Årsrapport 2013 Foreningen Misbrugsportalen Marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 Foreningen Misbrugsportalen Marts 2014"

Transkript

1 Årsrapport 213 Foreningen Misbrugsportalen Marts 214 1

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning s Foreningen Misbrugsportalen s Vision og formål s Udvikling og aktiviteter i 213 s. 7 A. Vidensformidling s. 7 B. Misbrugsportalen.dk s. 7 C. Sociale medier s. 8 D. Partnerskaber og samarbejde s. 8 E. Linje s. 9 F. Bubber - ambassadør s.12 G. FC Misbrugsportalen s. 13 H. CSR-partnerskab med Matas A/S s Ny organisering s. 16 A. Misbrugsportalens organisering s. 16 B. Foreningens medlemmer s Milestones 214 s. 19 A. Økonomisk bæredygtighed s. 19 B. Kvalitetssikring og videreudvikling s. 19 C. Projektudvikling - de mest udsatte i centrum s Revideret årsregnskab 213 s. 22 A. Selskabsoplysninger s. 22 B. Ledelsespåtegning s. 23 C. Anvendt regnskabspraksis s. 24 D. Resultatopgørelse for 213 s. 25 E. Balance pr. 31. december 213 s. 26 F. Noter s. 27

3 1. Ledelsesberetning 213 har været et vigtigt og inspirerende år for Foreningen Misbrugsportalen. Med skarpt fokus på organisationsudvikling, konsolidering og nye sociale partnerskaber har Foreningen Misbrugsportalen i 213 skabt et fundament, som giver grobund for videreudvikling af den forebyggende og skadereducerende indsats på misbrugsområdet. Ligeledes er der i 213 skabt grobund for opfyldelsen af foreningens formål og visioner, som Misbrugsportalen ønsker at føre ud i livet fremadrettet. Vores formål og vision er at: Skabe større synlighed af og forståelse for afhængighed, misbrug og pårørende. Vejlede og støtte mennesker, som er berørt af misbrug og afhængighed. Forebygge gennem oplysning, viden og erfaringsdeling. Skabe et samfund, som afstigmatiserer og anerkender problemet. Nedbryde tabuer og fordomme om afhængige og misbrugsramte. Endelig har 213 også givet mulighed for iværksættelse af få, men vigtige og bæredygtige projekter. Bl.a. skal her nævnes vores åbne, anonyme telefonrådgivning på Linje , som tilbyder anonym, telefonisk rådgivning og støttende samtaler til både pårørende og andre personer, som er berørte af misbrug og afhængighed af forskellig art. Afhængighed er et komplekst problem, som har mange ansigter, og som påvirker ikke blot den afhængige, men ligeledes dennes familie, børn, arbejdsrelationer og omgivelser i øvrigt. Dette faktum har vi mærket i 213, hvor 7 % af vore samlede brugerkontakter 1 har været til nære pårørende og nærtstående til unge og voksne med en afhængighed. Siden vi uploadede den nye version af Misbrugsportalen.dk i marts 213, har hjemmesiden vist sig at være overordentlig populær. Der har på månedsbasis været unikke besøgende, og typisk er hundredevis af disse vendt tilbage i de følgende måneder. En af milepælene for foreningen har således været at løfte sagen for pårørende og afhængige i Danmark. Vi synes, at vi gør en forskel på et område, hvor vi som samfund ofte vender det blinde øje til, i tillid til at det offentlige varetager opgaven. Vi ser os således allerede som et solidt, alternativt og attraktivt tilbud om hjælp til mennesker, der i det daglige er påvirket af egen eller nærtståendes afhængighed. Øgede muligheder for professionel hjælp og støtte gennem frivillig rådgivning til afhængige og deres pårørende har været et af kerneformålene med Misbrugsportalen i Siden opstart af Linje d.25.august 213 har vi indtil udgangen af 213 modtaget over 9 opkald til vores rådgivning, hvor af de 55 opkald blev besvarede. 3

4 Vi er stolte over, at dette mål blev nået gennem en ihærdig tro på sagen og en ihærdig indsats. Ikke mindst af sekretariatets ansatte, vores mange frivillige og foreningens medlemmer, men i særdeleshed også af vores bestyrelse og præsidium samt andre, som har ydet deres bidrag til og støttet vores arbejde i 213. Hvis man skal ændre perspektivet på misbrugsområdet fra: Stigmatisering til afstigmatisering. Tabuisering til aftabuisering. Mange mennesker med misbrug, men få i behandling til øget søgning til behandling. Berøringsangst til, at vi kan alle yde et bidrag. Så skal vi tilføre viden om misbrug, skabe debat og arbejde for øget tilgængelighed af hjælp og behandling for afhængige mennesker og deres nærtstående. Dette kræver alternative måder at udtænke løsninger på. Derfor er samarbejde og sociale partnerskaber på tværs af ministerier, private og offentlige virksomheder, organisationer og foreninger, samt inddragelse af NGO- og brugerperspektivet, den sti, vi må betræde sammen. Kun gennem samarbejde, åbenhed og tilgængelighed kan vi gøre en forskel og skabe en fremtid, som åbner døre for vores målgruppe. Vi synes selv, at vi i 213 i høj grad har bidraget til en udvikling på området, bl.a. gennem solid faglig formidling af kendskabet til afhængighed gennem Misbrugsportalen.dk og igennem sociale netværk, hvor vi har opnået en stor brugerflade. Den fælles indsats i 213 har været med til at sætte Foreningen Misbrugsportalen på landkortet. Alle de hits, vi opnår på Misbrugsportalen.dk og på sociale medier, vidner om et bredt kendskab til foreningens eksistens og er med til at løfte sagen til nye højder. Et stort skridt i den rigtige retning. En retning, som vi stræber efter at arbejde videre på i 214. Bestyrelsen for Foreningen Misbrugsportalen ønsker ligeledes gennem denne årsberetning at anerkende og takke de fonde, organisationer og enkeltpersoner, som har støttet vores projekter økonomisk i 213, samt ikke mindst de mennesker, som har bidraget til og støttet foreningens sag. Jeres rådgivning, viden og erfaring har uden tvivl været med til at cementere fundamentet for foreningens fremtid. Med venlig hilsen Silvia Meyer Bestyrelsesformand, Foreningen Misbrugsportalen Marts 214 4

5 5 2. Foreningen Misbrugsportalen Foreningen Misbrugsportalen består af en bestyrelse, en ledende arbejdsgruppe, fire grupper af frivillige fagpersoner og et rådgivende præsidium. Indflytningsreception d.1.september 213 på Overgaden Oven Vandet Kbh. K. Foreningen blev etableret og stiftet i 212 og er en ny privat organisation, som har til formål at formidle viden om og kendskab til afhængighed gennem Misbrugsportalen.dk. Ligeledes er det formålet at yde direkte støtte til personer, der lider under forhold relateret til misbrug, afhængighed, selvskade og andre livshæmmende forhold. Personer, som har svært ved at se en vej ud af deres livshæmmende situation. Ligesom det er formålet at yde støtte til disses pårørende og nærtstående. Foreningen arbejder målrettet med at udvikle bæredygtige projekter med gennemslagskraft og at iværksætte tiltag og aktiviteter, som skal være til gavn og nytte for afhængige, misbrugsramte og pårørende.

6 6 3. Vision og værdier Misbrugsportalen er blevet til en organisation, som gennem et voksende antal mennesker engagerer sig i samme sag, skaber større synlighed af og forståelse for afhængighed, afhængige og deres pårørende. Vores primære opgave er at vejlede og støtte mennesker, som er berørte af misbrug og afhængighed, samt at forebygge og skadereducere gennem oplysning, viden og erfaringsdeling. Vores mission er at skabe et samfund, som afstigmatiserer og anerkender de problemer, som afhængighed medfører; problemer, som tusindvis af familier over hele Danmark desværre lever og kæmper med. At nedbryde tabuer og fordomme om afhængighed og misbrug er efter vores opfattelse essentielt i fremtiden, da tabuet omkring misbrug er med til at fastholde mennesker i deres misbrugsproblem og afholder dem fra at søge hjælp i en tidlig fase af misbruget. Vi tror på, at vi gennem et voksende, frivilligt engagement, en professionel og nytænkende tilgang, en åben dialog og et bredt samarbejde kan gøre en synlig og væsentlig forskel over de kommende år. Misbrugsportalens vision er at: Skabe større synlighed af og forståelse for afhængighed, misbrug og pårørende. Vejlede og støtte mennesker, som er berørte af misbrug og afhængighed. Forebygge gennem oplysning, viden og erfaringsdeling. Skabe et samfund, som afstigmatiserer og anerkender problemet. Nedbryde tabuer og fordomme om afhængige og misbrugsramte. Misbrugsportalens værdier bygger på: Dialog som fremmer forståelse, kommunikation og udvikling. Engagement som skaber synlighed, muligheder og forandring. Anerkendelse som baner vej til ny indsigt, viden og løsninger. Loyalitet som bygger på tillid, åbenhed og samarbejde.

7 7 4. Udvikling og aktiviteter i 213 Siden Foreningen Misbrugsportalen blev grundlagt i august 212 af bestyrelsesformand og daglig leder Silvia Meyer, har det været målet at opbygge et fællesskab i Danmark, som har det primære og værdige formål at støtte afhængige og deres pårørende i et samfund, hvor misbrug er både skamfuldt og tabubelagt. Dette målrettede fokus og arbejde har medført en særligt begivenhedsrig rejse for foreningen i 213. A. Vidensformidling Året igennem har Misbrugsportalen haft fokus på at formidle viden om misbrug og afhængighed. Vi har løbende forskellige dygtige og erfarne fagfolk som skribenter og bloggere på Misbrugsportalen.dk. Fagfolk, som gennem mange år har dygtiggjort sig netop inden for misbrugsområdet med fokus på afhængighedsproblematikker, og som frivilligt har bidraget med faglige artikler, viden og erfaringer. Vi publicerer således løbende indlæg på hjemmesiden til gavn for de mange tusinde læsere, som gennem 213 har fulgt Misbrugsportalen.dk. B. Misbrugsportalen.dk 213 indledtes med en vigtig milepæl for Misbrugsportalen. Nemlig en omfattende videreudvikling og relancering af vores digitale platform Den oprindelige version fra 212 kunne teknisk set ikke længere stå mål med det stigende antal besøgende, brugere og bloggere; et luksusproblem, som vi har løst i 213. Den nye version af Misbrugsportalen.dk gik i luften d. 1. marts 213 og har siden haft unikke brugere hver måned, samt ikke mindst mange hundrede tilbagevendende, månedlige brugere af portalen. Denne udvikling blev støttet økonomisk af vores tætte og gode samarbejdspartner, Lions Club Danmark. Den nye platform har klart øget vores gennemslagskraft til gavn for afhængige, misbrugsramte og pårørende. Desuden er kendskabet til Foreningen Misbrugsportalens eksistens og arbejde blevet væsentligt forøget i 213.

8 C. Sociale medier De sociale, interaktive medier, herunder særligt Facebook 2, har været en af de største forcer for Misbrugsportalen i 213, hvor foreningen opnåede en bred kontakt til mange mennesker og målgrupper, som vi ellers ikke ville nå ud til. Pr. 8. marts 214 havde Misbrugsportalens facebookside følgere. En kontinuerligt stigende skare af personer, som i årets løb ikke blot har vist støtte til og interesse for foreningens aktiviteter og publikationer gennem Misbrugsportalen.dk, men som ligeledes i høj grad bidrager til at dele kendskabet til Misbrugsportalen med andre via deres egne netværk og kontakter. Vi har også oplevet, at vi gennem de sociale medier har skabt mulighed for at tiltrække nye følgere fra vidt forskellige baggrunde, og de har indgået i relevante og saglige debatter om de artikler og indlæg, vi har publiceret. Vores deltagelse på de sociale medier især Facebook har uden tvivl medvirket til en endnu større synlighed omkring foreningen og en stigende interesse for at følge vores aktiviteter på Misbrugsportalen. D. Partnerskaber og samarbejde Det er for foreningen nævneværdigt og vigtigt med de nye sociale partnerskaber, som vi gennem 213 har lagt stor vægt på at udvikle, etablere og indgå i dialog med. Her kan blot nævnes vores partnerskaber med Lions Club Danmark, Matas A/S, Pilgrim og Bella Center som eksempler på nogle af de store organisationer og virksomheder, der modigt og eksemplarisk har valgt at indgå i partnerskaber med os. Vi er stærkt taknemmelige for, at disse partnere på denne måde har valgt at støtte en ny, lille og spirende organisation, som Misbrugsportalen trods alt stadig er. Sociale partnerskaber og CSR-partnerskaber har i 213 været med til at give foreningen en opbakning og mulighed for strategisk udvikling, der i høj grad peger fremad for foreningens arbejde. Det giver os en kærkommen mulighed for at vokse, blive set og blive hørt på mange plan og for at kunne hjælpe dem, som i sidste ende er vores primære målgruppe, nemlig de pårørende og de afhængige i vores samfund. 2 Pr. 8. marts 214 synes 1.16 godt om Misbrugsportalen. 3 https://www.facebook.com/misbrugsportalen?fref=ts#. 8

9 9 CSR-partnerskaber: Virksomheder kan have gode grunde til at samarbejde med et offentligt hospital eller miljømyndighederne i et udviklingsland. Tilsvarende kan NGO er samarbejde om udførelse af aktiviteter for et ministerium, eller de kan vælge at indgå alliancer med andre organisationer, private eller offentlige. Fokus er på de særlige muligheder og udfordringer, der gør sig gældende, når private virksomheder indgår langsigtede partnerskaber med private organisationer, og begge parter bidrager med viden, erfaring og risikovillighed. Denne type partnerskaber er i vækst, fordi de kan noget særligt. E. Linje Misbrugsportalen etablerede i august 213 en frivilligt drevet rådgivningslinje specifikt rettet mod afhængige og pårørende til misbrugere. I vores lokaler på Christianshavn støtter, vejleder og rådgiver vores uddannede, frivillige rådgivere de mange personer, som henvender sig telefonisk til linjen. I perioden fra 25. august 213 til 3. december 213 har vi modtaget over 55 unikke opkald til vores rådgivning. Antallet af henvendelser på de 4 måneder anser vi for at være ganske højt i betragtning af, hvor kort tid tilbuddet har været tilgængeligt. Efterspørgslen har udfordret både projektet og vores forening, ikke mindst ressourcemæssigt. Således har vi brug for til stadighed at rekruttere og opkvalificere flere dygtige rådgivere. En aktivitet, som Misbrugsportalen målrettet vil arbejde videre med i 214. Rådgivningslinjen skal ses som en forlængelse af de allerede eksisterende hjælpetilbud på misbrugsområdet.

10 1 Rådgivningslinjen er et bindeled til de eksisterende hjælpetilbud. En neutral og helt anonym steppingstone for mennesker i nød. Her kan man blive lyttet til, få rådgivning, vejledning og anvisninger til at komme et skridt videre i retning af bedring, f.eks. med en henvisning/ anvisning til mere omfattende tilbud om behandlingsmæssig støtte til sit problem. I den sammenhæng henviser vi mange af de hjælpsøgende borgere til det kommunale misbrugsbehandlingssystem. Rådgivningslinjen tilbyder hjælp af social- og sundhedsfagligt uddannede, professionelle og omsorgsfulde fagpersoner, som er uafhængige af andre instanser. Målgruppen i LINJE På trods af snesevis af behandlingstilbud på misbrugsområdet i Danmark er der kun en forsvindende lille procentdel af personer med misbrugsproblemer, som rent faktisk modtager hjælpen. Vores målgruppe er: Unge og voksne med misbrug eller afhængighed af bl.a. stoffer, alkohol, medicin. Pårørende til unge eller voksne med misbrug eller afhængighed. Børn, unge og studerende, som opsøger viden om misbrugsproblematikker. Det er langt fra alle danskere, der ved, hvor de skal henvende sig for at få hjælp, hvis en person tæt på dem har et misbrug af alkohol eller stoffer. I en ny undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har lavet for KL, svarer fire ud af ti danskere nemlig nej til, at de ved, hvor de kan hente hjælp. Kun en tredjedel af disse tænker på kommunen som et sted at hente hjælp, og en fjerdedel tror, at hjælpen koster penge. Det er altså i sig selv en vanskelighed at navigere rundt i systemet for at komme det rette sted hen. Her gør Misbrugsportalens nye rådgivningslinje en stor forskel for den beskrevne målgruppe, som vi dagligt er i kontakt med.

11 11 Hvor mange alkoholmisbrugere er der i Danmark, og hvor mange er i behandling? Ca. 86. danskere er storforbrugere/ca danskere har et alkoholforbrug, som skader deres helbred/ca. 14. danskere er afhængige af alkohol og kan ikke stoppe deres forbrug uden behandling. Kilde: Alkoholforbrug i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, 28 Sundhedsstyrelsen oplyser i 28, at der i 27 er godt 7.6 danskere i behandling for alkoholmisbrug, heraf 76 % i ambulant behandling og 15 % i døgnbehandling. Behandlingstypen er ikke kendt for resten. Kilde: Alkoholbehandlingen i Danmark, Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, 28 : 5 Endelig ses konsekvenserne af stofmisbrug også i opgørelser over stofmisbrugere, der indskrives i behandling. De seneste opgjorte tal fra 211 viser, at knap 16. er i stofmisbrugsbehandling i Danmark, hvilket er det højeste antal registrerede stofmisbrugere i behandling siden registreringens start. Der skønnes at være 33. stofmisbrugere på landsplan. Opgørelsen omfatter ikke det eksperimenterende stofforbrug, men estimerer antallet af personer, der har et mere vedvarende forbrug af stoffer, som medfører fysiske, psykiske og/eller sociale skader. Kilde: Narkotikasituationen i Danmark 213 Linje er blevet finansielt støttet af OAK Fonden, Ole Kirks Fond og Jeudan Ejendomme. Støtten er ydet til henholdsvis lokaler, uddannelse og opkvalificering af det frivillige rådgivningsteam samt til tilknytning af frivillig koordinator. Til den videre projektudvikling og forankring af Linje har A.P. Møller Fonden givet tilsagn om en bevilling, som omfatter kvalitetssikring af rådgivningen, opkvalificerende kurser til de tilknyttede frivillige samt udvikling af projektets samarbejde med andre rådgivningstilbud. Et sparringssamarbejde mellem Misbrugsportalen og Socialt Udviklingscenter SUS skal de næste par år være med til at understøtte den kommende udviklings- og forankringsproces for Linje

12 12 F. Bubber - ambassadør Misbrugsportalens ambassadør Bubber, Niels Christian Meyer, har været en stor medspiller i eksponeringen af Foreningen Misbrugsportalen i 213. Samarbejdet har fra starten været og er stadig utroligt betydningsfuldt for os. Vi takker vores ambassadør for de mange indsatser, han har lagt for dagen for vores forening i 213. En af indsatserne har været udformningen af vores folder om Misbrugsportalen.dk. Et strategisk samarbejde er indledt mellem Matas A/S og Foreningen Misbrugsportalen, og det har resulteret i eksponering af foreningens arbejde gennem samtlige Matasbutikker i hele Danmark, bl.a. via deres digitale platform

13 13 G. FC Misbrugsportalen FC Misbrugsportalen er et projekt, som blev skabt af Misbrugsportalen i starten af 213. Fodbolden, sportsånden og disciplinen er omdrejningspunkterne og motivationen i projektet. Derudover forener projektet forskellige socialpædagogiske elementer. Når tidligere stofmisbrugere og alkoholikere stopper eller reducerer deres misbrug, står de ofte uden et netværk at læne sig op ad og uden sociale aktiviteter at udfylde den kritiske tid med. Et tomrum, der følger umiddelbart i kølvandet på et langvarigt misbrug. De passer sjældent ind i det almindelige foreningsliv, men har behov for at indgå i sociale netværk på lige fod med andre, der forstår deres særlige situation. FC Misbrugsportalen bestod i 213 af 2 faste spillere med en misbrugsbaggrund, og projektet har gennem sociale aktiviteter, netværksdannelse og konkurrencer været med til at skabe struktur i hverdagen for deltagerne. Projektet medvirker til bedre fysisk og psykisk selvværd og til styrkelse af de enkelte spilleres forudsætninger for at udvikle kompetencer, som de i mange år end ikke vidste, at de besad. Projektet understøtter gennem de regelmæssige fællesaktiviteter, fodboldturneringer og træningskampe et meningsfuldt og sundt liv med øget mulighed for en stoffri tilværelse. FC Misbrugsportalens projektdeltagere og spillere er alle tidligere misbrugere eller tidligere hjemløse i alderen mellem 2 og 45 år.

14 14 Igennem dette projekt har de opnået at skabe nye venskaber og gode og mindeværdige oplevelser. Værd at nævne er, at FC-holdet i 213 hjembragte hele fire fodboldsejre og pokaler til foreningen fra landsturneringer, som de året igennem har trænet hårdt til og er blevet værdige vindere af. H. CSR-partnerskab med Matas A/S Stort set alle familier i Danmark har et nært kendskab til nogen, der har en problematisk afhængighed inde på livet. Det kan være af alkohol, spil om penge, narkotika eller andet. Misbrugerens nære relationer vil ofte være hårdt ramt. Alligevel er det et tabubelagt emne, hvilket gør det ekstra svært at bryde den onde cirkel. Dette var indledningen i vores pressemeddelse til offentligheden i august 213, da vi offentliggjorde vores samarbejde med Matas A/S. Samarbejdet muliggjorde en landsdækkende oplysningskampagne om Misbrugsportalen.dk. Samarbejdet bød på produktion og markedsføring af en informationsfolder om Misbrugsportalen; en folder, der i resten af 213 lå synligt fremme ved kasserne i samtlige næsten 3 Matasbutikker i hele Danmark.

15 15 Et strategisk samarbejde og et socialt partnerskab, som vi ikke blot har været glade for, men som også har åbnet døren for mange tusinde mennesker, som tidligere ikke kendte til vores forening og vores arbejde. Vores resultater og erfaringer med dette CSR-samarbejde i året 213 har givet os ny viden og spændende udfordringer. Ikke mindst har samarbejdet inspireret os til, at CSR-strategiske samarbejdsformer vil være et indsatsområde for foreningen, som vi vil sætte endnu mere fokus på i fremtiden. Erfaringerne fra 213 viser os, at CSR-samarbejde er et usammenligneligt godt redskab til videreudvikling af vores forening og til at komme ud til den brede befolkning med vores budskab og tilbud. CSR-samarbejde løfter vores sag fra gadeplan og den generelle opfattelse af, hvor misbrug og afhængighed hører til, til helt nye planer. Misbrug findes i mange former, i mange familier og i alle samfundslag. Dette budskab var en prioriteret målsætning i CSR-samarbejdet med Matas. Parallelt med budskabet om, at misbrug er allemandseje, arbejdede vi med målsætningen om at nå ud til de pårørende og de afhængige, som lever med et skjult misbrug i deres hverdag.

16 16 5. Ny organisering En af de vigtigste begivenheder for Misbrugsportalen i 213 var etableringen af et rådgivende præsidium. Præsidiet har siden maj 213 været en væsentlig støtte og sparring for den daglige ledelse og bestyrelse. Denne uvurderlige og uventede begivenhed har givet foreningen en meget positiv og solid opbakning. Præsidiet omfatter 11 medlemmer, der består af anerkendte og respekterede erhvervsfolk, som har valgt at vise vores sag deres opmærksomhed og tilbyde deres frivillige indsats. De tilfører værdifulde bidrag bestående af viden, sparring og mange års erfaring med udvikling og ledelse af de største virksomheder i Danmark. Præsidiet er med til at give misbrugsdebatten i Danmark en ny stemme, der er et konstruktivt og synes vi tiltrængt alternativ til den hidtil stemmeførende, offentlige misbrugsbehandlingssektor. Herudover indtrådte to nye medlemmer i foreningens bestyrelse. Disse to personer har hver især bidraget til foreningen med en væsentlig styrke funderet på et mangeårigt virke inden for den frivillige sektor og misbrugsbehandlingsområdet. A. Misbrugsportalens organisering: Bestyrelsen for Foreningen Misbrugsportalen Bestyrelsesformand Silvia Meyer, stifter og initiativtager, Misbrugsportalen.dk Bestyrelsesmedlem Torben Jørgensen, dir., Lions Club Danmark (ansvarlig for misbrugsområdet i Lions Danmark) Bestyrelsesmedlem Morten Egeskov, dir., Kongens Ø, Munkerup, (2 års ledelseserfaring som misbrugs- og udviklingsleder inden for behandling af misbrugere og pårørende).

17 Foreningen Misbrugsportalens præsidium Præsidiet, som består af en kreds af erhvervsledere, bidrager med viden og kompetencer til udviklingen af Misbrugsportalen som velgørende organisation inden for afhængighed og misbrug. Anders Obel, adm. direktør, C. W. Obel A/S Henning Kruse Petersen, adm. direktør, 2KJ A/S Michael Pram Rasmussen, formand, A.P. Møller-Mærsk Ole Andersen, formand, Danske Bank Lars Rohde, adm. direktør, Danmarks Nationalbank Peter Engberg Jensen, koncerndirektør, Nykredit Anders Colding Friis, adm. direktør, Scandinavian Tobacco Group A/S Michael Christiansen, formand, Danmarks Radio Preben Damgaard, adm. direktør, Damgaard Company Michael Brockenhuus-Schack, adm. direktør, Giesegaard Handelsselskab ApS Arne Bang Mikkelsen, bestyrelsesmedlem, Bella Center A/S. Denne nye organisering har beriget vores arbejde med en yderst professionel og visionær tilgang til, hvordan Misbrugsportalen skal udvikle sig over de næste år. 1. september 213 kunne Foreningen Misbrugsportalen, efter 12 måneder med hovedsæde ved formandens køkkenbord i hjemmet i Skolegade i Valby, endelig holde åbningsreception for Misbrugsportalens sekretariat, som flyttede ind i lokaler på Christianshavn 4, hvor Foreningen siden har arbejdet dagligt og intensivt med forskellige, brugerrettede projekter. 4 Foreningen Misbrugsportalen, Overgaden Oven Vandet 8, DK-1415 København K. 17

18 18 Sekretariatet Misbrugsportalens sekretariat består af: Bestyrelsesformand og daglig leder Silvia Meyer Sekretariatsassistent Annette Kildemoes Frivilligkoordinator Dorte Martinussen 15 frivillige, faglige rådgivere 3 frivillige, faglige bloggere 1 frivillig misbrugskonsulent 1 praktikant 1 frivillig supervisor 1 frivillig gruppesupervisor 1 frivillig journalist 2 frivillige redaktører. B. Foreningens medlemmer En af de prioriterede milepæle for 213 var at intensivere og styrke foreningens eksistensgrundlag gennem tiltrækning og tilknytning af nye, betalende medlemmer. Misbrugsportalen opnåede i 213 at have 35 stemmeberettigede medlemmer i slutningen af december. En meget tilfredsstillende tilgang af medlemmer, da udgangspunktet i 213 var medlemmer, ud over bestyrelsens medlemskreds. Ligningsloven: 8 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages gaver, som det godtgøres, at giveren har ydet til foreninger, stiftelser, institutioner m.v., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer. Dette har medvirket til, at vi i 214 kan opnå godkendelse efter Ligningslovens 8 A som en velgørende forening. Dette er ligeledes en vigtig milepæl for Misbrugsportalens fremtid.

19 19 6. Milestones i 214 Foreningen har opstillet konkrete mål for løsningen af udfordringer både i foreningen og i samfundet. Disse mål milestones vil være retningsgivende for vores visioner og tiltag i 214. A. Økonomisk bæredygtighed Et af målene er styrkelse af foreningens økonomiske grundlag for den daglige drift. Herunder bedre forudsætninger for finansieringen af foreningens grundlæggende behov for eksistens, såsom udgifter til husleje, alm. administrationsudgifter og vores sekretariat. Økonomien har været en udfordring gennem hele 213, da foreningen stadigvæk er nyfødt og primært baseres på frivillig arbejdskraft. Økonomien muliggør alene en meget begrænset lønnet arbejdskraft. Dette mål skal nås gennem nøje planlægning af foreningens fremadrettede prioriteringer, flere foredragsaktiviteter, rekruttering af flere kontingentbetalende medlemmer og gennem indtægter via nye samarbejdsformer med virksomheder. Endelig vil vi lægge os i selen med fundraising fra diverse fonde og puljer. B. Kvalitetssikring og videreudvikling Kvalitetssikring og udvikling og udvidelse af foreningens sekretariat er kernemål, som i 214 skal omfatte tilknytning og opkvalificering af flere dygtige og frivillige ildsjæle. Endvidere vurderer vi, at det er nødvendigt, at Misbrugsportalen styrkes med flere ansatte. Ikke mindst er der behov for ansatte, som kan varetage ledelsen af det frivilligkorps, som Misbrugsportalen efterhånden har opbygget. Frivillige, som er tilknyttet de forskellige, igangværende projekter. Den sidste halvdel af 213 tydeliggjorde, hvor vigtigt og nødvendigt det er for kvaliteten, motivationen og fastholdelsen af foreningens mange frivillige, at udviklingen og vedligeholdelsen af det frivillige arbejde sikres gennem en stabil, omsorgsfuld og professionel ledelse af de frivillige.

20 C. Projektudvikling - de mest udsatte i centrum Foreningen vil i det nye år, have fokus på, at videreudvikle og kvalitetssikre, vores eksisterende projekter, såvel som, vi vil iværksætte nye bæredygtige projekter, som vi har fået muligheden for, gennem bevillinger, som er knyttet til disse. Projekt Chat er et af de projekter, som vi søsætter i 214 og er en frivillig webrådgivning om misbrug og afhængighed, støttet af Bikubenfonden og Den Danske Forskningsfond. Webrådgivningen retter sig mod unge og voksne med en bred vifte af misbrugs- og afhængighedsproblematikker, samt deres pårørende og har til formål at hjælpe dem, som ikke ønsker telefonrådgivning, med rådgivning, støtte og oplysning, gennem digital rådgivning via chat. Det er ligeledes foreningens vision i 214 at realisere et udviklingsprojekt, som skal være et akut tilbud til misbrugsramte i København. Mennesker, som er behandlingssøgende og har behov for en uafhængig, tryg kontaktbase i den behandlingsgarantiperiode 5, hvori behandlingsplanen i det kommunale system udarbejdes. Tilbuddet skal være motiverende og fastholdende i forhold til behandlingsønsket. Behovet for et sådant projekt vurderes at være stort. Projektet er målrettet personer mellem 18 og 45 år, som er bosiddende i Københavns Kommune, hvor Misbrugsportalen har base, og som søger hjælp via kommunen. Dette udviklingsprojekt er højt prioriteret i 214. Det er et af de projekter, vi vil søge puljemidler til. 5 Behandlingsgarantien: Personer (alkohol- eller stofmisbrugere) der henvender sig til et kom munalt misbrugsbehandlingssted skal ifølge Serviceloven inden for 14 dage have tilbudt et be handlingstilbud 2

21 21 I lyset af de mange henvendelser, som Misbrugsportalen modtager, vurderer vi at ventetiden på behandling er en væsentlig demotiverende faktor. Omend ventetiden, qua behandlingsgarantien, kun er 14 dage, er det en svær tid at holde motivationen oppe på gaden. Det er ikke ualmindeligt, at behandlingsplanlægningen tager længere tid end de 14 dage, som behandlingsgarantien foreskriver. Mange behandlingssøgende falder fra i sagsbehandlingsforløbet, inden der er lagt en behandlingsplan udelukkende grundet manglende overskud til at overskue kravene og opretholde motivationen til at gå i behandling. Her ønsker vi som forening at gøre en mærkbar forskel. Det kræver ikke blot finansiel støtte til projektet fra relevante puljer og fonde, men lige så vigtigt et nyt, langsigtet og tillidsfuldt samarbejde med de kommunale misbrugsenheder i København. Som NGO på misbrugsområdet i København vil vi i det nye år, som et led i projektplanlægningen, tage kontakt til Københavns Kommune og lægge op til et samarbejde.

Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på

Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på Afhængighed Afhængighed er en adfærd, som man tvangsmæssigt gentager for at opnå en bestemt tilstand eller følelse. Afhængighed

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

FUNDRAISING GALLA 7-9-13

FUNDRAISING GALLA 7-9-13 FUNDRAISING GALLA 7-9-13 7. SEPTEMBER 2013 I BELLA CENTER Til fordel for mennesker i Danmark, som har en afhængighed, et misbrug eller som er pårørende. Silvia Meyer Initiativtager og Formand for Misbrugsportalen

Læs mere

'AKTIVEST 1984 ApS' Sankt Ols Gade Roskilde. Årsrapport 1. juli juni 2015

'AKTIVEST 1984 ApS' Sankt Ols Gade Roskilde. Årsrapport 1. juli juni 2015 'AKTIVEST 1984 ApS' Sankt Ols Gade 10 4000 Roskilde Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/12/2015 Jørgen Brangstrup

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

EJENDOMSSELSKABET VESTERBRO AF 1998 ApS

EJENDOMSSELSKABET VESTERBRO AF 1998 ApS EJENDOMSSELSKABET VESTERBRO AF 1998 ApS Küchlersgade 4, 1 1774 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RØRVIGVEJ 34 ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/02/2015 Ib Christiansen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

LA ENTREPRENØR SERVICE ApS

LA ENTREPRENØR SERVICE ApS LA ENTREPRENØR SERVICE ApS Lyngholmpark 95 3520 Farum Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2016 Sarah Skyum

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Årsberetning 2014 Foreningen Misbrugsportalen

Årsberetning 2014 Foreningen Misbrugsportalen Årsberetning 2014 Foreningen Misbrugsportalen Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning s. 3 2. Foreningen Misbrugsportalen s. 4 3. Udvikling og aktiviteter i 2014 s. 5 A. Misbrugsportalen.dk s. 5 B. Sociale

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 M-GULVE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 Poul Mahrt Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Build Solution IVS. Carl Plougs Vej Horsens. Årsrapport 1. oktober december 2016

Build Solution IVS. Carl Plougs Vej Horsens. Årsrapport 1. oktober december 2016 Build Solution IVS Carl Plougs Vej 22 8700 Horsens Årsrapport 1. oktober 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2017 Kasper Pedersen

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ASA JYDERUP LYNG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2014 Torben Erichsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

PA Byggeservice ApS. Soklen 14, Herlev. Årsrapport 24. april december 2015

PA Byggeservice ApS. Soklen 14, Herlev. Årsrapport 24. april december 2015 PA Byggeservice ApS Soklen 14, 3 4 2730 Herlev Årsrapport 24. april 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/06/2016 Anzelika Sumskaite

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk - Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej 111 4660 Store

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

PER Ø ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2015

PER Ø ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2015 PER Ø ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2015 Per Østerberg Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere