KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet"

Transkript

1 KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede opnåede gevinster. Kombinationen af afkast og sikkerhed får du ved at investere i en ny 3-årig aktieindekseret obligation, kaldet KommuneKredit Aktietrappe Obligationens indfrielseskurs afhænger af udviklingen i aktieindekset Dow Jones Euro STOXX 50 i, som indeholder 50 af de største aktieselskaber i eurolandene. Hver måned er der mulighed for at fastlåse de opnåede stigninger i det underliggende aktieindeks, således at den opnåede gevinst ikke mistes, hvis det underliggende aktieindeks pludselig skulle falde. Obligationen udstedes til kurs 102,50 og har en minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. Dermed er risikoen ved investering i obligationen kendt på forhånd, såfremt obligationen beholdes til udløb. Det maksimale tab udgør overkursen på 2,50 kurspoint samt den alternative forrentning i obligationens løbetid, jf. faktaboks 2. Obligationen udstedes af KommuneKredit og arrangeres af Nordea Bank Danmark A/S. Obligationen har tegningsperiode fra 23. februar til 13. marts 2009, begge dage inklusive. Udsigt for aktiemarkederne Aktiemarkederne har gennem den finansielle krise været udsat for ekstreme kursfald, og det er Nordeas vurdering, at vi sandsynligvis nu har set det værste. I det indeværende år vil diskussionerne primært komme til at omhandle den økonomiske opbremsning, der har udviklet sig til en decideret recession. Virksomheder har altid brug for tid til at fordøje de økonomiske data, og erhvervslivet vil begynde at se de realøkonomiske effekter af finanskrisen i form af stigende arbejdsløshed og lavere produktion i løbet af Konsekvensen heraf er sandsynligvis en dalende indtjening for virksomhederne. For at imødekomme dette har en række regeringer vedtaget omfattende redningspakker og flere centralbanker, herunder den Europæiske Centralbank, har sænket de ledende rentesatser betragteligt. Disse tiltag har til formål at opmuntre til øget udlån og forbrug, for derved at sætte gang i økonomien.

2 Det er Nordeas forventning, at disse rentenedsættelser kombineret med de vedtagne rednings og vækstpakker vil stimulere økonomierne tilstrækkeligt til, at vi igen ser vækst i begyndelsen af Oftest reagerer aktiemarkederne på økonomiske vendepunkter 6 til 9 måneder, før disse faktisk indtræffer, hvorfor Nordea forventer at se et vendepunkt på aktiemarkederne i løbet af sommeren Det er Nordeas vurdering, at aktiemarkederne allerede har reageret på de økonomiske udsigter for den kommende periode. Derfor ser aktierne ud til at være prisfastsat på attraktive niveauer. Figur 1. Dow Jones Euro STOXX Figuren viser den historiske udvikling i Dow Jones Euro STOXX 50 siden Startværdien for aktieindekset er indekseret til 100 den 10. februar Den historiske udvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for det fremtidige afkast. Kilde: Nordea Usikkerhedsmomenter og risici Den kommende tid bliver særdeles interessant. De afgørende spørgsmål er, om de forskellige rednings og vækstpakker vil have den tiltænkte effekt, hvor dyb krisen bliver i de forskellige landes boligmarkeder, og ikke mindst, hvorvidt dybden og længden af den nuværende afmatning overstiger markedsdeltagernes aktuelle forventninger. Det er Nordeas vurdering, at et negativt udfald af disse spørgsmål kan påvirke risikovilligheden hos investorerne, hvilket kan påvirke aktiekurserne negativt. Dermed vil der være risiko for, at der ikke kan opnås nogen kursgevinst ved indfrielse. I tilfælde af en dyb og langstrakt recession i verdens økonomier vil obligationens minimumsindfrielseskurs være særdeles værdifuld, da den i dette tilfælde vil skærme investeringen mod eventuelle kursfald på aktiemarkederne. Bemærk, at kursen på obligationen i løbetiden er bestemt af markedsforholdene, og et salg af obligationen før udløb kan medføre et yderligere tab, da kursen på et givet tidspunkt i obligationens løbetid kan være under 100. Omvendt kan kursen også stige til over 100 i obligationens løbetid som følge af markedsforholdene. Endelig indebærer investeringen en kreditrisiko på indfrielseskursen i forhold til udstederen KommuneKredit, se nærmere i faktaboks 5. Investering er således hensigtsmæssig for investorer med en forventning om, at aktieindekset Dow Jones Euro STOXX 50 vil stige i obligationens løbetid. Beskrivelse af obligationen En af de store risici ved aktieinvesteringer er, at opnåede kursgevinster hurtigt kan tabes igen, hvis der sker et fald i de underliggende aktiemarkeder. Med investering i KommuneKredit Aktietrappe 2012 kan denne risiko mindskes betydeligt, da obligationen løbende låser de opnåede gevinster fast. Det betyder, at kursstigninger på aktiemarkedet ikke sættes til ved efterfølgende kursfald. Afkastet på obligationen afhænger af den månedlige udvikling i Dow Jones Euro STOXX 50 aktieindekset ud fra aflæsninger på Observationsdagen. Hver måned på Observationsdagen beregnes den procentvise ændring i Dow Jones Euro STOXX 50 aktieindekset. Alle aflæsninger såvel positive som negative lægges sammen. For de positive månedlige ændringer er der et Månedligt Loft, hvilket betyder, at investor alene får del i stigningen i aktieindekset op til dette.

3 Det Månedlige Loft fastsættes endeligt på Prisfastsættelsesdagen, men forventes at være 4 pct. 1 Det betyder, at såfremt aktieindekset en måned stiger for eksempel 7 pct., får investor ikke del i stigningen over 4 pct. Der er ingen tilsvarende begrænsning på de negative månedlige udsving. Ved obligationens udløb efter 3 år er der i indfrielseskursen indregnet 36 månedlige ændringer, aflæst og beregnet på Observationsdagen. Hvis summen af de månedlige ændringer på noget tidspunkt når 6 pct. i obligationens løbetid, fastlåses denne værdi, og man er sikret en minimumsindfrielseskurs på 106. Hvis summen når 15 pct., fastlåses denne værdi, og en minimumsindfrielseskurs på 115. Den samlede sum fastlåses endvidere ved 25 pct., 35 pct., 45 pct., osv. i intervaller af 10 pct. point op til 135 pct., som er det maksimale fastlåsningsniveau for obligationen. Beregning af indfrielseskursen Obligationen indfris ved udløb til en kurs svarende til det højeste af enten de fastlåste værdier eller summen af de samlede månedlige ændringer ved udløb. Bliver summen af de månedlige ændringer eksempelvis fastlåst til 15 pct., og er summen af alle de månedlige ændringer ved udløb 19 pct., vil obligationen derfor blive indfriet til kurs 119. Hvis summen af de månedlige ændringer derimod er fastlåst på 15 pct., men summen af alle de månedlige ændringer ved udløb kun er 10 pct., vil obligationen blive indfriet til kurs 115. Dermed er den fastlåste gevinst beskyttet mod efterfølgende fald i det underliggende indeks. Obligationen vil som minimum blive indfriet til kurs 100 ved udløb. Er summen af de månedlige ændringer ved udløb negativ, og har det heller ikke været muligt at fastlåse en gevinst i obligationens løbetid, så vil obligationen blive indfriet til kurs 100. Dette gælder uanset hvor meget det underliggende indeks måtte være faldet i obligationens løbetid. Den maksimale indfrielseskurs udgør 244, hvorimod den maksimale fastlåste værdi er 235. For at opnå den maksimale indfrielseskurs kræver det en positiv udvikling i aktieindekset på minimum 4 pct. hver måned og kan således afvige ved Månedligt Loft på mindre end 4 pct. Faktaboks 1. Eksempel på beregning af indfrielseskurs Periode Ændring Med Sum Fast- Periode Ændring Med Sum Fast- Periode Ændring Med Sum Fast- Loft låst Loft låst Loft låst % -6.29% -6.29% 0.00% % 2.08% 2.87% 6.00% % 4.00% 23.83% 15.00% % 4.00% -2.29% 0.00% % 3.13% 6.00% 6.00% % -3.16% 20.67% 15.00% % 2.15% -0.14% 0.00% % 2.30% 8.30% 6.00% % 3.82% 24.49% 15.00% % 4.00% 3.86% 0.00% % 2.60% 10.90% 6.00% % 3.83% 28.32% 25.00% % 2.84% 6.70% 6.00% % 1.13% 12.03% 6.00% % 3.14% 31.46% 25.00% % 1.90% 8.60% 6.00% % 2.47% 14.50% 6.00% % -2.25% 29.21% 25.00% % -3.65% 4.95% 6.00% % -0.08% 14.42% 6.00% % -2.10% 27.11% 25.00% % 0.00% 4.95% 6.00% % -4.11% 10.31% 6.00% % -0.36% 26.75% 25.00% % -1.82% 3.13% 6.00% % 4.00% 14.31% 6.00% % -5.28% 21.47% 25.00% % 2.71% 5.84% 6.00% % 3.41% 17.72% 15.00% % 0.32% 21.79% 25.00% % -3.24% 2.60% 6.00% % 4.00% 21.72% 15.00% % 1.18% 22.97% 25.00% % -1.81% 0.79% 6.00% % -1.89% 19.83% 15.00% % 0.48% 23.45% 25.00% Indfrielseskurs Tabellen viser et eksempel på, hvordan indfrielseskursen beregnes ud fra tilfældigt valgte værdier i hver periode. I hver periode er den månedlige procentvise ændring beregnet under hensyntagen til det Månedlige Loft. De månedlige ændringer lægges derefter sammen, og således fås summen af de månedlige ændringer efter hver periode. Endelig observeres det på hver Observationsdag, om der er nået en ny Fastlåst Værdi. Fastlåsningen af værdierne kan sammenlignes med trin på en trappe, hvor hvert trin på trappen svarer til de enkelte niveauer på 6 pct., 15 pct., 25 pct. op til 135 pct. med intervaller på 10 pct. point. I takt med at summen af de månedlige ændringer bliver større, går man længere op ad trappen, og hver gang et trin passeres, fastlåses denne nye og højere værdi. Når summen af de månedlige ændringer har passeret 6 pct., så har man nået det første trin og har dermed sikret sig en minimumsindfrielseskurs på 106. Når summen har nået 15 pct., har man nået det næste trin og er sikret en minimumsindfrielseskurs på 115 osv. I eksemplet ovenfor nås det tredje trin på 25 pct. i periode 28. Det betyder, at obligationen ved udløb indfris til kurs 125, selvom summen af de månedlige ændringer ved udløb kun er 23,45 pct. 1 Prisfastsættelsesdagen er 17. marts 2009, hvor Månedligt Loft fastsættes på baggrund af markedsvilkårene. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte et Månedligt Loft på minimum 3,25 pct., aflyses udstedelsen.

4 Faktaboks 2. Hvad er en aktieindekseret obligation? En aktieindekseret obligation er en obligation, hvis afkast afhænger af udviklingen i et underliggende aktiv som eksempelvis en kurv af aktier eller aktieindeks. Der er tale om et komplekst værdipapir, der ud over selve obligationsdelen også består af afledte produkter - i dette tilfælde en option (se faktaboks 3). Afkastet på denne aktieindekserede obligation afhænger af udviklingen i aktieindekset Dow Jones Euro STOXX 50. Er udviklingen i aktieindekset gunstig i obligationens løbetid, vil obligationens indfrielseskurs være højere end 100. Hvis udviklingen i aktieindekset er ugunstig i obligationens løbetid, indfris obligationen til kurs 100 ved udløb, hvilket medfører tab af overkursen på 2,50 kurspoint samt den alternative forrentning af investors investering. I perioden fra Udstedelsesdagen til Udløbsdagen kan obligationens kurs være under 100 afhængig af markedsforholdene på salgstidspunktet. Et salg før udløb kan medføre et yderligere tab. Nordea anbefaler, at investor som udgangspunkt beholder obligationen til udløb. Nordea anbefaler ikke køb af obligationen, hvis investors investeringshorisont er kortere end obligationens løbetid. På grund af den aktieindekserede obligations minimumsindfrielseskurs ved udløb er det en investering med en på forhånd kendt risiko, såfremt obligationen beholdes til udløb. Denne aktieindekserede obligation betaler ikke kuponrente. Et eventuelt afkast vil derimod vise sig i indfrielseskursen. En mulig alternativ investering kan være en dansk statsobligation med samme løbetid som den aktieindekserede obligation. Den effektive rente på tre års løbetid på en sådan investering er 30. januar 2009 omkring 2,62 pct. p.a. Faktaboks 3. Teknikken bag obligationen Indfrielsesskurs ukendt, dog max 244 Udstedelseskurs 102,50 2,50 Omkostning 7,40 Option Obligation Option Obligation Minimumsindfrielseskurs 100,00 92,60 Obligation Udstedelse marts 2009 Indfrielse april Alternativ 1 Indfrielse april Alternativ 2 Figuren søger alene at illustrere den teoretiske konstruktion af obligationen ved at opdele den i delkomponenter. For yderligere beskrivelse se faktaboks 1 og 2. Kilde: Nordea Faktaboks 4. Emissionsomkostninger I forbindelse med udstedelsen afholdes omkostninger svarende til 2,44 pct. af det investerede beløb. Disse omkostninger er indeholdt i Udstedelseskursen. Omkostningsfordelingen er opgjort på pro anno-basis. Tegningsprovision til tegningssteder og arrangør Omkostninger til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, registrering i Værdipapircentralen A/S samt til det obligationsudstedende institut Udarbejdelse af markedsføringsmateriale Licensafgifter til indeks sponsorer I alt årlig omkostning i pct. (ca.) 0,61 pct. 0,08 pct. 0,07 pct. 0,05 pct. 0,81 pct. Note: Beregnet på en antagelse om, at der tegnes og udstedes for DKK 50 mio. nominelt. Kilde: Nordea

5 Faktaboks 5. Udstederen KommuneKredit Ligesom ved almindelige obligationer indebærer investering i indekserede obligationer en kreditrisiko på udsteder. Investering i KommuneKredit Aktietrappe 2012 indebærer således en risiko for, at udsteder (KommuneKredit) ikke kan tilbagebetale det nominelle beløb og/eller et eventuelt afkast ved obligationens udløb. For yderligere information om risikofaktorer henvises til Informationsmaterialet. KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber og institutioner med kommunegaranti. Medlemmerne, som udgøres af samtlige danske kommuner og regioner, hæfter solidarisk for KommuneKredits forpligtelser, hvilket giver KommuneKredit en ekstraordinær høj kreditkvalitet. Mere information om KommuneKredit kan ses på Kreditvurderingsinstitutterne Moody s Investors Services og Standard & Poor s har tildelt KommuneKredit kreditvurderinger på hhv. Aaa og AAA, hvilket betyder, at KommuneKredit har samme kreditvurdering som den danske stat. Se nærmere om kreditvurderinger på og Fakta om obligationen ISIN Udsteder Tegningsperiode DK KommuneKredit Fra 23. februar til 13. marts 2009, begge dage inkl. Prisfastsættelsesdag 17. marts 2009 Udstedelsesdag Udløbsdag Observationsdag 20. marts 2009 (valør) 8. april 2012 (valør) Den 17. i hver måned, fra 17. marts 2009 til 17. marts Er Observationsdagen ikke en børsdag, anvendes den efterfølgende børsdag som Observationsdag. Stykstørrelse DKK 1,00 Udstedelseskurs 102,50 Afregningsvaluta Danske kroner (DKK) Underliggende Indeks Dow Jones Euro STOXX 50 Indfrielseskurs 100,00 + Indekstillæg, dog minimum 100 Indekstillæg Fastlåst Værdi Månedligt Loft Omkostninger Det største af den Fastlåste Værdi og summen af de månedlige stigninger i det Underliggende Indeks i obligationens løbetid gange 100, hvor hver månedlig stigning har et Månedligt Loft på indikativt 4 pct. Hvis summen af de månedlige stigninger overstiger 6 pct., 15 pct., 25 pct., 35 pct.,, 135 pct. (trin af 10 pct. point), fastlåses denne værdi og anvendes til beregningen af Indekstillægget. 4 pct. Det Månedlige Loft er indikativt og fastsættes endeligt på Prisfastsættelsesdatoen den 17. marts Hvis der på aktuelle markedsvilkår den 17. marts ikke kan opnås et Månedligt Loft på minimum 3,25 pct., aflyses udstedelsen. Med et Månedligt Loft på 4 pct. og 36 observationsperioder, kan obligationen maksimalt indfris til kurs ,44 pct. af det investerede beløb svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på ca. 0,81 pct.

6 Praktiske oplysninger Udstedelsesbeløb Registrering Notering Beregningsagent Beskatning Obligationen kan tegnes i Nordea Bank Danmark A/S ( Nordea ). Informationsmaterialet kan rekvireres hos din rådgiver i Nordea, på eller hos udsteder, og Nordea anbefaler, at dette læses inden tegning. Obligationen er i henhold til lovgivningen defineret som et komplekst værdipapir. Før tegning skal Nordea derfor blandt andet have indsigt i investors kendskab til og erfaring med produktet og vurdere, om produktet er hensigtsmæssigt for investor. Har investor ikke handlet denne type produkt før, skal investor kontakte sin rådgiver inden tegning. Dette markedsføringsmateriale skal ses som en forenklet udgave af Informationsmaterialet. KommuneKredit Aktietrappe 2012 kan alene tegnes på baggrund af Informationsmaterialet. Ved uoverensstemmelse mellem dette markedsføringsmateriale og Informationsmaterialet vil bestemmelserne i Informationsmaterialet være gældende. Hvis der tegnes for mindre end DKK 50 mio., forbeholder Nordea sig ret til at aflyse udstedelsen. Nordea forbeholder sig dog altid ret til ikke at modtage flere ordrer eller at reducere modtagne ordrer. Værdipapircentralen A/S Obligationen søges noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Bank Danmark A/S Obligationen beskattes efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Finansielle kontrakter beskattes efter et lagerprincip. Det betyder en løbende årlig beskatning, idet værdien skal opgøres ultimo hvert år, således at gevinst/tab i forhold til forrige ultimoopgørelse eller en eventuel købskurs i løbet af året indgår i indkomstopgørelsen årligt. Ved salg eller indfrielse sker opgørelsen i forhold til seneste ultimoopgørelse eller eventuelt købskursen, hvis den er købt inden for samme år. Privatpersoner Gevinster beskattes som kapitalindkomst. Det vil sige, at tab kan fradrages i det omfang, der i de foregående år har været gevinster på obligationen eller på andre finansielle kontrakter. Fradraget sker i så fald i kapitalindkomsten i det år, hvor tabet konstateres. Har der ikke været gevinster i de foregående år, kan tabet modregnes i senere gevinster på obligationen eller på andre finansielle kontrakter. Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen kan anvendes til køb af obligationen. Selskaber Gevinster indgår i selskabsindkomsten, og tab modregnes i selskabsindkomsten i det år, hvor tabet konstateres. Der er ikke som for personer tabsbegrænsningsregler. Pensionsmidler Investering i obligationen kan tillige foretages for pensionsmidler, for eksempel i forsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Afkastet vil være omfattet af Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv., hvilket betyder, at afkastet opgjort efter ovennævnte lagerprincip beskattes med 15 pct. Obligationen er ikke omfattet af 20 pct.-reglen. Bemærk, at oplysningerne i dette afsnit ikke kan betragtes som skatterådgivning, og at skattebehandlingen afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og kan ændre sig fremover. Vi anbefaler derfor, at kunderne søger rådgivning hos revisor eller lignende om den skattemæssige betydning for netop dem. i The Dow Jones Euro STOXX 50 is the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or Dow Jones & Company, Inc., a Delaware corporation, New York, USA, (the Licensors ), which is used under license. The financial instruments based on the Index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by the Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with respect thereto.

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Banker 2020

Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Investering i den europæiske banksektor Aktiebevis Europæiske Banker 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om svagt til moderat stigning

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Investering i det europæiske aktiemarked Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om et svagt til moderat

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Aktiebevis Global Kupon 2022

Aktiebevis Global Kupon 2022 Aktiebevis Aktiebevis Global Kupon 2022 Investering i det amerikanske, europæiske og japanske aktiemarked Aktiebevis Global Kupon 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at det

Læs mere

Likviditetsrisiko 2% Rente Aktiebonus 2011 % Rente +Aktiebonus 2011 Beskatning Generelt Privatpersoner Selskaber, fonde mv.

Likviditetsrisiko 2% Rente Aktiebonus 2011 % Rente +Aktiebonus 2011 Beskatning Generelt Privatpersoner Selskaber, fonde mv. % Re 2% Rente +Aktiebonus 2011 www.djs.dk 2% Rente + Aktiebonus 2011 Den Jyske Sparekasse udbyder nu 2% Rente + Aktiebonus 2011, hvor renten afhænger af de løbende udsving i de europæiske aktier. 2% Rente

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022

Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 Aktiebevis Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 Investering i europæiske cykliske aktier Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en

Læs mere

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder Markedsføringsmateriale af 25.03.2015 Bull & Bear certifikater Nye muligheder Certifikater er for den aktive og erfarne investor med en klar forventning til det underliggende aktiv. BULL BEAR Hvis du forventer

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1 Fjernøsten 2011-2015 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Fjernøsten 2011-2015» 1 Fjernøsten 2015 Økonomien blomstrer... Flere internationale rapporter har længe peget på Fjernøsten som en af fremtidens

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5018 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Amerikansk Aktiekonto 2015

Amerikansk Aktiekonto 2015 Amerikansk Aktiekonto 2015 Invester i udviklingen i 10 markedsledende virksomheder Mulighed for at investere i 10 markedsledende amerikanske virksomheder Mulighed for at drage fordel af attraktive aktiekurser

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO 2019... 4 Baggrunden for JB NOVO 2019... 5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019... 6 Forklaring til

Læs mere

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2014 og Final

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

KommuneKredit BRIK Plus 2011

KommuneKredit BRIK Plus 2011 KommuneKredit BRIK Plus 2011 En af de stærkeste trends de sidste år har været udflytning af produktionsopgaver fra vesten til udviklingslandene. BRIK landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) fremstår

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5019 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Aktiekonto Europæiske Aktier 2018

Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Europæiske aktier 2018 Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 Pust liv i opsparingen, uden at sætte formuen på spil Aktiekonto med fire års bindingsperiode

Læs mere

Ejendomsindekseret obligation

Ejendomsindekseret obligation Ejendomsindekseret obligation Garantiobligation knyttet til prisudviklingen i tyske ejendomme Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Tyske Ejendomme 2006/2012 - Ejendomsinvestering med

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Informationsmateriale KommuneKredit Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Serie Fondskode Udløbsdato Salgs- Kurs 1 KK CMS EUR DK0030064688 22. oktober 2012

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Denne brochure er en del af markedsføringen af Bølgebryder 2010 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Europæiske Aktier 2018

Europæiske Aktier 2018 Informationsmateriale den 30. juli 2015 Europæiske Aktier 2018 ISIN Kode: DK0030363593 Arrangør: Garanti Invest A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 Informationsmateriale den 31. marts 2015 KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 ISIN Kode: DK0030361464 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

KommuneKredit Østeuropa 2014

KommuneKredit Østeuropa 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Østeuropa 2014 ISIN Kode: DK0030318969 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Denne brochure er en del af markedsføringen af BMW 2015, og den er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Base Prospectus 2013

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 Informationsmateriale den 30. juni 2014 KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 ISIN Kode: DK0030343801 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5016 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Informationsmateriale opdateret 10. juni 2008. KK Globale Aktier 2011 ISIN Kode: DK0030104146. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale opdateret 10. juni 2008. KK Globale Aktier 2011 ISIN Kode: DK0030104146. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale opdateret 10. juni 2008 KK Globale Aktier 2011 ISIN Kode: DK0030104146 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014 ISIN kode: DK0030300751 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 9

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Eksportfinans ASA Ejendomsindekserede obligationer 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab og det anbefales

Læs mere

JB DB Side 1 af 15

JB DB Side 1 af 15 16-06-2017 JB DB 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DB 2020... 4 Baggrunden for JB DB 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DB 2020... 5 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere