Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)"

Transkript

1 Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud i henhold til Sundhedslovens 141 og Bekendtgørelse om Tilbudsportalen. Godkendelse af alkoholbehandlingstilbuddet Russtop finder sted jf. Frederikssund Kommunes Retningslinjer for godkendelse af private alkoholberhandlingstilbud, Bekendtgørelse om Tilbudsportalen, nr af samt Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2011, version 2.0, marts Godkendelsen af Alkoholbehandlingstedet Russtop er givet på baggrund af indsendt ansøgning, skriftlig beskrivelse af behandlingskonceptet, stiftelsesdokument, budgetforslag samt møder med bestyrelsesformand, leder og virksomhedsansvarlig læge. Ejerform Behandlingsstedet er organiseret som en iværksættervirksomhed (IVS) med to ejere. Iværksættervirksomhedens bestyrelse består af minimum 3 personer. Frederikssund Kommune skal orienteres om bestyrelsens sammensætning. Fysiske rammer Alkoholbehandlingsstedet (IVS) er beliggende på adressen Jernbanegade 15, 1. sal 3600 Frederikssund. Behandlingsstedet er godkendt til 10 brugere. Behandlingsstedet er fysisk placeret i et lokalefællesskab med en almen lægepraksis og en specialpædagogisk konsulent. I dagtimerne vil tilbuddet råde over et lokale og tilhørende fællesfaciliteter. I aftentimerne vil tilbuddet yderligere kunne råde over to lokaler. Behandlingsstedets fysiske rammer er ikke velegnet for borgere med et fysisk handicap. Brugere Behandlingstilbuddet er godkendt til alkoholbehandling af 10 voksne med alkoholmisbrug i alderen fra 25 til 70 år.

2 Leder Leder af alkoholbehandlingsstedet Russtop er Zita Jesse, der har dokumenteret ledelses- og behandlingserfaring. Virksomhedsansvarlig læge Virksomhedsansvarlig læge er Mads Tandrup, læge i almen medicin, og ledende læge på behandlingsstedet Kongens Ø. Medarbejdere og ledelse Behandlingstilbuddet godkendes med: 1 leder/misbrugsbehandler, 37 timer pr. uge 1 misbrugsbehandler, 25 timer pr. uge 1 læge, 6 timer pr. uge 1 sekretær, 6 timer pr. uge 1 assistent (bogføring/regnskab), 3 timer pr. uge 1 assistent (rengøring), 4 timer pr. uge Målgruppe, hvortil godkendelsen gives Voksne personer i alderen fra 25 år til 70 år, der har behov for et ambulant alkoholbehandlingstilbud. Tilbuddet retter sig mod personer med alkoholmisbrug, som ikke samtidig har andre typer af misbrug. Der er tale om borgere, der har et tydeligt, længerevarende misbrug. I medfør af Frederikssund Kommunes godkendelse, kan behandlingsstedet Russtop modtage både kommunalt visiterede borgere og private personer. Det er behandlingstilbuddets ansvar, at alle brugere til enhver tid tilhører målgruppen. Behandlingsindhold og metoder Alkoholbehandlingsstedet Russtop (IVS) tager udgangspunkt i en eklektisk behandlingsmodel. Den eklektiske behandlingsmodel dækker over en kombination af flere kendte metoder. Den eklektiske model bygger på formodningen om, at ingen forhold gælder for alle situationer og personer. Den enkelte bruger er unik og skal tilbydes individuel behandling, der løbende justeres i takt med personens udvikling. Behandlingsplan for den enkelte bruger tilrettelægges på faglig konference med læge og misbrugsbehandler, der afholdes mindst 1 x ugentligt. Der tilrettelægges efter behov en sideløbende intervention fx ved behov for psykiatrisk behandling. Der er primært tale om individuel behandling for brugerne, som suppleres med foredrag og dialog. Behandlingsmetoder - Lægeligt overvåget afrusning, i samarbejde med misbrugsbehandler - Lægetilsyn - Lægelig udredning - Lægeordineret medicin - Lægelig vurdering af behov for anden undersøgelses- og behandlingsbehov, fx i forbindelse med

3 alkoholrelaterede somatiske sygdomme og psykiatri - 12-trinsmetoden (modellen anvendes delvis) - Kognitiv adfærdsterapi - Motiverende samtaler - NADA-behandling - Meditation og mindfullness - undervisning - familiebehandling Tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen - Afklaring/visitation - Forbehandling - Basisbehandling - Stabiliseringsfase/Helbredelsesfase - Efterbehandling - Tilbagefaldsforebyggende behandling Budget og regnskab Såfremt der i budgetåret sker forandringer, der begrunder ændringer i taksterne, forelægges det Frederikssund Kommune til orientering. Alkoholbehandlingsstedet Russtop (IVS) fremsender senest 1. oktober hvert år budgetforslag for det kommende år til Frederikssund Kommune. Budgettet skal afspejle tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og evt. større ændringer. Budgettet skal godkendes af Frederikssund Kommune. Årsregnskabet, der skal være retvisende og sikre gennemsigtighed i økonomien, skal være revideret af registreret eller autoriseret revisor. Det reviderede regnskab skal være Frederikssund Kommune i hænde senest 1. maj det følgende år. Ændringer i behandlingstilbuddet Frederikssund Kommune skal oplyse om, at følgende ændringer i behandlingstilbuddet kan, afhængigt af ændringernes karakter, blive betragtet som en ny situation, der kan bevirke, at Frederikssund Kommune tager godkendelsen op til fornyet vurdering: - Ændringer i medarbejderstaben herunder antal, kvalifikationer og ny ledelse - Antallet af brugere - Målgruppen - Det behandlingsmæssige tilbud - Fysisk placering af behandlingstilbuddet - Vedtægtsændringer - Ændringer i forhold til behandlingsstedets ansøgning og beskrivelser af tilbuddet Tilsyn Frederikssund Kommune fører det driftsorienterede tilsyn med behandlingstilbuddet i henhold til Servicelovens 148 a.

4 Frederikssund Kommune fører minimum et anmeldt og et uanmeldt tilsyn om året. Tilsynet føres iht. Frederikssund Kommunes retningslinjer for tilsyn jf. Servicelovens 148 a og Sundhedsstyrelsens Kvalitet i alkoholbehandling et rådgivningsmateriale, version 1.0, september For at opfylde tilsynsforpligtelsen har tilsynsmyndigheden: - Altid adgang til tilbuddet og til deltagelse i aktiviteter, personalemøder mv. - Altid adgang til nødvendige og relevante oplysninger som har betydning for udførelsen af tilsynet - Adgang til at bedømme, om kvaliteten af behandlingsarbejdet lever op til godkendelsen samt om tilbuddets økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med vedtægterne og dermed grundlaget for godkendelsen - Adgang til at bedømme, om budgettet afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til pris og målgruppe, samt om henlæggelser, ekstraordinære økonomiske dispositioner falder inden for tilbuddets formål. Tilsynsmyndigheden udarbejder skriftlige tilsynsrapporter efter de anmeldte og uanmeldte tilsyn. Behandlingsstedet skal offentliggøre tilsynsrapporterne på Tilbudsportalen. Frederikssund Kommune offentliggør tilsynsrapporterne på kommunens hjemmeside. Godkendelsesskrivelsen vil løbende blive revideret i takt med ændringer i lovgivningen samt godkendte ændringer i tilbuddet. Tilbudsportalen Frederikssund Kommune opretter alkoholbehandlingsstedet Russtop (IVS) på Tilbudsportalen. Behandlingsstedet er forpligtet til at indberette til Tilbudsportalen og har ansvaret for, at tilbuddets oplysninger er retvisende. Indberetning til NAB Alkoholbehandlingsstedet Russtop (IVS) er forpligtet til at indberette den del af alkoholbehandlingen, der er ske kommunal visitering til, til det Nationale AlkoholBehandlingsregister (NAB). Behandlingsstedet kan på frivillig basis indberette privatfinansieret behandling til NAB. Andre myndighedskrav Alkoholbehandlingsstedet Rustop (IVS) har ansvaret for, at de driftsmæssige forskrifter vedrørende bygnings- og brandforhold mv. opfyldes. Behandlingsstedet skal påse, at alle myndighedskrav respekteres. Ophør af godkendelsen Frederikssund Kommune kan med 6 måneders varsel tilbagekalde godkendelsen, såfremt man finder, at forholdene i alkoholbehandlingsstedet Russtop (IVS) ikke længere er i overensstemmelse med det godkendte. Dog kan godkendelsen tilbagekaldes med øjeblikkelig virkning, såfremt forholdene i alkoholbehandlingsstedet Russtop (IVS) er uforsvarlige.

5 Godkendt af Frederikssund Kommune Dato:

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2011-1879 Kommuner, regioner og organisationer 14. maj 2013 Orientering om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger.... 3 Skriftlig ansøgning...

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere