Succes med arbejdsmiljøarbejdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Succes med arbejdsmiljøarbejdet"

Transkript

1 Tag vare på... Succes med arbejdsmiljøarbejdet Branchevejledning for sikkerhedsorganisation, arbejdsledere og medarbejdere f

2 Forord Hent mere hjælp i BAR Handels branchevejledninger om arbejdet med arbejdsmiljø I tilknytning til denne vejledning har BAR Handel udarbejdet følgende branchevejledninger, som giver yderligere vejledning og inspiration til større butikkers arbejde med arbejdsmiljø: Sikkerhedsorganisationens opbygning giver uddybende viden om, hvordan butikken opbygger en sikkerhedsorganisation. Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar giver uddybende råd om, hvordan butikken kan gennemføre sine lovpligtige arbejdsmiljøopgaver i praksis. Succes med arbejdsmiljøarbejdet - for arbejdsgivere giver konkrete forslag og eksempler på, hvordan der kan sikres engagement, systematik og prioritering i arbejdet med arbejdsmiljø. Til mindre butikker har BAR Handel udarbejdet en branchevejledning, der beskriver hvilke lovpligtige arbejdsmiljøopgaver butikken har, og hvordan opgaverne på en let måde kan løses. Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet (BAR Handel). BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for detailhandelen. BAR Handel giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af f.eks. branchevejledninger, kampagnemateriale og afholdelse af temadage. BAR Handel er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet. Holdningerne, der udtrykkes i BAR Handels forskellige former for vejledning, viser disse parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. BAR Handel vil gerne rette en særlig tak til de butikker, som har bidraget med citater og inspiration til denne branchevejledning.

3 Indhold Alle værdsætter en god arbejdsdag... 1 Sikkerhedsorganisationen kan skabe engagement... 3 Sikkerhedsorganisationen er butikkens interne arbejdsmiljørådgiver... 5 Sikkerhedsorganisationen og butikkens samarbejde... 8 Medarbejdere og arbejdsledere kan gøre meget for arbejdsmiljøet Vær opmærksom på arbejdsmiljøet Tag vare på hinanden Sæt arbejdsmiljøet på dagsordenen Bidrag til løsningen af butikkens arbejdsmiljøopgaver I fællesskab når I længst Anden relevant litteratur Konstruktive møder... 19

4 Alle værdsætter en god arbejdsdag Og alle i butikken vil også gerne gøre en indsats - at tage vare på hinanden og et godt samarbejde er en forudsætning for en god arbejdsdag - et godt arbejdsmiljø Det er ikke kun et spørgsmål om, at sikkerhedsorganisationens arbejde er i orden. Det er også et spørgsmål om kollegernes og ledelsens opbakning og indsats. Anne Lene Bjerregaard, HR-manager/ formand for sikkerhedsgruppen, BS Supermarked Ingen dage ligner hinanden i detailhandelen. Hver dag byder på nye kunder, nye varer og nye markedstrends. Som ansat i detailhandelen skal man kunne rådgive, inspirere og servicere kunden på en måde, så han eller hun får en positiv og behagelig oplevelse og derfor vender tilbage til butikken. Kundens indkøbsoplevelse spiller en stor rolle for butikkens succes, og indkøbsoplevelsen er ofte tæt forbundet med det arbejdsmiljø, der er i butikken. Arbejdsmiljø er et begreb, der dækker over de fysiske arbejdsforhold, f.eks. indretning, pladsforhold og lys. Men også forhold som f.eks. sociale relationer, omgangstonen og stemningen generelt i butikken er en del af arbejdsmiljøet. Sandsynligheden for, at kunden kommer igen, er større, hvis butikken hver dag fremstår indbydende og herved signalerer, at der er styr på alt. Men lige så vigtigt er det, at kunden får en god rådgivning og service, kan fornemme en god stemning og se, at medarbejderne er glade for at arbejde i butikken. En god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives, og hvor der ydes en god service, betyder således meget for butikkens image og økonomiske situation. Men hvordan sikres det gode arbejdsmiljø i butikken? Hvordan skabes der rammer og fælles værdier i butikken, som fremmer det gode arbejdsmiljø? Det er meget individuelt fra butik til butik, hvordan arbejdet med arbejdsmiljø bliver en succes - men praktiske erfaringer viser, at virksomheders arbejde med arbejdsmiljø fungerer godt, dér hvor arbejdet: er baseret på et samarbejde, hvor alle engagerer sig og påtager sig et ansvar er prioriteret i det daglige arbejde af alle og i en vis grad er systematisk Hvad kan du bruge denne branchevejledning til? Denne branchevejledning giver konkrete forslag til og eksempler på, hvordan du som medlem af sikkerhedsorganisationen, medarbejder eller arbejdsleder kan bidrage til butikkens arbejde med arbejdsmiljø, så det bliver en succes. 1

5 Sikkerhedsorganisationen er butikkens interne arbejdsmiljørådgiver. Men at sikre det gode arbejdsmiljø er ikke kun en opgave for de forholdsvis få, der er repræsenteret i sikkerhedsorganisationen - alle i butikken bør se det som en fælles opgave at sikre det gode arbejdsmiljø. Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren/ledelsen det overordnede ansvar for, at arbejdsmiljøet er i orden. Arbejdsmiljøet i butikken er således i væsentligt omfang påvirket af arbejdsgiveren/ledelsen, men det er i lige så høj grad forholdet og samarbejdet imellem kolleger og imellem arbejdsledere og medarbejdere, der spiller ind. Vejledningen er opdelt i to afsnit til henholdsvis: Sikkerhedsorganisationen Arbejdsledere og medarbejdere Her kan du finde konkrete forslag til og eksempler på, hvordan du kan bidrage til arbejdsmiljøarbejdets succes. Forslagene og eksemplerne i vejledningen skal ses som inspiration til butikkens arbejde med arbejdsmiljø. Du kan for eksempel udvælge de forslag, som du synes, der kunne være interessante at arbejde videre med, og som passer bedst til butikkens organisationsstruktur, kultur og traditioner for samarbejde. 2

6 Sikkerhedsorganisationen kan skabe engagement Vær imødekommende og ærlig Virk positiv, så alle føler sig velkomne til at stille spørgsmål Vær åben om, at ikke alle problemer kan løses her og nu Sats på de små, sikre og synlige succeser Løs først de problemer, der ikke lever op til arbejdsmiljølovens krav Fokusér derefter på de problemer, der kan løses hurtigt, så I viser, at der sker noget Gå efter årsagen til problemerne Undersøg årsagen til problemet grundigt, så bliver løsningerne mere holdbare Vær opmærksom på, at der kan være flere årsager til et problem Brug den sunde fornuft Brug dine egne erfaringer fra det daglige arbejde Drag nytte af løsninger af tidligere arbejdsmiljøproblemer 3

7 Skaf løbende viden om arbejdsmiljø Opdatér din viden gennem f.eks. internettet, bøger og tidsskrifter Hold konstruktive møder Send dagsorden ud før mødet Udarbejd et referat om, hvad der skal gøres, af hvem og hvornår Tjek, om det, der blev besluttet på sidste møde, er blevet gennemført Informér om sikkerhedsorganisationens rolle, arbejde og resultater Fortæl at sikkerhedsorganisationen er butikkens arbejdsmiljørådgiver og ikke politipatrulje Giv viden videre Giv mundtlig information, f.eks. under Arbejdspladsvurderingen (APV) Udlevér skriftligt materiale om arbejdsmiljø Gå forrest med et godt eksempel Vis gennem handling, at du tager arbejdsmiljøet alvorligt Inddrag medarbejdere og arbejdsledere Vær opmærksom på, at de personer, der har et problem, ofte også har viden om, hvordan det kan løses Informér om, hvordan alle i butikken kan bruge din viden Gør det klart, hvordan et problem kan løses, af hvem og hvornår Gør opmærksom på de opgaver, sikkerhedsorganisationen har gennemført 4

8 Sikkerhedsorganisationen kan skabe engagement Sikkerhedsorganisationen er butikkens interne arbejdsmiljørådgiver, som kan være med til at skabe engagement i arbejdet med arbejdsmiljø Sikkerhedsorganisationens formål er at gøre alle i butikken ansvarlige for, at der findes løsninger på de opgaver, som løbende opstår. Sikkerhedsorganisationen skal få gjort op med myten om, at den skal være en klagecentral. Frank Christensen, økonomidirektør/ formand for sikkerhedsudvalget, TOP-TOY Alle er åbne og kan sige de ting, de har brug for at få bragt op. Det betyder, at hvis der opstår et arbejdsmiljøproblem, bliver det taget hurtigt op og løst. Alle er meget interesserede i at bidrage med konstruktive løsninger - og ofte blot ved at få talt sammen, løses tingene. Som medlem af sikkerhedsorganisationen har du fået et særligt tillidshverv i forhold til butikkens arbejde med arbejdsmiljø. I forhold til dine kolleger har du en mere uddybende viden om, hvordan det gode arbejdsmiljø kan sikres, og du kan derfor være med til rådgive om arbejdsmiljø i dagligdagen. Dit arbejde med arbejdsmiljø kan både blive nemmere og sjovere, hvis du med en god arbejdsmiljørådgivning, information om sikkerhedsorganisationens arbejde og et samarbejde med resten af butikken kan være med til at skabe engagement. Du er samtidig også afhængig af, at din arbejdsgiver/ledelse og dine kolleger bidrager til og engagerer sig i samarbejdet om arbejdsmiljø, hvis du skal have gode resultater ud af din indsats. Sikkerhedsorganisationen er butikkens interne arbejdsmiljørådgiver Alle i butikken bliver mere opmærksomme på og interesseret i arbejdsmiljø, hvis sikkerhedsorganisationen giver en god rådgivning og er med til at sikre gode løsninger på arbejdsmiljøopgaverne. Sikkerhedsorganisationen er i mange butikker udførende. Det vil sige, at det ofte er sikkerhedsorganisationen, der gennemfører løsninger på eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Men hvis arbejdsmiljøet skal blive en naturlig del af det daglige arbejde, må du fungere som en rådgivende intern ressource for alle. I det følgende gives gode råd om, hvordan du kan sikre en god rådgivning. Vær imødekommende og ærlig Som medlem af sikkerhedsorganisationen er det vigtigt, at du virker positiv og imødekommende, så andre medarbejdere og arbejdsledere føler, at de er velkomne, hvis de har spørgsmål om arbejdsmiljø. Ved at du er åben og ærlig om, at ting kan tage tid, og at det ikke er alle problemer, der kan løses her og nu, er du med til at sikre en fortsat interesse for arbejdsmiljøet blandt andre arbejdsledere og medarbejdere. For eksempel kan nogle problemer være mere omfangsrige og komplekse at løse og derfor tage længere tid. Sats først på de små, sikre og synlige succeser Selvfølgelig skal de problemer, der er lovgivningsmæssig uforsvarlige, løses først, men derefter er det en god idé, at du prioriterer de problemer, der kan løses her og nu eller på kort sigt, højest. 5 Johnny Østergård, sikkerhedsrepræsentant, B.O.

9 På denne måde kan alle i butikken se, at der bliver gjort noget ved arbejdsmiljøet, og de bliver hermed mere interesserede og engagerede i arbejdet for det gode arbejdsmiljø. Gå efter årsagen til problemerne Når arbejdsmiljøproblemer skal løses, bør du analysere årsagen eller årsagerne grundigt. Der kan være flere årsager til et problem, hvorfor løsningerne måske bliver mere omfangsrige og komplekse. Men analyserer du ikke problemet grundigt, findes måske ikke alle årsagerne og derfor heller ikke den eller de rette løsninger. Den rette løsning vil selvfølgelig skabe størst opmærksomhed i butikken. Brug den sunde fornuft Den rette løsning er ikke altid den dyreste løsning. Ofte ligger løsningerne lige for og kræver ikke de store investeringer. Brug dine egne og andres erfaringer fra det daglige arbejde og fra løsning af tidligere arbejdsmiljøproblemer, når du skal løse et arbejdsmiljøproblem. Du kan komme langt med sund fornuft ved løsning af problemerne og i din rådgivning. Skaf løbende viden om arbejdsmiljø Ud over at bruge din sunde fornuft skal du selvfølgelig bruge den viden om arbejdsmiljø, du får på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Derudover er det vigtigt, at du løbende opdaterer din viden om arbejdsmiljø for at kunne give en god rådgivning. Opdateringen kan blandt andet ske gennem bøger, tidsskrifter og hjemmesider. Hold konstruktive møder Konstruktive møder er med til at sikre et godt samarbejde i sikkerhedsorganisationen og hermed en bedre rådgivning. En dagsorden og et referat kan for eksempel være med til at sikre, at I får talt om det væsentligste, og beslutningerne ikke bliver glemt. Læs mere om konstruktive møder i bilag sidst i vejledningen. En vigtig del af et konstruktivt møde er opfølgning. Du bør løbende følge op på de beslutninger, der er truffet, og de opgaver, sikkerhedsorganisationen er i gang med, så du sikrer, at opgaverne bliver løst. Jo flere opgaver sikkerhedsorganisationen får løst, jo mere interesse og engagement i arbejdsmiljøet vil I få skabt. Vi har ikke de store problemer her i butikken, da vi altid har haft fokus på arbejdsmiljøet. Men efter jeg er blevet sikkerhedsrepræsentant, er vi endnu mere opmærksomme på at få tingene ordnet med det samme. Vi er også blevet meget mere opmærksomme på, hvor vigtigt det er at løfte rigtigt. Grith Isbrandtsen, sikkerhedsrepræsentant, Imerco Der afholdes møder minimum én gang i kvartalet med faste punkter på dagsordenen og de emner, som sikkerhedsorganisationens medlemmer ønsker tilføjet fra gang til gang. Alle emner og punkter bliver gennemgået, og vi har hver især vores opgaver at arbejde med og følge op på mellem møderne. Næste gang vi så mødes, starter vi med at stemme af og finde ud af, om vi nu har fået ordnet det, der skulle ordnes. På den måde arbejder vi systematisk. Jørgen Sørensen, varehuschef, formand for sikkerhedsudvalget, Føtex 6

10 7

11 Sikkerhedsorganisationen og butikkens samarbejde Et godt arbejdsmiljø er i alles interesse, og alle vil også gerne være med til at sikre det gode arbejdsmiljø. Men det er ikke alle, der ved, hvordan de kan bidrage. Derfor er det en god idé, at du informerer om sikkerhedsorganisationens arbejde og inddrager de andre arbejdsledere og medarbejdere i arbejdet. Informér om sikkerhedsorganisationens rolle, arbejde og resultater Der kan herske fordomme om, at sikkerhedsorganisationen skal kigge medarbejderne og lederne efter i sømmene, men det skal den ikke. Sikkerhedsorganisationen skal ikke være politipatrulje men rådgive om arbejdsmiljø og være med til at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Det er vigtigt, at alle i butikken får den information, ligesom det er vigtigt at fortælle om, hvordan sikkerhedsorganisationen kan bruges i arbejdsmiljøarbejdet. Hvis I i sikkerhedsorganisationen arbejder på at løse et arbejdsmiljøproblem i butikken, er det også vigtigt, at du sikrer, at de medarbejdere og arbejdsledere, som er påvirket af et givent arbejdsmiljøproblem, er klar over, hvordan problemet kan løses, og hvem der gør hvad i denne forbindelse. Du bør også vise, at der sker noget, når sikkerhedsorganisationen er involveret. Synligheden af jeres arbejde og resultater er med til at skabe interesse og engagement for arbejdsmiljøet blandt de øvrige i butikken. Fremhæv de gode resultater, så alle kan se, at det kan betale sig at gøre noget for arbejdsmiljøet. Information kan gives skriftligt, f.eks. ved opslag i butikkens frokoststue/kantine eller andre steder, der bruges til personaleinformation. Dine kolleger engageres dog ikke alene af papir på opslagstavler. Det er derfor en god idé, at du benytter tidspunkter, hvor I alle er samlet, til at give mundtlig information. Husk også, at den personlige kontakt, I har med hinanden i dagligdagen, er en god måde at informere på. Giv medarbejdere og arbejdsledere den nødvendige viden om arbejdsmiljø Ikke alle ved, hvordan de kan være med til at sikre det gode arbejdsmiljø. Derfor bør du være med til at give de andre medarbejdere og arbejdsledere viden om, hvordan de kan tage vare på sig selv under det daglige arbejde, f.eks. hvordan de løfter og varierer deres arbejdsstillinger. Vi vil gøre opmærksom på vores arbejde i større stil butikskædens intranet er et genialt redskab til at få bragt budskabet ud. Alle relevante informationer, der vedrører sikkerhedsorganisationen, vil blive lagt ud på nettet, så alle kan følge med i, hvad der sker på området. Vi vil beskrive, hvordan sikkerhedsorganisationen er opbygget, hvordan arbejdet med arbejdsmiljø skrider frem, og hvordan vi kan bruges. Vi vil også lægge mødereferaterne på intranettet. Johnny Østergård, sikkerhedsrepræsentant, B.O. 8

12 Alle skal opfordres til at komme med konstruktiv kritik, men også at komme med løsningsforslag på den måde får man engageret alle til at tænke kreativt. Mikael Schaub, varehuschef, SIBAS Computer City Dette kan ske ved mundtlig instruktion, for eksempel under Arbejdspladsvurderinger, men du kan også udlevere arbejdsmiljørelevant materiale. Læg for eksempel materialet i frokoststuen/kantinen. Du kan også gøre medarbejdere og arbejdsledere opmærksomme på hjemmesider, hvor de kan hente relevant information og råd om forskellige arbejdsmiljøforhold. Gå forrest som et godt eksempel Gennem handling kan du også give viden videre. Gå forrest med et godt eksempel, når det gælder arbejdsmiljø, blandt andet ved at variere dine arbejdsstillinger og følge butikkens regler og anvisninger om arbejdsmiljø. På denne måde bliver dine kolleger indirekte påvirket til at udvise en adfærd, der fremmer arbejdsmiljøet. udveksling af ideer giver også et bedre beslutningsgrundlag og ejerskab med hensyn til løsningerne. Har butikken et stort projekt, for eksempel en om- eller tilbygning, skal sikkerhedsorganisationen bidrage med sin viden, for eksempel ved at deltage i projektgruppen. Sikkerhedsorganisationen kan rådgive og bidrage med løsninger, der tager højde for arbejdsmiljøforholdene. Sikkerhedsorganisationen bør i den forbindelse være opmærksom på, at de enkelte arbejdsledere og medarbejdere kan bidrage med viden fra dagligdagen, da det er dem, der har problemet tæt inde på livet eller kendskab til lignende problemer. Sikkerhedsorganisationen har en balanceret forståelse for både medarbejderne og for ledelsen. Medlemmerne af sikkerhedsorganisationen betragter virksomheden med både ledere og medarbejdere som grundlaget for realistiske problemløsninger. Flemming Lüttge, sikkerhedsrepræsentant, Bauhaus Inddrag medarbejdere og ledere Arbejdet med arbejdsmiljø bliver mere nærværende for den enkelte medarbejder og arbejdsleder, hvis du inddrager medarbejdere og arbejdsledere i sikkerhedsorganisationens arbejde med arbejdsmiljø. Under Arbejdspladsvurderingen kan du for eksempel inddrage de personer, som har problemerne. Ofte kan de bidrage med viden om årsagerne og eventuelle løsninger til problemerne. Når de, der er berørt af et eventuelt arbejdsmiljøproblem, selv arbejder med løsningen, skabes der ofte større interesse for arbejdsmiljøet. En sådan 9

13 10

14 11

15 Medarbejdere og arbejdsledere kan gøre meget for arbejdsmiljøet Vær opmærksom på arbejdsmiljøet Prioritér arbejdsmiljø som en del af det daglige arbejde Udvis en sikker adfærd Overhold arbejdsmiljøloven og andre retningslinier, som butikken har Orientér arbejdsgiveren og sikkerhedsorganisationen, hvis der er forhold, der ikke er i orden Informér nye kolleger om arbejdsmiljø Tag vare på hinanden Bidrag til løsningen af butikkens arbejdsmiljøopgaver Hjælp med at finde årsagen og løsningen til eventuelle arbejdsmiljøproblemer Bidrag til gennemførelse af Arbejdspladsvurderingen (APV) Søg viden om arbejdsmiljø Spørg sikkerhedsorganisationen, hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø Hent selv information om arbejdsmiljø på internettet, i bøger og pjecer Giv hinanden gode råd om arbejdsmiljø, f.eks. om løft og arbejdsstillinger Henvend dig til sikkerhedsorganisationen, hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø Sæt arbejdsmiljøet på dagsordenen Tal om arbejdsmiljø i det daglige Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen på f.eks. personalemøder 12

16 Medarbejdere og arbejdsledere kan gøre meget for arbejdsmiljøet Arbejdet med arbejdsmiljø bør være en naturlig del af det daglige arbejde. Derfor spiller du som medarbejder eller arbejdsleder en central rolle i arbejdet med arbejdsmiljø Som medarbejder eller arbejdsleder i detailhandelen rådgiver, inspirerer og servicerer du kunderne, så de får en god indkøbsoplevelse og derfor vender tilbage til butikken. Skaber du gode og stabile kunderelationer, er du med til at sikre butikken succes. Som medarbejder eller arbejdsleder kan du også gøre meget for dit eget og kollegernes arbejdsmiljø. Du ved, hvor skoen trykker og har stor viden om varer, kunder, samarbejdsrelationer m.m. og kan derfor gøre meget for arbejdsmiljøet i butikken. Det er en af sikkerhedsorganisationens fornemste opgaver at sørge for at komme problemerne i forkøbet, men det er samtidig en fælles opgave for alle i virksomheden at være opmærksom. Frank Christensen, økonomidirektør/ formand for sikkerhedsudvalget, TOP-TOY Et godt arbejdsmiljø i butikken er ofte forbundet med gode og stabile kunderelationer. Er de fysiske arbejdsforhold som for eksempel indretning, pladsforhold og lys i orden, og er der en god omgangstone og stemning i butikken, kommer kunden ofte igen. Men et godt arbejdsmiljø er også til dit eget bedste. Når arbejdsmiljøet er godt, er risikoen for, at du bliver syg som følge af arbejdet minimal, og du vil have oplevelsen af, at det har været en god arbejdsdag, og at du arbejder på en god arbejdsplads. Arbejdsgiveren/ledelsen har det formelle og reelle ansvar for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Har butikken en sikkerhedsorganisation, skal den støtte og fremme samarbejdet om arbejdsmiljøet. Sikkerhedsorganisationen er butikkens interne arbejdsmiljørådgiver. Vær opmærksom på arbejdsmiljøet Selv om arbejdsdagen kan være hektisk, og der er mange arbejdsopgaver, som skal løses, er det vigtigt, at du er opmærksom på de forhold, der er med til at sikre det gode arbejdsmiljø i butikken. Det kan du gøre ved at kende til og overholde arbejdsmiljøloven og de regler og anvisninger, der eventuelt er i butikken, samt ved at tage ansvar for dit eget og kollegernes arbejdsmiljø. Som arbejdsleder har du ansvaret for, at arbejdsmiljøet er i orden inden for det område, du leder, og at du samarbejder med medarbejderne om arbejdsmiljøet. Er der arbejdsmiljøforhold, der ikke er i orden, som du som medarbejder eller arbejdsleder ikke kan rette op på, skal du gøre arbejdsgiveren og/eller sikkerhedsorganisationen opmærksom på det. 13

17 Når der kommer nye medarbejdere i butikken, er det en god idé, at de kort tid efter, de er blevet ansat, får information om arbejdet med arbejdsmiljø i butikken, så de hurtigt kan tage del i jeres fælles opgave med at være opmærksomme på arbejdsmiljøet. Som sikkerhedsrepræsentant er jeg særlig opmærksom på arbejdsmiljøet, men alle i butikken siger til, hvis der er noget, de gerne vil have gjort bedre. Alle har ansvar for, at arbejdsmiljøet er godt. John Vedberg, sikkerhedsrepræsentant, Matas Her skal du som arbejdsleder være med til at give information om f.eks. butikkens regler og anvisninger, arbejdsmiljømål/- politik, og hvad der i den forbindelse forventes af medarbejderne i det daglige arbejde. Som medarbejder kan du også give information om arbejdsmiljøet videre til nye kolleger. På denne måde kan det sikres, at alle ved, at arbejdsmiljøet er prioriteret, og at arbejdsgiveren/ledelsen forventer, at medarbejderne også selv er opmærksomme på arbejdsmiljøforholdene i butikken. Tag vare på hinanden I dagligdagen bør I tage vare på hinanden, så I ikke kommer til skade. Mind hinanden om f.eks. butikkens regler og anvisninger om arbejdsmiljø. De mere erfarne medarbejdere og arbejdsledere kan også give de mindre erfarne gode råd om, hvordan arbejdet kan udføres, f.eks. hvordan vareopfyldning og løft af varerne kan foregå arbejdsmiljømæssigt korrekt. 14

18 Hver fredag før åbningstid er personalet samlet til et morgenmøde. Her sker der en gensidig orientering om arbejdet i butikken. Er der noget, der vedrører arbejdsmiljøet, bliver det også bragt op og snakket igennem på morgenmøderne. John Vedberg, sikkerhedsrepræsentant, Matas Der er kommet mere struktur på arbejdet med arbejdsmiljø, efter der er etableret en formel organisation - hvis medarbejderne eller lederne har noget, så er vi her og kan bistå med at løse de opgaver, som opstår. Men de fleste arbejdsmiljøopgaver bliver løst i det daglige arbejde, fordi afstanden mellem den daglige ledelse og medarbejderne er så kort. Johnny Østergård, sikkerhedsrepræsentant, B.O. Er du i tvivl om, hvordan I kan tage vare på hinanden, så henvend dig til sikkerhedsorganisationen, som er virksomhedens interne arbejdsmiljørådgiver. Sæt arbejdsmiljøet på dagsordenen Med jævne mellemrum kan arbejdsmiljø bringes op på personalemødet. Her kan I drøfte arbejdsmiljø og eventuelle regler og anvisninger og følge op på arbejdet med at nå arbejdsmiljømålene, så alle bliver mindet om, at de selv kan gøre meget for at sikre det gode arbejdsmiljø og undgå skader. Men også den uformelle snak om arbejdsmiljøet i dagligdagen er vigtig - hvis noget nemt kan løses her og nu, skal det ikke vente til et personalemøde. Bidrag til løsningen af butikkens arbejdsmiljøopgaver Som medarbejder og arbejdsleder ved du ofte, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i butikken. Du varetager butikkens daglige opgaver og har derfor eventuelle arbejdsmiljøproblemstillinger tæt inde på livet. Ofte ved du eller dine kolleger også, hvad årsagen er til problemerne, og hvordan de kan løses. Derfor er det naturligt, at du, i samarbejde med sikkerhedsorganisationen, løser de arbejdsmiljøproblemer, der måtte opstå under det daglige arbejde. Når der i butikken skal udarbejdes Arbejdspladsvurdering kan du for eksempel bidrage til kortlægningen af arbejdsmiljøet, men også løsninger på eventuelle problemer. Søg viden om arbejdsmiljø Har du spørgsmål om arbejdsmiljø, kan du henvende dig til sikkerhedsgruppen, men du kan også selv hente information om arbejdsmiljø på hjemmesider, i bøger og pjecer. Se afsnittet Hvor er der mere viden at hente?. 15

19 Hvor er der mere viden at hente? Med sund fornuft kan mange arbejdsmiljøproblemer løses, men det er en god idé, at have en vis grundlæggende viden om arbejdsmiljø. Viden om arbejdsmiljø fås gennem deltagelse på f.eks. den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, men også gennem arbejdsmiljøloven, branchevejledninger, bøger, tidsskrifter og hjemmesider. Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet, BAR Handel BAR Handel giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af f.eks. branchevejledninger, kampagnemateriale og afholdelse af temadage. Organisationerne Arbejdsgiver-, arbejdsleder- og arbejdstagerorganisationer har hver især kompetence til at rådgive om arbejdsmiljø. Rådgivningen sker gennem personlig kontakt, kurser og skriftligt materiale. Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet, som fører tilsyn med virksomhederne og udgiver information om arbejdsmiljø. Informationen kan rekvireres på Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor også arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og Arbejdstilsynets vejledninger (At-vejledninger) findes. I arbejdsmiljøloven findes de generelle bestemmelser om arbejdsmiljøet. Loven er bindende for butikkerne. Det kan medføre straf, hvis reglerne overtrædes. Loven er udmøntet i bekendtgørelser, der også er bindende for butikkerne. Det kan medføre straf, hvis bekendtgørelserne overtrædes. At-vejledninger beskriver, hvordan Arbejdstilsynet tolker bekendtgørelserne. Vejledninger er ikke bindende for butikkerne, men de bygger på love og bekendtgørelser, der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor f.eks. en butik har fulgt en At-vejledning. At-vejledninger erstatter de tidligere Atanvisninger og At-meddelelser. Arbejdsmiljørådets Service Center (ASC) Hos ASC kan der købes bøger, pjecer og videoer om arbejdsmiljø. 16

20 I fællesskab når I længst En god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø er med til at sikre lidt mere overskud! En god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor I alle trives og kan yde en god service, betyder meget for butikkens image og økonomiske situation. Som medlem af sikkerhedsorganisationen, arbejdsleder eller medarbejder har du i denne vejledning kunnet hente inspiration til samarbejdet om arbejdsmiljø, herunder hvordan du kan være med til at skabe engagement i arbejdet med arbejdsmiljø. Som det er fremgået, når I længst i fællesskab - det er en fælles opgave at sikre det gode arbejdsmiljø. 17

21 Tjek Anden relevant litteratur Love, bekendtgørelser og vejledninger Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 om lov om arbejdsmiljø samt ændringer, der følger af lov nr. 437 af 10. juni 2002 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde samt ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 491 af 20. juni 2002 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 457 af 14. juni 1999 om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse samt ændringer, der følger af bekendtgørelse nr af 12.december 2002 At-anvisning nr af april 1999 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde Branchevejledninger BAR Handels branchevejledning om APV APV? - der kan man bare se! BAR Handels branchevejledning om APV APV-abc BAR Handels branchevejledning om Sikkerhedsorganisationens opbygning BAR Handels branchevejledning om Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar BAR Handels branchevejledning til små butikker Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet 18

22 Bilag: Konstruktive møder Gode og konstruktive møder kræver grundig forberedelse Møder i sikkerhedsorganisationer bliver ligesom andre møder mere konstruktive og resultatorienterede, hvis alle har forberedt sig grundigt, og der er en vis struktur for mødet. Planlægning af nye aktiviteter Hvad ønsker vi at nå inden næste møde? Behandling af indkomne enkeltsager Det er for eksempel en god idé at have nogenlunde faste regler for, hvordan et møde gennemføres ved at følge en dagsorden og ved at udarbejde et referat. En dagsorden og et referat er med til at sikre, at der bliver talt om det væsentlige, og beslutningerne ikke bliver glemt. Det er mødernes forløb, der afgør, om arbejdsmiljøarbejdet får den rigtige udvikling. Fremadrettet dagsorden Møderne bør have fokus på fremtiden frem for fortiden. Brug mest tid på fremtidige aktiviteter og mindre tid på orienteringer og meddelelser. Et fremadrettet møde kunne have følgende dagsorden: Godkendelse af dagsorden Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde Opfølgning på igangværende aktiviteter - Har vi nået det, vi aftalte på sidste møde? - Er aktiviteten hermed afsluttet, eller skal vi følge den yderligere op? Informationer om nye bekendtgørelser m.m. Eventuelt Næste møde Vurdér på forhånd, hvor meget tid, der skal bruges på de enkelte punkter, så der ikke bliver brugt for meget tid på et enkelt punkt, hvorefter der ikke er tid til at behandle de øvrige punkter. Af samme årsag er det en god idé at sætte de væsentligste emner først på dagsordenen, så de med sikkerhed bliver behandlet. Til god mødeforberedelse hører også praktiske forhold, såsom at alle papirer er sendt ud på forhånd, og at alle mødedeltagere har læst dem igennem. Papirerne skal gerne være sendt ud i så god tid, at deltagerne har en chance for at få læst papirerne før mødet. Er der store mængder papir til et møde, bør læsestoffet begrænses. Angiv for eksempel, hvad der forventes læst, og hvad der kun er til orientering til de særligt interesserede. Er det ikke muligt, kan det være nødvendigt at sende materialet ud tidligere. 19

23 Forberedte mødedeltagere Som deltager er det en god idé at forberede sig ved at overveje: Hvad skal vi drøfte, hvad skal jeg have undersøgt inden mødet, og hvem skal jeg have talt med inden mødet? Lyttende og opsummerende mødeleder En mødeleder/ordstyrer skal sikre, at dagsordenen bliver fulgt. Ved mødets start er det derfor en god idé at gennemgå dagsordenen ved at give den nødvendige information til de enkelte punkter og tidsplanen herfor. Mødereferat med beslutninger Forholdsvis hurtigt efter mødet skal der udarbejdes et mødereferat, som minimum indeholder en beskrivelse af de beslutninger, der blev taget på mødet. Referatet kan også indeholde en beskrivelse af de diskussioner, der ligger til grund for beslutningerne. Referatet skal efter mødet kunne anvendes som for eksempel huskeseddel for mødedeltagerne, information til andre og som grundlag for det videre arbejde. Under mødet bør mødelederen lade alle deltagerne komme til orde - både med deres synspunkter og løsningsforslag. Derudover skal mødelederen sammenfatte og konkludere på de enkelte punkter undervejs, dog uden at drage konklusioner for hurtigt og markant. Sidst på mødet bør mødelederen eller referenten entydigt og klart opsummere de forskellige beslutninger og sikre accept fra alle deltagerne. 20

24 Denne branchevejledning kan være med til at sikre engagement, prioritering og systematik i arbejdet med og samarbejdet om arbejdsmiljø. Vejledningen giver konkrete forslag til og eksempler på, hvordan sikkerhedsorganisationen, arbejdsledere og medarbejdere kan være med til at skabe succes med arbejdsmiljøarbejdet og sikre lidt mere overskud i hverdagen med et godt arbejdsmiljø. BAR Handel Fællessekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax: Faglige spørgsmål kan rettes til partssekretariaterne: Arbejdstagersekretariatet HK/HANDEL Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf.: Fax: Arbejdsgiversekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax: Sekretariatet for ledere Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: Branchevejledningen kan købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center Tlf.: ASC varenummer: Layout: Gorm Larsen & Partners Tryk: 1. udgave, 1. oplag ISBN HK-varenummer:

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opbygning

Sikkerhedsorganisationens opbygning Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opbygning Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Succes med arbejdsmiljøarbejdet

Succes med arbejdsmiljøarbejdet Tag vare på... Succes med arbejdsmiljøarbejdet Branchevejledning for arbejdsgivere for arbejdsgivere Forord Hent mere hjælp i BAR Handels branchevejledninger om arbejdet med arbejdsmiljø I tilknytning

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Tag vare på... Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Branchevejledning for mindre butikker uden sikkerhedsorganisation Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11

Læs mere

krydderi Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om:

krydderi Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om: Opskrifter på arbejdsglæde krydderi Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om: Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Forord Med baggrund i den danske

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken Adresser Denne branchevejledning giver en introduktion til emnerne trivsel og psykisk arbejdsmiljø og kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet ar BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds-

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3. Periodepåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3. Periodepåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3 Periodepåbud November 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Butiksslagteres arbejdsmiljø

Butiksslagteres arbejdsmiljø Som arbejdsgiver, arbejdsleder eller medarbejder i en slagterbutik/-afdeling er det vigtigt, at du tager vare på dig selv og dine kolleger under arbejdet, så ingen kommer til skade. Denne branchevejledning

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR DETAILHANDEL BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.9 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler Maj 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1 At-VEJLEDNING Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår At-vejledning F.3.8-1 Marts 2012 - Opdateret januar 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs?

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs? HOTEL OG RESTAURATION Hvordan undgår vi faldulykker på de glatte gulve? Hvad må de unge medarbejdere under 18 år arbejde med? Hvordan laver vi APV? Hvordan forebygger vi belastning af skuldre og nakke?

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

sælgeres arbejdsmiljø

sælgeres arbejdsmiljø Vejledningen Et godt arbejdsmiljø - første skridt mod bedre resultater. henvender sig til sælgere, der kører i forbindelse med arbejdet.vejledningen sætter fokus på forhold, som har indvirkning på sælgernes

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

ARBEJDSPLADS VURDERINGER

ARBEJDSPLADS VURDERINGER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERINGER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS SERVICE

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere