VISUEL IDENTITET & NAVIGATION IDÉKATALOG DECEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISUEL IDENTITET & NAVIGATION IDÉKATALOG DECEMBER"

Transkript

1 VISUEL IDENTITET & NAVIGATION IDÉKATALOG DECEMBER

2 VISUEL IDENTITET OG NAVIGATION Supercykelstierne er i rivende udvikling. I dag er to ruter etableret henholdsvis Albertslundruten og Farumruten men der er planlagt 495 kilometer Supercykelsti til realisering i et sammenhængende net af 28 ruter. Visionen er at gøre Supercykelstierne til et seriøst transportalternativ på strækninger over fem kilometer og matche andre tilbud på transport til og fra arbejde og uddannelse. Det kræver god kommunikation og planlægning, og en tydelig markering til cyklisten, så denne ved at der cykles på en Supercykelsti. Dette idékatalog vil inspirere til løsninger, der fremmer Supercykelstiernes visuelle identitet og navigationen til, fra og på ruterne. Kataloget tager højde for ruternes alsidige omgivelser og viser løsninger, der kan implementeres både i land- og byområder. Således sigter kataloget at give hver enkelt kommune mulighed for at udvælge de løsninger, der passer til netop deres rute, borgere og omgivelser. Bemærk at idékataloget ikke er tænkt til direkte implementering på tværs af rutenettet. Løsningerne skal godkendes af Vejdirektoratet, og hvordan de forskellige elementer bedst kombineres i praksis vil kræve fysiske forsøg og mere detaljerede designretningslinjer. Niels Hoé Lotte Rosenholm Andreas Hammershøj Alle fotografier (c) Andreas Hammershøj med undtagelse af foto på s. 23 (c) Superscykelstier 2 3

3 MATERIALEVALG Afmærkning foreslås udført i materialet Premark, som muliggør en højere detaljeringsgrad end Termaplast. Den større detaljeringsgrad, muliggør tekst med eksempelvis anvisning af bynavne eller angivelse af rutenummere. Premark kan forventes at have en maximal levetid på to år og ned til et år, hvis der er anden trafik over afmærkningen end cykler, eksempelvis ved busstoppesteder eller overkørsler. Materialet har dog længere levetid jo større flade afmærkningen har. For skilte er valgt standard materiale i metal, således at skilte vil fremstå i samme udtryk som eksisterende kendte skilte. VEJDIREKTORATET, DRIFT OG OMKOSTNINGER Under de enkelte løsningsforslag i dette katalog findes en sondering omkring Vejdirektoratets forventede indstilling og mulige indvendinger. overordnet set er der nogle centrale faktorer som spiller ind: Farver Vejdirektoratet opererer primært med blå og hvid, som illustreret på side 6, hvor det orange Supercykelsti logo dog er med. Valget af orange er dermed et brud med det gængse farvevalg og der skal derfor opnås tilladelse fra vejdirektoratet. Permanent og midlertidigt Generelt er der en forskel mellem løsninger af permanent karakter og løsninger, som anvendes i afgrænset tid, til eksempelvis kampagne eller introduktion af ny rute. Det er erfaringsmæssigt lettere, at opnå tilladelse til tidsafgrænset afmærkning. Katalogets løsningsforslag er både af permanent karakter og tidsafgrænsede løsninger. Dog med det fællestræk, at de alle kommunikerer til cyklisterne og derfor bør vurderes som sådan, i forhold til en tilladelsesvurdering. Der er ingen af forslagene som anses som trafikalt uegnede. Drift og omkostning Udover at forslagene vurderes i forhold til Vejdirektoratet, gives der et bud på driftmæssige konsekvenser og et omkostningsestimat, samt dimensioner og placering af de forskellige løsninger. 4 5

4 EKSISTERENDE ELEMENTER Idéerne i dette katalog er udviklet på baggrund af grundelementerne i det eksisterende design og bygger videre på den allerede etablerede genkendelighed. En genkendelighed og designmæssig konsekvens som er vigtig for Supercykelstiernes samlede kommunikationsmæssige kvalitet og klarhed. Den velkendte orange streg Stregen videreudviklet til en stiplet linje VIDEREUDVIKLING Fleksibilitet Et fleksibelt design gør det muligt at skabe løsninger på tværs af kommunernes mange forskellige scenarier, designmanualer og behov. For at opnå denne fleksibilitet er det vigtigt at opretholde en klar overordnet konsekvens i brugen af den orange farve, striben, logoet og nye grafiske elementer fra dette katalog. Supercykelstiers visuelle identitet er pt. baseret på 3 overordnede elementer: Stregen C-logoet Skrift-logoet C-logoet Pile baseret på C-logoet Nye elementer I dette idékatalog introducerer vi 3 nye overordnede elementer, som kombineres til en række afledte idéer. 1) Den ificerede streg 2) Pile afledt af C-logoet 3) Destinationsvisning i form af en fleksibel destinationrulle. Se s. 16. Skrift-logoet Kombineret: Skrift-logoet understreges af en hvid pil. Vertikalt og horisontalt En central styrke ved løsningerne er som det ses på de følgende sider at elemeterne kan bruges både vertikal på traditionelle skilte og horisontalt som vejafmærkning. Rutenumre En undtagelse fra den vigtige designmæssige konsekvens er dog den digitale skrifttype som bruges til bl.a. at skrive C99. det foreslås derfor at udfase brugen af skrifttypen. At ruterne i så høj grad identificeres udfra C-numre ses desudens som problematisk, da de ikke er selvforklarende og kræver forhåndsviden om rutesystemet. Vi anbefaler derfor at nedtone brugen af rutenumre og istedet identificere ruterne udfra destinationer. Se mere på s. 14. Rute-logo med digital skrifttype som foreslås udfaset Supercykelsti markeret i forbindelse med traditionel skiltning. Kraftig brug af orange Bevidst farvebrug Designets fleksibilitet betyder også, at der kan justeres efter kontekst. Eksempelvis kan den orange farve gøres dominerende i designet og man opnår derved et kraftigt udtryk. Omvendt kan farven indenfor samme design bruges mere let, elegant og diskret. Til detaljeret afmærkning på asfalt anbefales det at kombinere den orange med en hvid baggrund, da farven ellers kan være svær at se på asfaltbaggrund. Let brug af orange 6 7

5 AT VISE VEJ Vejdirektoratet Striben er blot godkendt af Vejdirektoratet som kampagne element. Der er risiko for at striben ikke bliver godkendt som permanent løsning, da betænkeligheden er, at den kan forveksles med den gule afmærkning, der markerer midlertidige ændringer i vejforløb. 20 B IRKERØD 15 k m LYN GBY 4 KM Der er blandt cyklister en positiv opfattelse af den orange afmærkningsstribe som markerer de to nuværende Supercykelstier. Det er dog ikke alle steder, der er behov for en orange stribe, som følger ruten fra ende til anden. Striben kan i stedet varieres på et utal af måder og derved tilpasses til sine omgivelser. 10 STRIBEN 30 SU PERC YKELSTI Når der vises vej gøres det først og fremmest, så cyklisten bliver på ruten, men det hjælper yderligere, hvis det også vises, hvor cyklisten kommer af ruten det rigtige sted og hvordan man finder hen til ruten. Det skal være let at bruge Supercykelstierne og det skal være let at finde vej. Erfaringen med navigationen på Supercykelstierne er, at skiltningen ikke er tydelig nok og at cyklisten har svært ved at finde vej. Der er derfor behov for en tydeligere markering, så cyklisten aldrig er i tvivl, når denne er på en Supercykelsti. 30 Øget kendskab Selv med udbredt brug af striben er det ingen garanti for at uindviede genkender den som del af en Supercykelsti. Derfor anbefales det at man med jævne mellemrum skriver Supercykelsti som del af den øvrige afmærkning. Dog anbefales det ikke udelukkende at skrive de vigtigste informationer langs striben, da den let dækkes af bladfald, is og sne i kraft af sin placering på kanten af cykelstien. 8 9

6 STIPLET STRIBE Striben kan gøres mindre tung ved at bryde den op til en stiplet linje bestående af prikker. 200 Drift Prikkerne, kaldet rondeller, holder forventeligt et år, hvori en stribe har en forventet levetid på op til 2 år. Prikkerne tager længere tid at anlægge, da der mellem hver rondel skal opmåles afstand til den næste rondel. SU P ERC YK ELSTI Vejdirektoratet Ved at bryde striben op, så den ikke fremstår som én sammenhængende, lang afmærkning kan risikoen for forveksling med midlertidig afmærkning mindskes. Generelt ligner den stiblede linje ikke noget velkendt vej-element, samtidig med at den ikke er voldsomt fremmedartet. Samlet set kan dette øge sandsynligheden for godkendelse hos Vejdirektoratet. B IRKERØD 15 k m KM Som illustreret øges tætheden i forhold jo tættere cyklisten kommer på et opmærksomhedspunkt. Længst fra er der 2 meter mellem prikkerne, dernæst 1 meter og tættest på en halv meter. SUPERC YKELSTI Prikkerne kan samtidig fungere som rumlestriber og således være en markør til cyklisten, hvis man kommer for tæt på rabatten. Rumlestriberne er en løsning, der med fordel kan implementeres i natur- og landomgivelser med begrænset belysning. Prikkerne passer til det runde Supercykelsti logo, og det åbner derved også for muligheden for at prikker til tider kan varieres med C-logoet. 50 Omkostning Orange linje: 23,- pr. meter Orange rondel 13,50 pr. stk. Hvide bogstaver 24,50,- pr. stk. (hvorved ordet Supercykelsti koster godt 320,-) Udførelse 85,- hhv. pr. meter/stk/ord

7 BEKRÆFTELSE Det markeres på Supercykelstierne når cyklisten skal være ekstra opmærksom og når ruten drejer, men der kan også være behov for løbende at bekræfte cyklisten i at denne er på rette vej. Dette er særligt relevant på lange strækninger, hvor ruten blot skal følges og henvender sig især til nyere cyklister på Supercykelstierne. Det anbefales derfor at der løbende kommunikeres til cyklisten når man befinder sig på en Supercykelsti ved jævnligt at markere med én af løsningerne fra idékataloget. Dette vil skabe en stærkere visuel identitet og hjælpe cyklisten trygt på vej. Flere ruter på samme strækning Der har blandt kommunerne været en del opmærksomhed omkring hvordan afmærkning skal gribes an hvis der løber flere Supercykelstier på den samme vejstrækning. Ser man sagen fra brugernes side mener vi ikke at det er så vigtigt at vide hvor mange ruter man følger så længe det fremgår at det er en Supercykelsti, og at slut-destinationen, samt afgreninger til andre ruter løbende fremgår af skiltning og afmærkning. Se mere om vejvisning på s. 16. Cykling i forskellige hastigheder Ved at give Supercykelstierne en fælles identitet, kan der sendes et signal om, at der cykles over længere afstande end nogle cyklister er forvent med og at man dermed kan forvente cyklister som cykler i høj fart

8 PILE 5 Som et supplement eller alternativ til striben og den stiplede linje foreslår vi at der introduceres et sæt pile. Dels kan de bruges til grundlæggende vejvisning som vist på dette opslag, og dels er de nyttige i forbindelse med mere detaljeret vejvisning som beskrevet på næste opslag. Designet er inspireret af det runde C-logo og bygger derfor videre på genkendeligheden i det eksisterende udtryk. Visuelt er pilen desuden et grafisk element med iboende retning og bevægelse som passer godt til Supercykelsti-konceptet Pilene kan anvendes i mange scenarier og i kombination med andre løsningsforslag. I praksis vil pilene skulle placeres efter forholdene, men som tommelfingerregel anbefales intervaller på 20 m i tæt by og 100 m på landet. Vejdirektoratet De retningsanvisende pile placeres centeret på Supercykelstien på samme måde som traditionelle cykelsymboler, hvilket taler for en tilladelse. Pilene vil være mindre end cykelsymbolet og vil ikke på nogen måde fjerne fokus fra trafikken Drift Grundet større dimension end prikkerne, har de en bedre holdbarhed. Der er igen en højere omkostning end for stregen forbundet med etablering, da der skal opmåles afstande mellem de enkelte pile. Omkostning Pile kr. 223,- pr. stk. Udførelse 500,- pr. stk

9 VEJVISNING OG AFSTANDE Den garvede cyklist på Supercykelstierne kender sandsynligvis sin eksisterende position og afkørslernes retning, men en ny bruger kan have brug for mere hjælp. Ved konsekvent at gennemføre et positionsanvisende element vil der blive skabt forudsigelighed og tryghed ved brug af Supercykelstierne og det vil medføre en stærk identitet som pålidelig transportmulighed. Derfor bør vejvis-ning og navigation styrkes ved at gøre brugerne opmærksom på: Hvor man er Kommune eller bykvarter 4 km 10 km 14 km 24 km 2 4 km 50 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 5 min 5 min 50 - Ballerup 4 km 10 km 14 km 24 km 2 4 km - Hospital Hvilken retning man er på vej i Rutens slutdestination, fx Albertslund Hvor man kommer hen ved at dreje fra Veje, steder, nabobyer, andre C-ruter, etc) 10 km 30 km 3 10 min 15 min 20 min 10 km 20 km 2 Km- eller tids-afstanden til udvalgte destinationer Destinationsrulle Metoden til at anvise cyklistens position er inspireret af S-togsystemets destinationslinje, som i vognene viser de tilbagelagte og de kommende stationer. Idet løsningen bygger på en kendt afkodningsmanøvre er positionsanvisningen let at forstå for cyklisten. 2 km 4 km 24 km 2 10 min 5 min 5 min 10 min 15 min - Tuborg 2 km 4 km 14 km 1 Vores forslag består af en destinations-rulle, som kan varieres i design og informationstyngde, samt bruges både vertikalt på eksempelvis skilte, eller horisontalt som asfaltmærker. Den kan stå alene, men kan også kombineres med andre løsninger, som f.eks. striben, eller implementeres på udvalgt byinventar. 15 min 10 min 5 min 5 min - Industripark Vejdirektoratet Som skilt skal det sammenlignes med en Stitabelvejviser (F 21.3), hvor farven rød indgår. Det kan også anvendes som afmærkning, dog kan det være vanskeligt 11 km Simpel udgave af destinationsrullen 10 min Destinationsrulle med minutangivelse. Her vist som skilt. Udviddet destinationsrulle med markering af afkørsler og retnings-pile 11 km 16 17

10 at opnå acceptvisuel i forhold til anvisning af Konsekvent kommunikation Sit, autem og fugitiu menimus sitatem molorafstande destination, da der ilikke er rum ipsandis aut quunt aut aut ommo tradition for dette. optatiumende voleni offictecto etum audiste Drift labore eosam, que asimus ipicius nati berehenis inciliaspere es quat prem Standard skilt,delmed lang levetid. Dog que nonsequiat as res ea dendel in ni archill udsætte alt byrumsinventar til tider aborerferor reprovid quias sinullaut lignian for hærværk eller påkørsler, hvilket vil delique veruptas volumet, te et, sum alianim bevirke en nulpa omkostning, men ikke i andet laccaborias dolore nossit, consequodi omfang end hvad der ellers forekommer solorate nonse parum sequat lam, et ipide med skilte. velitasitat exped ut peruntissin nonectur? 4 km - Hospital Som afmærkning op til 2 års levetid. Optatenis dolupta tiscias sintio. Ut as quis ipsapit ut hita dolorum aut ut ex esequi ut Omkostning ut quid mollict emperiaersequiasi sit odiscia Da destinationsskilte stedsspecifikke, atem perrum ipsuntem fugia sit, er dethillautae nødvendigt med tilpassede skilte illuptatem fugit que endit, quatur?lumet, ved hver placering, hvilket ikke muliggør te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore mængdeindkøb. nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut Destinationsrullen koster som skilt i etum størperuntissin nonectur? i offictecto relsen cirka krque 600,pr styk og i audiste50x40cm labore eosam, asimus ipicius 50x60 cirka kr. 800,ex. opsætning. nati berehenis del inciliaspere es quat prem que nonsequiat as res ea dendel in ni archill aborerferor reprovid quias sinullaut lignian Distinationsrulle, som afmærkning 500,delique pr. stk. veruptas volumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut peruntissin nonectur? Lut idenim reprorro voluptas autet ulliti iat as res ea dendel in ni archill aborerferor reprovid quias sinullaut lignian delique veruptas volumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut peruntissin nonectur? Optatenis dolupta tiscias sintio. Ut as quis ipsapit ut hita dolorum aut ut ex esequi ut ut quid mollict emperia sequiasi sit odiscia atem hillautae perrum ipsuntem fugia sit, illuptatem fugit que endit, quatur?lumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate non 25 2 km - Tuborg Gadesvej 10 km 4 km - Industripark Destinationsrulle som vejmærkat. Byer som allerede er passeret udelades. Mærkatens grå baggrundsfarve minder bevidst om asfaltens og sikrer samtidig tekstens læsbarhed

11 FORVARSLING Før et vigtigt punkt på ruten nås, som eksempelvis en forgrening eller en central afkørsel kan cyklisten med fordel forvarsles. Denne metode kendes fra biltrafikken, hvor afkørslerne på motorveje markeres gentagende gange og i god tid. På Supercykelstierne vil et forvarsel hjælpe til at vække cyklistens opmærksomhed og finde den rette frakørsel til den endelige destination, og dermed lette cyklistens besvær med navigation betydeligt. Forvarslingen kan gives ved brug af både destinationsrulle og pile. Ballerup 200 Ballerup 30 5 Ballerup Herlev Vejdirektoratet Denne afmærkning kan fungere både som skilt og afmærkning og er i udformning at sammenligne med skiltet på side 6, Stipilvejviser (F ) og har den samme type af information og må anses som samme niveau i forhold til tolkning. Drift Som standard skilt, er der en lang levetid. Men der er forventeligt mindre omkostninger forbundet med vanligt hærværk eller påkørsler. Som afmærkning gælder en kortere levetid end for et skilt. Ballerup 100 m Omkostning De smalle forvarslingsmarkeringer her på siden koster cirka 1.000,- pr stk. Pilene og cirklerne med rute nummer og destination, cirka 500,- pr stk. 100 m Ballerup Herlev Ballerup 200 m 100 m Forvarslingsmarkering. 200 x 20 cm med 10 cm høje bogstaver. Pile som navigationsanvisning med brug af mindre informationsrondel til bekræftelse og forvarsling. Et eksempel på hvordan det kan vises at to ruter deler sig

12 Sydby Østby Vestby Vestby Vestby Sydby Sydby Nordby Vestby Sydby Ligeud I dette eksempel en bekræftelse af at man bliver på den Supercykelsti man allerede følger. Nordby Eksempel 2 To Supercykelstier krydser hinanden. Når to stier krydses skal der optimalt set ved hver af de krydsende veje vises af i 3 retninger: Østby Eksempel 1 Kryds hvor én Supercykelsti løber igennem et kryds. Her placeres pile umiddelbart før krydset og igen et stykke efter som bekræftelse. Nordby PILE I KRYDS Til venstre Én retning af den krydsende Supercykelsti. Til højre Den anden retning af den krydsende Supercykelsti. Eksemepl 1: En Supercykelsti løber lige igennem et kryds Østby Sydby Vestby Nordby Vestby Nordby Østby Nordby Sydby 22 Nordby Vejdirektoratet Placeringen umiddelbart før stopstreg, kan muligvis være vanskelig at opnå. Der kan være argumenter omkring orientering ved svingning. Dog er der eksempler på afmærkning netop der i kryds i forbindelse med højresvingskampanger. Viser det sig at vøre et problem kan afmærkningen trækkes meter tilbage fra krydset. Eksemepl 2: To Supercykelstier krydser hinanden. Hele krydset kan være svært at overskue på en gang, men reelt vil man kun skulle tage stilling til én retning af gangen. Vestby Nordby Østby 23

13 BYINVENTAR 70 Både nyt og eksisternede byinventar kan bruges til vejvisning og PR. C-skilt Ligesom Metro og S-togsstationer anvender deres respektive logoer til at vise sin lokation kan Supercykelstierne skilte med deres eksistens ved brug af et højt skilt med et stort C-logo. Hvor S-togs- og Metro-skilte ofte anvendes i nogle hundrede meters afstand af stationerne, anbefales det i forbindelse med Supercykelstier at skiltetypen kun bruges direkte på ruten. Skiltning af denne type er mest tænkt til knudepunkter med megen krydsende cykeltrafik. Det er naturligvis vigtigt at der i umiddelbar nærhed af C-skiltet som minimum er en nærmere forklaring af hvilken Supercykelsti der er tale om. C-skilt Inforstander På udvalgte steder kan der opsættes infostandere med detaljerede kort og information. Det er oplagt at placere dem på steder hvor det ikke kun er eksisterende Supercykelsti-brugere der ser dem, så de også kan fungere som PR og introduktion til Supercykelstierne. 280 Fodhvileren Fodhvileren er allerede taget i brug i forbindelse med Supercykelstierne, men kan bruges til mere. I dag bruges fodstøtten til beskeder til cyklisterne, men ved at montere et større skilt kan den henvende sig til både cyklisterne og bilisterne. På den vertikale flade, der vender i fortovet kan der desuden kommunikeres til fodgængere. Skraldespande En stor del af Københavns skraldespande er dækket af grønt materiale med ordene REN KBH. Denne løsning kan overføres til Supercykelstierne og i stedet dækkes af orange materiale med en markering af, at man befinder sig på en Supercykelsti. Hellerup 10 km Gentofte Lyngby 4 km - Skøjtebane Birkerød 20 km Allerød 2 Eksisternde Sit, autem fugitiu menimus sitatem il molorrum ipsandis aut quunt aut aut ommo optatiumende voleni offictecto etum audiste labore eosam, que asimus ipicius nati berehenis del inciliaspere es quat prem que nonsequiat as res ea dendel in ni archill aborerferor reprovid quias sinullaut lignian delique veruptas volumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut peruntissin nonectur? Optatenis dolupta tiscias sintio. Ut as quis ipsapit ut hita dolorum aut ut ex esequi ut ut quid mollict emperia sequiasi sit odiscia atem hillautae perrum ipsuntem fugia sit, illuptatem fugit que endit, quatur?lumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut peruntissin nonectur? i offictecto etum audiste labore eosam, que asimus ipicius nati berehenis del inciliaspere es quat prem que nonsequiat as res ea dendel in ni archill aborerferor reprovid quias sinullaut lignian delique veruptas volumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut peruntissin nonectur? Lut idenim reprorro voluptas autet ulliti iat as res ea dendel in ni archill aborerferor reprovid quias sinullaut lignian delique veruptas volumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut peruntissin nonectur? Infostander for både brugere og forbipasserende

14 Pumper Der er især opmærksomhed omkring pumpen under stop og den kan derfor bære den mere detaljerige del af kommunikationen. Pumpens store vertikale flade er derfor særligt velegnet til rutekort og detaljerede rulletavler. Pullerter Som en alternativ vejvisning kan der påsættes orange markeringer på pullerter, der følger ruten. Markeringerne kan evt. laves i reflekterende materiale og derved sikre bedre synlighed til cyklister i sparsomt belyste områder. Lygtepæle Lygtepæle kan bruges på samme måde som pullerter. Med jævne mellemrum kan de lakeres helt eller delvist orange, eller påføres et orange bånd, som en repeterende Supercykelsti-markør. Cykelmærke Det hvide cykelmærke på cykelstierne kan midlertidigt eller permanent ændres til en orange Supercykelsti-markør. HERLEV FARUM GLOSTRUP VÆRLØSE 1 12 km 11 km 10 km 8 km 7 km Eksisterende pumpe med tilføjet information i form af en destinationsrulle 10 CYKELSUPERSTIER afstand til fastegenstande fra cykelstien. Pullerterne er i standard mål som kendes fra de pullerter som typisk anvendes til cykelstativer, som også placeres i den afstand fra sti. Cykelsymbolet anvendes allerede på de fleste cykelstier, men farvevalget vil udgøre en faktor, især må det forventes at være et emne ved placering i kryds og overgange, mens placering på selve stiernes strækning, er mindre markant. Drift Ikke højere end tilsvarende eksisterende inventar. Omkostning Pullert som varmgalvaniseret koster fra cirka 1.000,- stykket og cirka 400,- i etableringsomkostning. Orange cykelsymbol, 1 meter høj 210,- pr. stk. Orange cykelsymbol, 2 meter høj 390,- pr. stk. Vejdirektoratet C-skiltet kendes som anvisning af S- togsstationer og senest for Metrostationer og tjener samme formål og bør ikke være problematiske at indføre. Stål 10 C-skilt: cirka 1.500,- Infostander: 3.800,- Skilt i fodhviler: 2.000,- Infostander, kendes i forvejen og er placeret mange steder også langs veje og stier, hvorfor det ikke burde være en udfordring at få sådanne opstillet Stikers til Lygtepæle: 75,- Alle disse priser er ex opsætning. Skiltet i fodhvileren kan anvendes med budskab på begge sider eller blot på siden væk fra vejbane. Den enkelsidede kan være nemmere at opnå accept til, da den ikke kommunikere i retning af den kørende trafik. Destinationsangivelse på cykelpumper, bør være noget, som kan påsættes uden yderligere forudgående dialog. Pullerter skal placeres 30 cm fra stien, således at de overholder regler for 30 cm til sti/kørebane Træ Træ, malet 26 27

15 BELYSNING Skilte I natur- og landområder kan belysningen være begrænset, og gøre det svært at aflæse informationer på skilte. Dette kan afhjælpes med skiltebelysning. Belysning fra andet byinventar Special-belysning kan integreres i pullerter, lygtepæle, eller andre eksisterende byrumselementer. Belysningen kan både bestå af spotlights på skilte eller asfaltmærker, eller være selvstændige spots med eksempelvis C-loget som vist på satte side. Belægning Som en avanceret udgave af den stiblede stribe kan der lægges dioder i asfalten til at markere rabatten på de svagt oplyste ruter. Vejdirektoratet Solceller og LED: Der er i tidligere tilfælde bevilliget midler fra Vejdirektoratets Cykelpulje til afmærkning af cykelsti med solcelle-drevet LED-belysning. Drift Ingen særlige hensyn end for tilsvarende eksisterende inventar. Dog skal det bemærkes, at der kan være udfordringer med tilstrækkelig energi fra solcellerne til oplysning i måneder med få dagslystimer. Omkostning Solceller er billigere at etablere end belysning som kobles på el-nettet. Belysning: her er der meget store variationer i pris og især etableringsomkostninger, hvor udgiften til etablering af strøm vil udgøre en meget stor post, ca ,- pr. løbende meter. Primært til nedgravning af el. Pullert med Led-lys koster fra cirka 2.500,- stykket. En løsning med solceller koster fra cirka 4.500, - stykket

16 Pullert for hver 100 m.: ,- / Destinationsrulle, som skilt, 2 styk: 1.200,- / i alt: ,- CYKELSU- PERSTIER CYKELSU- PERSTIER KOMBINATIONER Der er i dette idékatalog præsenteret en række forskellige løsninger til visuel kommunikation og navigation. Forslagene passer til forskellige brugssituationer og budgetstørrelser, og har desuden varierende muligheder i forhold til permanent godkendelse hos Vejdirektoratet. Igennem konsekvent brug af faste elementer som farve, logo og skrifttype opnås der dog en lighed imellem dem. Idéen er at elementerne skal kunne kombineres alt efter kommunernes individuelle behov. Som sådan er det derfor ikke tanken at der skal være regide regler for kombinationer, men for at undgå visuel og navigationsmæssig forvirring lægges der op til nogle grundlæggende principper for brug og kombination: Orientering: linje på asfalt Navigation: destinationsrulle på skilt 11 km Orange linje: ,- / Rutenummer og distination, hver 100 m: 2.700,- / Destinationsrulle, som skilt, 2 styk: 1.200,- / i alt ,- Orientering: pile Navigation: pile med info-rondeller Orientering: stiblet stribe Navigation: destinationsrulle på asfalt SUPERCYKELSTI Prik for hver meter: ,- / Rute nummer og distination, hver 100 m: 4.000,- / 1 Forvarsling: 500,- / i alt ,- Orientering: pile Navigation: destinationsrulle på skilt - Gadesvej Orientering: linje Navigation: destinationsrulle på skilt og asfalt Orientering: pile Navigation: info-rondeller og destinationsrulle på skilt 11 km - Gadesvej Brug så få forskellige elementer som muligt Skift ikke mellem element-typer hvis det ikke er højst nødvendigt Herlev 11 km 11 km Herlev Brug helst samme element-kombinationer på hele ruten Ét orienteringselement pr. strækning stribe, pile, pullerter, etc Pile hver 100 m: 2.200,- / 1 Pil med retningsændring og rute no: 450,- / i alt 2.680,- Pile hver 100 m: 2.200,- / Destinationsrulle, som skilt, 2 styk: 1.200,- / i alt: 3.400,- Ét navigationselement pr. strækning destinationsrulle, etc De forskellige kombinationer er prissat som eksempel på en kilometer Supercykesti. Orientering: pullerter Navigation: destinationsrulle på skilt Orientering: bånd på lygtepæle Navigation: destinationsrulle på lygtepæl Orientering: bånd på lygtepæle og linje på asfalt Navigation: destinationsrulle på lygtepæl 11 km Bånd på lygtepæle for hver 100m: 750,- / Destinationsrulle, som skilt, 2 styk: 1.200,- / i alt: 2.000,

17 PRISOVERSIGT SKILTE AFMÆRKNING BYINVENTAR, ETC Alle priser er cirka-priser. Bemærk at der på nogle af produkterne kan være mulighed for mængderabat, mens det for eksemepelvis destinationsrullerne ikke er sandsynligt, da hvert skilt eller mærkat vil være unikt. Destinationsrulle Skilt 50x40 cm cirka 600,- pr. stk. Skilt 50x60 cm cirka 800,- pr. stk. ex opsætning. Linjer Orange linje: 23,- pr. meter Orange rondel (prik) 13,50 pr. stk. ex udførelse. Pullert, varmgalvaniseret: cirka 1.000,- pr. stk. + cirka 400,- i etableringsomkostninger. C-skilt: cirka 1.500,ex opsætning. Tekst på asfalt Hvide bogstaver, 10 cm høje, 24,50 pr. stk. Udførelse kr. 85 hhv. pr. meter/stk/ord. Infostander: cirka 3.800,ex opsætning. Pile Pile kr. 223,- pr. stk. Unika-rondel til vejvisning ca. 500,- pr. stk. Udførelse 500,- pr. stk. Skilt i fodhviler: cirka 2.000,ex opsætning. Pullert med Led-lys: cirka 2.500,- pr. stk. Med solceller fra cirka 4.500, - pr. stk. Etableringsomkostninger cirka 1.000,- pr. løbende meter. Primært nedgravning af el. Stikers til Lygtepæle: 75,ex opsætning. Distinationsrulle Afmærkning 500,- pr. stk. Orange cykelsymbol: 1 meter høj 210,- pr. stk. ex opsætning. 2 meter høj 390,- pr. stk. ex opsætning

18

VISUEL IDENTITET & NAVIGATION IDÉKATALOG DECEMBER

VISUEL IDENTITET & NAVIGATION IDÉKATALOG DECEMBER VISUEL IDENTITET & NAVIGATION IDÉKATALOG DECEMBER 2 0 1 3 VISUEL IDENTITET OG NAVIGATION Supercykelstierne er i rivende udvikling. I dag er to ruter etableret henholdsvis Albertslundruten og Farumruten

Læs mere

Bedre genkendelighed på Supercykelstierne Anna H. Garrett, Projektleder, Sekretariatet for Supercykelstier

Bedre genkendelighed på Supercykelstierne Anna H. Garrett, Projektleder, Sekretariatet for Supercykelstier Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Bilag 2, Frederikssundsruten

Bilag 2, Frederikssundsruten Bilag 2, Frederikssundsruten Januar 2013 Forventede effekter og evalueringsplan 1. Redegørelse for forventede effekter Realisering af ruten forventes at give en øget andel af cyklister på ruten i forhold

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Grønne Cykelruter. Skiltning af

Grønne Cykelruter. Skiltning af Skiltning af Grønne Cykelruter Skiltedesign: 11Design A/S Foto: Kristina Funkeson 2. udgave Miljøproduktion: ISO 14001-FSC Trykkeri: Jønsson Grafisk Maj 2008 Pylonen og pullerten er to nye skilteformer

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014)

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014) Afmærkningsplan for Vammenruten Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune Udarbejdet for Viborg Kommune 2012 (revideret jan 2014) af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari Kolofon Notatet er udarbejdet for

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 Sengeløseruten Nuværende forhold Sengeløseruten er en forlængelse af Albertslundruten og forbinder Høje-Tåstrup Kommune med kommunerne

Læs mere

Intern Q&A dansk 2015

Intern Q&A dansk 2015 Intern Q&A dansk 2015 INDHOLD BAGGRUNDEN... 2 Q: Hvad er Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er formålet med Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er målsætningen for Supercykelstierne?... 2 Q: Hvem står bag Supercykelstierne?...

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014 Allerødruten Projektgruppemøde 4. februar 2014 Deltagere: Thor Bjørnboe, Københavns Kommune Helle Riis, Rudersdal Kommune Stinne Bjerg, Allerød Kommune Thomas Gjerulff, Gentofte Kommune Ulrik Djupdræt,

Læs mere

Håndbog om supercykelstier

Håndbog om supercykelstier Håndbog om supercykelstier Henrik Grell, COWIs projektleder 1 Introduktion 2 Introduktion Baggrund og formål Supercykelstier har medvind lige nu => Vigtigt at smede mens jernet er varmt Men hvad er supercykelstier?

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej

Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej Januar 2015, udgave 1 Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej Udarbejdet af en samarbejdsgruppe bestående af grundejere, som bor langs med Hold-An Vej i Bueparken og Vårbuen. Vi har igennem julen

Læs mere

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv.

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv. Brandguide Introduktion Denne PDF er en kortfattet guide til design og pay-off for Visit Vestsjælland. Guiden præsenterer de overordnede retningslinjer for Visit Vestsjællands identitet og brand i kontakten

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Affald KBH. Evaluering af Albertslundruten. Januar 2015 September 2014 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN I MARTS 2015

Affald KBH. Evaluering af Albertslundruten. Januar 2015 September 2014 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN I MARTS 2015 Affald KBH TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN I MARTS 2015 Evaluering af Albertslundruten Under projekt Afmærkning og identitet på Supercykelstierne Januar 2015 September 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Bilag 1 Farumrutens forlængelse til Allerød - Furesø Kommune

Bilag 1 Farumrutens forlængelse til Allerød - Furesø Kommune Bilag 1 Farumrutens forlængelse til Allerød - Furesø Kommune Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund Januar 2013 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Af Maria Helledi Streuli Projektleder Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Henrik Grell Seniorspecialist COWI Plan, Udvikling og Trafik

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

ITS til prioritering af cyklister

ITS til prioritering af cyklister ITS til prioritering af cyklister Eksempler på tiltag til prioritering af cyklister ved lyskryds Ute Stemmann Aalborg Trafikdage, 25. august 2015 Snelfietsroute (supercykelstier på hollandsk) 2 Siden 2005

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold NOTAT REV. 23. maj 2011 16. maj 2011 MKK/JVL Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Opdeling af trafikanter...

Læs mere

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vestvold øst ruten Nuværende forhold Vestvold øst ruten er en sydlig og østligforlængelse af Vestvoldruten, der har sit sydlige endepunkt i Hvidovre

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Forskellige størrelser men med fælles designlinie

Forskellige størrelser men med fælles designlinie 1. Byinventar Koncessionshaver har mulighed for at beskrive flere alternative løsningsforslag til design i særskilte alternative tilbud under iagttagelse af nedenstående krav, jf. Udbudsbetingelser, afsnit

Læs mere

Rapport over borgerhenvendelser år 2014

Rapport over borgerhenvendelser år 2014 Rapport over borgerhenvendelser år 2014 Denne minirapport giver et overblik over de borgerhenvendelser Sekretariatet for Supercykelstier har modtaget på mail i år 2014. Der er kommet i alt 92 henvendelser,

Læs mere

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen PRESSEMEDDELELSE: Supercykelsti får flere pendlere i sadlen Supercykelstien Farumruten har fået 52 procent flere pendlere til at vælge cyklen frem for bilen. Det viser ny undersøgelse foretaget af COWI

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Skiltning af større byggerier Vejledning. RegionH Design design@regionh.dk 17276 maj 2013

Skiltning af større byggerier Vejledning. RegionH Design design@regionh.dk 17276 maj 2013 Skiltning af større byggerier Vejledning RegionH Design design@regionh.dk 17276 maj 2013 Indholdsfortegnelse side 2 Skiltning af større byggerier - Vejledning - maj 2013 1. Overblik, baggrund og kontakt

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Fremkommelighed på Supercykelstier Intelligente løsninger i lyskryds Workshop, 4. februar 2015 v/ Dennis Bjørn-Pedersen Tiltag til forbedring af fremkommelighed

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013

Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013 Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Vejdirektoratet Dato: Maj 2017 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Supercykelstier den korte version

Supercykelstier den korte version 4. september 2014 Supercykelstier Et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne skal gøre det let, fleksibelt og trygt

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

ADFÆRDSDESIGN MOTIONSCYKLIS ME. Mikkel Holm Sørensen. Lasse Emil Frost. Sebastian Borum Olsen

ADFÆRDSDESIGN MOTIONSCYKLIS ME. Mikkel Holm Sørensen. Lasse Emil Frost. Sebastian Borum Olsen ADFÆRDSDESIGN MOTIONSCYKLIS ME Mikkel Holm Sørensen Lasse Emil Frost Sebastian Borum Olsen KATALOG OVER LØSNINGER PÅ MOTIONISTERNES ADFÆRD PÅ VEJENE FAIR BIKING -FIDUSBAMSE Beskrivelse: En fidusbamse uddeles

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Vejvisning og cykelkort

Vejvisning og cykelkort FOTO: Odense Kommune Vejvisning og cykelkort Planlægning for cyklister handler ikke kun om stier og veje. Vejvisning og information er også vigtige parametre. Endelig er det især hensigtsmæssigt at anlæg,

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Forslag BYDESIGNMANUAL Cykelparkering

Forslag BYDESIGNMANUAL Cykelparkering Forslag BYDESIGNMANUAL Cykelparkering rev. dato : 2012.08.09 Bydesignmanual for cykelparkering i Kolding Kommune Denne designmanual indeholder to afsnit om generelle forhold og anbefalinger i forhold til

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk Vejledning For kommuner 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER 1 midttrafik.dk STOPPESTEDER I MIDTTRAFIK Stoppesteder i Midttrafik Vejledning for kommuner 1. udgave, november 2012 2 indhold Indledning 4

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

cykelsuperstier i hovedstadsregionen

cykelsuperstier i hovedstadsregionen cykelsuperstier i hovedstadsregionen Januar 2012 indholdsfortegnelse Cykelsuperstier giver gevinster til alle Målsætning Et konkurrencedygtigt alternativ Supercyklisten... er helt almindelig Et unikt samarbejde

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

FOTO: Vejdirektoratet. vejarbejde.

FOTO: Vejdirektoratet. vejarbejde. Vejarbejde Ofte antages det bevidst eller ubevidst at trafikken selv finder ud af at komme udenom et vejarbejde. Ved vejarbejde er det en god idé at tage særlige hensyn til cyklister, der er mere følsomme

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Dyssegårdsskolen, Kildegård Privatskole, Munkegårdsskolen og Rygårds Skole Cyklistprøve Rute 1 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere

Hvordan kan vi skabe høj standard ("best practise") for cykeltrafik i verdens bedste cykelbyer? Gode, jævne flade at cykle på At politikerne

Hvordan kan vi skabe høj standard (best practise) for cykeltrafik i verdens bedste cykelbyer? Gode, jævne flade at cykle på At politikerne Hvordan kan vi skabe høj standard ("best practise") for cykeltrafik i verdens bedste cykelbyer? Gode, jævne flade at cykle på At politikerne prioriterer cykeltrafik Sælge de gode ting ved cykling: sundhed,

Læs mere

Vejledning til lave ture på HistoriskAtlas.dks borgerlag

Vejledning til lave ture på HistoriskAtlas.dks borgerlag Vejledning til lave ture på HistoriskAtlas.dks borgerlag HistoriskAtlas.dk er et digitalt atlas med stedbaseret formidling af den lokale og nationale historie i tekst, lyd og billeder. Fortællingerne kan

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR bryggebroen med byens lys dispositionsforslag 1:500 Idéen for Axel Heides Plads er at skabe et enkelt men dynamisk pladsrum, med gode forhold for såvel den store mængde cykler på stedet, som kvalitative

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

Cykelsuperstier. Styregruppemøde 24. september 2013

Cykelsuperstier. Styregruppemøde 24. september 2013 Cykelsuperstier Styregruppemøde 24. september 2013 Dagsorden 1.Velkommen 2.Projektplan 2014-2015 Leverancer, set-up og økonomi 3.Vejdirektoratets deltagelse v. Ivan Christensen 4.Underskriftsceremoni v.

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN Skanderborg Andelsboligforening og Midtjysk boligselskab 301917 IDÉOPLÆG - 02.09.2016-1 OM OPGAVEN 2 - SKANDERBORG - SKOLESTIEN OM OPGAVEN Opgaven er at udforme ideoplæg til en ny fælles sti omkring Skanderborg

Læs mere

Estate Facadedesign. Side 1. Indhold:

Estate Facadedesign. Side 1. Indhold: Side 1 Indhold: Facadedesign generelt.................side 2 Navnetrækket.......................Side 3 Udhængsskilte.......................Side 4 Enkeltsidede skilte....................side 5 Facadevarianter......................Side

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. 1 Bernadotteskolen, Hellerup Skole, Maglegårdsskolen og Tranegårdskolen Cyklistprøve Rute 3 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne rundt

Læs mere