SKEMA SIDERNE. 20 aug. 5 sep. 21 sep. 20 okt. 31 dec. 1 januar. 7 marts. 1 maj. 1 juli SKATTEKALENDER. nov. til 1 juli. til 6 marts. feb. feb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKEMA SIDERNE. 20 aug. 5 sep. 21 sep. 20 okt. 31 dec. 1 januar. 7 marts. 1 maj. 1 juli SKATTEKALENDER. nov. til 1 juli. til 6 marts. feb. feb."

Transkript

1 SKATTEKALENDER aug. Bopæl den 5. september afgør, hvilken skattekommune der er gældende for 206 Forskudsopgørelse for 206 kan ses i TastSelv af skat for 205 for at undgå at betale renter af beløbet (bemærk at sidste bankdag i 205 er 30. december) Sidste frist for anmodning om tilbagebetaling af overskydende skat for sep. 2 sep. 20 okt. nov. 3 dec. Betaling af restskat for 204 over kr. (plus rentetillæg på 4,9 procent = 9.66 kr. i alt) i tre rater på ratepension og livrenter med fradragsvirkning for 205 (bemærk at sidste bankdag i 205 er 30. december) Sidste frist for ændring af forskudsopgørelse for 205 via TastSelv 206 Der kan frit indbetales restskat for 205. Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente svarende til 2,9 procent om året (205-tal. Tallet for 206 kendes endnu ikke) Skat begynder at vise personlige skatteoplysninger i TastSelv på De opdateres løbende Årsopgørelse kan ses i TastSelv, og du kan oplyse nye tal eller ændringer til årsopgørelsen Overskydende skat op til kr. sættes ind på din Nemkonto. Det samme gælder overskydende skat over kr. Det kan dog godt tage lidt længere tid Frist for rettelser og tilføjelser til årsopgørelse af restskat for 205 for at undgå et rentetillæg på 4,9 procent (205-tal. Tallet for 206 kendes endnu ikke) januar til juli januar til 6 marts feb. 29 feb. 7 marts april maj juli Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter og andre til brug for årsopgørelsen for 205 Sidste frist for betaling af arbejde udført i 205, hvis man vil have håndværkerfradrag for arbejdet Servicebrev eller servicemeddelelse kan ses i Tast- Selv, hvis ens årsopgørelse ikke er klar. Er det første gang, du skal have en udvidet selvangivelse, kan du selv vælge det i TastSelv Årsopgørelse på papir udsendes, hvis man er fritaget eller ikke omfattet af digital post. Frist for indsendelse/indtastning af udvidet selvangivelse og for rettelser og tilføjelser til årsopgørelse for ægtefæller til personer med udvidet selvangivelse

2 BEFORDRINGSFRADRAG Har du mindre end 24 km mellem hjem og arbejde (frem og tilbage lagt sammen)? Intet fradrag Er din transportvej over 20 km i alt? 205: 96,80 kr. +,03 kr. pr. km over 20 km pr. dag *) 206: Endnu ikke kendt Samlet kørsel 24 km 205: 2,05 kr. pr. km pr. dag 206: Endnu ikke kendt *) Bor man i en såkaldt udkantskommune, kan man også få befordringsfradrag på 2,05 kr. pr. km for de km, der ligger ud over 20 km. Man kan se hvilke kommuner, der regnes som udkantskommuner på skatteministeriets hjemmeside, skm.dk. GAVEAFGIFT 205 Er der givet gaver til ægtefælle? Gaver mellem ægtefæller er fritaget for afgift/indkomstskat Er der givet gaver til børn, børnebørn, oldebørn m.v., stedbørn og disses afkom, plejebørn (i visse tilfælde), samlever (fælles bopæl i mindst 2 år), afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle, forældre, stedforældre eller bedsteforældre? Er der givet gaver til svigerbørn? Overstiger gaven kr. (6.500 kr. i 206) fra hver person? Ingen afgift Overstiger gaven kr. (2.500 kr. i 206) fra hver person? 5% i afgift af alt hvad der ligger over bundgrænsen på kr./2.200 kr. (6.500 kr./2.500 kr. i 206) dog 36,25% afgift ved gaver til sted- og bedsteforældre Gaver til alle andre er indkomstskattepligtige for modtageren Gavegiver og gavemodtager skal senest den. maj det efterfølgende år indgive anmeldelse om afgiftspligtige gaver og den afgiftspligtige værdi til SKAT. BOAFGIFT (ARVEAFGIFT) 205 Er der følgende arvinger: børn, børnebørn, oldebørn m.v. og stedbørn og disses afkom forældre barns eller stedbarns ægtefælle (uanset om barnet lever) personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet (f.eks. ugifte par) frasepareret eller fraskilt ægtefælle plejebørn (i visse tilfælde) Afgift (tillægsboafgift): 25% af de første kr. ( kr. i 206), 36,25% af resten Overstiger boets værdi kr. ( kr. i 206)? Ingen afgift Boafgift på 5% af den del der overstiger kr. ( kr. i 206) Ægtefæller er fritaget for boafgift. Ægtefæller betragtes som to selvstændige arveladere (dette gælder også, når ægtefælle sidder i uskiftet bo altså dobbelt bundfradrag) og to selvstændige arvinger uanset formuefællesskab, skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje. Beløbsgrænserne reguleres årligt efter Personskattelovens 20. 2

3 AKTIEAVANCEBESKATNING for personer, Aktieavancebeskatningsloven af 2/ Gevinst Tab Beskattes som aktieindkomst Børsnoterede aktier: Modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. Unoterede aktier: Tabsfradrag (særlig modregningsadgang i anden indkomst). Eneste undtagelse fra ovenstående er børsnoterede aktier købt før / 2006, som er ejet mere end tre år, og hvor beholdningen var under kr. ( kr. for ægtepar) 3/ Gevinst Tab Skattefri Ikke noget fradrag AKTIEINDKOMST, Personskatteloven 8a Aktieudbytte og aktieavancer, der er skattepligtige Indtil kr.*) ( kr. i 206) 27% 27% 27% Over kr.*) ( kr. i 206) 42% 42% 42% *) Bundfradraget kan overføres mellem ægtefæller. ARBEJDSMARKEDSBIDRAG, Arbejdsmarkedsbidragsloven BEFORDRINGSGODTGØRELSE, Ligningsloven 9b Godtgørelse for benyttelse af egen bil samt motorcykel til erhvervsmæssig kørsel er skattefri, hvis den ikke overstiger følgende beløb: Årlig kørsel Indtil km i ét år 3,73 kr./km 3,70 kr./km Endnu Ud over km i ét år 2,0 kr./km 2,05 kr./km ikke kendt km-grænsen gælder kun for den enkelte arbejdsgiver. Ved erhvervsmæssig kørsel forstås: - kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de foregående 24 måneder - kørsel mellem arbejdspladser og - kørsel inden for samme arbejdsplads Beregnes af løn og vederlag samt af skattepligtige personalegoder m.v. 8% 8% 8% Indhent yderligere oplysninger om reglerne hos skatteforvaltningen. BINDENDE SVAR, Skatteforvaltningsloven 23, 29 og 35c Gebyr 400 kr. 400 kr. 400 kr. Gebyr, ændring af indkomsteller ejendomsværdiskat kr kr kr. Gebyr, klage til Landsskatteretten*) 400 kr. 400 kr. 400 kr. *) For 204 gælder gebyret for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen BUNDFRADRAG, Personskatteloven 7 og 0 Bundfradrag ved topskat kr kr kr. Alle der er fyldt 8 år kr kr kr. Børn/unge under 8 år kr kr kr. BØRNETILSKUD 205, Børnetilskudsloven Ordinært, udbetales kun efter ansøgning (pr. barn) 2 Ekstra, udbetales kun efter ansøgning (pr. husstand) 3 Særligt børnetilskud, udbetales uden ansøgning. Til forældreløse børn 4, stk. 2 Særligt tillæg 4, stk. 4 I en række andre tilfælde 4, stk. 3 Flerbørnstilskud pr. barn ved flerbørnsfødsler, indtil børnene fylder 7 år. Skal ikke søges. Første barn Følgende børn 0a Adoptionstilskud vedr. udenlandsk barn. Skal søges. 0b Børnebidrag (Normalbidraget) 4 Særligt tillæg 4 Pr. kvartal.339 kr..365 kr kr. 888 kr kr. 0 kr kr. Engangsbeløb kr. Pr. halvår kr. 888 kr. BØRNE- OG UNGEYDELSER pr. kvartal, Børne- og ungeydelsesloven 0-2 årige kr kr kr. 3-6 årige kr kr kr. 7-4 årige kr kr kr. 5-7 årige (pr. måned) 95 kr. 923 kr. 928 kr. Ydelsen udbetales for kvartalet efter barnets fødsel og sidste gang for den måned, hvor den unge fylder 8 år. Beløbet er skattefrit. Ydelsen til 5-7-årige kan i visse tilfælde bortfalde, eksempelvis hvis den unge ikke følger sin uddannelsesplan. Ydelsen aftrappes, hvis modtageren (oftest moderen) tjener mere end kr. ( kr. i 206) om året. For et par sker aftrapningen på baggrund af, hvad de hver især tjener over dette beløb. BEGRAVELSESHJÆLP 205, Sundhedsloven 60 Begravelseshjælp Hvis afdøde er 8 år eller mere Hvis afdøde er under 8 år Formuegrænser Hvis afdøde er ugift og ikke har børn under 8 år Hvis afdøde er gift og/eller har børn under 8 år kr kr kr kr. Begravelseshjælpen nedsættes krone for krone med det beløb, en eventuel formue overstiger kr., hvis afdøde er ugift, og kr., hvis afdøde er gift. Det betyder, at hjælpen helt bortfalder ved formuer over henholdsvis kr. og kr. Hjælp til afdøde født før. april 957 er dog mindst.050 kr. BESKÆFTIGELSESFRADRAG, Ligningsloven 9j Beregnes af løn, vederlag og skattepligtige personalegoder m.v. 7,65% dog 8,05% dog 8,30% dog indskud på pensionsordninger maks kr. maks kr. maks kr. Særligt beskæftigelsesfradrag for 5,40% dog 5,40% dog 5,60% dog enlige forsørgere maks kr. maks kr. maks kr. DAGPENGE 205, Arbejdsløshedsforsikringsloven Dag Fuldtidsforsikrede dagpengemodtagere 827 kr kr. DISKONTOEN Nationalbankens officielle diskonto, senest ændret 6/ ,00 % EFTERLØN 205, Arbejdsløshedsforsikringsloven Dag 82%-sats overført fra overgangsydelse 678 kr kr. 9%-sats 753 kr kr. 00%-sats 827 kr kr. EJENDOMSAVANCE, Ejendomsavancebeskatningsloven 6 År Maksimalt fradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg af fast ejendom kr kr kr. År 3

4 EJENDOMSVÆRDISKATTESATSER, Ejendomsværdiskatteloven 5-8 FIRMABIL Arbejdsgiverens anskaffelsestidspunkt Højst 3 år*) fra. indregistrering Derefter: Mere end 3 år*) efter. indregistrering Bilens værdi sættes til: Oprindelig nyvognspris 75% af nyvognspris Arbejdsgiverens købspris inkl. evt. istandsættelsesudgifter Følgende procent af bilens værdi medregnes som personlig indkomst: Under kr.**) 25% 25% 25% Over kr. 20% 20% 20% Hertil kommer et miljøtillæg, der svarer til 50% af ejerafgiften **) Værdien beregnes dog som mindst kr. GRATIALER M.V., Ligningsloven 7u, stk. Ejendomsværdiskat - af ejendomsværdi under kr. % % % - af ejendomsværdi over kr. 3% 3% 3% Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejer - boliger erhvervet den. juli 998 eller før. Beregnet af hele ejendomsværdien 0,2% 0,2% 0,2% Yderligere nedslag i ejendomsværdiskatten for visse ejerboliger erhvervet den 0,4% 0,4% 0,4%. juli 998 eller før. Beregnet af hele (maks. (maks. (maks. ejendomsværdien.200 kr.).200 kr.).200 kr.) Nedslag i ejendomsværdiskatten for pen - 0,4% sionister fyldt 65*) inden udgangen af ind- (maks kr. for helårskomst året. Beregnet af hele ejendoms- boliger og maks kr. værdien. Nedslaget er indkomstafhængigt for fritidsboliger) *) For pensionister født før /7 939 er grænsen 67 år. ETABLERINGSKONTO, Etablerings- og iværksætterkontoloven 5 Minimum indskud kr kr kr. Maksimalt indskud af årets nettolønindtægt 60% 60% 60% Dog kan der altid indskydes kr kr kr. Etablering har fundet sted, når der er købt formuegoder for kr kr kr. FAGFORENINGSKONTINGENT FOLKEPENSION 205, Pensionsloven 2 Loft for fradrag (bemærk, at kontingenter kr kr kr. til a-kassen og efterlønsordningen fortsat er fuldt fradrags-berettigede) Reelt enlige Andre Grundbeløb pr. måned kr kr. Pensionstillæg pr. måned 6.26 kr kr. Pensionen indtægtsreguleres. Grundbeløbet udbetales dog ubeskåret, medmindre man har arbejdsindtægt, der overstiger kr. GAVER, Ligningsloven 8a, stk. Gaver til godkendte foreninger m.v. Maksimalt fradrag pr. år kr kr kr. Mindstebeløb pr. forening m.v. Ophævet Ophævet Ophævet Bundfradrag kr kr kr. HUSDYRBESÆTNING, Husdyrbeskatningsloven 2 KAPITALAFKASTSATS, Virksomhedsskatteloven 9 og 22a Endnu Ifølge Virksomhedsskatteloven 2% % ikke kendt LØNMODTAGERFRADRAG, Ligningsloven 9 Maksimal nedskrivning 5% 5% 5% KAPITAL- OG RATEPENSION, ALDERSOPSPARING SAMT LIVRENTER, Pensionsbeskatningsloven 6 og 8 Privatordning Maks. indbetaling til kapitalpension Maks. indbetaling til aldersopsparing kr kr kr. Ratepension, altid fradragsberettiget kr.*) kr.*) kr.*) Livsvarig livrente, altid fradragsberettiget kr kr kr. Arbejdsgiverordning Maks. indbetaling til kapitalpension Maks. indbetaling til aldersopsparing kr kr kr. Maks. indbetaling til ratepension kr.*) kr.*) kr.*) Maks. indbetaling til livsvarig livrente Bundgrænse ved fradrag for visse lønmodtagerudgifter kr kr kr. MEDARBEJDENDE ÆGTEFÆLLE, Kildeskatteloven 25A Maksimalt beløb, der kan overføres til medarbejdende ægtefælle kr kr kr. OPHØRSPENSION, Pensionsbeskatningsloven 5a Maksimalt indskud af kapital fra salg af virksomhed Ingen beløbs- Ingen beløbs- Ingen beløbsgrænse grænse grænse *) Beløbet gælder for alle en persons ratepensioner lagt sammen. MINDSTERENTEN (EFTER KURSGEVINSTORDNINGEN) Obligationer, fordringer m.v. Udstedt i perioden Mindsterenten (dvs. den pålydende rente) til og med % til og med % til og med % til og med % til og med % til og med % til og med % til og med % til og med % til og med % til og med % til og med % til og med % til og med *) % Obligationer købt før 27. januar 200 vil altid kunne handles (eller blive indfriet), uden at kursgevinsten bliver beskattet, hvis de opfylder mindsterentekravet på udstedelsestidspunktet. Kursgevinsten er derimod skatte pligtig, hvis obligationerne er købt fra og med 27. januar 200. *) Herefter beregnes mindsterenten ikke længere kr kr kr. 4

5 PERSONSKATTESATSER Skattegrundlag og procenter Bundskat 6,83% 8,08% 9,08% Beregnes af: Personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst Topskat 5% 5% 5% Beregnes af: Personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst ( et bundfradrag på kr. det dobbelte for ægtepar (4.900 kr. i 206)) + indskud på kapitalpensionsordninger bundfradrag kr. ( kr. i 206) Bundfradraget overføres ikke mellem ægtefæller, dog sambeskattes positiv nettokapitalindkomst. Kommuneskat (beregningseksempel varierer fra kommune til kommune) 24,87% 24,87% 24,87% Sundhedsbidrag 5% 4% 3% I alt 5,7% 5,95% 5,95% Overstiger skatteprocenten skatteloftet på 5,95%, nedsættes topskatten tilsvarende. Særligt skatteloft for positiv netto- 42% 42% 42% kapitalindkomst Overstiges dette skatteloft, nedsættes topskatten af den positive nettokapitalindkomst tilsvarende. Kirkeskat (gennemsnitstal varierer) 0,89% 0,89% 0,89% PENSIONSAFKASTSKAT, Pensionsafkastbeskatningsloven 2 Pensionsafkastskat 5,3% 5,3% 5,3% REJSEGODTGØRELSE, Ligningsloven 9 og 9A Betingelser Varighed på mere end 24 timer for rejser i Danmark og udlandet. Der kan højst fradrages kr. ( kr. i 206) pr. år pr. person. Logi 99 kr. 202 kr. 205 kr. Udgifter til logi kan dækkes skattefrit efter regning, eller ved at arbejdsgiver stiller bolig til rådighed. Stilles der ikke logi til rådighed, kan der betales med ovenstående satser. Rejse Godtgørelse pr. døgn 464 kr. 47 kr. 477 kr. Pr. påbegyndt time 9,33 kr. 9,63 kr. 9,88 kr. Fri fortæring Der kan højst udbetales rejsegodtgørelse i 2 måneder ved rejse i Danmark og i udlandet. Hvis der under rejsen/mødet modtages delvis fri fortæring, reduceres godtgørelsen med flg. beløb pr. døgn: Morgenmad 69,60 kr. 70,65 kr. 7,60 kr. Frokost 39,20 kr. 4,30 kr. 43,20 kr. Middag 39,20 kr. 4,30 kr. 43,20 kr. Særregler Langturschauffører 464 kr. 47 kr. 477 kr. Kørsel både i Danmark og udlandet pr. døgn Turistchauffører 75 kr. 75 kr. 75 kr. Kørsel udelukkende i Danmark pr. døgn Kørsel både i Danmark 50 kr. 50 kr. 50 kr. og udlandet pr. døgn RESTSKATTEBETALING, Kildeskatteloven 6 og 6a Restskat for Restskat op til kr kr kr. Indregnes i den løbende skat for RETSHJÆLP 205, Retsplejeloven 323 og 325 Ved advokat og fri proces Indtægtsgrænse: Enlige Indtægtsgrænse: Samlevende Indtægtsgrænse: Tillæg pr. barn under 8 år SELSKABS- OG VIRKSOMHEDSSKAT SKATTELOFT, Personskatteloven 9, stk. Skatteloftet udgør 5,7% 5,95% 5,95% STRAKSAFSKRIVNING, Afskrivningsloven 6,, 42 og 43 Største købspris for driftsmiddel, hvis udgiften ønskes fratrukket straks TELEFON, Ligningsloven 6, stk. 2 UDLIGNINGSSKAT, Personskatteloven 7a kr kr kr. Aktie- og anpartsselskaber Skatteprocent ved betaling af a conto skat 24,5% 23,5% 22% Virksomhedsskat Skat af opsparet overskud 24,5% 23,5% 22% SOMMERHUS TIL RÅDIGHED, Ligningsloven 6, stk. 5 Følgende medregnes som indtægt, pr. uge Uge Andre uger SU-SATSER 205 Satser for 8- og 9-årige i ungdomsuddannelser Grundsats til alle Maks. tillæg til hjemmeboende afhængigt af forældres indkomst Maksimum i alt Grundsats til udeboende med særlig godkendelse Maks. tillæg afhængigt af forældres indkomst Maksimum i alt Stipendium til hjælp til dækning af undervisningsafgifter maks. /2% af ejendomsværdien /4% af ejendomsværdien kr kr kr. Satser i videregående uddannelser og for studerende på 20 år og derover i ungdomsuddannelser Hjemmeboende Udeboende Stipendium til hjælp til dækning af undervisningsafgifter maks. SU-lån Slutlån Tillægsstipendium til enlige forsørgere Ekstra lån til forsørgere *) Hvis uddannelsen er startet efter. juli 204, er beløbet 96 kr. **) Hvis uddannelsen er startet efter. juli 204, er beløbet kr. Værdi af fri telefon kr kr kr. Beregnes af pensionsindtægter et bund- 6% 5% 4% fradrag på kr. ( kr. i 206) for ægtepar, hvor den ene ægtefælles indkomst er mindre end kr. ( kr. i 206) om året overføres forskellen op til de kr. ( kr. i 206) til den anden ægtefælles bundfradrag) VALUTAKURSGEVINST OG -TAB, Kursgevinstloven 4 og 23 pr. md..307 kr.*).628 kr kr.**) kr. 2.7 kr kr kr.***) kr kr kr..5 kr. ***) Hvis uddannelsen er startet efter. juli 204, er beløbet kr. Fra andet halvår 205 er beløbet 96 kr. + et tillæg på maks..628 kr. afhængig af forældres indkomst. Skattefri bundgrænse for personer kr kr kr. 5

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015 Pengenyt 2/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende Der kan frit indbetales restskat for 2015. Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente

Læs mere

Betaling af restskat for 2015 over kr. (plus rentetillæg på 4,2 procent = kr. i alt) i tre rater

Betaling af restskat for 2015 over kr. (plus rentetillæg på 4,2 procent = kr. i alt) i tre rater Pengenyt 3/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende 22 aug. har mulighed for at læse bladets artikler om privatøkonomi, skat, pension og meget andet.

Læs mere

Betaling af restskat for 2016 over kr. (plus rentetillæg på 4,0 procent = kr. i alt) i tre rater

Betaling af restskat for 2016 over kr. (plus rentetillæg på 4,0 procent = kr. i alt) i tre rater Pengenyt 3/2017 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2017 Pengenyt fås også indtalt på cd- 21 aug. rom, så blinde og svagtseende har mulighed for at læse bladets artikler om privatøkonomi, Bopæl den 5. september afgør,

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2015/2016 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2011/2012 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgiver, Arv og gave samt Gebyrer Januar 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.600 12.800 Dok

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.800 12.900 Dok

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Skattesatser AM-bidrag af arbejdsindkomst mv. 8% 8% Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst * *

Skattesatser AM-bidrag af arbejdsindkomst mv. 8% 8% Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst * * 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst Personlig indkomst (efter fradrag af AM-bidrag) +/- Nettokapitalindkomst - Ligningsmæssige fradrag = Skattepligtig indkomst Aktieindkomst opgøres særskilt. 2013 2014

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 13.200 13.500 Dok

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Side 1 Beløbsgrænser gældende for 2014 Side 2 Aktuelt moms Side 6 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Det

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.900 13.200 Dok

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 Dok og beddingsanlæg, AL 10 Forskudsafskrivning,

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser 2002/2003 Listen Skattekalender 2003 PERSONER Restskat 17. marts Sidste frist for indbetaling af restskat for 2002 på over 40.000 kr. uden 7% s tillæg. Ved indbetaling af restskat på over 40.000 kr. fratrækkes

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013 Side 1 af 6 13012011 Tilbage Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2017/2018 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2017 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Skatteguide 2008/2009

Skatteguide 2008/2009 Skatteguide 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C 093208 Foto: Bertrand Clech Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) LBK nr 1163 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2192816 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1574 af 15/12/2015

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skat 2012. Skatten 2011/2012.

Skat 2012. Skatten 2011/2012. Skat 2012 Skatten 2011/2012. Indhold 1. Personer 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag/bundgrænser 1.4 Skattenedslag 1.5 Aktieindkomst 1.6 Ejendomsværdiskat 1.7 Sommerhusudlejning

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordning

Tandlægernes Tryghedsordning Muligheder ved pensionsplanlægning Tandlægernes Tryghedsordning Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant! Pensionsformer Pensionsform Livrentepension Ratepension Kapitalpension Maksimal indbetaling

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

Skatten 2014/2015. Skat 2015

Skatten 2014/2015. Skat 2015 Skatten 2014/2015 Skat 2015 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Skatten 2015/2016. Skat 2016

Skatten 2015/2016. Skat 2016 Skatten 2015/2016 Skat 2016 1. Personer 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 pwc.dk Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 Skatteguide 2011 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2011, samt de nye satser og

Læs mere

Skat 2014. Skatten 2013/2014.

Skat 2014. Skatten 2013/2014. Skat 2014 Skatten 2013/2014. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

Skat 2013. Skatten 2012/2013.

Skat 2013. Skatten 2012/2013. Skat 2013 Skatten 2012/2013. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

samarbejde mellem Member of Kreston International A global association of independent accountants

samarbejde mellem Member of Kreston International A global association of independent accountants 7 8 samarbejde mellem Member of Kreston International A global association of independent accountants Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat... 2 Mellemskat...

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Indhold Personer 11:34:30 January 7, 2008 11:34:30 January 7, 2008 _0257A_1074708_16s_indhold.pdf _0257A_1074708_16s_indhold.

Indhold Personer 11:34:30 January 7, 2008 11:34:30 January 7, 2008 _0257A_1074708_16s_indhold.pdf _0257A_1074708_16s_indhold. 2007/2008 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2016 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser Pensionering og økonomi Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser 1 Pensionsplanlægning Pensionsformer og offentlige ydelser Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente 2 Hvorfor

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn

Læs mere