DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm"

Transkript

1 ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen

2 Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5 Valg af station - DAB...6 Sekundære serviceenheder - DAB...7 Display-måder - DAB...7 Sådan finder du nye stationer - DAB...9 Manuel tuning - DAB...10 Signalstyrke-display - DAB...10 Dynamic Range Control (DRC) - DAB...11 Betjening af din radio - FM auto-tuning...1 Manuel tuning - FM...13 Display-måder - FM...14 Forindstilling af stationer...15 Genkald af en forindstillet station...16 Indstilling af alarmer...17 Annullering af alarmer...19 Sådan ser du alarmindstillinger...0 Snooze-funktion...0 Sleep-funktion... Manuel indstilling af uret...3 Tilbagevenden til automatisk urindstilling...5 Ur-display...6 Display med baggrundsbelysning...6 Software-version...6 Nulstilling af system...7 Høretelefonsindgang...8 USB-stik til opgradering af software...9 Advarsler...30 Specifikationer...31 Kredsløbsfunktioner...31 Bemærkninger...3 Garanti

3 Kontrolknapper (Top) Snooze-knappen. Vælger-knappen 3. Tuning Opad - knappen 4. Tuning Nedad - knappen 5. Forindstillings-knappen Sleep-knappen 7. Alarm-knappen 8. Lysdæmperknappen 9. Menu / Display - knappen 10. Funktionsknappen 11. Lydstyrke Op - knappen 1. Lydstyrke Ned - knappen 13. Tændt / Standby - knappen 14. LCD-display

4 Kontrolknapper (Bagsiden) DAB / FM kabelantenne 16. Højttaler 17. USB-indgang 18. Høretelefonsindgang 3

5 Brug af clockradioen for første gang 1. Placér din clockradio på en plan overflade.. Træk antennekablet på bagsiden af din clockradio helt ud. Anbring din kabelantenne på en sådan måde, at den er så langt udstrakt som muligt enten over eller under radioen. 3. Sæt stikket fra hovedledningen ind i en almindelig stikkontakt for tænd for stikkontakten. Displayet viser ROBERTS i nogle få sekunder og går derefter over til at vise SCANNING. Samtidigt skanner radioen efter de tilgængelige DAB-radiostationer. Efter kort tid vil den aktuelle tid vises i displayet. 4. Hvis ingen stationer kan findes, viser displayet NO CLOCK. Det kan være nødvendigt at flytte din clockradio til et sted med bedre radiosignal. Herefter bør du udføre en skanning for at finde stationerne, som beskrevet på side 9. VIGTIGT: Stikket på hovedledningen bruges til at forbinde clockradioen med hovedstikkontakten. Hovedstikkontakten, som anvendes til radioen, skal være frit tilgængelig under normal brug. For at kunne frakoble clockradioen fra hovedstikket fuldstændigt skal hovedstikket tages helt ud af stikkontakten. Tegn, der vises på LCD-displayet, angiver, at clockradioen er tilsluttet og får strømforsyning fra hovedstikkontakten. 4

6 Betjening af din clockradio 1. Tryk på On/Standby knappen for at tænde for din clockradio. Displayet viser TUNING i et par sekunder. Første gang radioen tændes, vil den være i DAB-tilstand. Efter hver anvendelse vil radioen huske den funktion, der bliver brugt, og derefter tænde i den samme funktion, næste gang den bliver brugt. 1. Hvis clockradioen har været brugt før, vil den sidst hørte station vælges. 3. Hvis det er første gang, clockradioen bruges, så vil den første station fundet under skanningen blive afspillet. Displayet vil vise navnet på radiostationen. 4. Hvis ingen signaler er til stede, vil OFF AIR vises på displayet, og det kan være nødvendigt at flytte din clockradio til et sted med bedre radiosignal. Herefter bør du udføre en skanning for at finde stationerne, som beskrevet på side 9. Din clockradio har en indikator på displayet til at vise styrken på det DAB-radiosignal, der modtages. Bemærk: Når radioen først tændes, vil lyden være sat til et forholdsvist højt niveau, hvis udsendelsen skulle være meget stille. Efter du har indstillet lyden med knapperne Volume Up eller Down, vil radioen huske den valgte indstilling til næste gang den anvendes. 5

7 Valg af station - DAB 1. Tryk på On/Standby knappen for at tænde for din clockradio. Displayet viser TUNING i et par sekunder.. Tryk på Function-knappen for at vælge DAB-funktionen. Displayet vil vise navnet på den aktuelle radiostation. 3. Tryk på Tuning up- eller Down-knappen for at gennemgå listen over tilgængelige stationer Tryk på Select-knappen, når navnet på den ønskede station vises i displayet, for at vælge stationen. Displayet vil vise TUNING, mens din radio finder den nye station Tilpas Volume knappen til den ønskede indstilling. Bemærk: Hvis displayet viser OFF AIR, efter du har valgt en station, kan det være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre radiosignal

8 Sekundære serviceenheder - DAB 1. Visse radiostationer har en eller flere sekundære servicer tilknyttet. Hvis en radiostation har en sekundær service tilknyttet, vil den sekundære service vises umiddelbart efter den primære service, når du trykker på Tuning Up-knappen. 1. For at vælge den sekundære service, tryk og slip Select-knappen. De fleste sekundære servicer sender ikke hele tiden, og hvis den valgte service ikke er tilgængelig, vil radioen genindstille til den tilhørende primære service. Display-måder - DAB Din radio har en række displaymuligheder, når DAB-funktionen er valgt:- 1. Tryk og slip Menu/Display knappen for at skimme igennem de forskellige valgmuligheder. a. Dato Viser den aktuelle dato. 1 a b. Frekvens og kanal Viser frekvensen og kanalnummeret på den aktuelle DAB-station. b c. Bit-hastighed Viser den digitale lydbit-hastighed på den aktuelle DAB-station. c 7

9 d. Signalfejl Viser den bitfejl-hastighed på den aktuelle DAB-station. d e. Stationsnavn Viser navnet på den radiostation der lyttes til. e f. Scroll-tekst Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. f g. Programtype Det viser, hvilke radiostationer der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv. g h. Multiplex Name Viser navnet på det DAB-multipleks den aktuelle station tilhører. h i. Tid og dag Viser det aktuelle klokkeslæt (4-timers ur) og ugedagen. i 8

10 Sådan finder du nye stationer - DAB En gang imellem, vil en ny DAB-station blive tilgængelig. Eller du kan have flyttet til et andet sted i landet. Derfor kan det være nødvendigt at få din radio til at skanne efter nye stationer Tryk og hold på Menu knappen indtil displayet viser MANUAL.. Tryk på Tuning Up- eller Down-knappen indtil displayet viser SCAN. 3. Tryk og frigiv Select knappen. Din radio vil skanne Bånd III DABkanalerne. Som nye stationer findes, vil stationstælleren på højre side af displayet øge og stationer vil tilføjes listen. 3 9

11 Manuel tuning - DAB Manuel tuning tillader dig at indstille din radio til en særlig DAB-frekvens på Bånd III. Alle nye stationer der bliver fundet, vil blive føjet til listen. Denne funktion kan også anvendes til at optimere antennens eller radioens modtagelse af en bestemt kanal eller frekvens Tryk og hold på Menu knappen indtil displayet viser MANUAL. Tryk og slip Select-knappen for at vælge funktionen manuel tuning.. Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at vælge den ønskede DAB-kanal. Tryk og slip Select-knappen for at stille ind på den valgte frekvens. 3. Hvis et signal er til stede, vil dette blive vist på signalstyrke-displayet. Minimumssignalmarkøren ( ) viser den mindste signalstyrke der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Signalmarkørerne går op og ned, og viser den skiftende signalstyrke, når du justerer antennen eller placeringen af din clockradio. Tryk og slip Select-knappen igen for at vende tilbage til den normale DAB-tuningsfunktion. 1-3 Signalstyrke-display - DAB 1. Tryk og slip Select-knappen for at vise displayet signalstyrke. Minimumssignalmarkøren ( ) viser den mindste signalstyrke der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Signalmarkørerne stiger eller falder, og viser den skiftende signalstyrke, når du justerer antennen eller placeringen af din clockradio.. Tryk og slip Select-knappen for at vende tilbage til det normale radiodisplay. 1, 10

12 Dynamic Range Control (DRC) - DAB DRC-funktionen kan gøre det lettere at høre stille lyde, når din radio bliver anvendt i støjfyldte omgivelser. Der er tre komprimeringsniveauer: DRC 0 Ingen komprimering anvendt. (standard) DRC 1/ Medium-komprimering anvendt. DRC 1 Maksimum komprimering anvendt. 1. Tryk på On/Standby knappen for at tænde for din clockradio. 3. Tryk på Function knappen for at vælge DAB-bånd. 3. Tryk og hold på Menu knappen indtil displayet viser MANUAL. 4,5 4. Tryk på Tuning Up- eller Down-knappen, indtil displayet viser DRC VAL. Tryk herefter på Select knappen. Displayet vil vise den aktuelle DRC-værdi. 4,5 5. Tryk på Tuning Up- eller Down-knappen for at vælge den nødvendige DRC-styrke (standard er 0). 6. Tryk og slip Select knappen for at lagre valget. Displayet vil vende tilbage til det normale radiodisplay. 4,6 Bemærk: Ikke alle DAB-radioudsendelser kan bruge DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke supporterer DRC, så vil radioens DRC-indstilling ikke have nogen effekt. 11

13 Betjening af din radio - FM auto-tuning 1. Træk antennekablet på bagsiden af din clockradio helt ud. Placér antennen så den er så lige som muligt, lodret over eller under radioen.. Tryk på On/Standby knappen for at tænde for din clockradio. 3. Tryk på Function knappen for at vælge FM-bånd. 4. Tryk og hold Tuning Up-knappen inde i 3 sekunder for at få din radio til at søge fra lav frekvens til høj frekvens og stoppe automatisk, når den finder en station med den nødvendige styrke Efter et par sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen af det fundne signal. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, så viser radioen også stationens navn. 4,6 6. Tryk på Tuning Up-knappen og hold den inde som før, for at finde andre stationer Tryk og hold Tuning Down-knappen inde i 3 sekunder for at få din radio til at søge fra høj frekvens til lav frekvens og stoppe automatisk, når den finder en station med den nødvendige styrke. 8. Når enden af FM-båndet er nået vil din radio fortsætte sin tuning fra den modsatte ende af FM-båndet. 9. Juster Volume til den ønskede indstilling. 10. For at tænde for din clockradio trykker du på On/Standby knappen. Bemærk: Hvis din FM-modtagelse ikke er god nok, så prøv at flytte på antennekablet opad eller nedad eller fra side til side. 1

14 Manuel tuning - FM 1. Træk antennekablet på bagsiden af din clockradio helt ud. Anbring din kabelantenne på en sådan måde, at den er så langt udstrakt som muligt enten over eller under radioen.. Tryk på On/Standby knappen for at tænde for din clockradio. 3. Tryk på Function knappen for at vælge FM-bånd. 4. Tryk på Tuning Up- eller Down-knappen for at stille ind på en station. Frekvensen vil ændre sig i trin af 50 khz. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, kan displayet vise stationens navn Når bølgelængdens afslutning er nået, begynder radioen sin tuning fra den modsatte bølgelængdes afslutning Juster Volume til den ønskede indstilling For at tænde for din clockradio trykker du på On/Standby knappen. Hvis din FM-modtagelse ikke er god nok, så prøv at flytte på antennekablet opad eller nedad eller fra side til side. 13

15 Display-måder - FM Din radio har en række displaymuligheder for FM-funktionen:- Radio Date Systemet (RDS) er et system, der videresender hørbar digital information ud over de normale FM radioprogrammer. RDS tilbyder en lang række nyttige funktioner. De følgende er tilgængelige på din clockradio. 1. Tryk og slip Menu/Display knappen for at skimme igennem de forskellige funktioner. 1 a b a. Dato Viser den aktuelle dato. b. Frekvens Viser frekvensen på den radiostation der lyttes til. c c. Stationsnavn Viser navnet på den radiostation der lyttes til. d. Scroll-tekst Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. d e. Programtype Det viser, hvilke radiostationer der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv. e f. Tid og dag Viser det aktuelle klokkeslæt og dag (4-timers ur) Bemærk: Hvis ingen RDS-data er til stede, kan radioen ikke vise information om stationsnavn, scroll-tekst og programtype. f 14

16 Forindstilling af stationer Du kan lagre dine foretrukne DAB og FM radiostationer på den forudindstillede stationshukommelse. Der er 0 hukommelsesindstillinger i din radio, 10 til DAB og 10 til FM. Forindstillede stationer huskes af din radio, hvis der sker en strømafbrydelse. 1 Fremgangsmåden for forindstilling af stationer og brug af dem er den samme for FM og DAB-funktionen, og er beskrevet nedenfor. 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. Tryk på Function knappen for at vælge den ønskede bølgelængde. 3. Stil ind på den ønskede station, som beskrevet tidligere. 4. Tryk og slip Preset knappen Displayet viser f.eks. Empty 1, hvis der ikke er lagret nogen station i den indstilling. 4,6 5. Brug Tuning Up- eller Down-knappen for at vælge det ønskede forindstillede stationsnummer, du ønsker at lagre stationen under. 6. Tryk og hold Preset-knappen inde, indtil displayet f.eks. viser P1 SAVED. Stationen vil lagres under den valgte indstilling. Gentag denne fremgangsmåde for de resterende forindstillinger. 7. Stationer som er forindstillet kan overskrives ved at følge den ovenstående fremgangsmåde

17 Genkald af en forindstillet station 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. Tryk på Function knappen for at vælge den ønskede bølgelængde. 3. Tryk og slip Preset knappen Displayet viser f.eks. Empty 1, hvis der ikke er lagret nogen station i den indstilling. Hvis en station er lagret vil displayet vise enten stationens navn (ved DAB-stationer) eller frekvensen (ved FM-stationer). 4. Tryk på Tuning Up- eller Down-knappen for at vælge den ønskede forindstillede station Tryk på Select knappen. Din clockradio vil stille ind på den valgte forindstillede station lagret i forindstillingshukommelsen

18 Indstilling af alarmer Din clockradio har to alarmer der kan indstilles til at vække dig til DAB, FM-radio, ipod-fil eller bip bip-alarm. Hver alarm kan sættes til at ringe én gang, dagligt, på hverdage eller i weekenden. Alarmerne kan kun indstilles, når din clockradio er tændt. Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 1 minut vil din clockradio automatisk lukke for alarmindstillingen Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. Tryk og slip Alarm knappen. 3. Alarm 1 blinker i displayet. 4. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge det ønskede alarmnummer, 1 eller. 5,6 5. Tryk på Select-knappen for at åbne indstillingen for den valgte alarm. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge ON eller OFF. Hvis OFF vælges vil alle aktuelle indstillinger for den valgte alarm annulleres. 6. Tryk på Select-knappen for at få alarmtimen til at blinke i displayet. 7. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge den ønskede alarmtime. 4,5,7 4,5,7 17

19 8. Tryk på Select-knappen for at lagre timeindstillingen. Minuttallene på alarmen vil nu blinke i displayet. 9. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge det ønskede alarmminut. 8, Tryk på Select knappen for at gå til indstilling af minutter. Alarmdagen vil nu blinke i displayet. 11. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge den ønskede alarmdagsmulighed: Once Daily Weekdays Weekends - Vil kun lyde en gang - Vil lyde hver dag - Vil kun lyde på hverdage - Vil kun lyde i weekenden 9,11 9,11 Hvis alarmen sættes til én gang, fortsæt med trin 1 nedenfor. Ellers gå til trin 18 på næste side. 1. Tryk på Select knappen for at gå til indstilling. Alarmåret vil nu blinke i displayet. 1, Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge alarmåret. 14. Tryk på Select-knappen for at lagre alarmåret. Alarmmåneden vil nu blinke i displayet. 15. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge alarmmåneden. 13,15 13,15 18

20 16. Tryk på Select-knappen for at lagre alarmmåneden. Alarmdagen vil nu blinke i displayet. 17. Tryk på Tuning Up eller Down knappen for at vælge alarmdagen. 16, Tryk på Select knappen for at gå til indstilling. Alarmkilde-muligheden vil nu blinke i displayet. 19. Tryk gentagne gange på Tuning Up eller Down knappen for at vælge den ønskede alarmkilde (DAB, FM, BUZ, ipod). 17,19 0. Tryk på Select-knappen for at lagre alarmindstillingen og vende tilbage til den normale radiofunktion. 17,19 Radioalarmer er vist på displayet med symbolet og det tilsvarende alarmnummer. Bip bip-alarmer er vist på displayet med symbolet og det tilsvarende alarmnummer. 0 Når din clockradio er sat til at vække med radioalarm, vil din clockradio benytte den sidst hørte DAB eller FM-radiostation. Annullering af alarmer 1. Når en alarm lyder, kan den slukkes ved at trykke på On/Standbyknappen. 1 19

21 Sådan ser du alarmindstillinger 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. Tryk på Alarm-knappen for at åbne alarmindstillingen. 3. Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at se alarm 1 eller. 4. Tryk på Select-knappen for at gennemgå alle indstillinger for den valgte alarm. Du kan anvende Tuning Up og Down-knappen til at ændre en hvilken som helst tilstand hvis du ønsker, og anvende Select-knappen for at lagre ændringen. 4 3,4 3,4 Snooze-funktion 1. Når en radio-, ipod- eller bip bip-alarm lyder, kan du ved at trykke på Snooze-knappen slukke alarmen i det valgte antal minutter. Snoozetiden kan indstilles mellem 5 og 0 minutter, i 5-minutters intervaller. Standard-indstillingen er 5 minutter. Når der trykkes på Snooze-knappen under en alarm, vil displayet vise snooze-symbolet. Denne sekvens kan gentages under den 60 minutter lange alarm-periode. 1. For at annullere snooze-funktionen, tryk på On/Standby knappen. 0

22 For at indstille snooze-tiden 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. Tryk og hold på Menu knappen indtil displayet viser MANUAL. 3. Tryk på Tuning Up eller Down knappen indtil CLOCK vises på displayet. Tryk herefter på Select knappen. 4. Tryk på Tuning Up eller Down knappen indtil SNOOZE vises på displayet. Tryk og frigiv Select knappen. SNOOZE05 ses nu i displayet. 5. Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at vælge den ønskede snooze-indstilling på 5, 10, 15 eller 0 minutter. 3,5 3,5 6. Tryk på Select-knappen for at lagre den ønskede snooze-indstilling. Radioen vil forlade menuen muligheder og vende tilbage til det normale radiodisplay. 3,6 1

23 Sleep-funktion Din clockradio kan indstilles til at slukke efter en forindstillet tid er gået. Sleep-indstillingen kan indstilles mellem 5 og 90 minutter, i 5-minutters intervaller. Sørg for at din clockradio er tændt. 1,,5 1. Når din radio er tændt, tryk på Sleep-knappen. SLEEP vises i displayet.. Tryk gentagne gange på Sleep-knappen for at vælge den ønskede tid. Sleep-indstillingen vil øge i 5 minutters intervaller fra 5 minutter op til 90 minutter. Endnu et tryk vil få sleep-indstillingen til at vise OFF, hvilket vil annullere sleep-funktionen. 3. Displayet vil vise sleep-indstillingen og derefter forlade sleepmulighederne. Sleep-symbolet vil vises i displayet. 4. Din clockradio vil slukke når den forindstillede sleep-tid er gået. 5. Tryk på On/Standby-knappen for at annullere sleep-indstillingen og slukke for din radio, inden den valgte tid er gået. Annuller sleep-indstillingen uden at slukke for din radio, ved gentagne gange at trykke på Sleep-knappen, indtil OFF vises i displayet. 5

24 Manuel indstilling af uret Normalt vil din clockradio indstille uret automatisk ved hjælp af DABradiosignalet. Hvis der ikke er noget DAB-signal til stede og du skal indstille uret manuelt, følg venligst vejledningen som vist nedenfor. 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. For at indstille uret, tryk på Menu knappen for at åbne indstillingsmenuen. MANUAL ses nu på displayet. 3. Tryk på Tuning Up eller Down knappen indtil CLOCK vises på displayet. Tryk og frigiv Select knappen Tryk på Tuning Up eller Down-knappen indtil displayet viser MANU CLK. 5. Tryk og slip Select-knappen for at vælge funktionen manuel urindstilling. Timetallene vil blinke i displayet Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at vælge den ønskede time. 7. Tryk og slip Select-knappen for at lagre timevalget. 8. Minuttallene vil nu blinke i displayet. Tryk på Tuning Up eller Downknappen for at vælge det ønskede minut. 3

25 9. Tryk på Select knappen for at gå til indstilling af minutter. Året vil nu blinke i displayet. 10. Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at ændre årstallet efter behov Tryk på Select-knappen for at lagre årsindstillingen. Måneden vil nu blinke i displayet. 1. Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at vælge den ønskede måned. 10, Tryk på Select-knappen for at lagre månedsindstillingen. Dagen i måneden vil nu blinke i displayet. 10, Tryk på Tuning Up eller Down-knappen for at vælge den aktuelle dag. 15. Tryk på Select-knappen for at lagre ur-indstillingen og vende tilbage til det normale radiodisplay. 4

26 Tilbagevenden til automatisk urindstilling 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen. Om nødvendigt, tryk og slip Function knappen for at indstille radioen til DAB-funktion.. Tryk og hold på Menu knappen for at gå ind i indstillingsmenuen. MANUAL ses nu på displayet. 3. Tryk på Tuning Up eller Down knappen indtil CLOCK vises på displayet. Tryk og frigiv Select knappen. 3,4 4. Tryk på Tuning Up eller Down knappen indtil AUTO CLK vises på displayet. Tryk og frigiv Select knappen. 3,4 5. Radioen vil straks stille tiden efter den information den modtager med DAB-udsendelsen. Radioen vil automatisk vende tilbage til normal radio, når tiden er korrekt vist. Bemærk: Hvis du vælger AUTO CLK vil det aktuelle klokkeslæt blive vist. Hvis intet DAB-signal bliver fundet, vises NO DABCK i displayet. Du skal da placere enten radioen eller antennen på en sådan måde, at signalet kan modtages, eller også vende tilbage til manuel funktion (se side 3)

27 Ur-display 1. Når din clockradio står i standby-funktion, vises klokkeslæt og dag. Klokken vises altid i et 4-timers format. Display med baggrundsbelysning 1. For at kunne tilpasse lysstyrken på displayet til rummets belysning, skub Dimmer-knappen på bagsiden af din clockradio for at vælge dæmpningsstyrke på Lav, Middel eller Høj-indstilling. 1 Software-version 1,4 Software-versionSoftware-visningen kan ikke ændres og findes kun som en reference. Sørg for at din clockradio er tændt. 1. Tryk og hold på Menu-knappen. MANUAL ses nu på displayet.. Tryk på Tuning Up eller Down-knappen indtil displayet viser SW VER Tryk på Select knappen. Displayet viser softwareinformationen. 4. Tryk på Menu-knappen for at vende tilbage til normalt radiodisplay. 6

28 Nulstilling af system Hvis din radio ikke fungerer korrekt, eller nogle tal på displayet mangler eller er ufuldstændige, brug den følgende fremgangsmåde. 1. Tryk på On/Standby knappen for at skifte over til clockradioen.. Tryk og hold på Menu knappen. 3. Tryk og slip Tuning Up eller Down-knappen indtil displayet viser FACTORY. Tryk og slip Select-knappen så displayet viser RESET, og tryk derefter på Select-knappen igen. 4. En fuldstændig nulstilling vil udføres. Listen over stationer og forindstillinger vil blive slettet. Alarmer vil blive annulleret og snoozeog sleep-indstillinger vil blive sat til deres standardværdier. Displayet vil vise ROBERTS, og efter nogle få sekunder vil en automatisk skanning efter radiostationer blive udført. Displayet vil vise fremskridtet af stationssøgningen, f.eks. >>>> 18. Nummeret på højre side af displayet er det antal stationer, der er fundet. 3 3 I tilfælde af funktionsfejl på grund af statisk elektricitet, nulstil produktet som vist ovenover for at genoptage normal betjening. Hvis det ikke er muligt at udføre nulstillingen, som vist ovenfor, kan det være nødvendigt at udtage og genindsætte strømkablet. 3 7

29 Høretelefonsindgang En 3,5 mm stereo Høretelefonsindgang er placeret på bagsiden af din clockradio, til brug af enten høretelefoner eller en øresnegl. Ved at sætte stikket i, frakobles den interne højttaler automatisk. VIGTIGT: For høj lydstyrke i øreprop eller høretelefoner kan forårsage tab af hørelsen. 8

30 USB-stik til opgradering af software Efterhånden som der findes opdatering af software, vises der oplysninger om, hvordan du kan opgradere din radio på 9

31 Advarsler Tillad ikke denne clockradio at blive udsat for vand, damp eller sand. Efterlad ikke din clockradio på steder hvor overdreven varme kan forårsage skade, såsom i en parkeret bil hvor varme fra solen kan opbygges selvom den udendørs temperatur ikke føles for høj. Navnepladen er placeret på undersiden af enheden. Din clockradio bør ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen genstande fyldt med væske, såsom vaser, må stilles på clockradioen. Det anbefales at anvende produktet på en sådan måde, at der er en minimumsafstand (10 cm anbefales) til genstande i nærheden for at sikre en god ventilation. Ventilation til produktet bør ikke forhindres ved overdækning af dette eller dets ventilationsåbninger af f.eks. aviser, duge, gardiner osv. Anbring ikke elementer med åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, på produktet. Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet i nærheden af høje temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler eller på vindueskarme i direkte sollys osv. 30

32 Specifikationer Tilslutningskrav Hovedenheder AC 40V 50 Hz Kredsløbsfunktioner Output-effekt Høretelefonsindgang 0,5 Watt 3,5 mm dia Frekvensdækning FM DAB MHz MHz Antennesystem FM Kabelantenne DAB Kabelantenne Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel. 31

33 Bemærkninger 3

34 Bemærkninger 33

35 Garanti Dette apparat er garanteret i 1 måneder fra leveringsdatoen over for den oprindelige ejer imod fabrikationsfejl eller nedbrud af dele, men i henhold til nedennævnte procedure. Såfremt en komponent eller del er defekt i løbet af garantiperioden, vil denne blive repareret eller udskiftet gratis. Garantien dækker ikke: 1. Skader forårsaget af forkert brug.. Konsekventielle skader. 3. Modtagere med fjernede eller ændrede serienumre. Fremgangsmåde: Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor apparatet er købt. Det er muligt at din Roberts forhandler vil kunne tage sig af en given skade hurtigt og effektivt, men skulle det blive nødvendigt vil forhandleren sende produktet tilbage til firmaets serviceafdeling. Disse erklæringer har ikke effekt på køberens lovlige forbrugerrettigheder. 34

36 Issue DA 009 Roberts Radio Limited

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY XT Brugsvejledning + ChargePAK READY Garantioplysninger er ikke produkt dette at slutbrugeren, for over garanterer Ltd. Technologies Imagination brug normal ved udførelse håndværksmæssig og materialer

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

PORTABLE RADIO. Music 51 DAB+

PORTABLE RADIO. Music 51 DAB+ PORTABLE RADIO Music 51 DAB+ de en fr it pt es nl pl da sv fi tr -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning Stereoreceiver Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 4 PLACERING AF STEREORECEIVEREN 4 KONTROLLER PÅ FRONTPANELET AF RECEIVEREN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch & Installationshandbuch Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Læs mere

Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare

Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare Humanware Technical Writing www.humanware.ca Kom i gang session med Victor Reader Classic Velkommen til Victor Reader Classic, din nye digitale talende bogafspiller.

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere