Flexlånere sparer fortsat penge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flexlånere sparer fortsat penge"

Transkript

1 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og at den gennem tiden så lave rente ville vende sig til en høj rente og koste de mange boligejere dyrt og i værste fald tvinge dem fra hus og hjem. Da finanskrisen for alvor blussede op mod slutningen af 2008, blev bekymringen til alvor, da man frygtede at renten på de 1-årige FlexLån kunne ende på op mod 7-8 %. Til glæde for de mange flexlånere skete dette ikke renten endte på 5,20 % og placerede sig dermed som den næsthøjeste rente gennem levetiden for FlexLån. Siden da er renten på FlexLån faldet for hvert år, og igen i år er der udsigt til, at den ender på et lavt niveau. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring & forretningsudvikling Redaktion Sonia Khan Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig I denne analyse har vi regnet på, hvad en låntager med FlexLån har sparet sammenlignet med en låntager med fastforrentet lån, hvis begge optog et lån på 1 million kroner i 1997, hvor FlexLån blev lanceret. Vores væsentligste konklusioner er: en låntager med FlexLån F1 har sparet kroner efter skat per lånt million på grund af en lavere månedlig ydelse i forhold til et fastforrentet lån, der er nedkonverteret på de optimale tidspunkter. Det svarer i gennemsnit til, at låntageren med FlexLån har sparet over kroner pr. måned efter skat. hvis samme låntager skal indfri sit lån i dag, vil den samlede besparelse ved F1-lån løbe op i hele kroner. Den højere gevinst skyldes, at restgælden på FlexLån F1 vil være kroner lavere end restgælden på det fastforrentede lån. har låntageren med det fastforrentede lån både konverteret op og ned på de optimale tidspunkter, vil ydelsesbesparelsen efter skat ved at vælge FlexLån være på kroner over 15 år svarende til 960 kroner pr. måned. til gengæld vil restgælden på det fastforrentede lån nu være kroner lavere end på FlexLån, da en opkonvertering skærer 15 % af restgælden. Den samlede besparelse ved FlexLån F1 vil således kun løbe op i kroner. Der er altså ingen tvivl om, at op- og nedkonvertering kan betale sig, når man har et fastforrentet lån. vælger man i stedet at lave sammenligningen fra 2005 og frem, hvor låntageren med fastforrentet lån til start ville optage et 4 % lån, som først konverteres op i 7 % og ned igen i 4 %, så vil restgælden på det fastforrentede lån være en del lavere end på Flex- Lån, og begge låntagere ville være omtrent lige godt stillet. at FlexLån har klaret sig bedre de sidste 15 år betyder ikke, at det også vil være et bedre valg de kommende 15 år. Låntagers tidshorisont, rentens udvikling samt valg af risikoprofil på FlexLån spiller alle en væsentlig rolle for, hvordan billedet tegner sig. side 1

2 Flexlånere har sparet kroner på ydelsen Vi har regnet på, hvor meget de låntagere, der valgte at optage FlexLån ved introduktionen i 1997, har sparet ved at vælge FlexLån frem for et fastforrentet lån. Og det viser sig faktisk, at boligejere med FlexLån har sparet rigtig mange penge. Samtlige beregninger baserer sig på, at der i 1997 er optaget et lån med provenu på 1 million kroner og 30 års løbetid i form af hhv. et 8 % fastforrentet lån til kurs 99,7 og FlexLån F1. Det fastforrentede lån er undervejs blevet konverteret ned, når det var til størst fordel for låntager. Låntageren med F1-lån har valgt at holde fast i F1-lånet og har således fået ny rente hvert år. Det viser sig, at en låntager med FlexLån F1 har sparet over kroner efter skat siden 1997 på grund af den lavere månedlige ydelse i forhold til et fastforrentet lån, der er nedkonverteret på de optimale tidspunkter, jf. figur 1 nedenfor. Det svarer i gennemsnit til, at låntageren med FlexLån har sparet kroner i årlig ydelse efter skat eller kroner pr. måned. Figur 1: Ydelsesbesparelse ved valg af FlexLån frem for fastforrentet lån Note: Historisk sammenligning af ydelsen efter skat på et fastforrentet lån, som er nedkonverteret på optimale tidspunkter samt FlexLån F1 med et provenu på 1 mio. kroner i Samtidig ses den akkumulerede ydelsesbesparelse efter skat ved at have valgt FlexLån frem for et fastforrentet lån. Det fastforrentede lån i figur 1 antages at være blevet optaget med 8 % i pålydende rente, hvorefter det følger det perfekte nedkonverteringsmønster og bliver nedkonverteret til 6 % i rente et år efter, og igen til 4 % midt i Man skal dog huske, at mange faktisk ikke ved, hvornår det helt rigtige tidspunkt til nedkonvertering er, så i virkeligheden vil låntageren med det fastforrentede lån nok have lidt højere udgifter og fordelen ved at have valgt FlexLån vil reelt være lidt større. Hvis begge låntagere skulle indfri deres lån i dag, ville den samlede besparelse ved at vælge F1- lån løbe op i hele kroner. Den højere gevinst skyldes, at restgælden på FlexLån F1 vil være ca kroner lavere end restgælden på det fastforrentede lån, idet restgælden på FlexLån F1 vil være på knap kroner, mens kursværdien af restgælden på det fastforrentede 4 % lån vil være på kroner. Man er således bedre stillet, både hvad angår månedlig ydelse og restgæld, hvis man har valgt FlexLån. side 2

3 Op- og nedkonvertering kan betale sig Billedet ser noget anderledes ud, hvis låntageren med det fastforrentede lån ikke kun følger det perfekte nedkonverteringsmønster, men også tør at konvertere op til et 7 % lån i 2008 for derved at skære 15 % af restgælden. I 2010 konverteres lånet igen ned i et 4 % fastforrentet lån. Regner vi på det, så løber den samlede ydelsesbesparelse nu op i godt kroner efter skat, hvis det fastforrentede lån er op- og nedkonverteret på de optimale tidspunkter. Det svarer i gennemsnit til, at låntageren med FlexLån de seneste knap 15 år har sparet over kroner i årlig ydelse efter skat eller 960 kroner pr. måned. Figur 2: Nettoydelser for FlexLån samt fastforrentet lån Note: Historisk sammenligning af ydelsen efter skat på FlexLån F1 og et fastforrentet lån, som enten kun er nedkonverteret eller som både er ned- og opkonverteret. Interessant bliver det dog først, hvis låntagerne skal indfri deres lån pr. dags dato. Hvor der før var stor forskel i restgælden, er restgælden på det fastforrentede lån nu kroner lavere. Helt præcist er kursværdien af restgælden på det fastforrentede lån nu på kroner. Hvis låntageren med det fastforrentede lån formår at ramme rigtigt, når det gælder tidspunktet for op- og nedkonverteringer, vil der således være en marginal forskel i restgælden, hvis lånene skal indfries i dag. Det skyldes, at låntageren med det fastforrentede lån drager fordel af at kunne indfri sit lån til kurs 96,4, hvorfor restgælden ved en indfrielse er lavere. Man kan dog ikke komme uden om, at der fortsat har været en stor besparelse i form af den månedlige ydelse efter skat ved at have valgt FlexLån, og at den samlede besparelse er på mærkbare kroner. side 3

4 Figur 3: Afvikling af restgæld ved FlexLån samt fastforrentet lån Note: Historisk udvikling af restgælden på FlexLån F1 og et fastforrentet lån, der enten kun er nedkonverteret eller er både op- og nedkonverteret på optimale tidspunkter. Der er regnet på et lån med et provenu på 1 mio. kroner som er optaget i Den økonomiske uro har gjort FlexLån mere attraktiv De seneste års ekstremt lave renter som i og for sig bunder i den store økonomiske uro har fremhævet fordelen ved at vælge FlexLån. For præcis 2 år siden var der ved samme beregning en besparelse på ydelsen efter skat på kroner mod nu kroner og ved indfrielse ville restgælden være kroner lavere altså en samlet besparelse på kroner ved indfrielse i På blot 2 år er den samlede besparelse således steget godt kroner takket være de rekordlave renter. Man skal huske, at det let kan gå den anden vej, hvis renterne pludselig stiger voldsomt. Ydelsesbesparelsen ved FlexLån vil dermed blive udhulet, hvis renterne bevæger sig pænt op over 4 % og bliver på et højt niveau. Hvis de tilmed stiger så meget, at låntageren med det fastforrentede lån kan konvertere op i eksempelvis et 6 % fastforrentet lån og dermed skære % af restgælden, så kan begge låntagere komme til at stå lige godt, hvis de skal indfri deres lån til den tid. I ovenstående beregninger skal man også holde sig for øje, at der bliver regnet på et F1-lån - altså det mest risikobærende FlexLån. Havde man valgt F3 eller F5, kunne billedet se anderledes ud, da renterne på disse typisk er højere end F1 helt parallelt med risikoen. Man kunne således sagtens stå i en situation, hvor det fastforrentede lån viser sig at være det økonomisk mest fordelagtige set på både den månedlige ydelse og afviklingen af restgæld. Derudover spiller tidshorisonten ligesom valg af låntype en vigtig rolle i betragtningen ovenfor. Vælger man i stedet at lave sammenligningen fra eksempelvis 2005 og frem, hvor låntageren med fastforrentet lån til start ville optage et 4 % lån, som konverteres op i 7 % i 2008, hvorved 15 % af restgælden barberes væk, og som igen konverteres ned i 4 % i 2010, så vil restgælden på det fastforrentede lån være en del lavere end på FlexLån. Om end man har sparet penge på den månedlige ydelse på FlexLån, kan det vise sig, at det fastforrentede lån er et bedre valg. Ovenstående sammenligning skal derfor tages med forbehold for både tidshorisonten, evnen til at ramme de rette konverteringstidspunkter samt valg af risikoprofil på FlexLån, altså om man har F1, F3 mv. side 4

5 Vælg kun FlexLån, hvis du kan leve med risikoen Flere og flere boligejere vælger FlexLån, når de skal finansiere deres bolig, da forskellen mellem de lange og korte renter har været stor de seneste år, og FlexLån dermed fremstår som værende ekstra billig. De seneste tal fra Realkreditforeningen viser, at over halvdelen af boligejernes realkreditgæld ligger i rentetilpasningslån, og at andelen har været stærkt stigende de seneste år. Anbefalingen er dog fortsat, at man ikke skal optage et rentetilpasningslån, med mindre man har plads i økonomien til, at ydelsen kan stige - og at valget af den lavere ydelse her og nu ikke skal være på bekostning af nattesøvnen. FlexLån er til dem, der kan leve med usikkerheden om, at ydelsen kan stige eller falde f.eks. hvert eller hvert 3. år. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 5

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

guide boliglån Vælg det bedste Flex eller fast rente? Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide boliglån Vælg det bedste Flex eller fast rente? Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 Flex eller fast rente? Vælg det bedste bolig Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 LÅNEFEST INDHOLD SIDE 4 Realkreditten inviterer til rentefest med et bugnende udvalg af rekordbillige

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere Foto: Scanpix Guide Februar 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vælger du det bedste boliglån 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere