Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013."

Transkript

1 Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole Samarbejde og dialog Skoleåret 2013 blev, som beskrevet i sidste års beretning, et år der på mange måder varslede nye tider. Der var lock out i april måned, hvor eleverne oplevede, at de ikke kunne komme i skole, flere elever oplevede sågar at savne skolen, og lærerne savnede at kunne passe deres arbejde, og følte sig miskrediteret på deres professionalisme. At de frie skoler blev part i en konflikt mellem Danmarks lærerforening, som repræsenterede folkeskolelærerne og kommunernes landsforening, var og er i mine øjne særdeles uhensigsmæssigt. De frie skoler har selvfølgelig været underlagt den samme tjenestetidsaftale, som landets øvrige lærere, men tolkningen, har aldrig været regid og bremsende for skolelederens mulighed for at udøve ledelse. I de frie skoler er ledelse baseret på dialog og samarbejde med personalet om skolens kerneopgave at drive skole! Det bør være samarbejdet og dialogen der er fundamentet for at drive skole uanset hvilken kasket, man er udstyret med! På Fænøsund Friskole er vi så heldig stillet, at dette er grundindstillingen hos os alle. Nye tider, nye udfordringer! Med lock outen kom der en ny tjenestetidsaftale og i kølvandet på denne, kom der en ny Folkeskolereform. De frie skoler er ikke forpligtet på reformen, men da vi skal stå mål med folkeskolen, er det naturligt, at vi skeler til reformens indhold. Er der elementer, der giver mening i vores verden? Er der områder, hvor vi allerede er på forkant med reformen? Skal vi igangsætte nye tiltag for fortsat at kunne stå mål med folkeskolen? Det er spørgsmål, som vi selvfølgelig skal stille os selv og hinanden. En ny tjenestetidsaftale, en folkeskolereform vi skal lade os forstyrre af en ny skoleleder på Fænøsund Friskole.Det var Ikke underligt hvis elever, forældre og personale var spændte på det nye skoleår, som tog sin begyndelse en fantastisk sommer dag d. 10. august. For mig var d. 10 august en helt særlig dag. Det var dagen, hvor jeg som skolens nye leder fik mulighed for at hilse på alle store som små, børn som voksne. Jeg fik trykket rigtig mange hænder, fik mange søde ord med på vejen og oplevede den helt særlige fine måde, Fænøsund Friskole afholder den første skoledag i et nyt skoleår. Jeg har oplevet mange 1. skoledag i mit skoleliv, men aldrig en dag som denne, hvor glæden,

2 engagementet, humoren og begejstringen over at være en del af det store fællesskab så tydeligt kom til udtryk. Mit først år At aflægge årsberetning er altid en spændende udfordring. Det giver mulighed for at kigge tilbage på året der er gået, hvad er der rent faktisk sket på skolen, hvilke tiltag er iværksat, hvordan er disse blevet implementeret i vores daglig dag, hvilke udfordringer er vi stødt på, hvad har givet os energi, hvad er vi rigtig gode til, hvad kan vi med fordel øve os i at blive bedre til. Da jeg startede på Fænøsund Friskole, havde jeg et mål om, hurtigst muligt at få lært personalet at kende. Derfor inviterede jeg alle på en gåtur rundt i vores smukke nærområde. Jeg spurgte ind til, hvorfor den enkelte var på Fænøsund Friskole, hvad var deres historie, hvad brændte de for, hvilke forventninger havde de til fremtiden og til mig. Det var meget givende for mig, jeg oplevede en stor åbenhed og ærlighed fra personalets side. Et andet vigtig mål var, at eleverne skulle vide hvem jeg var. De skulle hurtigst muligt blive trygge ved mig. Derfor var det en kærkommen, men også spændende udfordring, at skulle have fortælling med 168 elever hver mandag. Jeg har brugt dette rum til, at eleverne kunne lære mig at kende, og jeg oplever at dette er lykkedes. Udover fortællingen underviser jeg i dansk og er klasselærer i 5.klasse. Det prioriterer jeg højt og jeg glæder mig altid til at komme ind til min klasse. På Fænøsund Friskole sker der mange ting i løbet af et skoleår. Det vidner skolens kalender om. De ting der sker på skolen skal planlægges, der skal sættes mål for vores handlinger, der skal aftales hvem der gør hvad. Dette foregår dels på teammøder og dels på lærermøder. Jeg blev glædeligt overrasket over at opleve skolens mødekultur. Møderne på Fænøsund Friskole er veltilrettelagte, effektive og givende. Pædagogisk og faglig udvikling samarbejde! Kalenderen og ikke mindst dagligdagen vidner om, at lærerne bringer sig selv i spil og lægger kræfter i at levere en undervisning, der indholdsmæssigt spænder bredt, der læringsmæssigt favner vidt, som appelerer til elvernes nysgerrighed, og som giver eleverne lyst til at lære. Eleverne oplives for der igennem at blive oplyst. Det er så afgjort lærernes fortjeneste. Den faglige og pædagogiske overligger på Fænøsund Friskole er placeret højt. I løbet af året brydes skemaet op for at give plads til at arbejde i andre fællesskaber end det traditionelle klassefællesskab. Det sker i forbindelse med vores forestillingsuger, emneuger, teamskemadage, traditionsdage som motionsdag, juleklip, Luiadag, juleafslutningen med sang på plejehjemmet og andre dage, hvor vi her på Fænøsund Friskole har tradition for at være sammen i det store fællesskab. Disse dage og uger er ganske særlige for os. De tydeliggører, hvor vigtige vi hver især er i vores fællesskab. Viser hvor omsorgsfulde de store er overfor de små og viser med al tydelighed, at de små ser op til de store og nyder omsorgen og opmærksomheden, som de store giver. At arbejde på tværs af klasser og årgange er med til at skabe fællesskabet omkring vores skole, skaber tillid og tryghed på tværs af grupper og på tværs af alder, og lærer vore børn at tage ansvar for hinanden og for at tingene fungere i fællesskabet.

3 Eleverne lærer at samarbejde på kryds og tværs. Det samme gør personalet. Den samarbejdsstruktur, som vi lægger ud for eleverne, er den samme struktur, vi anvender, når vi planlægger og tilrettelægger læringsaktiviteter. Vi samarbejder på klasseniveau få lærere sammen. I vore teams, hvor flere lærere samarbejder om flere klasser og i vores fritter team, hvor pædagogerne samarbejder om at tilrettelægge børnenes frie tid, og endelig samarbejder vi i det store fællesskab, hvor alle er samlet. I 2013 har vi særligt haft fokus på at planlægge den fællles lejrskole. Vi har defineret målene og udfra dem har vi arbejdet med at planlægge lejrskolen som afholdes i uge 21. Det er en stor opgave, som ikke kommer af sig selv. Mange praktiske ting skal aftales, logistikken omkring transporten skal hænge ordentlig sammen, undervisningen skal planlægges, der skal laves madplaner og indkøbslister osv osv. Planlægningen er foregået og foregår i skrivende stund dels i det store arbejdsfælleskab og dels i mindre arbejdsgrupper. Pædagogisk fokusområde Skolens pædagogiske fokusområde har i år været kreativitet. Årets første pædagogiske dag, blev vi introduceret til, hvordan vi kunne bringe en kreativ arbejdsmetode i spil i forbindelse med bla. planlægning af skolens lejrskole. Det har betydet, at vi har øvet os i at slippe tanken fri, lade nye ideer opstå, gribe ideerne, kigge på dem, lade os inspirere af dem og bringe dem i spil i forhold til den konkrete planlægning af eksempelvis lejrskolen. Det har været en inspirende proces, som vi bestemt ikke er færdige med, og som også inspirerer os i vores tilrettelæggelse af undervisningen. Jeg er overbevist om, at vores fælles lejrskole bliver en fantastisk oplevelse for alle deltagere børn som voksne! På Fænøsund Friskole er samarbejdet primært koncentreret omkring vores teaminddeling. Det betyder, at lærerne og pædagogerne i de forskellige team får stor erfaring i at planlægge og udføre undervisning af og aktiviteter for en given elevgruppe. Det oplever jeg som en styrke. Men det giver os selvfølgelig også nogle udfordringer, feks. må vi spørge os selv om vi kan gøre elevernes overgang fra et team til et andet team bedre. Hvordan sikre vi, at den viden lærerne i lilleteamet har om eleverne i 3.kl, bliver videregivet, og følger med eleven op i mellemteamet. Det være sig viden omkring den enkelte elevs stærke sider i forhold til det faglige og det sociale, viden om hvilke områder eleven har behov for hjælp til at få styrket osv. Vores skole er heldigvis ikke større end, at vi taler sammen alle sammen. Det betyder, at vi er gode til overleveringer mellem de enkelte teams. Men jeg tror, vi kan blive endnu bedre. At samarbejde tager tid og skal give mening for den enkelte. Det gode samarbejde er karakteriseret ved, at vi anerkender, at vi er forskellige, at vi evner bevidst at bruge hinandens forskelligheder, og at vi tør bringe os selv i spil til gavn for hinanden. Det oplever jeg, at vi kan, og at vi tør på Fænøsund Friskole. Vi er bestemt ikke ens, og ja vi kan da udfordre hinanden og være uenige, og heldigvis for det. Hvis ikke vi af og til var uenige og tog nogle gode diskussioner, så ville jeg være bekymret om vi var mentalt og åndeligt i live. I min optik udspringer nye tanker, nye veje at gå ofte af den gode diskusion, den gode dialog. Dialogen lever i bedste velgående på vores skole. Tak for det.

4 I år har vi haft særlig fokus på vores gårdvagtsordning. Vi er flere gårdvagter, og vi er forpligtede på at være de gode rollemodeller, og sætte aktiviteter og lege i gang med eleverne. Det er tydeligt, at eleverne nyder, når vi voksne bringer os selv i spil også på legepladsen. Beslutninger Det hænder, at omstændigheder gør, at der skal træffes hurtige beslutninger. Beslutninger, hvor det ville have været fremmende for feks. den efterfølgende proces, at der havde været tid til at gå i dialog omkring en given beslutning. Det kan ikke altid lade sig gøre, og så må man tage diskussionen spørgsmålene dialogen efterfølgende. En sådanne beslutning var skolens IT-satsning. Beslutningen om at indføre interaktivetavler i alle klasser, blev taget helt overordnet i bestyrelsen. Som skoleleder og pædagogisk ansvarlig var jeg selvfølgelig involveret i beslutningsprocess, det samme var to af skolens medarbejdere, som udarbejdede et pædagogisk og økonomisk oplæg omkring implementeringen af interaktivetavler. Jeg er rigtig glad for at bestyrelsen traf en beslutning om at opdatere Fænøsund Friskole på dette område. Også her skal vi jo stå mål med folkeskolen og det havde vi ikke udstyret til tidligere. Fremadrettet betyder vore nye muligheder, at vi skal arbejde med at få beskrevet, hvorledes vi vil arbejde med it i undervisningen. Vi påtænker at udarbejde en It.læseplan, som skal gælde fra 0.klasse til 9.klasse. Personalet har været på kursus i brugen af de interaktivetavler. Et kursus gør i sig selv ingen til eksperter hvilket vi bestemt heller ikke skal være men målet må være, at vi alle bliver i stand til at anvende de interaktive tavler og de muligheder, der ligger i den digitale verden, til at opkvalificere vores undervisning og elevernes læring. Elevernes læring elevernes trivsel På Fænøsund Friskole vægter vi elevernes læring højt. Vi definerer læring bredt. Men som Grundtvig koldsk Friskole, er vores grundsten ud i læring begrebet læring for livet i den betydning, at eleverne skal blive inspiret til at lære, blive oplivet, så de får lyst til at blive oplyst. Det være sig fagfagligt, men så sandelig også på det mellemmenneskelige plan. Vores elever skal lærer, at forstå sig selv som en del af et hele. En del af vores fællesskab på Fænøsund Friskole det lille fællesskab, og en del af det lidt større fælleskab, som er kulturelt og historisk betinget, og hvorfra vores verden går, når vi drager ud i det store fællesskab som ligge ruden for vores lands grænser. Det nære er ofte det svære, for det er her, vi færdes, og her vi gør os vore erfaringer. Sådan er det også hos os. Og hvor mennesker færdes opstår der gode relationer og mindre gode relationer. Heldigvis har vores elever overvejene gode og positive relationer til hinanden. Men det hænder, at vi må hjælpe eleverne med at tale pænt til hinanden, opføre sig ordentligt overfor hinanden og behandle hinandens ting ordentligt. Og i langt de fleste tilfælde kan en god og anerkendene samtale få eleverne til at forstå, at deres opførsel ikke føre noget godt med sig, - tværtimod.

5 Når jeg kommer ned i Halvmånen efter kl , ser jeg dagligt en flok af de store elever, hygge sig omkring bordtennisbordet. Det er dejligt, at eleverne fra 4. til 9.klasse er så glade for deres skole, at de har lyst til at blive efter skoletid. Frihjulet Det giver dog ind imellem lidt udfordringer for vores fritterpersonale. I øjeblikket, hvor vi har førskolen, har vi næsten 80 børn i fritteren, det er rigtig mange, og jeg tager hatten af for vores personalet i fritteren, de løber stærkt men aldrig stærkere end, at de har tid til at se det enkelte barn, tid til en samtale med forældre, tid til at sætte aktiviteter i gang og tid til lige at give en hjælpende hånd, hvis jeg eller en anden beder om det. Det kan hænde, at de ældste elever bliver bedt om at forlade skolen efter skoletid. Når det sker, så er det fordi fritterpersonalet har vurderet, at der ikke er fysisk plads til, at de store elever kan være på skolen efter skoletid. I skal, som forældre vide, at vi ikke holder øje med jeres store børn og at vi i princippet ikke har ansvaret for dem efter skoletiden. Personalet på Fænøsund Friskole skal udarbejde årsplaner, hvor i de beskriver, hvilke mål de sætter for elevernes læring og udvikling såvel fagligt som socialt. Dette gør sig også gældende for fritterteamet. Deres årsplan beskriver, hvorledes de vil arbejde med børnenes udvikling, hvorledes de vil sikre sig, at de ser det enkelte barn i dagligdagen, og beskriver hvilke aktiviteter, de vil have fokus på i løbet af året. I år har fritteren særligt haft fokus på aktiviteter, der fremmer og understøtter børnenes lyst til at bevæge sig. Det betyder, at alle børn skal ud og lege i et bestemt tidsrum hver dag. Skolens ånd Når jeg viser nye forældre og elever rundt på skolen, får jeg ofte at vide, at der er en god stemning på skolen. Det glæder jeg mig over. Jeg bliver også stolt over, at det, som har værdi for os, kan ses, mærkes og opleves, når man kommer ind i vores hus. Den grundstemning vi har hos os er ikke kommet af sig selv den er i huset, fordi vi alle vil det samme fordi vi har et tydeligt fælles ståsted i vores grundværdier: Kreativitet, refleksion, ansvarlighed, fællesskab og tillid. Skolens økonomi udvikling i fremtiden Fænøsund Friskole har en sund økonomi. Det er betryggende at vide. Bestyrelsens opgave er at tilrettelægge driften af skolen, min opgave er, at sikre at driftsbudgettet ikke overskrides. Bestyrelsen har besluttet, at der kommende skoleår indføres engelsk i 1. og 2. klasse og tysk i 5.klasse, og at der sættes fokus på idrætsundervisningen. Det betyder, at eleverne i de nævnte klasser får flere ugentlige lektioner i det kommende skoleår. Hvordan kan vi uden at gå på kompromis med kvaliteten og vore kerneværdier løfte opgaven indenfor vores nuværende økonomiske ramme. Dette spørgsmål stillede jeg personalet, og på Fænøsund Friskole er personalet heldigvis sådan indstillet, at de hver og en ønsker at bidrage positivt og kreativt til de udfordringer, de bliver stillet overfor. Ledelsen fik flere gode ideer til, hvordan vi kunne løse udfordingen. Det vil I høre mere om i løbet af foråret, og I kan være sikre på at vi ikke går på kompromis med kvaliteten. Ansvarlighed, inklusion og specialundervisning Der har været skrevet en del i medierne om, at de frie skoler ikke tager socialt ansvar og tager deres del af elever, der skal indkluderes, eller som har behov for specialundervisning. Det oplever jeg, som det rene

6 vrøvl. Selvfølgelig skal vi rumme alle, vi skal bare ikke rumme alt. Det mener jeg, fordi jeg ofte har oplevet, at skoler, der skulle rumme alt, ikke har været dygtige nok, kvalificerede nok, havde ressourcer nok, til at gøre en positiv forskel for de elever, der virkelig havde udfordringer, der krævede noget særligt, for at kunne rummes. Så bliver det - i mine øjne synd for de elever, der absolut skal rummes, fordi vi skal rumme alt! Økonomisk er det en udfordring for de frie skoler at tilbyde specialundervisning. Vi får maksimalt dækket 40% af vores udgifter til specialundervisning, og det vel og mærke kun til elever, der har behov for mere end 12 specialundervisningstimer om ugen. Elever, der har behov for specialundervining i mindre omfang eller i et kursusforløb, får vi et inklusionsbeløb til, som dækker ca. 15 specialundervisningslektioner pr. uge. Det betyder, at vi fremover i langt højere grad end i dag, vil være nødsaget til at give specialundervisning på hold eller som kortere kursusforløb for flere elever ad gangen. Vi arbejder i øjeblikket med, hvordan vi på bedst muligvis, kan organiserer vores specialundervisning, så undervisningen på bedst muligvis kommer til at gavne og hjælpe, de elever der har behov. Fremtiden Hvad fremtiden bringer, kan ingen spå om. Jeg håber, at skoler, der er tydelig på deres værdier, vil vinde fremgang. Hvem ville ikke ønske for deres børn: At de blev i stand til at tænke og arbejde kreativt. At de blev i stand til at reflektere og anvende deres refleksion. At de lærte at tage ansvar og udvise ansvarlighed. At de lærte at begå sig og at navigere i et forpligtende fællesskab. At de lærte at møde andre med tillid og åbenhed. Vi har et fint samarbejde med de øvrige frie grundskoler i kommunen. 4 gange årligt mødes skolelederne og drøfter samarbejdsmuligheder, fælles udfordringer og fælles tiltag. Det er et givende netværk, som jeg sætter pris på at være en del af. Fænøsund friskole står stærkt i de frie skolers bevidsthed. Det forpligter og betyder, at vi prioriterer at deltage i kurser og efter/videreuddannelse i den frie skoleverden. Samtidig ønsker vi at bidrage til uddannelse at nye lærere, og byder derfor med glæde velkommen til praktikanter fra det frie lærerseminarium.

7 En af vores vigtige fremtidige opgaver bliver i højere grad at fortælle den gode historie om Fænøsund Friskole at gøre opmærksom på, at vi er her, således at vi langt ind i den ukendte fremtid stadig lever og udvikler os til gavn for vore elever. Jeg vil runde min årsberetning af med at sige tak til alle jer der til dagligt gør det hele muligt elever forældre personale bestyrelse og eksterne samarbejdspartnere. Tak for samarbejdet, tak for oplevelser, tak for udfordringer, tak for sjove stunder og tak for tilliden.

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Sankt Helene Skole. SkoIestart og indskoling

Sankt Helene Skole. SkoIestart og indskoling Sankt Helene Skole SkoIestart og indskoling På Sankt Helene Skole har vi rullende skolestart og aldersblandet undervisning i indskolingen. Formålet er at skabe bedre læring og trivsel. Indskolingen omfatter

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

N. Kochs Skole Årsmødeberetning 2014

N. Kochs Skole Årsmødeberetning 2014 N. Kochs Skole Årsmødeberetning 2014 Jeg har som de foregående år fundet nogle billeder fra årets gang på skolen, der kan køre i baggrunden, mens jeg taler. Skolepolitik og overordnede tanker om skoleudvikling

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Frørup September 2015

Frørup September 2015 Smørhullet Skolen Mandag 31 Kampagne: Alle børn cykler 7.45-8.00: uddeling af flyers 8.00: indvielse af cykelbane Tirsdag 1 17.00-18.30: 3F forældremøde Onsdag 2 8.00-15.00: 4F ud i det blå Torsdag 3 Fredag

Læs mere

Velkommen til Hurup Skoles overbygning

Velkommen til Hurup Skoles overbygning Velkommen til Hurup Skoles overbygning 02-04-2014 Læring Fællesskab Trivsel Hurup Skole er karakteriseret ved gode læringsmiljøer, høj kvalitet og faglighed samt et tæt samarbejde mellem alle involverede

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 SkoleNyt oktober 2014 Indledning Så kom vi i gang med det nye skoleår. I skrivende stund har vi været igennem syv uger. Børn og voksne har mærket på deres

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen 2013 gældende for 2012

Beretning til generalforsamlingen 2013 gældende for 2012 Beretning til generalforsamlingen 2013 gældende for 2012 Som det fremgår af skolens vedtægter, skal jeg give en beretning om året, der er gået. Jeg vil forsøge at beskrive skolens pædagogiske tiltag dels

Læs mere

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10.klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

Møllehjul. oktober/november 2012. Lejrskoler. Lys på cyklerne

Møllehjul. oktober/november 2012. Lejrskoler. Lys på cyklerne Der er nu gået et par måneder af skoleåret, så det er på tide med et Møllehjul med en omtale af mange af de ting, der arbejdes med og i perioden er arbejdet med på skolen. Vi er startet på den nye struktur

Læs mere

Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013. v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS

Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013. v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013 v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS Formål og opdrag Evalueringen gennemført for FolkeFerieFonden Arbejdsmarkedets Feriefond støtter FolkeFerieFondens

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

EN E-BOG FRA MIG TIL DIG

EN E-BOG FRA MIG TIL DIG EN E-BOG FRA MIG TIL DIG 8 GYLDNE GENVEJE TIL MERE ALENETID UDEN DÅRLIG SAMVITTIGHED. Apropos børn, så har vi sammen smukke Aia på 6 år, charmerende Villads på 3 år og bedårende Vega på 1 år. 3 verdensstjerner

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Merete Hedelund Rasmussen, børnehaveklasseleder Taghrid El-Abed, børnehaveklasseleder Kirsten Ramsing, Institutionsleder Line, pædagog fra Tusindfryd Søren Toft Jepsen, SFO-leder

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Skolebestyrelsen, Søndermarksskolen. Årsberetning 2013/2014

Skolebestyrelsen, Søndermarksskolen. Årsberetning 2013/2014 Bestyrelsen kan se tilbage på et skoleår, der på mange områder må betegnes som historisk og meget anderledes. Et arbejdsår, som ud over den daglige drift, har trukket ekstremt store veksler på skolens

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

forord I dagplejen får alle børn en god start

forord I dagplejen får alle børn en god start Små skridt Denne bog tilhører: forord I dagplejen får alle børn en god start Denne bog er til jeres barn, der nu er startet i dagplejen. Den vil blive fyldt med billeder, tegninger og små historier om

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Ud i naturen med misbrugere

Ud i naturen med misbrugere Ud i naturen med misbrugere Af Birgitte Juul Hansen, gadesygeplejerske Udsatte borgere er en gruppe, som kan være svære at motivere til at ændre livsstil. Om naturen kan bruges til at finde lyst og glæde

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Baggrund for tilsyn Vejle d. 10. april 2014 Jeg, Esen Hayaloglu, har fået fornøjelsen af at føre tilsyn med Vejle Privatskole

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole SKOLEREFORM 2014 FILM OM SKOLEREFORMEN https://publisher.qbrick.com/embed.aspx?mid=9991a52e SKOLEREFORMENS FORMÅL Folkeskolereformen skal gøre en god folkeskole bedre. Vi skal bygge videre på folkeskolens

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Videbegær Du elsker at lære nye ting. Du holder af at gå i skole. Du elsker at læse. Du elsker at gå på museer. Du søger tit

Læs mere

Inklusion i Dagplejen

Inklusion i Dagplejen En folder om inklusionsarbejdet i Dagplejen Holstebro og inspiration til forældrenes bidrag. Dagplejebestyrelsen 2016 Inklusion i Dagplejen Hvad er inklusion? Inklusion handler om at skabe fællesskaber,

Læs mere

Information 19.05.2009 1. sektion Side 2 / 3 780 ord artikel-id: e18633d5 Ledende artikel: Mavepine

Information 19.05.2009 1. sektion Side 2 / 3 780 ord artikel-id: e18633d5 Ledende artikel: Mavepine Information 19.05.2009 1. sektion Side 2 / 3 780 ord artikel-id: e18633d5 Ledende artikel: Mavepine Børnene overlades i alt for høj grad til sig selv i daginstitutionerne. Min vurdering er, at det kommer

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde.

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde. Indledning: I forbindelse med Espebo Børnecenters ansøgning om at blive privatiseret under De Frie Børnehaver og Fritidshjem, ønsker vi at benytte lejligheden til at orientere om de forhold, som vi finder

Læs mere

Nyt værdigrundlag s. 2. Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3. Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6

Nyt værdigrundlag s. 2. Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3. Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6 1 Indholdsfortegnelse: Nyt værdigrundlag s. 2 Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3 Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6 Formål, værdigrundlag og mål kort fortalt s. 10 Nyt værdigrundlag

Læs mere

Inklusion og Eksklusion

Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion via billeder! Vælg et billede der får dig til at tænke inklusion og et der får dig til at tænke eksklusion. Fortæl dit hold hvorfor! Giver god debat. Billederne

Læs mere

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Hvorfor valgte vi netop Vestbirk Naturbørnehave?: Vi valgte Vestbirk børnehave, fordi vi ønskede en børnehave med mulighed for nærhed og tryghed. Fordi vi fornemmede

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår. SORØ PRIVATSKOLE Information om kommende skoleår 1 Kære elever og forældre, Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Læs mere

Uddannelsesplan som uddannelsessted

Uddannelsesplan som uddannelsessted Uddannelsesplan som uddannelsessted Kornmod Realskole, Skolegade 4-12, 8600 Silkeborg T: 86822677 M: kontor@kornmodrealskole.dk Side 1 Generelt om skolen Kornmod Realskole er en af Silkeborgs ældste uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014 Kære alle nye, gamle og kommende Tiger Forældre Først vil vi sige tusind tak for en fantastisk familiefest med alle jer nye Tigerfamilier. Det var en stor fornøjelse at møde så mange af jer. Vi kan hver

Læs mere

Børn med særlige behov i SFO Globen.

Børn med særlige behov i SFO Globen. Børn med særlige behov i SFO Globen. Vores definition på børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt ekstra ressourcer, således

Læs mere

Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år. Jeg vil i privat dagpleje

Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år. Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje - en bedre løsning Shireen har valgt at blive privat dagplejer for sit eget barn og et barn til. Det gør hendes families hverdag

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Ledelsens mundtlige beretning 2013

Ledelsens mundtlige beretning 2013 Ledelsens mundtlige beretning 2013 Livsmod gennem faglig og kreativ udfoldelse (v/ forstander Mette Sanggaard Schultz) "Vi har ikke spændende featureuger, hvor vi slår på tromme - Udtaler skoleleder Jesper

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

Tale til afgangseleverne, juni 2015 - Christiansfeld Skole

Tale til afgangseleverne, juni 2015 - Christiansfeld Skole Tale til afgangseleverne, juni 2015 - Christiansfeld Skole Kære afgangselever I skal vide, at vi her på skolen er stolte af jer! Gennem jeres skoleforløb har I bidraget til skolens udvikling. Til hverdag

Læs mere

Perspektivplan for Thise Landsbyordning 2012

Perspektivplan for Thise Landsbyordning 2012 Perspektivplan for Thise Landsbyordning 2012 Det du tror om mig Den måde du er imod mig på Den måde du ser mig på Det du gør imod mig Gør mig til den Jeg bliver M. Jennes Thise Landsbyordning Jens Thise

Læs mere

Hjemly generalforsamling d. 27/4 beretning

Hjemly generalforsamling d. 27/4 beretning Hjemly generalforsamling d. 27/4 beretning Småt er godt. Det er der en del, der mener. Vi kender fx til Mikrobryggerier, små skoler og børnehaver. Småt er godt, det giver os billeder på nethinden af tryghed

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

Thomas Binderup, Jette Vestergaard Jul og Bo Meldgaard

Thomas Binderup, Jette Vestergaard Jul og Bo Meldgaard Indhold i reformen Thomas Binderup, Jette Vestergaard Jul og Bo Meldgaard Folkeskolereformen som afsæt for fokus på læreprocesser I skoleåret 2014-2015 påbegyndtes arbejdet med at implementere den folkeskolereform,

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

SOMMER hold øje 2014 - uge 26

SOMMER hold øje 2014 - uge 26 SOMMER hold øje 2014 - uge 26 Kære alle. Så er det slut med skoleåret 2013-2014. Vi glæder os nok ALLE til ferien, men inden længe glæder vi os også til igen at se vore venner og de andre bøffer. Så er

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet

Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse SFO ens tilhørsforhold... 3 Projekt SFO... 3 Fysiske rammer... 3 Normering...

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Ferielukket i alle afdelinger

Ferielukket i alle afdelinger Fredagsbrev - uge 26-27. juni 2014 Bakkelandets friskole, børnehaver og vuggestue ønsker alle en rigtig god sommer. Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk

Læs mere

Vedtaget i skolebestyrelsen marts 2015

Vedtaget i skolebestyrelsen marts 2015 BORUP SKOLES VÆRDIGRUNDLAG OG VISION Vedtaget i skolebestyrelsen marts 2015 FÆLLESSKABET ER I CENTRUM PÅ BORUP SKOLE For det enkelte barn og den enkelte voksne tillægges det stor værdi, at indgå i forpligtende

Læs mere

Nyhedsbrevet. Årgang 21 - Nr. 4 - Maj 2015

Nyhedsbrevet. Årgang 21 - Nr. 4 - Maj 2015 Nyhedsbrevet Årgang 21 - Nr. 4 - Maj 2015 Til forældre og voksne Alle mand er klar og pludselig var den der, den længe ventede pavillon, den kom som så meget andet, dalende ned fra himlen en tidlige fredag

Læs mere

Vi har i år været nødt til at flytte vores købe/sælge dag, og i år er det derfor fredag d. 13. December kl. 13.30-15.30.

Vi har i år været nødt til at flytte vores købe/sælge dag, og i år er det derfor fredag d. 13. December kl. 13.30-15.30. Købe/Sælgedag: Vi har i år været nødt til at flytte vores købe/sælge dag, og i år er det derfor fredag d. 13. December kl. 13.30-15.30. Vi har de tidligere år set en tendens til, at der handles meget med

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING KURSER FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJER, BØRNEHAVEKLASSER SAMT PÆDAGOGSTUDERENDE HANNE HTCompany HTTROLLE I/S OM KURSET STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING ET KURSUS

Læs mere

Tilsyns rapport for Hedegård Friskole 2013/2014

Tilsyns rapport for Hedegård Friskole 2013/2014 Tilsyns rapport for Hedegård Friskole 2013/2014 Skolens navn: Hedegård friskole Skole kode: 611011 Tilsynsførende: Brian Andersen (Certificeret tilsynsførende) Tilsyns besøg: 03.05.13 Matematik 8. kl.

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse.

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse. Mål- og indholdsbeskrivelse SFO-Tingstrup Skole Målet for arbejdet i Tingstrup Skoles SFO er, at personalet i samarbejde med forældrene og det øvrige personale i indskolingen skaber trygge rammer, hvor

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Kommune: Skive Kommune Involverede skoler i projektet: Aakjærskolen, Skive Kommune Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Ove Jensen,

Læs mere