Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed"

Transkript

1 DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1

2 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når systemet er i funktion 7 Tilstoppet nedløb 7 Manglende føler 7 Ny føler tilføjes 7 Funktionsfejl føler 7 Begrænset funktionalitet ved alarm Ændring af parametre og systemets virkemåde 9 Tag system 9 Jord system 10 Installations manual 11 Overblik system 11 Placering 12 Tilslutning af systemet trin for trin 12 Installation af systemet/systemerne trin for trin 15 Generel 14 Installation af tag system 16 Installation af jord system 17 Installation af kombineret system 18 Installation af dual system 20 Ændring af system(er) 21 Teknisk Specifikation 23 Teknisk data 23 Fabriksindstillinger (Tagsystem) 24 Fabriksindstillinger (Jordsystem) 24 Appendix 25 A: Menu system 25 B: Hvordan virker det Tagsystem 29 Jordsystem 29 Sikkerhed og energiforbrug 31 2

3 Brugermanual System overblik Devireg 850 systemet er i stand til at holde udendørs arealer fri for is og sne. Devireg 850 kan håndtere op til 2 uafhængige arealer, i en af de følgende kombinationer: Tagarealer Sikre tagrender og nedløb mod is og sne, samt forhindre istapper i at være årsag til ødelæg gelser. Det er også muligt at anvende systemet til at reducere eller fjerne sneen fra taget, så vægten af sneen ikke anretter skade på taget. A Terræn / Jordareal For at holde områder som parkeringspladser, stier, indkørsler, trapper, ramper, veje og broer fri for is og sne. A A 1 jord system og 1 tag system (kombineret) Består af ét enkelt tag-system og ét enkelt jordsystem. A B B 2 tag systemer (dual system) A B 2 jord system (dual system) Består af 2 enkelte jord-systemer. A B 3

4 Brugermanual Hvis mere end et område eller areal bliver kontrolleret af et Devireg 850 system, kan man vælge en prioriteringsrækkefølge. Prioriteringen gør det muligt at styre 2 arealer, selvom det nødvendige effektbehov for 2 arealer ikke er til stede. Devireg 850 er fuldautomatisk og fungere digitalt ved hjælp af intelligente følere placeret I det opvarmede område. Hver føler måler både temperatur og fugt, og systemet tænder og slukker for systemet på basis af disse aflæsninger. Ved at kombinere aflæsningen af fugt og temperatur, er systemet i stand til at spare omkring 75% af energiforbruget sammenlignet med systemer som kun basere deres målinger på temperaturen. De digitale følere til Devireg 850 giver også det mest præcise system, sammenlignet med systemer der baserer sig på den analoge teknologi. Resultatet er meget høj funktionalitet og lav energiforbrug. En typisk installation består af: Styreenheden (kun én) Dette er enheden, som på basis af målingerne fra følerne, afgør hvornår det er nødvendigt at op varme området. Strømforsyning (en eller flere) Strømforsyningen levere spænding til styreenheden og til de tilsluttede følere. Jordfølere (en eller flere) Det er nødvendigt med mindst én jordføler for hvert område, men for at opnå det bedste resultat anbefales 2 eller flere følere. Se mere information i manualen for følere. Tagfølere (en eller flere) Det er nødvendigt med mindst én tagføler for hvert tagområde, men for mere komplekse tagkonstruktioner anbefales 2 eller flere følere. Se mere information i manualen for følere. For mere information vedrørende Devireg 850 is- og sne-smeltningsfunktion, se venligst: Tillæg B: Funktion. 4

5 Brugermanual Generel anvendelse Devireg 850 bliver betjent via 3 knapper og et alpha numerisk display, som giver information på forskellige sprog. Knapper De tre knappers funktioner: Info Viser ekstra information / hjælp (Kun aktiv ved lys) Næste Enter Næste menu / næste linie / næste ord Bekræft / Vælg Ved siden af de normale knapfunktioner, er der nogle kombinationer som er vigtige for brugeren: Retur til start: Retur til start af menu Reset: Genetabler fabriksindstillinger og slet installerede systemer. (I tilfælde af uforklarlige problemer I forbindelse med valg af sprog etc.) Tryk i 2 sekunder: Tryk i 8 sekunder: + Display De følgende ikoner har en speciel betydning: Disse dansende ikoner viser hvornår systemet varmer. Blinker ikonerne viser de når systemet ønsker at varme, men står standby, evt. pga. lav prioritet. Denne ikon er vist når systemet har observeret fugt, og temperaturen er over den indstillede smeltetemperatur. Denne ikon er vist når systemet har observeret sne eller is, og temperaturen er under den indstillede smeltetemperatur. Devireg 850 kan samtidig styre/kontrollere op til 2 forskellige systemer. Disse 2 systemer bliver refereret til som System A og System B. Devireg 850 giver brugeren muligheden for at se den aktuelle status på systemet. Status kan vise på 2 forskellige måder. 5

6 Brugermanual Kombineret visning (standard): Den kombinerede visning, viser status på begge systemer samtidigt. System A vises på den øverste linie, og System B vise på den nederste linie. Visningen giver brugeren et hurtigt overblik over alle systemer. A:Taganl g B:Jordanl g Den skiftevise visning: Den skiftevise visning viser status på 1 system af gangen. Status på hvert system vises i 5 sekunder. Denne visning giver brugeren mere detaljerede informationer omkring hvert system. A:Taganl g >>Standby B:Jordanl g >>Smelter Brugeren kan altid trykke uanset den valgte visning. for at få mere information omkring den aktuelle status Menu system Menu systemet bliver styret ved hjælp af følgende knapper og. Uanset om Devireg 850 kontrollerer 1 eller 2 systemer, vil visningen og betjeningen af systemet altid være den samme. Dette opnås igennem tilgangen til hvert system via hovedmenuen. Mulighederne og indstillingerne til hvert system er først tilgængelig efter at brugeren har valgt det ønskede system. 5s 5s System A Til højre er vist et eksempel på hovedmenuen og for menuerne for System A og System B. System B Bemærk venligst, at kun nogle få menuer til hvert system er vist! For at opnå en komplet oversigt af menuerne, se venligst Tillæg A: Menu systemer. Kun synligt når System B er installeret! 6

7 Brugermanual Mulige alarmer når systemet er i funktion Tilstoppet nedløb Beskrivelse: Når advarslen for tilstoppet afløb er aktiveret, bliver en alarm slået til, hvis et system har observeret konstant fugt i 14 dage. Hvis Devireg 850 kontrollere mere end 1 system, og en prioritering er blevet aktiveret, kan tiden for en advarsel om tilstoppet nedløb, i det nedprioriterede område, tage meget længere tid. Tiden bliver kun opdateret, når systemet aktuelt har tilladelse til at opvarme området (f.eks. når det først prioriterede system ikke varmer) Løsning: - Check tagrenden og nedløbsrøret for evt. hindringer, som forhindrer smeltevandet I at kunne flyde væk. - Check om følerne er dækket af skidt. Manglende føler Beskrivelse: Løsning: Når en forbindelse til en føler er forsvundet, vil Devireg 850 alarmere brugeren. Samtidig vil Devireg 850 automatisk koble systemet over på tilstanden Konstant slukket. - Bekræft fejlmeddelelse og gå til Installatør-side i menuen og vælg Ændre system. - Kontakt din lokale installatør for at få foretaget en udskiftning. Ny føler tilføjet Beskrivelse: Løsning: Når en ny føler er tilføjet, vil Devireg 850 alarmere brugeren og automatisk koble over på Konstant slukket. - Bekræft fejlmeddelelse og gå til Installatør-side i menuen og vælg Ændre system. Funktionsfejl føler Beskrivelse: Når aflæsningerne fra følerne til Devireg 850 ikke er korrekte, bliver en alarm afgivet. Ikke alle følerfejl kan opdages ved at anvende denne metode! Løsning: -Bekræft fejlmeddelelse og gå til Installatør-side i menuen og vælg Ændre system. -Kontakt din lokale installatør for at få foretaget en udskiftning. 7

8 Brugermanual Ændring af parametre og systemets virkemåde Adskillige parameter til hvert system kan ændres både under og efter installationen. For en total forståelse for hvordan disse parametre har indflydelse på tag- og jord-systems virkemåde, se tillæg B: Hvordan det fungere. Ændre kun parametrene til Devireg 850, hvis du er sikker på effekten af dine ændringer. Se Tillæg A: Installatør-side Tag-system Smeltetemperatur Ændring af smeltetemperaturen vil i tilfælde af fugt og lave temperaturer have indflydelse på systemet. Fabriksindstilling 1,5 C. Dette betyder at varmesystemet vil være aktivt, hvis temperaturen falder til under 1,5 C og der er observeret fugt. Fugt-niveau Fugt-niveauet afgør på hvilket tidspunkt systemet skal observere fugt. Fabriksindstilling 50 (skala: 5-95). Desto lavere indstillingen, desto mere følsomt er systemet for fugt. Eftervarme Når systemet har observeret at tag eller tagrenden er tør og fri for is og sne, vil systemet vedblive at varme i 1 time. Hvis du ønsker forlænge/reducere se tillæg A: Installatørside. Fabriksindstilling 1 time. Prioritering Når man anvender Devireg 850 som et 2-zone- eller kombi-system, er det muligt at prioritere systemerne. Når 2 systemer har samme prioritet, kan begge opvarmes samtidigt. Hvis de 2 systemer har forskellig prioritering, og begge systemer ønsker opvarmning, vil det system med den højeste prioritet kun blive opvarmet. Fabriksindstilling 1 (højeste prioritet) for alle systemer. Tilstoppet nedløb Det er muligt at aktivere eller afbryde alarmen for Tilstoppet nedløb. Fabriksindstilling Alarm. System og følernavne Det er muligt at ændre navne på systemet og de tilsluttede følere (se tillæg A: Installatør-side. 8

9 Brugermanual Jord-system Smeltetemperatur Ændring af smeltetemperaturen vil i tilfælde af fugt og lave temperaturer have indflydelse på systemet. Fabriksindstilling 4,0 C. Dette betyder at varmesystemet vil være aktivt, hvis temperaturen falder til under 4,0 C og der er observeret fugt. Standby temperatur (vedligeholdelse af jordtemperatur) Desto højere standby temperaturen er desto hurtigere vil systemet være i stand til at smelte is og sne. På den anden side vil en højere standby temperatur medføre højere driftsomkostninger. Indstillingen af standby temperaturen vil være et valg mellem hurtig smeltning eller lave omkostninger. Fabriksindstilling -3,0 C. Fugtniveau Fugtniveauet afgør hvornår systemet skal observere fugt. Desto lavere indstilling, desto mere følsom vil systemet være på fugt. Fabriksindstilling 50. Eftervarme Der er muligt at indstille perioden for eftervarme, det vil sige perioden hvor systemet forsætter med at være aktivt, selv om området er observeret tørt. Fabriksindstilling 1 time. Prioritering Ved anvendelse af Devireg 850 som et dual-zone- eller kombi-system, er det muligt at foretage en prioritering af systemerne. Hvis 2 systemer skal prioriteres lige, kan begge systemer opvarmes på samme tid. Hvis systemerne har forskellig prioritet, og begge systemer ønsker opvarmning, kan kun det system som har den højeste prioritet blive opvarmet. Fabriksindstilling 1 (højeste prioritet) for alle systemer. Tilstoppet nedløb Det er muligt at aktivere eller frakoble for advarslen Tilstoppet nedløb. Fabriksindstilling Advarsel aktiv. System- og følernavn Det er muligt at ændre navnet på systemet og de tilkoblede følere. 9

10 Brugermanual Installations vejledning Installations vejledning Overblik system Devireg 850 kan håndtere op til 2 uafhængige områder, i en af de følgende kombinationer: Enkelt tag-system (1 system, 1-4 tag-følere) Enkelt jord-system (1 system, 1-4 jord-følere) 1 jord-system og 1 tag-system (kombi-system) (2 systemer, I alt 2-4 følere, min. 1 føler pr. system) 2 tag-systemer (dual-system) (2 systemer, i alt 2-4 følere, min. 1 føler pr. system) 2 jord-systemer (dual-system) (2 systemer, i alt 2-4 følere, min. 1 føler pr. system) Når mere end 1 område kontrolleres af Devireg 850 systemet, vil det være muligt at foretage en prioritering af områderne. Prioritering gør det muligt at kontrollere 2 områder, selv om den nødvendige forsyning ikke er tilstede. Et typisk is- og snesmeltnings-system består af: 1 stk. Devireg 850 Flere strømforsyninger kan kobles parallelt hvis der er behov Vær opmærksom på antallet af følere samt kabellængderne, som kobles på hver strømforsyning. Jord og/eller tag-følere Ved installation af dual- eller kombi-systemer bør man være ekstra opmærksom (for mere udførlig beskrivelse, se vejledningen for følerne) 10

11 Brugermanual Installations vejledning Placering Devireg 850 og strømforsyning er designet til montering på DIN-skinne. Ved installation vær opmærksom på følgende forhold: Devireg 850 er designet og godkendt til at fungere i temperaturområder på -10 C til 40 C. Devireg 850 er i tæthedsklasse IP20, og derfor ikke modstandsdygtig for vand. Installatøren skal I henhold til de nationale standarder, sikre den rette beskyttelse for Devireg 850 (elektrisk sikkerhed). Tilslutning af systemet trin for trin Installation af Devireg 850 er kun tilladt af autoriseret personale. Ved tilslutning af Devireg 850 og følere - vær opmærksom på følgende forhold: Når Devireg 850 opsættes som Dual-system, kan det anbefales, at hver følerforbindelse (Devibus ) kan tilsluttes og frakobles via afbrydere. Under installation af Dual-systemet, skal hver system tilsluttes samtidigt. Vær opmærksom på den maksimal tilladte belastning fra strømforsyningen til følerne. Nedenstående er vist den anbefalede fremgangsmåde for installation. Se venligst figur A: tilslutning af Devireg 850, og figur B-G: retningslinier for tilslutning af varmekabler til Devireg Tilslutning af kabler til Devireg 850 Vær opmærksom på at enkeltstående systemer ALTID anvender udgangsrelæet for System A Hvis der anvendes eksterne relæer se venligst tilslutningsdiagrammet. 2. Tilslutning af strømforsyning til Devireg 850 Tilslut ikke forsyningsledningerne nu! 3. Tilslutning af følere til Devibus Når der anvendes Dual-system, kan kun følerne til System A tilsluttes. For tilslutning af System B se venligst afsnittet: Installation af Dual-system. 4. Tilslut strømforsyningen. 11

12 Brugermanual Installations vejledning A lednings diagram devibus følere føler føler Hvid Hvid Rød Sort Hvid Hvid Rød Sort RS232 (til software opgraderinger) DC forsyn Sort Rød Hvid Hvid GND Rx Tx Devireg 850 Devireg 850 har en integreret alarmfunktion som overvåger de tilsluttede følere og den indbyggede microprocessor. En ekstern alarm kan også tilsluttes systemet ALARM System A System B 250V~2Aμ 250V~15Aμ 250V~15Aμ 12

13 Installations vejledning B - 230V, 1-3 faser/1-3 tilslutninger - System A C - 230V, 1-3 faser/1-3 tilslutninger - System B Devireg 850 Devireg 850 kabler kabler 13

14 Installations vejledning D V, 2-3 faser/1-3 tilslutninger - System A E - 400V, 2-3 faser/1-3 tilslutninger - System B Devireg 850 Devireg 850 kabler F Direkte tilslutning - System A kabler G Direkte tilslutning - System B Devireg 850 Devireg 850 MAX 15A MAX 15A kabler kabler 14

15 Installations vejledning Installation af systemet eller systemerne trin for trin Installationen af Devireg 850 er meget nem, og brugeren er guidet igennem hele installationsprocessen. Installationsprocessen adskiller sig en smule, afhængigt af antallet af systemer som skal installeres. Følg venligst den generelle beskrivelse og vælg til slut det hændelsesforløb som det ønskede system. Knap til ændring af indstillinger: Knap til godkendelse indstilling: Generelt Tænd Devireg 850 Vælg sprog Systemet kontrolleres Vælg konfiguration af systemet Tag-system (1 system) Jord-system (1 system) Kombi-system (2 systemer) Dual-system (2 systemer) Velkommen til Devireg 850 III V lg sprog: Dansk Tjekker systemet <------> Antal systemer: 1 system Resterende del af installationen er delt i 2 konfigurationer; Tag-, Jord-, Kombi- eller Dual-system, som nævnt i ovenstående. 15

16 Installations vejledning Installation af tag-system Der er valgt installation af Devireg 850 med 1 tag-system. Følerne tilsluttes før aktivering og installeringen af Devireg 850. Systemet anvender udgang for: System A. Hvis følerne for System A ikke er tilsluttet gør det nu! Tryk eller vent Systemet bliver scannet for at finde de tilsluttede følere Vælg system: Tag Vent indtil det korrekte antal følere for System A er fundet. Tryk når alle følere er fundet System A er installeret Systemet checkes Tilslut f ler: System A System A Skanner... Systemtype: Tag 1 Tagf ler fundet. System A! Installeret OK? Tjekker systemet <------> Konfigurer: System A Tryk for konfiguration System A. (Navngiv følere og ændre fabriksindstillingerne) Se venligst beskrivelsen af parametrenes indstillingsmuligheder under Ændring af parametre og funktion i Brugervejledningen. Hvis du af en eller anden grund ikke skulle ønske at indstille parametrene nu, kan du 16 trykke Tryk for at springe til indstilling af systemet. for at afslutte indstillingen. Tryk for at forlade konfig

17 Installations vejledning Installation af jord-system Der er valgt installation af Devireg 850 med 1 jord-system. Følerne tilsluttes før aktivering og installeringen af Devireg 850 Systemet anvender udgang for System A. Hvis følerne for System A ikke er tilsluttet gør det nu! Tryk eller vent... Systemet bliver scannet for at finde de tilsluttede følere Vælg system: Jord Vent indtil det korrekte antal følere for System A er fundet. Tryk når alle følere er fundet System A er installeret Systemet checkes Tryk for indstilling af System A. (Navngiv følere og ændre fabriksindstillingerne) Se venligst beskrivelsen af parametrenes indstillingsmuligheder under Ændring af parametre og funktion i Brugervejledningen. Hvis du af en eller anden grund ikke skulle ønske at indstille parametrene Tilslut f ler: System A System A Skanner... System type: Jord 3 Jordf ler fundet. System A! Installeret Konfigurer: System A OK? Tjekker systemet <------> nu, kan du trykke indstilling af systemet. for at springe til Tryk at afslutte indstillingen. Tryk for at forlade konfig 17

18 Installations vejledning Installation af kombi-system Der er valgt installation af Devireg 850 med 1 tag-system og 1 jord-system. Følerne tilsluttes før aktivering og installeringen af Devireg 850 Det først installerede system (System A) anvender udgang for System A. Det næste installerede system (System B) anvender udgang for System B. Det er valgfrit om System A skal være som tag-system eller jord-system. Men det er at foretrække at System A bliver tag-system, idet System A bliver vist på øverste linie i displayet. Se venligst beskrivelsen i brugervejledningen for display og den kombinerede oversigt. Hvis følere til System A ikke er tilsluttet gør det nu! Tryk eller vent... Systemet scannes for at finde alle tilsluttede følere Vælg system: Tag (hvis tag-system ønskes som System A) Tilslut f ler: System A System A Skanner... Systemtype: Tag Vent indtil det korrekte antal følere til System A er fundet. 1 Tagf ler fundet. OK? Tryk når alle følere til System A er fundet System A er installeret. Hvis følere til System B ikke er tilsluttet gør det nu! Tryk eller vent... Systemet scannes for at finde alle tilsluttede følere Vælg system: Jord (hvis jord-system ønskes som System B) System A! Installeret Tilslut f ler: System B System B Skanner... System type: Jord 18

19 Installations vejledning Vent indtil det korrekte antal følere til System B er fundet. Tryk når alle følere til System B er fundet System B er installeret System bliver checket 3 Jordf ler fundet. System B Installeret! OK? Tjekker systemet <------> Tryk for at vælge hvilket system der skal indstilles. Konfigurer System A Tryk for at indstille det valgte system. (Navngiv følere og ændre fabriksindstillingerne) Konfigurer: System B Se venligst beskrivelsen af parametrenes indstillingsmuligheder under Ændring af parametre og funktion i Brugervejledningen. Tryk for at afslutte indstillingen. Tryk for at forlade konfig 19

20 Installations vejledning Installation af Dual-system Der er valgt installation af Devireg 850 med 2 tag-systemer eller 2 jord-systemer. Det er vigtigt at ingen følere eller kun følere til System A er tilsluttet til Devireg 850 før aktivering. Følere til System B skal tilsluttes til Devireg 850 under installationen. Tilslutning af følerne under installationen kan enten udføres ved at anvende en bryder på DIN-skinnen eller tilslut følerkablet til System B til det allerede tilsluttede følerkabel til System A. Det først installerede system (System A) anvender udgang for System A. Det næste installerede system (System B) anvender udgang for System B Hvis følere til System A ikke er tilsluttet gør det nu! Tryk eller vent Systemet scannes for at finde alle tilsluttede følere Vælg system! Vent indtil det korrekte antal følere til System A er fundet. Tryk når alle følere til System A er fundet System A er installeret Tillslut følere til System B. Tryk eller vent... Systemet scannes for at finde alle tilsluttede følere Vælg system! Tilslut f ler: System A System A Skanner... Systemtype: Jord 1 Jordf ler fundet. System A Installeret! Tilslut f ler: System B System B Skanner... Systemtype: Jord OK? 20

21 Installations vejledning Vent indtil det korrekte antal følere til System B er fundet. 1 Jordf ler fundet. OK? Tryk når alle følere til System B er fundet System B er installeret System bliver checket System B Installeret! Tjekker systemet <------> Tryk for at vælge hvilket system der skal indstilles. Konfigurer: System A Tryk for at indstille det valgte system. (Navngiv følere og ændre fabriksindstillingerne) Konfigurer: System B Se venligst beskrivelsen af parametrenes indstillingsmuligheder under Ændring af parametre og funktion i Brugervejledningen. Tryk for at afslutte indstillingen. Tryk for at forlade konfig 21

22 Installations vejledning Ændring af system(er) Det er muligt at ændre de installerede systemer på Devireg 850. De følgende ændringer er mulige: Genaktivere passive sensorer Erstatte en fejlbehæftet sensor Tilføj en ekstra sensor Hvis Devireg 850 ikke kan kommunikere med en sensor, vil den melde fejlen: Fejl detekteret!. Devireg 850 kan ikke anvende fejlbehæftede sensorer, og derfor gør Devireg 850 den fejlbehæftede sensor passiv. En passiv sensor bliver ikke længere brugt til detektering af is og sne - ej heller efter at strømmen har været taget fra Devireg 850. Hvis en defekt i systemet skyldes ledningsføringen, kan fejlen rettes, og sensoren kan genaktiveres. Hvis en defekt i systemet er forårsaget af en fejlbehæftet sensor, kan fejlen rettes ved at erstatte den fejlbehæftede senor med en ny sensor. Det er ikke muligt at slette en passiv sensor i et system. Passive sensorer vil forblive i systemet, indtil de bliver erstattet at nye sensorer. Den eneste måde hvorpå en passiv sensor kan slettes (udover at erstatte den), er at lave en Master Reset og geninstallere Devireg 850 (se kapitel: Generel brug). Genaktivere passive sensorer: Det viste eksempel er for et jordsystem. Fra installatørmenuen vælg Ændre system. Tryk for at aktivere Ændre system. Systemet søger efter forbundne sensorer. Hvis der findes nogle passive sensorer, bliver de genaktiveret. Besked vises i 3 sekunder. Hvis der ikke findes nogle nye sensorer, bliver brugeren informeret om dette. Besked vises i 3 sekunder. ndre system Tjekker systemet <------> 1 F ler(e) genaktiveret! Ingen jordf lere fundet 22

23 Installations vejledning Erstatte en fejlbehæftet sensor: Fra installatørmenuen vælg Ændre system. Systemet søger efter forbundne sensorer Brugeren vælger den passive sensor, som skal erstattes med en ny. Tryk for at gennemløbe de fundne passive sensorer eller afbryde erstatning af sensor. Tryk når den korrekte passive sensor eller Afbryd erstat sensor? er valgt. Hvis brugeren har valgt en passiv sensor, som skal erstattes, skal brugeren nu vælge den nye sensor. Tryk for at gennemløbe de fundne nye sensorer eller afbryde erstatning af sensor. Tryk når den korrekte nye sensor eller Afbryd erstat sensor? er valgt. Hvis brugeren valgte en ny sensor, bliver den passive sensor erstattet. Tjekker systemet <------> Erstat f ler: F ler1 03FB2F Erstat f ler: F ler2 03FC24 Afbryd erstat f ler? Tilf j f ler: ID: 03ABC1 Tilf j f ler: ID: 03DEF1 Afbryd erstat f ler? F ler erstattet! Tilføj en ekstra sensor: Fra installatørmenuen vælg Ændre system. Systemet søger efter forbundne sensorer. Tryk for at gennemløbe de fundne nye sensorer eller afbryde tilføjelse af sensor. Tryk når den korrekte nye sensor eller Afbryd tilføj sensor? er valgt. Tjekker systemet <------> Tilf j f ler: ID: 03ABC1 Afbryd tilf j f ler? 23

24 Installations vejledning Hvis brugeren valgte en ny sensor, bliver denne tilføjet. Sensor tilf jet! 24

25 Teknisk Specifikation Teknisk Specifikation Teknisk data Spænding: Devireg 850 Strømforsyning VDC VAC, 50/60 Hz Strømforbrug: Devireg 850 Relæ belastningsevne: Total belastning Resistiv belastning per relæ Induktiv belastning per relæ Max. 3 W 230V ~ 32A (alle relæer inklusiv alarm) 230V ~ 16A 230V ~ 15A 1A (cos j 0.3) IP tæthedsklasse: Devireg 850 IP 20 Omgivelsestemperatur: Devireg C to +40 C Føler type: Devibus forbundne fugtføler(e) Indikationer: 2 x 16-karakter baggrundsbelyst display Alarmlys (rød) Oplyst info-tast (gul) Dimensioner: Devireg 850 (Dybde x Højde x Bredde) 53 mm x 86 mm x 105 mm 25

26 Teknisk Specifikation Fabriksindstillinger (Tagsystem) Parameter Fabriksindstilling Område / valgmuligheder Fugtniveau 50 5 til 95 (5 er mest følsom overfor fugt) Smeltetemperatur 1.5 C 0.0 C til 9.9 C Eftervarme 1 time 0 til 9 timer Tilstoppet dræn alarm On On/off Systemmode Automatisk Automatisk Konstant ON (manuel timer) Manuel OFF Fabriksindstillinger (Jordsystem) Parameter Fabriksindstilling Område / valgmuligheder Fugtniveau 50 5 til 95 (5 er mest følsom overfor fugt) Grundtemperatur -3.0 C -20 C til 0 C Smeltetemperatur 4.0 C 1.0 C til 9.9 C Eftervarme 1 time 0 til 9 timer Tilstoppet dræn alarm On On/off Systemmode Automatisk Automatisk Konstant ON (manuel timer) Manuel OFF 26

27 Appendix A Appendix A: Menu system Hovedmenu 5s 5s System A System B Kun synligt når System B er installeret! Systemmenu System menu (A / B) Tilbage til hovedmenu Se følermålinger Se systemparametre Installatørmenu 27

28 Appendix A Vis sensor-målinger Se følermålinger (Tag system) Se systemparametre Tag system Vis system parametre Se følermålinger (Jord systemer) Se systemparametre (Jord systemer) 28

29 Appendix A Installatør menu Installatørmenu _ - Ændre system Vis statistik 29

30 Appendix A Skift system Ændre system Kun hvis passive (slukkede) sensore er aktiveret igen! Hvis ingen føler(e) er fundet. (Eksemplet viser jordanlæg). Hvis ny(e) sensor(e), men ingen passiv(e) føler(e), er fundet. Hvis ny(e) sensor(e) og passiv(e) sensor(e) er fundet. 30

31 Appendix A Vis statistik Vis statistik 31

32 Brugermanual Appendix B B: Hvordan virker det. Tagsystem Tagsystemet fungerer fuldautomatisk, og henter løbende infor- Afventer (Ingen opvarmning) Temperatur < Smelte temperatur mationer om fugt og temperatur og Fugt > Fugtgrænse via digitale sensorer strategisk Efter 3 timer Smelter 0-20 minutter placeret i tagrender og lignende (Opvarmning) (referer venligst til sensor manualen). Ved at kombinere netop Fugt < Fugtgrænse Eftervarmning fugt og temperaturmålinger fås en (Opvarmning) pålidelig måde at detektere situationer, hvor der kan være brug for opvarmning af tagarealet, for derved at undgå is- og snedække. Eftervarmetid forløbet Temperatur > Smeltetemperatur Måler temperatur (Ingen opvarmning) Afventer opvarmning Systemet afventer opvarmning af tagarealet. Opvarmningen af tagarealet startes, når følgende faktorer er opfyldt: Fugtigheden er højere end den indstillede grænse for fugtighed Temperaturen er lavere end den indstillede smeltetemperatur Temperaturen og fugtigheden måles løbende af systemets tilsluttede sensorer. Smelter Tagarealet er opvarmet i perioder af 3 timer. I denne periode kan et fald i fugtigheden stoppe den normale opvarmning, og aktivere eftervarmen på tagområdet. Eftervarmen kan slås fra. Måler temperatur Hver tredje time bliver opvarmningen afbrudt for at muliggøre måling af omgivelsestemperaturen. Varmekablerne slukkes i denne periode for at sikre, at de ikke påvirker temperaturmålingen. Temperaturmålingen kan vare op til 20 minutter. Hvis temperaturen er højere end den indstillede smeltetemperatur, afsluttes opvarmningen - ellers genoptages opvarmningen af tagarealet. Eftervarmer Hvis en opvarmning afsluttes på baggrund af, at fugten falder under den indstillede grænse for fugtigheden, vil eftervarmeperioden startes. Eftervarmeperioden skal sikre, at der ikke er en masse is og sne, som mangler at blive smeltet. 32 Hvis prioritering er aktiveret, kan opvarmningen være sat i pause!

33 Brugermanual Appendix B Jordsystem Eftervarmetid forløbet Temperatur > Smelte temperatur + 1,5 C Afventer (Ingen opvarmning) Temperatur < Smelte temperatur og Fugt > Fugtgrænse Smelter (opvarmning) Fugt < Fugtgrænse Eftervarmer (opvarmning) Temperatur < Standby temperatur Temperatur >- Standby temperatur Afventer Opretholder grundtemperatur (Opvarmning) Jordsystemet fungerer fuldautomatisk, og henter løbende informationer om fugt og temperatur via digitale sensorer strategisk placeret i jordarealet (referer venligst til sensor manualen). Ved at kombinere netop fugt og temperaturmålinger fås en pålidelig måde at detektere situationer, hvor der kan være brug for opvarmning af jordarealet, for derved at undgå is- og snedække. Afventer opvarmning Systemet afventer opvarmning af jordarealet. Hvis temperaturen er under den indstillede grundtemperatur, vil systemet automatisk forsøge at opvarme jordarealet indtil den ønskede grundtemperatur er opnået. Når følgende faktorer er opfyldt, vil systemet starte på at smelte is og sne: Fugtigheden er højere end den indstillede grænse for fugtighed Temperaturen er lavere end den indstillede smeltetemperatur Temperaturen og fugtigheden måles løbende af systemets tilsluttede sensorer. Smeltning af is og sne Opvarmningen af jordarealet sker så længe temperaturen er lavere end den indstillede smeltetemperatur. Når temperaturen er nået op på den indstillede smeltetemperatur, og fugtigheden er under den indstillede grænse for fugtighed, vil systemet aktivere eftervarmen på jordområdet. Eftervarmen kan slås fra. Hvis der stadig er fugtigt på området, vil systemet fortsætte med at opretholde smeltetemperaturen på området. Det er derfor vigtigt at forstå, at selvom systemet er ved at smelte is og sne, er der ikke nødvendigvis konstant varme på området. Varmen vil blive tændt og slukket i intervaller, således en konstant smeltetemperatur opretholdes. Hvis temperaturen stiger til 1,5 C mere end den indstillede smeltetemperatur, vil systemet automatisk afbryde smeltningen af is og sne - uanset hvor fugtigt arealet er. 33

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

Tak for at du har købt et DEVI produkt. Med dette køb har du erhvervet dig et produkt af den højeste kvalitet, designet til komfort i meget lang tid

Tak for at du har købt et DEVI produkt. Med dette køb har du erhvervet dig et produkt af den højeste kvalitet, designet til komfort i meget lang tid Devireg TM 550 DK Tak for at du har købt et DEVI produkt. Med dette køb har du erhvervet dig et produkt af den højeste kvalitet, designet til komfort i meget lang tid med et minimum af belastning for miljøet.

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør DK Installationsvejledning deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør Ž Notater deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere