Bryggeriforeningens alkoholpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bryggeriforeningens alkoholpolitik"

Transkript

1 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 2 Hvad er et moderat og ansvarligt forbrug? Bryggeriforeningen definerer et moderat og ansvarligt forbrug af øl, som: At drikke indenfor de grænser dit helbred sætter, det samfund du lever i og dine forpligtelser overfor din familie og venner. Der er dog situationer, hvor selv et moderat forbrug af alkohol kan være for meget. Det er bl.a. i forbindelse med graviditet, hvis man skal ud at køre bil eller hvis man tager visse typer af medicin. Dvs. et moderat og ansvarligt forbrug kan være 1 øl eller 3 øl eller udelukkende indtag af alkoholfrie drikke alt afhængig af situationen. Der er dog særlige hensyn at tage til børn og unge. Børn skal slet ikke drikke alkohol, og det er vigtigt, at der er en klar adskillelse mellem børne-, ungeog voksenmiljøer. Bryggeriforeningen August 2003 Kopiering eller gengivelse må kun ske med kildeangivelse. Bryggeriforeningens alkoholpolitik

2 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 4 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 3 Hvorfor en fælles alkoholpolitik? Øl og alkohol og alkoholens positive såvel som negative påvirkning af kroppen og humøret er et emne, som de fleste har en mening om, og som hovedparten af den voksne danske befolkning kan tale om af egen erfaring. Øl er et produkt, der mere end nogen anden drikkevare, er en integreret del af dansk kulturarv. Men da øl ikke kun som bryggerierne helst så det bliver nydt ved positive og festlige lejligheder, mener vi som branche, at en stillingtagen til misbrug af vores produkter er nødvendig. Bryggeriforeningen er imod al form for misbrug og overforbrug af vores produkter, hvilket miskrediterer branchen og produkterne. Misbrug skaber problemer og ulykker, der rammer både virksomheder, familier og enkeltindivider. Børn og helt unge skal slet ikke drikke alkohol. Bryggeriforeningen mener derfor, at der bør tages særlige hensyn til børn og unge, så de får et naturligt forhold til øl i deres voksenliv. For at sikre dette er Bryggeriforeningen den største bidragyder til GODA Foreningen Gode Alkoholdninger, som udfører kampagner og deltager i dialog med unge mennesker om alkohol og de potentielle farer ved misbrug af alkohol. Bryggeriforeningen ønsker med denne udgivelse at uddybe den samlede ølbranches syn på alkoholpolitiske problemstillinger. Vi håber, at hæftet kan danne udgangspunkt for fortsat dialog om væsentlige alkoholpolitiske emner mellem Bryggeriforeningen og andre alkoholpolitiske interessenter. Nydelse af øl kræver omtanke - øl skal drikkes med måde og ansvar i godt selskab. Niels Hald Direktør, Bryggeriforeningen

3 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 6 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 4 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 5 Øl - et kulturprodukt Øl har i århundreder været en del af danskernes dagligdag til hverdag og fest og har dermed i vidt omfang bidraget til danskernes livskvalitet. I Danmark er der en umådelig lang tradition for at brygge øl endog øl af højeste standard. Øl er en lav-alkoholholdig drik, som bør nydes i fællesskab, til mad og med glæde. Øl er blevet brygget i år. I Danmark går øl-anerne mere end år tilbage til Egtved-pigen, som blev begravet sammen med bl.a. en birkespand med øl. Den gode ølkultur Den gode ølkultur er at nyde øl med måde og ansvar i situationer, hvor øl naturligt kan have sin plads: Til mad, ved en afslappet stund, ved festlige lejligheder eller andre sociale lejligheder i godt selskab. Det er vigtigt at understrege, at god ølkultur indebærer respekt for personer, som ikke indtager alkohol. Den gode ølkultur demonstreres ved at servere alkoholfrie alternativer til de alkoholholdige drikkevarer, f.eks. vand eller alkoholfrit øl. Øl kan bidrage til livsglæde og kan også være en del af en sund livsførelse, når det nydes i moderate mængder. Bryggeriforeningen ønsker forbrug ikke misbrug Bryggeriforeningen er imod misbrug af vores produkter og modarbejder ethvert misbrug. Misbrug skaber menneskelige, sociale og samfundsmæssige problemer og ulykker, som skal forhindres. Misbrug og overforbrug miskrediterer desuden branchen og produkterne. Forbrug kontra overforbrug Hovedparten af befolkningen har et uproblematisk forhold til alkohol 90 pct. af alle kvinder over 16 år oplyser, at de drikker mindre end de anbefalede maksimumgrænser, og for mænd er tallet 85 pct.[1] Det vurderes, at ca. 5 pct. af den voksne befolkning er afhængige af alkohol.[2] Derfor er det vigtigt, at den forebyggende indsats har fokus på misbruget og ikke på det almindelige forbrug. Indtag af øl er ikke i sig selv problematisk. Det er det for store forbrug af alkohol, som er et problem. Derfor skal indsatsen rettes mod de relevante målgrupper. Endvidere er der særlige hensyn at tage til børn og unge for, at de ikke begynder at drikke for tidligt og for meget. Mænd drikker i gennemsnit mere end kvinder, men i gennemsnit drikker hver dansker fra 15 år og derover, hvad der svarer til 2 øl ELLER godt 1/3 flaske vin ELLER 1/10 flaske spiritus om dagen. Kilde: Danmarks Statistik [1] Statens Institut for Folkesundhed (2002) Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne [2] Indenrigs- og Sundhedsministeret (2002) Den offentlige indsats på alkoholområdet

4 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 8 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 6 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 7 Forbrugsmønstre Sammensætningen af danskernes alkoholforbrug har ændret sig fra tidligere klart at være domineret af øl, til at øl- og vinforbruget vil være lige stort inden for få år, hvis udviklingen fortsætter. I de seneste 20 år er øls andel af danskernes alkoholforbrug faldet til i dag at udgøre lige under halvdelen af danskernes alkoholforbrug Ølsalg (1.000 l.) Alkoholforbrug og ølsalg i Danmark de seneste 20 år Alkoholforbrug pr. indb. (100% alkohol) Andel i pct (100% alhokol) Alkoholforbrugets fordeling i de seneste 20 år Ølsalg Alkoholforbrug ialt Kilde: Danmarks Statistik Øl Vin Spiritus Kilde: Danmarks Statistik Det gennemsnitlige forbrug af alkohol pr. indbygger i Danmark er placeret i midten af alkoholforbruget i de øvrige EUlande. [3] Liter ren alkohol Alkoholforbruget i EU i 2001 pr. indbygger 6 Danskernes alkoholforbrug har været stabilt i de seneste 20 år, dog med en svagt faldende tendens. Således drak hver indbygger i Danmark i gennemsnit 9,2 liter ren alkohol i 2002, hvilket er det laveste niveau i 25 år Luxembourg Irland Portugal Frankrig Spanien Tyskland Danmark Østrig UK Belgien Holland Grækenland Italien Finland Sverige Kilde: World Drink Trends 2003 [3] En ny undersøgelse viser, at det svenske forbrug er meget højere end det officielle tal pga. stor privat indførsel, hjemmebrænderi og smugleri. Det svenske forbrug var i 2002 på 9,9 liter pr. person over 14 år. Kilde: Stockholm Universitet - Centrum för socialvetenskaplig alkohol- og drogforskning 2003.

5 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 10 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 8 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 9 Moderat og ansvarligt forbrug er nøgleord Øl bør drikkes med måde og ansvar. Men hvad er moderat og ansvarligt? - Det afhænger af personen, situationen og de øvrige omgivelser. Bryggeriforeningen definerer et moderat og ansvarligt forbrug af øl, som: At drikke indenfor de grænser dit helbred sætter, det samfund du lever i og dine forpligtelser overfor din familie og venner. Der er situationer, hvor et moderat forbrug af alkohol kan være for meget. Det er bl.a. i forbindelse med graviditet, hvis man skal køre bil, eller hvis man tager visse typer af medicin. Dvs. et moderat og ansvarligt forbrug kan være 1 øl eller 3 øl eller udelukkende indtag af alkoholfrie drikke alt afhængig af situationen. Genstandsgrænser Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale genstandsgrænser for voksne mænd og voksne kvinder på hhv. 21 og 14 genstand om ugen. Disse genstandsgrænser bakker Bryggeriforeningen fuldt op om. Det illustreres bl.a. ved, at bryggeribranchen genstandsmærker emballagen, så forbrugerne kan se på etiketten, hvor mange genstande emballagen indeholder. Selvom de anbefalede maksimale genstandsgrænser henviser til det ugentlige forbrug, skal forbruget ikke spares op, således at man indtager mange genstande på én gang. Alkohols indvirkning på kroppen er meget forskellig alt efter, hvor mange genstande man drikker ad gangen. Øl er en voksendrik Øl er en lav-alkoholholdig drik, som skal nydes af voksne ikke af børn. Børn og øl hører ikke sammen. Børn skal ikke drikke øl. Alligevel er der større børn, der drikker alkohol, og nogle unge, som drikker for meget alkohol. Uanset årsagerne til dette, har bryggeribranchen ingen ønsker om en lav debutalder eller at unge drikker for meget. Bryggeribranchen ønsker, at forbrugerne skal have et naturligt forhold til øl og for tidlig debutalder og/eller overforbrug af øl skaber ikke et naturligt forhold til øl. Bryggeriforeningen mener, at det er helt afgørende at tage hensyn til børn og unge. Børn skal ikke drikke alkohol, og det er meget vigtigt, at der er en klar adskillelse mellem børne-, unge- og voksenmiljøer. Bryggeriforeningen bakker derfor op om en salgsforbudsalder, der understøtter adskillelsen mellem børne- og ungekultur. Der har siden 1998 været en salgsforbudsalder og siden er andelen af børn, som køber alkohol faldet [4]. Men ethvert barn, som får lov at købe alkohol, er ét barn for meget. Loven skal overholdes og håndhæves. Bryggeriforeningen mener, at det er uacceptabelt at fremstille eller indikere beruselse som smart eller attraktivt. Det er aldrig smart at være fuld uanset hvor gammel man er. [4] Andelen af børn under salgsaldersgrænsen, som har købt alkohol i butikker faldt fra 1998 til 2001 med 25 pct. ifølge Sundhedsstyrelsens Unges alkoholvaner (2002)

6 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 12 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 10 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 11 De 2 seneste undersøgelser af børn og unges alkoholadfærd [5] viser samstemmende, at der er sket positive ændringer i deres omgang med alkohol både i løbet af de seneste år og også hvis man sammenligner med udviklingen på længere sigt i de sidste 20 år. Undersøgelserne peger på, at alkohol-debutalderen er steget væsentligt, at færre har været fulde, og at de som drikker, drikker færre genstande. Undersøgelserne peger også på, at forældres holdning og accept af deres børn og unges alkoholforbrug har meget stor indflydelse på både alkohol-debutalderen og alkoholforbruget. Forældreansvar De unges drikkevaner er først og fremmest forældrenes ansvar. Og forældrenes indflydelse på deres børn har meget stor betydning for de unges vaner helt op i års alderen. [6] Forældrene fungerer som rollemodeller, og derfor er det vigtigt, at forældre og unge taler om alkohol og alkoholforbrug, for at forældre og de unge bliver bevidste om deres respektive holdninger m.h.p. at hjælpe de unge med at overholde deres egne grænser. Forældre bør følge op på de aftaler, de har lavet med de unge, for at sikre, at de bliver overholdt og for at tydeliggøre, at aftalerne menes alvorligt. Det er vigtigt, at samfundet, herunder Bryggeriforeningen, understøtter og hjælper børn og unge med at undgå overforbrug af alkohol. GODA Gode Alkoholdninger Bryggeriforeningens informations-aktiviteter om alkohol sker gennem GODA - Foreningen for Gode Alkoholdninger, som Bryggeriforeningen stiftede i 1993 sammen med Foreningen af Danske Spiritusfabrikanter og Vin og Spiritus Organisationen i Danmark. GODAs formål er at fremme den gode alkoholkultur, og derigennem modvirke og reducere misbrugssituationer. GODA arbejder selvstændigt for at fremme specielt unges forståelse for en fornuftig alkoholadfærd, og har udpeget følgende områder, som højt prioriterede: Unge og alkohol Forældrerollen og alkohol Trafik og alkohol Formidling af forskning om alkohol GODA prioriterer den direkte, målrettede kommunikation og dialog med unge og samarbejder med både nationale og lokale myndigheder om dette arbejde, bl.a. Rådet for Større Færdselssikkerhed og en række amter. Kenneth: Forældrene skal også holde øje med, at man overholder aftaler, og at man rent faktisk tager over til sin kammerat, som man har sagt, og ikke går på bartur nede i byen. Og hvis man bryder en aftale, skal de ikke være ligeglade. Kilde: GODAs forældrekontrakt [5] Sundhedsstyrelsen (2003): Børn, unge og alkohol og Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab (2003): Skolebørnsundersøgelsen 2002 [6] Se bl.a. Sundhedsstyrelsen m.fl. (2003): Unges livsstil og dagligdag 2001

7 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 14 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 12 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 13 Information og kampagner Bryggeriforeningen bakker op om kampagner og initiativer, som har til formål at reducere alkoholmisbrug. Bryggeriforeningens opfattelse er, at den bedste og mest effektive måde at modvirke alkoholmisbrug og fremme et moderat og ansvarligt alkoholforbrug sker gennem oplysning, kommunikation og dialog, som er målrettet relevante målgrupper med differentierede budskaber. Målrettet kommunikation kan sikre, at kampagner og andre tiltag når modtageren og får indflydelse på adfærden, således at budskabernes effektivitet optimeres og at budskaberne ikke fejlopfattes. Målrettet dialog er nødvendig overfor de mest udsatte børn og unge, som ikke selv kan ændre deres sundhedsadfærd blot på baggrund af information [7]. Indsatsen kræver et helhedssyn på en persons tilværelse, hvor alkoholmisbrug ofte kun er en del af problemstillingen. Derfor er det vigtigt, at såvel forebyggelse som behandling tager udgangspunkt i andet og mere end blot selve alkoholforbruget og beruselsen. Bryggeriforeningens bidrag sker gennem GODA. Lovgivning løser ikke alle problemer Alkoholmisbrug bunder ofte i komplekse problemstillinger og kan være symptom på andre problemer, som kan være socialt eller psyko-socialt betingede. Derfor vil lovgivning aldrig kunne løse alkoholproblemerne i et samfund, selvom lovgivning ofte kan virke tillokkende og nemt, hvis man står over for et komplekst problem. Indskrænkning af tilgængeligheden af alkoholholdige drikkevarer kan dog i særlige tilfælde være nødvendig, hvis alle andre metoder har vist sig ikke at have nogen effekt, eller hvis det drejer sig om særligt udsatte grupper. Men lovgivningen løser ikke selve problemet - det kræver information og dialog. Samarbejde Bryggeriforeningen tror på, at reel dialog og samarbejde sikrer de bedste løsninger. Resultaterne er de vigtigste. Hvis samarbejde mellem private og offentlige institutioner kan skabe bedre resultater, så skal disse søges uanset om det gælder forebyggelse eller regler for markedsføring. Udskænkning i restaurationer Bryggeriforeningen ønsker at forbrugerne oplever og færdes i trygge miljøer, hvis de vælger at få serveret øl på restaurationer, diskoteker, caféer, værtshuse o.lign. To vigtige faktorer til at sikre dette er: at overholde restaurationslovens bestemmelser om ikke at udskænke til personer, som ved yderligere indtagelse af alkohol kan være til fare for sig selv eller til fare eller ulempe for andre. at udskænkningspersonale uddannes til at kunne håndtere aggressive og evt. berusede gæster. Udskænkningspersonale skal have mulighed for at kunne foregribe f.eks. optræk til vold, så ballade, trusler o.lign. forhindres. GODA udarbejder kurser for personale i caféer og restaurationer i bl.a. konfliktløsning for at forbedre og sikre gode udskænkningsmiljøer. [7] Se f.eks. Sundhed og sårbarhed (2002) af B. Jensen

8 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 16 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 14 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 15 Bryggeriforeningen anser det for meget vigtigt, at forbuddet mod at servere alkohol til unge under 18 år overholdes. Helt unge mennesker skal ikke færdes påvirkede i udskænkningsmiljøer. Det er samtidigt vigtigt, at alle parter bakker op om, at unge under 18 år ikke må skænke eller servere alkoholholdige drikkevarer. Markedsføring Markedsføring er i dag en naturlig del af både forbrugernes og virksomhedernes hverdag. I lyset af at alkoholholdige drikkevarer kan misbruges, ønsker Bryggeriforeningen, at markedsføringen af alkoholholdige produkter skal være underlagt særlige regler. De nuværende regler har været i brug siden Markedsføringsreglerne for alkoholholdige drikke blev udarbejdet i 2000, og Erhvervsministeriet nedsatte ved den lejlighed et udvalg Håndhævelsesudvalget med en uafhængig formand, som behandler klager over markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Reglerne sikrer bl.a. at markedsføring af alkohol aldrig må ske overfor børn og unge under 18 år, hvilket Bryggeriforeningen fuldt ud støtter og bakker op om. Regelsættet fastslår desuden, at markedsføringen ikke må give udtryk for, at indtag af alkohol kan fremme præstationer eller give øget succes eller opfordre til uansvarligt eller umådeholdent forbrug af alkohol. Reklamers effekt Talrige undersøgelser viser, at ølreklamer ikke øger forbruget af øl, men flytter markedsandele mellem forskellige ølmærker og mellem f.eks. øl og vin. Markedsføring positionerer produkter over for hinanden, dvs. markedsføring er en del af konkurrencen om markedsandele. Opdateret dokumentation og information om reklamers effekt kan hentes på Bryggeriforeningens hjemmeside Påvirkning af helbredet Mange undersøgelser har igennem årene påvist, at et moderat forbrug af øl kan beskytte mod en lang række sygdomme, f.eks. hjertekarsygdomme, knogleskørhed og galdesten. De positive helbredseffekter på bl.a. hjertekarsygdomme og hjerteanfald er bl.a. blevet anerkendt af WHO i WHO Health Report 2002 [8] Nogle forskningsprojekter har forsøgt at forbinde de positive helbredseffekter med forskellige alkoholholdige drikke. Men megen nyere forskning peger på, at det primært er alkoholen, som er den beskyttende faktor i forbindelse med de positive helbredseffekter. Et for stort indtag af alkohol vil imidlertid ikke medføre de positive effekter, men vil føre til negative helbredseffekter både på kort og langt sigt. Regelsættet og information om klageadgang kan ses på Bryggeriforeningens hjemmeside: [8] Se kapitel 4 i WHO Health Report 2002

9 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 18 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 16 Internationalt samarbejde Det er ikke kun den danske bryggeriforening, som er optaget af at medvirke til at fremme det ansvarlige og moderate forbrug af øl. I den europæiske bryggeriforening The Brewers of Europe samarbejder Bryggeriforeningen med de øvrige europæiske bryggeriforeninger om at udveksle erfaringer med ansvarlige markedsføringsregler, kampagner og oplysningsmateriale om unge & alkohol, spirituskørsel og trygge udskænkningssteder. Samarbejdet sikrer, at bryggeribranchen hele tiden bliver bedre til at medvirke til at reducere misbrugssituationer og til at fremme det ansvarlige og moderate forbrug af øl i hele Europa. Tabel over antal genstande i en række drikkevarer Antal genstande 1 alkoholfri øl (33 cl., max. 0,1% alk.vol.) 0 genstande 1 letøl (33 cl., 2,6% alk.vol.) 1/2 genstand 1 alm. pilsner (33 cl., 4,6% alk.vol.) 1 genstand 1 guldøl (33 cl., 5,8% alk.vol.) 1 1/4 genstand 1 stærk øl (33 cl., 7% alk.vol.) 1 1/2 genstand 1 flaske vin (75 cl., 12% alk.vol.) 6 genstande 1 flaske vin (75 cl., 14% alk.vol.) 7 genstande 1 lille glas spiritus (2 cl., 38% alk.vol.) 1/2 genstand 1 stort glas spiritus (4 cl., 38% alk.vol.) 1 genstand 1 RTD-flaske (27 1/2 cl., 5,6% alk.vol.) 1 genstand En genstand svarer til 12 gram alkohol

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Alkoholpolitisk Appel

Alkoholpolitisk Appel Alkoholpolitisk Appel til regeringen og Folketinget Vi skal hermed opfordre regering og Folketing til at påtage sig et politisk lederskab for at dæmpe de negative sider af danskernes alkoholkultur, skære

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S,

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Hvem er VSOD? VSOD er talerør for vin- og spiritusorganisationer i Danmark Organisationens medlemmer står for

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

3 oktober 2002. Tema: Rusmidler og tobak

3 oktober 2002. Tema: Rusmidler og tobak 3 oktober 2002 Tema: Rusmidler og tobak 6 14 20 11 16 30 Leder...s. 3 Tydeligt ansvar i folkesundhedsarbejdet Vi skal satse på den positive motivation og undgå at være dogmatiske, for folkesundheden afhænger

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Reklamer får unge til at drikke

Reklamer får unge til at drikke Magasinet 012011 Tema: Markedsføring 5. årgang marts 2011 Reklamer får unge til at drikke Industrien nedtoner effekten, men alkoholreklamer er medskyldig i danskernes store alkoholforbrug, viser anerkendt

Læs mere

Mindre alkohol. Magasinet

Mindre alkohol. Magasinet Tema: Unge og alkohol Magasinet 012012 6. årgang Marts 2012 Mindre alkohol mere samfund - Vi har jo et fantastisk privilegeret samfund, men et af de steder, hvor vi bare lukker øjnene, og hvor vi gør os

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning 2011 Sundhed handler også om rusmidler og rygning Rusmidler og rygning spiller en væsentlig rolle i de unges livsstil og festkultur

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Forebyggelse af alkoholmisbrug. Rapport fra et udvalg nedsat af sundhedsministeren

Forebyggelse af alkoholmisbrug. Rapport fra et udvalg nedsat af sundhedsministeren Forebyggelse af alkoholmisbrug Rapport fra et udvalg nedsat af sundhedsministeren Sundhedsministeriet Betænkning nr. 1175 Juni 1989 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 1 1.1. Udvalgets nedsættelse,

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2010-2014 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KULTUR & SAMFUND. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning

KULTUR & SAMFUND KULTUR & SAMFUND. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning Dansk Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 1 INDHOLD KAP 1 Er din sundhed dit eget valg? 03 KAP 2 Opfattelser og virkelighed 07 KAP 3 Fællesskab og forskellighed 08 KAP 4 Alkohol og reklamer 10

Læs mere

Alkohol. Alkohols virkninger på helbredet. Alkohols helbredsskadelige virkninger

Alkohol. Alkohols virkninger på helbredet. Alkohols helbredsskadelige virkninger Alkohol 17 n Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden. n Alkoholforbruget i Danmark medfører årligt 3. dødsfald af skrumpelever, alkoholforgiftning,

Læs mere

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD 1. Hvor 1. Rusmidlernes gammel var du, virkning da du... begyndte at drikke alkohol?...4 5 2. Hvor 2. Statistik

Læs mere

ALKOHOL I EUROPA. En rapport til EU-kommissionen

ALKOHOL I EUROPA. En rapport til EU-kommissionen ALKOHOL I EUROPA En rapport til EU-kommissionen Peter Anderson og Ben Baumberg Institute of Alcohol Studies, England Juni 2006 1 Resumé Baggrunden for rapporten På et tidspunkt, hvor Europakommissionen

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere