Af Søren Riis, Evan Selinger og Kyle Whyte. Nudging Utopia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Søren Riis, Evan Selinger og Kyle Whyte. Nudging Utopia"

Transkript

1 Nudging Utopia Af Søren Riis, Evan Selinger og Kyle Whyte Nudge-teknologien kan føre til bedre design, mere hensigtsmæssig adfærd og en bedre verden... helt uden, du opdager det. Metoden tager udgangspunkt i, at vi mennesker er langt mindre rationelle og langt mindre intelligente, end vi selv går og tror. Derfor har vi godt af små, nænsomme og umærksomme skub i den rigtige retning, mener forfatterne 29

2 Er du mand, er du sikkert allerede bekendt med en form for nudge-teknologi i hvert fald hvis du har benyttet dig af et pissoir i Schiphol-lufthavnen i Amsterdam. Ved at placere en afbildning af en flue tæt på afløbet i pissoiret, er rengøringsarbejdet på toiletterne i lufthavnen reduceret dramatisk. Uden at tænke videre over det, sigter de fleste mænd nemlig direkte på fluen, hvorved der opstår cirka 80 procent mindre spild. I den kontroversielle og opsigtsvækkende bog Nudge, tager Richard H. Thaler og Cass R. Sunstein udgangspunkt i dette fænomen og opstiller en række løsninger på både finans- og klimakrisen samt på designet af brugervenlige produkter. Homo Simpson og det dystopiske samfund Oversat til dansk er et nudge et nænsomt lille skub. I Thalers & Sunsteins bog fremstilles nudges som en genial mellemvej mellem frihed og formynderi. Via nudges kan forbud og påbud minimeres, alt imens vores frihed optimeres på en ansvarlig måde. Et nudge kan for eksempel være på sin plads i et moderne supermarked, for at kunderne opnår en sund kost. I den sammenhæng kan et nudge betyde, at man designer indretningen af supermarkedet sådan, at frugt og grønt er let tilgængeligt og placeret i øjenhøjde. Samtidig stilles slikket mere afsides, så det ikke så let viser sig for dem, som i udgangspunktet slet ikke havde søde sager på indkøbssedlen. Det er imidlertid velkendt, at supermarkederne ofte placerer slikket i øjenhøjde ved kasserne, så alle konfronteres med det. Denne fristelse bør ses i sammenhæng med den fedmeepidemi, som hvert år koster sundhedssystemet og virksomhederne milliarder af kroner pga. de relaterede sygdomme 1. Dette er et nudge, som bruges for at fremme menneskers købelyst, også selvom det fremmer sygdom og ikke sundhed. Men princippet er det samme. Det handler om det lille skub for at fremme en bestemt adfærd. Inden vi kigger nærmere på den paradisiske vision bag nudge-teknologier, vil vi først forklare, hvordan, hvorfor og hvor nugdes virker. Tanken bag nudges er, at vi mennesker ikke er fuldstændigt rationelle væsner (homo economicus), der gennem omtanke, viden og en god hukommelse foretager kloge, velovervejede valg. Det meste af tiden handler vi nemlig på mental autopilot. Vi tænker os ikke rigtig om, eller også er vi i vores sansers vold, fx når vi ved kassen i supermarkedet lægger en chokoladebar, som vi egentlig ikke havde til hensigt at købe, op på båndet. Det er kun en forholdsvis lille del af tiden, hvor vi anstrenger os og bruger tid og energi på at reflektere over vores valg. Karikeret, men meget illustrativt, sammenligner Thaler & Sunstein vores hverdags- jeg med Homer Simpson fra den amerikanske tv-tegneserie The Simpsons (1989-). Typen homo simpson står på mange måder i direkte modsætning til homo economicus: Homo simpson tænker kortsigtet, hvis han overhovedet tænker, og er derudover temmelig doven. Vi mennesker er slet ikke så intelligente, som mange går rundt og tror, og vi foretager gang på gang dårlige valg. Vores livsverden er heller ikke så logisk sammenhængende og retfærdig, som vi kunne drømme om. Videnskaberne, som beskæftiger sig med menneskets valg og ræsonnementer 2, har vist, at vi mennesker ofte begår en række af de samme fejl. Vi er generelt set urealistisk optimistiske. Thaler & Sunstein refererer blandt andet til undersøgelser, hvor en række entreprenører blev stillet to forskellige spørgsmål: a) Hvad tror du, sandsynligheden er for succes for en typisk virksomhed som din? b) Hvad er din chance for succes? I forhold til spørgsmål a, hvor deltagerne skulle vurdere den generelle sandsynlighed for succes, angav de fleste svaret 50 procent sandsynlighed for succes. Men når de skulle vurdere sandsynligheden for egen succes, så angav de fleste svaret 90 procent og mange endda 100 procent. Det samme fejlskøn ser man også, hvis man fx spørger nygifte par om sandsynligheden for skilsmisse. Her vurderer de fleste, at denne udgang er stort set umulig for netop dem, mens statistikken i USA taler sit tydelige sprog: cirka 50 procent af alle vielser ender med skilsmisse. Menneskets verdensfjerne optimisme gør måske, at det ikke bestandigt lander i depression over verdens sande dystopiske tilstand men denne optimisme medfører også, at vi gang på gang begår fejltrin og bliver snydt. Vi tror fx på store lottogevinster, vi i virkeligheden aldrig vil få, og vi regner med, at vi flyder oven på, hvis (eller når) klimaforandringer virkelig kommer. Forbinder man denne optimisme med vores forskellige fremgangsmåder til bevidst at ræsonnere, så ser det ikke meget bedre ud, tværtimod. I vores dagligdag bruger vi ofte en række tommelfingerregler, som er tilfældige og ofte særdeles misvisende. Et ræsonnements udgangspunkt bliver ofte styret mere eller mindre vilkårligt af den givne kontekst. En gruppe universitetsstuderende blev fx spurgt om to spørgsmål i denne rækkefølge: 1) Hvor lykkelig er du? 2) Hvor ofte er du på date? Sat op på denne måde, var der stort set ikke nogen korrelation mellem de to spørgsmål. Men stillede man derimod spørgsmålene omvendt til en anden gruppe studerende, så viste der sig et helt andet billede. Dem, som ikke havde haft en date i lang tid, tog udgangspunkt i dette faktum til at besvare spørgsmål nummer to og følte sig pludselig temmelig miserable. De svarede derfor også meget mere negativt end den første kontrolgruppe. Vi mennesker bruger også en anden metode til at afgøre vore valg og fremtidige handlen, som dog ikke er mindre tilfældig end eksemplet ovenfor. Hvor meget det enkelte menneske bekymrer sig om risikoen forbundet 30

3 Ved at placere en afbildning af en flue tæt på afløbet i pissoiret, er rengøringsarbejdet på toiletterne i lufthavnen reduceret dramatisk. Uden at tænke videre over det, sigter de fleste mænd nemlig direkte på fluen, hvorved der opstår cirka 80 procent mindre spild Hvis vi skal rette op på verdens gang, og virkelig gøre fremskridt, så bør vi måske starte med at nudge os selv til en mere hensigtsmæssig adfærd med fx atomkraft, terrorisme, Creutzfeldt-Jacob-Syndrom, H1N1, bilkørsel, solbadning og flyrejser afhænger af, hvor let eksempler på den pågældende fare dukker op i vores bevidsthed. Hvis der fx lige har været et større flyuheld, bliver vi generelt langt mere bange for at flyve, selvom den almene flysikkerhed er stigende. Og har der lige været et jordskælv, så køber folk langt flere forsikringspolicer mod jordskælv end ellers. Mange mennesker var også særdeles bange for Creutzfeldt-Jacob-Syndrom i 2001, lige indtil to fly fløj ind i Twin Towers i New York, USA, hvorefter Creutzfeldt-Jacob-frygten gled helt i baggrunden og blev erstattet af en epidemi af frygt for terror og had mod muslimer. Forbinder vi dette uforskønnede close up af vores adfærd med menneskets velkendte dovenskab, så er vi ved at nå det triste gudsforladte sted, hvor de fleste gerne vil skrive under på et nudge i den gode retning. Menneskets dovenskab viser sig ifølge forfatterne til bogen Nudge blandt andet ved, at vores adfærd har en stor grad af inerti. Der skal meget til før, vi overhovedet overvejer at ændre på status quo. Vi accepterer derfor også ofte standardindstillingen på diverse produkter. Ved køb af ny mobiltelefon er det fx sjældent, at voksne mennesker ændrer på ringetonen. Har vi først tegnet abonnement på en avis, kan der gå måneder eller år, inden vi afbestiller den, selvom vi egentlig aldrig rigtig får den læst. Det er denne tilstand og dette miljø, som vi mennesker handler i til daglig. Den sarkastiske portrættering af Springfield, Homer Simpsons hjemby, synes måske fjernt fra de flestes forestillinger om vores egen verden men noget lader til, at den i virkeligheden kommer ganske tæt på at være en fordobling af vores eget samfund, som leverer den ene store krise efter den anden. Med andre ord er den dystopiske baggrund, som fordrer nudge-teknologierne, egentlig det samfund, vi selv lever i. Hvis vi skal rette op på verdens gang, og virkelig gøre fremskridt, så bør vi måske starte med at nudge os selv til en mere hensigtsmæssig adfærd. På autopilot mod paradis Når vi kender vore egne typiske fejltrin, så er målsætningen med nudges at indrette verden på en måde, som kompenserer for dem. Visionen er at gøre verden til et genialt, paradisisk sted for os mennesker at udfolde os. Missionen består i at forvandle de miljøer, vi arbejder og lever i til dagligt, til en form for sikre kravlegårde, hvor der skal en ekstra anstrengelse til, før man kan falde og slå sig. Set i dette lys kan vi også beskrive nudges som en form for fysiske og mentale støttehjul. For at designe det rette bruger-, borger- og kundevenlige miljø, er der brug for en slags eksperter, som Thaler & Sunstein kalder choice architects (valg-arkitekter). Disse arkitekter skal være velbevandrede i videnskaben om menneskelige valg og konstruere så intelligente omgivelser og brugerflader, at vi begår så få fejltrin som muligt og i det hele taget handler mere i overensstemmelse med vores egne interesser. På den måde behøver vi egentlig ikke at tænke os videre om; mere eller mindre automatisk vil vi, ved hjælp 31

4 Tanken bag nudges er, at vi mennesker ikke er fuldstændigt rationelle væsner (homo economicus), der gennem omtanke, viden og en god hukommelse foretager kloge, velovervejede valg. Det meste af tiden handler vi nemlig på mental autopilot at valg-arkitekternes arbejde, lempeligt blive skubbet (nudged) i den rette retning. Forfatterne sammenligner flere gange disse eksperter med stormestre i skak, der kan se og forudse, hvornår forskellige træk fører til umiskendelige nederlag. Ved at give os et rettidigt lille skub i den rigtige retning, vil valg-arkitekterne skridt for skridt gøre livet mere lykkeligt for os. Undertitlen til Thaler & Sunsteins bog, Nudge, er i fin samklang med denne overordnede paradisiske vision: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Nudge-vision har haft stor appel til politiske ledere på såvel den politiske højre- som venstrefløj. Både David Cameron i England og Barack Obama i USA har således vist stor interesse for at nudge sig til et bedre samfund. Nudging i praksis Vi vil nu prøve at se nærmere på nogle af de forslag til konkrete nudges, som Thaler & Sunstein anfører i deres bog, og som kan hjælpe med at realisere den overordnede positive vision om et effektivt og lykkeligt samfund. De fleste er enige om, at finanskrisens primære årsag er de mange subprime-boliglån. Som mange efterhånden ved, er disse lån kendetegnet ved ofte at være afdragsfrie, at de har en ekstra lav rente de første par år, og at de er forholdsvis svære at gennemskue og sammenligne. Oversat til denne sammenhæng vil et nudge kunne bestå i, at standardindstillingen på boliglån er et fastforrentet obligationslån, som jf. ovenstående indsigt og erfaring vil medføre, at flere mennesker ville vælge denne mere sikre form for finansiering. Transparens og standardisering i bankernes opstilling af afdrag, renter og gebyrer, er endnu et finansielt nudge. Det vil nemlig føre til, at forskellige produkter meget lettere kan sammenlignes, hvorved man selv selv med vores normalt begrænsede mentale kapacitet kan foretage det bedst mulige valg. Derudover viser undersøgelse af pensionsopsparingsordninger, at mange folk er villige til at bruge en fast procentdel af deres fremtidige lønstigninger på opsparing, hvis bare de bliver spurgt. Analogt kunne bankens standardindstilling i forhold til afdragsfrie boliglån være koblet til, at fremtidige lønstigninger automatisk skulle føre til større afdrag på lån, medmindre man eksplicit ønskede noget andet. Dette er specielt aktuelt, hvis en kunde har et subprime-lån med afdragsfrihed, eftersom den føromtalte optimisme let kan bidrage til at skabe urealistisk høje forventninger til den fremtidige indtjening. Via disse nudges ville samfundet finansielt set blive mere stabilt, privatøkonomien ville blive sundere og markedets luner udeblive og det uden, at den enkelte borger behøver at foretage sig noget særligt. Thaler & Sunstein byder også ind med mulige nudges til at sikre en grøn og bæredygtig fremtid. Grundlæggende set er der nemlig ikke brug for store lovændringer, men blot for lempelige skub, for at opnå et effektivt og mere bæredygtigt samfund. Som forfatterne påpeger, så er energi for det meste usynlig for brugerne. De er derfor ofte ikke klar over, hvor meget energi, de bruger. Derfor vil en klar visuel indikation på energiforbruget ofte have en positiv effekt. Thaler & Sunstein henviser til en undersøgelse, som viser, at forbrugere, der blev udstyret med en kugle, der lyste rødt, når de brugte meget energi, og grønt, når deres energiforbrug var lavt, reducerede deres energiforbrug med 40 procent i forsøgsperioden. I Kina har hvert enkelt hjem derimod slet ikke nogen energimåler, hvorfor der er et ringere incitament til at spare på strømmen. I Danmark skal vi afregne strømmen individuelt, men vores energimålere er ikke smukt designet og har heller ikke noget særligt smart interface. De er derfor ofte gemt godt og grundigt af vejen, og de kan derfor ikke nudge os i en bæredygtig retning. Et samfund med allestedsnærværende nudges ville køre som en velsmurt maskine med klar kurs mod paradisiske tilstande. I dette drømmesamfund står borgerne rettidigt op om morgenen, fordi de alle har et fint nudgevækkeur med hjul på, som gør, at de om morgenen ikke så let kan trykke på snooze, men derimod bliver trukket 32

5 Det er op til fremtidens borgere og politikere både at drage grænserne for og implementere en række nudgesteknologier i morgendagens brogede samfund. I oplysningens ånd vil vi dog gerne først skabe mere debat om fænomenet ud af sengen for at fange og stoppe vækkeuret 3. Efter at være kommet på højkant, indtager samfundsborgeren et kalorielet morgenmåltid, kører i elbiler på arbejde en elbil, som naturligvis i standardindstillingen kører af sig selv, så den hverken støder sammen med andre biler eller forårsager personskader. Arbejdet er så at sige idiotsikret. Foretager medarbejderne sig usædvanlige ting, bliver de spurgt flere gange, om de nu også er helt sikre, og en række alternative valg vil automatisk blive tilbudt lidt ligesom, når vi i dag forsøger at slette en fil på vores computer. Skulle en medarbejder komme hjem en aften efter en hård dag, hvor vedkommende mod al forventning havde begået en fejl, og derpå starte et skænderi med sin kæreste, så genkender mikrofonerne i murene den højstemte, usædvanlige uvenlige tone, og ud af hjemmets højtalere strømmer der med det samme en beroligende klaverkoncert. Samtidig afsendes en sms fra den digitale psykolog om, at man skal prøve at tænke på det bedste, der er sket den pågældende dag. På grund af den præventive effekt og just in case bliver det hele også optaget på video. Efter gemytterne har lagt sig, kan borgeren med sindsro gå i seng og være veludhvilet til den næste dags udfordringer. For mange er et sådan samfund sikkert slet ikke et paradis, dog godtager vi gerne en række nudges og stræber mod et trygt og effektivt samfund. Teknisk medicin til at løse samfundets problemer kommer ikke uden mulige bivirkninger. Det er op til fremtidens borgere og politikere både at drage grænserne for og implementere en række nudges-teknologier i morgendagens brogede samfund. I oplysningens ånd vil vi dog gerne først skabe mere debat om fænomenet. Richard H. Thaler & Cass R. Sunstein: Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Penguin Books, USA SØREN RIIS er MA i filosofi og tysk og ph.d. i filosofi. Han er associeret medarbejder ved Instituttet for Fremtidsforskning og adjunkt på Roskilde Universitet (RUC). EVAN SELINGER er ph.d. i filosofi. Han er Associate Professor of Philosophy på Rochester Institute of Technology, USA. KYLE WHYTE er ph.d. i filosofi. Han er Assistant Professor of Philosophy på Michigan State University, USA. noter 1 Se i den forbindelse også Riis, Søren: Overvægt: En tungtvejende trend, Børsen, Bl.a. psykologi, spilteori og økonomi. 3 Thaler & Sunstein referer til dette ur, som allerede findes. 33

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

ARTIKEL af Jakob Rachmanski MARKETINGTREND TRÆNGER DU TIL SIDE 60

ARTIKEL af Jakob Rachmanski MARKETINGTREND TRÆNGER DU TIL SIDE 60 ARTIKEL af Jakob Rachmanski MARKETINGTREND TRÆNGER DU TIL SIDE 60 ET VENLIGT SKUB? Vanens magt er stor og har afgørende betydning for mange af de valg, vi træffer i hverdagen. Det er derfor vigtigt at

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Lær at begrænse dine negative tanker

Lær at begrænse dine negative tanker Lær at begrænse dine negative tanker Vi skal tage styring over vores tanker og begrænse de negative idéer om, hvad vi kan og ikke kan. Det mener coach og forfatter Jørgen Svenstrup, som i sin bog Du bliver,

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

FRI FOR LUDOMANI HENRIK TINGLEFF

FRI FOR LUDOMANI HENRIK TINGLEFF FRI FOR LUDOMANI HENRIK TINGLEFF 2012 Henrik Tingleff & Danske Spil Omslag og Grafik: Louise Løj Arce Foto: Fotograf Niels Djervad Forlag: Kognitivt Forlag, København, Danmark Fremstilling: Dystan Grafisk

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5. Status for de studerende... 10. Er denne bog noget for dig?...

Indholdsfortegnelse. Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5. Status for de studerende... 10. Er denne bog noget for dig?... Indholdsfortegnelse Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5 Status for de studerende... 10 Er denne bog noget for dig?... 14 Hvorfor det er vigtigt at være en Studiebooster og ikke

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere