andre handelsskoler i samarbejdet Uddannelsesbenchmark.dk. Evalueringen af undervisningsmiljøet resulterer i en efterfølgende handleplan gældende fra januar det efterfølgende år. Et gang om året (oktober) følges op på om målene opstillet i handleplanen er opfyldte. I skoleåret 00/ (:0) fortsættes tiltagene nævnt ovenfor for at forebygge/reducere frafaldet på HG. Derudover vil der for at nå frafaldsmålet i tabel.0 nedenfor blive foretaget en forstærket opfølgning af elevernes færden ved kontaktlærere, studievejledere, uddannelseschef, og hvor det er nødvendigt med mentorer. Både elevelev mentorer og lærerelev mentorer. Sidstnævnte anvendes kun ved mere problematiske og klart frafaldstruede elever. Derudover vil undervisningen i skoleåret 00/ blive forsøgt gjort mere praksisnær, hvilket starter med lærerefteruddannelse. Ovenstående overordnede strategi udmøntes mere konkret nedenfor i tre konkrete helt indsatsområder. 3.. Særlige indsatsområder Indsatsområde : Lærer elev mentorer Målgruppen for denne aktivitet vil især være de socialt udsatte unge Der vil således ofte være tale om elever, der gennem hele eller dele af deres opvækst har oplevet store problemer i hjemmet og svigt fra forældrene og det omkringliggende samfund. Denne baggrund kan være forklaringen på den manglende studieaktivitet (højt fravær) på HG. Netop sociale/personlige problemer er som påpeget i frafaldsanalysen i afsnit.. ofte årsag til frafald uden omvalg (auo). Derfor dette indsatsområde. Ovennævnte elever mangler de personlige kompetencer der skal til for f.eks. at møde til tiden, overholde aftaler (herunder at få afleveret opgaver til tiden/få lavet lektier), og tackle sociale konflikter med deres klassekammerater og lærere. Nogle gange vil disse elever også udvise en ikke acceptabel adfærd i skolen. Det bliver Vejen Handelsskole, der på baggrund af input fra bl.a. elevelev mentorer (jf. Indsatsområde ), kontaktlærere, studievejledere og fraværskoordinatoren, visiterer eleven til at få en mentor. Mentoren fungerer som elevens støtteperson og mentoren giver den frafaldstruede elev en særlig støtte til at udvikle faglige og personlige kompetencer. Det bliver mentoren der vurderer og aftaler kontaktformen til den enkelte elev. Kontaktformen kan være forskellig fra elev til elever men vil antageligvis oftest være via personlige møder i eller udenfor skolen, sms, kontakt, kontakt eller kontakt pr. telefon.

13 Vejen Handelsskole håber at lærerelev mentorordningen kan nedbringe frafaldet med mindst elev i 00. Indsatsområdet slutter i juli 0. Herefter indgår lærerelev mentor konceptet i de generelle tiltag, som skolen iværksætter for at reducere/nedbringe frafaldet (jf. afsnit 3...) I forbindelse med afslutningen af indsatsområde vil området blive evalueret. Dette sker ved en mundtlig drøftelse af konceptet imellem skolen uddannelseschef og skolens lærermentorer. Endvidere vil skolens studievejledere, fraværskoordinator og kontaktlærere deltage i evalueringen. De sidstnævnte vil primært deltage for at drøfte visiteringen af elever til lærerelev mentorordningen. Spørgsmålet om hvorvidt alle frafaldstruede elever er blevet spottet i tide og hvis ikke hvad der kunne være gjort anderledes og bedre i så henseende vil være et centralt omdrejningspunkt i denne del af evalueringen. Elever som har fået en mentor tildelt vil også i forbindelse med evalueringen af indsatsområde blive spurgt om deres erfaringer med lærerelev mentorordningen. Konceptet tilrettes hvis det vurderes relevant i forhold til den gennemførte mundtlige evaluering. Indsatsområde : Elevelev mentorer Målgruppen for denne aktivitet er også især de mere socialt udsatte unge og skal ses som en understøttende og supplerende funktion til Indsatsområde (jf. ovenfor). Netop sociale/personlige problemer er som påpeget i frafaldsanalysen i afsnit.. og som nævnt under indsatsområde ofte årsag til frafald uden omvalg (auo). Derfor dette indsatsområde. Lærerelev mentorordningen beskrevet ovenfor har nogle få, men ret så betydningsfulde begrænsninger. En lærer indgår som regel ikke kammeratlige eller venskabelige relationer med eleven. Her kan stærke elever og rollemodeller imidlertid med fordel inddrages. Derfor anvendelsen af elevelev mentorer. Elever, der har gået et par semestre på skolen, kan melde sig frivilligt til at være mentorer, når nye klasser skal begynde. Elevmentorerne bliver på kurser efter skoletid uddannet i antimobning, konflikthåndtering og i, hvordan man skaber et godt socialt miljø. Derefter planlægger de sammen med lærerne introforløbet for de nye elever. Mentorerne er sammen med de nye klasser den første skoledag. Tre mentorer pr. hold. Mentorerne aftaler derefter nogle faste tidspunkter, hvor de er i klassen og står til rådighed for de nye elever, hvis de har brug for at snakke om noget. Elevmentorerne skal ikke tage ansvaret for problemer, men de skal være med til at spotte dem og dermed være med til at sætte fokus på dem. Elevmentorerne skal melde tilbage til studievejleder, kontaktlærer eller klasselærer, hvis der er en elev der har et eller andet problem der skal tages hånd om. Herefter kan skolen tildele særligt frafaldstruede elever en men 3

14 tor. Udover at elevelev mentor ordningen skal være til gavn for de nye elever, kan mentorerne selv bruge erfaringen. De får et diplom, som de kan vedlægge når de skal lave en ansøgning til praktikpladser Vejen Handelsskole håber at elevelev mentorordningen kan forebygge/nedbringe frafaldet med mindst elev i 00. Indsatsområdet slutter i juli 0. Herefter indgår elevelev mentor konceptet i de generelle tiltag, som skolen iværksætter for at reducere/nedbringe frafaldet (jf. afsnit 3...) I forbindelse med afslutningen af indsatsområde vil området blive evalueret. Dette sker ved en mundtlig drøftelse af konceptet imellem skolen uddannelseschef og skolens elevmentorer/mentees. Endvidere vil skolens projektleder på elevelev konceptet deltage i den mundtlige evaluering. Konceptet tilrettes hvis det vurderes relevant i forhold til den gennemførte mundtlige evaluering. Indsatsområde 3: Lærerefteruddannelse med fokus på praksisnær undervisning. Målgruppen for denne aktivitet er de elever som forlader uddannelsen pga. manglende motivation bla. fordi undervisningen ikke opfattes som værende tilstrækkelig praksisnær Der er på HG på Vejen Handelsskole et pædagogisk gab imellem elever og lærere, hvilket bl.a. skyldes at Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium i stor udstrækning anvender akademisk uddannede lærere til at undervise eleverne. Lærerne skal have bedre muligheder for at kunne håndtere HGeleverne og disses forudsætninger. Dette skal opnås ved øget fokus på pædagogisk efteruddannelse. Der skal arbejdes mere med differentieret undervisning således at den enkelte elev og den enkelte elevs læringsstrategi kommer i fokus. Derudover skal der være fokus på projektorienteret og praksisnær undervisning. Skolens pædagogiske udviklingskonsulent får dette som en opgave i 00/. Vejen Handelsskole håber at denne aktivitet kan nedbringe frafaldet med elev i 00. Indsatsområdet slutter i juli 0. Herefter indgår indsatsområdet i de generelle tiltag, som skolen iværksætter for at reducere/nedbringe frafaldet (jf. afsnit 3...) I forbindelse med afslutningen af indsatsområde3 vil området blive evalueret. Dette sker ved en mundtlig drøftelse af konceptet imellem skolen uddannelseschef og de lærere som især har lagt vægt på at gennemføre praksisnæreundervisningsforløb. Endvidere vil elever som har deltaget i disse øorlæb blive spurgt om deres oplevelse heraf. Hvad har været godt/dårligt ved disse forløb i forhold til mere traditionelle og teoretisk funderede undervisningsforløb. Konceptet tilrettes hvis det vurderes relevant i forhold til den gennemførte mundtlige evaluering. Lærernes erfaringer med mere praksisnærundervisning videreformidleres til de øvrige lærere på et lærerrådsmøde med henblik på at sikre en større udbredelse af konceptet 4

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Sagsnr.: 06.E.5 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 00 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato:. februar 00 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Institutionens navn: Handelsskolen Sjælland Syd Handelsskolevej 3 4700 Næstved Institutionsnummer: 373402 Dato: 28MAR2008 Underskrift:

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse. Institutionens navn: Vejen Business College. Erhvervsuddannelserne 2014

Handlingsplan for øget gennemførelse. Institutionens navn: Vejen Business College. Erhvervsuddannelserne 2014 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Vejen Business College Institutionsnummer: 573402 Journalnr.: 093.95K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden) Indsæt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 12.4.2011 Underskrift: (formand for bestyrelsen) Ejvind

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser på 2009 1 Institutionens navn: Institutionsnummer: 183407 Uddannelsescenter København Vest Dato: 28/2-2009 Underskrift: Underskrevet: Ole Bundgaard

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer: 557302 Journalnr: 090.30K.391 Dato: 28. februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Journalnr: 089.86K.391 Dato: 1.3.2012 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 23. februar 2009 Underskrift: Benny Larsen (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 1.3.2010 Underskrift: Ejvind Nielsen, Bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Ribe Handelsskole Institutionsnummer: 571401 Dato: 26. februar 2009 Underskrift: Vagn Andersen Indsæt link til skolens

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens Institutionsnummer: 607410 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand /2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 31. marts Underskrift: Benny Larsen Bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 317 Dato: 26.02.2009 Underskrift: Bestyrelsesformand Preben Vestergaard Dokumentet findes

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Handelsfagskolen Institutionsnummer: 727401 Journalnr: 090.27K.391 Dato: 27.02.12 Henrik Dybdahl, bestyrelsesformand

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål Handleplanen for HG Ballerup (niveau 2) for skoleåret 2014 2015 er udarbejdet på baggrund af EUDs handleplan (niveau 1), - som har følgende overordnede indsatsområder: Pædagogisk kvalitet Medarbejdere,

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Indhold 1. Overordnet beskrivelse af skolens udgangspunkt... 3 1.1 Skolens profil... 3 1.2 Elevprofiler... 4 1.3 Skolens udfordringer

Læs mere

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College Kvalitetsplan og kvalitetssystem til selvevaluering Vejen Business College Senest revideret: Juni 2015 Indledning Denne plan skal ses som et element i det krævede kvalitetsarbejde på Vejen Business Colleges

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Asmildkloster Landbrugsskole Institutionsnummer: 791300 Journalnr.: 089.54K.391 Dato, 15. april 2015 Underskrift: Indsæt

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Københavns Tekniske Skole:

Københavns Tekniske Skole: Københavns Tekniske Skole: 750 medarbejdere 6.000 årselever Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Kort og mellemlang videregående uddannelse arbejdsmarkedsuddannelser Grundforløbselever KTS 2006/07

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Vejen Business College lnstitutionsnummer:573402 Journalnr.: 093.95K.391 Dato 28.april 2015 Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Kvalitetsplan. Elevtrivselsundersøgelser. Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Kvalitetsplan. Elevtrivselsundersøgelser. Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Kvalitetsplan Elevtrivselsundersøgelser Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium September 2010 Indledning Denne plan skal ses som et element i det krævede kvalitetsarbejde på Vejen Handelsskole & Handelsgymnasiums

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer:557302 Journalnr.: 090.30K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden) Indsæt

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse,

Læs mere

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: - Uddannelsescenter København Vest Institutionsnummer: 183407 Journalnr: 089.60K.391 28. februar 2012 Underskrift: Claus

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Campus Bornholm (Bornholms Erhvervsskole) Institutionsnummer: 400408 Journalnr: 089.56K.391 Dato: 29/2-2012 Underskrift:

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen. Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest

Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen. Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Erhvervsskole og gymnasium Adresser: Ishøj, Høje Taastrup, Ballerup og Kbh.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Erhvervsgymnasiet Grindsted Institutionsnummer: 565401 Journalnr: 089.88K.391 Dato: 29. februar 2012 Underskrift: Kent

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse 2008 Erhvervsuddannelser og faglært landmand Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Institutionsnr. 751314 og Vejlby Landbrugsskole Institutionsnr. 751310 (under fusion)

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Roskilde Handelsskole Institutionsnummer: 265403 Dato: 27. februar 2009 Underskrift: Jorun Bech Indsæt link til skolens

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: få Underskrift: (bestyr ises

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Frafaldsprocent 2007 2008 måltal fra handlingsplanen 2008 resultat

Frafaldsprocent 2007 2008 måltal fra handlingsplanen 2008 resultat 1. Opnåede resultat i 2008 og målsætning for 2009 2010 1.1. Historisk udvikling og opnåede resultater: Frafaldsprocent 2007 2008 måltal fra handlingsplanen 2008 resultat Sosu grundforløb 30,59 25 29,14

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 2016 Basisramme: 1. Flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. Indsats: A Der udarbejdes målrettede uddannelsestilbud

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases.

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases. Indledning I denne handlingsplan har vi arbejdet med de udfordringer vi på Gråsten Landbrugsskole har i forbindelse med øget gennemførelse på vore uddannelser. Vi vil se på hvilke tiltag der har virket

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. januar til 31. december 2016 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse , Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2010 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Dato: 1/3 2010 Underskrift: Gårdejer Torben Myrup www.njylls.dk

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger Analyse Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger 21-214 Forfatter: Mette Hjort-Madsen, konsulent Forord af Astrid Haim Thomsen, vejleder,

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Oplæg på Studievejledernes Nyborg-konference for vejledere ved ungdomsuddannelserne 3.november 2010 Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik Dias

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse. Erhvervsuddannelserne

Handlingsplan for øget gennemførelse. Erhvervsuddannelserne Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Djurslands Erhvervsskoler Grenaa Handelsskole og Grenaa Tekniske Skole Institutionsnummer: 707403 Dato: 19. februar

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, februar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2008 Institutionens

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx]

Opfølgningsplan. [hhx] Opfølgningsplan [hhx] [ På Handelsgymnasiet i Ballerup, ligger elevernes frafald på hhx, et år efter de har påbegyndt deres uddannelse, blandt de højeste 10 pct. på landsplan målt som et gennemsnit i perioden

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb?

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb? Spørgsmål og svar Af Kim Dehn Hvad med EUX-elever? Svar: EUX er en mulighed for at tage en studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse. EUX-eleverne indgår i opgørelserne på

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser, januar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand 2008/2009 Institutionens

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kapital 1. Principper for kvalitetsarbejdet 1.1 Sammenhæng mellem

Læs mere

Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne. Analyse af erhvervsskolernes handlingsplaner 2009

Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne. Analyse af erhvervsskolernes handlingsplaner 2009 Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne Analyse af erhvervsskolernes handlingsplaner 2009 Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne Analyse af erhvervsskolernes

Læs mere

Forløbsstatistikken og UVM s Databank

Forløbsstatistikken og UVM s Databank Forløbsstatistikken og UVM s Databank Workshop ESB og Uddannelsesbenchmark 28. Januar 2015 02-02-2015 Side 1 Workshops Forløbsstatistikken med særligt fokus på opgørelsesprincipperne Praktiske øvelser

Læs mere

UDSKOLING 2009/10. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2009/10. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby Saltværksvej 191 2770 Kastrup Tlf.: 3252 5274 uu.uk@taarnby.dk www.uutaarnby.dk 2009/10 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Projektplan FoUprojekt Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Dette er projektplanen for Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse, der ligger til grund for Niels Brocks ansøgning om FoU-midler i 2013. Formål

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse 1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Vestfyns Handelsskole Institutionsnummer: 421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Erhvervsskolerne Aars Institutionsnummer: 304 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: 1. marts 2010 Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag?

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Folkeskolens formålsbeskrivelse indledes med følgende: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan.

Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan. Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette

Læs mere