ISLAM OG DEN ISLAMISTISKE IDEOLOGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISLAM OG DEN ISLAMISTISKE IDEOLOGI"

Transkript

1 Denne bog er en af to små bøger af Nadeem Irani, der forklarer centrale begreber fra islam. Den anden bog er Islamisk lov. Om sharia og andre begreber, DIIS 2008 ISBN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER NADEEM IRANI ISLAM OG DEN ISLAMISTISKE IDEOLOGI EN KORT INTRODUKTION

2 NADEEM IRANI ISLAM OG DEN ISLAMISTISKE IDEOLOGI EN KORT INTRODUKTION

3 København 2008 DIIS, Strandgade København K Tlf: Web: ISBN: Redaktør: Anni Kristensen Grafisk design: Carsten Schiøler Fotos: s. 4 AP, Ahmed al Husseini s AP, Rahmat Gul s. 25 AP, Atta Awisat s AP, Musadeq Sadeq s AFP, Jean-Philippe Ksiazek s. 45 AP, Kevin Frayer s Polfoto, Rahimullah Yousafzai Tryk: Gullanders Bogtrykkeri A/S Pris: 40,00 kr. inkl. moms Bogen kan bestilles på eller på Nordisk Bog Center A/S Bækvej Haslev Telefon Fax FORORD Islam har i de senere år fået enorm opmærksomhed i Danmark og i Vesten generelt. Politiske begivenheder i de muslimske lande, og begivenheder, der har involverer de muslimske befolkningsgrupper i Europa, er omdrejningspunkt for mediernes og befolkningernes interesse for islam, muslimer og islamisme. Specielt terrorangrebet på World Trade Center i New York den 11. september 2001 har skabt frygt for sammenstød mellem kulturer og har forstærket interessen for at vide mere. Det er blevet klart for mig, at der i den offentlige debat hersker uklarhed om begreberne, når vi taler om islam, muslimer og islamisme. Denne lille bog giver en kort introduktion til, hvad islam er og hvad muslimer tror på. Og den gennemgår kort ideologien bag den specifikke form for islamisme, herunder salafismen, som vi har set vokse frem i Europa de seneste år. Bogen er dermed et forsøg på at

4 forklare begreberne og at bidrage til at afmystificere islam og muslimer og ikke mindst klargøre forskellen på islam og islamismen. Nadeem Irani December

5 ISLAM

6 EN VERDENSRELIGION Islam er næst efter kristendommen den mest udbredte religion i verden med ca. 1,2 milliarder troende. Muslimer udgør majoriteten i 56 lande, heriblandt lande som Indonesien, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Egypten og Nigeria. Derudover findes der store muslimske befolkningsgrupper i Indien, Kina, de centralasiatiske lande, Rusland og i mange europæiske lande. Alene inden for EU s grænser regner man med, at der findes et sted mellem 15 og 20 millioner muslimer. ISLAM BETYDER UNDERKASTELSE Ordet islam er arabisk og betyder underkastelse eller hengivelse. Underkastelse i den forstand, at Gud får mennesket til at underkaste sig og på den måde sikrer, at det hengiver sig til et liv i overensstemmelse med de ønsker, som Gud har for sine skabninger. Når man accepterer islam, accepterer man også Guds regler for menneskeheden, som de er nedfældet i Koranen. Muslimer er del af den samme umma, et abstrakt transnationalt broderligt trosfællesskab, der giver individerne en fællesskabsfølelse og forpligter dem til at varetage fællesskabets interesse, underkastet Guds vilje. Når muslimer accepterer islam, accepterer de dermed samtidig at underkaste sig islams regler for, hvordan de skal leve deres personlige, sociale og spirituelle liv dog med den lille tilføjelse, at muslimer ligesom alle andre tolker og anvender religionens budskaber efter eget forgodtbefindende og temperament. 8 9

7 EN GUD OG FLERE PROFETER For at blive muslim kræves det, at man bekender sig til islam ved at sige trosbekendelsen, Shahada, på arabisk. Der stilles ikke nogen særlige krav om en optagelsesceremoni som i kristendommen. En person er at betragte som muslim, når han helhjertet fremsiger følgende trosbekendelse: Jeg bevidner, at der ingen gud er foruden Gud [Allah], og at Muhammed er Hans profet. Den første del af denne trosbekendelse viser, at islam er en absolut monoteistisk religion. Det vil sige, at den troende bekræfter, at Allah er den eneste gud, og at ingen kan sidestilles med Allah. Allah er den almægtige, skaberen af alt og menneskehedens dommer. Den anden del af trosbekendelsen fastslår, at Muhammed ikke alene er profet, men også Guds sendebud. Profetlæren er central i islam, idet Allah har valgt at tale til menneskeheden igennem sine profeter, heriblandt Jesus, Moses og Muhammed. Islam omfatter og anerkender en række profeter før Muhammed. Abraham, Moses og Jesus er alle nævnt i Koranen. De har ifølge islam alle forkyndt den rette lære om én Gud, men deres budskaber er senere blevet fejlfortolket og ukorrekt redigeret af mennesker til deres egen fordel. Muslimer tror altså på alle de profeter, der er nævnt i Det Nye og Det Gamle Testamente. Dertil kommer, at for muslimer var profeten Muhammed blot et almindeligt menneske. Men på grund af sin forbilledlighed blev han udvalgt af Gud til at overbringe Hans budskab til menneskeheden. Profeten var altså ikke selv guddommelig, som Jesus er i kristendommen. Derfor kan Profeten være et forbillede for alle mennesker, fordi han var et menneske, og ikke et uopnåeligt ideal, som Jesus er for kristne. For muslimer var profeten Muhammed den, der bragte den sidste og endegyldige åbenbaring. Muslimer anser Muhammed for at være profeternes segl fordi hans profeti bekræfter og fuldstændiggør alle tidligere åbenbarede budskaber. Islam bliver altså ikke betragtet som en ny religion, men som fuldstændiggørelsen af den religion, som Gud siden Adam har ladet menneskeheden få indsigt i

8 KORANEN Guds budskab til menneskeheden blev åbenbaret for profeten Muhammed og nedskrevet i Koranen, muslimernes hellige bog. Muslimer tror på, at Koranen blev overbragt af ærkeenglen Gabriel og åbenbaret til Muhammed over en periode på mere end to årtier. Åbenbaringerne startede i år 610 og sluttede ved Profetens død i år 632 e.kr.* uændrede ord fra Allah. Derfor er Koranen den vigtigste kilde til islams troslære, etik og retslære. Koranen består af 114 kapitler af forskellig længde, kaldet sura. Disse suraer indeholder forskellige antal vers, varierende fra 3 til 286, og er ikke struktureret eller opdelt efter emne eller det tidspunkt, de blev åbenbaret, men efter længde. Den tredje kalif, Uthman ibn Affan, fik åbenbaringerne samlet i Koranen ca. 20 år efter Profetens død. Den var dog allerede blevet nedskrevet i samlet form under den første kalif, Abu Bakr as-siddiq, og denne samling dannede en del af grundlaget for nedskrivningen af selve Koranen. Der er enighed blandt muslimer om, at denne version af Koranen repræsenterer de sande åbenbaringer med de * Muslimers kalender følger måneåret og starter i år 622 ved Profeten og hans følges udvandring fra Mekka til Medina. Et måneår er typisk 11 dage kortere end et solår

9

10 DE FEM SØJLER RELIGIØSE RITUALER OG PLIGTER Den troende muslim har en række religiøse ritualer og pligter, fard. Inden for islam har man således fem søjler, som enhver muslim er forpligtet til at følge: For det første skal alle muslimer bekende sig til islam ved at sige trosbekendelsen, Shahada. For det andet påbyder Koranen muslimer at bede, salat, fem gange i døgnet. For det tredje er alle muslimer forpligtet til at betale en religiøs afgift, zakat, der har til formål at hjælpe de økonomisk trængende. For det fjerde påbyder Koranen muslimer at faste, sawm, under ramadanen, der er den 9. måned i det islamiske kalenderår. Denne faste begynder hver dag ved daggry og varer til solen går ned. For det femte påbyder Koranen, at alle muslimer mindst en gang i livet foretager en pilgrimsrejse, hajj, til Mekka, hvis det på nogen måde er muligt.* EN RELIGION,TO GRUPPER: SUNNI- OG SHIAMUSLIMER Islam er en verdensreligion, der praktiseres af mennesker i forskellige kulturer i Asien, Afrika, Amerika og Europa. Derfor findes der kulturelle uoverensstemmelser mellem muslimer. Men der er ikke forskellige trosretninger inden for islam, som det er tilfældet inden for kristendommen Alle muslimer er enige om grundpillerne i islam, dvs. Gud, Koranen, profeten Muhammed og de fem søjler. Men emner som religiøst og politisk lederskab, fortolkning af islamisk lov og forholdet til moderniteten og til Vesten har skabt splittelse mellem muslimer, og det har resulteret i flere forgreninger. Det var netop uoverensstemmelsen om lederskabet efter profeten Muhammeds død, der resulterede i opsplitningen af muslimerne i de to hovedgrupper, sunnimuslimer og shiamuslimer. * Mekka i Saudi-Arabien er muslimernes helligste by og profeten Muhammeds fødested

11 LEDERSKAB EFTER MUHAMMEDS DØD Efter Profetens død var der ikke klare retningslinjer for, hvem der skulle være den næste politiske og religiøse leder. Den største og mest dominerende gruppe af de eksisterende muslimer en gruppe som vi i dag kender som sunnimuslimerne*, der udgør cirka 85 % af alle muslimer i verden mente at det var vigtigt, at lederen, kaliffen, blot skulle have en politisk rolle og ikke være en religiøs leder. Det var baseret på den generelle enighed blandt muslimer om, at profeten Muhammed var den sidste profet og dermed den sidste, der kommunikerede Guds vilje direkte. Den nye leder skulle derfor blot tjene som troens beskytter, men ikke nyde nogen særlig religiøs status. Den anden gruppe som i dag kendes som Shiamuslimerne, udgør de resterende 15 % af alle muslimer. De var og er af den opfattelse, at lederen burde nedstamme fra Profeten selv og ikke kun skulle være en politisk, men også en religiøs leder. Derfor var Ali ibn Abi Talib, Profetens svigersøn og fætter, ifølge shiamuslimerne, den retmæssige efterfølger til Profeten. Ifølge shia-islam blev Muhammeds lederskab og spirituelle autoritet nemlig videregivet til hans slægtninge, med Ali ibn Abi Talib som den første arvtager*. Shiaislam er opdelt i forskellige grupperinger, hvoraf Tolverne og Ismailiterne er de mest dominerende. De generelle uoverensstemmelser shiamuslimerne imellem skyldes basalt set uenighed om antallet af imamer, efterfølgere af Ali, som den enkelte gruppe anerkender som ledere. Sunnimuslimer udgør klart majoriteten i de fleste muslimske lande, herunder lande som Saudi-Arabien, Egypten, Afghanistan og Pakistan. Shiamuslimer udgør flertallet i lande som Iran, Irak, og Bahrain. I Libanon, som ikke har nogen egentlig majoritet, udgør shiamuslimer den største minoritet. * Betegnelsen sunni stammer fra sunna som igen refererer til profeten Muhammeds sædvaner og levevis. Alle muslimer følger denne levevis,men sunnimuslimer understreger vigtigheden af den gennem deres navn. * Det er også heraf, at betegnelsen shia udspringer. Shia kommer af kombinationen shiatun Ali, som betyder Alis tilhængere/parti

12 ISLAMISMEN

13 ISLAM ER IKKE ISLAMISME OG ISLAMISME ER IKKE ISLAM Islamismen er en politisk ideologi, der som udgangspunkt ønsker et samfund baseret på værdier, som de mener eksisterede i islams tidlige alder. Den islamistiske ideologi må ikke forveksles med eller bruges som synonym for muslimer og islam, som vi kender religionen i dag. Det er vigtigt at understrege, at ud af verdens omkring 1,2 milliarder muslimer udgør islamisterne kun en meget lille del, og at de militante islamister igen kun udgør en brøkdel af det samlede antal islamister. Islam er for muslimer et altomfattende system som beskrevet tidligere, men majoriteten af muslimer har ingen hverken skjult eller åben hensigt om at etablere et islamisk styre modsat den lille gruppe af islamister. DRØMMEN OM DET ISLAMISTISKE SAMFUND Betegnelsen islamist blev oprindeligt brugt til at beskrive en islamisk politisk eller social aktivist i islams tidlige tid. Islamister, al-islamiyyun, som vi kender dem i Europa, er drevet af at få deres ideologiske version af islam implementeret som grundpillerne i stater og samfund. Islamismen har altså til formål at skabe en islamisk stat, et kalifat, der er underlagt sharia, islamisk lov (for en kort introduktion til sharia, se Nadeem Irani: Islamisk lov. Om sharia og andre begreber. DIIS 2008). Uenigheden om, hvordan en sådan stat skal se ud, og hvordan den skal opnås, er en af kerneårsagerne til, at der inden for islamismen findes mange forskellige undergrupper

14 SALAFISMEN En af undergrupperne er salafismen. Ordet salafi refererer til de tidlige muslimer det kommer af salaf, som betyder forfædre eller de første generationer, og eksplicit hentyder til de første tre generationer af muslimer, der fulgte profeten Muhammed. Salafisterne er en sunniislamisk gruppe, der er specielt inspireret af den hanbalistiske reformist og jurist Ibn Taymiyyah ( ) uden at de nødvendigvis derfor skal opfattes som underlagt den hanbalistiske retsskole og de senere Muhammed ibn Abd al-wahhab ( ) og Sayyid Qutb ( ).* * Den hanbalistisk retsskole er en af fire dominerende sunniislamiske retsskoler. Se evt. Nadeem Irani: Islamisk lov. Om sharia og andre begreber. DIIS 2008)

15 SANDFÆRDIGE MUSLIMER OG MODERNE MENNESKERS FORFALD For islamisterne udgjorde de første tre generationer af muslimer de sandfærdige og rene muslimer, som det perfekte eksempel på, hvordan muslimer bør praktisere deres religion, og hvordan et samfund bør indrettes. Islam og de islamiske samfund er i islamisternes øjne blevet ledt i fordærv, med amoralsk slaphed og uislamisk afgudsdyrkelse til følge. Det er en udvikling, som de især anser regeringerne i de islamiske lande for at have bidraget til. Islamisterne ønsker derfor at rense islam og bringe samfundene tilbage til den uspolerede og rene islam, som den blev åbenbaret til og fremlagt af profeten Muhammed. Dermed anses nutidig islamisk praksis, så som at tilbede profeter, at dyrke idoler og overtro også for fundamentalt uislamisk. Ritualer, som for eksempel at fejre en profets fødselsdag, tilbedelse af profeternes gravsteder osv, betegnes som shirk: at sætte noget eller nogen i Guds sted. For nogle islamister er demokrati derfor at betegne som shirk, idet Gud har eneret til at herske over jorden og lave regler. Mennesket er sat på jorden for at forvalte Guds love. Det er med denne begrundelse, at disse islamisterne anser demokrati for shirk det frarøver Gud suverænitet. Shirk er derfor også i fundamental modsætning til monoteismen og islam og når noget er shirk, anses det for ikke at være i tråd med god islamisk tro. Islamisterne er generelt modstandere af sufimuslimer og shiamuslimer, som de anser for at være kættere, der tilbeder og dyrker idoler og overtro.* *Sufismen er en gren af islam, der bekender sig specielt til mystikken i islam. Sufimuslimer udtrykker deres kærlighed og forbindelse til Gud igennem poesi og spirituelle former

16

17 TRE SLAGS ISLAMISTER Islamisterne som udgør en begrænset og lille del af verdens muslimer kan groft deles ind i tre kategorier: integrationsorienterede, antiintegrationsorienterede og militante. DE INTEGRATIONSORIENTEREDE Størstedelen af islamisterne tilhører den moderate, integrationsorienterede kategori, som accepterer strukturen og autoriteten i de samfund, de befinder sig i. De integrationsorienterede islamister anerkender og accepterer statens autoritet og forsøger med de tilgængelige demokratiske og parlamentariske midler at forandre samfundet mod deres ønskede mål det rene samfund, som det fandtes i islams tidlige alder. Eksempler på integrationsorienterede islamister er Det Muslimske Broderskab i Egypten eller AKP i Tyrkiet

18 DE ANTIINTEGRATIONSORIENTEREDE De antiintegrationsorienterede islamister ønsker ikke at integrere sig i samfundet og ønsker heller ikke at benytte sig af parlamentariske rettigheder til at forandre samfundet. De anerkender statens autoritet og dens lovgivning, men de billiger den på ingen måde, idet de anser den for at være shirk. De antiintegrationsorienterede islamister forsøger således med fredelige metoder at modarbejde statens monopol, for at kunne etablere deres eget mål en islamisk stat. Disse ikkevoldelige islamister forsøger ved brug af deres frihedsrettigheder at forme folkestemningen imod en given stats struktur og i stedet arbejde for en transnational islamisk stat, et kalifat. Det er i denne gruppe, at islamister som Hizb ut-tahrir er placeret. Hizb ut-tahrir har ca. 100 medlemmer i Danmark, ud af Danmarks i alt muslimer (tal fra 2007). DE MILITANTE Den sidste og mindste kategori er de militante islamister. De udgør som nævnt en meget lille gruppe af islamisterne. De militante islamister modsætter sig staten og dens autoritet og forsøger at modarbejde den med vold. De ønsker at nedkæmpe de, for dem at se, korrupte og vestligt dominerede antiislamiske regimer, der leder de muslimske lande i moralsk fordærv. Kun ved brug af vold anser de det for muligt at opnå deres mål en ren og uspoleret islamisk transnational stat. Det er i denne kategori, vi finder organisationer som al-qaeda

19

20 1200-TALS-IDEOLOG VAKT TIL LIVE Den førnævnte teolog fra 1200-tallet, Ibn Taymiyyah, spiller en særlig rolle for de militante islamister. Han er den eneste hanbalitiske teolog, der har ytret, at når regeringer, ledte islamiske lande på måder, der var uforenelige med islam (og derfor var skyldige i en alvorlig synd) kunne de styrtes, og lederne dræbes. Hans synspunkt står i modsætning til de traditionelle sunniteologer og -jurister, som var, at selvom en hersker/regent var skyld i synd, var det vigtigere at opretholde den sociale orden, end at straffe herskeren/regenten for hans dårlige karakteregenskaber. Deres argument var, at det var Gud og kun Gud, der havde magten til at dømme syndere og afgøre, hvorvidt de skulle leve eller ej. Af denne grund mente de traditionelle teologer, at herskere/regenter og regeringer ikke kunne dømmes af deres undersåtter. I det hele taget kunne intet menneske efter deres mening dømme, om et andet menneske var rettroende eller ej det var op til Allah. For Ibn Taymiyyah var denne opfattelse dog ikke tilstrækkelig. Det var hans observering af mongolerne under Djenghis Khan der lå til grund for hans holdning. Selvom mongolerne havde konverteret til islam, fortsatte de med at følge Djengis Khans såkaldte yasalovkodeks i stedet for den islamiske sharialovgivning. For Ibn Taymiyyah var mongolerne derfor at betragte som kættere og ikke spor bedre end de afgudsdyrkere, der havde eksisteret i landet før islams indpas. I en fatwa erklærede han derfor mongolerne for hedninge, der skulle bekæmpes. Som forfatteren John L. Esposito skriver om emnet: Denne fatwa skabte præcedens: Selvom mongolerne hævdede at være muslimer, gjorde deres undladelser med hensyn til at indføre sharia dem til frafaldne og derfor et lovligt mål for jihad. Muslimske borgere havde derfor ret, endda pligt, til at gøre oprør imod dem og føre jihad. (John L. Esposito, What everyone needs to know about Islam, Oxford University Press, 2003, side 54)* * En fatwa er en islamisk juridisk udtalelse. For en nærmere forklaring, se Nadeem Irani: Islamisk lov. Om sharia og andre begreber. DIIS

21 Ibn Taymiyyahs synspunkter og verdensanskuelser bliver nu igen vakt til live, idet de har inspireret mange militante islamister, såsom Sayyid Qutb, Osama Bin Laden og Ayman Al-Zawahiri i deres modstand mod Vesten og uislamiske regeringer i den muslimske verden. Synspunkterne har spillet en afgørende rolle i det 19. og 20. århundrede, og Ibn Taymiyyahs begrebsverden fik sin genopblomstring i 1990 erne med Osama bin Ladens terrornetværk al-qaeda. Ibn Taymiyyahs værker bliver ivrigt brugt af al-qaeda, og hans synspunkter kan findes gengivet i diverse al-qaedamanualer. * For at undgå modstridende fortolkninger og domsafsigelser i årene efter profeten Muhammeds død udviklede islamiske retslærde op gennem 800-tallet en islamisk retsvidenskab kaldet fiqh. Den skulle skabe konsensus, udrede og standardisere brugen af islamisk lov. Blandt sunnimuslimerne etablerede der sig fire retsskoler, madhabib, der alle var opkaldt efter deres stifter: den hanafitiske retsskole efter Abu Hanifa, den malikitiske retsskole efter Malik ibn Anas, den shafiitiske retsskole efter al-shafi i og den hanbalistiske retsskole efter Ahmad ibn Hanbal. For en uddybning, se: Nadeem Irani, Islamisk lov. Om sharia og andre begreber, DIIS De militante islamister er for de flestes vedkommende stærke modstandere af de fire grundlæggende sunniislamiske retsskoler,* og mener i stedet, at Koranen og sunna, dvs. Profetens sædvaner, er nok til at vejlede rettroende muslimer

22 JIHAD Begrebet Jihad bliver brugt jævnligt af de vestlige medier, når de skal forklare islamisternes vold. Men jihad kan ikke oversættes direkte til hellig krig, sådan som vestlig medier ofte gør. Det er et langt mere kompliceret begreb. Jihad betyder på arabisk at kæmpe eller at stræbe efter noget. Det er den daglige kamp alle muslimer bør kæmpe imod det onde og mod alt det, der ifølge islam anses for at være skadeligt. Den skal fremme alt det, der i islam anses for at være det gode. Det er ikke kun en fysisk kamp, men også en åndelig eller spirituel kamp, der omfatter menneskelige handlinger og tanker. I islamisk litteratur opereres der med fem forskellige slags jihad: 1. Sjælens og hjertets jihad, jihad bin nafs/qalb, er den indre jihad og referer til den daglige kamp muslimer kæmper mod sig selv, for at fremme deres gode bevidsthed og blive bedre personer. 2. Tungens jihad, jihad bil lisan, er kampen mod det onde, der kæmpes med ord. Det kan være i form af missionsarbejde, dawa, prædikener, (khutbahs) eller på anden vis, hvor man fremmer det gode med ordets kraft. 3. Pennens jihad, jihad bil qalam/ilm, er kampen for Guds vilje igennem studier af islam, redegørelser og forklaringer igennem skrift. Det omfatter også den indsats man leverer inden for videnskaben. 4. Håndens jihad, jihad bil yad, er den kamp man kæmper mod alt det onde igennem krop, helbred og arbejdsindsats. Det kan blandt andet være en pilgrimsrejse, Hajj, at tage sig kærligt af sine gamle forældre, at yde økonomisk støtte til jihad og at deltage i politiske aktiviteter for at fremme islam. 5. Sværdets jihad, jihad bis salf eller qital fi sabilillah, er væbnet kamp for Gud. Jihad er altså ikke blot hellig krig. Det har for mange muslimer en meget positiv betydning, hvor det blandt andet har en apolitisk og spirituel form. Jihad kan f.eks. være en stræben efter at blive et bedre menneske ved at tage sig af dem, der ikke kan tage vare på sig selv

23 MODERNE UVIDENHED DEN NY JAHILIYYAH Et andet begreb, der også siden 1990 erne har fået en del opmærksomhed fra islamisternes side, er begrebet jahiliyyah, en islamisk betegnelse for den præislamiske tid, som var præget af uvidenhed. Jahiliyyah refererer til den tid, hvor islam endnu ikke var blevet åbenbaret for mennesket, og hvor man derfor levede i et amoralsk samfund uden viden om den ene og sande Gud og Hans guddommelige love. Jahiliyyah er blevet genoptaget af islamistiske ideologer som Abu al-ala Mawdudi og Sayyid Qutb. De fortolker den sekulære modernitet som den nye jahiliyyah, hvor mennesker dominerer andre mennesker frem for at underkaste sig Gud. Denne jahiliyyah omfatter både regeringer, institutioner og ideologier, der baserer sig på andre værdier end Guds. Ifølge de islamistiske ideologer tror mennesker i den moderne verden, at de kan indrette den på basis af menneskeskabte værdier, men de glemmer, at suveræniteten kun tilhører Gud og at de derfor nødt til at indrette samfundet i overensstemmelse med de guddommelige love og regler, som Gud har opstillet i åbenbaringerne. Den eneste mulighed for at rette op på samfundet er efter denne opfattelse at implementere islamiske love, værdier og principper. De militante islamister gør brug af sådanne fortolkninger, i form af tafsir, til at retfærdiggøre væbnet kamp, jihad, mod de sekulære regimer

24 TAFSIR Tafsir betyder forklaring og er kommentarer til og forklaringer på Koranens tekster. De bruges til at forklare konkrete problemstillinger og til nyfortolkning af klassiske tekster. Blandt de mest bemærkelsesværdige og kendte værker fra de islamistiske ideologer finder man Sayyid Qutbs I Koranens skygge og Sayyid Abu Ala Mawdudis Forståelse af Koranen. Den person, der skriver en tafsir, kaldes for en mufassir. Mufassiren kan gøre brug af fem kilder, når han skal fortolke Koranen: Ud over Koranen og hadith er det oplysninger fra Profetens følgesvende, sahaba, og deres studenter, samt brug af logik og almindelig evaluering af argumenterne, der anvendes. Ud fra disse fem kilder kan en mufassir skrive en tafsir, der uddyber og forklarer Koranens tekster. Det er ifølge Profeten ikke tilladt for en mufassir at fortolke og forklare Koranens betydning udelukkende ud fra hans egen, personlige mening. Men det er netop ved at bruge den metode, at islamister forsøger at argumentere for, at deres militante holdninger har dække i islam

25 AL-QAEDAS BRUG AF ISLAMISKE BEGREBER Det har i høj grad været Al-Qaedas og de militante islamisters strategi at benytte sig af klassiske islamiske begreber som jihad, tawhid (Guds enerådighed) og jahiliyyah for at forsøge legitimere deres handlinger religiøst. Det har de gjort ved netop at angribe traditionelle forståelser af kernebegreberne indenfor islam, for eksempel ved at omfortolke hvornår der er tale om offensiv og defensiv jihad. Et eksempel på denne radikale omfortolkning er deres legitimering af selvmordsoperationer. Inden for islam er selvmord ikke tilladt. Det er Allah der giver og tager liv det er alle muslimer enige om. Men for at kunne gøre brug af selvmordsangreb, omfortolker de militante islamister hvornår der i islamisk forstand er tale om selvmord. De argumenterer for, at der kun kan være tale om selvmord i islamisk forstand, hvis selvmordet skyldes egne egoistiske motivationer. Selvmordsoperationer er ikke egoistiske, men sker for at beskytte islam. Med andre ord er selvmord til fordel for islam ikke rigtigt selvmord, set med de militante islamisters øjne. På samme måde er det ofte de militante islamisters forvrængede brug af andre klassiske islamiske begreber, der er årsag til, at islam ofte uretmæssigt kædes sammen med ekstremisme og den militant islamisme

26

27 ORDLISTE Abu al-ala Mawdudi 42, 44 Abu Bakr as-siddiq 12 Abu Hanifa 41 afgudsdyrkelse, shirk 26, 37 Ahmad ibn Hanbal 41 Ali ibn Abi Talib 18 Al-islamiyyun, islamister 22 ff Allah 10 Al-Shafi i 41 antal muslimer i EU 8 i verden 8 militante 22 sunni og shia Ayman Al-Zawahiri 38 bøn, salat 16 de fem søjler de første generationer 24, 26 demokrati og islamister 26, den hanafitiske retsskole 24, 38, 41 den hanbalistiske retsskole 38, 41 den malkitiske retsskole 38, 41 den shafiitiske retsskole 38, 41 Det Muslimske Broderskab 30 Fard, religiøse ritualer og pligter 16 faste, sawn 16 fatwa, Islamisk juridisk udtalelse 37 fem søjler, de fiqh, islamisk retsvidenskab 41 forfædre 24 følgesvende, Profetens, sahaba 44 første generationer, De 24, 26 hadith, normative fortællinger om profetens udredninger 44 hajj, pilgrimsfærd 16, 39 hanafitiske retsskole, Den 38, 41 hanbalistisk 24, 36, 41 hanbalistisk teolog 36 hanbalistiske retsskole, Den 38, 41 hellig krig 39, 40 Hizb ut-tahrir 32 Ibn Taymiyyah 24, imam 19 Islamisme og demokrati 26, og staten 23,

28 islamisk lov, sharia 17, 23, 37, (38), (41), 43 islamisk retsvidenskab, fiqh 41 islamisk stat, kalifat 23 islamisme og demokrati 26, og staten 23, islamistisk ideologi 22 ff islamistiske ideologer 30, 31 islamister, al-islamiyyun 22 ff integrationsorienterede 30, 31 antiintegrationsorienterede 30, 32 militante 22, 30, 33, 36, 38, 43, 44, ismailiter 19 jahiliyyah, uvidenhed 42-43, 46 jihad, anstrengelse eller stræben 37, 39-40, 43, 46 kalif 12, 18 kalifat 23, 32 Koranen 9, 12-13, 38, 44 korankapitel, sura 13 kættere 27 lederskab, religiøst og politisk levevis og sædvaner, Muhammeds 18, 40 lov, islamisk 17, 23, 37, (38), (41), 43 madhabib, de sunniislamiske retsskoler 38, 41 Malik ibn Anas 41 malkitiske retsskole, Den 41 modernitet 17, 26, 42 Muslimske Broderskab, Det 30 mussafir, en person der skriver en religiøs udredning (tafsir) 44 Mekka 16 Muhammed ibn Abd al-wahhab 24 Muhammed, Profeten , 24, 26, 40, 41, 44 Osama Bin Laden 40 pilgrimsfærd, hajj 16 pligt 16 politisk og religiøst lederskab 17, 18 Profeten Muhammed , 24, 26, 40, 41, 44 Profetens Muhammeds sædvaner og levevis 18, 38 ramadan, den muslimske fastemåned 16 retsskole 38, 41 Den hanafitiske 41 Den hanbalistiske 24, 41 Den malkitiske 41 Den shafiitiske 41 religiøs afgift, zakat 16 religiøse ritualer og pligter, fard 16 religiøst og politisk lederskab 17, 18 retsvidenskab, islamisk

29 ritualer 16, 26 sahaba, Profetens følgesvende 44 salaf, salafi, forfædre eller de første generationer 24 salafisme, salafister 24 salat, bøn 16 sawn, religiøs afgift 24 Sayyid Qutb 24, 38, 42, 44 selvmordsaktioner shafiitiske retsskole, den 41 shahada, trobekendelsen 10, 16 sharia, islamisk lov 17, 23, 37, (38), (41), 43 shia, fælles betegnelse for shiamuslimer 19 shia-islam 17, shiamuslimer 17, shirk, den synd at sætte noget i Guds sted 26-27, 32, 36 stat og islamister 23, sufimuslimer 27 sufisme 27 sunna, Profeten Muhammeds sædvaner og levevis 18, 38 sunni, fælles betegnelse for sunnimuslimer 18 sunnimuslimer 17, 18-19, 24 sunniislamiske retsskoler, madhabib 40 sunniteologer og -jurister 36 sura, Korankapitler 13 sædvaner og levevis, Profeten Muhammeds 18, 38 søjler, de fem tafsir, forklaringer til Koranen 43, 44 tawhid, Guds enerådighed 46 tolvere 19 traditionelle sunniteologer og -jurister 36 trobekendelsen, shahada 10, 16 umma, muslimsk trosfællesskab 9 Uthman ibn Affan 12 Vesten, vestlig 17, 33, 38 væbnet kamp 40, 43 zakat, religiøs afgift 16 åbenbaring

30

ISLAMISK LOV NADEEM IRANI OM SHARIA OG ANDRE BEGREBER DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

ISLAMISK LOV NADEEM IRANI OM SHARIA OG ANDRE BEGREBER DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Denne bog er en af to små bøger af Nadeem Irani, der forklarer centrale begreber fra islam. Den anden bog er Islam og den islamistiske ideologi. En kort introduktion. DIIS 2008 ISBN 978-87-7605-261-4 9

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk INDFØRING I ISLAMISKE BEGREBER OG KRIGSFØRELSE Nadeem Irani DIIS Working

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM):

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM): Islam - kort fortalt Islam og muslimer Budskabets sammenhæng Islams "fem søjler" Mennesket og den frie vilje Koranen og Hadith Meningen med tilbedelsen Islamisk livsførelse Det historiske perspektiv Islams

Læs mere

Islam. Islams historiske udvikling

Islam. Islams historiske udvikling Islam Islam, vb. (salama): fred, harmoni, hengivelse, underkastelse Muslim: den, der underkaster sig Allah er almægtig - har krav på msk.ts abs. lydighed Underkastelse i taknemmelighed over for den, man

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt RIGSADVOKATEN Bilag 2 J.nr. 2006-41-0151 15. marts 2006 Islam og profeten Muhammed 1. Indledning Dette bilag indeholder en kort beskrivelse af islam og

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Kampen om jihad. September Executive summary. Anne Kirstine Waage Beck

Kampen om jihad. September Executive summary. Anne Kirstine Waage Beck Executive summary I de vestlige bestræbelser på at imødegå al-qaedas budskab florerer ideen om at man kan udnytte intern ideologisk uenighed blandt muslimer i indsatsen. Særligt anvendeligt virker det,

Læs mere

Kristendom. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

Kristendom. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 Kristendom & Islam Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Kristendom & Islam Af Johan Galtung (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Sandheder udelukker ikke hinanden Konfliktarbejder: Hvorfor

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution STUK Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Religion C Jesper Kikkenborg 2C Oversigt

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

Vestens unuancerede billede af islam

Vestens unuancerede billede af islam Interview Maj 2009 Vestens unuancerede billede af islam Interview med Dietrich Jung af Lars Ole Knippel Den nyudnævnte professor ved Center for Mellemøststudier, Dietrich Jung, siger, at mange glemmer,

Læs mere

Militant islamistisk radikalisering

Militant islamistisk radikalisering 28. april 2016 Militant islamistisk radikalisering Sammenfatning Militant islamistisk radikalisering kan beskrives som en dynamisk proces, hvor et individ konverterer til en radikal fortolkning af islam.

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Indhold. Forord 13. Indledning 17

Indhold. Forord 13. Indledning 17 Indhold Forord 13 Indledning 17 1 Generelt om islam 19 Islams udbredelse 19 Idealet om enhed og de mange forskellige former for islam 19 Fire centrale begreber 21 En fredelig eller en voldelig religion?

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

5. Hadj, pilgrimsfærd til Mekka: Skal udføres én gang i éns levetid, hvis man økonomisk og fysisk er i stand til det.

5. Hadj, pilgrimsfærd til Mekka: Skal udføres én gang i éns levetid, hvis man økonomisk og fysisk er i stand til det. Nedenstående tekstuddrag fra Koranen er medtaget i dybeste respekt for Islam og profeten Muhammed og hans tilhængere. Tekstuddragene er sammenholdt med, hvad Sathya Sai Baba i forskellige taler har sagt

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4.s.e. påske 2015.docx. Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4.s.e. påske 2015.docx. Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16. Det er forår. Trods nattekulde og morgener med rim på græsset, varmer solen jorden, og det spirer og gror.

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Islam & Demokrati 2009

Islam & Demokrati 2009 1. Indledning:...4 1.1 Motivation og indledning...4 1.2 Problemformulering...5 1.3 Afgrænsning og metode...5 1.3.1 Projektdesign...8 2. Begrebsafklaringer...9 3. Islam...11 3.1 Introduktion...11 3.2 Sunni-

Læs mere

ebog ISBN 9788799348411 *hii7j9 TUYURr

ebog ISBN 9788799348411 *hii7j9 TUYURr ebog ISBN 9788799348411 *hii7j9 TUYURr Sendebudet Historien om profeten Muhammed og islam Amér majid TRONEN Sendebudet Historien om profeten Muhammed og islam. Udgivet første gang i 2004 af Forlaget Gyldendal.

Læs mere

ÅNDSFRIHED OG DANSKE SKOLER

ÅNDSFRIHED OG DANSKE SKOLER ÅNDSFRIHED OG DANSKE SKOLER NÅR ALLE SKAL KUNNE VÆRE HER, HVOR MANGE GUDER (OG BØRNELIV) ER DER PLADS TIL? Sally Anderson, lektor, Ph.d., Aarhus Universitet Få studier af muslimer på landet Jyske stationsbyer

Læs mere

Introduktion til Koranen

Introduktion til Koranen Introduktion til Koranen Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Koranen?... 1 2 Hvordan Koranen er blevet bevaret... 1 3 Recitationer af Koranen... 3 4 Koranen

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Kategorier af Islamiske regler

Kategorier af Islamiske regler Kategorier af Islamiske regler Fard, Wajib, Sunna, Makruh og Haram Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer de forskellige regler fra?... 1 2 De enkelte kategorier... 3 2.1 Oversigt... 3 2.2 Uddybning af hver

Læs mere

En fatwa mod Islamisk Stat

En fatwa mod Islamisk Stat En fatwa mod Islamisk Stat Både Al-Qaeda og Islamisk Stat drømmer om jihad i Indien. Det er hinduismens arnested og de vantros højborg, og Slaget om Indien er en forudsætning for den islamiske dommedag.

Læs mere

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker TPL-skema USH4 kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse problemstillinger / Eleven

Læs mere

Englene i Kristendom og Islam

Englene i Kristendom og Islam Englene i Kristendom og Islam En komparativ primærkilde analyse af Biblen og Koranen Aalborg Seminarium Fag: Kristendomkundskab og livsoplysning Eksamensmåned og-år:. 06-2006 Studienr.: Stamhold: Søjle:

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Hvor får din viden fra?

Hvor får din viden fra? Hvor får din viden fra? Indholdsfortegnelse 1 Idéen om at følge Quran og Sunna... 1 2 Kompetencer... 2 3 Et spørgsmål om tillid... 4 4 Den rette vej... 5 1 Idéen om at følge Quran og Sunna I enhver tid

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau)

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau) Årsplan for kristendom i 4. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Euroislam - eksisterer det i Danmark? af dr.theol. Lissi Rasmussen, stiftspræst og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter, København

Euroislam - eksisterer det i Danmark? af dr.theol. Lissi Rasmussen, stiftspræst og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter, København Euroislam - eksisterer det i Danmark? af dr.theol. Lissi Rasmussen, stiftspræst og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter, København I hvilken retning udvikler islam sig i Danmark? Er det muligt at være

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011/12 Institution VUC Holstebro/Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Religion C Camilla

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

Islam og Kristendom Forskelle og Ligheder

Islam og Kristendom Forskelle og Ligheder Islam og Kristendom Forskelle og Ligheder Diskussioner om islam og kristendom er meget oppe i tiden, og det er svært at komme igennem sin avis uden referencer til begge religioner. Men hvor store er forskellene,

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013-2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Religion

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32. Prædiken til seksagesima søndag 2016 31-01-2016 side 1 Prædiken til seksagesima søndag 2012. Tekst: Mark. 4,26-32. Det er da nemt at være bonde. Put nogle korn i jorden, så kommer det hele af sig selv.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens

Læs mere

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid Den sande tro 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro Den sande tro fra Abraham til endens tid Hvilken religion fortæller os sandheden? Emne 1 Den sande tro fra Abraham til endens tid Der findes mange

Læs mere

Bismillah ir-rahman ir-rahim I Guds, den Allernådigstes, den Allerbarmhjertigstes navn.

Bismillah ir-rahman ir-rahim I Guds, den Allernådigstes, den Allerbarmhjertigstes navn. Forord til Islam Koran, Hadith, Sharia (2015) Bismillah ir-rahman ir-rahim I Guds, den Allernådigstes, den Allerbarmhjertigstes navn. Tak, fordi du siger højt, hvad jeg og mange andre muslimer tænker,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Tina

Læs mere

ANALYSE Oktober Opskriften på Jihad. Helle Lykke Nielsen

ANALYSE Oktober Opskriften på Jihad. Helle Lykke Nielsen ANALYSE Oktober 2010 Opskriften på Jihad Helle Lykke Nielsen D. 30. september er det 5 år siden, Muhammed-tegningerne blev trykt i Jyllandsposten, og i den anledning kan det være passende at gøre status

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Af Carsten Ploug Olsen Del 2

Af Carsten Ploug Olsen Del 2 Islam Set ud fra billedet af Gud som Lysets og kærlighedens Almagt. En kritisk kommentar til koranen, profetens udsagn og sædvane, islamisk lov og vej, hellig krig (eller anstrengelse) og de fem søjler

Læs mere

Vestre Landsret 5. afdeling

Vestre Landsret 5. afdeling Vestre Landsret 5. afdeling PRESSEMEDDELELSE J.nr. V.L. B-2423-06. Den 19. juni 2008. FRIFINDELSER I MUHAMMEDSAGEN Vestre Landsret har i dag den 19. juni 2008 afsagt dom i sagen, der i offentligheden er

Læs mere

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI Jurist- og Økonomforbundets Forlag Pragmatisme er en amerikansk tankeretning vendt mod vanetænkning og virkelighedsfjerne teorier fra omkring år 1900, der i de

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Af Agnete Raahauge, Tidehverv 2016, nr. 9, s

Af Agnete Raahauge, Tidehverv 2016, nr. 9, s Af Agnete Raahauge, Tidehverv 2016, nr. 9, s. 169-170 Ayaan Hirsi Ali udtrykker i sin bog Kætter fra 2015 håbet om en reform af Islam. Det samme gør herhjemme Naser Khader, som i december 2015 var medstifter

Læs mere

Helligånden og Guds Ord

Helligånden og Guds Ord 1 TIL SABBATTEN 7. JANUAR 2017 Helligånden og Guds Ord Ugens vers Introduktion Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed,

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Hjernevask i folkeskolen? Chris2an Suhr Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet

Hjernevask i folkeskolen? Chris2an Suhr Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet Hjernevask i folkeskolen? Chris2an Suhr Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet PhD projekt om troshelbredelse og psykiatribrug blandt muslimer i Danmark 1. Forståelse er mulig. 2. Radikalisering

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Muslimsk omsorgsarbejde

Muslimsk omsorgsarbejde Muslimsk omsorgsarbejde Naveed Baig, imam i Vridsløselille Statsfængsel, underviser og supervisor i sjælesorg i IKS Denne artikel indeholder en begyndende refleksion over en muslimsk omsorgsteologi, baseret

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:1 Religion og/eller politik

DEN NY VERDEN 2008:1 Religion og/eller politik DEN NY VERDEN 2008:1 Religion og/eller politik 1 Jørgen Staun Sayyid Qutb den militante islamismes intellektuelle fader Han er blevet kaldt den intellektuelle fader til den moderne islamistiske terrorisme.

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

LIVET ER EN GAVE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

LIVET ER EN GAVE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET LIVET ER EN GAVE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUDS HISTORIE Gud har skabt verden og har givet mennesket en helt særlig plads i skaberværket. Han elsker alle mennesker og vil os alt godt. Han

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten I. Indledning Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten tænkes med. Sabbatten spiller en stor

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

TPL-skema kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema kap. 1 Tro og tanker TPL-skema kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) grundlæggende tilværelsesspørgsmål i forhold til den religiøse dimension / Eleven har viden om grundlæggende tilværelsesspørgsmål, som de kommer

Læs mere

Religiøs coping. Blandt etniske minoritetspatienter v. Hanne Bess Boelsbjerg

Religiøs coping. Blandt etniske minoritetspatienter v. Hanne Bess Boelsbjerg Religiøs coping Blandt etniske minoritetspatienter v. Hanne Bess Boelsbjerg Dagens program Hvad er religiøs coping? Hvordan kan den være negativ? Hvem bruger tro under sygdom? Hvem er de muslimske patienter?

Læs mere

Submission - om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse. Kurt Villads Jensen, maj 2006

Submission - om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse. Kurt Villads Jensen, maj 2006 1 Submission - om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse. Kurt Villads Jensen, maj 2006 Den augsburgske trosbekendelse melder klart ud i allerførste paragraf: Det guddommelige væsens enhed

Læs mere

Al-Shabaab.The Internationalization of Militant Islamism in Somalia and the Implications for Radicalisation Processes in Europe.

Al-Shabaab.The Internationalization of Militant Islamism in Somalia and the Implications for Radicalisation Processes in Europe. Al-Shabaab.The Internationalization of Militant Islamism in Somalia and the Implications for Radicalisation Processes in Europe. Af Michael Taarnby og Lars Hallundbaek. Undersøgelsens omdrejningspunkt

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige

I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige Islam og guddommelig videnskab Første trin (1) ISLAM Islam og guddommelig videnskab Første trin (1) ISLAM Skrevet: Abdul Ali-Soleimani Oversat: Samira Khadem Imam

Læs mere

Præsten: fanget mellem eliten og medlemmerne - Anne Lundahl Mauritsen - TOTEM nr. 38, efterår Side 1 af 7 TOTEM

Præsten: fanget mellem eliten og medlemmerne - Anne Lundahl Mauritsen - TOTEM nr. 38, efterår Side 1 af 7 TOTEM 2016 - Side 1 af 7 TOTEM Tidsskrift ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Nummer 38, efterår 2016 Tidsskriftet og forfatterne, 2016 Moderne Kristendom Præsten: fanget

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske 2016

Prædiken til 2. søndag efter påske 2016 Prædiken til 2. søndag efter påske 2016 Stine Munch Da jeg læste prædiketeksten til i dag var der to ting der sprang i hjertet på mig. Det ene var, at der står: det var vinter. Og det andet er der, hvor

Læs mere