Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013"

Transkript

1 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning: Der udarbejdes en folder som evt. kan husstandsomdeles, ligge hos praktiserende læger og lignende steder. Der oplyses på kommunens hjemmeside, sundhedscentret, TV Ishøj og telefonrådgivning. Der afholdes informationsmøde. Pårørendegrupper og undervisningstilbud. Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt? Efterår 2010 Status på handlingen Info - pjece er færdiggjort, sendt til trykkeri. Publiceres til offentlige steder, samt tilgængelig på kommunens hjemmeside. Opdatering på kommunens hjemmeside sker snarligt. Planlagt at der oplyses på TV Ishøj ca. hver. 3. mdr. Artikel i Sydkysten ca. hver. 3 4 mdr. Informationsmøder: Deltagelse ved Kulturnatten med stand. 3/ : Lille informationsmøde i Kulturcaféen med 16 deltagere. 26/1 2011: Stort informationsmøde i Kulturcaféen med deltagelse fra Alzheimerforeningen og Rigshospitalet med ca. 80 deltagere. Planlægger at der afholdes informationsmøder 2 x årligt demenskonsulenter er ansvarlige. Der skal i tilbuddet rådgives, udvide kendskab og opmærksomhed på de problemer, som kan opstå Efterår Der er endnu ikke oprettet pårørendegrupper, men vi er opmærksomme på behov.

2 som følge af demenssygdom. Samtidig kan pårørende deltage i samvær og dialog med professionelle og ligestillede. demenskonsulenter Demenscafé/samværsgruppe for borgeren med demenssygdom og deres ægtefælle/pårørende. Der skal findes et velegnet sted/lokale i kommunen. Der kan blive behov for transport. Efterår 2010 Der har været afholdt Demenscafé 1. mandag i hver mdr. i Seniorlokalerne med vekslende deltagerantal 7 15 personer, bestående af borgere med demens og deres pårørende/ægtefælle. Besøg ved kommunal demenskoordinator/visitator. Tilbydes alle nydiagnosticerede med henblik på. vejledning om sociale tilbud. Regelmæssige besøg/kontakt med henblik på vurdering af behov for social indsats. Er allerede i gang. Cafeen er et socialt samlingspunkt for demensramte familier og pårørende. Der gives informationer om demens samtidig med at borgerne har mulighed for at dele tanker og problematikker, som opstår i dagligdagen. Der er enighed om at fortsætte afholdelse af Demenscafé i Seniorlokalerne. Overvejelser om transportmulighed for dem, som har vanskeligheder med at gå til Åparken, evt. med benyttelse af servicebussen. demenskonsulenter (evt. frivillige). Borgere med demens bliver fulgt og får besøg ved behov. Overvejelser om procedure for kontakt til borgere med demens, samt evt. kvalitetsstandard. Afventer implementering af Forløbsprogram og hvad der ligger i rollen som forløbskoordinator. Demenskoordinator/visitator/ forebyggende konsulenter er ansvarlige. 2

3 Bibeholdelse og udvikling af tilbud om aktiviteter på plejecentrene og daghjem. Kontaktpersonordning. At det er ressourcepersoner med øget viden om demens, der tager sig af demente borgere, som har svært ved at strukturere deres dagligdag. At sundhedsfaglige medarbejdere tilføres viden og har mulighed for at trække på specialviden. At personalet sikres mulighed for støtte i særlige problemstillinger i form af vejledning, supervision, undervisning m.m. Der er allerede indsats/tiltag, som ønskes at fortsætte. Fungerer allerede Efterår 2010 Opmærksomhed på udvikling af pædagogiske tiltag. Sundhedsfaglige medarbejdere er ansvarlige. Medarbejderne er sikret mulighed for vejledning/refleksion ved kontakt til demenskoordinator. Planlægning af undervisningsforløb/kompetenceudvikling ved demenskoordinator. Demensviden x 1 årligt Opfølgning x 1 årligt Udarbejdelse af tjekguide til hjemmehjælpere som kommer i hjem med fortrinsvis aleneboende demente. Demenskoordinator og demenskonsulenter tilbyder aktivt støtte til personalet og gruppelederne er med til at give tid til personalet. Lokaliseringssystem/GPS. Det kan være vanskeligt at sige noget generelt om, hvornår tiden er inde til, at en dement vil have glæde af en alarm. Det vil altid være en individuel vurdering i den konkrete situation. Ændring i serviceloven pr. 1. juli 2010, vil gøre det muligt at anvende alarm- og pejlesystemer på personer med nedsat psykisk funktionsevne 3 Beslutningen om at benytte alarm- og pejlesystemer skal træffes af kommunen/demenskoordinator som myndighedsafgørelse. Vi har pt. 3 GPS er og 2 mobiltelefoner. 1 GPS på Torsbo 2 GPS på Kærbo, som bliver brugt til 1 borger pga. opladningstid. Det har givet stor tryghed for både borgere og personale at benytte GPS. Der har ikke endnu været behov for yderligere indkøb af GPS.

4 Etniske minoriteter. Sundhedsfaglige medarbejdere skal rustes til at hjælpe denne gruppe borgere på den bedst tænkelige måde ved: Deltagelse i kursustilbud Når nydanskere bliver demente. Dialogmøde med etniske minoriteter. Kursus afholdes af Videnscenter for demens d.20. september 2010 på Social- og Sundhedsuddannelses Centret Forår 2011 Demenskoordinator modtager invitation og sørger for uddeling til hjemmeplejen og plejecentrene. Vi arbejder på, at løse denne opgave ved at fremskaffe materiale/tilretninger på andre sprog. At få viden om fremmed kultur og hvordan vi får skabt en god kontakt, så vi kan få nogle gode redskaber til omsorgen af demente af anden etnisk herkomst. Vi har kontakt til en frivillig, som kan hjælpe os i kontakten og evt. planlægge et dialogmøde. Bibeholdelse af Satelitkontoret. Misbrugere og demente (allerede tidligt i forløbet) som ikke allerede er i systemet kan have behov for støtte omkring varetagelse af økonomi og kontakt til offentlige instanser. Fokus på Lov om magtanvendelse Håndbog revideres. For ledergruppen i hjemmeplejen og plejeboligerne afholdes temaeftermiddag. At tilbuddet bliver et fast tilbud. September 2010 Vigtige samarbejdspartnere og politikere er ansvarlige for dette punkt. Arbejdsgruppen har færdiggjort deres arbejde. Håndbog er revideret og der er udarbejdet procedure for magtanvendelsessager. Der planlægges orienteringsmøder for medarbejderne på Kærbo og Torsbo. Hjemmeplejen orienteres på deres gruppemøder. Betina Berg, områdelederne, gruppelederne samt demenskoordinator og demenskonsulenter. 4

5 Udarbejde procedurer vedr. værgemål Forår 2011 Der mangles faglig bistand vedr. ansøgning om værgemål idet juridisk konsulent er stoppet. Juridisk konsulent Rikke Gredal og demenskoordinator Lone Andersen er ansvarlige. Døgntilbud Aflastningspladser Der er i perioder behov for aflastning til personer med demens. Pårørende har i perioder behov for støtte i form af aflastning. Dagtilbud Allerede eksisterende tilbud på Kærbo og Torsbo Koordinerende sygeplejerske/visitator Pårørende yder en stor indsats i forhold til pleje og omsorg og er udsat for en stor belastning. Personer med demens skal tilbydes sociale tilbud også som aflastning af pårørende. Evt. udvidet åbningstid, så pårørende har mulighed for aflastning i eftermiddags- og aftentimer og weekends. Allerede eksisterende tilbud på Torsbo og Kærbo Demenskoordinator/visitation/sundhedsfagligt plejepersonale 5

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Min pårørende er dement

Min pårørende er dement Min pårørende er dement Information til pårørende på plejehjemmet Irlandsvej. Til alle pårørende...3 Demensressourcegruppen....3 Hvad er Demens?...3 Symptomer....4 Alzheimers sygdom....4 Vaskulær demens...7

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side

Læs mere

Strategi 2015. Del 2

Strategi 2015. Del 2 Strategi 2015 Del 2 Centrale mål og initiativer Borgerinddragelse Mål Dialogforum At øge inddragelsen af borgere og pårørende i udvikling af centerets aktiviteter og retning. Borgeråbent i værestederne

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vi gjorde noget ved volden!

Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger 2 Vi

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere