Vejledning for metadatabasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for metadatabasen"

Transkript

1 Vejledning for metadatabasen Version 1.0, d. 20. juni 2011

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LOG IND... 4 ABONNERE PÅ RETTELSER OG ÆNDRINGER I DATASÆT VIA GEORSS... 4 SØGNING EFTER METADATA I METADATABASEN... 6 STANDARD SØGNING EFTER METADATA... 6 AVANCERET SØGNING... 9 MULIGHEDER MED SØGERESULTATET REDIGERING AF EKSISTERENDE METADATA I METADATABASEN DAN REDIGER Funktioner under sin redigering Øvrige muligheder i sin redigering RETTIGHEDER KATEGORIER SLETTE FUNKTIONER DER BENYTTES AF SYSTEMEJERE LINK TIL DATASÆT Link til et datasæt vist via databasen Link til et datasæt vist som HTML LINK TIL EN WMS-TJENESTE FOR ET DATASÆT

3 Indledning Denne vejledning giver en kort introduktion til, hvorledes søgning af metadata i metadatabasen kan foretages, samt hvordan eksisterende metadata kan redigeres. Det videre forløb af vejledningen er opdelt i tre dele: Søgning efter metadata i metadatabasen Redigering af eksisterende metadata i metadatabasen. Funktioner der benyttes af systemejere Både søgning og redigering af metadata foretages via. følgende hjemmeside: Såfremt de informationer, der findes i denne vejledning, ikke er tilstrækkelig for dig, som er mere nysgerrig og ønsker at vide mere om, hvordan GeoNetwork fungerer, kan du læse mere i den overordnede manuel for GeoNetwork, som findes på dette link: Ved at klikke på det øverste link kommer følgende skærmbillede, hvilket betragtes som forsiden af metadatabasen, se Figur 1: Figur 1 - Forsiden for metadatabasen 3

4 Log ind For at logge ind på hjemmeside er det nødvendigt, at man på forhånd har fået brugernavn samt tilhørende password. Såfremt man ikke har dette, tages kontakt til følgende: Jesper Nørgaard Andersen Landinspektør/GIS Kort & Matrikelstyrelsen Digital Forvaltning og GIS Dir tlf.: (+45) Log ind foretages i øverste højre hjørne af forsiden. Dette gøres ved først at indtaste sit brugernavn i det tilhørende felt, hvorefter password ligeledes indtastes i det tilhørende felt. Herefter klikkes der på knappen Log ind. Dette kan se således ud: Figur 2 Viser hvorledes log ind skal foretages Herefter vil det være muligt, alt efter hvilket brugerniveau man er tildelt, at kunne foretage forskellige operationer. Der er dog pt. kun ét niveau ( Editor ). Til trods for at der kun er ét niveau, vil der til hver bruger være tildelt én eller flere grupper af metadatasæt, som brugeren kan redigere i f.eks. gruppen MIM. Abonnere på rettelser og ændringer i datasæt via GeoRSS Hvis du ønsker at få en besked, når der sker rettelser og ændringer i datasættene i metadatabasen, kan dette hurtigt og nemt opnås ved benyttelse af det såkaldte RSS feeds, som GeoNetwork stiller til rådighed. Denne funktion findes under de forskellige kategorier af datasæt, se Figur 3: Figur 3 Viser, hvorledes GeoRSS funktionaliteten ser ud Tryk på knappen, der er illustreret på Figur 3, hvorefter skærmbillede, der ses på Figur 4, vises. Figur 4 Viser, hvorledes skærmbillede ser ud, når der trykkes på GeoRSS-knappen Her klikkes på Abonner på dette feed, som vist på figuren, for at abonnere på tjenesten, hvorefter følgende skærmbillede fremkommer: 4

5 Figur 5 Viser, hvilke muligheder du har for at abonnere på ændringer og rettelser med GeoRSS Når dette er gjort, modtages efterfølgende nyheder omkring ændringer og rettelser på den valgte abonnementsform. Opdateringer kan eksempelvis blive vist i igoogle, hvor det f.eks. kan se således ud: Figur 6 Viser, hvordan GeoRSS feeds ser ud i igoogle Billedet vil variere alt efter hvilket datasæt, der sidst er ændret i. 5

6 Søgning efter metadata i metadatabasen Det findes to forskellige metoder til at søge efter metadata. Dette kan enten gøres ved en standard søgning eller en avanceret søgning. Begge metoder vil i det følgende blive beskrevet nærmere. Derefter vil det blive beskrevet, hvilke muligheder der er, når søgeresultatet er fremkommet. Standard søgning efter metadata Den første metode er at anvende knappen Søg (Ligger i øverste venstre side af forsiden), se Figur 7: Figur 7 Viser, hvordan en standard søgning kan foretages Derved vil alt, der foreligger i databasen visualiseres på følgende møde, se Figur 8: 6

7 Figur 8 Viser et søgeresultat af en standard søgning For at specificere søgningen kan der skrives et ord i søgefeltet, hvorefter søgningen foretages ved at klikke på knappen Søg. Søgeordet kan f.eks. være Vand, se Figur 9. Figur 9 Viser, hvilket felt nøgleordet skal skrives i, for at søgning bliver rettet mod dette Denne form for søgning medfører, at alle de metadata, hvor nøgleordet Vand indgår, vises. 7

8 Den anden metode foregår ved at søge efter metadata via en foruddefineret metadata-kategorisering. Denne kategorisering ses nedenfor og findes under den først beskrevne søgemulighed (i midten af venstre side på forsiden), se Figur 10. Figur 10 Viser, hvilke kategorier det er muligt at søge efter Denne metode anvendes ved at klikke på en af de tilgængelige kategorier, hvorefter de metadata, der findes under den enkelte kategori, vises. 8

9 Avanceret søgning En avanceret søgning foregår på præcis samme måde som ved en standard søgning, der er blot flere parametre, der kan benyttes. Dette gøres ved at trykke på knappen Avanceret, se Figur 11: Figur 11 Viser, hvordan en avanceret søgning udføres Når dette er gjort, fremkommer følgende skærmbillede: Figur 12 Viser den avanceret søgnings opbygning samt muligheder Der er tre overordnede parametre til den avanceret søgning; Hvad?, Hvor? og Hvornår?. Disse emner indeholder flere underparametre, som eksempelvis: Hvad? (Venstreside af Figur 12) o Søgeord: Nøgleord (Søgeord kan f.eks. være Vand eller Natur ) Titel (Titel på metadatasættet) Abstract (Søgeord i abstract kan f.eks. være Velegnet ) o Kort type (Her kan vælges mellem: Digitalt, Fysisk kopi, Interaktive eller Kan downloades) 9

10 Hvor? (Midten af Figur 12) o Længdegrader (både max og min) o Breddegrader (både max og min) o Type (i forhold til den geografiske afgræsning som er foretaget via længdegrader og breddegrader) Overlapper Omkranser Er Er helt udenfor Hvornår? (Højreside af Figur 12) o Tidsinterval for metadata (baseret på indberetningstidspunktet i databasen) o Begrænsning til katalog o Begrænsning til kategori (f.eks. Matrikel, se desuden Figur 12) Samtlige underparametre ses på Figur 12. Disse parametre kan enten benyttes enkeltvis eller kombineres, så der f.eks. benyttes to parametre til en søgning. Dette kunne eksempelvis være en søgning på metadata, der er oprettet efter d. 20 marts 2008 til d. 20. april 2008, som skal indeholde nøgleordet Vand. For at komme væk fra avanceret søgning igen klikkes på knappen Skjul avanceret, se Figur 13. Figur 13 Viser, hvordan man skjuler de avancerede parametre Muligheder med søgeresultatet Når der er foretaget en søgning, fremkommer et skærmbillede, der enten viser, at der desværre ikke er fundet nogle datasæt med de kriterier, søgningen blev foretaget på baggrund af, eller der fremkommer en liste med de datasæt, der relaterer sig til søgningen. Se Figur 14: 10

11 Figur 14 Viser et søgnings resultat på nøgleordet Vand Søgeresultatet giver informationer om: Antal fundne datasæt ift. den pågældende søgning med de valgte søgekriterier Antal resultater på side 1 Antal sider søgning har genereret i alt Hvilken side man befinder sig på ud af antallet af sider i alt Antal resultater der er valgt Disse informationers placering i søgeresultatet kan ses på Figur 15: Figur 15 Viser de information et søgeresultater giver Dertil vil der til hvert datasæt være en synopsis (abstract) samt en række nøgleord, som beskriver datasættet. Disse informationers placering ses på Figur 16: Figur 16 Viser de beskrevne information omkring ét enkelt søgeresultat Foruden de ovenstående informationer vises der ligeledes et Udsnit, såfremt et sådant er tilgængeligt, til hvert datasæt, der illustrerer, hvorledes datasættet ser ud. Udsnittet kan ses højre side af søgeresultatet. Derudover er der mulighed for en videre bearbejdning af søgeresultatet, hvor der er følgende muligheder (se Figur 17): 11

12 Sortere søgeresultatet efter o Relevans o Sidste ændringsdato o Popularitet o Rating o Titel Vælg alle datasæt i søgeresultatet Vælg ingen datasæt i søgeresultatet Vis datasættet (fold-ud-knappen Metadata ) Gem søgeresultatet som PDF (Logo: PDF-dokument) Vis datasættet som XML (Logo: Lille tekst dokument) Handlinger med valgte (datasæt) - (fold-ud-knap (et plus/kryds)) o Vis kun de valgte datasæt ud fra hele søgeresultatet Disse muligheders placering er illustreret i Figur 17. Figur 17 Viser de muligheder man har ved sit søgeresultat Ved benyttelse af funktionen Vis datasættet (Fold-ud-knappen), fås en detaljeret beskrivelse af hele datasætttet, hvor der bl.a. findes: Identifikationsinformation Kontaktpunkt Udbredelse o Geografisk omskreven firkant Referencesysteminformation Datakvalitetsinformation Dette kunne f.eks. se således ud: 12

13 Figur 18 Viser metadata-indholdet Redigering af eksisterende metadata i metadatabasen Før en redigering af et givet datasæt kan påbegyndes, kræves det, at der logges ind. Dette gøres ved at benytte det udleverede brugernavn og tilhørende password. Se mere under afsnittet Log ind. Når man er logget ind, fås flere rettigheder på hjemmesiden. Disse beskrives nærmere i det følgende. Første skridt før en redigering er, at man skal finde det datasæt, der skal ske opdatering i altså udføres en redigering. Dette gøres ved hjælp af de tidligere beskrevne metoder af søgning. Enten ved hjælp af en standard søgning eller en avanceret søgning. Når datasættet fremkommer, vises følgende skærmbillede (såfremt man har husket at logge ind): 13

14 Figur 19 Viser de bearbejdningsmuligheder, man har, når man er logget ind og er editor Det markerede område i Figur 19, er de nye funktioner, der erhverves, når man er logget ind, og som man har rettighed til at redigere i det pågældende datasæt. Denne rettighed består af, at man får tildelt én eller flere grupper, som man har rettighed til at redigere i. De nye funktioner er: Dan Rediger Rettigheder Kategoriser Slette (Kun såfremt man er ejer af datasættet) Disse funktioner beskrives nærmere i det følgende, hvor det primært vil være funktionerne Rediger og Kategoriser, der vil blive anvendt. Dan Denne funktion benyttes til at oprette en kopi af det datasæt, der arbejdes med, hvorefter man selv vil blive ejer af det kopierede datasæt. Eftersom denne funktion vil være atypisk at benytte, er der ingen uddybende beskrivelse. Rediger Denne funktion benyttes til at udføre rettelser i et givent datasæt. Når der klikkes på knappen Rediger, fremkommer følgende skærmbillede, Figur 20: 14

15 Figur 20 Redigeringsvinduet ved standard layout Herfra er der følgende to muligheder: 1. Justering af layoutvisning 2. Redigering Hvis man ikke vil justere sit valg af layoutvisning, er det blot at påbegynde sit arbejde og gå ned til de(t) felt, der skal redigeres. Hvis man vil juster sit valg af layoutvisning er der tre valgmuligheder (i princippet kun to, eftersom den per default står til Standard layout ). I venstre side af skærmbillede står mulighederne, hvor det valgte layout er fremhævet med fed skrift, se Figur 21. De tre valgmuligheder er som følger: Standard layout Avanceret layout XML layout Figur 21 Viser de muligheder, der er i forbindelse med layout visning, når der skal redigeres 15

16 Standard layout Det skærmbillede, der vises ved at benytte dette layout, er standardvisningen. Såfremt, der ikke er ønske om at arbejde i det avanceret layout eller XML layout, er det ikke nødvendigt at foretage sig nogle ændringer i forbindelse med visningsdelen, når der skal redigeres i et datasæt. Hvis der ønskes at skifte til enten den avanceret eller XML visningsdelen, foretages dette i øverste venstre side af skærmbilledet. *Denne type layout vil ofte benyttes, eftersom det ikke er alle elementerne, der benyttes i Miljøministeriet.* Avanceret layout Denne visningsdel tilbyder et helt andet layout-setup til redigering. Her gives der mulighed for at inddele efter tre typer ISO standarder eller inddele efter forskellige grupperinger, fx Metadata eller Distribution. *Denne type af layout benyttes normalt IKKE.* XML layout Ved denne type af layout for redigeringsarbejdet foretages det hele via et XML-layout, hvilket er fordelagtigt, hvis man ellers benytter sig af XML-sproget, samt kan navigere rundt i denne visningsdel. Et eksempel kan ses af følgende Figur 23. *Hvis man ikke har erfaring med XML anbefales det ikke, at man benytter denne type layoutvisning.* Figur 22 Viser et eksempel på, hvorledes XML layoutet ser ud ved redigering 16

17 Funktioner under sin redigering Under sin redigering af et datasæt er der seks forskellige funktioner, man kan benytte sig af. Alle vil blive kort forklaret i det følgende. Funktionerne er knapper og er placeret i både top og bund af skærmbilledet. Funktionerne er: Nulstil Gem Gem og luk Kontroller Udsnit Fortryd Nulstil Med denne funktion nulstiller du datasættet til den seneste gemte udgave af datasætte. Denne funktion skal kun benyttes, såfremt man ved en fejl har slettet noget i datasættet, man ikke ved, hvordan man retter tilbage. Funktionen er ligeledes brugbar, hvis man er usikker på, om der ved en fejl er slettet noget. Af disse grunde er det en god idé løbende at benytte sig at funktionen Gem ved hver foretagen, korrekte ændring. Gem Denne funktion gemmer de rettelser, der er foretaget i datasættet. Redigeringsarbejdet stoppes ikke ved benyttes af denne funktion som ved den lignende funktion Gem og luk. Gem og luk Denne funktion gemmer de rettelser, der har foretaget i datasættet, hvorefter redigeringsarbejdet lukkes. Ved benyttelse af denne funktion stoppes mulighederne for at kunne redigere i datasættet, og der fremkommer et skærmbillede, der viser datasættet med de nye rettelser. På dette skærmbillede er der samme funktionsmuligheder, som inden påbegyndelse af redigeringsarbejdet: Dan Rediger Rettigheder Kategorier Slette (Kun såfremt man er ejer af datasættet) Disse funktioner er vist i toppen af skærmbilledet. Kontroller Denne knap er en kontrolfunktion, der kontroller, om alle skemaer er udfyldte korrekt. 17

18 Udsnit Ved benyttelse af denne funktion kan der tilføjes et udsnit (en billede-fil) af datasættet, som vises, når der søges efter det pågældende datasæt. Denne fil tilføjes ved at trykke på knappen Udsnit, hvorefter følgende skærmbillede fremkommer: Figur 23 - Viser skærmbilledet, når et udsnit af et datasæt skal uploades For at tilføje et udsnit af datasættet trykkes på knappen Gennemse, hvorefter udsnittets placering på din computer angives. Derefter trykkes på Tilføj. Fortryd Denne funktion skal benyttes, såfremt de foretagne rettelser ikke ønskes gemt, eller hvis der er usikkerhed om, hvorvidt rettelserne er korrekte. Når redigeringsarbejdet med det valgte datasæt er færdigt, anvendes funktionen Gem og luk. Skal der ikke redigeres i flere datasæt, logges der ud ved at trykke på knappen Log ud som er placeret samme sted som Log ind knappen.. Øvrige muligheder i sin redigering Til flere af felterne ved redigeringen er der placeret en boks med et kryds, et plus samt en pil op og pil ned. Figur 24 giver en illustration på disse forskellige typer af bokse. Figur 24 Viser de funktionsmuligheder, der eksempelvis er ved redigeringsarbejdet Ved at trykke på Krydset fjernes feltet i det pågældende datasæt. 18

19 *** ADVARSEL *** DETTE SKAL IKKE GØRES SÅFREMT DET SKER, AT DU TRYKKE PÅ KRYDSET, TRYK DA PÅ FUNKTIONEN NULSTIL I TOPPEN AF SKÆRMBILLEDET *** ADVARSEL *** (Anvendes funktionen Nulstil slettes alle de ændringer, der ikke er gemt. Dette undgås ves at benytte funktionen Gem, som ligeledes findes i toppen af skærmbilledet, efter hver ændring.) Hvis der trykkes på boksen Plus, tilføjes der et felt identiske med det felt, hvor Plus boksen står. Hvis der trykkes på boksen Pil op eller Pil ned, flyttes teksten, der står i feltet, enten et felt op eller et felt ned. Dette kan kun lade sig gøre, hvis der findes to eller flere identiske felter (de kan tilføjes via den ovenstående beskrevne boks Plus ). Rettigheder Via denne funktion kan der ændres i hvilke rettigheder de forskellige grupper skal tildeles. Dette kan kun gøres ved de datasæt, man er ejeren af (owner). Ved at klikke på knappen Privileges fås følgende skærmbillede, se Figur 25: Figur 25 Viser rettighedsvinduet, hvor man kan tildele forskellige gruppe forskellige rettigheder Kategorier Ved at trykke på knappen Kategorier fremkommer der et skærmbillede, hvori datasættet kan tildeles X antal kategorier (disse er foruddefineret). At tildele et datasæt en given kategori gøres ved, at afkrydse ud for den kategori, der ønskes afkrydset. Denne procedure er vidst ved Figur

20 Figur 26 Viser, hvorledes en kategorisering af et datasæt kan foretages Slette Ejeren af et datasæt har ydermere mulighed for at anvende funktionen Slette, som sletter det pågældende datasæt. Når funktionen anvendes, popper der en bekræftelses-boks op (pop-up), hvori det bekræftes, om datasættet skal slettes. Funktioner der benyttes af systemejere Her beskrives nogle funktioner, som primært benyttes af systemejere. Disse er: Hvordan der linkes til et datasæt Hvordan der linkes til en WMS-tjeneste for et datasæt Link til datasæt Følgende tre trin skal følgende, såfremt der skal linkes til et datasæt. Link til et datasæt vist via databasen Først trin For at linke til et datasæt skal det unikke id, som tilhører datasættet, anvendes. Dette findes under kategorien Metadata. Denne findes ved at søge efter det datasæt, der skal linkes til og trykke på knappen Vis datasættet (Metadata). Benyt scroll-baren i højre side, indtil følgende skærmbillede fremkommer, se Figur

21 Figur 27 Viser, hvor det unikke id til et datasæt står. Herfra kopieres det område, der er markeret med rød. Altså teksten der står ud for feltet File identifier. Dette kunne fx være følgende string: c642cc64-9d38-45ca-9bcd-35595de5f197. Andet trin Herefter skal URL-adressen anvendes. Tredje trin For at få linket til datasættet sammensættes de to oplysninger fra første og andet trin. Først indsættes URL-adressen fra andet trin. Efter / tilføjes følgende linie: metadata.show?uuid=. Efter = indsættes det unikke id fra datasættet, som fremkom via første trin. Når dette er gjort, fås en URL til det ønskede datasæt, som fx kunne således ud: de5f197 Linket (URL-adressen) kan benyttes til at henvise til det specifikke datasæt. Link til et datasæt vist som HTML Hvis man ønsker at få vist et link til et datasæt udenom GeoNetwork-databasen og vist som HTML, kan dette også lade sig gøre. For at gøre dette, skal de to første trin i ovenstående beskrivelse af, hvorledes der linkes til et datasæt følges. Forskellen ligger kun i de operationer, der skal udføres i tredje trin. Disse beskrives derfor her: Tredje trin v. 2 HTML link Efter URL-adressen i andet trin, tilføjes følgende linie: metadata.show.embedded?uuid=. Efter = indsættes det unikke id fra datasættet, som fremkom via første trin. 21

22 Når dette er gjort, fås en URL til det ønskede datasæt, som fx kunne således ud: Linket (URL-adressen) kan benyttes til at henvise til det specifikke datasæt. Link til en WMS-tjeneste for et datasæt Denne kan ikke beskrives endnu. Kommer snarest. 22

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside.

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Side 1 Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Login til mine websider Du starter med at logge ind som medlem. Herefter klikker du på den

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

Brugervejledning til registrant

Brugervejledning til registrant Brugervejledning til registrant Når man logger på kommer man ind på en side der ser ud som nedenfor. På siden optræder alle de metadatabeskrivelser som man har rettigheder over. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Brugervejledning til oprettelse af metadata

Brugervejledning til oprettelse af metadata Brugervejledning til oprettelse af metadata Når man vælger opret metadata og har valgt template kommer man ind på en side, der ser ud som nedenfor. 1 2 3 4 5 6 1. Layout: Når der skal oprettes metadata

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Magnus WebGuide Kom godt igang med Magnus Søg!

Magnus WebGuide Kom godt igang med Magnus Søg! Magnus WebGuide Kom godt igang med Magnus Søg! Indholdsfortegnelse Log ind 4 Tre indgange til indholdet på Magnus Søg 5 Hvilken indgang skal jeg vælge? 6 1. Søg faglig information 8 1.1 Søgeresultat 10

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse Indholdsfortegnelse Hvad er en henvisningsboks...1 Indsæt en henvisningsboks...2 Tvinge en henvisningsboks på en bestemt side...2 Indsætte metadata...3 Hvordan opretter jeg så metaord?...4 Oprettes en

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Introduktion til redigeringsfaciliteterne 11. august 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Når du har lært de mange måder, hvorpå det er muligt at søge i LARM.fm s materiale, er det relevant at vide, hvilke muligheder du har for at afspille radio-

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside... - 2 - Profil... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 3 - Menupunkter... - 3 - Medier... - 4 - Hjemmesidens

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud 2 KOM I GANG MED VUPTIWEB 2.1 Log på og Log ud 2.1.1 LOG PÅ Du har i mailen fået tilsendt hjemmesidens adresse, login adresse samt brugernavn og adgangskode. Navigér til login adressen og indtast dine

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Go-Kart DMKA Dokumentation

Go-Kart DMKA Dokumentation Go-Kart DMKA Dokumentation April 2009 v.1 Created by MwaZone Auther Mark Weber Andersen Page 2 of 21 Indhold Sidens struktur og opbygning... 3 A. Log-ind... 4 B. Redigere side indhold... 5 Overblik...

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 1 2. Sådan foretager man en søgning 2 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 3 4. Hvordan danner man en pdf fil?

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Webzoo Joomla Beginners Guide

Webzoo Joomla Beginners Guide Webzoo Joomla Beginners Guide Indholdsfortegnelse Joomla Vejledning 2 FTP-opsætning 2 Sektioner, Kategorier og Indhold 3 Sektioner 4 Kategorier 5 Artikler 6 Artikler - Indsæt billede 7 Artikler - Indsæt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 INDRAPPORTERING INDRAPPORTØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Redigering af Nyheder

Redigering af Nyheder Redigering af Nyheder Her er først klikket på Liste i venstre kolonne, derefter på Nyheder i næste kolonne: (Husk at man klikker på ordet og ikke på ikonet!) For at tilføje, redigere og slette nyheder

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Første gang du logger på shoppen, kan du følge denne vejledning, for at komme godt i gang: 1. Gå ind på shop.mto-electric.dk 2. Klik på login i menu-linien 3. Indtast eller kopiér

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Sitecore Foundry 3.0 Introduktion til redigeringsfaciliteterne 25. april 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do Generel information Dette dokument er en brugsanvisning for hjemmesidens back-end brugere, med information om hvordan man logger ind og hvordan man arbejder med hjemmesiden/hjemmesidens funktioner samt

Læs mere

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler Sådan opretter du kursusforløb Vejledning til virksomheder og skoler 2 Som bruger på amukurs.dk kan du skræddersy efteruddannelse til medarbejdere og kursister Med mere end 3.000 kurser, kan det være svært

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.10

Servicebrev BørneIntra version 2.10 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.10 Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD A/S Kundeservice Postboks 531 2730 Herlev Tel. 44 60 10 00 Fax 44 60 47 56

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Tilføj observation Trin for trin

Tilføj observation Trin for trin FakeBase dokumentation Tilføj observation Trin for trin Rev. 1.03 25. januar 2006 / MA Tilføj observation Trin for trin Før du går i gang Denne vejledning vil vise dig, hvordan du tilføjer et objekt til

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere