Pumpestyring type PS4 introduktion.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pumpestyring type PS4 introduktion."

Transkript

1 Pumpestyring type PS introduktion. Vi håber med denne præsentation, at kunne give en kort og forståelig beskrivelse af de mange muligheder denne styring tilbyder brugeren. Skulle der være behov for yderligere information er De selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Pumpestyring type PS er uviklet specielt med hensyn til at opnå en driftsikker og vedligeholdelsesfri styring og overvågning af pumper og pumpestationer. Den finder anvendelse i spildevandssektoren, vandforsyningen og procesindustrien, hvor niveauregulering baseret på trykmåling med fordel kan anvendes. Specielt hvor der er tale om væsker med stort indhold af suspenderende stoffer er denne målemetode særdeles velegnet. PS standard udgaven har 8 analoge indgange 6 digitale indgange 6 digitale udgange stk RS/RS seriel data port 0Vac forsynings tilslutning Vdc forsynings tilslutning PS med udvidelseskort har derudover 6 digitale indgange analog udgang stk RS seriel data porte Styring og overvågning af pumper og pumpestationer med PS vil i næsten alle tilfælde kunne opfylde de krav og specifikationer, der kan forventes til fremtidens pumpestationer. Side af

2 Trykbaseret niveaumåling Styring af til pumper i normal eller alternerende drift forskellige alternerings procedurer forskellige alternerings trigger funktioner Mulighed for afvikling af nødstyrings procedure Automatisk "takeover" i tilfælde af pumpefejl Mulighed for udkobling og genindkobling af andre PS Starttællere og timetællere for hver pumpe 0 systemflag programerbare digitale alarmer 6 programerbare analoge alarmer programmerbare tællere puls tællere, én for hver digital indgang tidsmålere, én for hver digital indgang Flowberegning baseret på niveaumåling, aktuelt og summeret Beregning af pumpeydelse for hver pumpe Beregning af flow i overfaldsbygværk, aktuelt og summeret Generering af dosering impuls Generering af prøveudtagnings impuls Overvågning og alarmopkald over telefon, alarmnet, APL, radio, GSM eller GPRS Alarmer sendes som SRO, . og/eller SMSalarm Leveres med COMLI kommunikations driver Leveres med 6 kanals logger med 000 registres kapacitet (kan udvides til 000registre) Side af

3 Niveau Kontrol blokken Niveau kontrolblokken styrer på grundlag af signalet fra niveau sensoren og niveau kontrol parametrene seperate niveausignaler, som behandles af næste logiske blok i softwaren, benævnt Niveau udkobling. Niveau kontrolblokken anvender følgende kontrolparametre: a. Antal aktive niveauer ( til ) Parameter under systemsetup, som afgør hvor mange af de i alt niveausignaler der må være aktive. Det vil sige, hvis man i denne parameter har indprogrammeret tallet, så er niveau signalerne, og aktive medens signal er inaktivt. b. Startniveau og stopniveau For hver af de niveausignaler er der tilhørende start og stop niveauer, som kan indlæses fra PS s taster eller over en serielle port. c. Start og stop filtrerings tider For hvert start og hvert stopniveau er der en filtrerings tids parameter. Parameteren angiver hvor længe startniveauet skal have været aktivt inden udgangen aktiveres når der er tale om startniveaufiltrering og hvor længe stopniveauet skal have været aktivt inden udgangen slippes. Start og stop filtreringstider er individuelt programmerbare. d. Inverterende funktion Den inverterende funktionsparameter afgør om niveau kontrolblokken udfører en tømmefunktion eller en fyldefunktion. Denne funktion er programmerbar fra fra systemsetup. e. Sensor alarmniveauer Sensor alarmniveauer er programmerbare fra systemsetup. Der er to alarmniveauer: et højt og et lavt niveau. I tilfælde af niveau sensor fejl, vil signalet normalt enten blive meget stort eller meget lille, hvilket medfører utilsigtet styring af pumperne. Hvis sensor alarmniveauerne overskrides er der mulighed for at gøre alle niveausignaler inaktive, hvor ved Nødstyrings niveau kontrolblokken, som fungerer paralelt med Niveau kontrolblokken overtager styringen af de niveausignaler. Alternerings kontrolblokken Alternerings kontrolblokken fungerer grundlæggende på følgende måde: a. Hvis der på en pumpe som er med i en alternerings procedure, opstår fejl (motorværn eller lignende) tages pumpen automatisk ud af alternerings proceduren og næste ledige pumpe i alternerings proceduren indkobles. b. Der er mulighed for opsætning af individuelle alternerings procedurer (se systemsetup manualen). c. Pumpe skifte betingelse for de alternerings procedurer kan enten være pumpeudkobling, køretid eller en kombination heraf. Alternerings proceduren er programmerbar under systemsetup. Pumpe udkoblings blok Der kan opstå ønske om, på grund af pumpestørrelse med mere, at indkobling af en bestemt pumpe medfører udkobling af én eller flere andre pumper. Derfor er PS også forsynet med en Pumpe udkoblings blok, som muliggør opsætning af en pumpeudkoblings maske for hver af de pumpe udgange. Udkoblings maskerne kan programmeres under systemsetup. Tvangs styrings blok Når PS er i STOP måde kan man fra tastaturet tænde og slukke hver enkelt pumpe individuelt. Side af

4 Relæ skifte kontrolblok Relæ skifte kontrolblokken er sidste logiske blok inden signalerne fra pumpeudkoblings blokken overføres til de pumpeudgange. Blokkens funktion er, at sørge for, at der går en fast tid mellem indkobling eller udkobling af to pumper. Formålet er at forhindre at to eller flere pumper tændes eller slukkes samtidigt. Tiden er programmerbar under systemsetup. Software alarmmodul Software alarmmodulet varetager opsætning og raportering af alarmer i PS og enheder der er i forbindelse med PS, eksempelvis SRO anlæg. Alarmmodulet indeholder tre grupper af alarmer: digitale, analoge og systemalarmer. Hver af disse alarmer har følgende parametre: a. Alarm aktiv/inaktiv b. Det kan vælges om alarmen skal vises når den er aktiv c. Det kan vælges om alarmen skal foretage fjernalarmeriing d. Det kan vælges om alarmen skal gemmes i den lokale alarmliste e. Det kan vælges om alarmen skal holdes efter alarmbetingelsen er væk f. af muligheder for at fjerne hold på holdte alarmer kan vælges g. Hvilke digitale udgange der skal trækkes ved alarm h. ON filtrerings tid. Parameteren angiver hvor længe alarmbetingelsen skal have været aktivt inden alarmen kommer i. OFF filtrerings tid. Parameteren angiver hvor længe alarmbetingelsen skal være væk inden alarmen går væk j. Et bitprogram som beregner den logiske funktion af én eller flere betingelser. Funktionen skal være SAND for at alarmen kommer (dette gælder ikke systemalarm,, og ) Under systemsetup er der mulighed for at indstille alarmmodulet som man ønsker det. Analog udgangs modul PS med udvidelseskort har en analog udgang, som kan give en strøm der kan varieres mellem 0 og 0mA ( og 0mA) Strømmen er en liniær funktion af en analog værdi der er målt eller beregnet. Hældning, nulpunkt, grænser, stige og faldhastigheder kan redigeres under systemsetup. Desuden er der mulighed for op til 8 betingede offsets. Offsetværdien og betingelsen for at den skal adderes til værdien på den analoge udgang kan redigeres under systemsetup. Generelt system softwaremodul PS er forsynet med et softwaremodul, generel system software, som varetager nogle generelle funktioner, der ikke kan henføres til de andre logiske softwaremoduler. De er: a. Digital frontend filtrering, som har til opgave at frafiltrere hurtige skift (prel) på de digitale indgange b. Digital frontend invertering, som anvendes til at invertere signaler på digitale indgange, således at signaler med negativ logik (0=SAND og =FALSK) kan behandles i resten af systemet som signaler med positiv logik c. Kommunikations driver software. PS leveres med én eller flere af de følgende drivere: B/K protokol for Dialup modem COMLI protokol for Dialup modem B/K protokol for GSM modem COMLI protokol for GSM modem B/K protokol for radio modem COMLI protokol for radio modem Alarmnets protokol for alarmnets modem Opsætnings parametrene for den enkelte driver kan redigeres under systemsetup. Side af

5 Tekniske specifikationer for PS Temperaturforhold Omgivelsestemperatur ved anvendelse: 0ºC til 0ºC Omgivelsestemperatur ved opbevaring: 0ºC til 70ºC Forsyningspænding 0Vac ±0% eller Vdc % 0% Effektforbrug: 0VA maksimum, VA typisk Analoge indgange 8 styk, opløsning på bit og total nøjagtighed bedre end 0.% Kanal : 00/0 ma eller straingauge input(/00mv, excitation 0Vdc) Kanal til 8: 00/0mA (Ri=00Ω) eller 0Vdc Analog udgang Kan udvides fra ingen til strømudgang 0mA eller 00mA Potentialfri med ekstern forsyningsstrøm Digitale indgange 6(kan udvides til ) galvanisk isolerede Aktiv indgang: 8Vdc < U < 6Vdc, Imax på 8mA Inaktiv indgang: U < 6Vdc Digitale udgange 6 styk potentialfri relæudgange som slutte funktion Maksimum belastning på 0Vac/dc A Seriel kommunikation styk RSC/V og styk RS/8 Kan udvides med styk RSC/V Optioner Nødstrømsmodul for ca. ½ times drift Indbygget modem med standard hastigheder fra 00 BPS til 00 BPS CE mærkning PS er testet og afprøvet i henhold til:. Generiske standard for emission EN 008 for bolig erhverv og let industri. Generiske standard for imunitet EN 008 for bolig erhverv og let industri Side af

6 PS Installationsvejledning 0V 6Vdc udgang V X X X6 X9 Udgange UDG. UDG. UDG. 6 Indg.6 Indg. Indg. Indg. Indg. Digitale indgange Indg. Indg.0 Indg.9 Indg.8 Indg.7 Indg.6 Indg. Indg. Digitale indgange Indg. Indg. Indg. RS/8 GND RX TX TX RX X 7 UDG. 8 X0 Udgange GND GND X 9 8 UDG. UDG.6 UDG UDG.8 8 X Udgange UDG.9 UDG.0 UDG. 6 7 UDG. 8 PS hovedprintkort tilslutninger Analoge måleindgange 00/0 ma RS/V CTS DSR DCD RxD DTR RTS TxD Vdc out INDGANG 8 INDGANG 7 INDGANG 6 INDGANG INDGANG INDGANG INDGANG SIGNAL STEL 7 6 X X Udgange UDG. UDG. UDG. 6 7 UDG.6 8 0V ac tilslutning V for batterilader V batteri tilslutning Tryktrancducer tilslutning (Analog kanal ) 0V VI VI 0V X X F N X MODEM strømforsyning X Side 6 af

7 Eksempel på styring af renseanlæg Renseanlægget har en indløbs pumpestation med to pumper. PS udfører en helt almindelig styring af disse pumper. Desuden beregner PS indløbsflow baseret på pumpetider, fyldetider, pumpesumpens geometri og niveaumålinger i pumpesumpen. Renseanlægget har en overskuds slampumpe, der kører pulserende. Drift/pause tiderne kan indstilles på PS. Styringen af overskuds slampumpen er i øvrigt ikke afhængig af andre forhold på renseanlægget. Renseanlægget har en returslampumpe, der kører pulserende. Drift/pause tiderne kan indstilles på PS. Styringen af returslampumpen er i øvrigt ikke afhængig af andre forhold på renseanlægget. Renseanlægget har en flydeslampumpe, der ikke styres af PS, men PS registrerer antal starter og drifts tiden for pumpen. Renseanlægget har to rotorer til iltning af kloakvandet. PS styringen basers på en iltmåling, som PS aflæser. Grænseværdien for start (lavt iltindhold) og grænseværdien for stop(højt iltindhold) kan indlæses i PS, som anvender dem i styringen. Desuden bliver rotorerne startet hvis de ikke har kørt i et tidsrum, der specificeres af brugeren. Rotorerne indkobles og udkobles ikke på samme tid. PS sørger for at der lægges en forsinkelse ind imellem disse begivenheder for at undgå for voldsomme belastninger af det elektriske net. Når kippet åbnes for at bassinet kan tømmes bliver rotorerne standset af PS. Ved opstuvning i udløbet, det vil sige når bassinet ikke kan tømmes, standser PS ligeledes rotorerne og der meldes en alarm til SRO anlægget. Side 7 af

8 Kipstyring ved tømning af bassin:. En højvands elektrode aktiveres og får PS til at standse rotorerne. Der går en tid til bundfældning. Tiden kan indstilles i PS. PS åbner kippet langsomt. Kipåbningen foregår med drift/pausestyring. Drifts tiden er typisk S og pausetiden er typisk min. Begge tider kan indstilles i PS. Desuden er det muligt at forøge den første drifts tid så hele åbningen forløber lidt hurtigere. Åbningen fortsætter indtil der modtages kvittering om at kippet er helt åbent eller signalet fra højvands elektroden forsvinder som indikering af at der ikke længere er højvand i bassinet. Lukning af kip: Når signalet for højvand i bassin forsvinder aktiveres kip lukningen. Denne er aktiv indtil der der kvitteres for at kippet er lukket. PS måler tiden hvor kippet ikke er lukket på kip lukket kviteringen. Hvis denne tid bliver for lang afgives en alarm til SRO anlægget. Ristestyring: Renseanlægget er forsynet med en rist som også styres af PS. Til denne styring anvendes en flowmåler hvorfra PS modtager impulser der tælles og på den måde oplyser det udpumpede volumen. Risten startes når der er udpumpet et specificeret væske volumen siden sidste gang risten blev aktiveret. Driften af risten er pulserende. Drift/pause tiderne kan indstilles på PS. PS styrer risten så den altid standser i top positionen. Diverse: PS varetager alle de nævnte opgaver og ved siden af dette måles en række drifts tider og en række hændelser registreres og tælles. Desuden vedligeholder PS en 6 kanalers logger for SRO anlægget og en række alarmtilstande registreres og forårsager alarmopkald til SRO anlægget. Side 8 af

9 Funktioner i PS ud over pumpestyring Som det fremgår af den ovenstående beskrivelse kan PS foretage for eksempel: beregning af flow, logge på signaler og tilstandsændringer og meget andet. I det følgende vil disse funktioner blive nærmere omtalt. Det skal bemærkes at disse funktioner ikke alle er standard i PS styringen. Dels kan de ikke alle sammen indføres fordi det ville kræve mere plads end der er tilrådighed i en standard PS, dels er de indført over lang tid efterhånden som behovene har vist sig og endelig er der et vist overlap således at nogle funktioner er blevet overflødiggjort af nyere funktioner. Hvis der opstår ønske om at udnytte en eller flere af disse funktioner i eksisterende installationer, anbefales det at kontakte os og få en snak om muligheder og pris. Opdatering af PS styringer koster et mindre beløb Gangtid alarm PS overvåger pumpernes gangtid. Hvis en pumpe holder stille længere end en specificeret tid er der mulighed for at få en Gangtid alarm. Med denne funktion er det muligt at få en alarm hvis tilstrømningen til pumpestationen standser i længere tid. For eksempel kunne dette ske hvor der er installeret en vandbremse før pumpestationen. Signalstyrke GSM Signalstyrken henter PS fra GSM/GPRS modemmet når et sådant benyttes. Den gemmes og kan ses ved hjælp af PSCenterMAX programmet Flowberegning i PS Beregning af flow udføres således: Ved udkobling af sidste pumpe, registres niveau i pumpesumpen: n s. Ved næste indkobling af en pumpe registreres niveauet igen: n b. Det tilsvarende vandvolumen: V beregnes som pumpesumpens tværsnitsareal: A ganget med højdeforskellen: n n. b s ( ) V = A n b n s Tiden der er forløbet fra niveauet i sumpen var n s til det var n b er den tid det har taget at fylde pumpesumpen: t fylde. Det aktuelle øjebliks flow q er: V q = t fylde Det totale flow til pumpestationen forøges ved hver fyldning med vandvolumenet: V. Når det antages at flow til pumpestationen er det samme: q når der pumpes som når der ikke pumpes og pumperne kører i tiden: t tømme så er flow til pumpestationen under nedpumpningen: V q =. tømme t tømme Det summerede flow for én pumpecyklus Q bliver således: Q = V V tømme Det aktuelle flow q opdateres således hver gang den første pumpe indkobles. Det summerede flow Q opdateres ved såvel start af den første pumpe som ved stop af den sidste pumpe. Side 9 af

10 Denne figur viser målinger foretaget med en PS på en pumpestation i Lemvig kommune. Målingerne strækker sig over et døgn, hvor et lavtryk med regnvejr passerede. Pumpestationen har to pumper der kører alternerende drift. I måleperioden har de ikke kørt samtidig men har pumpet skiftevis. Det viste fald i pumpeydelsen, hvor flowet er størst skyldes at løftehøjden stiger på denne pumpestation, når der skal flyttes mere vand. Side 0 af

11 Overløbs flowberegning I PS kan man beregne vandstrøm per tidsenhed i et overløb og hvor stort vandvolumen, der er løbet over. Beregningen baseres på en niveaumåling og formen af bassinkanten, hvor overløbet sker. I forbindelse med anvendelse i pumpestationer med nødoverløb, hvor niveauet i sumpen vil være det samme som i overløbet, kan det niveau, der måles i forvejen og bruges til at styre pumperne, også anvendes til at beregne hvor meget der løber ud gennem nødoverløbet. Der er mulighed for at tilføre et signal, der kan bruges til at offset justere niveaumålingen så nøjagtigheden af det beregnede resultat optimeres. Hvis målebygværket er placeret udenfor selve pumpestationen anvendes en niveaumåler, der er monteret hensigtsmæssigt i dette bygværk og signalet føres til PS. Niveaumålerens virkemåde er underordnet, der kan anvendes en trykmåler, en ultralyds måler eller andet. Ud fra oplysninger om den fysiske udformning af overløbet beregnes en tabel med op til 768 indgange. Hver tabel indgang svarer til et målt niveau og tabel værdien er den tilsvarende vandstrøm. Udregningen af tabellen foretager vi hos Ørum & Jensen, hvorpå tabellen overføres til PS, som løbende vil beregne flow ved opslag i tabellen. Overføringen foregår over en seriel kommunikationsport eventuelt via modem. Der findes to udformninger af overløbet som er meget almindelige:. Det rektangulære overløb, hvor vandet løber over en vandret kant afgrænset af lodrette sider. Det Vformede eller trekantede overløb, hvor vandet løber ud gennem en Vformet udskæring i bassinkanten Fordi PS anvender en tabel er den ikke begrænset til at måle overløbs flow for disse to typer! Enhver udformning af overløbet kan anvendes blot det er muligt at konstruere den tilsvarende tabel. For det rektangulære og for det Vformede overløb er tabelberegningen særlig simpel fordi den kan udtrykkes matematisk. Flow i det rektangulære overløb: q = H g B H B Flow i det Vformede overløb: 8 q = H α g tan H α g er tyngdeaccelerationen, som varierer fra sted til sted. I praksis er: m 9,8 s = Udtrykkene er teoretiske og selv om de faktisk svarer fint til virkeligheden, så bliver de korrigeret med en faktor for at få beregninger der passer bedst muligt i generelle og specielle tilfælde. g Side af

12 Flow m/h 0 6 Overfaldsbygværker, karakteristikker for Vformet overfald og for rektangulært overfald uden sidekontraktion B=8m B=m B=m B=m B=0.m a=0 a=90 a=60 0 Ørum & Jensen elektronik A/S Opstuvning meter Side af

13 Specielle registreringer Der foretages specielle registreringer i PS med henblik på generering af rapporter i overordnede systemer. Analoge målinger For hver måling kan der opstilles en betingelse, som når den er opfyldt vil få PS til at gemme den målte værdi. Værdien vil blive gemt indtil betingelsen igen opfyldes. Således er det eksempelvis muligt at registrere en motorstrøm 0 sekunder efter motoren er tændt. Ligeledes for hver af de 8 målinger findes minimum og maksimum for hvert døgn. Minimum og maksimum er tilgængelige for indeværende døgn og for døgnet forud for indeværende døgn. Ønsker man minimum og maksimum for et andet tidsrum end et døgn, kan man logge minimum eller maksimum. Sættes loggerintervallet til for eksempel en time er tidsrummet for minimum og maksimum en time. Tællere PS har tællere, der hver især kan sættes op til at tælle antal eller varighed af eksterne begivenheder eller interne tilstande (alarmer og meget andet). Desuden har PS ét tæller register til beregnet flow, ét til beregnet overløb og to der anvendes til specielle opgaver Disse i alt 8 tæller registre anvendes til at beregne følgende PS har 6 ekstra tæller registre. I de første 8 gemmes hvor meget der er optalt i forrige døgn og i de andre 8 gemmes hvor meget der er optalt i indeværende døgn fra midnat til tidspunktet hvor de læses. Alle disse registre kan læses med COMLI protokollen og anvendes i døgn rapporter. Der findes yderligere 8 tæller registre, som gemmer tællernes værdi ved midnat. Disse registre anvendes i PS til at beregne værdierne i de ovenfor omtalte registre og de anvendes i PS Center programmet i forbindelse med rapport generering. Datalogning PS dataloggeren har 6 logger kanaler og en kapacitet på 000 eller 000 registre til at gemme de loggede værdier i. Anvendelsen af hukommelsen er dynamisk således at den enkelte kanal kan anvende en større eller mindre del af hukommelsen end de andre kanaler. Logningen på en kanal fortsætter efter at kanalen har fyldt alle de registre den har til rådighed. Kanalens ældste logning overskrives af den nyeste. Læsning af loggen er ikke destruktiv og kan således foretages af flere brugere uden at nogen af dem mærker forskel af den grund. Loggeren logger med et fast tidsinterval imellem logninger. Intervallet skal være fra til 66 sekunder(s til 8timer, minutter og 6sekunder). Ikke alle SRO anlæg kan benytte sig af intervaller under minut Lognings tidspunktet vil blive synkroniseret med uret i PS således at forstå at logningen vil ske ved timeskift (døgnskift) og et antal gange imellem timeskift (døgnskift) Synkronisering vil ikke finde sted når loggerintervallet ikke går op i timer eller hvis det er mindre end minutter Loggeren kan logge forskel, eller ændring af en værdi over et logger interval i stedet for den aktuelle værdi på lognings tidspunktet. På den måde kan man eliminere problemer med tæller værdier når en tæller løber Side af

14 over og de problemer der naturligt er ved at logge en tæller værdi med to registre i en logget værdi på kun ét register Loggeren kan logge middelværdien i det seneste interval i stedet for værdien på lognings tidspunktet Loggeren kan standses under særlige omstændigheder, for eksempel kan den standses i nogle af døgnets timer.! Forkortelser APL B/K. De analoge indgange (8 registre). De beregnede analoge værdier, flow i indløb, flow i overløb, pumpeydelser, analog udgang og én reserveret (8 registre) Disse kan efter behov erstattes med en betinget måling eller minimum / maksimum på de analoge målinger. Tællerne, ét 6 bits register per tæller selvom en PS tæller er på bits ( registre). Beregnet indløb, overløb og to reserverede ( registre). PS statusflag: input, output, alarmer o.s.v. (0 flag fordelt på 6 registre) Lejet kommunikations ledning med kun én bruger Kommunikations protokol fra Ørum & Jensen elektronik A/S CE COMLI GPRS GSM RS/ SRO Produkter omfattet af et EU direktiv, skal CE mærkes. Den, der producerer, importerer eller i eget navn markedsfører eller tager et produkt i brug, har ansvaret for, at produktet opfylder direktivets krav, samt eventuelle supplerende nationale regler. Kommunikations protokol fra SattControl AB Malmö General Packet Radio Service. Standard for digital mobiltelefoni. Den anvendes til mobil Internet Global System for Mobile communication. Digitalt mobiltelefonsystem. Standarder for elektrisk forbindelse til overføring af digitale signaler Styring Regulering Overvågning Læs mere på pumpestyring.dk orumjensen.dk Side af

DAGLIG BETJENING AF PS4

DAGLIG BETJENING AF PS4 INDHOLD: DAGLIG BETJENING AF PS STOP TASTEN... DRIFT TASTEN... ALT TASTEN... SPECIELLE FUNKTIONER TASTEN... DOSERING SETUP... PRØVEUDT.SETUP... ALARM TILSTAND TASTEN... START STOP NIVEAU TASTEN... RESET

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Åben kanal flowmåler 713

Åben kanal flowmåler 713 Datablad Åben kanal flowmåler 713 Generelt Flowmåler 713 anvendes til måling og registrering af vandmængder i åbne render og kanaler. Flowmåler 713 er et komplet instrument til måling af øjebliksværdier

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk.

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk. Datablad Niveautransmitter 2.1 NY Tision 1 1, Div sorer e s s a l n K dte se n e k d Go Tlf.: 69 20 70 Fax: 69 20 71 DK 2.1 Shuttle 0708 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme

Læs mere

CPU, 702 702 702 15 6.22 MJK

CPU, 702 702 702 15 6.22 MJK ComTroller 702 er udviklet til styring og overvågning af mindre pumpestationer og boringer til vandforsyning. ComTroller 702 er en komplet enhed med ind- og udgange, CPU, datalogger, og kommunikationsporte

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

6.22. Datablad. www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3 9755 1529

6.22. Datablad. www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3 9755 1529 Datablad ComTroller 702 er udviklet til styring og overvågning af mindre pumpestationer og boringer til vandforsyning. ComTroller 702 er en komplet enhed med ind- og udgange, CPU, datalogger, og kommunikationsporte

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

2.24. Pumpestyring 704. Datablad

2.24. Pumpestyring 704. Datablad Pumpestyring 704 2.24 Der er mange grunde til at vælge en MJK pumpestyring. Pumpestyring 704, som præsenteres her, blev lanceret i 1989, men er flere gange opdateret med nye funktioner, men har fortsat

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

PS4CenterMAX manual side 1 af 55

PS4CenterMAX manual side 1 af 55 PS4CenterMAX manual side 1 af 55 Basisvindue...3 Rullegardins menu...3 Navigator...4 Stationer...4 Redigerings vindue...4 Opretning af station...5 Opretning af gruppe...6 Opretning af kommunikationsprofil...7

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer ErgoSafe 005 Beskrivelse af stik og indikatorer Printtavlen er forsynet med en række stik og indikatorer. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af hvert enkelt element. Den kvadratisk formede pude

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

Oversigt. 1 pumpestyring 1 pumpestyring 2 pumpestyringer. Display x x x. 1 stk. alarm relæ udgang x x x. Strøm måling x x x

Oversigt. 1 pumpestyring 1 pumpestyring 2 pumpestyringer. Display x x x. 1 stk. alarm relæ udgang x x x. Strøm måling x x x Standard skabe 1 Oversigt FGC 211 FGC 313 FGC 323 1 pumpestyring 1 pumpestyring 2 pumpestyringer op til 4,5 kw op til 5,5 kw op til 4,5 kw Display x x x 1 stk. alarm relæ udgang x x x Strøm måling x x

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI 1(7) DATABLAD Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI Art. no. 023261 System: NSAC-1, TERRA FIRE, TERRA ONE Generel beskrivelse CN-AIOI er en multifunktions adresse-/kontrolenhed på sløjfen, der er ideel

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Bilag 1B: Beskrivelse af overløbsbygværkets udformning samt placeringen af hydrauliske sensorer på Viby renseanlæg

Bilag 1B: Beskrivelse af overløbsbygværkets udformning samt placeringen af hydrauliske sensorer på Viby renseanlæg Bilag 1B: Beskrivelse af overløbsbygværkets udformning samt placeringen af hydrauliske sensorer på Viby renseanlæg Viby renseanlæg modtager spildevand (og regnvand) fra et opland på ca. 1450 ha, hvoraf

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering QUICKVEJLEDNING til industri Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

Produktoversigt. og distributører står til rådighed i mere end 40 lande over hele verden. MJK din partner for instrumentering og overvågning

Produktoversigt. og distributører står til rådighed i mere end 40 lande over hele verden. MJK din partner for instrumentering og overvågning Produktoversigt 1 MJK er en dansk virksomhed med mere end 30 års erfaring som producent af måle- og reguleringsudstyr til vand- og spildevandsinstallationer. Vores netværk af MJK selskaber og distributører

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Data Transmitter 795

Data Transmitter 795 Data Transmitter 795 Data Transmitter 795 anvendes til overvågning af vandværker, renseanlæg, pumpestationer og andre tekniske installationer. Med fleksible tilslutninger og mange muligheder for datatransmission

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Vejledning i opsætning for markvanding:

Vejledning i opsætning for markvanding: side: 1 (16) Vejledning i opsætning for markvanding: GSM-enheden kan styre et vandingsanlæg med dykpumpe og én eller to trykpumper. Trykpumpen startes hvis driftstrykket opnås inden en given tid ellers

Læs mere

X88MV. Manual Version X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding.

X88MV. Manual Version X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. X88MV Manual Version 1.65 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e p å l i d e l i g f l o w m å l i n g MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow i alle

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Produktnyheder. www.legtech.dk

Produktnyheder. www.legtech.dk Produktnyheder EL-TEKNIK Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Trådløs Sender-modul og modtager (433 MHz - 8 kanals) Varenr. 70-114 Trådløs Sender-modul og modtager (relæ-box)

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange, 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm Duplex 1988 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display Duplex 988 8+1 udgange,

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S.

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S. FH Automation A/S Rådgivning og Automa-tion indenfor: Scada PLC Drives & Motion Robotteknologi El-Tavler Elektrisk & Mekanisk Service Hos FH Automation har vi mange års erfaring med automatisering, og

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere