Resultatberetning 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatberetning 2016"

Transkript

1 Resultatberetning 2016 MUSIKSKOLEN

2 Resultatberetning for 2016 AKTIVITETSNIVEAU Musikskolen har i 2016 øget sit aktivitetsniveau 113 koncerter og arrangementer 1150 elever er undervist ugentlig i musikskolen i deres fritid 2880 elever er undervist i længere perioder i folkeskole- og daginstitutioner 12,8% af alle 0-25 årige i kommunen er undervist af Musikskolen. De 113 koncerter og arrangementer er af forskellig karrakter: Offentlige koncerter og balletforestillinger på Horsens Ny Teater, Kuben, Kulisselageret, kirkerne, Det Gule Pakhus, Havnen, Forum Horsens, Hovedgård Hallen, Bygaden i Større forestillinger på folkeskoler og daginstitutioner i forbindelse med afslutning af undervisningsforløb og ved højtider. Kulturstationen åbent hus, fastelavn, påske, julefester, cafe aftener, huskoncerter, Trædesten m.m. Festivals Holmboe i Horsens, Spil Dansk, Strygerfestival i DR-Koncerthuset, Djurs sommerland og Dansens dag. Interne koncerter og workshops for elever og deres familier Besøg af kor- og orkestre fra andre musikskoler samt big band fra USA ELEVTALLET Særlig markant er stigningen i musikskolens undervisning i folkeskoler- og daginstitutioner. Her er undervist 780 elever flere end i Stigningen skyldes primært musikskolens deltagelse i projekterne Kulturkuffert og Ta`fat om dansen. NY OVERENSKOMST Internt har 2016 været præget af at landets musikskoler pr. 1/ fik ny overenskomst. En overenskomst meget lig folkeskolelærernes. Det betyder bl.a. at musikskolelærerene har fået tilstedeværelsestid og at alle medarbejderes arbejdstid bliver registreret. Som med folkeskolerne er der tale om et paradimeskifte for landets musikskoler og det er en stor udfordring for såvel ledelse som medarbejdere. Formålet med den nye overenskomst er at gøre det administrativt enklere for folkeskoler og musikskoler at samarbejde. Desuden er ønsket at kvaliteten af musikskolens undervisning øges ved at skabe bedre muligheder for at musikskolens lærere kan mødes og samarbejde om elevernes læring. Musikskolens indsatsområder var i 2016 Talentudvikling Kant og kvalitet Kulturstationen Brædstrup Synlig måstyret læring Holdundervisning TALENTUDVIKLING Musikskolen søgte Slots- og kulturstyrelsen om midler til et projekt med Det Jyske Musikkonservatorium med henblik på fortsat at udvikle vores talentlinie men fik desværre afslag på ansøgningen. I stedet har vi internt bearbejdet form, struktur og lærerplaner på talentlinien med henblik på øget læring og at gøre det klart hvad der forventes af en talentelev. Der gennemføres årligt ekstern evaluering af elevernes færdigheder. En interessant udvikling omkring talentarbejdet er, at vi har optaget en talentelev på computer. Det udfordrer de traditionelle modeller for sammenspil, hørelære, nodelæsning etc. På talentområdet har musikskolen som noget nyt et sammenspilshold på meget højt niveau. De har tilknyttet en musikskolelærer som coach og bruger Kulturstationen som øvebase. Bandet hedder Natmaskinen, har netop været i studiet og har måske en karriere foran sig? 2

3 KANT OG KVALITET Samarbejdet med folkeskolen er meget stabilt og udvikler sig fortsat. Som ny pind på den kontinuerlige udvikling af samarbejdet imellem folkeskole og musikskole står musikskolen for al musikundervisning på Horsens Byskole afd. Kildegade i skoleåret Giver det øget kvalitet i Musikundervisningen? I forsøget på at få besvaret det spørgsmål, har vi i skoleåret 2016/17 allieret os med erfarne folk fra Danmarks Pædagogiske Universitet. De følger undervisningen året igennem og udarbejder en skriftlig evaluering af samarbejdet. Musikskolen har I 2016 undervist Langmark- og Stensballeskolernes valghold i musik på Kulturstationen. Ordningen forventes at fortsætte. KULTURSTATIONEN Musikskolen har i 2016 gennemført en lang række åbne aktiviteter i Kulturstationen. Aktiviteter som har bragt rigtig mange familier og musikinteresserede i alle aldre fra hele landet til Kulturstationen. Se arrangementslisten. Som noget nyt husede Kulturstationen i 2016 Horsens All Stars. Det er aftalt at Horsens All Stars fremover bruger Musikskolens lokaler til deres årlige arrangement. Dermed mødes en stor del af byens musikinteresserede borgere i Kulturstationen. BRÆDSTRUP Det er lykkes at skabe en positiv udvikling af musikmiljøet i Brædstrup og der vil fortsat være fokus på opgaven. Særlig det nye samarbejde med musikbørnehaven Eventyrhuset er vellykket. Børnehavens 27 4-årige børn modtager nu violinundervisning og samarbejdet fortsætter. Derudover er der aftalt samarbejde med Brædstrup skole og antallet af bands og elever der har nøgle til musikskolen - så de selv kan øve i huset er øget. SYNLIG MÅLSTYRET LÆRING Der er i begrænset omfang arbejdet med emnet og musikskolen er fortsat en novice på området. Vores strygere er et eksempel på vores arbejde med målstyret læring. Strygerne er opdelt i 3 sammenspilsgrupper hvor det er tydeligt for eleverne hvad målet er i form af at man rykker op i graderne og hele tiden arbejder sammen med nogle der befinder sig lige under og lige over sit eget niveau. Læring er også et indsatsområde i HOLDUNDERVISNING Antallet af holdelever er øget fra 22 til 50 i Det er elever som primært har deres gang på Kulturstationen. Derudover foregår der en del instrumentundervisning på hold i skoleklasser på Langmarkskolen og i Eventyr huset i Brædstrup. Kulturstationens gård er ikke blevet brugt til offentlige arrangementer af musikskolen. 3

4 Strategisk Grundlag for Horsens Musikskole MISSION At udvikle børn- og unges musikalske evner. At dyrke musikalske- og musiske fællesskaber. Uddybende forklaringer. Musikskolens mission er grunden til at vi eksisterer. Vi vil give alle 0-25 årige muligheden for at få afprøvet og udviklet deres musikalske potentiale. Musikskolen skal undervise på alle mulige instrumenter og i alle stilarter. Det sker eksperimenterende, skabende, traditionel og med fokus på etablering af faglige, sociale og synlige fællesskaber. VISION Musikskolen er proaktiv ifht. at styrke og udvikle samarbejdsrelationerne til Børne- og Skoleområdet. Musikskolen har en kultur- og et indhold som motiverer et bredt udsnit af børn- og unge til at bruge mange timer i Musikskolen i deres fritid. Musikskolen er førende når det gælder faglig udvikling på flere områder indenfor musikpædagogikken. Musikskolen er proaktiv ifht. at udvikle Horsens til en elitemusikkommune. Musikskolens undervisere anvender it som en integreret del af musikundervisningen. Musikskolen arbejder i lokale, nationale og globale netværk. Musikskolen har alternative undervisningstilbud så alle der søger musikskolen kan inviteres indenfor hurtigt. Musikskolens Vision er musikskolens ledestjerner for de næste 4-5 år. Musikskolen har 7 ledestjerner svarende til stjernetegnet Big Dipper eller på dansk Karlsvognen. Musikskolen møder de unge 2 steder. I skoler/ daginstitutioner i et forpligtende samarbejde med pædagoger og lærere. I fritiden i et stærkt musisk ungdomsmiljø. For nogle et ungt fritidsmiljø for andre en del af elitemusik konceptet. Musikskolen søger at markere sig nationalt på flere områder indenfor musikpædagogikken og vi er opdateret på it som læringsredskab. Alle Musikskolens medarbejdere arbejder i netværk for at nå optimal faglig og social udvikling. Netværk kan fx være kollegiale, frivillige, uddannelsesnstitutioner, kulturinstitutioner, interesse-organisationer m.m. Musikskolens venteliste skal være en aktiv venteliste. Familier som ønsker at blive en del af musikskolen bliver ikke et nummer men oplever straks at møde musikskolens musiske fællesskab. De mange der søger guitar kan fx blive tilbudt at komme til en guitar lørdag o.lign. 4

5 VÆRDIER Tilhørsforhold Arbejdsglæde Initiativ Kvalitet Musikskolens værdier er Horsens Kommunes medarbejderværdier omsat til Musikskolen. Vi vil dyrke medarbejdernes tilhørsforhold til Musikskolen og give hinanden arbejdsglæde. Vi vil alle tage initiativ til fortsat dynamisk udvikling af Musikskolen og sikre at kvaliteten i vores arbejde kan måle sig med enhver Musikskole i landet. 5

6 Finansiering R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 B2017 Kommunalt tilskud* Statstilskud Sponsorgaver og projektmidler Indtægt fra salg af ydelser til folkeskoler og daginstitutioner Elevbetaling I alt * Opgørelsen af det kommunale tilskud er renset for økonomi til drift af huse, - dvs. Skolegade 7 i Brædstrup og Skolegade 7-9 i Horsens. Sponsorgaver og indtægter fra salg af ydelser til folkeskoler og daginstitutioner er ikke indarbejdet i budgettet for 2017, men der forventes indtægter på niveau med de foregående år Elevbetaling Indtægt fra salg af ydelser til folkeskoler og daginstitutioner Sponsorgaver og projektmidler Statstilskud Kommunalt tilskud* R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 B2017 6

7 Medarbejdere Antal medarbejdere Medarbejdernes sygefravær 4,2% 8% 6,19% 2,83% 1,98% 2,39% at møde alle Cpr-elever tilmeldt Musikskolen (fritid) Aktivitetselever tilmeldt Horsens Musikskole (fritid) 1) Antal elever undervist i folkeskolen og daginstitutioner Faste undervisningsskoler % af målgruppen af 0-25 år (Cpr-elever) (fritid) % i alt af målgruppen (incl. MTA og fritidsundervisning) 5,20% 5,83% 2,85% 2,85% 2,86% 2,84% 7,71% 8,33% 10,10% 12,79% 0-25 årige i alt Kursusforløb i daginstitutioner Koncerter og arrangementer ) Samme elev kan deltage i flere forskellige sammenhænge i Musikskolen (fx gå til soloundervisning OG sammenspil). Eleven vil i dette tilfælde tælle som to aktivitetselever. Soloundervisning er altid i forløb à 36 uger. Sammenspil er oftest også 36 uger. Undervisning for de mindste foregår i 32 uger. Babyhold i 8 uger. 7

8 Hvad spiller eleverne på? (Største instrumentgrupper) Største instrumentgrupper Klaver Guitar Trommer Fra 0-9 år Sammenspil Holdundervisning års hold Instrumentbeg.hold

9 Orkesterinstrumenter Violin Bratsch Cello Kontrabas Tværfløjte Klarinet Saxofon Trompet Trækbasun I alt Baryton Tuba Blokfløjte Elbas Solosang I alt

10 Arrangementsoversigt 2016 Demokratisk Computermusik i KUBEN 16. januar 2016 Guitar-Bas Dag 16. januar 2016 Klassisk Matiné i Vor Frelsers Kirke 16. januar 2016 Talent Ø Improvisationsdag 16. januar 2016 Koncert for Stensballe elever i Galaksen 28. januar 2016 Sammenspilsdag i Brædstrup 30. januar 2016 Klassisk Matiné i Klosterkirken 30. januar 2016 Horsens All Stars 30. januar 2016 Natmaskinen spiller på Kulisselageret 2. februar 2016 Talent Ø Kammermusikdag 6. februar 2016 Fastelavnsfest 7. februar 2016 Banddøgn for Per Zeebergs Rockbands 20. februar 2016 Koncert for Sangskrivere 24. februar 2016 Talent Ø Blæserdag 27. februar 2016 GALLA 6. marts 2016 Undervisning i KUBEN 8. marts 2016 Unge spiller klassisk 11. marts 2016 Steinway-festival 12. marts 2016 Talent Ø Vokaldag 12. marts 2016 Horsens Strygerne og Horsens Musikanterne spiller til orkesterfestival 13. marts 2016 Suzuki klaverkoncert 15. marts 2016 Infomøde om Musikerlinjen 15. marts 2016 Rock i Kulissen 15. marts 2016 Tilmeldingsfrist til Musikerlinjen 17. marts 2016 Matiné i Brædstrup 17. marts 2016 Lav dit eget påskeæg 17. marts 2016 Optagelsesprøve til Musikerlinjen 30. marts 2016 Blæserstævne i Silkeborg 2. april 2016 Horsens Strygerne og Horsens Musikanterne giver skolekoncerter 7. april 2016 Talent Ø Guitardag 9. april 2016 Informationsaften om talentundervisning 12. april 2016 Matiné koncert i Sønderbro Kirke 16. april 2016 Reklametur - Brædstrup 20. april 2016 Reklamekoncerter på Brædstrup Musikskole 27. april 2016 Black Birds spiller skolekoncerter 28. april 2016 Skolekoncerter med Spilop'erne 28. april 2016 Sidste frist for tilmelding til talentspire og talentlinje 29. april 2016 Dansens dag i Horsens 30. april 2016 Ballet forårsopvisning 1. maj 2016 Forårskoncert på Hovedgård skole 3. maj 2016 Optagelsesprøve for talentlinien og spireholdet 13. maj 2016 Natmaskinen spiller på Kulisselageret 13. maj 2016 Forårskoncert på Østbirk skole 17. maj 2016 Årsprøve Talentelever 17. maj 2016 Spilop'erne giver koncert i Djurs Sommerland 22. maj 2016 Koncert i Kulisselageret med Sax Mania og Musikskolens Big Band 22. maj 2016 Cowboykoncert med Gretes Musikværksted 24. maj 2016 Sommer-Suzuki-klaver-koncert 24. maj 2016 Sidste ordinære undervisningsdag denne sæson 27. maj 2016 Horsens Musikanterne og Orkesterspirerne spiller til Havnens dag Black Birds, Wanna Be og Musikskolens big band spiller koncerter ved havnens dag, 28. maj maj 2016 Black Birds og Wanna Be spiller ved Rabbit Hole Festivalen 28. maj

11 Sommerkoncert i Torsted 30. maj 2016 Forårskoncert i Gedved 30. maj 2016 Forårskoncert med Pop-Up, Sing It Up og sangsolister 31. maj 2016 Sommerkoncert i Galaxen 31. maj 2016 Forårskoncert for Beriths, Kenneths og Martins elever 1. juni 2016 Forårskoncert på Bankagerskolen 1. juni 2016 Forårskoncert i Søvind 2. juni 2016 Natmaskinen spiller til Byskolefestival 3. juni 2016 Spilop'erne spiller til byfest i Hovedgård 4. juni 2016 Natmaskinen spiller på Ambassaden i Aarhus 4. juni 2016 Forårskoncert for guitarister fra Stensballeskolen 6. juni 2016 MTA sommerkoncert Østerhåbskolen - i Torstedhallen 14. juni 2016 MTA sommerkoncert i Lunden 15. juni 2016 Åbent hus på Kulturstationen 18. juni 2016 Balletskolen på tur til Ringkøbing - se Blue Lake Ballet 19. juni 2016 Big Bandet underholder ved Skt. Hans aften 23. juni 2016 Spilop'erne spiller til sidste skoledag 24. juni 2016 Besøg fra Blue Lake 3. juli 2016 Blue Lake Jazz Band spiller i Kuben 4. juli 2016 Blue Lake Jazz Band, Big Bandet og Wanna Be giver koncert 5. juli 2016 Sæsonstart 18. august 2016 øvecamp med Spilop'erne 2. september 2016 Horsens Strygerne og Big Bandet spiller ved Horsens Ny Teaters jubilæum 10. september 2016 Wanna Be spiller i Kuben 1. oktober 2016 Horsens Strygerne, Det lille Orkester, på strygerstævne 8. oktober 2016 De klassiske ballethold holder åben prøve 12. oktober 2016 Big Bandet giver koncert i Lundum Kirke 30. oktober 2016 Spil Dansk uge 31. oktober 2016 Spil Dansk i Forum 31. oktober 2016 Spil Dansk koncert med Violinspirer og orkesterspirer 1. november 2016 Syng Dansk på Kulisselageret 1. november 2016 SPIL-DANSK-koncert på Horsens Bytorv med Horsens Musikanterne 2. november 2016 Andespil 3. november 2016 Åbent hus på Kulturstationen 4. november 2016 Sangelever synger i Kuben 4. november 2016 Natkirkekoncert med stygere 4. november 2016 Generalforsamling i musikskolens støttekreds 9. november 2016 Guitar-bas dag 12. november 2016 Fælleskoncert med Talentlinje-elever og elever fra MGK, Aarhus 22. november 2016 Saxofonworkshop 23. november 2016 Rock i Kulissen 23. november 2016 Skøjtebanen åbner - BigBandet spiller op til isdans 25. november 2016 Klaverkoncert på biblioteket 26. november 2016 Spilop`erne spiller til Juletræsfest 26. november 2016 Julekoncert i Vor Frelsers Kirke 3. december 2016 Julekoncert i Hovedgård Hallen 10. december 2016 Julesangaften i Søvind 12. december 2016 Guitarjulekoncert 14. december 2016 Musikskolens store juletræsfest 15. december 2016 Julebus-tur med Wanna Be, Pop Up og Saxmania 16. december 2016 Julesangkoncert på Østerhåbskolen i Torsted 18. december 2016 Julekoncert i Hovedgård 20. december 2016 Ballet/dans opvisning på Horsens Ny Teater 21. december 2016 Arrangementer med fed skrift er offentlig tilgængelige. Udover de listede arrangementer er der en lang række af forestillinger på de enkelte folkeskoler, der er med i projektet Musik Til Alle! 11

12 Horsens Kommune Musikskolen Skolegade Horsens Tlf MUSIKSKOLEN Fotos: Ole Olsen/Musikskolen

Resultatberetning 2015

Resultatberetning 2015 Resultatberetning 2015 MUSIKSKOLEN Resultatberetning for 2015 Musikskolen har i 2015 fastholdt sit aktivitetsniveau hvilket vil sige: 91 koncerter og arrangementer i musikskoleregi 1100 elever undervises

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 MUSIKSKOLEN Indhold Mission...3 Vision...3 Værdier...3 Resultatberetning for 2014...4 Den levende by...5 kunst, kultur og bevægelse i byrummet..5 Kant og kvalitet eksperimenterende

Læs mere

Resultataftale Webudgave HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale Webudgave HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2014 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2014. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen deltager i Middelalderfestivalen. Musikskolen afvikler 2 lærerkoncerter. Musikskolen

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Prisen som Årets Musikskolekommune 2010 overrækkes til Kulturudvalgsformanden. Plænen Tivoli juni 2010 Indsatsområder 2011. Creative Academy Musikskolen vil arbejde

Læs mere

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2012 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2012 Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen vil arbejde med at øge sin synlighed bl.a. ved at lave flere arrangementer

Læs mere

Musikskolens virksomhedsplan Resultatmål Resultatopgørelse Nøgletal Statistik 2007.

Musikskolens virksomhedsplan Resultatmål Resultatopgørelse Nøgletal Statistik 2007. Musikskolens virksomhedsplan 2008 Resultatmål 2008. Resultatopgørelse 2007. Nøgletal 2007. Statistik 2007. 1. Resultatmål 2008 - Vi skal have alle med Strategisk mål Indsats 2008 Forventet resultat Horsens

Læs mere

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Velkommen i Horsens Musikskole år 2011-2012 Musik er fællesskab. Jørn Steffensen, Musikskoleleder I musikskolen lærer du at spille og synge

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Til forældrene Hermed information om musikvalgfag på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2009 / 2010. Undervisningen i alle instrumenter foregår på Sct. Ibs Skole, men da

Læs mere

Velkommen til Den Kreative Skole

Velkommen til Den Kreative Skole Velkommen til Den Kreative Skole Jeg vil gerne byde velkommen til Den Kreative Skoles nye sæson 2018/2019. Vi vil hermed præsentere en bred palet af tilbud til den enkelte elev med mulighed for individuel

Læs mere

Bilag til udviklingsplan Fakta om Faxe Musikskole

Bilag til udviklingsplan Fakta om Faxe Musikskole Bilag til udviklingsplan 2018-21 Fakta om Faxe Musikskole Faxe Musikskoles formål ifølge vedtægterne 2. Formål Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004 Rapport om musikskolevirksomheden 2004 Indhold 3 Indledning 4 Sæsonlængde 4 Organisationsform 5 Eleverne 5 Aldersfordeling 6 Instrumentfordeling 10 Ventelister 11 Sammenspil 12 Lokaler 12 Samarbejdet med

Læs mere

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole.

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole. SÆSONPROGRAM 2017-2018 kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ MARIAGERFJORD KULTURSKOLE MUSIK BØRN OG UNGE MUSIKALSK BABYLEGESTUE Her bliver din babys musiske, sproglige

Læs mere

Yngste aldersgruppe, der tilbydes undervisning førskole elever medregnet:

Yngste aldersgruppe, der tilbydes undervisning førskole elever medregnet: KLADDE TIL INDBERETNING AF STATISTIK FOR MUSIKSKOLER Skal ikke indsendes! Indberetning skal ske digitalt Almindelige oplysninger 1. Almindelige oplysninger Musikskolens navn - adresse - postnr/by - tlf.numre

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2018-2019 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2018-2019. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

kulturskolen Musik Billedkunst drama Da n s SÆSONPROGRAM Kulturfag for alle TILMELDING 16. APRIL - 9. MAJ 2018 mariagerfjordkulturskole.

kulturskolen Musik Billedkunst drama Da n s SÆSONPROGRAM Kulturfag for alle TILMELDING 16. APRIL - 9. MAJ 2018 mariagerfjordkulturskole. SÆSONPROGRAM 2018-2019 kulturskolen Kulturfag for alle Musik Billedkunst drama Da n s TILMELDING 16. APRIL - 9. MAJ 2018 MARIAGERFJORD KULTURSKOLE MUSIK BØRN, UNGE OG VOKSNE Det skal være sjovt at gå til

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2017-2018 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2017-2018. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

KOLDING MUSIKSKOLE VISIONS- OG HANDLEPLAN

KOLDING MUSIKSKOLE VISIONS- OG HANDLEPLAN 2018-28 VISIONS- OG HANDLEPLAN V E R D E N S B E D S T E M U S I K S K O L E F O R D I G 2 3 Kolding Musikskoles Visions- og Handleplan...... er en ambitiøs vision der understøtter Kolding Kommunes samlede

Læs mere

AABENRAA MUSIKSKOLE STRATEGI

AABENRAA MUSIKSKOLE STRATEGI AABENRAA MUSIKSKOLE STRATEGI 2018-2021 MISSION: Musikskolen vil være kendt som Aabenraa Kommunes musikalske fyrtårn. VISION: Vi vil være musikskole for alle kommunens borgere med særligt fokus på børn

Læs mere

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder.

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Rødovre Musikskoles undervisning foregår mange steder, og undervisningsstederne er jævnt fordelt rent geografisk og dækker størstedelen

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2016/17

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2016/17 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2016/17 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Sokkelundlille Børnekulturhus Utterslev Skole Korsager

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Konservatoriets kantine på 5. etage holder åbent fra kl. 13.00-15.00 og vil i dagens anledning servere familievenlig mad.

Konservatoriets kantine på 5. etage holder åbent fra kl. 13.00-15.00 og vil i dagens anledning servere familievenlig mad. Musik til livet Velkommen til en dag, hvor Aarhus Musikskole vil fylde Musikhuset Aarhus og Det Jyske Musikkonservatoriums lokaler med aktiviteter fra morgen til aften. Her er chancen for at høre musik

Læs mere

Vision og indsatsområder 2011/2012

Vision og indsatsområder 2011/2012 Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,

Læs mere

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed SKANDERBORG MUSIKSKOLE infofolder til forældre og elever 2009/10 Velkommen til Velkommen til I denne folder finder du de fleste grundoplysninger om, men hvis der er noget du er i tvivl om. Så skal du ikke

Læs mere

giv dit barn en gave for livet

giv dit barn en gave for livet Spillelyst giv dit barn en gave for livet Musik er sundt for sjælen Alle ved hvad musik kan gøre ved os. Den kan gøre os glade, den kan få os til at gyse, den kan vække minder, den kan få os til at danse,

Læs mere

Anderledes Uge på Musikskolen

Anderledes Uge på Musikskolen Anderledes Uge på Musikskolen Vær med når musikskolen laver Anderledes Uge fra den 9.-17 marts. Der er ikke almindelig undervisning i denne uge. Til gengæld sker der en masse andre spændende aktiviteter

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Skovens Børn. Undervisningsprogram 2019/2020

Skovens Børn. Undervisningsprogram 2019/2020 Skovens Børn Undervisningsprogram 2019/2020 Velkommen til Skovens Børn Skovens Børn tilbyder sine medlemmer fritidsundervisning i musik, sang og dans etc. Aktivitetstilbuddene varierer fra år til år, afhængigt

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

Musikundervisning efter skolen på skolen

Musikundervisning efter skolen på skolen Musikundervisning efter skolen på skolen Sankt Petri Musikskole har gjort det til sin opgave, at finde, vække og fremme musikalske interesser og talenter hos den enkelte elev. Elevernes motivation skal

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2005

Rapport. om musikskolevirksomheden 2005 Rapport om musikskolevirksomheden 2005 Indhold 3 Indledning 5 Sæsonlængde 5 Organisationsform 6 Eleverne 8 Aldersfordeling 9 Instrumentfordeling 12 Ventelister 13 Sammenspil 13 Lokaler 14 Samarbejdet med

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Kulturskolen

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Kulturskolen Punkt 3. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Kulturskolen 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i det videre

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Korsager Skole Sokkelundlille Børnekulturhus Brønshøj

Læs mere

Resultatberetning for 2015

Resultatberetning for 2015 beretning for KOMEDIEHUSET Indhold Brand...3 Mission...3 Vision...3 beretning for...4 Opgørelse over implementeringsgraden af Strategiske mål for...6 Nøgletal...7 Forsidefoto: Levende billeder på Fængslet

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7. 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2016 optager

Læs mere

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om musikskolens kommende arrangementer, om aktuelle Bazartilbud og om to Summer Camps.

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om musikskolens kommende arrangementer, om aktuelle Bazartilbud og om to Summer Camps. Sæson 2015/16 Volume 3 Nyhedsbrev Februar Indhold Vinterhilsen...1 Mød tre af underviserne...2 Vil du forandre noget?...3 Kommende arrangementer.4 Om Rock Chok...5 Nyt om sommerskole: MUSIC & ARTS i Sløjfen...5

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM 2009-2010 VELKOMMEN! Favrskov Musikskole tilbyder musikundervisning for alle mellem 0 og 25 år, med bopæl i Favrskov Kommune. Vi har 27 dygtige lærere, som er parate til

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2013/14

KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2013/14 i kalvehallen KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2013/14 Erhvervslivet skriger på kreative mennesker. Dem laver vi på Musikskolen. Har du ikke din egen tværfløjte, kan du leje en på musikskolen. Undervisningsskoler

Læs mere

Skanderborg Musikskole - En samarbejdspartner i hverdagen! www.skanderborgmusikskole.dk

Skanderborg Musikskole - En samarbejdspartner i hverdagen! www.skanderborgmusikskole.dk Skanderborg Musikskole - En samarbejdspartner i hverdagen! www.skanderborgmusikskole.dk Sæson 08/09 Skanderborg Musikskole er kommunens tilbud til børn og unge, der gerne vil dygtiggøre sig indenfor musikken.

Læs mere

virksomhedsplan

virksomhedsplan 2018-2019 virksomhedsplan Grafisk design: vandand design Denne virksomhedsplan for 2018/2019 er udarbejdet af musikskolens leder. Virksomhedsplanen er dels et øjebliksbillede af musikskolen dels et blik

Læs mere

Talentklasser i musik. Haderslev Kommune

Talentklasser i musik. Haderslev Kommune Talentklasser i musik Haderslev Kommune Organisation Haderslev Musikskole - Kommunal institution - Kultur og fritid - Leder: Jesper Ry - Bestyrelse - 1200 elever (inkl. folkeskoleprojekter) - 30 lærere

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Med udgangspunkt i musikskolebestyrelsens strategi følger her en økonomisk redegørelse for udmøntning af mål i strategiperioden. Investeringerne

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

MUSIKSKOLELEDER HERNING MUSIKSKOLE

MUSIKSKOLELEDER HERNING MUSIKSKOLE MUSIKSKOLELEDER HERNING MUSIKSKOLE Ny leder til er en selvejende institution med egen, moderne bygning med gode faciliteter. Vi er centralt placeret i Herning bymidte i et inspirerende, kulturmiljø med

Læs mere

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum 2019 2020 2021 2022 Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering

Læs mere

Bilag 1. 1.Område udvikling af Musik & Billedskolen

Bilag 1. 1.Område udvikling af Musik & Billedskolen Bilag 1 1.Område udvikling af Musik & Billedskolen Det er værdifuldt at Musik & Billedskolen kontinuerligt er i dynamisk udvikling, med fokus på flg. områder Mangfoldighed i undervisningstilbud Kompetenceudvikling

Læs mere

INfoRMATIONS folder. forældre og elever

INfoRMATIONS folder. forældre og elever INfoRMATIONS folder til forældre og elever JANUAR 2011 VELKOMMEN TIL SKANDERBORG MUSIKSKOLE I denne folder findes de fleste grundoplysninger om Skanderborg Musikskole. Skanderborg Musikskole har omkring

Læs mere

!! !! PRESSEMEDDELELSE JANUAR 2015. Blæsere puster liv ind i den understøttende undervisning Hvordan favner man nye begreber som Åben Skole og Understøttende Undervisning, som den nye Folkeskolereform

Læs mere

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II Formål Vi på Den Kreative Skole ser frem til at være med til at styrke kreativiteten ude på folkeskolerne i Fredericia: dér, hvor børnene er. Vi glæder

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 1 Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2015-2016 2 Aftalekontrakt 2015 og 2016 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. og 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2019 optager

Læs mere

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD Musik kræver ikke bare musikinstrumenter men også nogen, der har lært at spille på dem. Fra 1. januar 2007 er det er lovkrav, at alle kommuner har en musikskole.

Læs mere

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer.

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer. Notat Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning Dato: 8. januar 2014 Sagsnummer.: 17.00.00-G01-1-13 1. Om den åbne skole Intentionen med den

Læs mere

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 5. Der afholdes ÅBENT HUS i Favrskov Musikskole. i Kulturhus Sløjfen i Hadsten. Alle er velkomne!

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 5. Der afholdes ÅBENT HUS i Favrskov Musikskole. i Kulturhus Sløjfen i Hadsten. Alle er velkomne! Kære elever og forældre, Her får du de seneste nyheder fra musikskolen. I denne udgave kan du læse om bl.a. Summer Camp i uge 27, Åbent Hus på lørdag, tilmelding til sæson 2014/15, datoer for sommerkoncerter

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2013-2014

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2013-2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2013-2014 2 Aftalekontrakt 2013 og 2014 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Børnekulturdag. 19. november ÅBENT HUS FRA KL Læs mere på

Børnekulturdag. 19. november ÅBENT HUS FRA KL Læs mere på ÅBENT HUS FRA KL. 10-16 Læs mere på www.horsens.dk/kamæleon Børnekulturdagen er et samarbejde mellem Horsens Kommunes Kultur- og Eventafdeling, Billedskolen, Musikskolen, Komediehuset og Levende Musik

Læs mere

Fredensborg Musikskole. - Spil dig ind i fællesskabet

Fredensborg Musikskole. - Spil dig ind i fællesskabet Fredensborg Musikskole Fredensborg Musikskole - Spil dig ind i fællesskabet Fredensborg Musikskole Fredensborg Musikskole - Spil dig ind i fællesskabet En verden fuld af musik Musikskolen handler ikke

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2008/09 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Musikskolen glæder sig...... til at få nye medspillere Den 18. februar startede Odder Musikskole undervisningen i splinternye

Læs mere

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 3

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 3 Kære elever og forældre, Foråret nærmer sig og her i musikskolen glæder vi os over at kunne byde på en buket med nyheder om de kommende måneder - men også om næste sæson 14/15, hvor vi har nye, spændende

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2009/10 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Velkommen til sæson 2009/2010 Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn og unge i Odder Kommune. Tilbuddene

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2017/18

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2017/18 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2017/18 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Korsager Skole Sokkelundlille Børnekulturhus Brønshøj

Læs mere

Musiktalenter skal brande kommunen

Musiktalenter skal brande kommunen Musiktalenter skal brande kommunen Hedensted Kommune vil gerne være kendt for at satse på musikken. Tørring Skole og Hedensted Musikskole skal folde drømmen ud med projektet Musik Talent Tørring. Af Jakob

Læs mere

Beretning for BESTYRELSEN På valgmødet den 30. november 2017 valgtes medlemmer til bestyrelsen, der konstituerede sig således:

Beretning for BESTYRELSEN På valgmødet den 30. november 2017 valgtes medlemmer til bestyrelsen, der konstituerede sig således: Beretning for 2018 1. BESTYRELSEN På valgmødet den 30. november 2017 valgtes medlemmer til bestyrelsen, der konstituerede sig således: Henrik Sevaldsen Allan Larsen Johan Dyssel Morten Rask Madsen Jørgen

Læs mere

Resultatberetning for 2014

Resultatberetning for 2014 beretning for KOMEDIEHUSET Indhold Brand...3 Mission...3 Vision...3 beretning for...4 Opgørelse over implementeringsgraden af Strategiske for...6 Nøgletal...8 2 Dramatisk begravelse til Middelalderfestival

Læs mere

Musikskolebestyrelse Mødedato: Torsdag den 22. maj 2014

Musikskolebestyrelse Mødedato: Torsdag den 22. maj 2014 REFERAT Musikskolebestyrelse Mødedato: Torsdag den 22. maj 2014 Mødested: Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Lærerværelset, Vojens Kultur og Musikhus Annie Christensen, Jakob Karlsson,

Læs mere

GMnyt 1. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 maj 2018

GMnyt 1. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 maj 2018 GMnyt 1 Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 maj 2018 Nu er det forår Og dermed nærmer sæsonen i Musikskolen sig sin afslutning. Det betyder, at der er mange afslutningskoncerter både på folkeskolerne

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2019/20

KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2019/20 KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2019/20 Velkommen til Københavns Musikskole Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 a r. Pa Musikskolen underviser

Læs mere

Musikskolen i Frederikshavn Kommune

Musikskolen i Frederikshavn Kommune Musikskolen i Frederikshavn Kommune Nyhedsbrev, juni 2016 Sommerhilsen Selv om vejret endnu ikke varsler sommer, så viser kalenderen, at vi med hastige skridt nærmer os sommerferien. Det betyder at nogle

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2018/19

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2018/19 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2018/19 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Korsager Skole Sokkelundlille Børnekulturhus Brønshøj

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. 1 Bilag 1 - Overførsel 2018-19 drift Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomi- og Erhvervsudvalget 58.274.922 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.432.341 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Forord Virksomhedsplan 2013 er en gennemgribende justering af Virksomhedsplan 2012.

Forord Virksomhedsplan 2013 er en gennemgribende justering af Virksomhedsplan 2012. Virksomhedsplan 2013 Forord Virksomhedsplan 2013 er en gennemgribende justering af Virksomhedsplan 2012. I det følgende beskrives både det daglige liv på Musikskolen, udvalgenes arbejde og drømmene om

Læs mere

På valgmødet den 15. november 2016 valgtes medlemmer til bestyrelsen, der konstituerede sig således:

På valgmødet den 15. november 2016 valgtes medlemmer til bestyrelsen, der konstituerede sig således: Beretning for 2017 1. BESTYRELSEN På valgmødet den 15. november 2016 valgtes medlemmer til bestyrelsen, der konstituerede sig således: Henrik Sevaldsen Allan Larsen Johan Dyssel Silke Møller Larsen Jørgen

Læs mere

Rapport om musikskolevirksomheden 2006

Rapport om musikskolevirksomheden 2006 Rapport om musikskolevirksomheden 2006 Kunststyrelsen Musikcentret H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Indhold 3 Indledning 5 Sæsonlængde 5 Organisationsform 6 Eleverne 8 Aldersfordeling 9 Instrumentfordeling

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Kulturskole Aftale 2012/13

Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Kulturskole Aftale 2012/13 Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Kulturskole Aftale 2012/13 Aftale for 2012/13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF KULTURSKOLEOMRÅDET... 3 MÅLSÆTNINGER OG INDSATSOMRÅDER 2012/13... 6 ÅRSHJUL...

Læs mere

2010 Velkommen. Søndag d. 21. marts kl. 11.00-19.30. Det Jyske Musikkonservatorium. Århus Musikskoles Festival

2010 Velkommen. Søndag d. 21. marts kl. 11.00-19.30. Det Jyske Musikkonservatorium. Århus Musikskoles Festival KISS 2010 Velkommen For 3. gang udgør Studenterhus Århus rammerne for Århus Musikskoles festival KISS. Dagen igennem vil huset summe af liv, og de stemningsfulde lokaler Vejerboden og Pakhuset vil lægge

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

TALENTKLASSER MUSIK. Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger?

TALENTKLASSER MUSIK. Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger? TALENTKLASSER MUSIK Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger? Starter du i 7. 8. eller 9. klasse august 2017? Vil du gå i skole sammen

Læs mere

GJELLERUPSKOLEN KOR GUITAR SAMMENSPIL SKOLEORKESTER

GJELLERUPSKOLEN KOR GUITAR SAMMENSPIL SKOLEORKESTER GJELLERUPSKOLEN KOR GUITAR SAMMENSPIL SKOLEORKESTER KOR 2 2. kl. Det bliver ikke jul i Gjellerup, før 2. klassernes korsangere har gået Luci-optog! Igen i år er 2. klasses kor et julekor. Det betyder,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Det Danske Suzuki Institut.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Det Danske Suzuki Institut. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Det Danske Suzuki Institut 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Det Danske Suzuki Institut.

Læs mere

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA PROGRAM Skoleåret 2010-11 Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA KLAR TIL SÆSONSTART I KULTURFORENING! Bordings Kulturforening byder alle velkommen til

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt: Musikløft et samarbejde mellem Måløvhøj Skole og Ballerup Musikskole

Ansøgning om midler til projekt: Musikløft et samarbejde mellem Måløvhøj Skole og Ballerup Musikskole Formand Peter Als Børne-og Skoleudvalget Ansøgning om midler til projekt: Musikløft et samarbejde mellem Måløvhøj Skole og Ballerup Musikskole Vi fremsender hermed ansøgning til Børne-og Skoleudvalget

Læs mere

KULTURSKOLEN SÆSON 2016-17 MUSIK BALLET TEATER BILLEDKUNST

KULTURSKOLEN SÆSON 2016-17 MUSIK BALLET TEATER BILLEDKUNST KULTURSKOLEN SÆSON 2016-17 MUSIK BALLET TEATER BILLEDKUNST MUSIK MUSIK GIVER UNIVERSET EN SJÆL. DEN GIVER SIN- DET VINGER, FANTASIEN FLUGT, ALVOREN CHARME, OG DEN GIVER MUNTERHED OG LIV TIL ALT. PLATON.

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole MUSIKKLASSER HVAD ER MUSIKKLASSER? Musik hele ugen Musikklassen er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2015 optager

Læs mere

ANSØGNING TIL MUSIKPULJEN BLANKETNR:10968

ANSØGNING TIL MUSIKPULJEN BLANKETNR:10968 1 - Rabbit Hole Festival, ansøgning om tilskud ANSØGNING TIL MUSIKPULJEN 2017 - BLANKETNR:10968 INFORMATIONER Historik: 26-08-2016 22:25 Arbejdsgang startet af System 05-09-2016 12:14 Udfyldt af Julie

Læs mere