Bryggeriforeningens alkoholpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bryggeriforeningens alkoholpolitik"

Transkript

1 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 2 Hvad er et moderat og ansvarligt forbrug? Bryggeriforeningen definerer et moderat og ansvarligt forbrug af øl, som: At drikke indenfor de grænser dit helbred sætter, det samfund du lever i og dine forpligtelser overfor din familie og venner. Der er dog situationer, hvor selv et moderat forbrug af alkohol kan være for meget. Det er bl.a. i forbindelse med graviditet, hvis man skal ud at køre bil eller hvis man tager visse typer af medicin. Dvs. et moderat og ansvarligt forbrug kan være 1 øl eller 3 øl eller udelukkende indtag af alkoholfrie drikke alt afhængig af situationen. Der er dog særlige hensyn at tage til børn og unge. Børn skal slet ikke drikke alkohol, og det er vigtigt, at der er en klar adskillelse mellem børne-, ungeog voksenmiljøer. Bryggeriforeningen August 2003 Kopiering eller gengivelse må kun ske med kildeangivelse. Bryggeriforeningens alkoholpolitik

2 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 4 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 3 Hvorfor en fælles alkoholpolitik? Øl og alkohol og alkoholens positive såvel som negative påvirkning af kroppen og humøret er et emne, som de fleste har en mening om, og som hovedparten af den voksne danske befolkning kan tale om af egen erfaring. Øl er et produkt, der mere end nogen anden drikkevare, er en integreret del af dansk kulturarv. Men da øl ikke kun som bryggerierne helst så det bliver nydt ved positive og festlige lejligheder, mener vi som branche, at en stillingtagen til misbrug af vores produkter er nødvendig. Bryggeriforeningen er imod al form for misbrug og overforbrug af vores produkter, hvilket miskrediterer branchen og produkterne. Misbrug skaber problemer og ulykker, der rammer både virksomheder, familier og enkeltindivider. Børn og helt unge skal slet ikke drikke alkohol. Bryggeriforeningen mener derfor, at der bør tages særlige hensyn til børn og unge, så de får et naturligt forhold til øl i deres voksenliv. For at sikre dette er Bryggeriforeningen den største bidragyder til GODA Foreningen Gode Alkoholdninger, som udfører kampagner og deltager i dialog med unge mennesker om alkohol og de potentielle farer ved misbrug af alkohol. Bryggeriforeningen ønsker med denne udgivelse at uddybe den samlede ølbranches syn på alkoholpolitiske problemstillinger. Vi håber, at hæftet kan danne udgangspunkt for fortsat dialog om væsentlige alkoholpolitiske emner mellem Bryggeriforeningen og andre alkoholpolitiske interessenter. Nydelse af øl kræver omtanke - øl skal drikkes med måde og ansvar i godt selskab. Niels Hald Direktør, Bryggeriforeningen

3 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 6 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 4 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 5 Øl - et kulturprodukt Øl har i århundreder været en del af danskernes dagligdag til hverdag og fest og har dermed i vidt omfang bidraget til danskernes livskvalitet. I Danmark er der en umådelig lang tradition for at brygge øl endog øl af højeste standard. Øl er en lav-alkoholholdig drik, som bør nydes i fællesskab, til mad og med glæde. Øl er blevet brygget i år. I Danmark går øl-anerne mere end år tilbage til Egtved-pigen, som blev begravet sammen med bl.a. en birkespand med øl. Den gode ølkultur Den gode ølkultur er at nyde øl med måde og ansvar i situationer, hvor øl naturligt kan have sin plads: Til mad, ved en afslappet stund, ved festlige lejligheder eller andre sociale lejligheder i godt selskab. Det er vigtigt at understrege, at god ølkultur indebærer respekt for personer, som ikke indtager alkohol. Den gode ølkultur demonstreres ved at servere alkoholfrie alternativer til de alkoholholdige drikkevarer, f.eks. vand eller alkoholfrit øl. Øl kan bidrage til livsglæde og kan også være en del af en sund livsførelse, når det nydes i moderate mængder. Bryggeriforeningen ønsker forbrug ikke misbrug Bryggeriforeningen er imod misbrug af vores produkter og modarbejder ethvert misbrug. Misbrug skaber menneskelige, sociale og samfundsmæssige problemer og ulykker, som skal forhindres. Misbrug og overforbrug miskrediterer desuden branchen og produkterne. Forbrug kontra overforbrug Hovedparten af befolkningen har et uproblematisk forhold til alkohol 90 pct. af alle kvinder over 16 år oplyser, at de drikker mindre end de anbefalede maksimumgrænser, og for mænd er tallet 85 pct.[1] Det vurderes, at ca. 5 pct. af den voksne befolkning er afhængige af alkohol.[2] Derfor er det vigtigt, at den forebyggende indsats har fokus på misbruget og ikke på det almindelige forbrug. Indtag af øl er ikke i sig selv problematisk. Det er det for store forbrug af alkohol, som er et problem. Derfor skal indsatsen rettes mod de relevante målgrupper. Endvidere er der særlige hensyn at tage til børn og unge for, at de ikke begynder at drikke for tidligt og for meget. Mænd drikker i gennemsnit mere end kvinder, men i gennemsnit drikker hver dansker fra 15 år og derover, hvad der svarer til 2 øl ELLER godt 1/3 flaske vin ELLER 1/10 flaske spiritus om dagen. Kilde: Danmarks Statistik [1] Statens Institut for Folkesundhed (2002) Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne [2] Indenrigs- og Sundhedsministeret (2002) Den offentlige indsats på alkoholområdet

4 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 8 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 6 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 7 Forbrugsmønstre Sammensætningen af danskernes alkoholforbrug har ændret sig fra tidligere klart at være domineret af øl, til at øl- og vinforbruget vil være lige stort inden for få år, hvis udviklingen fortsætter. I de seneste 20 år er øls andel af danskernes alkoholforbrug faldet til i dag at udgøre lige under halvdelen af danskernes alkoholforbrug Ølsalg (1.000 l.) Alkoholforbrug og ølsalg i Danmark de seneste 20 år Alkoholforbrug pr. indb. (100% alkohol) Andel i pct (100% alhokol) Alkoholforbrugets fordeling i de seneste 20 år Ølsalg Alkoholforbrug ialt Kilde: Danmarks Statistik Øl Vin Spiritus Kilde: Danmarks Statistik Det gennemsnitlige forbrug af alkohol pr. indbygger i Danmark er placeret i midten af alkoholforbruget i de øvrige EUlande. [3] Liter ren alkohol Alkoholforbruget i EU i 2001 pr. indbygger 6 Danskernes alkoholforbrug har været stabilt i de seneste 20 år, dog med en svagt faldende tendens. Således drak hver indbygger i Danmark i gennemsnit 9,2 liter ren alkohol i 2002, hvilket er det laveste niveau i 25 år Luxembourg Irland Portugal Frankrig Spanien Tyskland Danmark Østrig UK Belgien Holland Grækenland Italien Finland Sverige Kilde: World Drink Trends 2003 [3] En ny undersøgelse viser, at det svenske forbrug er meget højere end det officielle tal pga. stor privat indførsel, hjemmebrænderi og smugleri. Det svenske forbrug var i 2002 på 9,9 liter pr. person over 14 år. Kilde: Stockholm Universitet - Centrum för socialvetenskaplig alkohol- og drogforskning 2003.

5 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 10 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 8 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 9 Moderat og ansvarligt forbrug er nøgleord Øl bør drikkes med måde og ansvar. Men hvad er moderat og ansvarligt? - Det afhænger af personen, situationen og de øvrige omgivelser. Bryggeriforeningen definerer et moderat og ansvarligt forbrug af øl, som: At drikke indenfor de grænser dit helbred sætter, det samfund du lever i og dine forpligtelser overfor din familie og venner. Der er situationer, hvor et moderat forbrug af alkohol kan være for meget. Det er bl.a. i forbindelse med graviditet, hvis man skal køre bil, eller hvis man tager visse typer af medicin. Dvs. et moderat og ansvarligt forbrug kan være 1 øl eller 3 øl eller udelukkende indtag af alkoholfrie drikke alt afhængig af situationen. Genstandsgrænser Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale genstandsgrænser for voksne mænd og voksne kvinder på hhv. 21 og 14 genstand om ugen. Disse genstandsgrænser bakker Bryggeriforeningen fuldt op om. Det illustreres bl.a. ved, at bryggeribranchen genstandsmærker emballagen, så forbrugerne kan se på etiketten, hvor mange genstande emballagen indeholder. Selvom de anbefalede maksimale genstandsgrænser henviser til det ugentlige forbrug, skal forbruget ikke spares op, således at man indtager mange genstande på én gang. Alkohols indvirkning på kroppen er meget forskellig alt efter, hvor mange genstande man drikker ad gangen. Øl er en voksendrik Øl er en lav-alkoholholdig drik, som skal nydes af voksne ikke af børn. Børn og øl hører ikke sammen. Børn skal ikke drikke øl. Alligevel er der større børn, der drikker alkohol, og nogle unge, som drikker for meget alkohol. Uanset årsagerne til dette, har bryggeribranchen ingen ønsker om en lav debutalder eller at unge drikker for meget. Bryggeribranchen ønsker, at forbrugerne skal have et naturligt forhold til øl og for tidlig debutalder og/eller overforbrug af øl skaber ikke et naturligt forhold til øl. Bryggeriforeningen mener, at det er helt afgørende at tage hensyn til børn og unge. Børn skal ikke drikke alkohol, og det er meget vigtigt, at der er en klar adskillelse mellem børne-, unge- og voksenmiljøer. Bryggeriforeningen bakker derfor op om en salgsforbudsalder, der understøtter adskillelsen mellem børne- og ungekultur. Der har siden 1998 været en salgsforbudsalder og siden er andelen af børn, som køber alkohol faldet [4]. Men ethvert barn, som får lov at købe alkohol, er ét barn for meget. Loven skal overholdes og håndhæves. Bryggeriforeningen mener, at det er uacceptabelt at fremstille eller indikere beruselse som smart eller attraktivt. Det er aldrig smart at være fuld uanset hvor gammel man er. [4] Andelen af børn under salgsaldersgrænsen, som har købt alkohol i butikker faldt fra 1998 til 2001 med 25 pct. ifølge Sundhedsstyrelsens Unges alkoholvaner (2002)

6 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 12 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 10 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 11 De 2 seneste undersøgelser af børn og unges alkoholadfærd [5] viser samstemmende, at der er sket positive ændringer i deres omgang med alkohol både i løbet af de seneste år og også hvis man sammenligner med udviklingen på længere sigt i de sidste 20 år. Undersøgelserne peger på, at alkohol-debutalderen er steget væsentligt, at færre har været fulde, og at de som drikker, drikker færre genstande. Undersøgelserne peger også på, at forældres holdning og accept af deres børn og unges alkoholforbrug har meget stor indflydelse på både alkohol-debutalderen og alkoholforbruget. Forældreansvar De unges drikkevaner er først og fremmest forældrenes ansvar. Og forældrenes indflydelse på deres børn har meget stor betydning for de unges vaner helt op i års alderen. [6] Forældrene fungerer som rollemodeller, og derfor er det vigtigt, at forældre og unge taler om alkohol og alkoholforbrug, for at forældre og de unge bliver bevidste om deres respektive holdninger m.h.p. at hjælpe de unge med at overholde deres egne grænser. Forældre bør følge op på de aftaler, de har lavet med de unge, for at sikre, at de bliver overholdt og for at tydeliggøre, at aftalerne menes alvorligt. Det er vigtigt, at samfundet, herunder Bryggeriforeningen, understøtter og hjælper børn og unge med at undgå overforbrug af alkohol. GODA Gode Alkoholdninger Bryggeriforeningens informations-aktiviteter om alkohol sker gennem GODA - Foreningen for Gode Alkoholdninger, som Bryggeriforeningen stiftede i 1993 sammen med Foreningen af Danske Spiritusfabrikanter og Vin og Spiritus Organisationen i Danmark. GODAs formål er at fremme den gode alkoholkultur, og derigennem modvirke og reducere misbrugssituationer. GODA arbejder selvstændigt for at fremme specielt unges forståelse for en fornuftig alkoholadfærd, og har udpeget følgende områder, som højt prioriterede: Unge og alkohol Forældrerollen og alkohol Trafik og alkohol Formidling af forskning om alkohol GODA prioriterer den direkte, målrettede kommunikation og dialog med unge og samarbejder med både nationale og lokale myndigheder om dette arbejde, bl.a. Rådet for Større Færdselssikkerhed og en række amter. Kenneth: Forældrene skal også holde øje med, at man overholder aftaler, og at man rent faktisk tager over til sin kammerat, som man har sagt, og ikke går på bartur nede i byen. Og hvis man bryder en aftale, skal de ikke være ligeglade. Kilde: GODAs forældrekontrakt [5] Sundhedsstyrelsen (2003): Børn, unge og alkohol og Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab (2003): Skolebørnsundersøgelsen 2002 [6] Se bl.a. Sundhedsstyrelsen m.fl. (2003): Unges livsstil og dagligdag 2001

7 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 14 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 12 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 13 Information og kampagner Bryggeriforeningen bakker op om kampagner og initiativer, som har til formål at reducere alkoholmisbrug. Bryggeriforeningens opfattelse er, at den bedste og mest effektive måde at modvirke alkoholmisbrug og fremme et moderat og ansvarligt alkoholforbrug sker gennem oplysning, kommunikation og dialog, som er målrettet relevante målgrupper med differentierede budskaber. Målrettet kommunikation kan sikre, at kampagner og andre tiltag når modtageren og får indflydelse på adfærden, således at budskabernes effektivitet optimeres og at budskaberne ikke fejlopfattes. Målrettet dialog er nødvendig overfor de mest udsatte børn og unge, som ikke selv kan ændre deres sundhedsadfærd blot på baggrund af information [7]. Indsatsen kræver et helhedssyn på en persons tilværelse, hvor alkoholmisbrug ofte kun er en del af problemstillingen. Derfor er det vigtigt, at såvel forebyggelse som behandling tager udgangspunkt i andet og mere end blot selve alkoholforbruget og beruselsen. Bryggeriforeningens bidrag sker gennem GODA. Lovgivning løser ikke alle problemer Alkoholmisbrug bunder ofte i komplekse problemstillinger og kan være symptom på andre problemer, som kan være socialt eller psyko-socialt betingede. Derfor vil lovgivning aldrig kunne løse alkoholproblemerne i et samfund, selvom lovgivning ofte kan virke tillokkende og nemt, hvis man står over for et komplekst problem. Indskrænkning af tilgængeligheden af alkoholholdige drikkevarer kan dog i særlige tilfælde være nødvendig, hvis alle andre metoder har vist sig ikke at have nogen effekt, eller hvis det drejer sig om særligt udsatte grupper. Men lovgivningen løser ikke selve problemet - det kræver information og dialog. Samarbejde Bryggeriforeningen tror på, at reel dialog og samarbejde sikrer de bedste løsninger. Resultaterne er de vigtigste. Hvis samarbejde mellem private og offentlige institutioner kan skabe bedre resultater, så skal disse søges uanset om det gælder forebyggelse eller regler for markedsføring. Udskænkning i restaurationer Bryggeriforeningen ønsker at forbrugerne oplever og færdes i trygge miljøer, hvis de vælger at få serveret øl på restaurationer, diskoteker, caféer, værtshuse o.lign. To vigtige faktorer til at sikre dette er: at overholde restaurationslovens bestemmelser om ikke at udskænke til personer, som ved yderligere indtagelse af alkohol kan være til fare for sig selv eller til fare eller ulempe for andre. at udskænkningspersonale uddannes til at kunne håndtere aggressive og evt. berusede gæster. Udskænkningspersonale skal have mulighed for at kunne foregribe f.eks. optræk til vold, så ballade, trusler o.lign. forhindres. GODA udarbejder kurser for personale i caféer og restaurationer i bl.a. konfliktløsning for at forbedre og sikre gode udskænkningsmiljøer. [7] Se f.eks. Sundhed og sårbarhed (2002) af B. Jensen

8 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 16 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 14 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 15 Bryggeriforeningen anser det for meget vigtigt, at forbuddet mod at servere alkohol til unge under 18 år overholdes. Helt unge mennesker skal ikke færdes påvirkede i udskænkningsmiljøer. Det er samtidigt vigtigt, at alle parter bakker op om, at unge under 18 år ikke må skænke eller servere alkoholholdige drikkevarer. Markedsføring Markedsføring er i dag en naturlig del af både forbrugernes og virksomhedernes hverdag. I lyset af at alkoholholdige drikkevarer kan misbruges, ønsker Bryggeriforeningen, at markedsføringen af alkoholholdige produkter skal være underlagt særlige regler. De nuværende regler har været i brug siden Markedsføringsreglerne for alkoholholdige drikke blev udarbejdet i 2000, og Erhvervsministeriet nedsatte ved den lejlighed et udvalg Håndhævelsesudvalget med en uafhængig formand, som behandler klager over markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Reglerne sikrer bl.a. at markedsføring af alkohol aldrig må ske overfor børn og unge under 18 år, hvilket Bryggeriforeningen fuldt ud støtter og bakker op om. Regelsættet fastslår desuden, at markedsføringen ikke må give udtryk for, at indtag af alkohol kan fremme præstationer eller give øget succes eller opfordre til uansvarligt eller umådeholdent forbrug af alkohol. Reklamers effekt Talrige undersøgelser viser, at ølreklamer ikke øger forbruget af øl, men flytter markedsandele mellem forskellige ølmærker og mellem f.eks. øl og vin. Markedsføring positionerer produkter over for hinanden, dvs. markedsføring er en del af konkurrencen om markedsandele. Opdateret dokumentation og information om reklamers effekt kan hentes på Bryggeriforeningens hjemmeside Påvirkning af helbredet Mange undersøgelser har igennem årene påvist, at et moderat forbrug af øl kan beskytte mod en lang række sygdomme, f.eks. hjertekarsygdomme, knogleskørhed og galdesten. De positive helbredseffekter på bl.a. hjertekarsygdomme og hjerteanfald er bl.a. blevet anerkendt af WHO i WHO Health Report 2002 [8] Nogle forskningsprojekter har forsøgt at forbinde de positive helbredseffekter med forskellige alkoholholdige drikke. Men megen nyere forskning peger på, at det primært er alkoholen, som er den beskyttende faktor i forbindelse med de positive helbredseffekter. Et for stort indtag af alkohol vil imidlertid ikke medføre de positive effekter, men vil føre til negative helbredseffekter både på kort og langt sigt. Regelsættet og information om klageadgang kan ses på Bryggeriforeningens hjemmeside: [8] Se kapitel 4 i WHO Health Report 2002

9 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 18 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 16 Internationalt samarbejde Det er ikke kun den danske bryggeriforening, som er optaget af at medvirke til at fremme det ansvarlige og moderate forbrug af øl. I den europæiske bryggeriforening The Brewers of Europe samarbejder Bryggeriforeningen med de øvrige europæiske bryggeriforeninger om at udveksle erfaringer med ansvarlige markedsføringsregler, kampagner og oplysningsmateriale om unge & alkohol, spirituskørsel og trygge udskænkningssteder. Samarbejdet sikrer, at bryggeribranchen hele tiden bliver bedre til at medvirke til at reducere misbrugssituationer og til at fremme det ansvarlige og moderate forbrug af øl i hele Europa. Tabel over antal genstande i en række drikkevarer Antal genstande 1 alkoholfri øl (33 cl., max. 0,1% alk.vol.) 0 genstande 1 letøl (33 cl., 2,6% alk.vol.) 1/2 genstand 1 alm. pilsner (33 cl., 4,6% alk.vol.) 1 genstand 1 guldøl (33 cl., 5,8% alk.vol.) 1 1/4 genstand 1 stærk øl (33 cl., 7% alk.vol.) 1 1/2 genstand 1 flaske vin (75 cl., 12% alk.vol.) 6 genstande 1 flaske vin (75 cl., 14% alk.vol.) 7 genstande 1 lille glas spiritus (2 cl., 38% alk.vol.) 1/2 genstand 1 stort glas spiritus (4 cl., 38% alk.vol.) 1 genstand 1 RTD-flaske (27 1/2 cl., 5,6% alk.vol.) 1 genstand En genstand svarer til 12 gram alkohol

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S,

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Hvem er VSOD? VSOD er talerør for vin- og spiritusorganisationer i Danmark Organisationens medlemmer står for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

UNGE ALKOHOL FESTER. Forældre til unge 16+

UNGE ALKOHOL FESTER. Forældre til unge 16+ UNGE ALKOHOL FESTER Forældre til unge 16+ UNGEALKOHOLFESTER Det er en del af ungdomslivet at eksperimentere og prøve grænser af hvorfor det er vigtigt, at de unge er klædt på hertil. Den bedste forebyggelse

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer. Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer. Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU Unge og alkohol Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Unges alkoholkultur Alkohol & Samfund Alkoholkonference 2012 Pernille Bendtsen, Ph.d.-studerende

Unges alkoholkultur Alkohol & Samfund Alkoholkonference 2012 Pernille Bendtsen, Ph.d.-studerende Unges alkoholkultur Alkohol & Samfund Alkoholkonference 12 Pernille Bendtsen, Ph.d.-studerende Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Indhold De unges forbrug Internationale perspektiver

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Unge og alkohol Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden kontakt m. alkohol Jeg drikker ikke alkohol endnu,

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Vejle 031114 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Drikker du for meget? Det synes du måske ikke selv. Men brug alligevel nogle minutter til at svare på de følgende 10 spørgsmål. Så får du en idé om, hvorvidt

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Den danske alkoholkultur. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse

Den danske alkoholkultur. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Den danske alkoholkultur Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Alkoholkultur hvad er det? I Vores alkoholvaner og forestillinger om hvad der er rigtigt og forkert i forhold til at drikke

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Antal unge årige dømt for butikstyveri

Antal unge årige dømt for butikstyveri Antal unge 15-24 årige dømt for butikstyveri 3.540 3.520 3.500 3.480 3.460 3.440 3.420 3.400 3.380 2009 2010 Fig. 2.1 Unge dømt for butikstyveri i 2009 og 2010. Danskernes alkoholforbrug pr. indbygger

Læs mere

Middelfart den 22. april Alkoholepidemiologi

Middelfart den 22. april Alkoholepidemiologi Middelfart den 22. april 2008 Alkoholepidemiologi Alkoholforbruget i Danmark Fysiologiske aspekter: alkoholnedbrydning Alkohol og sygelighed Genstandsgrænser og alkoholpolitik Janne Tolstrup (jst@niph.dk)

Læs mere

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Contribution to the welfare state by The green Denmark Danske bryggeriers bidrag til det danske velfærdssamfund udgør 11,9 mia. kr. Bidraget er fordelt

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked

Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked (mio. liter) Danish soft drink from members of Danish Brewers Accociation (mio. liters) I tallene indgår ikke hvide vande med og uden smag samt iste. 5 4

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2 Regulering af markedsføring af alkohol før Alkoholreklamenævnet Alkoholreklamenævnet Reguleret gennem vejledning hos Forbrugerombudsmanden Ikke muligt at opnå enighed om en ny vejledning Formand, advokat

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alkoholreklamenævnet Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alle har krav på ansvarlig markedsføring Producenter, erhvervsdrivende, forbrugere og myndigheder er enige om, at markedsføringen

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen 14,0 Alkoholforbrug i liter fra 1906-2012 12,0 10,0 8,0 6,0 Liter 4,0 2,0 0,0 1906 1916 1926 1936 1946 1956 1966

Læs mere

TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION

TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE 214 Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked (mio. liter) Danish soft drink from members of Danish Brewers

Læs mere

OM ALKOHOL. Fakta om alkohol

OM ALKOHOL. Fakta om alkohol OM ALKOHOL Fakta om alkohol Der er meget at vinde ved at drikke med måde Vi drikker for meget i Danmark. Men vores alkoholkultur er under konstant forandring. Én ting har dog ikke ændret sig: Et væsentligt

Læs mere

Workshop: Ældre og alkohol. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Workshop: Ældre og alkohol. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Workshop: Ældre og alkohol Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Dagens oplæg Formål Beskrive alkoholforbruget i den ældre del af befolkningen Helbredsmæssige konsekvenser Emner Folkesundhed og effekten af

Læs mere

Danske unges drikkekultur

Danske unges drikkekultur UNGES FORBRUG Danske unges drikkekultur Danske unges drikkekultur er præget af, at man drikker for at blive beruset. Når man drikker på denne måde, vil en del også opleve skader som følge af en høj promille.

Læs mere

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer Kapitel 7 Ophobning af KRAM-fa k t o rer Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer 65 Dagligrygere spiser generelt mere usundt og har oftere et problematisk alkoholforbrug end svarpersoner, der ikke ryger

Læs mere

Fremtidens alkoholpolitik ifølge danskerne Mandag Morgen og TrygFonden Juni 2009

Fremtidens alkoholpolitik ifølge danskerne Mandag Morgen og TrygFonden Juni 2009 Den første, samlede undersøgelse af danskernes opfattelser af alkoholproblemer og holdninger til alkoholpolitik. Undersøgelsen består af en kvalitativ del og en kvantitativ del: Den kvalitative del omfatter

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Få mere at vide om alkohol Fakta om alkohol

Få mere at vide om alkohol Fakta om alkohol Få mere at vide om alkohol Fakta om alkohol Der er meget at vinde ved at drikke med måde Alkohol er et risikabelt rusmiddel, som skal omgås med forsigtighed. Jo mindre du drikker jo bedre. Drikker du sjældent

Læs mere

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol F God Alkoholkultur Kanonbådsvej 8 1437 København K Fakta om alkohol Emne: Unge og alkohol Sådan påvirker alkoholen din krop Sådan påvirker alkoholen dig psykisk Hvad tror du om unges alkoholforbrug? Og

Læs mere

Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik

Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. marts 2006 1. Det danske returpantsystem... 1 2. Europapolitik / EBCU...3 3. Bryggerierne, importørerne og detailhandelen...

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning.

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning. Ved Helle Oldrup Jensen, Sundhedskonsulent, Holbæk kommune Hvorfor er det vigtigt at uddannelsesinsitutionerne deltager i samarbejdet?

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Indledning Kommunalbestyrelsen i Kalundborg kommune har i 2009 vedtaget en Sundhedspolitik for Kalundborg kommune. Sundhedspolitikken indeholder en række indsatsområder,

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Contribution to the welfare state by The green Denmark Danske bryggeriers bidrag til det danske velfærdssamfund udgør 11,7 mia. kr. Bidraget er fordelt

Læs mere

Hvis du har mulighed for at bestemme det, hvornår må dit barn så begynde at drikke alkohol? A 13 år B 14 år C 15 år D 16 år E 17 år F 18 år +

Hvis du har mulighed for at bestemme det, hvornår må dit barn så begynde at drikke alkohol? A 13 år B 14 år C 15 år D 16 år E 17 år F 18 år + ALKOHOLDNING Hvis du har mulighed for at bestemme det, hvornår må dit barn så begynde at drikke alkohol? A 13 år B 14 år C 15 år D 16 år E 17 år F 18 år + Må dit barn drikke alkohol? A Ja B Nej Målsætning:

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Alkoholforbrug og -misbrug

Alkoholforbrug og -misbrug Alkoholforbrug og -misbrug Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk Lederkursus,

Læs mere

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter Figur. Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter 5 Hvis man kigger på, hvor mange der har røget e-cigaretter inden for den sidste måned, gælder dette i gennemsnit for af de -5-årige. Igen stiger tallene

Læs mere

Forbrug af alkohol og dets omkostninger

Forbrug af alkohol og dets omkostninger KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for sundhed August 2014 Videnspapir om alkohol Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholvaner, alkoholkultur og evidensbaserede

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? Ä 1 Alkohols betydning for dit helbred Ä 2 Find dine alkoholgrænser Ä 4 Alkohol og

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne i Skanderborg Kommune Indhold Skanderborg Kommunes overordnede rusmiddelstrategi for børn og unge... 3 Strategiernes hieraki... 3 Fælles rusmiddelstrategi

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

Den nye alkoholpolitiske appel

Den nye alkoholpolitiske appel ALKOHOLFOREBYGGELSESKONFERENCE Statens Institut for Folkesundhed, d. 24.2.14 Den nye alkoholpolitiske appel Anette Søgaard Nielsen, formand Alkohol & Samfund Alkohol & Samfund Et ngo-initiativ med henblik

Læs mere

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Vi har pålagt os selv et særligt ansvar Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Alle har krav på ordentlig markedsføring - børn har krav på særlig beskyttelse Danske læskedrikproducenter har pålagt

Læs mere

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Ny alkohol kampagne: Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Størstedelen af de danskere, der drikker for meget, lever et aktivt liv med job, familie og venner. Men bag den ofte pæne facade

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016 Alkoholstatistik Indførsel og produktion af alkohol 2016 Der blev i 2016 indført og produceret 383 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, steg tilførslen af ren alkohol

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt?

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt? MARKEDSFØRING AF ALKOHOL - beskytter det nuværende regelsæt? Alkohol & Samfund Drejervej 15, 5. sal BØRN SKAL BESKYTTES 2400 København NV www.alkohologsamfund.dk Tekst og redigering: Ina Johansen, Nina

Læs mere