Bryggeriforeningens alkoholpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bryggeriforeningens alkoholpolitik"

Transkript

1 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 2 Hvad er et moderat og ansvarligt forbrug? Bryggeriforeningen definerer et moderat og ansvarligt forbrug af øl, som: At drikke indenfor de grænser dit helbred sætter, det samfund du lever i og dine forpligtelser overfor din familie og venner. Der er dog situationer, hvor selv et moderat forbrug af alkohol kan være for meget. Det er bl.a. i forbindelse med graviditet, hvis man skal ud at køre bil eller hvis man tager visse typer af medicin. Dvs. et moderat og ansvarligt forbrug kan være 1 øl eller 3 øl eller udelukkende indtag af alkoholfrie drikke alt afhængig af situationen. Der er dog særlige hensyn at tage til børn og unge. Børn skal slet ikke drikke alkohol, og det er vigtigt, at der er en klar adskillelse mellem børne-, ungeog voksenmiljøer. Bryggeriforeningen August 2003 Kopiering eller gengivelse må kun ske med kildeangivelse. Bryggeriforeningens alkoholpolitik

2 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 4 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 3 Hvorfor en fælles alkoholpolitik? Øl og alkohol og alkoholens positive såvel som negative påvirkning af kroppen og humøret er et emne, som de fleste har en mening om, og som hovedparten af den voksne danske befolkning kan tale om af egen erfaring. Øl er et produkt, der mere end nogen anden drikkevare, er en integreret del af dansk kulturarv. Men da øl ikke kun som bryggerierne helst så det bliver nydt ved positive og festlige lejligheder, mener vi som branche, at en stillingtagen til misbrug af vores produkter er nødvendig. Bryggeriforeningen er imod al form for misbrug og overforbrug af vores produkter, hvilket miskrediterer branchen og produkterne. Misbrug skaber problemer og ulykker, der rammer både virksomheder, familier og enkeltindivider. Børn og helt unge skal slet ikke drikke alkohol. Bryggeriforeningen mener derfor, at der bør tages særlige hensyn til børn og unge, så de får et naturligt forhold til øl i deres voksenliv. For at sikre dette er Bryggeriforeningen den største bidragyder til GODA Foreningen Gode Alkoholdninger, som udfører kampagner og deltager i dialog med unge mennesker om alkohol og de potentielle farer ved misbrug af alkohol. Bryggeriforeningen ønsker med denne udgivelse at uddybe den samlede ølbranches syn på alkoholpolitiske problemstillinger. Vi håber, at hæftet kan danne udgangspunkt for fortsat dialog om væsentlige alkoholpolitiske emner mellem Bryggeriforeningen og andre alkoholpolitiske interessenter. Nydelse af øl kræver omtanke - øl skal drikkes med måde og ansvar i godt selskab. Niels Hald Direktør, Bryggeriforeningen

3 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 6 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 4 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 5 Øl - et kulturprodukt Øl har i århundreder været en del af danskernes dagligdag til hverdag og fest og har dermed i vidt omfang bidraget til danskernes livskvalitet. I Danmark er der en umådelig lang tradition for at brygge øl endog øl af højeste standard. Øl er en lav-alkoholholdig drik, som bør nydes i fællesskab, til mad og med glæde. Øl er blevet brygget i år. I Danmark går øl-anerne mere end år tilbage til Egtved-pigen, som blev begravet sammen med bl.a. en birkespand med øl. Den gode ølkultur Den gode ølkultur er at nyde øl med måde og ansvar i situationer, hvor øl naturligt kan have sin plads: Til mad, ved en afslappet stund, ved festlige lejligheder eller andre sociale lejligheder i godt selskab. Det er vigtigt at understrege, at god ølkultur indebærer respekt for personer, som ikke indtager alkohol. Den gode ølkultur demonstreres ved at servere alkoholfrie alternativer til de alkoholholdige drikkevarer, f.eks. vand eller alkoholfrit øl. Øl kan bidrage til livsglæde og kan også være en del af en sund livsførelse, når det nydes i moderate mængder. Bryggeriforeningen ønsker forbrug ikke misbrug Bryggeriforeningen er imod misbrug af vores produkter og modarbejder ethvert misbrug. Misbrug skaber menneskelige, sociale og samfundsmæssige problemer og ulykker, som skal forhindres. Misbrug og overforbrug miskrediterer desuden branchen og produkterne. Forbrug kontra overforbrug Hovedparten af befolkningen har et uproblematisk forhold til alkohol 90 pct. af alle kvinder over 16 år oplyser, at de drikker mindre end de anbefalede maksimumgrænser, og for mænd er tallet 85 pct.[1] Det vurderes, at ca. 5 pct. af den voksne befolkning er afhængige af alkohol.[2] Derfor er det vigtigt, at den forebyggende indsats har fokus på misbruget og ikke på det almindelige forbrug. Indtag af øl er ikke i sig selv problematisk. Det er det for store forbrug af alkohol, som er et problem. Derfor skal indsatsen rettes mod de relevante målgrupper. Endvidere er der særlige hensyn at tage til børn og unge for, at de ikke begynder at drikke for tidligt og for meget. Mænd drikker i gennemsnit mere end kvinder, men i gennemsnit drikker hver dansker fra 15 år og derover, hvad der svarer til 2 øl ELLER godt 1/3 flaske vin ELLER 1/10 flaske spiritus om dagen. Kilde: Danmarks Statistik [1] Statens Institut for Folkesundhed (2002) Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne [2] Indenrigs- og Sundhedsministeret (2002) Den offentlige indsats på alkoholområdet

4 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 8 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 6 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 7 Forbrugsmønstre Sammensætningen af danskernes alkoholforbrug har ændret sig fra tidligere klart at være domineret af øl, til at øl- og vinforbruget vil være lige stort inden for få år, hvis udviklingen fortsætter. I de seneste 20 år er øls andel af danskernes alkoholforbrug faldet til i dag at udgøre lige under halvdelen af danskernes alkoholforbrug Ølsalg (1.000 l.) Alkoholforbrug og ølsalg i Danmark de seneste 20 år Alkoholforbrug pr. indb. (100% alkohol) Andel i pct (100% alhokol) Alkoholforbrugets fordeling i de seneste 20 år Ølsalg Alkoholforbrug ialt Kilde: Danmarks Statistik Øl Vin Spiritus Kilde: Danmarks Statistik Det gennemsnitlige forbrug af alkohol pr. indbygger i Danmark er placeret i midten af alkoholforbruget i de øvrige EUlande. [3] Liter ren alkohol Alkoholforbruget i EU i 2001 pr. indbygger 6 Danskernes alkoholforbrug har været stabilt i de seneste 20 år, dog med en svagt faldende tendens. Således drak hver indbygger i Danmark i gennemsnit 9,2 liter ren alkohol i 2002, hvilket er det laveste niveau i 25 år Luxembourg Irland Portugal Frankrig Spanien Tyskland Danmark Østrig UK Belgien Holland Grækenland Italien Finland Sverige Kilde: World Drink Trends 2003 [3] En ny undersøgelse viser, at det svenske forbrug er meget højere end det officielle tal pga. stor privat indførsel, hjemmebrænderi og smugleri. Det svenske forbrug var i 2002 på 9,9 liter pr. person over 14 år. Kilde: Stockholm Universitet - Centrum för socialvetenskaplig alkohol- og drogforskning 2003.

5 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 10 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 8 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 9 Moderat og ansvarligt forbrug er nøgleord Øl bør drikkes med måde og ansvar. Men hvad er moderat og ansvarligt? - Det afhænger af personen, situationen og de øvrige omgivelser. Bryggeriforeningen definerer et moderat og ansvarligt forbrug af øl, som: At drikke indenfor de grænser dit helbred sætter, det samfund du lever i og dine forpligtelser overfor din familie og venner. Der er situationer, hvor et moderat forbrug af alkohol kan være for meget. Det er bl.a. i forbindelse med graviditet, hvis man skal køre bil, eller hvis man tager visse typer af medicin. Dvs. et moderat og ansvarligt forbrug kan være 1 øl eller 3 øl eller udelukkende indtag af alkoholfrie drikke alt afhængig af situationen. Genstandsgrænser Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale genstandsgrænser for voksne mænd og voksne kvinder på hhv. 21 og 14 genstand om ugen. Disse genstandsgrænser bakker Bryggeriforeningen fuldt op om. Det illustreres bl.a. ved, at bryggeribranchen genstandsmærker emballagen, så forbrugerne kan se på etiketten, hvor mange genstande emballagen indeholder. Selvom de anbefalede maksimale genstandsgrænser henviser til det ugentlige forbrug, skal forbruget ikke spares op, således at man indtager mange genstande på én gang. Alkohols indvirkning på kroppen er meget forskellig alt efter, hvor mange genstande man drikker ad gangen. Øl er en voksendrik Øl er en lav-alkoholholdig drik, som skal nydes af voksne ikke af børn. Børn og øl hører ikke sammen. Børn skal ikke drikke øl. Alligevel er der større børn, der drikker alkohol, og nogle unge, som drikker for meget alkohol. Uanset årsagerne til dette, har bryggeribranchen ingen ønsker om en lav debutalder eller at unge drikker for meget. Bryggeribranchen ønsker, at forbrugerne skal have et naturligt forhold til øl og for tidlig debutalder og/eller overforbrug af øl skaber ikke et naturligt forhold til øl. Bryggeriforeningen mener, at det er helt afgørende at tage hensyn til børn og unge. Børn skal ikke drikke alkohol, og det er meget vigtigt, at der er en klar adskillelse mellem børne-, unge- og voksenmiljøer. Bryggeriforeningen bakker derfor op om en salgsforbudsalder, der understøtter adskillelsen mellem børne- og ungekultur. Der har siden 1998 været en salgsforbudsalder og siden er andelen af børn, som køber alkohol faldet [4]. Men ethvert barn, som får lov at købe alkohol, er ét barn for meget. Loven skal overholdes og håndhæves. Bryggeriforeningen mener, at det er uacceptabelt at fremstille eller indikere beruselse som smart eller attraktivt. Det er aldrig smart at være fuld uanset hvor gammel man er. [4] Andelen af børn under salgsaldersgrænsen, som har købt alkohol i butikker faldt fra 1998 til 2001 med 25 pct. ifølge Sundhedsstyrelsens Unges alkoholvaner (2002)

6 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 12 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 10 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 11 De 2 seneste undersøgelser af børn og unges alkoholadfærd [5] viser samstemmende, at der er sket positive ændringer i deres omgang med alkohol både i løbet af de seneste år og også hvis man sammenligner med udviklingen på længere sigt i de sidste 20 år. Undersøgelserne peger på, at alkohol-debutalderen er steget væsentligt, at færre har været fulde, og at de som drikker, drikker færre genstande. Undersøgelserne peger også på, at forældres holdning og accept af deres børn og unges alkoholforbrug har meget stor indflydelse på både alkohol-debutalderen og alkoholforbruget. Forældreansvar De unges drikkevaner er først og fremmest forældrenes ansvar. Og forældrenes indflydelse på deres børn har meget stor betydning for de unges vaner helt op i års alderen. [6] Forældrene fungerer som rollemodeller, og derfor er det vigtigt, at forældre og unge taler om alkohol og alkoholforbrug, for at forældre og de unge bliver bevidste om deres respektive holdninger m.h.p. at hjælpe de unge med at overholde deres egne grænser. Forældre bør følge op på de aftaler, de har lavet med de unge, for at sikre, at de bliver overholdt og for at tydeliggøre, at aftalerne menes alvorligt. Det er vigtigt, at samfundet, herunder Bryggeriforeningen, understøtter og hjælper børn og unge med at undgå overforbrug af alkohol. GODA Gode Alkoholdninger Bryggeriforeningens informations-aktiviteter om alkohol sker gennem GODA - Foreningen for Gode Alkoholdninger, som Bryggeriforeningen stiftede i 1993 sammen med Foreningen af Danske Spiritusfabrikanter og Vin og Spiritus Organisationen i Danmark. GODAs formål er at fremme den gode alkoholkultur, og derigennem modvirke og reducere misbrugssituationer. GODA arbejder selvstændigt for at fremme specielt unges forståelse for en fornuftig alkoholadfærd, og har udpeget følgende områder, som højt prioriterede: Unge og alkohol Forældrerollen og alkohol Trafik og alkohol Formidling af forskning om alkohol GODA prioriterer den direkte, målrettede kommunikation og dialog med unge og samarbejder med både nationale og lokale myndigheder om dette arbejde, bl.a. Rådet for Større Færdselssikkerhed og en række amter. Kenneth: Forældrene skal også holde øje med, at man overholder aftaler, og at man rent faktisk tager over til sin kammerat, som man har sagt, og ikke går på bartur nede i byen. Og hvis man bryder en aftale, skal de ikke være ligeglade. Kilde: GODAs forældrekontrakt [5] Sundhedsstyrelsen (2003): Børn, unge og alkohol og Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab (2003): Skolebørnsundersøgelsen 2002 [6] Se bl.a. Sundhedsstyrelsen m.fl. (2003): Unges livsstil og dagligdag 2001

7 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 14 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 12 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 13 Information og kampagner Bryggeriforeningen bakker op om kampagner og initiativer, som har til formål at reducere alkoholmisbrug. Bryggeriforeningens opfattelse er, at den bedste og mest effektive måde at modvirke alkoholmisbrug og fremme et moderat og ansvarligt alkoholforbrug sker gennem oplysning, kommunikation og dialog, som er målrettet relevante målgrupper med differentierede budskaber. Målrettet kommunikation kan sikre, at kampagner og andre tiltag når modtageren og får indflydelse på adfærden, således at budskabernes effektivitet optimeres og at budskaberne ikke fejlopfattes. Målrettet dialog er nødvendig overfor de mest udsatte børn og unge, som ikke selv kan ændre deres sundhedsadfærd blot på baggrund af information [7]. Indsatsen kræver et helhedssyn på en persons tilværelse, hvor alkoholmisbrug ofte kun er en del af problemstillingen. Derfor er det vigtigt, at såvel forebyggelse som behandling tager udgangspunkt i andet og mere end blot selve alkoholforbruget og beruselsen. Bryggeriforeningens bidrag sker gennem GODA. Lovgivning løser ikke alle problemer Alkoholmisbrug bunder ofte i komplekse problemstillinger og kan være symptom på andre problemer, som kan være socialt eller psyko-socialt betingede. Derfor vil lovgivning aldrig kunne løse alkoholproblemerne i et samfund, selvom lovgivning ofte kan virke tillokkende og nemt, hvis man står over for et komplekst problem. Indskrænkning af tilgængeligheden af alkoholholdige drikkevarer kan dog i særlige tilfælde være nødvendig, hvis alle andre metoder har vist sig ikke at have nogen effekt, eller hvis det drejer sig om særligt udsatte grupper. Men lovgivningen løser ikke selve problemet - det kræver information og dialog. Samarbejde Bryggeriforeningen tror på, at reel dialog og samarbejde sikrer de bedste løsninger. Resultaterne er de vigtigste. Hvis samarbejde mellem private og offentlige institutioner kan skabe bedre resultater, så skal disse søges uanset om det gælder forebyggelse eller regler for markedsføring. Udskænkning i restaurationer Bryggeriforeningen ønsker at forbrugerne oplever og færdes i trygge miljøer, hvis de vælger at få serveret øl på restaurationer, diskoteker, caféer, værtshuse o.lign. To vigtige faktorer til at sikre dette er: at overholde restaurationslovens bestemmelser om ikke at udskænke til personer, som ved yderligere indtagelse af alkohol kan være til fare for sig selv eller til fare eller ulempe for andre. at udskænkningspersonale uddannes til at kunne håndtere aggressive og evt. berusede gæster. Udskænkningspersonale skal have mulighed for at kunne foregribe f.eks. optræk til vold, så ballade, trusler o.lign. forhindres. GODA udarbejder kurser for personale i caféer og restaurationer i bl.a. konfliktløsning for at forbedre og sikre gode udskænkningsmiljøer. [7] Se f.eks. Sundhed og sårbarhed (2002) af B. Jensen

8 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 16 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 14 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 15 Bryggeriforeningen anser det for meget vigtigt, at forbuddet mod at servere alkohol til unge under 18 år overholdes. Helt unge mennesker skal ikke færdes påvirkede i udskænkningsmiljøer. Det er samtidigt vigtigt, at alle parter bakker op om, at unge under 18 år ikke må skænke eller servere alkoholholdige drikkevarer. Markedsføring Markedsføring er i dag en naturlig del af både forbrugernes og virksomhedernes hverdag. I lyset af at alkoholholdige drikkevarer kan misbruges, ønsker Bryggeriforeningen, at markedsføringen af alkoholholdige produkter skal være underlagt særlige regler. De nuværende regler har været i brug siden Markedsføringsreglerne for alkoholholdige drikke blev udarbejdet i 2000, og Erhvervsministeriet nedsatte ved den lejlighed et udvalg Håndhævelsesudvalget med en uafhængig formand, som behandler klager over markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Reglerne sikrer bl.a. at markedsføring af alkohol aldrig må ske overfor børn og unge under 18 år, hvilket Bryggeriforeningen fuldt ud støtter og bakker op om. Regelsættet fastslår desuden, at markedsføringen ikke må give udtryk for, at indtag af alkohol kan fremme præstationer eller give øget succes eller opfordre til uansvarligt eller umådeholdent forbrug af alkohol. Reklamers effekt Talrige undersøgelser viser, at ølreklamer ikke øger forbruget af øl, men flytter markedsandele mellem forskellige ølmærker og mellem f.eks. øl og vin. Markedsføring positionerer produkter over for hinanden, dvs. markedsføring er en del af konkurrencen om markedsandele. Opdateret dokumentation og information om reklamers effekt kan hentes på Bryggeriforeningens hjemmeside Påvirkning af helbredet Mange undersøgelser har igennem årene påvist, at et moderat forbrug af øl kan beskytte mod en lang række sygdomme, f.eks. hjertekarsygdomme, knogleskørhed og galdesten. De positive helbredseffekter på bl.a. hjertekarsygdomme og hjerteanfald er bl.a. blevet anerkendt af WHO i WHO Health Report 2002 [8] Nogle forskningsprojekter har forsøgt at forbinde de positive helbredseffekter med forskellige alkoholholdige drikke. Men megen nyere forskning peger på, at det primært er alkoholen, som er den beskyttende faktor i forbindelse med de positive helbredseffekter. Et for stort indtag af alkohol vil imidlertid ikke medføre de positive effekter, men vil føre til negative helbredseffekter både på kort og langt sigt. Regelsættet og information om klageadgang kan ses på Bryggeriforeningens hjemmeside: [8] Se kapitel 4 i WHO Health Report 2002

9 bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 18 Bryggeriforeningens alkoholpolitik side 16 Internationalt samarbejde Det er ikke kun den danske bryggeriforening, som er optaget af at medvirke til at fremme det ansvarlige og moderate forbrug af øl. I den europæiske bryggeriforening The Brewers of Europe samarbejder Bryggeriforeningen med de øvrige europæiske bryggeriforeninger om at udveksle erfaringer med ansvarlige markedsføringsregler, kampagner og oplysningsmateriale om unge & alkohol, spirituskørsel og trygge udskænkningssteder. Samarbejdet sikrer, at bryggeribranchen hele tiden bliver bedre til at medvirke til at reducere misbrugssituationer og til at fremme det ansvarlige og moderate forbrug af øl i hele Europa. Tabel over antal genstande i en række drikkevarer Antal genstande 1 alkoholfri øl (33 cl., max. 0,1% alk.vol.) 0 genstande 1 letøl (33 cl., 2,6% alk.vol.) 1/2 genstand 1 alm. pilsner (33 cl., 4,6% alk.vol.) 1 genstand 1 guldøl (33 cl., 5,8% alk.vol.) 1 1/4 genstand 1 stærk øl (33 cl., 7% alk.vol.) 1 1/2 genstand 1 flaske vin (75 cl., 12% alk.vol.) 6 genstande 1 flaske vin (75 cl., 14% alk.vol.) 7 genstande 1 lille glas spiritus (2 cl., 38% alk.vol.) 1/2 genstand 1 stort glas spiritus (4 cl., 38% alk.vol.) 1 genstand 1 RTD-flaske (27 1/2 cl., 5,6% alk.vol.) 1 genstand En genstand svarer til 12 gram alkohol

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S,

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Hvem er VSOD? VSOD er talerør for vin- og spiritusorganisationer i Danmark Organisationens medlemmer står for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Unge og alkohol Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden kontakt m. alkohol Jeg drikker ikke alkohol endnu,

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Vejle 031114 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alkoholreklamenævnet Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alle har krav på ansvarlig markedsføring Producenter, erhvervsdrivende, forbrugere og myndigheder er enige om, at markedsføringen

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik

Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. marts 2006 1. Det danske returpantsystem... 1 2. Europapolitik / EBCU...3 3. Bryggerierne, importørerne og detailhandelen...

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol F God Alkoholkultur Kanonbådsvej 8 1437 København K Fakta om alkohol Emne: Unge og alkohol Sådan påvirker alkoholen din krop Sådan påvirker alkoholen dig psykisk Hvad tror du om unges alkoholforbrug? Og

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Danske unges drikkekultur

Danske unges drikkekultur UNGES FORBRUG Danske unges drikkekultur Danske unges drikkekultur er præget af, at man drikker for at blive beruset. Når man drikker på denne måde, vil en del også opleve skader som følge af en høj promille.

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2 Regulering af markedsføring af alkohol før Alkoholreklamenævnet Alkoholreklamenævnet Reguleret gennem vejledning hos Forbrugerombudsmanden Ikke muligt at opnå enighed om en ny vejledning Formand, advokat

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? Ä 1 Alkohols betydning for dit helbred Ä 2 Find dine alkoholgrænser Ä 4 Alkohol og

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? 1 Alkohols betydning for dit helbred 2 Find dine alkoholgrænser 4 Alkohol og medicin

Læs mere

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Vi har pålagt os selv et særligt ansvar Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Alle har krav på ordentlig markedsføring - børn har krav på særlig beskyttelse Danske læskedrikproducenter har pålagt

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Den nye alkoholpolitiske appel

Den nye alkoholpolitiske appel ALKOHOLFOREBYGGELSESKONFERENCE Statens Institut for Folkesundhed, d. 24.2.14 Den nye alkoholpolitiske appel Anette Søgaard Nielsen, formand Alkohol & Samfund Alkohol & Samfund Et ngo-initiativ med henblik

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Information til. lærere BØRN, UNGE OG ALKOHOL

Information til. lærere BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til lærere BØRN, UNGE OG ALKOHOL Værktøjskassens indhold Danske unge er blandt dem, der drikker mest i Europa. Det er desværre ikke ualmindeligt, at børn på 11-12 år har drukket alkohol. Og

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt?

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt? MARKEDSFØRING AF ALKOHOL - beskytter det nuværende regelsæt? Alkohol & Samfund Drejervej 15, 5. sal BØRN SKAL BESKYTTES 2400 København NV www.alkohologsamfund.dk Tekst og redigering: Ina Johansen, Nina

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Alkohol og festkultur i gymnasiet

Alkohol og festkultur i gymnasiet Alkohol og festkultur i gymnasiet 1 InFOrMATIOn til forældre Komiteen for Sundhedsoplysning Skal gymnasieelevers alkoholforbrug blokere for indlæring? 2 Allerede når de unge er 15-1 år, har de europarekord

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD 1. Hvor 1. Rusmidlernes gammel var du, virkning da du... begyndte at drikke alkohol?...4 5 2. Hvor 2. Statistik

Læs mere

Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005

Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005 Alkoholstatistik 2006:1 Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005 Sammenfatning Stigning i samlede indførsel af alkohol Figur 1 Der blev i 2005 indført 515.000 liter ren alkohol i drikkevarer, jf. Figur

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 15.01.2015 B8-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8 0000/2014 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om

Læs mere

Klasseaftaler og regler om alkohol

Klasseaftaler og regler om alkohol I en undersøgelse svarede 85% af de unge ja tak til regler for deres alkoholforbrug. De gav udtryk for, at det er nemmere at sige nej, hvis man har regler at henvise til Klasseaftaler og regler om alkohol

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

Syg af reklamer. Torben Jørgensen. Alkoholkonference 2015 Fællessalen Christiansborg 27. januar 2015. Professor, enhedschef, dr.med.

Syg af reklamer. Torben Jørgensen. Alkoholkonference 2015 Fællessalen Christiansborg 27. januar 2015. Professor, enhedschef, dr.med. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Syg af reklamer Alkoholkonference 2015 Fællessalen Christiansborg 27. januar 2015 Torben Jørgensen Professor, enhedschef, dr.med. 1 Jeg har

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Balvig Fortid og nutid BIND I DET VOLDSOMME SAMFUND Om vold som problem og fængsel som løsning Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9085-6 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000 Det

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere