FREDERIKSBERG HUSE JUNI 2018 EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE OM FORELØBIG HELHEDSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKSBERG HUSE JUNI 2018 EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE OM FORELØBIG HELHEDSPLAN"

Transkript

1 FREDERIKSBERG HUSE JUNI 2018 EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE OM FORELØBIG HELHEDSPLAN

2 DAGSORDEN Historik v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses udfordringer v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Foreløbig Helhedsplan og Landsbyggefond v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses foreløbige helhedsplan v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Økonomi v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Genhusning v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Tidsplan v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Resume v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Eventuelt

3 HISTORIK Før 2015 Afdelingsbestyrelsesmøder mhp. introduktion til afdelingens udfordringer 2015 Teknisk gennemgang som grundlag for fremtidssikring af afdelingen 2017 Udviklingsplan 2018 Foreløbig helhedsplan

4 DAGSORDEN Historik v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses udfordringer v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Foreløbig Helhedsplan og Landsbyggefond v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses foreløbige helhedsplan v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Økonomi v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Genhusning v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Tidsplan v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Resume v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Eventuelt

5 AFDELINGENS SITUATION OG UDFORDRINGER Hvorfor starte arbejdet med en foreløbig helhedsplan i Frederiksberg Huse?

6 AFDELINGENS SITUATION OG UDFORDRINGER Hvorfor starte arbejdet med en foreløbig helhedsplan i Frederiksberg Huse?

7 OVERSIGTSBILLEDE Blok 4 Blok 1 Blok 1; Knudsvej Blok 2; Gormsvej Blok 3; Eriksvej Blok 3 Blok 5 Blok 2 Blok 4; Knudsvej (Blok 5; Gormsvej 29-39)

8 AFDELINGENS UDFORDRINGER - indvendige overflader (Blok 1-4) Løs tapet på vægge Opfugtning i vægge og gulv i kælder (særligt blok 4) Skjolder i loft Vandskade i badeværelse (blok 2) Skimmeludfordringer Træk ved fodpaneler langs ydervæg Løs tapet Opfugtning af kældervæg

9 AFDELINGENS UDFORDRINGER - klimaskærm, facade (Blok 1-4) Facader fremstår med misfarvninger, revner og afskalninger Nedslidte vinduer afskalninger, bløde overflader og utætte fuger Kuldebroer ved gesims, sålbænke og false (blok 4) Sætninger i terrænet langs fundament (blok 1-3) Revne i facadepuds (blok 2) Afskallende puds (blok 1) Afskallende maling (blok 4)

10 AFDELINGENS UDFORDRINGER - klimaskærm, tag (Blok 1-4) Utætheder i tagdækningen forårsager bl.a. vandskader Skorstenene fremstår med kraftige tegn på opfugtning i tagrummet Forhøjet fugtniveau i tagkonstruktion Skimmeludfordringer Levetid for tagbelægning vurderes overskredet Opfugtning af skorsten (blok 1)

11 AFDELINGENS UDFORDRINGER - badeværelser (Blok 1-4) Opfugtning i væg, gulv mv. Skimmeludfordringer Acceleration af vandskader inden for de sidste par år Begrænset ventilation Skimmeludfordringer i gipsplader

12 AFDELINGENS UDFORDRINGER - VVS-installationer (Blok 1-4) Tæringer på brugsvandsinstallationer Ingen måler til koldt brugsvand i hver lejlighed Vand på gulv i kælder Det anbefales, at lave en TV-inspektion af kloakrørene for at vurdere deres tilstand og kapacitet i forhold til skybrud Tæring på brugsvandsrør og samlinger

13 AFDELINGENS UDFORDRINGER - indeklima (Blok 1-4) Generelt er luftskiftet i boligerne begrænset, hvilket medfører for høj relativ fugtighed i indeklimaet. Den manglende ventilation medfører indeklimaproblemer (fx skimmelvækst, misfarvninger og kondens).

14 AFDELINGENS UDFORDRINGER - Fælles udfordring for alle Tilgængelighedsboliger I Frederiksberg Huse er der en stor del boliger, som ikke er tilgængelige for adgangsbesværede. Det betyder, at når beboerne ønsker at flytte til en tilgængelighedsbolig, er de nødt til at flytte fra afdelingen, og det belaster afdelingens driftsbudget. Gennemlysning og fremtidssikring En stor del af boligerne er ikke gennemlyste, hvilket forårsager en dårlig bokvalitet. Derudover er der et behov for et mere fremtidssikret boligudbud i form af små boliger, for at imødekomme den stigende efterspørgsel herpå.

15 AFDELINGENS UDFORDRINGER Kommende økonomiske udgifter Bygningsdel Renoveringsomkostning* Huselejekonsekvens** Indvendige overflader inkl. kælder, trapper kr. 90,23 kr./m2/år (8,0%) Facade og vinduer kr. 355 kr./m2/år (31,5%) Tage og nedrivning af skorsten kr. 117 kr./m2/år (10,4%)*** Badeværelser kr. 116,57 kr./m2/år (10,3%) Ventilation og VVS-installationer kr. 51 kr./m2/år (4,5%) Total kr. 730,12 kr./m2/år (64,8%) Gennemsnitlig husleje per Gennemsnitlig husleje efter renovering kr./m kr./m2 *Renoveringsomkostning er baseret på rådgivers vurdering af omkostning **Huslejekonsekvens beregnet på baggrund af 20-årig renoveringslån til 2% *** Huslejekonsekvens beregnet på baggrund af 30-årig renoveringslån til 2%

16 DAGSORDEN Historik v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses udfordringer v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Foreløbig helhedsplan og Landsbyggefond v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses foreløbige helhedsplan v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Økonomi v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Genhusning v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Tidsplan v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Resume v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Eventuelt

17 HELHEDSPLAN OG LANDSBYGGEFONDEN - Helhedsplan - hvad er det? Helhedsplan ansøgning om støtte til at forny og fremtidssikre almene boligafdelinger Helhedsplanen består af tekniske vurderinger, tekniske undersøgelser, skitser og beskrivelser Renovering med en helhedsplan støttes økonomisk af Boligselskabet Sjælland, landsbyggefonden og kommunen

18 HELHEDSPLAN OG LANDSBYGGEFONDEN - helhedsplan - hvad er det? Husleje Fritagelse, tilskud mv. Huslejestøtte Huslejestigning Huslejestigning Besparelse DV og henlæggelse Huslejestigning LBFs vurdering af max. gennemsnitlig husleje Husleje Husleje Husleje Renoveringslån Samlet løsning Renoveringslån Nødvendig løsning Helhedsplan Samlet løsning

19 HELHEDSPLAN OG LANDSBYGGEFONDEN - helhedsplan - hvad er det? Opretninger En helhedsplan skal bygges op om de støttede arbejder Vedligehold & Modernisering Helhedsplan Sammenlægning og tilgængelighed En helhedsplan kan indeholde en mindre del ustøttede arbejder Miljø

20 DAGSORDEN Historik v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses udfordringer v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Foreløbig helhedsplan og Landsbyggefond v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses foreløbige helhedsplan v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Økonomi v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Genhusning v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Tidsplan v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Resume v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Eventuelt

21 FREDERIKSBERG HUSES FORELØBIGE HELHEDSPLAN Samlet arbejder Emner i den foreløbige helhedsplan Indvendige overflader Vinduer, tage og facader (klimaskærm) Badeværelser Indeklima Tilgængelighedsboliger Gennemlysning Fremtidssikring

22 OVERBLIKSBILLEDER Bloktyper Blok A Blok B Blok C

23 FREDERIKSBERG HUSES FORELØBIGE HELHEDSPLAN Tilgængelighedsboliger Blok A Eksempel på eksisterende boliger Forslag til nye, tilgængelige boliger I Blok A etableres 6 stk. tilgængelighedsboliger. Tilgængelighedstiltag: Inddragelse af trappeopgang til boligareal Etablering af elevator i eksisterende opgang Ny ruminddeling

24 FREDERIKSBERG HUSES FORELØBIGE HELHEDSPLAN Tilgængelighedsboliger Blok B Eksempel på eksisterende boliger Forslag til nye, tilgængelige boliger I Blok B etableres 6 stk. tilgængelighedsboliger i stueetagen. Tilgængelighedstiltag: Etablering af bred niveaufri ankomstzone ved hævning af terræn Etablering af udendørs handikaplift/rampe Direkte udgang til fællesareal Der opføres i alt 12 tilgængelighedsboliger svarende til 40% af boligerne ved ombygning af eksisterende lejligheder (blok A og B).

25 FREDERIKSBERG HUSES FORELØBIGE HELHEDSPLAN Boligsammenlægning, opdeling og gennemlyste boliger Eksempel på eksisterende boliger (blok B) Forslag til nye, gennemlyste boliger For at løse problemstillingen med ensidig belysning, foreslås ombygning af boligerne. Gennemlyste boliger De små lejligheder ændres så de bliver gennemlyst, og boligerne på øverste etage får tillagt en hems (blok B).

26 FREDERIKSBERG HUSES FORELØBIGE HELHEDSPLAN Fremtidssikring af boligudbud Fremtidssikring Der foreslås et mere fremtidssikret boligudbud i form af flere små boliger, for at imødekomme den stigende efterspørgsel herpå i afdelingen. Der foreslås derfor nye boligtyper på 2 og 2½ værelser, og ved ombygningen opnår man yderligere 3 stk. nye boliger 30 stk. boliger i alt. Eksisterende boligforhold Forslag til fremtidige boligforhold

27 DAGSORDEN Historik v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses udfordringer v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Foreløbig helhedsplan og Landsbyggefond v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses foreløbige helhedsplan v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Økonomi v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Genhusning v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Tidsplan v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Resume v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Eventuelt

28 FREDERIKSBERG HUSES FORELØBIGE HELHEDSPLAN Finansiering og huslejekonsekvens Omkostninger for afdelingen, Frederiksberg Huse: Afdelingen har ingen omkostninger forbundet til udarbejdelse af den foreløbige helhedsplan, såfremt den ikke realiseres. Selskabsbestyrelsens dispositionsfond vil i så fald dække disse omkostninger. Såfremt at helhedsplanen realiseres vil omkostningerne til al forarbejde indgå heri.

29 DAGSORDEN Historik v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses udfordringer v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Foreløbig helhedsplan og Landsbyggefond v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses foreløbige helhedsplan v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Økonomi v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Genhusning v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Tidsplan v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Resume v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Eventuelt

30 FREDERIKSBERG HUSES FORELØBIGE HELHEDSPLAN Genhusning Midlertidig genhusning 2-3 måneder Permanent genhusning Hvor bliver jeg genhuset Vi lytter til dine ønsker Vi betaler for flytningen

31 DAGSORDEN Historik v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses udfordringer v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Foreløbig helhedsplan og Landsbyggefond v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses foreløbige helhedsplan v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Økonomi v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Genhusning v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Tidsplan v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Resume v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Eventuelt

32 FREDERIKSBERG HUSES FORELØBIGE HELHEDSPLAN Proces og tid Juni 2018 Vedtagelse af foreløbig helhedsplan i afdelingen Juni 2018 Ansøgning sendes til Landsbyggefonden Ultimo 2018/primo 2019 Landsbyggefonden kommer på besigtigelse Helhedsplanen bearbejdes frem mod vedtagelse af endelig helhedsplan Ultimo 2021 Endelig helhedsplan vedtages i afdelingen Medio 2022 Kommune og Landsbyggefonden godkender endelig helhedsplan Byggearbejder gennemføres

33 DAGSORDEN Historik v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses udfordringer v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Foreløbig helhedsplan og Landsbyggefond v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses foreløbige helhedsplan v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Økonomi v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Genhusning v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Tidsplan v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Resume v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Eventuelt

34 FREDERIKSBERG HUSES FORELØBIGE HELHEDSPLAN Resume Den foreløbige helhedsplan indeholder de nødvendige arbejder for afdelingen som skal laves uanset hvad, såsom tage, vinduer, facader, badeværelser m.m. Ved at sige ja til den foreløbige helhedsplan, forsøger afdelingen at inddrage Landsbyggefonden. Udgifterne til de omtalte arbejder samt mange flere, vil formentlig kunne indeholdes for en mindre huslejestigning. Denne stigning vil der stemmes om til sin tid Ved at sige nej til den foreløbige helhedsplan vil udgifterne til alle de kommende arbejder ikke kunne bæres af afdelingen.

35 DAGSORDEN Historik v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses udfordringer v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Foreløbig helhedsplan og Landsbyggefond v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses foreløbige helhedsplan v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Økonomi v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Genhusning v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Tidsplan v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Resume v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Eventuelt

36 FREDERIKSBERG HUSES FORELØBIGE HELHEDSPLAN Eventuelt

37 FREDERIKSBERG HUSES FORELØBIGE HELHEDSPLAN AFSTEMNING OM FORELØBIG HELHEDSPLAN Godkendelse af foreløbig helhedsplan Hver husstand har 2 stemmer, der kan stemmes JA eller NEJ JA: Godkender foreløbig helhedsplan NEJ: Godkender IKKE foreløbig helhedsplan

FÆLLEDGÅRDENE HELHEDSPLAN PRÆSENTATION APRIL 2018

FÆLLEDGÅRDENE HELHEDSPLAN PRÆSENTATION APRIL 2018 FÆLLEDGÅRDENE HELHEDSPLAN PRÆSENTATION APRIL 2018 DAGSORDEN 1. Velkomst v/ afdelingsformand 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Afdelingens tilstand 5. Helhedsplan generelt 6. Helhedsplan Fælledgårdene

Læs mere

Fælledgårdenes Helhedsplan

Fælledgårdenes Helhedsplan Fælledgårdenes Helhedsplan Hvad er afdelingens udfordringer? Udvendige døre og vinduer Udtjente plastikvinduer, dårligt isolerende og utætheder. Plastikvinduer er svære at vedligeholde og reparere - kuldebroer

Læs mere

Korsgårdens Helhedsplan

Korsgårdens Helhedsplan Korsgårdens Helhedsplan Hvad er afdelingens udfordringer? Udvendige døre og vinduer Udtjente plastikvinduer, dårligt isolerende og utætheder. Plastikvinduer er svære at vedligeholde og reparere - kuldebroer

Læs mere

Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde vedrørende Helhedsplan for afdeling 2 Rødegårdsvej

Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde vedrørende Helhedsplan for afdeling 2 Rødegårdsvej Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde vedrørende Helhedsplan for afdeling 2 Rødegårdsvej Dagsorden: 1 A Valg af dirigent 1 B Valg af referent 2 Behandling af forslag 1 Stemmeudvalg: Forslag 1. Det

Læs mere

Ringparkens Helhedsplan

Ringparkens Helhedsplan Ringparkens Helhedsplan Siden 2011 er der blevet arbejdet på en helhedsplan i Ringparken. En helhedsplan tager normalt mange år at få gennemført og ændrer sig normalt gennem tiden. Da I sidst så projektet

Læs mere

Renovering af Vognmandsparken 1 & 2

Renovering af Vognmandsparken 1 & 2 Renovering af Vognmandsparken 1 & 2 Vognmandsparken 1 og Vognmandsparken 2 står over for en såkaldt helhedsplan. Helhedsplanen er en større renovering af boligafdelingerne, hvor afdelingerne får økonomisk

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Helhedsplan i Stougården. Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2018

Helhedsplan i Stougården. Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2018 Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2018 Hvad er en helhedsplan? Landsbyggefonden & helhedsplan Landsbyggefonden o Fond o Indtægter fra boligafdelingerne o Støtter helhedsplaner Helhedsplanen o Forny

Læs mere

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE VEDRØRENDE HELHEDSPLAN FOR AFD. 2 UFFESVEJ.

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE VEDRØRENDE HELHEDSPLAN FOR AFD. 2 UFFESVEJ. VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE VEDRØRENDE HELHEDSPLAN FOR AFD. 2 UFFESVEJ. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 2 Uffesvej Helhedsplan for afdelingen Dagsorden. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

STATIONSGÅRDEN FORELØBIG HELHEDSPLAN STATIONSGÅRDEN

STATIONSGÅRDEN FORELØBIG HELHEDSPLAN STATIONSGÅRDEN FORELØBIG HELHEDSPLAN HISTORIK 1951-1954: Bygningerne opføres (Banetoften opføres i 1958) 1975: Gavle er hulmursisoleret i Banetoften 1986: Vinduer udskiftes til indadgående plastvinduer 1995: Gavlene

Læs mere

Vejlby Hus. Beboerinformationsmøde nr. 1 Landsbyggefondstøttet renovering. den 23. oktober 2018

Vejlby Hus. Beboerinformationsmøde nr. 1 Landsbyggefondstøttet renovering. den 23. oktober 2018 Vejlby Hus Beboerinformationsmøde nr. 1 Landsbyggefondstøttet renovering den 23. oktober 2018 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v. afdelingsbestyrelsen 2. Projektets historik og aktuelt v. Birgitte

Læs mere

Vibehaven. Dagsorden: Præsentation: 1. a. Valg af referent.

Vibehaven. Dagsorden: Præsentation: 1. a. Valg af referent. Præsentation: Dagsorden: 1. a. Valg af referent. 2. Orientering om: Status på Helhedsplanen for. Hvad er der sket siden sidst. Skønnet tidsplan. 3. Eventuelt. Status på helhedsplanen for. Kort opridsning

Læs mere

9313 MORELHAVEN, SLANGERUP Helhedsplan til godkendelse AFDELINGSMØDE

9313 MORELHAVEN, SLANGERUP Helhedsplan til godkendelse AFDELINGSMØDE 9313 MORELHAVEN, SLANGERUP Helhedsplan til godkendelse AFDELINGSMØDE Historik 2009 Arbejdet med helhedsplanen begynder Fremtidssikringsanalyse og diverse forundersøgelser 2011 Foreløbig helhedsplan godkendes

Læs mere

til blokmøde Fjældevænget

til blokmøde Fjældevænget Velkommen til blokmøde Fjældevænget Tirsdag den 31. oktober 2017 Dagsorden Landsbyggefonden Renoveringsprojektet Din situation under renoveringen Hvad med huslejen Hvornår Spørgsmål Landsbyggefonden? Fordele

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

til blokmøde Rydevænget

til blokmøde Rydevænget Velkommen til blokmøde Rydevænget Mandag den 30. oktober 2017 Dagsorden Landsbyggefonden Renoveringsprojektet Din situation under renoveringen Hvad med huslejen Hvornår Spørgsmål Landsbyggefonden? Fordele

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 13. oktober Ekstraordinært afdelingsmøde den 13. oktober

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 13. oktober Ekstraordinært afdelingsmøde den 13. oktober Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 13. oktober 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 13. oktober 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Godkendelse

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Åhaven. Dagsorden: Præsentation: 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent

Åhaven. Dagsorden: Præsentation: 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent ÅHAVEN Præsentation: Dagsorden: 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent 2. Orientering om: Status på Helhedsplanen for Åhaven. Hvad er der sket siden sidst. Skønnet tidsplan. 3. Eventuelt. Status på

Læs mere

Godkendelse af skema B for renovering for Plus Bolig afd. 57 Vegavej og Scheelsmindevej - Projekt og renoveringsudgift inden byggestart

Godkendelse af skema B for renovering for Plus Bolig afd. 57 Vegavej og Scheelsmindevej - Projekt og renoveringsudgift inden byggestart Punkt 14. Godkendelse af skema B for renovering for Plus Bolig afd. 57 Vegavej og Scheelsmindevej - Projekt og renoveringsudgift inden byggestart 2018-050780 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

HELHEDSPLAN. M ø l l e p a r k e n

HELHEDSPLAN. M ø l l e p a r k e n HELHEDSPLAN M ø l l e p a r k e n Dagsorden AFDELINGSMØDE 23.10.2018 1. Velkomst ved formanden 2. Nedsættelse af stemmeudvalg 3. Gennemgang af projekt v. Jess Sørensen 4. Gennemgang af Økonomi v. projektleder

Læs mere

Sammenlægning & Helhedsplan

Sammenlægning & Helhedsplan Sammenlægning & Helhedsplan Æblehaven & Rønnebærparken Sammenlægning og helhedsplan Hvis beboermødet beslutter, at lægge Rønnebærparken og Æblehaven sammen, kan der opnås en besparelse på cirka 8 millioner

Læs mere

Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering. Beboerinformationsmøde Onsdag den 25. oktober Christian Lind BO-Vest Merete Hjorth Rasmussen COWI A/S

Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering. Beboerinformationsmøde Onsdag den 25. oktober Christian Lind BO-Vest Merete Hjorth Rasmussen COWI A/S Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering Beboerinformationsmøde Onsdag den 25. oktober 2017 Christian Lind BO-Vest Merete Hjorth Rasmussen COWI A/S 1 Hyldespjældet - Helhedsplan INFORMATIONSMØDE vedrørende:

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 16. NOVEMBER D. 2. november 2017

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 16. NOVEMBER D. 2. november 2017 INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 16. NOVEMBER 2017 D. 2. november 2017 - Kære beboer i Moserne Dette hæfte beskriver to byggeprojekter, som bestyrelsen anbefaler gennemføres i Moserne i de

Læs mere

Indbydelse til ekstraordinært afdelingsmøde afd

Indbydelse til ekstraordinært afdelingsmøde afd FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Afdeling Fyrreparken (01 15) Til beboerne i Fyrreparken Den 20. september 2017 Indbydelse til ekstraordinært afdelingsmøde afd. 01 15. Som oplyst i det tidligere omdelte

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde afdeling 502. Torsdag d. 22. februar 2018

Ekstraordinært afdelingsmøde afdeling 502. Torsdag d. 22. februar 2018 Ekstraordinært afdelingsmøde afdeling 502 Torsdag d. 22. februar 2018 Velkomst v/ afdelingsformanden Valg af dirigent Dagsorden Velkomst / afdelingsformanden Valg af dirigent Valg af referent Valg af stemmeudvalg

Læs mere

VELKOMMEN TIL 1. ORIENTERENDE AFDELINGSMØDE VEDRØRENDE HELHEDSPLAN FOR AFD. 7 HØJSTRUPHAVE.

VELKOMMEN TIL 1. ORIENTERENDE AFDELINGSMØDE VEDRØRENDE HELHEDSPLAN FOR AFD. 7 HØJSTRUPHAVE. VELKOMMEN TIL 1. ORIENTERENDE AFDELINGSMØDE VEDRØRENDE HELHEDSPLAN FOR AFD. 7 HØJSTRUPHAVE. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Hvad er der sket siden 2012? for de der har været med fra starten. Hvad

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Åhaven. Dagsorden: Præsentation: 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent

Åhaven. Dagsorden: Præsentation: 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent ÅHAVEN Præsentation: Dagsorden: 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent 2. Orientering om status for helhedsplanen i Åhaven: - Hvad er der sket siden sidst. - Hvad skal der ske. - Skønnet tidsplan.

Læs mere

Godkendelse af renovering af 138 almene familieboliger, Alabu bolig afd. 10, Peter Freuchens Vej skema B

Godkendelse af renovering af 138 almene familieboliger, Alabu bolig afd. 10, Peter Freuchens Vej skema B Punkt 12. Godkendelse af renovering af 138 almene familieboliger, Alabu bolig afd. 10, Peter Freuchens Vej 1-39 - skema B 2017-020847 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at godkender renoveringsprojektet

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan og

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan og Punkt 9. Vivabolig, afd. 15, Store Tingbakke, 9310 Vodskov 217 almene boliger renoveringsog driftsstøttesag med kapitaltilførsel ansøgning om støtte inden renovering (skema B) 2015-011733 By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen.

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 2a. Stemmeudvalg 3. Behandling af forslag 1. Stemmeudvalg.

Læs mere

VELKOMMEN TIL 3. ORIENTERENDE AFDELINGSMØDE VEDRØRENDE HELHEDSPLAN FOR AFD. 7 HØJSTRUPHAVE.

VELKOMMEN TIL 3. ORIENTERENDE AFDELINGSMØDE VEDRØRENDE HELHEDSPLAN FOR AFD. 7 HØJSTRUPHAVE. VELKOMMEN TIL 3. ORIENTERENDE AFDELINGSMØDE VEDRØRENDE HELHEDSPLAN FOR AFD. 7 HØJSTRUPHAVE. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Kort gennemgang af projektet herunder hvad er der sket siden sidste møde?

Læs mere

NYT OM HELHEDSPLANEN. Temamøde om indeklima i helhedsplanen for Hyldespjældet tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19:00-21:30 i Hyldespjældets beboerhus.

NYT OM HELHEDSPLANEN. Temamøde om indeklima i helhedsplanen for Hyldespjældet tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19:00-21:30 i Hyldespjældets beboerhus. Vi inviterer til Temamøde om indeklima i helhedsplanen for Hyldespjældet tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19:00-21:30 i Hyldespjældets beboerhus. Her i folderen kan du læse om de udførte undersøgelser og

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

INFORMATION OM HELHEDSPLANENS TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER

INFORMATION OM HELHEDSPLANENS TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER INFORMATION OM HELHEDSPLANENS TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER Rev. Dato: 16.05.2018 1 KÆRE BEBOER Denne folder handler om Helhedsplanen for Moldeparken. Den fortæller om det renoveringsprojekt, som blev vedtaget

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

AFSTEMNINGSRUNDLAG - FORSLAG TIL HELHEDSPLAN PLUS BOLIG, AFD C. P. HOLBØLLS PLADS / PETER BRUUNS VEJ / CARL ROTHES VEJ.

AFSTEMNINGSRUNDLAG - FORSLAG TIL HELHEDSPLAN PLUS BOLIG, AFD C. P. HOLBØLLS PLADS / PETER BRUUNS VEJ / CARL ROTHES VEJ. AFSTEMNINGSRUNDLAG - FORSLAG TIL HELHEDSPLAN PLUS BOLIG, AFD. 47 - C. P. HOLBØLLS PLADS / PETER BRUUNS VEJ / CARL ROTHES VEJ. 07.06.2018 Efter at der blev stemt nej til projektet i november 2017 samt input

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej Ølstykke Att.: Tina Lykke Hansen E: E:

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej Ølstykke Att.: Tina Lykke Hansen E: E: Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Att.: Tina Lykke Hansen E: tina.hansen@egekom.dk E: byggesagsafdelingen@egekom.dk 18. oktober 2018 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

NYT OM HELHEDSPLANEN

NYT OM HELHEDSPLANEN Status på helhedsplanen for Hyldespjældet Byggeudvalget, BO-VEST og COWI vil gerne invitere til informationsmøde i beboerhuset den 25.10.2017 kl. 19-21 om helhedsplanen for Hyldespjældet. På informationsmødet

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

MUNKEBJERGPARKEN Dagsorden.

MUNKEBJERGPARKEN Dagsorden. Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Information om helhedsplanen for afd. 9 Munkebjergparken. 4. Hvad der skal ske, og hvor lang tid kommer det til at tage. 5. Hvilke gener vil arbejdet

Læs mere

Åhaven. Velkommen til orienterende møde, vedr. helhedsplan. Dagsorden: 1.a. Valg af dirigent b. Valg af referent

Åhaven. Velkommen til orienterende møde, vedr. helhedsplan. Dagsorden: 1.a. Valg af dirigent b. Valg af referent Velkommen til orienterende møde, vedr. helhedsplan. Dagsorden: 1.a. Valg af dirigent b. Valg af referent 2. Orientering om i gangsætning af helhedsplan for afdelingen, hvad kommer der til at ske. Skønnet

Læs mere

Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade Frederiksberg

Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade Frederiksberg Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg 8. oktober 2018 KHS KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 Sendt til

Læs mere

Afd Bjerggården

Afd Bjerggården Præsentation: Dagsorden: 1. a. Valg af dirigent 2. Orientering om mulighederne for tagboliger: - Gennemgang af skitseoplæg. - Hvad kommer det til at betyde for afdelingen? - Spørgsmål og input fra beboerne

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund

Kommunalbestyrelsen Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund Kommunalbestyrelsen Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund 30. juni 2018 KRO/JRA Vedrørende Vridsløselille Andelsboligforenings afd. 10, Hyldespjældet, Skema A ansøgning for helhedsplan LBF

Læs mere

Forvaltningen blev anmodet om en tilbagemelding, hvis varmekilden ikke er fjernvarme.

Forvaltningen blev anmodet om en tilbagemelding, hvis varmekilden ikke er fjernvarme. 222. Helhedsplan FfB, afd. Søndermarken, godkendelse af skema A Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at Kommunalbestyrelsen over for Landsbyggefonden

Læs mere

By- og Landskabsudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

By- og Landskabsudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 9. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (Skema B) 2014-189705 By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Orienteringsmøde folder LEJERBO ATTRUPGÅRDSVEJ VODSKOV. Lejerbo, afd 169-0, Revideret

Orienteringsmøde folder LEJERBO ATTRUPGÅRDSVEJ VODSKOV. Lejerbo, afd 169-0, Revideret Orienteringsmøde folder LEJERBO ATTRUPGÅRDSVEJ VODSKOV C D A B Lejerbo, afd 169-0, 10.11.2016 Revideret 18.05.2018 Renoveringmuligheder Renovering: A Facaderenovering, omfattende Efterisolering af gavle

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel 1 Indledning Forslag om helhedsplan i Saltværkshuse, som blev vedtaget igangsat i 2007, var første gang til afstemning 13. december 2013, hvor forslaget

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

GAULUMPARKEN INFORMATIONSMATERIALE #3 APRIL 2019 RENOVERING AF GAULUMPARKEN

GAULUMPARKEN INFORMATIONSMATERIALE #3 APRIL 2019 RENOVERING AF GAULUMPARKEN GAULUMPARKEN INFORMATIONSMATERIALE #3 APRIL 2019 1 KÆRE BEBOERE Renoveringsprojektet har været længe undervejs, men nu er det snart tid til, at I skal stemme om helhedsplanen for Gaulumparken. Du kan også

Læs mere

Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej Afdeling EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 1. juni 2015 kl HELHEDSPLAN 22.

Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej Afdeling EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 1. juni 2015 kl HELHEDSPLAN 22. Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej Afdeling 7502 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 1. juni 2015 kl. 19.00 HELHEDSPLAN 22. maj 2015 Side 1 EKSTRA INFO inden ekstraordinært afd.møde den 1. juni 2015. Baggrund

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

INFORMATION OM HELHEDSPLANEN

INFORMATION OM HELHEDSPLANEN INFORMATION OM HELHEDSPLANEN TRANEMOSEGÅRD AFD. 12 GILLESAGER/LINDAGER Kære beboer Der er blevet udarbejdet en helhedsplan for afdelingen. Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med beboerne, byggeudvalget

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen, og

at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen, og Punkt 11. Godkendelse af Skema A for 4 almene familieboliger samt renovering for Boligforeningen af 1944 afdeling 4 - Skansevej 46-76 og Toftevej 54-62 + 39, Nørresundby 2017-038978 By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi.

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Hvad skal der ske i afdelingen. Hvorfor en helhedsplan Byggeteknik resultater. Nye lejlighedsplaner Hvad bliver huslejen Eksempler på leje før og nu med boligstøtte

Læs mere

Afd 32 - Stævnen. Ekstra ordinært beboermøde 21. maj 2015

Afd 32 - Stævnen. Ekstra ordinært beboermøde 21. maj 2015 Afd 32 - Stævnen Ekstra ordinært beboermøde 21. maj 2015 Dagsorden Velkomst ved Anita Kjeldsen 1. Valg af dirigent, referent 2. Orientering vedr. helhedsplan 3. Godkendelse af helhedsplan Valg af dirigent

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Tillæg i husleje i kr. pr. kvm. årligt

Tillæg i husleje i kr. pr. kvm. årligt Til beboerne Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Horsens, den 18. august 2015 Helhedsplan Beringsvænget Notat om projektet og forudsætninger for ny huslejeberegning 1: Projektet Projektet

Læs mere

ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d. 21. august kl

ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d. 21. august kl ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d. 21. august kl. 19-22 Til beboere Stubben 2-18 Brinken 1-17 Skellet 1-11 Mødet afholdes i fritidscentrets fællessal, Christiansvej2, 2600 Glostrup Lokalet vil være

Læs mere

Helhedsplan. Bellahøj

Helhedsplan. Bellahøj Helhedsplan Bellahøj Byggesagens parter - Indledning Roller og ansvar: Hvem er Landsbyggefonden? Hvad støtter fonden Københavns Kommunen? SAB, selskabet? SAB, afdeling Bellahøj? KAB? Byggesagens parter

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

1-18 Haunstrupgård Renovering. Informationsmøde d. 5. marts

1-18 Haunstrupgård Renovering. Informationsmøde d. 5. marts 1-18 Haunstrupgård Renovering Informationsmøde d. 5. marts Forslag om renovering er fremsendt. På mødet d. 21. marts skal det besluttes om renoveringen skal igangsættes. Ekstra ordinært afdelingsmøde d.

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3

HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3 HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3 HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3 19.00 Velkomst Hvad er en helhedsplan? Tidsplan Miljøundersøgelse Siden sidst 19.20 Projektgennemgang: Afsnit 1 Afsnit 2 Spørgsmål fra salen Lejlighedskataloget

Læs mere

GRØNNEGÅRDEN - PROJEKTBESKRIVELSE

GRØNNEGÅRDEN - PROJEKTBESKRIVELSE 11-03-2015 GRØNNEGÅRDEN - PROJEKTBESKRIVSE HASSERIS BOLIGSSKAB HHEDSPLAN kort sammenfatning af fysisk indsats Side 2 Bebyggelsen Opført i 3 etaper i perioden 1973-76 med 492 boliger. Bebyggelsen fremtræder

Læs mere

AFD. 10 RENOVERING NY PLAN ER KLAR MØD OP! Viaduktvej Uldalsvej Voerbjergvej Smedien AUGUST 2017

AFD. 10 RENOVERING NY PLAN ER KLAR MØD OP! Viaduktvej Uldalsvej Voerbjergvej Smedien AUGUST 2017 RENOVERING AFD. 10 Viaduktvej Uldalsvej Voerbjergvej Smedien MØD OP! En tilrettet helhedsplan for afdelingen er klar til at blive præsenteret på afdelingsmødet, tirsdag den 31. august. NY PLAN ER KLAR

Læs mere

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Temaaften Albertslund Kommune, 4. april 2017 Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Fælles administrationsselskab for tre boligselskaber på Vestegnen: Albertslund Boligselskab

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2. halvår 2018 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2. halvår 2018 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2. halvår 2018 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 HENRIKSGÅRDEN S. 3-5 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD HENRIKSGÅRDEN, ANLÆGSSUM TILGÆNGELIGHED (fx elevatorer, niveaufri

Læs mere

Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Himmerland Boligforening afd. 10,12 og 13 i Søheltekvarteret, Vestbyen

Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Himmerland Boligforening afd. 10,12 og 13 i Søheltekvarteret, Vestbyen Punkt 17. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Himmerland Boligforening afd. 10,12 og 13 i Søheltekvarteret, Vestbyen 2012-14676 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, renoveringsprojektet

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A

Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A Kommunalbestyrelsen 12-12-2013 1 Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A Sagsnr.: 13/5828 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet

Læs mere

Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering. Ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 28. november 2017

Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering. Ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 28. november 2017 Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering Ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 28. november 2017 Christian Lind BO-VEST Merete Hjorth Rasmussen COWI A/S 1 Hyldespjældet - Helhedsplan INFORMATIONSMØDE vedrørende:

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 3. juli 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63

Læs mere