Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til alkoholpolitik for Klub området"

Transkript

1 Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010

2 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også påvirket, når forældre drikker for meget ) I Viborg kommune drejer det sig om ca børn. Alkoholmisbrug i familien kan betyde, at barnet bl.a. oplever angst, skyld- og skamfølelse og omsorgssvigt i større eller mindre grad. Man ved: At disse børn sjældent får den hjælp, de har brug for i tide, hvis børnene overhovedet identificeres og får hjælp At disse børn selv har risiko for, at udvikle psykiske problemer og misbrug. Disse fakta er nogle af grundene til, at Sundhedsstyrelsen har iværksat projektet Børn i familier med alkoholmisbrug, som Viborg kommune er en del af. Som følge heraf, er det blevet et fokusområde for bl.a. ansatte i klubberne i Viborg kommune, at de får en større viden og evne til at forstå børn, der lever i familier med alkoholmisbrug og dermed bliver bedre rustet til at hjælpe de udsatte børn/unge. I klubben er personalet rollemodeller for børnene, og skal agere professionelt. Vi vægter åbenhed, ærlighed og dialog i samarbejdet med forældrene, så vi kan støtte barnet/den unge bedst muligt i sin udvikling. Intentionen er, at børnene og unge trives og udvikles positivt såvel fysisk, psykisk som socialt. At vi formulerer en alkoholpolitik er således et udtryk for at klubben, såvel personale som forældre: 2

3 > Tager alkoholproblematikken alvorligt > Ønsker at forebygge mistrivsel, der kan skyldes alkohol > Ønsker at fremme sundhed > Tager ansvar for at hjælpe børn og unge, der mistrives pga. alkoholmisbrug i familien Indtagelse af alkohol foregår i Danmark i mange forskellige situationer alkohol er en dybt forankret del af den danske kultur. Det kan derfor være svært at definere hvornår nogen drikker for meget. Vi er af den overbevisning at et alkoholproblem i en familie ikke udmåles i antal genstande, eller hyppighed for indtagelse, men derimod defineres ved, at: når relationer og/eller funktioner i en familie påvirkes heraf, er der et problem. Netværkspersoner på klubområdet har sammen formuleret denne alkoholpolitik. 3

4 4

5 Forholdsregler ved berusede forældres afhentning af børn retningslinjer for personalet > Den berusede forældre gøres, med udgangspunkt i alkoholpolitikken, opmærksom på observationerne af beruselse (eller lugt af alkohol) > Kontakt hjemadresse eller andre pårørende for at sætte dem ind i situationen > Vurdér om hjemtransport kan foregå på forsvarlig vis. Er dette ikke tilfældet, da foreslå, at der ringes efter en taxi evt. på klubbens regning > I klubverdenen er det sjældent eller aldrig vi har den direkte kontakt til forældrene. Det vil derfor ikke være ofte vi ser berusede forældre i klubberne. Derfor SKAL det praktiseres at vi i samtaler med forældre altid spørger alment ind til brugen af alkohol i hjemmet, og henvise til at det, som andre faktorer KAN være medvirkende til mistrivsel hos barnet. Alle observationer inddrages i samtalen. > Agter den berusede forælder fortsat at køre, skal personalet tilkalde politiet. (tlf.nr.114) > Personalet skal ikke med magt forsøge at hindre udleveringen af barnet, men hvis forældrene går hjem med barnet i beruset tilstand kontaktes lederen som kontakter kommunen. ( beredskabsafdelingen) som viderestiller til den sociale døgnvagt. 5

6 Notatpligt > Det er vigtigt, at den ansatte efter en episode med en beruset forældre følgende noterer ned, hvad der er sket - dato og klokkeslæt > Lederen skal orienteres så hurtigt som muligt! > I henhold til at forældrene er ankommet beruset i klubben, sammenholdt med andre episoder, observationer på barnets adfærd og trivsel, bevirker at en samtale med forældrene bliver en nødvendighed > Samarbejdet med forældrene omkring handlinger for barnets trivsel, forsøges lykkes dette ikke, eller opleves det ikke at medføre forandringer for barnet, skrives en underretning > Der skal altid skrives en underretning, hvis det har været nødvendigt at tilkalde politiet, og hvis forældre har udvist voldelig eller truende adfærd 6

7 Efterfølgende samtale > Er forældre mødt op i institutionen i beruset tilstand, indkalder lederen altid forældrene til samtale herom! Formålet er: > At signalere, at beruset adfærd er uacceptabelt i klubben > At italesætte bekymringerne for at et eventuelt forbrug/overforbrug af alkohol kan være skadeligt for barnets trivsel (Se i øvrigt: link Viborg kommune) 7

8 Mistanker og fornemmelser retningslinjer for personalet For det meste få klubbens personale mistanker om mistrivsel grundet barnets adfærd eller relationer til forældrene, mere end vi ser berusede forældre i institutionen. Derfor handlemuligheder uden decideret bevis på alkohol i familien. Udgangspunktet er en faglig bekymring, når et barn sender signaler om, at noget er galt: > Gennem ændret adfærd > Ændring i udviklingen > Ved at have det skidt i forhold til omgivelserne > Det vil ofte være vanskeligt, at få sikre beviser for forældres omsorgssvigt eller for problemer i familien, herunder alkoholproblemer. Ofte vil perso nalet blot have på fornemmelsen at noget er galt Det er afgørende at videregive denne bekymring til forældrene. Italesættelse af mistanke: Jo før jo bedre!!! Du vil ofte kunne stole på din fornemmelse, der er en grund til, at du føler som du gør. > Stol på og undersøg dine fornemmelser 8

9 At gå fra en ubevidst fornemmelse til bevidsthed om et problem, handler ofte om at gøre status over, hvad man ser og hører vedrørende barnet. > Analysér din fornemmelse: Skriv dine observationer ned og undgå tolkninger. Hvad har du set og hørt? Hvad beroliger dig og hvad beroliger dig ikke? Har I grund til at være bekymrede? Beslutter I jer for at se tiden an, er det vigtigt at sætte en tidsfrist. Hvis I fortsat er bekymrede, skal I iværksætte noget handling. Bekymringen skal formidles videre til forældrene. (Se i øvrigt: link Viborg kommune) > Orienter din leder > Drøft din bekymring med din leder og børnehavens netværksperson > Gør status 9

10 Hvor kan man henvende sig? På intranettet ligger handlevejledning som kan bruges trinvis af alle professionelle fagfolk der har med børn og unge at gøre (jeg finder ud af at skrive hvor) Sidst men ikke mindst børnefamiliesagkyndige, som er tovholder og til rådighed for støtte, vejledning og kompetent bistand i konkrete sager. Der foruden er der i de fleste klubber/sfo klubber en netværksperson, som personalet kan trække på for mere viden og handlinger i forhold til mistanker. Netværkspersonerne er tilknyttet en ressourceperson, for klubberne, der fastholder fokus på at gøre og turde gøre noget i henhold til problemer med alkohol i familier. Trine Moltzen Ressourceperson Klub Vest Rughavevej Viborg / Hanne Pedersen Børne- og familiesagkyndige Sct. Laurentievej 8800 Viborg Rusmiddelcenter Viborg Søndersøparken Viborg

11 Hvordan formidles alkoholpolitikken, så personale og forældre har kendskab til dens indhold? > Alkoholpolitikken er tilgængelig på klubbernes hjemmeside > Pjecen Børn bliver også påvirket når forældre drikker for meget. (link til pjecen, Viborg Kommune) > Alkoholpolitikken evalueres/revideres hvert år, første gang august/september 2010 Særlige forholdsregler i UK: > Kommer de unge i klubbernes tilbud, i beruset tilstand, er der en fælles holdning til at de ikke kan være der > Det er en vurderingssag hvornår og i hvilket omfang forældrene inddrages (afhængig af situationen, tidspunktet, den unges alder og andet). Personalet noterer til enhver tid oplevelser med berusede unge (dato, tidspunkt og dialogen med den unge) og følger op herpå > Den unge får at vide, at vi er forpligtet til at inddrage familien i problemet på et senere tidspunkt, og de unge skal have en mulighed for selv at fortælle forældrene hvad de har foretaget sig 11

12 Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Job & Velfærd Rusmiddelcenter Viborg Søndersøparken Viborg Tlf.:

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel

Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel 2009 Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel Sundhedsstyrelsen, 2009 1. udgave, 1. oplag, 2009

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN HVAD GØR JEG, NÅR DER ER ALKOHOL I FAMILIEN Udviklet som afslutning på pilotprojektet Børn

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD Indledning...s. 03 Mission/Formål/Målgruppe...s. 04 Fælles ramme for forebyggelse af rusmidler...s. 06 Hjælpende/rådgivende indsats...s.

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere