Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling"

Transkript

1 Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling

2 DAT-teamet i KKUC Signe Trøst, psykolog Thomas Collier, psykolog John Eltong, psykolog Casper Aaen, psykolog og faglig konsulent Ursula Vasegård, socialrådgiver Torben Larsen, projektleder Una Arnbjørn, projektmedarbejder

3 Dagens program 21.nov. Projektleder Torben Larsen byder velkommen. Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) ved Thomas Collier De overordnede principper/metoder i DAT Behandlingshierarki Fase 1, 2 i behandlingen Pause Præsentation af to cases ved Signe Trøst og John Eltong Signe fortæller om sommerfugle og hvilken støtte det kræver John fortæller om afslutningsprocessen og hvilken støtte det kræver Drøftelse og dialog Afslutning og let frokost

4 Helhed o Skam Virvar Boligløs Misbruget Studieløs Venneløs Arbejdsløs

5 Meningsfuldhed Tillid Nærvær Anerkendelse Netværk» Sundhed Glæde Frihed

6 Formål med udviklingsprojektet Fastholde klienterne i behandlingen. Selvdestruktiv adfærd reduceres. Få støtte til socialfaglige forhold. Boligforhold stabiliseres. Sociale relationer forbedres og vedligeholdes. Forældrerollen styrkes (for dem der har børn).

7 Hvorfor DAT for dobbeltbelastede misbrugsklienter? Begrænsninger i traditionel misbrugsbehandling mht. dobbeltbelastning Vigtigt at behandle begge problematikker samtidigt stor komorbiditet mellem misbrug og borderline Den biosociale model, der underbygger DAT, er forenelig med teorier om misbrug og understøttes af klinisk forskning

8 Borderline og misbrugsbehandling Borderline er en vanskelig gruppe at arbejde med I misbrugsbehandlingen er de ofte kaotiske både i deres indre og i deres ydre sociale forhold De falder ofte mellem to stole de får ikke den behandlingen, de har brug for i psykiatrien, enten på grund af deres misbrug eller ventetid og misbrugsbehandlingen slår ofte fejl, fordi der ikke er en grundlæggende viden og skræddersyet behandlingsindsats over for gruppen

9 Hvad er det, DAT kan? DAT behandling for klienter med borderline og misbrug har vist sig at være effektiv i at reducere problemadfærd som: Stof- og alkoholmisbrug Selvskade og selvmordsadfærd Impulsivitet Drop-out

10 Hvad er det, DAT kan? DAT hjælper klienten til: At forbedre evnen til at identificere, acceptere og håndtere vanskelige følelser At reducere dysfunktionel adfærd, herunder misbrug At udholde det ubehag, der er forbundet med at reducere misbruget At håndtere den truende virkelighed, klienten har lukket øjnene for gennem misbruget

11 Dialektikken i DAT At balancere accept og forandring

12 Hvorfor dialektisk? Accept uden forandring lærer ikke klienten at løse problemer, uden at misbruge Forandring uden accept risikerer, at klienten oplever at blive følelsesmæssigt invalideret i terapien, dvs. øget risiko for tilbagefald og drop-out

13 Dialektikken i DAT Accept og forandring skal være i terapeutisk balance for at fremme adfærdsforandring og forstærke funktionel adfærd At styrke den terapeutiske relation og motivere klienten ved brug af valideringsstrategier At lære klienten at ændre på problemadfærd ved brug af forandringsstrategier

14 Emotionel dysregulering

15 Emotionel dysregulering Følelsesreguleringsproblemer indgår i flere psykiske lidelser og misbrug Forstås som en af kerneproblematikkerne ved borderline Samspillet mellem arv og miljø Dysregulering er også en følge af at blive i misbrug Stoffer i sig selv påvirker følelsesregulering Livstil forbundet med misbrug er dysregulerende

16 Biosocial Model Følelsesmæssige sårbarheder Høj sensitivitet Høj intensitet Langsom tilbagevenden til baseline Omsiggribende historie med invaliderende responser Følelserne og identiteten er ignorerede, minimerede, afviste, straffede Klienten er misbrugt fysisk og psykisk

17 Biosocial Model Vanskeligheder ved at øge, reducere og vedligeholde følelser efter situationens krav Problemer med at reducere negative følelser som vrede/raseri, angst/frygt, skam/skyld på tværs af forskellige situationer som skole, arbejde, relationer også når alene Problemer med at øge positive følelser Problemer med at udtrykke vrede hensigtsmæssigt

18 Biosocial Model Manglende evne til at kontrollere impulsivitet Misbrug og selvdestruktiv adfærd forstås som impulsive og affektregulerende: Forsøg på at løse følelsesmæssige problemer Misbrug som strategi for ikke at selvskade og for at regulere selvmordstanker /-adfærd

19 En mangel på følelsesregulering fører til kaos Høj følelsesmæssig arousal / sårbarhed Manglende evne til at regulere egne følelser Stor vrede og/eller stor selvinvalidering Mangel på selvkontrol klienten bliver impulsiv Problemadfærd og / eller undvigeadfærd

20 DAT behandlingshierarki

21 DAT behandlingshierarki Inddelt efter typen og sværhedsgraden af problemadfærd Sikkerhedsproblemer Adfærd, der direkte truer klientens eller andres fysisk integritet eller psykisk velbefindende Misbrug Selvskade Selvmordsadfærd Vold eller trusler og vold

22 Behandlingshierarki Stabilitetsproblemer Problemadfærd og andre faktorer, der gør klienten ustabil og sårbar i hverdagen Stof- og alkoholmisbrug Undvige- og terapiforstyrrende adfærd, herunder manglende fremmøde i behandlingen, drop-out Kroniske sove- og spiseproblemer Kaotiske, voldelige relationer Negative følelser som vrede, frygt, skam, skyld Dømmende tanker om sig selv, andre og omverdenen Andre ubehandlede psykiske lidelser som angst, depression, PTSD, ADHD

23 Behandlingshierarki Livskvalitetsproblemer De ting, der forringer livskvalitet og gør, at klienten bliver fastholdt i stabilitetsproblemer Dårlig økonomi Usikkert boligforhold Manglende uddannelse eller arbejde Familie/parforhold/børn Ensomhed, elendighed Ubearbejdet traume og sorg

24 Strukturen i DAT behandling

25 Strukturen i DAT behandling Intromodul At psykoedukere omkring den biosociale model, borderline problematikken og misbrug At motivere klienten til at arbejde på sine problemadfærd og indarbejde ugeskemaer og hjemmearbejde i behandlingen At få commitment fra klienten til at arbejde på aftalte målsætninger, herunder at holde op med at misbrug At prioritere de aftalte behandlingsmål ud fra behandlingshierarkiet

26 Strukturen i DAT behandling Fase 1 Overordnede målsætninger At få problemadfærd under kontrol At begynde at regulere sig selv uden at misbrug At engagere sig i hverdagen via beskæftigelse, uddannelse, praktik At opnå balance i hverdagen

27 Primære behandlingsmål i Fase 1 At reducere misbrug via Dialektisk abstinens At afbalancere 100 % commitment til stoffrihed med harm reduction strategier, når der er tilbagefald At reducere terapiforstyrrende adfærd Manglende fremmøde / Drop-out Dagens krise Påvirket eller abstinent i terapien eller i gruppen Manglende gennemførelse af ugeskemaer og hjemmearbejde At øge opmærksomhed, relationsfærdigheder, følelsesregulering, krisehåndtering og egenomsorg

28 Strukturen i DAT behandling Fase 2 At øge emotionel oplevelse At behandle blokeret sorg At behandle ubearbejdet traume

29 Organiseringen af DAT misbrugsbehandling i KKUC Intromodul 8 uger Individuelt forløb med primærterapeut Modul 1 16 uger Modul 2 16 uger Modul 3 16 uger ASI Intro til DAT Livshistorie Rusens funktion Biosocial model Målsætning Problemhierarki Samarbejdsaftale 1 x individuel terapi 1 x Gruppe i Færdighedstræning Telefonsamtaler og sms 1 x individuel terapi 1 x Gruppe i Færdighedstræning Telefonsamtaler og sms 1 x individuel terapi 1 x Gruppe i Færdighedstræning Hjemmeopgaver Hjemmeopgaver Hjemmeopgaver Hjemmeopgaver

30

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE Mette Auener Gammeltoft, Lene Correll og Nicolai Halberg Center for Traumeterapi, KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Ansøgning om akkreditering. Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk

Ansøgning om akkreditering. Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk Ansøgning om akkreditering Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk 14-06-2010 INDLEDNING 5 1. FORANDRINGSMODEL 6 1-1 TEORI 10 1-1-1 EVIDENSBASERET BEHANDLING 10 1-1-2 KOGNITIV-ADFÆRDSTERAPI

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer Fra tab til trivsel Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer INDHOLDSFORTEGNELSE 13 Resumé 15 Forløb 17 Fokuspunkter 19 Kvindernes respons

Læs mere

Temadag Favrskov kommune. Alkoholmisbrug i psykologisk perspektiv - fra barnets, familiens og især den misbrugendes synsvinkel

Temadag Favrskov kommune. Alkoholmisbrug i psykologisk perspektiv - fra barnets, familiens og især den misbrugendes synsvinkel Temadag Favrskov kommune Alkoholmisbrug i psykologisk perspektiv - fra barnets, familiens og især den misbrugendes synsvinkel 27. marts 2015 Kl. 8.00 13.30 Download oplæg www.ringgaarden.dk Per Nielsen

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte Inspirationshæfte Alle skal med At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling Et almindeligt alkoholteams historie om hvorfor og hvordan Slagelse Misbrugscenter Kolofon Slagelse

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats Housing First En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats 1 Indhold 1. Introduktion... 4 2. Housing First en helhedsorienteret tilgang... 5 2.1 Housing First-tilgangens værdigrundlag... 5

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

RusmiddelRådgivning. Årsrapport 2014

RusmiddelRådgivning. Årsrapport 2014 RusmiddelRådgivning Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Fakta... 3 Organisationsdiagram... 4 Arbejdsopgaver... 5 2. Kompetence og kvalitet... 7 Pårørende med i behandlingen... 7 Projekt

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Beskrivelse af Den Korte Snor

Beskrivelse af Den Korte Snor 1 Beskrivelse af Den Korte Snor 2 Beskrivelse af Den Korte Snor November 2008 Denne beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med omorganisering og udvidelse af projekt Den Korte Snor. I forlængelse af budgetaftalen

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Modul 11 eksamensprojekt

Modul 11 eksamensprojekt Modul 11 eksamensprojekt VOKSNE UDSATTE OG VOKSNE MED HANDICAP 6. semester Antal anslag: 71.608 Gruppe C2 Navn Studienummer Underskrift Sofie Thomasen 20124026 Lelian Al-kohali 20123959 Mette H. Nielsen

Læs mere