Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281"

Transkript

1 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? Alder? Hvor bor du? Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor Nævn 3 dårlige ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor Hvad er bymidtens muligheder/potentialer i fremtiden? Hvad er DINE drømme for Hedensted bymidte? Hvordan ønsker du, at bymidten skal opleves om eksempelvis 10år? Hvordan kan du være med til at skabe en bedre bymidte? Nævn de 3 vigtigste årsager til, at du handler i Hedensted? Nævn de 3 vigtigste årsager til, at du handler andre steder end i Hedensted Hvor gør du ellers dine indløb? Hvorfor gør du dine indkøb her? (I Horsens, Vejle eller andre byer i kommunen og/eller et andet sted) De følgende konklusioner er lavet på tværs af de enkelte spørgsmål. Konklusionerne underbygges med angivelse af antal besvarelser. Det kan og skal ikke læses som en eksakt optælling, men som en indikation på hvor mange der cirka har fremhævet emnet i deres besvarelse indenfor det enkelte spørgsmål. Efter de overordnede konklusioner findes den emne inddelte optælling af de besvarelser, der har været særligt fokus på, og som har dannet udgangspunkt for konklusionerne. Bymiljøet Generelt er oplevelsen af bymidten god, og den er således fremhævet 58 gange. Der er dog også 20, som mener at byen er kedelig. Hedensted bliver valgt som handelsby af 13 fordi, de kender byen og kan lide dens sjæl og stemning, det vil sige, at det er det nære og lokale, der vægter. 8 går konkret efter storby stemningen, og 19 finder andre byer mere hyggelige, hvorfor de vælger at handle andre steder, mens det 34 gange er nævnt, at det er stemningen og samværet med andre, der er grunden til, at man gør sine indkøb andre steder. Undersøgelsen viser at ens dagligdag og bekvemmelighed har stor betydning for, hvor man vælger at gøre sine indkøb og handle. Det er således fremhævet 118 gange, at man handler i Hedensted, fordi det er nemt i hverdagen, dvs. ligger på vejen, tæt på hvor man færdes osv. mens det 45 gange er nævnt som grund til, at man handler andre steder. Tilgængelighed og tilknytning til andre aktiviteter må således være vigtigt for et aktivt handelsliv. Der er nogen, samlet nævnt ca. 25 gange, der ønsker sig en pænere, renere og mere velholdt by. Der peges på nedslidte fortov og veje samt dårlig belysning. Der er ønsker om flere affaldsspande, og 19 peger på, at man selv kan deltage i at gøre bymidten bedre ved at hjælpe med at holde den ren. Sten og vand skulpturen på bytorvet fremhæves et par gange som et af de elementer, der i dag er med til at forskønne byen. Det overordnede indtryk af bymidten nævnes også nogen gange. Blandet andet er det fremhævet 10 gange, at det er dårligt for bymidten, at der er tomme butikker, ligesom det fremhæves, at der er bygninger i bymidten, som trænger til en forskønnelse. 31 fremhæver, som et potentiale for bymidten, at der arbejdes med placeringen og vilkår for butikkerne, og derved særligt undgår de tomme butikslokaler.

2 Der er 34 der nævner indretningen af bymidten som et fremtidigt potentiale. Der nævnes i den forbindelse konkrete ting som legeplads, skatermiljø og rekreative områder, men der er særligt fokus på muligheden for at omstrukturere bymidten og skabe et centerområde ved at samle aktiviteterne. 8 peger på, at de vælger at handle andre steder fordi tingene ligger mere samlet. 15 finder at tingene allerede ligger godt samlet i Hedensted bymidte, dog med særligt fokus på dagligvarebutikkerne. Der er endvidere 84, der fremhæver byens nuværende struktur som god. I den forbindelse er der særligt fokus på at tingene (butikker og offentlige steder) ligger relativt tæt, stort fokus på dagligvarebutikkerne, at det er nemt at komme rundt og finde rundt. 25 har den modsatte oplevelse og fremhæver strukturen af byen som dårlig, konkret kan nævnes, at der ønskes bedre sammenhæng mellem Østerbrogade (biblioteket) og Bytorvet. Der er mange ønsker til, hvordan bymidten skal indrettes. Der savnes en mere aktiv og indbydende bymidte. Der er for eksempel 29, der drømmer om legeplads, skaterpark, sport, torv, park, springvand eller gågade. Særligt er der fokus på legeplads og rekreative/grønne steder. Det er endvidere 31 gange fremhævet som dårligt ved bymidten, at der mangler grønne og rekreative elementer, mens kun 3 finder det godt, som det er i dag. Der er i besvarelserne nogen fokus på, at aktivitet og arrangementer spiller en rolle for bymidten. Kun 10 gange peges der dog på, at aktivitetsniveauet har betydning for, at man vælger at handle andre steder end i Hedensted. Der er 20 der drømmer om en mere aktiv bymidte både i form af kulturelle tilbud, handel og egentlige aktivitetsmuligheder såsom skating og fodboldbaner. 36 peger på, at det kan være et potentiale for bymidten at sætte fokus på aktiviteter og events. I den forbindelse er der særligt fokus på bytorvet og på hvordan, det kan anvendes bedre og benyttes til fx torvedag eller faste aktivitetsmuligheder. Muligheden for at skabe et givtigt samspil mellem kultur og handel fremhæves også. 36 besvarelser går på, at det kan gøre bymidten bedre at borgerne bliver hørt. Byens struktur 84 mener at byen er godt struktureret 25 finder at strukturen i byen er dårlig 10 peger på, at det er dårligt for byen at den er delt i to af jernbanen 8 vælger at handle andre steder pga. den måde butikkerne ligger i forhold til hinanden (mindre spredt) 15 finder at tingene ligger godt samlet og derfor handler de i Hedensted (specielt dagligvarebutikkerne) 31 ser potentiale i at arbejde med placeringen af butikkerne 10 finder det dårligt, at der er for mange tomme butikker Stemning og atmosfære 58 fremhæver oplevelsen af byen som god 8 går efter stemning i en stor by og derfor handler de andre steder end i Hedensted 19 peger på, at der er mere hyggeligt i andre byer, og det er derfor de vælger at handle andre steder 20 synes det er dårligt, at byen opleves som værende kedelig 13 vælger at handle i Hedensted fordi de kender byen og kan lide dens sjæl og stemning 34 gange nævnes faktorer som stemningen og samværet med andre mennesker som grund til, at man gør sine indkøb andre steder 10 svarer at de kan gøre bymidten bedre ved at være gode ved andre/hinanden 14 drømmer om atmosfære i form af udendørs handel med torvevarer, Cafeer, Fester, Blomster og grønt Aktivitet og arrangementer 9 peger på at man ønsker flere arrangementer i byen, dårligt 2

3 20 drømmer om mere aktivitet i byen i form af biograf, skating, handel, tivoli, spillehal, stripklub. Ishockey, fodboldbaner 16 peger på, at der er gode arrangementer i byen 27 fremhæver aktivitet i byen som et fremtidigt potentiale 9 finder at flere butiksevent vil udgøre et potentiale for byen 23 mener, de kan være med til at skabe en bedre bymidte ved at deltage i aktiviteter i byen 10 svarer at der andre steder er mere aktivitet i byen, hvorfor de handler der Byinventar 5 kan godt lide sten/vand skulpturen på torvet 8 fremhæver belysningen som dårlig Vedligehold kan skabe bedre bymidte 10 påpeger som dårligt at flere fortove og veje er nedslidte eller, at der mangler fortove 7 drømmer om en pænere/renere by (affaldsspande, vedligehold af kantsten, mere belysning) 19 påpeger at bymidten bliver bedre, hvis man hjælper med at holde den ren Tilgængelighed 85 vælger Hedensted som handelsby, fordi det er tæt på deres dagligdag (arbejde, skole, hjem osv.) 33 handler i Hedensted fordi det er nemt og let for dem 28 nævner, at de gør deres indkøb andre steder fordi, det er nemmere i deres dagligdag (ligger på vejen, tættere på, hvor man færdes og i forbindelse med andre formål) 17 har ikke deres dagligdag (turist, arbejde el) i Hedensted og vælger derfor, at handle andre steder Mødesteder I forhold til steder hvor man kan mødes, er der i besvarelserne fokus på sports- /fritidsaktiviteter, spisesteder/caféer, kulturelle steder og offentlige rum. De fremhæves mange gange, i alt ca. 100, som gode for bymidten. Der mangler imidlertid også mødesteder i bymidten især for de unge, hvilket er nævnt 51 gange (her skal man dog være opmærksom på, at godt 1/3 af besvarelserne er udfyldt af skoleelever). Konkrete bud på hvor de unge gerne vil hænge ud er hyggecaféer og andre spisesteder (McDonalds, Burger King og Sunset), biograf, shoppecenter, klub og skaterpark. Det er således også særligt flere fritidsaktiviteter og spisesteder, man drømmer om. Mens særligt de kulturelle faciliteter, både eksisterende og nye, fremhæves som et potentiale for bymidten. Et par gange er det endog nævnt, at man fravælger Hedensted som handelsby på grund af, at der ikke er en biograf. Omvendt nævnes det nogle gange, at man vælger Hedensted som handelsby fordi, man kan være sammen med eller møde nogen af dem, man kender. Mødesteder for hvem? 7 handler i Hedensted, da de her kan mødes med familie/venner (planlagte eller uplanlagte) 51 mener, der mangler mødesteder for unge mennesker, dårligt Sport/fritidsaktiviteter 16 fremhæver sport/fritidsaktiviteter som gode mødesteder 22 drømmer om flere fritidsaktiviteter Spisesteder/caféer 36 finder, at byens spisesteder er gode mødesteder 15 fremhæver caféer/spisesteder som potentiale 22 drømmer om flere caféer o.l. 3

4 8 peger på mad som en grund til, at de handler andre steder Kulturelle mødesteder/offentlige rum 19 peger på kulturelle steder som potentiale 4 handler andre steder fordi, der er en biograf 25 finder, at der er gode offentlige rum at mødes i 21 nævner offentlige steder som gode Butikkerne Der er megen opmærksomhed på, at man som handlende spiller en stor rolle for bymidten. Der er således 43 der svarer, at de ved at handle lokalt kan medvirke til at skabe en bedre bymidte, og 40 tilkendegiver, at de handler i Hedensted for at støtte op om handelslivet. Service, pris og kvalitet har ligeledes indvirkning på valget af handelsby. 81 svarer, at de vælger byen som handelsby med baggrund i de omstændigheder. Bl.a. er venlig betjening i butikkerne nævnt flere gange, og servicen er 12 gange fremhævet som særlig positivt. Omvendt er der 53, der svarer, at de vælger at handle andre steder. Dette f.eks. på grund af bedre åbningstider eller tilbud. Isoleret set, er der således en del besvarelser der peger på, at serviceniveauet har stor betydning for, hvor man gør sine indkøb. Der tegner sig et billede af, at man i store træk er tilfreds med Hedensted som handelsby og at den opfylder dagligdagens behov. 55 gange er byens dagligvarebutikker således også fremhævet som gode for byen. Der er derudover generelt en del besvarelser der peger på, at man også i specialbutikkerne kan få de ting, man har brug for. Udbud/sortiment er nævnt 31 gange som grund til, at man handler i Hedensted. Der er imidlertid også lagt stor vægt på, at det netop er butikkerne der er årsag til, at man vælger at handle andre steder end i Hedensted. Udvalget og antallet af butikker er således nævnet 61 gange og udbuddet i butikkerne 63 gange. Nogen handler andre steder for at kunne gøre stor-indkøb eller komme i et indkøbscenter, og 43 nævner specifikt manglen på tøj- og skobutikker som årsag til, at man handler andre steder. Der er 54, der mener, der er for få butikker i Hedensted, og 67 der drømmer om flere butikker. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen er der potentiale for, at der etableres flere butikker i Hedensted, som vil styrke bymidten og gøre den mere attraktiv. Butikstyper 110 finder at detailhandel (enkeltbutikker) er gode 9 fremhæver konkrete butikker som grunden til at de handler i Hedensted 29 nævner manglen på konkrete butikker som grunden til, at de gør deres indkøb andre steder (11 skobutikker, 13 andre specialbutikker, 7 spisesteder/caféer og 6 dagligvarebutikker) 55 fremhæver dagligvarebutikkerne som gode 11 handler andre steder da de her kan gøre stor-indkøb 13 vælger at handle andre steder fordi de foretrækker et shoppingcenter Butiksudbud 79 finder at udbuddet af/i butikkerne er godt 54 mener at der er for få butikker i byen, dårligt 32 mener at butiksudbuddet har betydning for byens fremtidige potentiale 67 drømmer om flere, bedre og mere varierede butikker (Tøjbutikker, slikbutik, indkøbscenter, Mc D.) 136 gør deres indkøb andre steder på grund af butikkerne (udbud, antal butikker, priser) 44 handler i Hedensted fordi der er mange muligheder/et godt udvalg af butikker 24 peger på at antallet af butikker er grunden til, at de handler andre steder 37 handler andre steder fordi der er et større udvalg af butikker Vareudbud 13 peger på specifikke varer som grunden til at de handler i Hedensted 4

5 43 handler andre steder fordi der i Hedensted mangler butikker, der forhandler tøj og sko 31 synes der er godt udbud/sortiment i butikkerne, hvorfor de vælger at handle i Hedensted 63 nævner udbuddet i butikkerne som en årsag til, at de handler andre steder Lokal opbakning 40 handler i Hedensted for at støtte op om det lokale handelsliv 43 svarer at de kan være med til at skabe en bedre bymidte ved at bakke op om det lokale handelsliv og handle lokalt 4 svare at de kan være med til at skabe en bedre bymidte ved at starte butik el. i byen 13 handler andre steder fordi de bor i en anden by og bakker op om det lokale handelsliv der Servicen 12 fremhæver servicen som god 30 vælger at handle i Hedensted på grund af serviceniveauet i butikkerne 15 vælger at handle andre steder på grund af servicen (betjening, åbningstider) Pris og kvalitet 51 handler i Hedensted fordi der er gode priser og kvalitet 38 fremhæver priserne som en grund til, at de handler andre steder end i Hedensted Trafikforhold Det fremgår af besvarelserne, at det er vigtigt at have fokus på de bløde trafikanter dem der ikke færdes i bil. Trafikforholdene i byen fremhæves af 53 som dårlige, her nævnes trafikmængden og farten som problematisk i forhold til trafiksikkerheden. 16 nævner specifikt at trafiksikkerheden i byen er dårlig, mens kun 7 finder at den er god. Der er 22 der har drømme om, at der skabes bedre vilkår for de bløde trafikanter. Der er dog kun 8, der fravælger Hedensted som handelsby på grund af vilkårene for de bløde trafikanter. Den offentlige transport er nævnt 20 gange og muligheden for at komme til/fra byen uden bil spiller en rolle for bymidten. Her er der særligt fokus på togstationen, som anses for et stort plus for Hedensted bymidte. Offentlig transport 16 fremhæver den offentlige transport (primært togstationen) som gode 3 fremhæver togstationen som et potentiale for byen 3 handler i Hedensted for at undgå at skulle rejse med offentlig transport Trafikmængde/afvikling 10 giver udtryk for, at der er for meget trafik/for mange biler i bymidten, dårligt 4 mener der er potentialer i at kigge på trafikafviklingen i byen 3 fremhæver de fysiske forhold (tilgængelighed) som gode 53 fremhæver trafikmængde, fart samt vejenes indvirkning på trafiksikkerhed som dårlig De bløde trafikanter/trafiksikkerhed 12 ser potentiale i, at skabe bedre forhold for de svage trafikanter 10 drømmer om en by mere sikkerhed for de bløde trafikanter 5 peger på, at man kan være med til at skabe en bedre bymidte ved at tage hensyn i trafikken og lade være med at tage bilen 8 handler andre steder fordi, der er bedre vilkår for de bløde trafikanter 7 finder at der er en god trafiksikkerhed i byen 16 gange er trafiksikkerheden nævnt som dårlig 5

6 Parkering Parkeringsforholdene i Hedensted Bymidte nævnes både positivt og negativt. Der er overvægt på de positive tilkendegivelser. 65 nævner, at det er nemt at parkere i byen, og at det er gratis. 35 påpeger, at der mangler parkeringspladser. 19 nævner desuden parkeringsforholdene som direkte grund til, at de vælger at handle i Hedensted, mens kun 8 fremhæver parkeringsforholdene som grund til, at de handler andre steder. I besvarelserne er der 15 tilkendegivelser af, at bymidten kan blive bedre, hvis man arbejder med parkeringen. Dette være sig både i forhold til antallet af parkeringspladser men også den overordnede struktur og placering af parkeringspladserne. Generelt er man glade for at kunne parkere tæt på de butikker, man skal i, men man er også klar over, at det er på bekostning af bymiljøet, og det foreslås blandet andet, at parkering flyttes uden for bytorvet. Parkeringsforhold 52 finder parkeringsforhold gode 12 mener det er godt med gratis parkering 9 drømmer om flere og bedre parkeringspladser 35 nævner parkeringsforhold (manglende parkeringspladser) som dårlige 7 mener at der kan være et potentiale i at kigge på byens parkeringsforhold 8 peger på parkeringsforholdene som en grund til, at de vælger at handle andre steder 19 fremhæver parkeringsforholdene som en grund til, at de handler i Hedensted Resume: Tilgængelighed og tilknytning til forskellige aktiviteter er faktorer, der af spørgeskemaundersøgelsen fremkommer som vigtige for at styrke bymidten og fremme et aktivt handelsliv. 84 fremhæver byens nuværende struktur som god. I den forbindelse fremhæves særligt at tingene (butikker og offentlige steder) ligger relativt tæt, her med stort fokus på dagligvarebutikkerne. Undersøgelsen viser at ens dagligdag og bekvemmelighed har stor betydning for, hvor man vælger at gøre sine indkøb. Man handler i Hedensted, fordi det er nemt i hverdagen, dvs. fordi butikkerne ligger på vejen, tæt på hvor man færdes osv. Altså det nære og lokale vægter højt. Det må kunne konkluderes, at der i det fremtidige arbejde med Hedensted bymidte særligt skal fokuseres på muligheden for at udvikle bymidten, så centerområdet styrkes ved, at samle endnu flere aktiviteter for på den måde at styrke handelslivet. Der nævnes i den forbindelse konkrete tiltag som legeplads, skatermiljø, rekreative områder, udendørs handel med torvevarer, cafeer, fester, blomster og grønt. Der lægges vægt på, at der er god stemning og mulighed for samvær med andre mennesker, det sted man handler, hvilket kunne fremmes ved at indtænke de ovennævnte aktiviteter i centermiljøet. Der bliver i undersøgelsen gjort opmærksom på, at trafikmængden påvirker trafiksikkerheden. Det vil i det fremtidige arbejde med Hedensted bymidte derfor være oplagt at se på trafikforholdene og undersøge, om der kan indarbejdes nogle tiltag, som vil højne trafiksikkerheden i bymidten. 6

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten?

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten? Styrker Hvad er godt ved bymidten? Svagheder Hvad er dårligt ved bymidten Hedensted by har en god placering på landkortet. Der er et stort opland. Det er blevet større og dermed er grundlaget for flere

Læs mere

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv Opstartsmøde 14/5 2014 Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI 1 Detailhandelstendenser Nethandel på vej frem Storcentre på vej frem (vinder fortsat markedsandele

Læs mere

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD 28-07-2016 BYKERNE- UNDERSØGELSEN Bykerneundersøgelsen tager udgangspunkt i de fire pejlemærker for visionen for Hillerøds bykernen, som skal være levende, tilgængelig,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Skive Storkommune Borgerundersøgelse

Skive Storkommune Borgerundersøgelse Skive Storkommune Juni 2006 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens hovedresultater 1 1.1 Formål og metode 2 2. Skiveegnen i dag 3 3. Visioner for Skiveegnen

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ?

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at starte

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

VÆU den 04. Oktober 2016

VÆU den 04. Oktober 2016 VÆU den 04. Oktober 2016 Punkter til VÆU den 04. Oktober 2016 Hvor kommer vi fra? Formålet med Byforum? Udsigterne frem mod 2025 Hvad med de konkurrerende byer? Hvordan er det første år gået? Markedsføring,

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Handels- og turismeundersøgelse. Blandt borgere i Slesvig/Holsten. Handels- og turismeundersøgelse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Handels- og turismeundersøgelse. Blandt borgere i Slesvig/Holsten. Handels- og turismeundersøgelse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Handels og turismeundersøgelse Blandt borgere i Slesvig/Holsten Handels og turismeundersøgelse Handels og turismeundersøgelse Feltperiode: Den 13. februar 18. februar 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte

Læs mere

Danmarks Bedste Handelsby

Danmarks Bedste Handelsby Danmarks Bedste Handelsby 2012 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Handelsby 2012 2 Kundeinterviews 3 Resultater - Top 5 18 Juryens bedømmelse 24 Resultater - Danmarks Bedste Handelsby 2012 26 Danmarks

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE 3 DETAILHANDLEN I STRUER KOMMUNE ER UNDERSØGT I EFTERÅRET 2011 HVAD ER STATUS OG UDFORDRINGER FOR DETAILHANDLEN? HVORDAN KAN DETAILHANDLEN I STRUER STYRKES?

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Danmarks Bedste Handelsby

Danmarks Bedste Handelsby Danmarks Bedste Handelsby 2014 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Handelsby 2014 3 Kundeinterviews 4 Resultater - Top 5 (i følge kunderne) 19 Juryens bedømmelse 25 Kundernes vs. juryens bedømmelser 27

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Hedensted har brug for din mening!

Hedensted har brug for din mening! Omvendt /negativ brainstorm Hvad skal vi gøre for at sikre, at der ikke er nogen der har lyst til at benytte Hedensted bymidte i fremtiden? Hvad kan for eksempel have en negativ indvirkning på handelslivet,

Læs mere

Det gode liv i Galten Midtby

Det gode liv i Galten Midtby Det gode liv i Galten Midtby Statusnotat, Omdannelse af Galten Midtby Baggrund Galten Bymidte står over for en større renovering og fornyelse. Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Haslev, 12 maj 2015 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Tendenser Nethandel vokser Butikscentre går lidt frem Lille

Læs mere

Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg

Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg Ringe d. 06.11.2009 Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Cowi og Task Force Faaborg.

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

LUNDERSKOV BORGERPLAN

LUNDERSKOV BORGERPLAN LUNDERSKOV BORGERPLAN Sidst vi mødtes var opgaven at få ideer på bordet. I dag handler det om at prioritere. Ideerne fra sidst er samlet under otte emner. Start med at udfylde stemmesedlen for de emner,

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

Infrastruktur, forslag til forandringer:

Infrastruktur, forslag til forandringer: Infrastruktur, forslag til forandringer: 1. Vejnettet skal planlægges, så byerne bindes tættere sammen. I den forbindelse skal bl.a. en mulig vejforbindelse fra Veng til Galten vurderes. Skal ses som et

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø 4.-10. klasse 2009 Hold: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7x, 7y, 7z, 8a, 8b, 8c, 9w, 9z, 10x, 10y Køn: M, K Ikke viste hold: 10z Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Jens Christian Petersen

Jens Christian Petersen Jens Christian Petersen Næstved den 29. august 2013 Agenda 1. Fakta om detailhandelen Næstved kommune 2. Detailhandelsudviklingen i DK 3. Næstved bymidte Næstved kommune Status for detailhandelen Antal

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG Byen At handle i byen Mads, Jacob H. og Mette 1a 11-10-2013 Titelblad Teknisk Gymnasium Sønderjylland Byen At handle i byen Sider i alt: Af Mads Knapp, Jacob Hjorth og Mette

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Oplæg. til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter

Oplæg. til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter 2016 Oplæg til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter Afgrænsning og borgerinddragelse Inputs fra borgerinddragelse Det midlertidige kontor Områdefornyelsens Vinterstue i Jernbanegade har været

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Danmarks Bedste Handelsby

Danmarks Bedste Handelsby Danmarks Bedste Handelsby 2008 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Handelsby 2008 1 Kundeinterviews 2 Resultater - Top 5 17 Danmarks Bedste Handelsby I et samarbejde mellem og Detail-forum gennemføres

Læs mere

Gentofte Kommune. Gentofte Kommunes bydelscentre brugeranalyse 2005

Gentofte Kommune. Gentofte Kommunes bydelscentre brugeranalyse 2005 Gentofte Kommune Gentofte Kommunes bydelscentre brugeranalyse 2005 Februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2 2. Interviewanalyser 3 3. ICP Shopping Index 86 Indledning 1. Indledning ICP A/S har

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Danmarks Bedste Shoppingcenter

Danmarks Bedste Shoppingcenter Danmarks Bedste Shoppingcenter 2013 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Shoppingcenter 2013 2 Kundeinterviews 3 Resultater - Top 5 (i følge kunderne) 20 Juryens bedømmelse 28 Kundernes vs. juryens bedømmelser

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Debattemaer i 1. runde Byvækst og byomdannelse i Horsens - hvilke bymæssige kvaliteter skal vi satse

Læs mere

Baggrundsmaterialet. Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag

Baggrundsmaterialet. Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag Baggrundsmaterialet Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag 1 Fremtidens Skanderborg 2001 Vision: Skanderborg by attraktiv for nuværende og kommende borgere virksomheder

Læs mere

RUNDT I BYEN OG BEGRØNNING. EGENART Projektets evne til at skille sig ud fra andre kommunale/ regionale projekter

RUNDT I BYEN OG BEGRØNNING. EGENART Projektets evne til at skille sig ud fra andre kommunale/ regionale projekter RUNDT I BYEN OG BEGRØNNING - Projektet gør Rønde til en attraktiv by at bosætte sig i. Styrken er i det grønne, som er tæt på boligområder og handelsliv skille regionale - Det er tilpasset Rønde i forhold

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

Opsamling 2. byambassadørmøde

Opsamling 2. byambassadørmøde Opsamling 2. byambassadørmøde København, 26. august 2013 Opsamling fra byvandring i Fredensborg med byambassadører d. 22. august 2013 Torsdag d. 22. august 2013 mødtes gruppen af byambassadører til en

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bord 1 Tema 1: Udvikling og liv i byen Der mangler synlighed vedr. turisme. Hvor kan man for eksempel finde materiale om turisme? Byen er blevet mere

Læs mere

Baggrundsmaterialet. Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag

Baggrundsmaterialet. Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag Baggrundsmaterialet Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag 1 Lokalplan nr. 003, 009 og 018 Butikker i facaderne, ingen nye boliger Banker og liberale erhverv max.

Læs mere

OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE

OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE Det midlertidige kontor Områdefornyelsens Vinterstue i Jernbanegade 15 (tidligere tom

Læs mere

Bymidten 90, 3500 Værløse. Udlejningschef. Direkte:

Bymidten 90, 3500 Værløse. Udlejningschef. Direkte: Bo med de store butikskæder Bliv nabo til en af de størst voksene kæder i Danmark, Normal. Lejemålet er centralt beliggende på hovedstrøget i Bymidten lige ud til alle de nye lejligheder. Bymidten afholder

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Aftenens program Velkommen Områdefornyelse i Hirtshals - hvorfor og hvad skal der ske Hvordan I ser jeres by Resultaterne

Læs mere

Notat fra møde 4. april Masterplan Ringe. Dato: 4. april Sted: Byrådssalen Ringe Rådhus.

Notat fra møde 4. april Masterplan Ringe. Dato: 4. april Sted: Byrådssalen Ringe Rådhus. Notat fra møde 4. april 2011 Masterplan Ringe Dato: 4. april 2011 Sted: Byrådssalen Ringe Rådhus. Plan og kultur Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Trivselsundersøgelse april 09 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c M, K Resultater i antal og

Læs mere

Revitalisering af bymidterne strategier for udvikling af detailhandel i mindre byer

Revitalisering af bymidterne strategier for udvikling af detailhandel i mindre byer Revitalisering af bymidterne strategier for udvikling af detailhandel i mindre byer COWI, juni 2015 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Tendenser Nethandel vokser Butikscentre går lidt

Læs mere

Borgerpanel rapport. Vedrørende : Borgerpanel i forbindelse med Plan- og Agenda 21-strategi Dato : 26/11 2007 Sagsnr. : 873187 Dok.nr.

Borgerpanel rapport. Vedrørende : Borgerpanel i forbindelse med Plan- og Agenda 21-strategi Dato : 26/11 2007 Sagsnr. : 873187 Dok.nr. ODDER KOMMUNE Byrådsservice Borgerpanel rapport Til : Byrådet Kopi til : Fra : Byrådsservice Vedrørende : Borgerpanel i forbindelse med Plan- og Agenda 21-strategi Dato : 26/11 2007 Sagsnr. : 873187 Dok.nr.:

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Nyt butikscenter i Frederikssund

Nyt butikscenter i Frederikssund Nyt butikscenter i Frederikssund Det ny shoppingscenter i Frederikssund Der findes næppe en bedre mulighed for at placere et nyt center langs Frederikssund-banen, end her i Frederikssund, lige ved S-tognettes

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

OTTERUP - BYEN VED STRANDEN

OTTERUP - BYEN VED STRANDEN OTTERUP - BYEN VED STRANDEN BYMIDTEN Otterup er en mindre, tidligere stationsby på det nordlige Fyn med knap 5000 indbyggere. Dog er Otterup den største by på Nordfyn og med en beliggenhed 15 km N for

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

http://mithorsholm.horsholm.dk/nemagenda/showagendadocument.aspx?agendaite...

http://mithorsholm.horsholm.dk/nemagenda/showagendadocument.aspx?agendaite... Side 1 af 5 Dagsordenspunkt Funktioner Forslag til Lokalplan 144 for bolig- og detailhandelsområde Usserød Kongevej 61-67 og Tillæg 1 til Helhedsplan 2009-2020 Sagsnr Sagen afgøres i Bilag Funktioner 08/6815

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent

Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent MARTS 2009 Indgangen til Frederikssunds nye center, Sillebroen Vi flytter byens Kvickly til det nye center,

Læs mere

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD 1 AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD Detailhandel Tre modeller for fremtidens detailhandel i Aabenraa Forord Dette notat er udarbejdet som baggrund for afholdelse af parallelkonkurrence om Aabenraa - Fremtidens

Læs mere

Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt

Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt 7. maj 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Hvad jeg vil argumentere for Et godt butiksliv er afgørende for bymidtens attraktivitet

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere