Populationsgenetik og Hardy-Weinberg-ligevægt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Populationsgenetik og Hardy-Weinberg-ligevægt"

Transkript

1 Populationsgenetik og ardy-weinberg-ligevægt Denne vejledning indeholder tre opgaver omkring populationsgenetik og ardy-weinbergligevægt samt brug af statistiske tests. pgave 1. MN-blodtyper I mennesket findes en lang række forskellige genetisk bestemte blodtypesystemer. De mest kendte er nok AB0- og Rhesus-systemerne. Et andet blodtypesystem er det såkaldte MNblodtypesystem, som bestemmes af et enkelt gen Glycophorin A (GPA). I GPA-genet findes to co-dominante alleller M og N. Så vidt vides er der ingen selektionsforskel mellem de tre forskellige fænotyper i MN-blodtypesystemet. Nedenstående figur viser en alignment af et udsnit af MN-genet af henholdsvis N- og M-allellen. Blodtype N 5 - GCA UUA AGU ACC ACU GAG GUG - 3 Blodtype M 5 - GCA UCA AGU ACC ACU GGG GUG Angiv baseret på ovenstående figur forskellene i M- og N-proteinets primærstruktur i det udvalgte område. 2. Giv forslag til hvordan man kan bestemme en persons blodtype i MN-blodtypesystemet. Fordelingen af blodtyper i MN-blodtypesystemet er blevet bestemt ud fra en stikprøve af frivillige studerende på to forskellige Filippinske universiteter. Det ene universitet, University of the Philippines-Diliman her forkortet UPD, er landets største universitet hvor studerende kommer fra hele landet. Det andet universitet, Isabela State University her forkortet ISU, er et lille universitet hvor de studerende primært kommer fra lokalområdet. Blodtype UPD ISU MM MN 15 7 NN 17 9 Antal elever i stikprøver fra to forskellige universiteter i Filippinerne. 3. Angiv allelfrekvenserne for M- og N-allellerne på de to universiteter. 4. Forklar ved hjælp af en statistisk undersøgelse af hvorvidt stikprøven på det lokale universitet ISU er i ardy-weinberg-ligevægt. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

2 En statistisk undersøgelse af blodtyperne på University of the Philippines-Diliman (UPD) er vist herunder. bserveret () Forventet (F) ( F) 2 / F MM 19 13,79 1,97 MN 15 25,46 4,30 NN 17 11,75 2,35 Total Χ 2 = 8,61, P-værdi = 0,0135 Udregnede allelfrekvenser er f(m) = 0,52; f(n) = 0, Skriv en konklusion på undersøgelserne vist i figur 2 og figur 3 og giv mulige forklaringer på eventuelle afvigelser fra W-ligevægten. Referencer Frequency Distribution of Blood Groups AB0, MN and Rh Factor in Philippine Cosmopolitan, Regional and the National Populations. Ruth Marian S. Guzman, Ricardo Noel R. Gervasio, Ian Kendrich C. Fontanilla, Ernelea P. Cao. Science Diliman, Vol 21, No 2 (2009). Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

3 pgave 2. DNA-profiler I Danmark har vi et landsdækkende DNA-register der indeholder DNA-profiler fra personer som er eller tidligere har været sigtet for en forbrydelse der kan give fængsel i 18 måneder eller derover. Politiet kan hurtigt lave en søgning i DNA-registret hvis de har DNA-spor fra et gerningssted. I Danmark bruges et standardiseret testsystem til at lave DNA-profiler der undersøger 10 forskellige såkaldte STR-loci. Et STR-locus er et sted i genomet hvor et kort stykke DNA (2-8 basepar) er gentaget mellem 2 og 40 gange. Disse loci er ekstremt variable da de har en meget højere mutationsrate end resten af genomet. Mutationerne er typisk såkaldte længdemutationer hvor antallet af den repetitive sekvens enten formindskes eller forøges under kønscelledannelsen. Læs mere om STR-loci og retsgenetik i Bioteknologi 6, siderne og Giv forslag til hvordan man kan undersøge en persons genotype i et bestemt STR-locus. I et locus med navnet D3S1358 der benyttes i Danmark, er sekvensen AGAT gentaget mellem 11 og 19 gange i folk af svensk herkomst. Allelfrekvenserne i ovennævnte locus i en svensk population baseret på 311 tilfældigt udvalgte svenskere ses i tabel 1. Genotypen opskrives som antal gentagelser i personens to homologe kromosomer, eksempelvis betyder 11,13 at personen er heterozygot og har de to alleller med 11 og 13 gentagelser. Allel (antal AGAT gentagelser) Allelfrekvens 11 0, , , , , , , , ,016 Allelfrekvenser i D3S1358-locus. 2. Beregn under antagelse af ardy-weinberg-ligevægt i populationen, den forventede genotypefrekvens for henholdsvis genotyperne 15,15 og 13, Beregn under antagelse af ardy-weinberg-ligevægt i populationen, hvilke to genotyper man vil forvente er mest hyppige i populationen. De 10 loci man benytter i Danmark, er alle fra forskellige kromosomer. Ved beregning af den samlede sandsynlighed for at en DNA-profil vil matche et fundet spor ved et tilfælde, antager man at de 10 loci nedarves uafhængigt af hinanden. 4. Forklar hvorfor det er rimeligt at antage at de 10 loci nedarves uafhængigt af hinanden. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

4 I retssager har forsvarsadvokater i mange år forsøgt at så tvivl om DNA-profilers bevismæssige styrke. Et af de argumenter man tit hører fremført, er at de beregnede sandsynligheder for at den mistænkte matcher et fundet DNA-spor ved et tilfælde hvis ikke han er gerningsmanden, er forkerte. ovedargumentet er ofte at der ikke tages højde for den mistænktes familierelationer. Figuren herunder viser et familiestamtræ for en mistænkt, hans forældre og en bror der blev bortadopteret lige efter fødslen. På stamtræet står genotyperne i D2S1358-locuset hos forældrene og den mistænkte. Broderen ved man ikke hvor befinder sig, og derfor har man ikke kunne DNA-teste vedkommende. Den mistænktes DNA-profil er blevet undersøgt, og den matcher en profil fundet på gerningsstedet. Sandsynligheden for at den mistænktes DNA-profil ved et tilfælde matcher det spor der er fundet på gerningsstedet hvis ikke den mistænkte har efterladt det pågældende spor, er beregnet til at være 1, altså 1,1 ud af en milliard. 13,15 15,16 Ukendt bror Mistænkt 13,16 5. Angiv sandsynligheden for at den ukendte bror har arvet samme genotype som den mistænkte fra deres fælles forældre alene baseret på ovenstående stamtavle. 6. Diskuter hvorvidt den mistænkte bør dømmes for forbrydelsen udelukkende baseret på DNA-beviserne. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

5 pgave 3. Lactose-intolerans Lactose, også kaldet mælkesukker, er en disaccharid der hos mennesket ikke kan optages fra tarmene. Evnen til at nedbryde lactose til glucose og galactose, der herefter kan optages i kroppen, skyldes produktion og udskillelse af enzymet lactase fra tarmvæggens celler til tarmen. Næsten alle mennesker producerer som spædbørn lactase, men evnen til at producere lactase mindskes betragteligt hos mange mennesker i den tidlige barndom. Folk der ikke længere producerer store nok mængder af lactase kan ikke nedbryde lactose, og indtagelse af produkter med lactose som eksempelvis mælk og andre mejeriprodukter, medfører osmotisk ubalance i tarmsystemet og generelt ubehag. Disse symptomer kalder vi med en fællesbetegnelse for lactoseintolerans. Den biokemiske nedbrydning af lactose er vist herunder. C 2 C Lactase C 2 + C 2 Lactose Galactose Glucose 1. Angiv hvilke enzymgruppe lactase tilhører, begrund dit svar. På videnskab.dk kunne man den 21. maj 2010 i artiklen: Mælk giver større chance for overlevelse læse følgende: Normalt mister pattedyr denne evne 1, fordi lactase-genet slår fra efterhånden, som ungerne vokser op. Mennesker var ingen undtagelse indtil for omkring 7000 år siden, hvor der pludselig skete noget, der vendte op og ned på det hele, fortæller Jacobus Boomsma.»Dengang opstod der nogle genmutationer blandt kvægdrivere i Østeuropa. Mutationen forhindrede lactasegenet i at lukke ned. De mennesker, der fik denne mutation, blev altså ved med at have lactase i tarmen og kunne derfor tåle mælk gennem hele livet. På det tidspunkt var man begyndt at tæmme kvæg, og mutationen må være opstået tilfældigt blandt kvægavlere.«1 Evnen til at danne lactase Den i artiklen omtalte mutation er ikke opstået i den proteinkodende del af lactasegenet, men i et såkaldt enhancer-område ca. tyvetusind basepar foran lactasegenet på kromosom Giv en mulig forklaring på hvordan en mutation uden for et proteinkodende gen kan påvirke produktionen af et enzym. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

6 Andel af befolkningen med lactoseintolerance 0-20 % % % % % Figuren viser andelen af folk med lactose-intolerans i forskellige populationer. 3. Giv en evolutionær forklaring på udbredelsen af lactose-intolerans hos mennesker. Inddrag ovenstående figur i din besvarelse. Undersøgelser har vist at flere forskellige mutationer kan gøre mennesket i stand til at producere laktat hele livet. En af de mest udbredte, og den vi finder i folk med europæisk baggrund som er beskrevet i artiklen ovenfor, skyldes en dominant mutation hvor det oprindelige C i enhancer-regionen er muteret til et T. I en undersøgelse af 188 personer fra Utah, USA har man bestemt genotypen af hver person, resultaterne er vist i tabellen herunder. Genotype Antal CC 83 TC 48 TT 57 I alt Vis ved hjælp af en statistisk test at fordelingen i ovenstående tabel ikke er i ardy- Weinberg-ligevægt. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

7 I den samme undersøgelse har man inddelt populationen i to delpopulationer. Den ene delpopulation er af europæisk oprindelse, mens den anden er af afrikansk oprindelse. Resultaterne er vist i nedenstående tabel. Genotype Europæisk oprindelse Afrikansk oprindelse CC 7 76 TC TT 52 5 I alt Resultatet af to statistiske undersøgelser af de to delpopulationer er vist i nedenstående tabel. Delpopulation p = f(c) q = f(t) Europæisk oprindelse (N=92) Afrikansk oprindelse (N=96) Forventet N p 2 Forventet N 2pq Forventet N q 2 Χ 2 p-værdi 0,255 0,745 5,98 34,96 51,06 0,3 0,86 0,870 0,130 72,66 21,72 1,62 9,3 0,01 5. Skriv en konklusion på undersøgelsen hvor du giver en mulig forklaring på resultaterne vist i de tre ovenstående tabeller. Referencer Identification of a variant associated with adult-type hypolactasia. Enattah NS, Sahi T, Savilahti E, Terwilliger JD, Peltonen L, Järvelä I. Nat Genet Feb; 30(2): Mælkedrikningens historie. Sidsel Sangild. Kaskelot 186. Frank Grønlund Jørgensen Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark KRIMINALITETSUNDERSØGELSE Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark Den ungdom! Om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

En spekulativ teori om hvad det vil sige at være en normal person

En spekulativ teori om hvad det vil sige at være en normal person En spekulativ teori om hvad det vil sige at være en normal person Introduktion Jeg har i længere tid gået og spekuleret over hvad dette egentlig vil sige; hvad vi mener når vi siger, at en person er normal

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling -

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Mads Uffe Pedersen Kirsten Frederiksen

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol fri hash? Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol Center for Rusmiddelforskning har i en stor ny undersøgelse set på unge, der misbruger rusmidler. I denne artikel fokuseres der

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere