DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm"

Transkript

1 ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen

2 Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5 Valg af station - DAB...6 Sekundære serviceenheder - DAB...7 Display-måder - DAB...7 Sådan finder du nye stationer - DAB...9 Manuel tuning - DAB...10 Signalstyrke-display - DAB...10 Dynamic Range Control (DRC) - DAB...11 Betjening af din radio - FM auto-tuning...1 Manuel tuning - FM...13 Display-måder - FM...14 Forindstilling af stationer...15 Genkald af en forindstillet station...16 Indstilling af alarmer...17 Annullering af alarmer...19 Sådan ser du alarmindstillinger...0 Snooze-funktion...0 Sleep-funktion... Manuel indstilling af uret...3 Tilbagevenden til automatisk urindstilling...5 Ur-display...6 Display med baggrundsbelysning...6 Software-version...6 Nulstilling af system...7 Høretelefonsindgang...8 USB-stik til opgradering af software...9 Advarsler...30 Specifikationer...31 Kredsløbsfunktioner...31 Bemærkninger...3 Garanti

3 Kontrolknapper (Top) Snooze-knappen. Vælger-knappen 3. Tuning Opad - knappen 4. Tuning Nedad - knappen 5. Forindstillings-knappen Sleep-knappen 7. Alarm-knappen 8. Lysdæmperknappen 9. Menu / Display - knappen 10. Funktionsknappen 11. Lydstyrke Op - knappen 1. Lydstyrke Ned - knappen 13. Tændt / Standby - knappen 14. LCD-display

4 Kontrolknapper (Bagsiden) DAB / FM kabelantenne 16. Højttaler 17. USB-indgang 18. Høretelefonsindgang 3

5 Brug af clockradioen for første gang 1. Placér din clockradio på en plan overflade.. Træk antennekablet på bagsiden af din clockradio helt ud. Anbring din kabelantenne på en sådan måde, at den er så langt udstrakt som muligt enten over eller under radioen. 3. Sæt stikket fra hovedledningen ind i en almindelig stikkontakt for tænd for stikkontakten. Displayet viser ROBERTS i nogle få sekunder og går derefter over til at vise SCANNING. Samtidigt skanner radioen efter de tilgængelige DAB-radiostationer. Efter kort tid vil den aktuelle tid vises i displayet. 4. Hvis ingen stationer kan findes, viser displayet NO CLOCK. Det kan være nødvendigt at flytte din clockradio til et sted med bedre radiosignal. Herefter bør du udføre en skanning for at finde stationerne, som beskrevet på side 9. VIGTIGT: Stikket på hovedledningen bruges til at forbinde clockradioen med hovedstikkontakten. Hovedstikkontakten, som anvendes til radioen, skal være frit tilgængelig under normal brug. For at kunne frakoble clockradioen fra hovedstikket fuldstændigt skal hovedstikket tages helt ud af stikkontakten. Tegn, der vises på LCD-displayet, angiver, at clockradioen er tilsluttet og får strømforsyning fra hovedstikkontakten. 4

6 Betjening af din clockradio 1. Tryk på On/Standby knappen for at tænde for din clockradio. Displayet viser TUNING i et par sekunder. Første gang radioen tændes, vil den være i DAB-tilstand. Efter hver anvendelse vil radioen huske den funktion, der bliver brugt, og derefter tænde i den samme funktion, næste gang den bliver brugt. 1. Hvis clockradioen har været brugt før, vil den sidst hørte station vælges. 3. Hvis det er første gang, clockradioen bruges, så vil den første station fundet under skanningen blive afspillet. Displayet vil vise navnet på radiostationen. 4. Hvis ingen signaler er til stede, vil OFF AIR vises på displayet, og det kan være nødvendigt at flytte din clockradio til et sted med bedre radiosignal. Herefter bør du udføre en skanning for at finde stationerne, som beskrevet på side 9. Din clockradio har en indikator på displayet til at vise styrken på det DAB-radiosignal, der modtages. Bemærk: Når radioen først tændes, vil lyden være sat til et forholdsvist højt niveau, hvis udsendelsen skulle være meget stille. Efter du har indstillet lyden med knapperne Volume Up eller Down, vil radioen huske den valgte indstilling til næste gang den anvendes. 5

7 Valg af station - DAB 1. Tryk på On/Standby knappen for at tænde for din clockradio. Displayet viser TUNING i et par sekunder.. Tryk på Function-knappen for at vælge DAB-funktionen. Displayet vil vise navnet på den aktuelle radiostation. 3. Tryk på Tuning up- eller Down-knappen for at gennemgå listen over tilgængelige stationer Tryk på Select-knappen, når navnet på den ønskede station vises i displayet, for at vælge stationen. Displayet vil vise TUNING, mens din radio finder den nye station Tilpas Volume knappen til den ønskede indstilling. Bemærk: Hvis displayet viser OFF AIR, efter du har valgt en station, kan det være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre radiosignal

8 Sekundære serviceenheder - DAB 1. Visse radiostationer har en eller flere sekundære servicer tilknyttet. Hvis en radiostation har en sekundær service tilknyttet, vil den sekundære service vises umiddelbart efter den primære service, når du trykker på Tuning Up-knappen. 1. For at vælge den sekundære service, tryk og slip Select-knappen. De fleste sekundære servicer sender ikke hele tiden, og hvis den valgte service ikke er tilgængelig, vil radioen genindstille til den tilhørende primære service. Display-måder - DAB Din radio har en række displaymuligheder, når DAB-funktionen er valgt:- 1. Tryk og slip Menu/Display knappen for at skimme igennem de forskellige valgmuligheder. a. Dato Viser den aktuelle dato. 1 a b. Frekvens og kanal Viser frekvensen og kanalnummeret på den aktuelle DAB-station. b c. Bit-hastighed Viser den digitale lydbit-hastighed på den aktuelle DAB-station. c 7

9 d. Signalfejl Viser den bitfejl-hastighed på den aktuelle DAB-station. d e. Stationsnavn Viser navnet på den radiostation der lyttes til. e f. Scroll-tekst Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. f g. Programtype Det viser, hvilke radiostationer der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv. g h. Multiplex Name Viser navnet på det DAB-multipleks den aktuelle station tilhører. h i. Tid og dag Viser det aktuelle klokkeslæt (4-timers ur) og ugedagen. i 8

10 Sådan finder du nye stationer - DAB En gang imellem, vil en ny DAB-station blive tilgængelig. Eller du kan have flyttet til et andet sted i landet. Derfor kan det være nødvendigt at få din radio til at skanne efter nye stationer Tryk og hold på Menu knappen indtil displayet viser MANUAL.. Tryk på Tuning Up- eller Down-knappen indtil displayet viser SCAN. 3. Tryk og frigiv Select knappen. Din radio vil skanne Bånd III DABkanalerne. Som nye stationer findes, vil stationstælleren på højre side af displayet øge og stationer vil tilføjes listen. 3 9

11 Manuel tuning - DAB Manuel tuning tillader dig at indstille din radio til en særlig DAB-frekvens på Bånd III. Alle nye stationer der bliver fundet, vil blive føjet til listen. Denne funktion kan også anvendes til at optimere antennens eller radioens modtagelse af en bestemt kanal eller frekvens Tryk og hold på Menu knappen indtil displayet viser MANUAL. Tryk og slip Select-knappen for at vælge funktionen manuel tuning.. Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at vælge den ønskede DAB-kanal. Tryk og slip Select-knappen for at stille ind på den valgte frekvens. 3. Hvis et signal er til stede, vil dette blive vist på signalstyrke-displayet. Minimumssignalmarkøren ( ) viser den mindste signalstyrke der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Signalmarkørerne går op og ned, og viser den skiftende signalstyrke, når du justerer antennen eller placeringen af din clockradio. Tryk og slip Select-knappen igen for at vende tilbage til den normale DAB-tuningsfunktion. 1-3 Signalstyrke-display - DAB 1. Tryk og slip Select-knappen for at vise displayet signalstyrke. Minimumssignalmarkøren ( ) viser den mindste signalstyrke der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Signalmarkørerne stiger eller falder, og viser den skiftende signalstyrke, når du justerer antennen eller placeringen af din clockradio.. Tryk og slip Select-knappen for at vende tilbage til det normale radiodisplay. 1, 10

12 Dynamic Range Control (DRC) - DAB DRC-funktionen kan gøre det lettere at høre stille lyde, når din radio bliver anvendt i støjfyldte omgivelser. Der er tre komprimeringsniveauer: DRC 0 Ingen komprimering anvendt. (standard) DRC 1/ Medium-komprimering anvendt. DRC 1 Maksimum komprimering anvendt. 1. Tryk på On/Standby knappen for at tænde for din clockradio. 3. Tryk på Function knappen for at vælge DAB-bånd. 3. Tryk og hold på Menu knappen indtil displayet viser MANUAL. 4,5 4. Tryk på Tuning Up- eller Down-knappen, indtil displayet viser DRC VAL. Tryk herefter på Select knappen. Displayet vil vise den aktuelle DRC-værdi. 4,5 5. Tryk på Tuning Up- eller Down-knappen for at vælge den nødvendige DRC-styrke (standard er 0). 6. Tryk og slip Select knappen for at lagre valget. Displayet vil vende tilbage til det normale radiodisplay. 4,6 Bemærk: Ikke alle DAB-radioudsendelser kan bruge DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke supporterer DRC, så vil radioens DRC-indstilling ikke have nogen effekt. 11

13 Betjening af din radio - FM auto-tuning 1. Træk antennekablet på bagsiden af din clockradio helt ud. Placér antennen så den er så lige som muligt, lodret over eller under radioen.. Tryk på On/Standby knappen for at tænde for din clockradio. 3. Tryk på Function knappen for at vælge FM-bånd. 4. Tryk og hold Tuning Up-knappen inde i 3 sekunder for at få din radio til at søge fra lav frekvens til høj frekvens og stoppe automatisk, når den finder en station med den nødvendige styrke Efter et par sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen af det fundne signal. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, så viser radioen også stationens navn. 4,6 6. Tryk på Tuning Up-knappen og hold den inde som før, for at finde andre stationer Tryk og hold Tuning Down-knappen inde i 3 sekunder for at få din radio til at søge fra høj frekvens til lav frekvens og stoppe automatisk, når den finder en station med den nødvendige styrke. 8. Når enden af FM-båndet er nået vil din radio fortsætte sin tuning fra den modsatte ende af FM-båndet. 9. Juster Volume til den ønskede indstilling. 10. For at tænde for din clockradio trykker du på On/Standby knappen. Bemærk: Hvis din FM-modtagelse ikke er god nok, så prøv at flytte på antennekablet opad eller nedad eller fra side til side. 1

14 Manuel tuning - FM 1. Træk antennekablet på bagsiden af din clockradio helt ud. Anbring din kabelantenne på en sådan måde, at den er så langt udstrakt som muligt enten over eller under radioen.. Tryk på On/Standby knappen for at tænde for din clockradio. 3. Tryk på Function knappen for at vælge FM-bånd. 4. Tryk på Tuning Up- eller Down-knappen for at stille ind på en station. Frekvensen vil ændre sig i trin af 50 khz. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, kan displayet vise stationens navn Når bølgelængdens afslutning er nået, begynder radioen sin tuning fra den modsatte bølgelængdes afslutning Juster Volume til den ønskede indstilling For at tænde for din clockradio trykker du på On/Standby knappen. Hvis din FM-modtagelse ikke er god nok, så prøv at flytte på antennekablet opad eller nedad eller fra side til side. 13

15 Display-måder - FM Din radio har en række displaymuligheder for FM-funktionen:- Radio Date Systemet (RDS) er et system, der videresender hørbar digital information ud over de normale FM radioprogrammer. RDS tilbyder en lang række nyttige funktioner. De følgende er tilgængelige på din clockradio. 1. Tryk og slip Menu/Display knappen for at skimme igennem de forskellige funktioner. 1 a b a. Dato Viser den aktuelle dato. b. Frekvens Viser frekvensen på den radiostation der lyttes til. c c. Stationsnavn Viser navnet på den radiostation der lyttes til. d. Scroll-tekst Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. d e. Programtype Det viser, hvilke radiostationer der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv. e f. Tid og dag Viser det aktuelle klokkeslæt og dag (4-timers ur) Bemærk: Hvis ingen RDS-data er til stede, kan radioen ikke vise information om stationsnavn, scroll-tekst og programtype. f 14

16 Forindstilling af stationer Du kan lagre dine foretrukne DAB og FM radiostationer på den forudindstillede stationshukommelse. Der er 0 hukommelsesindstillinger i din radio, 10 til DAB og 10 til FM. Forindstillede stationer huskes af din radio, hvis der sker en strømafbrydelse. 1 Fremgangsmåden for forindstilling af stationer og brug af dem er den samme for FM og DAB-funktionen, og er beskrevet nedenfor. 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. Tryk på Function knappen for at vælge den ønskede bølgelængde. 3. Stil ind på den ønskede station, som beskrevet tidligere. 4. Tryk og slip Preset knappen Displayet viser f.eks. Empty 1, hvis der ikke er lagret nogen station i den indstilling. 4,6 5. Brug Tuning Up- eller Down-knappen for at vælge det ønskede forindstillede stationsnummer, du ønsker at lagre stationen under. 6. Tryk og hold Preset-knappen inde, indtil displayet f.eks. viser P1 SAVED. Stationen vil lagres under den valgte indstilling. Gentag denne fremgangsmåde for de resterende forindstillinger. 7. Stationer som er forindstillet kan overskrives ved at følge den ovenstående fremgangsmåde

17 Genkald af en forindstillet station 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. Tryk på Function knappen for at vælge den ønskede bølgelængde. 3. Tryk og slip Preset knappen Displayet viser f.eks. Empty 1, hvis der ikke er lagret nogen station i den indstilling. Hvis en station er lagret vil displayet vise enten stationens navn (ved DAB-stationer) eller frekvensen (ved FM-stationer). 4. Tryk på Tuning Up- eller Down-knappen for at vælge den ønskede forindstillede station Tryk på Select knappen. Din clockradio vil stille ind på den valgte forindstillede station lagret i forindstillingshukommelsen

18 Indstilling af alarmer Din clockradio har to alarmer der kan indstilles til at vække dig til DAB, FM-radio, ipod-fil eller bip bip-alarm. Hver alarm kan sættes til at ringe én gang, dagligt, på hverdage eller i weekenden. Alarmerne kan kun indstilles, når din clockradio er tændt. Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 1 minut vil din clockradio automatisk lukke for alarmindstillingen Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. Tryk og slip Alarm knappen. 3. Alarm 1 blinker i displayet. 4. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge det ønskede alarmnummer, 1 eller. 5,6 5. Tryk på Select-knappen for at åbne indstillingen for den valgte alarm. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge ON eller OFF. Hvis OFF vælges vil alle aktuelle indstillinger for den valgte alarm annulleres. 6. Tryk på Select-knappen for at få alarmtimen til at blinke i displayet. 7. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge den ønskede alarmtime. 4,5,7 4,5,7 17

19 8. Tryk på Select-knappen for at lagre timeindstillingen. Minuttallene på alarmen vil nu blinke i displayet. 9. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge det ønskede alarmminut. 8, Tryk på Select knappen for at gå til indstilling af minutter. Alarmdagen vil nu blinke i displayet. 11. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge den ønskede alarmdagsmulighed: Once Daily Weekdays Weekends - Vil kun lyde en gang - Vil lyde hver dag - Vil kun lyde på hverdage - Vil kun lyde i weekenden 9,11 9,11 Hvis alarmen sættes til én gang, fortsæt med trin 1 nedenfor. Ellers gå til trin 18 på næste side. 1. Tryk på Select knappen for at gå til indstilling. Alarmåret vil nu blinke i displayet. 1, Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge alarmåret. 14. Tryk på Select-knappen for at lagre alarmåret. Alarmmåneden vil nu blinke i displayet. 15. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge alarmmåneden. 13,15 13,15 18

20 16. Tryk på Select-knappen for at lagre alarmmåneden. Alarmdagen vil nu blinke i displayet. 17. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge alarmdagen. 16, Tryk på Select knappen for at gå til indstilling. Alarmkilde-muligheden vil nu blinke i displayet. 19. Tryk gentagne gange på Tuning Up eller Down knappen for at vælge den ønskede alarmkilde (DAB, FM, BUZ, ipod). 17,19 0. Tryk på Select-knappen for at lagre alarmindstillingen og vende tilbage til den normale radiofunktion. 17,19 Radioalarmer er vist på displayet med symbolet og det tilsvarende alarmnummer. Bip bip-alarmer er vist på displayet med symbolet og det tilsvarende alarmnummer. 0 Når din clockradio er sat til at vække med radioalarm, vil din clockradio benytte den sidst hørte DAB eller FM-radiostation. Annullering af alarmer 1. Når en alarm lyder, kan den slukkes ved at trykke på On/Standbyknappen. 1 19

21 Sådan ser du alarmindstillinger 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. Tryk på Alarm-knappen for at åbne alarmindstillingen. 3. Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at se alarm 1 eller. 4. Tryk på Select-knappen for at gennemgå alle indstillinger for den valgte alarm. Du kan anvende Tuning Up og Down-knappen til at ændre en hvilken som helst tilstand hvis du ønsker, og anvende Select-knappen for at lagre ændringen. 4 3,4 3,4 Snooze-funktion 1. Når en radio-, ipod- eller bip bip-alarm lyder, kan du ved at trykke på Snooze-knappen slukke alarmen i det valgte antal minutter. Snoozetiden kan indstilles mellem 5 og 0 minutter, i 5-minutters intervaller. Standard-indstillingen er 5 minutter. Når der trykkes på Snooze-knappen under en alarm, vil displayet vise snooze-symbolet. Denne sekvens kan gentages under den 60 minutter lange alarm-periode. 1. For at annullere snooze-funktionen, tryk på On/Standby knappen. 0

22 For at indstille snooze-tiden 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. Tryk og hold på Menu knappen indtil displayet viser MANUAL. 3. Tryk på Tuning Up eller Down knappen indtil CLOCK vises på displayet. Tryk herefter på Select knappen. 4. Tryk på Tuning Up eller Down knappen indtil SNOOZE vises på displayet. Tryk og frigiv Select knappen. SNOOZE05 ses nu i displayet. 5. Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at vælge den ønskede snooze-indstilling på 5, 10, 15 eller 0 minutter. 3,5 3,5 6. Tryk på Select-knappen for at lagre den ønskede snooze-indstilling. Radioen vil forlade menuen muligheder og vende tilbage til det normale radiodisplay. 3,6 1

23 Sleep-funktion Din clockradio kan indstilles til at slukke efter en forindstillet tid er gået. Sleep-indstillingen kan indstilles mellem 5 og 90 minutter, i 5-minutters intervaller. Sørg for at din clockradio er tændt. 1,,5 1. Når din radio er tændt, tryk på Sleep-knappen. SLEEP vises i displayet.. Tryk gentagne gange på Sleep-knappen for at vælge den ønskede tid. Sleep-indstillingen vil øge i 5 minutters intervaller fra 5 minutter op til 90 minutter. Endnu et tryk vil få sleep-indstillingen til at vise OFF, hvilket vil annullere sleep-funktionen. 3. Displayet vil vise sleep-indstillingen og derefter forlade sleepmulighederne. Sleep-symbolet vil vises i displayet. 4. Din clockradio vil slukke når den forindstillede sleep-tid er gået. 5. Tryk på On/Standby-knappen for at annullere sleep-indstillingen og slukke for din radio, inden den valgte tid er gået. Annuller sleep-indstillingen uden at slukke for din radio, ved gentagne gange at trykke på Sleep-knappen, indtil OFF vises i displayet. 5

24 Manuel indstilling af uret Normalt vil din clockradio indstille uret automatisk ved hjælp af DABradiosignalet. Hvis der ikke er noget DAB-signal til stede og du skal indstille uret manuelt, følg venligst vejledningen som vist nedenfor. 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. For at indstille uret, tryk på Menu knappen for at åbne indstillingsmenuen. MANUAL ses nu på displayet. 3. Tryk på Tuning Up eller Down knappen indtil CLOCK vises på displayet. Tryk og frigiv Select knappen Tryk på Tuning Up eller Down-knappen indtil displayet viser MANU CLK. 5. Tryk og slip Select-knappen for at vælge funktionen manuel urindstilling. Timetallene vil blinke i displayet Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at vælge den ønskede time. 7. Tryk og slip Select-knappen for at lagre timevalget. 8. Minuttallene vil nu blinke i displayet. Tryk på Tuning Up eller Downknappen for at vælge det ønskede minut. 3

25 9. Tryk på Select knappen for at gå til indstilling af minutter. Året vil nu blinke i displayet. 10. Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at ændre årstallet efter behov Tryk på Select-knappen for at lagre årsindstillingen. Måneden vil nu blinke i displayet. 1. Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at vælge den ønskede måned. 10, Tryk på Select-knappen for at lagre månedsindstillingen. Dagen i måneden vil nu blinke i displayet. 10, Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at vælge den aktuelle dag. 15. Tryk på Select-knappen for at lagre ur-indstillingen og vende tilbage til det normale radiodisplay. 4

26 Tilbagevenden til automatisk urindstilling 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen. Om nødvendigt, tryk og slip Function knappen for at indstille radioen til DAB-funktion.. Tryk og hold på Menu knappen for at gå ind i indstillingsmenuen. MANUAL ses nu på displayet. 3. Tryk på Tuning Up eller Down knappen indtil CLOCK vises på displayet. Tryk og frigiv Select knappen. 3,4 4. Tryk på Tuning Up eller Down knappen indtil AUTO CLK vises på displayet. Tryk og frigiv Select knappen. 3,4 5. Radioen vil straks stille tiden efter den information den modtager med DAB-udsendelsen. Radioen vil automatisk vende tilbage til normal radio, når tiden er korrekt vist. Bemærk: Hvis du vælger AUTO CLK vil det aktuelle klokkeslæt blive vist. Hvis intet DAB-signal bliver fundet, vises NO DABCK i displayet. Du skal da placere enten radioen eller antennen på en sådan måde, at signalet kan modtages, eller også vende tilbage til manuel funktion (se side 3)

27 Ur-display 1. Når din clockradio står i standby-funktion, vises klokkeslæt og dag. Klokken vises altid i et 4-timers format. Display med baggrundsbelysning 1. For at kunne tilpasse lysstyrken på displayet til rummets belysning, skub Dimmer-knappen på bagsiden af din clockradio for at vælge dæmpningsstyrke på Lav, Middel eller Høj-indstilling. 1 Software-version 1,4 Software-versionSoftware-visningen kan ikke ændres og findes kun som en reference. Sørg for at din clockradio er tændt. 1. Tryk og hold på Menu-knappen. MANUAL ses nu på displayet.. Tryk på Tuning Up eller Down-knappen indtil displayet viser SW VER Tryk på Select knappen. Displayet viser softwareinformationen. 4. Tryk på Menu-knappen for at vende tilbage til normalt radiodisplay. 6

28 Nulstilling af system Hvis din radio ikke fungerer korrekt, eller nogle tal på displayet mangler eller er ufuldstændige, brug den følgende fremgangsmåde. 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. Tryk og hold på Menu knappen. 3. Tryk og slip Tuning Up eller Down-knappen indtil displayet viser FACTORY. Tryk og slip Select-knappen så displayet viser RESET, og tryk derefter på Select-knappen igen. 4. En fuldstændig nulstilling vil udføres. Listen over stationer og forindstillinger vil blive slettet. Alarmer vil blive annulleret og snoozeog sleep-indstillinger vil blive sat til deres standardværdier. Displayet vil vise ROBERTS, og efter nogle få sekunder vil en automatisk skanning efter radiostationer blive udført. Displayet vil vise fremskridtet af stationssøgningen, f.eks. >>>> 18. Nummeret på højre side af displayet er det antal stationer, der er fundet. 3 3 I tilfælde af funktionsfejl på grund af statisk elektricitet, nulstil produktet som vist ovenover for at genoptage normal betjening. Hvis det ikke er muligt at udføre nulstillingen, som vist ovenfor, kan det være nødvendigt at udtage og genindsætte strømkablet. 3 7

29 Høretelefonsindgang En 3,5 mm stereo Høretelefonsindgang er placeret på bagsiden af din clockradio, til brug af enten høretelefoner eller en øresnegl. Ved at sætte stikket i, frakobles den interne højttaler automatisk. VIGTIGT: For høj lydstyrke i øreprop eller høretelefoner kan forårsage tab af hørelsen. 8

30 USB-stik til opgradering af software Efterhånden som der findes opdatering af software, vises der oplysninger om, hvordan du kan opgradere din radio på 9

31 Advarsler Tillad ikke denne clockradio at blive udsat for vand, damp eller sand. Efterlad ikke din clockradio på steder hvor overdreven varme kan forårsage skade, såsom i en parkeret bil hvor varme fra solen kan opbygges selvom den udendørs temperatur ikke føles for høj. Navnepladen er placeret på undersiden af enheden. Din clockradio bør ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen genstande fyldt med væske, såsom vaser, må stilles på clockradioen. Det anbefales at anvende produktet på en sådan måde, at der er en minimumsafstand (10 cm anbefales) til genstande i nærheden for at sikre en god ventilation. Ventilation til produktet bør ikke forhindres ved overdækning af dette eller dets ventilationsåbninger af f.eks. aviser, duge, gardiner osv. Anbring ikke elementer med åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, på produktet. Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet i nærheden af høje temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler eller på vindueskarme i direkte sollys osv. 30

32 Specifikationer Tilslutningskrav Hovedenheder AC 40V 50 Hz Kredsløbsfunktioner Output-effekt Høretelefonsindgang 0,5 Watt 3,5 mm dia Frekvensdækning FM DAB MHz MHz Antennesystem FM Kabelantenne DAB Kabelantenne Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel. 31

33 Bemærkninger 3

34 Bemærkninger 33

35 Garanti Dette apparat er garanteret i 1 måneder fra leveringsdatoen over for den oprindelige ejer imod fabrikationsfejl eller nedbrud af dele, men i henhold til nedennævnte procedure. Såfremt en komponent eller del er defekt i løbet af garantiperioden, vil denne blive repareret eller udskiftet gratis. Garantien dækker ikke: 1. Skader forårsaget af forkert brug.. Konsekventielle skader. 3. Modtagere med fjernede eller ændrede serienumre. Fremgangsmåde: Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor apparatet er købt. Det er muligt at din Roberts forhandler vil kunne tage sig af en given skade hurtigt og effektivt, men skulle det blive nødvendigt vil forhandleren sende produktet tilbage til firmaets serviceafdeling. Disse erklæringer har ikke effekt på køberens lovlige forbrugerrettigheder. 34

36 Issue DA 009 Roberts Radio Limited

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

9A10358400 R-3. DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING

9A10358400 R-3. DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING 9A10358400 R-3 DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING Indholdsf ortegnels Tak fordi du valgte TEAC. Læs denne brugsanvisning grundigt, så du får optimal glæde af apparatet. Læs dette først.....................

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det.

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. SL-D90 Til egne notater DANSK QUICK GUIDE Før ibrugtagning Generelt

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44 Combivox vejledning HMI : 44563 Combivox er et talende ur, der kan indstilles til at fortælle klokken på to forskellige måder: På digital vis eksempel: Kl. er tre:femten. Eller på gammeldags måde eksempel:

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Stereoradio til undermontering

Stereoradio til undermontering Stereoradio til undermontering MEDION LIFE E66226 (MD 84104) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1..Om denne brugsanvisning...2 1.1..Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...2

Læs mere

UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036

UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036 UBC 360CLT Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3036 Indholdsfortegnelse Pakning Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 360CLT... side 4 Opsætning...

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15 DATE: 28 APR 10 MODEL: IFM-15 "DENVER + S" DANISH MANUAL REVISED FOR APPROVAL SIZE: 102 (W) X 136 (H)MM MATERIAL: 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR: BLACK BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION RISK OF ELECTRIC

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Kom godt i gang med Blaze EZ. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang med Blaze EZ. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Blaze EZ 1. Hvad er der i kassen?...1 2. Fysisk beskrivelse...1 2.1. Oversiden...1 2.2. Højre kant...3 2.3. Venstre kant...4 2.4. Nederste kant...4 2.5. Bagsiden...4

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

2-VEJS RADIO DANSK. bælteclip. antenne bagbelyst LCD-display. TÆND- SLUK/LYDSTYRKEknap. TALKknap. batterirum. intercom-stik

2-VEJS RADIO DANSK. bælteclip. antenne bagbelyst LCD-display. TÆND- SLUK/LYDSTYRKEknap. TALKknap. batterirum. intercom-stik DANSK 2-VEJS RADIO MODEL MT-900 antenne bagbelyst LCD-display TÆND- SLUK/LYDSTYRKEknap bælteclip intercomstik TALKknap KANALVÆLGERknapper batterirum LYS/MAKS. RÆKKEVIDDEknap LÅSEflig CALLknap LOCKknap

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere