Årsrapport 2013 Foreningen Misbrugsportalen Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 Foreningen Misbrugsportalen Marts 2014"

Transkript

1 Årsrapport 213 Foreningen Misbrugsportalen Marts 214 1

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning s Foreningen Misbrugsportalen s Vision og formål s Udvikling og aktiviteter i 213 s. 7 A. Vidensformidling s. 7 B. Misbrugsportalen.dk s. 7 C. Sociale medier s. 8 D. Partnerskaber og samarbejde s. 8 E. Linje s. 9 F. Bubber - ambassadør s.12 G. FC Misbrugsportalen s. 13 H. CSR-partnerskab med Matas A/S s Ny organisering s. 16 A. Misbrugsportalens organisering s. 16 B. Foreningens medlemmer s Milestones 214 s. 19 A. Økonomisk bæredygtighed s. 19 B. Kvalitetssikring og videreudvikling s. 19 C. Projektudvikling - de mest udsatte i centrum s Revideret årsregnskab 213 s. 22 A. Selskabsoplysninger s. 22 B. Ledelsespåtegning s. 23 C. Anvendt regnskabspraksis s. 24 D. Resultatopgørelse for 213 s. 25 E. Balance pr. 31. december 213 s. 26 F. Noter s. 27

3 1. Ledelsesberetning 213 har været et vigtigt og inspirerende år for Foreningen Misbrugsportalen. Med skarpt fokus på organisationsudvikling, konsolidering og nye sociale partnerskaber har Foreningen Misbrugsportalen i 213 skabt et fundament, som giver grobund for videreudvikling af den forebyggende og skadereducerende indsats på misbrugsområdet. Ligeledes er der i 213 skabt grobund for opfyldelsen af foreningens formål og visioner, som Misbrugsportalen ønsker at føre ud i livet fremadrettet. Vores formål og vision er at: Skabe større synlighed af og forståelse for afhængighed, misbrug og pårørende. Vejlede og støtte mennesker, som er berørt af misbrug og afhængighed. Forebygge gennem oplysning, viden og erfaringsdeling. Skabe et samfund, som afstigmatiserer og anerkender problemet. Nedbryde tabuer og fordomme om afhængige og misbrugsramte. Endelig har 213 også givet mulighed for iværksættelse af få, men vigtige og bæredygtige projekter. Bl.a. skal her nævnes vores åbne, anonyme telefonrådgivning på Linje , som tilbyder anonym, telefonisk rådgivning og støttende samtaler til både pårørende og andre personer, som er berørte af misbrug og afhængighed af forskellig art. Afhængighed er et komplekst problem, som har mange ansigter, og som påvirker ikke blot den afhængige, men ligeledes dennes familie, børn, arbejdsrelationer og omgivelser i øvrigt. Dette faktum har vi mærket i 213, hvor 7 % af vore samlede brugerkontakter 1 har været til nære pårørende og nærtstående til unge og voksne med en afhængighed. Siden vi uploadede den nye version af Misbrugsportalen.dk i marts 213, har hjemmesiden vist sig at være overordentlig populær. Der har på månedsbasis været unikke besøgende, og typisk er hundredevis af disse vendt tilbage i de følgende måneder. En af milepælene for foreningen har således været at løfte sagen for pårørende og afhængige i Danmark. Vi synes, at vi gør en forskel på et område, hvor vi som samfund ofte vender det blinde øje til, i tillid til at det offentlige varetager opgaven. Vi ser os således allerede som et solidt, alternativt og attraktivt tilbud om hjælp til mennesker, der i det daglige er påvirket af egen eller nærtståendes afhængighed. Øgede muligheder for professionel hjælp og støtte gennem frivillig rådgivning til afhængige og deres pårørende har været et af kerneformålene med Misbrugsportalen i Siden opstart af Linje d.25.august 213 har vi indtil udgangen af 213 modtaget over 9 opkald til vores rådgivning, hvor af de 55 opkald blev besvarede. 3

4 Vi er stolte over, at dette mål blev nået gennem en ihærdig tro på sagen og en ihærdig indsats. Ikke mindst af sekretariatets ansatte, vores mange frivillige og foreningens medlemmer, men i særdeleshed også af vores bestyrelse og præsidium samt andre, som har ydet deres bidrag til og støttet vores arbejde i 213. Hvis man skal ændre perspektivet på misbrugsområdet fra: Stigmatisering til afstigmatisering. Tabuisering til aftabuisering. Mange mennesker med misbrug, men få i behandling til øget søgning til behandling. Berøringsangst til, at vi kan alle yde et bidrag. Så skal vi tilføre viden om misbrug, skabe debat og arbejde for øget tilgængelighed af hjælp og behandling for afhængige mennesker og deres nærtstående. Dette kræver alternative måder at udtænke løsninger på. Derfor er samarbejde og sociale partnerskaber på tværs af ministerier, private og offentlige virksomheder, organisationer og foreninger, samt inddragelse af NGO- og brugerperspektivet, den sti, vi må betræde sammen. Kun gennem samarbejde, åbenhed og tilgængelighed kan vi gøre en forskel og skabe en fremtid, som åbner døre for vores målgruppe. Vi synes selv, at vi i 213 i høj grad har bidraget til en udvikling på området, bl.a. gennem solid faglig formidling af kendskabet til afhængighed gennem Misbrugsportalen.dk og igennem sociale netværk, hvor vi har opnået en stor brugerflade. Den fælles indsats i 213 har været med til at sætte Foreningen Misbrugsportalen på landkortet. Alle de hits, vi opnår på Misbrugsportalen.dk og på sociale medier, vidner om et bredt kendskab til foreningens eksistens og er med til at løfte sagen til nye højder. Et stort skridt i den rigtige retning. En retning, som vi stræber efter at arbejde videre på i 214. Bestyrelsen for Foreningen Misbrugsportalen ønsker ligeledes gennem denne årsberetning at anerkende og takke de fonde, organisationer og enkeltpersoner, som har støttet vores projekter økonomisk i 213, samt ikke mindst de mennesker, som har bidraget til og støttet foreningens sag. Jeres rådgivning, viden og erfaring har uden tvivl været med til at cementere fundamentet for foreningens fremtid. Med venlig hilsen Silvia Meyer Bestyrelsesformand, Foreningen Misbrugsportalen Marts 214 4

5 5 2. Foreningen Misbrugsportalen Foreningen Misbrugsportalen består af en bestyrelse, en ledende arbejdsgruppe, fire grupper af frivillige fagpersoner og et rådgivende præsidium. Indflytningsreception d.1.september 213 på Overgaden Oven Vandet Kbh. K. Foreningen blev etableret og stiftet i 212 og er en ny privat organisation, som har til formål at formidle viden om og kendskab til afhængighed gennem Misbrugsportalen.dk. Ligeledes er det formålet at yde direkte støtte til personer, der lider under forhold relateret til misbrug, afhængighed, selvskade og andre livshæmmende forhold. Personer, som har svært ved at se en vej ud af deres livshæmmende situation. Ligesom det er formålet at yde støtte til disses pårørende og nærtstående. Foreningen arbejder målrettet med at udvikle bæredygtige projekter med gennemslagskraft og at iværksætte tiltag og aktiviteter, som skal være til gavn og nytte for afhængige, misbrugsramte og pårørende.

6 6 3. Vision og værdier Misbrugsportalen er blevet til en organisation, som gennem et voksende antal mennesker engagerer sig i samme sag, skaber større synlighed af og forståelse for afhængighed, afhængige og deres pårørende. Vores primære opgave er at vejlede og støtte mennesker, som er berørte af misbrug og afhængighed, samt at forebygge og skadereducere gennem oplysning, viden og erfaringsdeling. Vores mission er at skabe et samfund, som afstigmatiserer og anerkender de problemer, som afhængighed medfører; problemer, som tusindvis af familier over hele Danmark desværre lever og kæmper med. At nedbryde tabuer og fordomme om afhængighed og misbrug er efter vores opfattelse essentielt i fremtiden, da tabuet omkring misbrug er med til at fastholde mennesker i deres misbrugsproblem og afholder dem fra at søge hjælp i en tidlig fase af misbruget. Vi tror på, at vi gennem et voksende, frivilligt engagement, en professionel og nytænkende tilgang, en åben dialog og et bredt samarbejde kan gøre en synlig og væsentlig forskel over de kommende år. Misbrugsportalens vision er at: Skabe større synlighed af og forståelse for afhængighed, misbrug og pårørende. Vejlede og støtte mennesker, som er berørte af misbrug og afhængighed. Forebygge gennem oplysning, viden og erfaringsdeling. Skabe et samfund, som afstigmatiserer og anerkender problemet. Nedbryde tabuer og fordomme om afhængige og misbrugsramte. Misbrugsportalens værdier bygger på: Dialog som fremmer forståelse, kommunikation og udvikling. Engagement som skaber synlighed, muligheder og forandring. Anerkendelse som baner vej til ny indsigt, viden og løsninger. Loyalitet som bygger på tillid, åbenhed og samarbejde.

7 7 4. Udvikling og aktiviteter i 213 Siden Foreningen Misbrugsportalen blev grundlagt i august 212 af bestyrelsesformand og daglig leder Silvia Meyer, har det været målet at opbygge et fællesskab i Danmark, som har det primære og værdige formål at støtte afhængige og deres pårørende i et samfund, hvor misbrug er både skamfuldt og tabubelagt. Dette målrettede fokus og arbejde har medført en særligt begivenhedsrig rejse for foreningen i 213. A. Vidensformidling Året igennem har Misbrugsportalen haft fokus på at formidle viden om misbrug og afhængighed. Vi har løbende forskellige dygtige og erfarne fagfolk som skribenter og bloggere på Misbrugsportalen.dk. Fagfolk, som gennem mange år har dygtiggjort sig netop inden for misbrugsområdet med fokus på afhængighedsproblematikker, og som frivilligt har bidraget med faglige artikler, viden og erfaringer. Vi publicerer således løbende indlæg på hjemmesiden til gavn for de mange tusinde læsere, som gennem 213 har fulgt Misbrugsportalen.dk. B. Misbrugsportalen.dk 213 indledtes med en vigtig milepæl for Misbrugsportalen. Nemlig en omfattende videreudvikling og relancering af vores digitale platform Den oprindelige version fra 212 kunne teknisk set ikke længere stå mål med det stigende antal besøgende, brugere og bloggere; et luksusproblem, som vi har løst i 213. Den nye version af Misbrugsportalen.dk gik i luften d. 1. marts 213 og har siden haft unikke brugere hver måned, samt ikke mindst mange hundrede tilbagevendende, månedlige brugere af portalen. Denne udvikling blev støttet økonomisk af vores tætte og gode samarbejdspartner, Lions Club Danmark. Den nye platform har klart øget vores gennemslagskraft til gavn for afhængige, misbrugsramte og pårørende. Desuden er kendskabet til Foreningen Misbrugsportalens eksistens og arbejde blevet væsentligt forøget i 213.

8 C. Sociale medier De sociale, interaktive medier, herunder særligt Facebook 2, har været en af de største forcer for Misbrugsportalen i 213, hvor foreningen opnåede en bred kontakt til mange mennesker og målgrupper, som vi ellers ikke ville nå ud til. Pr. 8. marts 214 havde Misbrugsportalens facebookside følgere. En kontinuerligt stigende skare af personer, som i årets løb ikke blot har vist støtte til og interesse for foreningens aktiviteter og publikationer gennem Misbrugsportalen.dk, men som ligeledes i høj grad bidrager til at dele kendskabet til Misbrugsportalen med andre via deres egne netværk og kontakter. Vi har også oplevet, at vi gennem de sociale medier har skabt mulighed for at tiltrække nye følgere fra vidt forskellige baggrunde, og de har indgået i relevante og saglige debatter om de artikler og indlæg, vi har publiceret. Vores deltagelse på de sociale medier især Facebook har uden tvivl medvirket til en endnu større synlighed omkring foreningen og en stigende interesse for at følge vores aktiviteter på Misbrugsportalen. D. Partnerskaber og samarbejde Det er for foreningen nævneværdigt og vigtigt med de nye sociale partnerskaber, som vi gennem 213 har lagt stor vægt på at udvikle, etablere og indgå i dialog med. Her kan blot nævnes vores partnerskaber med Lions Club Danmark, Matas A/S, Pilgrim og Bella Center som eksempler på nogle af de store organisationer og virksomheder, der modigt og eksemplarisk har valgt at indgå i partnerskaber med os. Vi er stærkt taknemmelige for, at disse partnere på denne måde har valgt at støtte en ny, lille og spirende organisation, som Misbrugsportalen trods alt stadig er. Sociale partnerskaber og CSR-partnerskaber har i 213 været med til at give foreningen en opbakning og mulighed for strategisk udvikling, der i høj grad peger fremad for foreningens arbejde. Det giver os en kærkommen mulighed for at vokse, blive set og blive hørt på mange plan og for at kunne hjælpe dem, som i sidste ende er vores primære målgruppe, nemlig de pårørende og de afhængige i vores samfund. 2 Pr. 8. marts 214 synes 1.16 godt om Misbrugsportalen. 3 https://www.facebook.com/misbrugsportalen?fref=ts#. 8

9 9 CSR-partnerskaber: Virksomheder kan have gode grunde til at samarbejde med et offentligt hospital eller miljømyndighederne i et udviklingsland. Tilsvarende kan NGO er samarbejde om udførelse af aktiviteter for et ministerium, eller de kan vælge at indgå alliancer med andre organisationer, private eller offentlige. Fokus er på de særlige muligheder og udfordringer, der gør sig gældende, når private virksomheder indgår langsigtede partnerskaber med private organisationer, og begge parter bidrager med viden, erfaring og risikovillighed. Denne type partnerskaber er i vækst, fordi de kan noget særligt. E. Linje Misbrugsportalen etablerede i august 213 en frivilligt drevet rådgivningslinje specifikt rettet mod afhængige og pårørende til misbrugere. I vores lokaler på Christianshavn støtter, vejleder og rådgiver vores uddannede, frivillige rådgivere de mange personer, som henvender sig telefonisk til linjen. I perioden fra 25. august 213 til 3. december 213 har vi modtaget over 55 unikke opkald til vores rådgivning. Antallet af henvendelser på de 4 måneder anser vi for at være ganske højt i betragtning af, hvor kort tid tilbuddet har været tilgængeligt. Efterspørgslen har udfordret både projektet og vores forening, ikke mindst ressourcemæssigt. Således har vi brug for til stadighed at rekruttere og opkvalificere flere dygtige rådgivere. En aktivitet, som Misbrugsportalen målrettet vil arbejde videre med i 214. Rådgivningslinjen skal ses som en forlængelse af de allerede eksisterende hjælpetilbud på misbrugsområdet.

10 1 Rådgivningslinjen er et bindeled til de eksisterende hjælpetilbud. En neutral og helt anonym steppingstone for mennesker i nød. Her kan man blive lyttet til, få rådgivning, vejledning og anvisninger til at komme et skridt videre i retning af bedring, f.eks. med en henvisning/ anvisning til mere omfattende tilbud om behandlingsmæssig støtte til sit problem. I den sammenhæng henviser vi mange af de hjælpsøgende borgere til det kommunale misbrugsbehandlingssystem. Rådgivningslinjen tilbyder hjælp af social- og sundhedsfagligt uddannede, professionelle og omsorgsfulde fagpersoner, som er uafhængige af andre instanser. Målgruppen i LINJE På trods af snesevis af behandlingstilbud på misbrugsområdet i Danmark er der kun en forsvindende lille procentdel af personer med misbrugsproblemer, som rent faktisk modtager hjælpen. Vores målgruppe er: Unge og voksne med misbrug eller afhængighed af bl.a. stoffer, alkohol, medicin. Pårørende til unge eller voksne med misbrug eller afhængighed. Børn, unge og studerende, som opsøger viden om misbrugsproblematikker. Det er langt fra alle danskere, der ved, hvor de skal henvende sig for at få hjælp, hvis en person tæt på dem har et misbrug af alkohol eller stoffer. I en ny undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har lavet for KL, svarer fire ud af ti danskere nemlig nej til, at de ved, hvor de kan hente hjælp. Kun en tredjedel af disse tænker på kommunen som et sted at hente hjælp, og en fjerdedel tror, at hjælpen koster penge. Det er altså i sig selv en vanskelighed at navigere rundt i systemet for at komme det rette sted hen. Her gør Misbrugsportalens nye rådgivningslinje en stor forskel for den beskrevne målgruppe, som vi dagligt er i kontakt med.

11 11 Hvor mange alkoholmisbrugere er der i Danmark, og hvor mange er i behandling? Ca. 86. danskere er storforbrugere/ca danskere har et alkoholforbrug, som skader deres helbred/ca. 14. danskere er afhængige af alkohol og kan ikke stoppe deres forbrug uden behandling. Kilde: Alkoholforbrug i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, 28 Sundhedsstyrelsen oplyser i 28, at der i 27 er godt 7.6 danskere i behandling for alkoholmisbrug, heraf 76 % i ambulant behandling og 15 % i døgnbehandling. Behandlingstypen er ikke kendt for resten. Kilde: Alkoholbehandlingen i Danmark, Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, 28 : 5 Endelig ses konsekvenserne af stofmisbrug også i opgørelser over stofmisbrugere, der indskrives i behandling. De seneste opgjorte tal fra 211 viser, at knap 16. er i stofmisbrugsbehandling i Danmark, hvilket er det højeste antal registrerede stofmisbrugere i behandling siden registreringens start. Der skønnes at være 33. stofmisbrugere på landsplan. Opgørelsen omfatter ikke det eksperimenterende stofforbrug, men estimerer antallet af personer, der har et mere vedvarende forbrug af stoffer, som medfører fysiske, psykiske og/eller sociale skader. Kilde: Narkotikasituationen i Danmark 213 Linje er blevet finansielt støttet af OAK Fonden, Ole Kirks Fond og Jeudan Ejendomme. Støtten er ydet til henholdsvis lokaler, uddannelse og opkvalificering af det frivillige rådgivningsteam samt til tilknytning af frivillig koordinator. Til den videre projektudvikling og forankring af Linje har A.P. Møller Fonden givet tilsagn om en bevilling, som omfatter kvalitetssikring af rådgivningen, opkvalificerende kurser til de tilknyttede frivillige samt udvikling af projektets samarbejde med andre rådgivningstilbud. Et sparringssamarbejde mellem Misbrugsportalen og Socialt Udviklingscenter SUS skal de næste par år være med til at understøtte den kommende udviklings- og forankringsproces for Linje

12 12 F. Bubber - ambassadør Misbrugsportalens ambassadør Bubber, Niels Christian Meyer, har været en stor medspiller i eksponeringen af Foreningen Misbrugsportalen i 213. Samarbejdet har fra starten været og er stadig utroligt betydningsfuldt for os. Vi takker vores ambassadør for de mange indsatser, han har lagt for dagen for vores forening i 213. En af indsatserne har været udformningen af vores folder om Misbrugsportalen.dk. Et strategisk samarbejde er indledt mellem Matas A/S og Foreningen Misbrugsportalen, og det har resulteret i eksponering af foreningens arbejde gennem samtlige Matasbutikker i hele Danmark, bl.a. via deres digitale platform

13 13 G. FC Misbrugsportalen FC Misbrugsportalen er et projekt, som blev skabt af Misbrugsportalen i starten af 213. Fodbolden, sportsånden og disciplinen er omdrejningspunkterne og motivationen i projektet. Derudover forener projektet forskellige socialpædagogiske elementer. Når tidligere stofmisbrugere og alkoholikere stopper eller reducerer deres misbrug, står de ofte uden et netværk at læne sig op ad og uden sociale aktiviteter at udfylde den kritiske tid med. Et tomrum, der følger umiddelbart i kølvandet på et langvarigt misbrug. De passer sjældent ind i det almindelige foreningsliv, men har behov for at indgå i sociale netværk på lige fod med andre, der forstår deres særlige situation. FC Misbrugsportalen bestod i 213 af 2 faste spillere med en misbrugsbaggrund, og projektet har gennem sociale aktiviteter, netværksdannelse og konkurrencer været med til at skabe struktur i hverdagen for deltagerne. Projektet medvirker til bedre fysisk og psykisk selvværd og til styrkelse af de enkelte spilleres forudsætninger for at udvikle kompetencer, som de i mange år end ikke vidste, at de besad. Projektet understøtter gennem de regelmæssige fællesaktiviteter, fodboldturneringer og træningskampe et meningsfuldt og sundt liv med øget mulighed for en stoffri tilværelse. FC Misbrugsportalens projektdeltagere og spillere er alle tidligere misbrugere eller tidligere hjemløse i alderen mellem 2 og 45 år.

14 14 Igennem dette projekt har de opnået at skabe nye venskaber og gode og mindeværdige oplevelser. Værd at nævne er, at FC-holdet i 213 hjembragte hele fire fodboldsejre og pokaler til foreningen fra landsturneringer, som de året igennem har trænet hårdt til og er blevet værdige vindere af. H. CSR-partnerskab med Matas A/S Stort set alle familier i Danmark har et nært kendskab til nogen, der har en problematisk afhængighed inde på livet. Det kan være af alkohol, spil om penge, narkotika eller andet. Misbrugerens nære relationer vil ofte være hårdt ramt. Alligevel er det et tabubelagt emne, hvilket gør det ekstra svært at bryde den onde cirkel. Dette var indledningen i vores pressemeddelse til offentligheden i august 213, da vi offentliggjorde vores samarbejde med Matas A/S. Samarbejdet muliggjorde en landsdækkende oplysningskampagne om Misbrugsportalen.dk. Samarbejdet bød på produktion og markedsføring af en informationsfolder om Misbrugsportalen; en folder, der i resten af 213 lå synligt fremme ved kasserne i samtlige næsten 3 Matasbutikker i hele Danmark.

15 15 Et strategisk samarbejde og et socialt partnerskab, som vi ikke blot har været glade for, men som også har åbnet døren for mange tusinde mennesker, som tidligere ikke kendte til vores forening og vores arbejde. Vores resultater og erfaringer med dette CSR-samarbejde i året 213 har givet os ny viden og spændende udfordringer. Ikke mindst har samarbejdet inspireret os til, at CSR-strategiske samarbejdsformer vil være et indsatsområde for foreningen, som vi vil sætte endnu mere fokus på i fremtiden. Erfaringerne fra 213 viser os, at CSR-samarbejde er et usammenligneligt godt redskab til videreudvikling af vores forening og til at komme ud til den brede befolkning med vores budskab og tilbud. CSR-samarbejde løfter vores sag fra gadeplan og den generelle opfattelse af, hvor misbrug og afhængighed hører til, til helt nye planer. Misbrug findes i mange former, i mange familier og i alle samfundslag. Dette budskab var en prioriteret målsætning i CSR-samarbejdet med Matas. Parallelt med budskabet om, at misbrug er allemandseje, arbejdede vi med målsætningen om at nå ud til de pårørende og de afhængige, som lever med et skjult misbrug i deres hverdag.

16 16 5. Ny organisering En af de vigtigste begivenheder for Misbrugsportalen i 213 var etableringen af et rådgivende præsidium. Præsidiet har siden maj 213 været en væsentlig støtte og sparring for den daglige ledelse og bestyrelse. Denne uvurderlige og uventede begivenhed har givet foreningen en meget positiv og solid opbakning. Præsidiet omfatter 11 medlemmer, der består af anerkendte og respekterede erhvervsfolk, som har valgt at vise vores sag deres opmærksomhed og tilbyde deres frivillige indsats. De tilfører værdifulde bidrag bestående af viden, sparring og mange års erfaring med udvikling og ledelse af de største virksomheder i Danmark. Præsidiet er med til at give misbrugsdebatten i Danmark en ny stemme, der er et konstruktivt og synes vi tiltrængt alternativ til den hidtil stemmeførende, offentlige misbrugsbehandlingssektor. Herudover indtrådte to nye medlemmer i foreningens bestyrelse. Disse to personer har hver især bidraget til foreningen med en væsentlig styrke funderet på et mangeårigt virke inden for den frivillige sektor og misbrugsbehandlingsområdet. A. Misbrugsportalens organisering: Bestyrelsen for Foreningen Misbrugsportalen Bestyrelsesformand Silvia Meyer, stifter og initiativtager, Misbrugsportalen.dk Bestyrelsesmedlem Torben Jørgensen, dir., Lions Club Danmark (ansvarlig for misbrugsområdet i Lions Danmark) Bestyrelsesmedlem Morten Egeskov, dir., Kongens Ø, Munkerup, (2 års ledelseserfaring som misbrugs- og udviklingsleder inden for behandling af misbrugere og pårørende).

17 Foreningen Misbrugsportalens præsidium Præsidiet, som består af en kreds af erhvervsledere, bidrager med viden og kompetencer til udviklingen af Misbrugsportalen som velgørende organisation inden for afhængighed og misbrug. Anders Obel, adm. direktør, C. W. Obel A/S Henning Kruse Petersen, adm. direktør, 2KJ A/S Michael Pram Rasmussen, formand, A.P. Møller-Mærsk Ole Andersen, formand, Danske Bank Lars Rohde, adm. direktør, Danmarks Nationalbank Peter Engberg Jensen, koncerndirektør, Nykredit Anders Colding Friis, adm. direktør, Scandinavian Tobacco Group A/S Michael Christiansen, formand, Danmarks Radio Preben Damgaard, adm. direktør, Damgaard Company Michael Brockenhuus-Schack, adm. direktør, Giesegaard Handelsselskab ApS Arne Bang Mikkelsen, bestyrelsesmedlem, Bella Center A/S. Denne nye organisering har beriget vores arbejde med en yderst professionel og visionær tilgang til, hvordan Misbrugsportalen skal udvikle sig over de næste år. 1. september 213 kunne Foreningen Misbrugsportalen, efter 12 måneder med hovedsæde ved formandens køkkenbord i hjemmet i Skolegade i Valby, endelig holde åbningsreception for Misbrugsportalens sekretariat, som flyttede ind i lokaler på Christianshavn 4, hvor Foreningen siden har arbejdet dagligt og intensivt med forskellige, brugerrettede projekter. 4 Foreningen Misbrugsportalen, Overgaden Oven Vandet 8, DK-1415 København K. 17

18 18 Sekretariatet Misbrugsportalens sekretariat består af: Bestyrelsesformand og daglig leder Silvia Meyer Sekretariatsassistent Annette Kildemoes Frivilligkoordinator Dorte Martinussen 15 frivillige, faglige rådgivere 3 frivillige, faglige bloggere 1 frivillig misbrugskonsulent 1 praktikant 1 frivillig supervisor 1 frivillig gruppesupervisor 1 frivillig journalist 2 frivillige redaktører. B. Foreningens medlemmer En af de prioriterede milepæle for 213 var at intensivere og styrke foreningens eksistensgrundlag gennem tiltrækning og tilknytning af nye, betalende medlemmer. Misbrugsportalen opnåede i 213 at have 35 stemmeberettigede medlemmer i slutningen af december. En meget tilfredsstillende tilgang af medlemmer, da udgangspunktet i 213 var medlemmer, ud over bestyrelsens medlemskreds. Ligningsloven: 8 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages gaver, som det godtgøres, at giveren har ydet til foreninger, stiftelser, institutioner m.v., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer. Dette har medvirket til, at vi i 214 kan opnå godkendelse efter Ligningslovens 8 A som en velgørende forening. Dette er ligeledes en vigtig milepæl for Misbrugsportalens fremtid.

19 19 6. Milestones i 214 Foreningen har opstillet konkrete mål for løsningen af udfordringer både i foreningen og i samfundet. Disse mål milestones vil være retningsgivende for vores visioner og tiltag i 214. A. Økonomisk bæredygtighed Et af målene er styrkelse af foreningens økonomiske grundlag for den daglige drift. Herunder bedre forudsætninger for finansieringen af foreningens grundlæggende behov for eksistens, såsom udgifter til husleje, alm. administrationsudgifter og vores sekretariat. Økonomien har været en udfordring gennem hele 213, da foreningen stadigvæk er nyfødt og primært baseres på frivillig arbejdskraft. Økonomien muliggør alene en meget begrænset lønnet arbejdskraft. Dette mål skal nås gennem nøje planlægning af foreningens fremadrettede prioriteringer, flere foredragsaktiviteter, rekruttering af flere kontingentbetalende medlemmer og gennem indtægter via nye samarbejdsformer med virksomheder. Endelig vil vi lægge os i selen med fundraising fra diverse fonde og puljer. B. Kvalitetssikring og videreudvikling Kvalitetssikring og udvikling og udvidelse af foreningens sekretariat er kernemål, som i 214 skal omfatte tilknytning og opkvalificering af flere dygtige og frivillige ildsjæle. Endvidere vurderer vi, at det er nødvendigt, at Misbrugsportalen styrkes med flere ansatte. Ikke mindst er der behov for ansatte, som kan varetage ledelsen af det frivilligkorps, som Misbrugsportalen efterhånden har opbygget. Frivillige, som er tilknyttet de forskellige, igangværende projekter. Den sidste halvdel af 213 tydeliggjorde, hvor vigtigt og nødvendigt det er for kvaliteten, motivationen og fastholdelsen af foreningens mange frivillige, at udviklingen og vedligeholdelsen af det frivillige arbejde sikres gennem en stabil, omsorgsfuld og professionel ledelse af de frivillige.

20 C. Projektudvikling - de mest udsatte i centrum Foreningen vil i det nye år, have fokus på, at videreudvikle og kvalitetssikre, vores eksisterende projekter, såvel som, vi vil iværksætte nye bæredygtige projekter, som vi har fået muligheden for, gennem bevillinger, som er knyttet til disse. Projekt Chat er et af de projekter, som vi søsætter i 214 og er en frivillig webrådgivning om misbrug og afhængighed, støttet af Bikubenfonden og Den Danske Forskningsfond. Webrådgivningen retter sig mod unge og voksne med en bred vifte af misbrugs- og afhængighedsproblematikker, samt deres pårørende og har til formål at hjælpe dem, som ikke ønsker telefonrådgivning, med rådgivning, støtte og oplysning, gennem digital rådgivning via chat. Det er ligeledes foreningens vision i 214 at realisere et udviklingsprojekt, som skal være et akut tilbud til misbrugsramte i København. Mennesker, som er behandlingssøgende og har behov for en uafhængig, tryg kontaktbase i den behandlingsgarantiperiode 5, hvori behandlingsplanen i det kommunale system udarbejdes. Tilbuddet skal være motiverende og fastholdende i forhold til behandlingsønsket. Behovet for et sådant projekt vurderes at være stort. Projektet er målrettet personer mellem 18 og 45 år, som er bosiddende i Københavns Kommune, hvor Misbrugsportalen har base, og som søger hjælp via kommunen. Dette udviklingsprojekt er højt prioriteret i 214. Det er et af de projekter, vi vil søge puljemidler til. 5 Behandlingsgarantien: Personer (alkohol- eller stofmisbrugere) der henvender sig til et kom munalt misbrugsbehandlingssted skal ifølge Serviceloven inden for 14 dage have tilbudt et be handlingstilbud 2

21 21 I lyset af de mange henvendelser, som Misbrugsportalen modtager, vurderer vi at ventetiden på behandling er en væsentlig demotiverende faktor. Omend ventetiden, qua behandlingsgarantien, kun er 14 dage, er det en svær tid at holde motivationen oppe på gaden. Det er ikke ualmindeligt, at behandlingsplanlægningen tager længere tid end de 14 dage, som behandlingsgarantien foreskriver. Mange behandlingssøgende falder fra i sagsbehandlingsforløbet, inden der er lagt en behandlingsplan udelukkende grundet manglende overskud til at overskue kravene og opretholde motivationen til at gå i behandling. Her ønsker vi som forening at gøre en mærkbar forskel. Det kræver ikke blot finansiel støtte til projektet fra relevante puljer og fonde, men lige så vigtigt et nyt, langsigtet og tillidsfuldt samarbejde med de kommunale misbrugsenheder i København. Som NGO på misbrugsområdet i København vil vi i det nye år, som et led i projektplanlægningen, tage kontakt til Københavns Kommune og lægge op til et samarbejde.

Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på

Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på Afhængighed Afhængighed er en adfærd, som man tvangsmæssigt gentager for at opnå en bestemt tilstand eller følelse. Afhængighed

Læs mere

FUNDRAISING GALLA 7-9-13

FUNDRAISING GALLA 7-9-13 FUNDRAISING GALLA 7-9-13 7. SEPTEMBER 2013 I BELLA CENTER Til fordel for mennesker i Danmark, som har en afhængighed, et misbrug eller som er pårørende. Silvia Meyer Initiativtager og Formand for Misbrugsportalen

Læs mere

Årsberetning 2014 Foreningen Misbrugsportalen

Årsberetning 2014 Foreningen Misbrugsportalen Årsberetning 2014 Foreningen Misbrugsportalen Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning s. 3 2. Foreningen Misbrugsportalen s. 4 3. Udvikling og aktiviteter i 2014 s. 5 A. Misbrugsportalen.dk s. 5 B. Sociale

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 DK-8900 Randers Tlf: 87 10 63 00, Fax: 87 10 63 01 E-mail: Randers@bdo.dk

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56 Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv INDHOLDSFORTEGNELSE Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 1 Ledelsens påtegning

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere