GIV FORSLAG TIL HVAD IDRÆTSFORENINGERNE KAN GØRE FOR AT TILTRÆKKE OG FASTHOLDE HHV. DE SELVORGANISEREDE OG KOMMERCIELLE IDRÆTSUDØVERE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GIV FORSLAG TIL HVAD IDRÆTSFORENINGERNE KAN GØRE FOR AT TILTRÆKKE OG FASTHOLDE HHV. DE SELVORGANISEREDE OG KOMMERCIELLE IDRÆTSUDØVERE?"

Transkript

1 Gruppe 1 Forslag Droppe vanetænkning Mere metodisk/analyserende Kigge ud over horisonten Arbejde hen mod fleksible åbningstider fx valgfri træningsdage samarbejde med SFO osv. Konsekvenser Opbløde klubbegrebet Klar til at rumme den nye type Vi vinder et tættere samarbejde mellem klubberne og fritidstilbuddene Måske kan vi rekruttere kassere og formænd hvis vi får ældre ind i klubberne Bruge vores medlemmer som ambassadører Integrering mellem foreninger kan afsætte idrætsorganisering Specialforbund laver administrative enheder så du bliver mere til sporten Bruge ressourcer på analyser(er startet) Støtteværktøjer + samarbejde koster Klubber + specialforbund skal blive bedre til at udfordre og bruge de konsulenter og værktøjer DIF allerede råder over Gruppe 2 Gruppe 3 Mere fleksible åninstider Tilpasse de kommercialle fx endomondo tilbud til foreningen Kvalitet i tilbuddene Fleksible idrætstilbus fx på tværs af idræt (familie) Nye holdtyper fx opdel efter erfaring frem for alder Nye fleksible prisstrukturer fx efter forbrug Kombination af åbne fleksible og faste tilbud Tilmelding til åbne træninger via facebook Kvalificerede trænere (contra personlige trænere i det private) Kvalitet faciliteter Brug sociale medier synliggør foreningernes sociale styrker Fleksibilitet Nemmere adgang til faciliteter Differentierede medlemdsskaber Hvis forældre bliver aktive medlemmer mister vi måske dem som frivillige ressourcer Forudsætning af idrætterne arbejder sammen og ikke ser hinanden som konkurrenter Organiseringen/ koncepterne bliver mere komplekse Skal være bedre til at stille krav Honorerng/aflønning af trænere/frivillige (problematisk omkring hvem skal/skal ikke honoreres) Forsøger vi at tiltrække medlemmer der ikke vil bidrage/frivillighed Frivillige forventer at de er med til at skabe kvalitet (de skal kunne se formålet sportsligt) Flere medlemmer Husk sats/læg vægt på flere sociale ting i klubben Pay n play: risiko for at tage faste medlemmer, få flere i foreninger(rekrutteringsplatform) Lettere at skaffe ad hoc frivillige 1

2 Koordinere aktiviteter fx forlkdre/børn Pay n play Større krav til trænere/instruktører Ekstra økonomiske indtægt Registrering(som medlemmer er vigtig (også pay n play)) Holde øje, når der er friadgang til faciliteterne Gruppe 4 Kortere medlemskaber Anderledes medlemskaber Introforløb i en eller flere foreninger Bruge klublokaler til grundlæggende fysisk træning. Håbe på effekt Frie træninger Undersøg præcist hvad der gør idrætsudøvere selvorganiserede og kommercielle i dit forbund/klub Frit DIF medlemskab til alle SP forbund Flere frivillige hænder Pleser er død Flere faciliteter Gruppe 5 Gruppe 6 Komplet liste over foreninger/klubber på kommuners hjemmesider Det skal være let at komme i en forening byde nye medlemmer velkomne Foreningerne skal brande sig selv. Ikke tage medlemstilgangen for givet Differentiering af medlemskontingent fx de der vil lave frivilligt arbejde betaler mindre Tilflytterbrochure fra DIF 1. Tilbyde fleksibilitet (spec. Vedr. træningstider og dage) 2. Føle sig velkommen 3. Personlige relationer til en ven i foreningen 4. Fællesspisning/grillaften for børn + forældre 5. Udvidede åbningstider (også i weekend for hele familien) 6. Børnene træner i en klub forældrene træner i en anden klub(nabo) på samme tidspunkt Samarbejde på tværs af foreningerne Opblødning af foreningsgrænser Administrativt arbejde overlades til professionelle Flex. Medlemskaber 1. Flere frivillige eller fra det lokale jobcenter Driver rovdrift på eksisterende medlemmers frivillige indsats Klubbens sociale liv bliver udfordret. Parate til afforandre foreningens kultur og nytænke identiteten 4. Finde nye frivillige til den indsats 5. Få studerende til at være i klubben som vagt 6. Forældre vil være frivillige i den klub de selv træner i 2

3 Gruppe 7 Fleksible tilbud (økonomi, rammer, nye tiltag/oplevelser) Virtuelt medlemskab faciliteter skal være på plads Behovsanalyse blandt de selvorganiserede + kommercielle idrætsudøvere Tilbud til forældre der alligevel venter på deres børn Tilbud til børn der alligevel venter på mor/far Indgå partnerskaber m. de kommercielle idrætter Multi klub m. surroundcard Den multifunktionelle klub giver mulighed for at rekruttere flere til det frivillige Fysiske rammer og tider bliver en udfordring Logistik & praktik; medlemskab DIF & SP skal hjælpe klubberne med forståelse for de nye trends Fleksibilitet > brug for flere frivillige & anderledes profiler Nye foreninger med nye værdier og indhold Gruppe 8 1. Større felksibilitet, forening/aktivitet, medlemmer, tid, betaling, tilskudsmill. SP+ på tværs af SP forbund 2. Samarbejde (forening kommune, kommercielle partnere 1. prof ledelse, visioner strategier holdninger, værdier, kvalitetsforbedring 2. DIF SP forbund (fokus på leder uddannelse, skabeloner. Klubudvidelse) Gruppe 9 Fleksibilitet, tider, let tilgængelig IT/hjemmeside forum selv kan åbne/lukke træningslokaler nøglekortordning klippekort/pay n play mv. online tilmelding, hvis nok tilmeldinger kører holdet fleksible alderssammensætning handacap Familieidræt fælles træning Mulighed for træning for forældre samme tid som børnene træner Passende/tidskrævende/fleksible faciliteter Familiekontigent Anderledes turneringsformer som er mindre tidskrævende Partnerskaber å tværs af idrætter klippekort til flere forskellige idrætter Idræt hele året kortere perioder med mulighed for valgfrihed mellem flere idrætter Samarbejde med arbejdspladser (evt.specialtilbud i forening eller på arbejdspladsen) For frivilligheden i IF Flere frivillige som søger de steder der fungere personalemæssigt/kursus udviklingsmæssigt mv. Økonomi løn til trænere Mere fleksibilitet for trænerne ved periodeopdelttræning Glæde med samarbejde med andre idrætter og flere deltagere For foreningsbegrebet Ændres til aktivitets fællesskaber Løsere/breddere tilknytning til den specifikke idræt Begrænsninger i forhold til folkeoplysninger For DIF/SP Skal se hinanden som partnere i lighed med foreningerne for den fleksible træningsmetode SP kan i visse tilfælde blive unødvendige(hvor der kun er bredde) 3

4 Gruppe Fleksible medlemskaber 2. Familiemedlemsskab med differentieret aktivitet 3. IT til optimering af halkapacitet 4. Holdsport nye former 5. Både holdstr. Og turneringsplan 2. foreninger skal tale sammen Større rekruteringsgrundlag Pas på folkeoplysningen Gruppe 11 Gruppe 12 GAP& Ressourse analyse (hvad efterspørges & vil og kan vi det i foreningerne? Kende kundesegmentet Fleksibilitet Tid træning på mange tider af døgnet Hold flere hold med samme indhold frit fremmøde Træner ikke nødvendigt, at der er den samme hver gang Sport multisport i flerstrengede foreninger (ex.sport2go) Kontigent differentieret brugerbetaling Mulighed for selvorganisering i klubben (både blandt børn og ældre) Luksus & kvalitet Foreningen skal turde tænke forretningsorienteret Kvalitet i faciliteter & tilbud Faciliteter Rengøring & vedligehold prioriteres Samarbejde med ejerne af faciliteter Bruge faciliteterne kreativt, fodboldbaner bruges til andet end fodbold ex.golf Søg samarbejde med den kommercialle idræt Giv muligheder for familie træning Tænk alternativt i udnyttelsen af faciliteterne (ex. svømmeklub arrangerer vandpoloturnering) Gør opmærksom på.. (skrig det ud) at man i foreningen får kvalificeret instruktion og dermed får mere ud af sporten Samarbejde med andre idrætsklubber (ex.skiløbere der ror om sommeren) det giver variation og nye muligheder netværk Pas på at det ikke bliver en forening for de frelste Foreninger Kun positive, flere medlemmer, flere betalende, bedre udnyttelse af faciliteter Begreb Demokratitanken udvandes, minus det forpligtende fællesskab DIF & forbundene Samarbejde på tværs af forbund og organisationer Åbenhed, fleksibilitet og nytænkning 4

5 Følg med i hvad der sker i det omgivende miljø og vær rummelige Idrætsgrene bør blive bedre til at samarbejde og hjælpe folk fra en idræt til en anden Gruppe 13 Fleksible medlemskaber (pay n play), tid, penge Mulighed for at finde en makker via de sociale/elektroniske medier sms tjenester Det eteblerede idrætsmiljø skal gi plads til de selvorganiserede. Åbne haller Flere familietilbud (incl. Halllerne dagens ret ) og evt. børnepasning Interessante sociale aktiviteter i klubberne Flere foreninger arbejder sammen på tværs Åbent hun arrangementer, når hallen alligevel ikke bruges Bedre faciliteter Brug de sociale medier Klubfesten bør genindføres Udfordring for det sociale liv/aspekt i klubberne Mere arbejde til de frivillige pga. mere åbent mm. Udfordring for de etablerede idrætsledere, der plejer Medlemstilskuddet håndtering ex v. klippekortsordning, 3 foreninger som samarbejder Kræver forandringsparathed Demokratiet (stemmeret) udfoldes Det forpligtende fællesskab svinder (er det i virkeligheden en forskel) er de selvorganiserede ikke bare dårlige medlemmer i foreningerne? Foreningerne skal blive bedre til at markedsføre sig selv er det ikke meget godt med både de selvorganiserede og idrætsforeninger hvorfor skal alle absolut være i en forening? Er foreningslederne dygtige nok til at motivere og lede sine medlemmer til aktik deltagelse? Samfundet forandrer sig, foreningerne og medlemmer skal også rykke sig En forenings kommerciel form? Ex legitimere aflønning DIF er for langt væk fra idrætsforeningerne DIF bør stå for klubudvikling i alle klubber. Foreningsuddannelse Hvorfor skal kommunerne betale private til det? Bedre samarbejde imellem udviklingskonsulenter og kommunerne og foreninger, idrætsråd/samvirker Gruppe 14 Fleksibilitet lækkert tilbud Attraktive faciliteter Uddannelse Opsplitning af aldersgrænser Fleksibilitet krav til de frivillige ledere men også mulighed for sjovere arbejdsopgaver Betale ekstra til uddannelse og instruktion Betale sig fra kedelige opgaver 5

6 Nye skal føle sig velkomne fx mentorordning Fokus på værdier og politikker Blive bedre til at bruge de sociale medier og til at brande foreningen 8model fra Aalborg sport til unge betalt ved satspuljemidler eller tilsvarende) Tilbyde oplevelser Synergi ved samarbejde/fusion med andre klubber Yngre ledere der forstår og bruger nye medier Større forpligtelser for DIF og SP til at udbyde uddannelse DIF og SP arbejder for bedre og flere faciliteter og adgang hertil Gruppe 15 Motions og begynderhold i alle aldersgrupper Familiepakker træne samme tid Uforpligtende deltagelse Differentieret kontigent (medlem/bruger) Foreningssamarbejde for at opnå volumen Fleksible tilbud (kom og vær med) Integration af endomondo i træningstilbud Medlemmer vs. Brugere Kulturforandring?! Forandringsledelse Opkvalificering af trænere/ledere til at kunne håndtere nye medlemstyper/brugere/aktiviteter Brug for innovation Nyt mindset Gruppe 16 Fokus på faciliteter multifunktionalitet Løn til trænere Analyse, hvorfor? Hvordan? Intro kurser Højere kontigent flere muligheder Fleksibilitet ift. Livsfaser + hele familien Gruppe 17 Differentieret medlemdsskab Tage den nye verden til os Samarbejde med de kommercielle aktører (fælles medlemskaber, udveksling af medlemsdata) Større administratioon for foreningen SP Demokratiske konsekvenser er alle lige, eller har vi A og B medlemmer? Foreningerne kan risikere at miste medlemmer til de kommercielle livsstil Markedsføring af aktiviteter (kende sin styrke som forening) Total IF (sport for alle spisning osv) Buddy ordninger/mentorordning (en der tager dig i hånden, Foreningerne skal kunne tænke kommerciert Økonomi hvad vil man betale for total IF? Organisering bliver vigtig 6

7 så du føler dig velkommen) Samarbejde på tværs af sportsgrene for at få nye oerspektiver på egen sport Gruppe 18 Gruppe 19 Gruppe 20 Fleksibelt er hovedordet Samarbejde eller stjæle deres koncept? Åbenhed overfor andre idrætsformer der tiltrækker de selvorganiserede Virtuelle fællesskaber klubhus på nettet Faciliteterne skal op i niveau Tættere samarbejde med dagtilbuddene (institutionerne) 1. Familie idræt (forsk. Aldre samme tid) 2. Samarbejde /koordinere mellem foreninger (basket til fædre, gymnastik til døtre) samme tid & sted 3. Fleksibilitet (men ikke kun, kombi med fast hold hold også) 4. Fleksible medlemskaber 5. Motionister + voksne begyndere fx streetbasket 6. Understøtte idrætten ude i naturen 7. Foo lov & 25 års problematik 8. Øget samarbejde med arbejdspladser, daginstitutioner, klub/sfo og lign. Gymnaster, erhvervsskoler (partnerskaber & redskabsdeling/udstyr ) For at tiltrække de selvorganiserede og kommercielle udøvere: Målgruppeanalyse: maja pilgaards data Livsfase afhængige voksne forældre højindkomstgrupper/højtuddannede spørge dem: hvorfor ej forening? Udbyde kvaligetets produkter faglighed stiger Forslag til hvordan foreninger skal aggere skal ud til foreningerne Samarbejde med kulturelle, sociale foreninger Krydssalg af vores produkter idrætsbegrebet er under Frivillighed? Ikke nervøse Foreningsbegreb ikke nervøse DIF + forbund 1. Forældreaktivering (fx nye ledere), SP foreslå koncepter, krav til øget koordinering, faciliteter (jyske 3 hold) 2. Tidskrævende + koordinering (best prasis skal frem) 3. fleksible trænere alt mulighed for selvtræning potentiel udfordring for begreb 4. grnser for medlemdskab (jure, F lov, meningsfyldte fællesskaber) >DIF/SP/kommuner kan ikke blive for frit 5. DIF+SP: koncepter for voksne begyndere 6. DIF+SP: koncepter for voksne begyndere Frivilligheden: gammeldagsfrivillighed afløses måske af at folk betaler for at slippe for at bruge tid på frivillighed. Accept at at jeg ønsker ik at være frivillig. Vaneændringer Foreningsbegrebet: foreningen er noget i folks liv, ikke hele deres liv! Faciliteter skal være medlemmernes og ikke foreningens. Modernisere foreningsbegrebet DIF & SP: uddannelse og opdragelse af beslutningstagere 7

8 forandring, så der er marked! Bløde konservative foreningsbegreb op. Synlighed synergi ved at samle Gruppe 21 Gruppe 22 Inspiration fra Vejen idrætscenter ( flere Jakob Sandere) Foreninger skal se ud over rammerne; kombinere idrætsgrene på tværs, familiehold, fx åben vandtræning, sport2go Fleksibilitet, inspiration fra endmondo Tilmelding på facebook arrangere samlinger med kort varsel Klubledere skal tænke mindre på at vinde og mere på motion Fokus på sociale miljøer et rart sted at være kammeratfællesskaber Familieidræt; børn & forældre sammen/samtidig (samme og eller forskellige idrætsgrene) Social holdidrætter: 1) tilrettelægge træning i ift. Udøverne 2)fokus på fællesskabet + motion 3)målgruppen genvunden tid åben hal : fleksibel træning på fleksible tidspunkter på tværs af aldre Samarbejde på tværs af idrætsgrene Ved nye omombygninger: samtænkning af traditionelle Frivilligheden: Større krav om professionalisering. Foreninger i samarbejde om ansat personale (dog ikke nødvendigvis en trussel mod frivillige, det kan øge medlemsskaren) Foreninger kan ikke konkurrere på finde faciliteter Svært for frivillige at være fleksible Foreningsbegrebet: Foreninger skal ændre på vedtægter Foreninger vil ikke overleve Den langsomme beslutningsproces er et problem Ved at organisere det selvorganiserede dræber vi det oprindelige Større klubber de bedste vil blive kommunens samarbejdspartner Differentierede kontigenter (betale for det man får) + socialt aspekt m. fleksibel organisation DIF + forbund Tænke mere bredde Omstrukturere mere synlighed lokalt Specialforbund skal arbejde på tværs af aktiviteter lokalt Risiko for forskellige mål mellem traditionelle og motionsmedlemmer Fokus på fleksible tider og løsninger Ok med højere pris, når kvaliteten af tilbuddet er godt 8

9 faciliteter med faciliteter til motionsidræt Fitness idræt uden konkurrence (der skal være plads til denne målgruppe i en traditionel idrætsforening) Gruppe 23 Gruppe 24 Henvendelse på skoler/sfo (kodeordet opsøgende ) Brug de samme sociale medier som de selvorganiserede Aktivering af forældre Fleksibelt kontigent Veluddanennede og lønnede trænere bedre fastholdelse hvis det er interessant Ordentlige faciliteter Synlighed fastholdelse Tiltrække kommercielle idrætsudøvere ikke umagen værd de har valgt! Indgå samarbejde (udnytte hinandens spidskompetencer) Udnytte hinandens know how Udveksler ydelser Skal man? Events for de selvorganiserede/kommercielle åbningstider fleksibilitet Foreninger skulle tænke anderledes. Ud af boksen. Hente dem tidligt Skal tænke mere på tværs af idrætsgrenene Kan have den positive konsekvens at der findes flere frivillige evt. nogle der ønsker at arbejde mere på tværs Styrkelse af familie idræt Specialforbundene kan blive udvandede alternativt skal de arbejde på tværs og sammen Frivilligheden: Nytænkning Bytte modydelser Foreningsbegrebet Foreningsbegrebet styrkes(bedre faglighed) DIF Flere medlemmmer Bedre økonomi og bedre tilbud fra DIF Faglig kompetence Hvis man skal matche de kommercielle eller eksperter kræver det endnu bedre uddannelse fra DIF/SP. Er dennne investering dette værd? 9

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Hvordan får vi fat på flere frivillige? 100 ideer fra Decemberkonference 2010

Hvordan får vi fat på flere frivillige? 100 ideer fra Decemberkonference 2010 Hvordan får vi fat på flere e? 100 ideer fra Decemberkonference 2010 Det Europæiske Frivillighedsår 2011 banker på og vi vil forhåbentlig opleve en masse spændende aktiviteter i løbet af året. I EU ønsker

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA Vision: Mission: 1. Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale. Sikre gode forhold og vilkår for elitebrydere. Det skal være attraktivt at bryde i ungdomsrækkerne med henblik på en øget seniormasse.

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital

Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital Oplæg ved konferencen Ny vin på gamle flasker Torsdag den 2. maj 2013 på Syddansk Universitet (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk)

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere