DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm"

Transkript

1 ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen

2 Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5 Valg af station - DAB...6 Sekundære serviceenheder - DAB...7 Display-måder - DAB...7 Sådan finder du nye stationer - DAB...9 Manuel tuning - DAB...10 Signalstyrke-display - DAB...10 Dynamic Range Control (DRC) - DAB...11 Betjening af din radio - FM auto-tuning...1 Manuel tuning - FM...13 Display-måder - FM...14 Forindstilling af stationer...15 Genkald af en forindstillet station...16 Indstilling af alarmer...17 Annullering af alarmer...19 Sådan ser du alarmindstillinger...0 Snooze-funktion...0 Sleep-funktion... Manuel indstilling af uret...3 Tilbagevenden til automatisk urindstilling...5 Ur-display...6 Display med baggrundsbelysning...6 Software-version...6 Nulstilling af system...7 Høretelefonsindgang...8 USB-stik til opgradering af software...9 Advarsler...30 Specifikationer...31 Kredsløbsfunktioner...31 Bemærkninger...3 Garanti

3 Kontrolknapper (Top) Snooze-knappen. Vælger-knappen 3. Tuning Opad - knappen 4. Tuning Nedad - knappen 5. Forindstillings-knappen Sleep-knappen 7. Alarm-knappen 8. Lysdæmperknappen 9. Menu / Display - knappen 10. Funktionsknappen 11. Lydstyrke Op - knappen 1. Lydstyrke Ned - knappen 13. Tændt / Standby - knappen 14. LCD-display

4 Kontrolknapper (Bagsiden) DAB / FM kabelantenne 16. Højttaler 17. USB-indgang 18. Høretelefonsindgang 3

5 Brug af clockradioen for første gang 1. Placér din clockradio på en plan overflade.. Træk antennekablet på bagsiden af din clockradio helt ud. Anbring din kabelantenne på en sådan måde, at den er så langt udstrakt som muligt enten over eller under radioen. 3. Sæt stikket fra hovedledningen ind i en almindelig stikkontakt for tænd for stikkontakten. Displayet viser ROBERTS i nogle få sekunder og går derefter over til at vise SCANNING. Samtidigt skanner radioen efter de tilgængelige DAB-radiostationer. Efter kort tid vil den aktuelle tid vises i displayet. 4. Hvis ingen stationer kan findes, viser displayet NO CLOCK. Det kan være nødvendigt at flytte din clockradio til et sted med bedre radiosignal. Herefter bør du udføre en skanning for at finde stationerne, som beskrevet på side 9. VIGTIGT: Stikket på hovedledningen bruges til at forbinde clockradioen med hovedstikkontakten. Hovedstikkontakten, som anvendes til radioen, skal være frit tilgængelig under normal brug. For at kunne frakoble clockradioen fra hovedstikket fuldstændigt skal hovedstikket tages helt ud af stikkontakten. Tegn, der vises på LCD-displayet, angiver, at clockradioen er tilsluttet og får strømforsyning fra hovedstikkontakten. 4

6 Betjening af din clockradio 1. Tryk på On/Standby knappen for at tænde for din clockradio. Displayet viser TUNING i et par sekunder. Første gang radioen tændes, vil den være i DAB-tilstand. Efter hver anvendelse vil radioen huske den funktion, der bliver brugt, og derefter tænde i den samme funktion, næste gang den bliver brugt. 1. Hvis clockradioen har været brugt før, vil den sidst hørte station vælges. 3. Hvis det er første gang, clockradioen bruges, så vil den første station fundet under skanningen blive afspillet. Displayet vil vise navnet på radiostationen. 4. Hvis ingen signaler er til stede, vil OFF AIR vises på displayet, og det kan være nødvendigt at flytte din clockradio til et sted med bedre radiosignal. Herefter bør du udføre en skanning for at finde stationerne, som beskrevet på side 9. Din clockradio har en indikator på displayet til at vise styrken på det DAB-radiosignal, der modtages. Bemærk: Når radioen først tændes, vil lyden være sat til et forholdsvist højt niveau, hvis udsendelsen skulle være meget stille. Efter du har indstillet lyden med knapperne Volume Up eller Down, vil radioen huske den valgte indstilling til næste gang den anvendes. 5

7 Valg af station - DAB 1. Tryk på On/Standby knappen for at tænde for din clockradio. Displayet viser TUNING i et par sekunder.. Tryk på Function-knappen for at vælge DAB-funktionen. Displayet vil vise navnet på den aktuelle radiostation. 3. Tryk på Tuning up- eller Down-knappen for at gennemgå listen over tilgængelige stationer Tryk på Select-knappen, når navnet på den ønskede station vises i displayet, for at vælge stationen. Displayet vil vise TUNING, mens din radio finder den nye station Tilpas Volume knappen til den ønskede indstilling. Bemærk: Hvis displayet viser OFF AIR, efter du har valgt en station, kan det være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre radiosignal

8 Sekundære serviceenheder - DAB 1. Visse radiostationer har en eller flere sekundære servicer tilknyttet. Hvis en radiostation har en sekundær service tilknyttet, vil den sekundære service vises umiddelbart efter den primære service, når du trykker på Tuning Up-knappen. 1. For at vælge den sekundære service, tryk og slip Select-knappen. De fleste sekundære servicer sender ikke hele tiden, og hvis den valgte service ikke er tilgængelig, vil radioen genindstille til den tilhørende primære service. Display-måder - DAB Din radio har en række displaymuligheder, når DAB-funktionen er valgt:- 1. Tryk og slip Menu/Display knappen for at skimme igennem de forskellige valgmuligheder. a. Dato Viser den aktuelle dato. 1 a b. Frekvens og kanal Viser frekvensen og kanalnummeret på den aktuelle DAB-station. b c. Bit-hastighed Viser den digitale lydbit-hastighed på den aktuelle DAB-station. c 7

9 d. Signalfejl Viser den bitfejl-hastighed på den aktuelle DAB-station. d e. Stationsnavn Viser navnet på den radiostation der lyttes til. e f. Scroll-tekst Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. f g. Programtype Det viser, hvilke radiostationer der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv. g h. Multiplex Name Viser navnet på det DAB-multipleks den aktuelle station tilhører. h i. Tid og dag Viser det aktuelle klokkeslæt (4-timers ur) og ugedagen. i 8

10 Sådan finder du nye stationer - DAB En gang imellem, vil en ny DAB-station blive tilgængelig. Eller du kan have flyttet til et andet sted i landet. Derfor kan det være nødvendigt at få din radio til at skanne efter nye stationer Tryk og hold på Menu knappen indtil displayet viser MANUAL.. Tryk på Tuning Up- eller Down-knappen indtil displayet viser SCAN. 3. Tryk og frigiv Select knappen. Din radio vil skanne Bånd III DABkanalerne. Som nye stationer findes, vil stationstælleren på højre side af displayet øge og stationer vil tilføjes listen. 3 9

11 Manuel tuning - DAB Manuel tuning tillader dig at indstille din radio til en særlig DAB-frekvens på Bånd III. Alle nye stationer der bliver fundet, vil blive føjet til listen. Denne funktion kan også anvendes til at optimere antennens eller radioens modtagelse af en bestemt kanal eller frekvens Tryk og hold på Menu knappen indtil displayet viser MANUAL. Tryk og slip Select-knappen for at vælge funktionen manuel tuning.. Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at vælge den ønskede DAB-kanal. Tryk og slip Select-knappen for at stille ind på den valgte frekvens. 3. Hvis et signal er til stede, vil dette blive vist på signalstyrke-displayet. Minimumssignalmarkøren ( ) viser den mindste signalstyrke der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Signalmarkørerne går op og ned, og viser den skiftende signalstyrke, når du justerer antennen eller placeringen af din clockradio. Tryk og slip Select-knappen igen for at vende tilbage til den normale DAB-tuningsfunktion. 1-3 Signalstyrke-display - DAB 1. Tryk og slip Select-knappen for at vise displayet signalstyrke. Minimumssignalmarkøren ( ) viser den mindste signalstyrke der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Signalmarkørerne stiger eller falder, og viser den skiftende signalstyrke, når du justerer antennen eller placeringen af din clockradio.. Tryk og slip Select-knappen for at vende tilbage til det normale radiodisplay. 1, 10

12 Dynamic Range Control (DRC) - DAB DRC-funktionen kan gøre det lettere at høre stille lyde, når din radio bliver anvendt i støjfyldte omgivelser. Der er tre komprimeringsniveauer: DRC 0 Ingen komprimering anvendt. (standard) DRC 1/ Medium-komprimering anvendt. DRC 1 Maksimum komprimering anvendt. 1. Tryk på On/Standby knappen for at tænde for din clockradio. 3. Tryk på Function knappen for at vælge DAB-bånd. 3. Tryk og hold på Menu knappen indtil displayet viser MANUAL. 4,5 4. Tryk på Tuning Up- eller Down-knappen, indtil displayet viser DRC VAL. Tryk herefter på Select knappen. Displayet vil vise den aktuelle DRC-værdi. 4,5 5. Tryk på Tuning Up- eller Down-knappen for at vælge den nødvendige DRC-styrke (standard er 0). 6. Tryk og slip Select knappen for at lagre valget. Displayet vil vende tilbage til det normale radiodisplay. 4,6 Bemærk: Ikke alle DAB-radioudsendelser kan bruge DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke supporterer DRC, så vil radioens DRC-indstilling ikke have nogen effekt. 11

13 Betjening af din radio - FM auto-tuning 1. Træk antennekablet på bagsiden af din clockradio helt ud. Placér antennen så den er så lige som muligt, lodret over eller under radioen.. Tryk på On/Standby knappen for at tænde for din clockradio. 3. Tryk på Function knappen for at vælge FM-bånd. 4. Tryk og hold Tuning Up-knappen inde i 3 sekunder for at få din radio til at søge fra lav frekvens til høj frekvens og stoppe automatisk, når den finder en station med den nødvendige styrke Efter et par sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen af det fundne signal. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, så viser radioen også stationens navn. 4,6 6. Tryk på Tuning Up-knappen og hold den inde som før, for at finde andre stationer Tryk og hold Tuning Down-knappen inde i 3 sekunder for at få din radio til at søge fra høj frekvens til lav frekvens og stoppe automatisk, når den finder en station med den nødvendige styrke. 8. Når enden af FM-båndet er nået vil din radio fortsætte sin tuning fra den modsatte ende af FM-båndet. 9. Juster Volume til den ønskede indstilling. 10. For at tænde for din clockradio trykker du på On/Standby knappen. Bemærk: Hvis din FM-modtagelse ikke er god nok, så prøv at flytte på antennekablet opad eller nedad eller fra side til side. 1

14 Manuel tuning - FM 1. Træk antennekablet på bagsiden af din clockradio helt ud. Anbring din kabelantenne på en sådan måde, at den er så langt udstrakt som muligt enten over eller under radioen.. Tryk på On/Standby knappen for at tænde for din clockradio. 3. Tryk på Function knappen for at vælge FM-bånd. 4. Tryk på Tuning Up- eller Down-knappen for at stille ind på en station. Frekvensen vil ændre sig i trin af 50 khz. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, kan displayet vise stationens navn Når bølgelængdens afslutning er nået, begynder radioen sin tuning fra den modsatte bølgelængdes afslutning Juster Volume til den ønskede indstilling For at tænde for din clockradio trykker du på On/Standby knappen. Hvis din FM-modtagelse ikke er god nok, så prøv at flytte på antennekablet opad eller nedad eller fra side til side. 13

15 Display-måder - FM Din radio har en række displaymuligheder for FM-funktionen:- Radio Date Systemet (RDS) er et system, der videresender hørbar digital information ud over de normale FM radioprogrammer. RDS tilbyder en lang række nyttige funktioner. De følgende er tilgængelige på din clockradio. 1. Tryk og slip Menu/Display knappen for at skimme igennem de forskellige funktioner. 1 a b a. Dato Viser den aktuelle dato. b. Frekvens Viser frekvensen på den radiostation der lyttes til. c c. Stationsnavn Viser navnet på den radiostation der lyttes til. d. Scroll-tekst Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. d e. Programtype Det viser, hvilke radiostationer der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv. e f. Tid og dag Viser det aktuelle klokkeslæt og dag (4-timers ur) Bemærk: Hvis ingen RDS-data er til stede, kan radioen ikke vise information om stationsnavn, scroll-tekst og programtype. f 14

16 Forindstilling af stationer Du kan lagre dine foretrukne DAB og FM radiostationer på den forudindstillede stationshukommelse. Der er 0 hukommelsesindstillinger i din radio, 10 til DAB og 10 til FM. Forindstillede stationer huskes af din radio, hvis der sker en strømafbrydelse. 1 Fremgangsmåden for forindstilling af stationer og brug af dem er den samme for FM og DAB-funktionen, og er beskrevet nedenfor. 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. Tryk på Function knappen for at vælge den ønskede bølgelængde. 3. Stil ind på den ønskede station, som beskrevet tidligere. 4. Tryk og slip Preset knappen Displayet viser f.eks. Empty 1, hvis der ikke er lagret nogen station i den indstilling. 4,6 5. Brug Tuning Up- eller Down-knappen for at vælge det ønskede forindstillede stationsnummer, du ønsker at lagre stationen under. 6. Tryk og hold Preset-knappen inde, indtil displayet f.eks. viser P1 SAVED. Stationen vil lagres under den valgte indstilling. Gentag denne fremgangsmåde for de resterende forindstillinger. 7. Stationer som er forindstillet kan overskrives ved at følge den ovenstående fremgangsmåde

17 Genkald af en forindstillet station 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. Tryk på Function knappen for at vælge den ønskede bølgelængde. 3. Tryk og slip Preset knappen Displayet viser f.eks. Empty 1, hvis der ikke er lagret nogen station i den indstilling. Hvis en station er lagret vil displayet vise enten stationens navn (ved DAB-stationer) eller frekvensen (ved FM-stationer). 4. Tryk på Tuning Up- eller Down-knappen for at vælge den ønskede forindstillede station Tryk på Select knappen. Din clockradio vil stille ind på den valgte forindstillede station lagret i forindstillingshukommelsen

18 Indstilling af alarmer Din clockradio har to alarmer der kan indstilles til at vække dig til DAB, FM-radio, ipod-fil eller bip bip-alarm. Hver alarm kan sættes til at ringe én gang, dagligt, på hverdage eller i weekenden. Alarmerne kan kun indstilles, når din clockradio er tændt. Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 1 minut vil din clockradio automatisk lukke for alarmindstillingen Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. Tryk og slip Alarm knappen. 3. Alarm 1 blinker i displayet. 4. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge det ønskede alarmnummer, 1 eller. 5,6 5. Tryk på Select-knappen for at åbne indstillingen for den valgte alarm. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge ON eller OFF. Hvis OFF vælges vil alle aktuelle indstillinger for den valgte alarm annulleres. 6. Tryk på Select-knappen for at få alarmtimen til at blinke i displayet. 7. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge den ønskede alarmtime. 4,5,7 4,5,7 17

19 8. Tryk på Select-knappen for at lagre timeindstillingen. Minuttallene på alarmen vil nu blinke i displayet. 9. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge det ønskede alarmminut. 8, Tryk på Select knappen for at gå til indstilling af minutter. Alarmdagen vil nu blinke i displayet. 11. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge den ønskede alarmdagsmulighed: Once Daily Weekdays Weekends - Vil kun lyde en gang - Vil lyde hver dag - Vil kun lyde på hverdage - Vil kun lyde i weekenden 9,11 9,11 Hvis alarmen sættes til én gang, fortsæt med trin 1 nedenfor. Ellers gå til trin 18 på næste side. 1. Tryk på Select knappen for at gå til indstilling. Alarmåret vil nu blinke i displayet. 1, Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge alarmåret. 14. Tryk på Select-knappen for at lagre alarmåret. Alarmmåneden vil nu blinke i displayet. 15. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge alarmmåneden. 13,15 13,15 18

20 16. Tryk på Select-knappen for at lagre alarmmåneden. Alarmdagen vil nu blinke i displayet. 17. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge alarmdagen. 16, Tryk på Select knappen for at gå til indstilling. Alarmkilde-muligheden vil nu blinke i displayet. 19. Tryk gentagne gange på Tuning Up eller Down knappen for at vælge den ønskede alarmkilde (DAB, FM, BUZ, ipod). 17,19 0. Tryk på Select-knappen for at lagre alarmindstillingen og vende tilbage til den normale radiofunktion. 17,19 Radioalarmer er vist på displayet med symbolet og det tilsvarende alarmnummer. Bip bip-alarmer er vist på displayet med symbolet og det tilsvarende alarmnummer. 0 Når din clockradio er sat til at vække med radioalarm, vil din clockradio benytte den sidst hørte DAB eller FM-radiostation. Annullering af alarmer 1. Når en alarm lyder, kan den slukkes ved at trykke på On/Standbyknappen. 1 19

21 Sådan ser du alarmindstillinger 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. Tryk på Alarm-knappen for at åbne alarmindstillingen. 3. Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at se alarm 1 eller. 4. Tryk på Select-knappen for at gennemgå alle indstillinger for den valgte alarm. Du kan anvende Tuning Up og Down-knappen til at ændre en hvilken som helst tilstand hvis du ønsker, og anvende Select-knappen for at lagre ændringen. 4 3,4 3,4 Snooze-funktion 1. Når en radio-, ipod- eller bip bip-alarm lyder, kan du ved at trykke på Snooze-knappen slukke alarmen i det valgte antal minutter. Snoozetiden kan indstilles mellem 5 og 0 minutter, i 5-minutters intervaller. Standard-indstillingen er 5 minutter. Når der trykkes på Snooze-knappen under en alarm, vil displayet vise snooze-symbolet. Denne sekvens kan gentages under den 60 minutter lange alarm-periode. 1. For at annullere snooze-funktionen, tryk på On/Standby knappen. 0

22 For at indstille snooze-tiden 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. Tryk og hold på Menu knappen indtil displayet viser MANUAL. 3. Tryk på Tuning Up eller Down knappen indtil CLOCK vises på displayet. Tryk herefter på Select knappen. 4. Tryk på Tuning Up eller Down knappen indtil SNOOZE vises på displayet. Tryk og frigiv Select knappen. SNOOZE05 ses nu i displayet. 5. Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at vælge den ønskede snooze-indstilling på 5, 10, 15 eller 0 minutter. 3,5 3,5 6. Tryk på Select-knappen for at lagre den ønskede snooze-indstilling. Radioen vil forlade menuen muligheder og vende tilbage til det normale radiodisplay. 3,6 1

23 Sleep-funktion Din clockradio kan indstilles til at slukke efter en forindstillet tid er gået. Sleep-indstillingen kan indstilles mellem 5 og 90 minutter, i 5-minutters intervaller. Sørg for at din clockradio er tændt. 1,,5 1. Når din radio er tændt, tryk på Sleep-knappen. SLEEP vises i displayet.. Tryk gentagne gange på Sleep-knappen for at vælge den ønskede tid. Sleep-indstillingen vil øge i 5 minutters intervaller fra 5 minutter op til 90 minutter. Endnu et tryk vil få sleep-indstillingen til at vise OFF, hvilket vil annullere sleep-funktionen. 3. Displayet vil vise sleep-indstillingen og derefter forlade sleepmulighederne. Sleep-symbolet vil vises i displayet. 4. Din clockradio vil slukke når den forindstillede sleep-tid er gået. 5. Tryk på On/Standby-knappen for at annullere sleep-indstillingen og slukke for din radio, inden den valgte tid er gået. Annuller sleep-indstillingen uden at slukke for din radio, ved gentagne gange at trykke på Sleep-knappen, indtil OFF vises i displayet. 5

24 Manuel indstilling af uret Normalt vil din clockradio indstille uret automatisk ved hjælp af DABradiosignalet. Hvis der ikke er noget DAB-signal til stede og du skal indstille uret manuelt, følg venligst vejledningen som vist nedenfor. 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. For at indstille uret, tryk på Menu knappen for at åbne indstillingsmenuen. MANUAL ses nu på displayet. 3. Tryk på Tuning Up eller Down knappen indtil CLOCK vises på displayet. Tryk og frigiv Select knappen Tryk på Tuning Up eller Down-knappen indtil displayet viser MANU CLK. 5. Tryk og slip Select-knappen for at vælge funktionen manuel urindstilling. Timetallene vil blinke i displayet Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at vælge den ønskede time. 7. Tryk og slip Select-knappen for at lagre timevalget. 8. Minuttallene vil nu blinke i displayet. Tryk på Tuning Up eller Downknappen for at vælge det ønskede minut. 3

25 9. Tryk på Select knappen for at gå til indstilling af minutter. Året vil nu blinke i displayet. 10. Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at ændre årstallet efter behov Tryk på Select-knappen for at lagre årsindstillingen. Måneden vil nu blinke i displayet. 1. Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at vælge den ønskede måned. 10, Tryk på Select-knappen for at lagre månedsindstillingen. Dagen i måneden vil nu blinke i displayet. 10, Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at vælge den aktuelle dag. 15. Tryk på Select-knappen for at lagre ur-indstillingen og vende tilbage til det normale radiodisplay. 4

26 Tilbagevenden til automatisk urindstilling 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen. Om nødvendigt, tryk og slip Function knappen for at indstille radioen til DAB-funktion.. Tryk og hold på Menu knappen for at gå ind i indstillingsmenuen. MANUAL ses nu på displayet. 3. Tryk på Tuning Up eller Down knappen indtil CLOCK vises på displayet. Tryk og frigiv Select knappen. 3,4 4. Tryk på Tuning Up eller Down knappen indtil AUTO CLK vises på displayet. Tryk og frigiv Select knappen. 3,4 5. Radioen vil straks stille tiden efter den information den modtager med DAB-udsendelsen. Radioen vil automatisk vende tilbage til normal radio, når tiden er korrekt vist. Bemærk: Hvis du vælger AUTO CLK vil det aktuelle klokkeslæt blive vist. Hvis intet DAB-signal bliver fundet, vises NO DABCK i displayet. Du skal da placere enten radioen eller antennen på en sådan måde, at signalet kan modtages, eller også vende tilbage til manuel funktion (se side 3)

27 Ur-display 1. Når din clockradio står i standby-funktion, vises klokkeslæt og dag. Klokken vises altid i et 4-timers format. Display med baggrundsbelysning 1. For at kunne tilpasse lysstyrken på displayet til rummets belysning, skub Dimmer-knappen på bagsiden af din clockradio for at vælge dæmpningsstyrke på Lav, Middel eller Høj-indstilling. 1 Software-version 1,4 Software-versionSoftware-visningen kan ikke ændres og findes kun som en reference. Sørg for at din clockradio er tændt. 1. Tryk og hold på Menu-knappen. MANUAL ses nu på displayet.. Tryk på Tuning Up eller Down-knappen indtil displayet viser SW VER Tryk på Select knappen. Displayet viser softwareinformationen. 4. Tryk på Menu-knappen for at vende tilbage til normalt radiodisplay. 6

28 Nulstilling af system Hvis din radio ikke fungerer korrekt, eller nogle tal på displayet mangler eller er ufuldstændige, brug den følgende fremgangsmåde. 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. Tryk og hold på Menu knappen. 3. Tryk og slip Tuning Up eller Down-knappen indtil displayet viser FACTORY. Tryk og slip Select-knappen så displayet viser RESET, og tryk derefter på Select-knappen igen. 4. En fuldstændig nulstilling vil udføres. Listen over stationer og forindstillinger vil blive slettet. Alarmer vil blive annulleret og snoozeog sleep-indstillinger vil blive sat til deres standardværdier. Displayet vil vise ROBERTS, og efter nogle få sekunder vil en automatisk skanning efter radiostationer blive udført. Displayet vil vise fremskridtet af stationssøgningen, f.eks. >>>> 18. Nummeret på højre side af displayet er det antal stationer, der er fundet. 3 3 I tilfælde af funktionsfejl på grund af statisk elektricitet, nulstil produktet som vist ovenover for at genoptage normal betjening. Hvis det ikke er muligt at udføre nulstillingen, som vist ovenfor, kan det være nødvendigt at udtage og genindsætte strømkablet. 3 7

29 Høretelefonsindgang En 3,5 mm stereo Høretelefonsindgang er placeret på bagsiden af din clockradio, til brug af enten høretelefoner eller en øresnegl. Ved at sætte stikket i, frakobles den interne højttaler automatisk. VIGTIGT: For høj lydstyrke i øreprop eller høretelefoner kan forårsage tab af hørelsen. 8

30 USB-stik til opgradering af software Efterhånden som der findes opdatering af software, vises der oplysninger om, hvordan du kan opgradere din radio på 9

31 Advarsler Tillad ikke denne clockradio at blive udsat for vand, damp eller sand. Efterlad ikke din clockradio på steder hvor overdreven varme kan forårsage skade, såsom i en parkeret bil hvor varme fra solen kan opbygges selvom den udendørs temperatur ikke føles for høj. Navnepladen er placeret på undersiden af enheden. Din clockradio bør ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen genstande fyldt med væske, såsom vaser, må stilles på clockradioen. Det anbefales at anvende produktet på en sådan måde, at der er en minimumsafstand (10 cm anbefales) til genstande i nærheden for at sikre en god ventilation. Ventilation til produktet bør ikke forhindres ved overdækning af dette eller dets ventilationsåbninger af f.eks. aviser, duge, gardiner osv. Anbring ikke elementer med åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, på produktet. Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet i nærheden af høje temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler eller på vindueskarme i direkte sollys osv. 30

32 Specifikationer Tilslutningskrav Hovedenheder AC 40V 50 Hz Kredsløbsfunktioner Output-effekt Høretelefonsindgang 0,5 Watt 3,5 mm dia Frekvensdækning FM DAB MHz MHz Antennesystem FM Kabelantenne DAB Kabelantenne Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel. 31

33 Bemærkninger 3

34 Bemærkninger 33

35 Garanti Dette apparat er garanteret i 1 måneder fra leveringsdatoen over for den oprindelige ejer imod fabrikationsfejl eller nedbrud af dele, men i henhold til nedennævnte procedure. Såfremt en komponent eller del er defekt i løbet af garantiperioden, vil denne blive repareret eller udskiftet gratis. Garantien dækker ikke: 1. Skader forårsaget af forkert brug.. Konsekventielle skader. 3. Modtagere med fjernede eller ændrede serienumre. Fremgangsmåde: Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor apparatet er købt. Det er muligt at din Roberts forhandler vil kunne tage sig af en given skade hurtigt og effektivt, men skulle det blive nødvendigt vil forhandleren sende produktet tilbage til firmaets serviceafdeling. Disse erklæringer har ikke effekt på køberens lovlige forbrugerrettigheder. 34

36 Issue DA 009 Roberts Radio Limited

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2 Håndtering af batterier...4 Anvendelse af AC-adapteren...5 Betjening af din radio

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dock til ipod model CRD-42

DAB / FM RDS digital clockradio med dock til ipod model CRD-42 ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dock til ipod model CRD-4 Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... -4 Udskiftning af batteri i fjernbetjening...5 Brug af

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

DAB / FM RDS Digital Clockradio med dok til ipod og iphone

DAB / FM RDS Digital Clockradio med dok til ipod og iphone ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS Digital Clockradio med dok til ipod og iphone Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Brug af clockradioen for første gang...5 Betjening af

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2-3 Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier...4

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB+/FM RDS digital radio model RD-60 Læs venligst denne vejledning før brug Indhold Kontroller... 2-3 Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...4 Betjening af din radio

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/DAB+/FM RDS digital radio Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Betjeningsknapper...2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE5250 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 2 Din FM-/DAB-radio

Læs mere

CD / DAB / FM Digital Sound System med dok til ipod og iphone

CD / DAB / FM Digital Sound System med dok til ipod og iphone ROBERTS Enjoy Listening CD / DAB / FM Digital Sound System med dok til ipod og iphone Læs venligst denne manual før brug Indhold Introduktion...2-9 Sound 00 lydsystem egenskaber...3 Kontroller og forbindelser...4-5

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning inden brug Indholdsfortegnelse Knapper...2-3 Batteridrift med alkaline-batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Funktion med batteri...4 Brug af vekselstrømsadapteren...4 Betjening af

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJB4300. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AJB4300. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJB4300 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din FM/DAB+-clockradio

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

DAB / FM RDS / SD digital transportabel radio Optager med PausePlus

DAB / FM RDS / SD digital transportabel radio Optager med PausePlus ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS / SD digital transportabel radio Optager med PausePlus Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...5

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3226 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugervejledning SLEEP ALARM 1 ALARM 2 OFF BUZ RADIO FM ALARM RESET 1 3 UP DOWN MW MHz KHz x10 5 0 CLOCK RADIO AJ3226

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Om denne vejledning... 4 Elektriske apparater er ikke legetøj... 4 Sikker opstilling af apparatet... 4 Nettilslutning...

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ DA GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ3540 Gebruiksaanwijzing Manuale utente Manual do utilizador Brugervejledning 1 3 5 67 1 2 4 8 2 9! AJ3540 MW 160 0 @ 3 # MW

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ2000. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AJ2000. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ2000 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din clockradio

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Betjeningsknapper... 2-3 Brug af radioen for første gang...4 Betjening af din radio...5

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+ Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

DAB2+Ba t t. Kære kunde,

DAB2+Ba t t. Kære kunde, Kære kunde, DAB2+Ba t t Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock Brugervejledning Scandinavian Design 1 Indhold Forside..1 Indholdsfortegnelse 2 Oversigt..3 Fjernbetjening.4 Brug af radioen...5 Brug af fjernbetjeningen... 6-7 Brug

Læs mere

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING CR-718 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G B E D I E N U N G S A N L E I T U N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES

Læs mere

DENVER CRL-310 DANISH

DENVER CRL-310 DANISH DENVER CRL-310 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. LAMPESKÆRM 2. DISPLAY 3. LYS TIL / FRA 4. VALG AF LAV LYSINTENSITET 5. VALG AF HØJ LYSINTENSITET 6. HUMØRLYS TIL - FRA / VÆLG HUMØRLYS 7. TIME SET (indsæt

Læs mere

CD / USB / SD / DAB / FM

CD / USB / SD / DAB / FM ROBERTS Enjoy Listening CD / USB / SD / DAB / FM Digital Sound System med dok til ipod og iphone Læs venligst denne manual før brug Indhold Introduktion...2-9 Sound 200 lydsystem egenskaber...3 Kontroller

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring...

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring... Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Formålsbestemt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg for, at nettilslutningen er let tilgængelig. 7 Reparer

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ3275D. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AJ3275D. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3275D Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Risiko for slugning af batterier

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-38 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

9A10358400 R-3. DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING

9A10358400 R-3. DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING 9A10358400 R-3 DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING Indholdsf ortegnels Tak fordi du valgte TEAC. Læs denne brugsanvisning grundigt, så du får optimal glæde af apparatet. Læs dette først.....................

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Ejers manual INDHOLDESFORTEGNELSE

Ejers manual INDHOLDESFORTEGNELSE EVOKE 1 Ejers manual Sikkerhedsinstruktion Hold radioen værk fra varme kilder. Brug ikke radioen nær vand. Undgå at genstande eller væsker trænger ind i radioen. Lad være at fjerne skruer fra eller at

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere