Pumpestyring type PS4 introduktion.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pumpestyring type PS4 introduktion."

Transkript

1 Pumpestyring type PS introduktion. Vi håber med denne præsentation, at kunne give en kort og forståelig beskrivelse af de mange muligheder denne styring tilbyder brugeren. Skulle der være behov for yderligere information er De selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Pumpestyring type PS er uviklet specielt med hensyn til at opnå en driftsikker og vedligeholdelsesfri styring og overvågning af pumper og pumpestationer. Den finder anvendelse i spildevandssektoren, vandforsyningen og procesindustrien, hvor niveauregulering baseret på trykmåling med fordel kan anvendes. Specielt hvor der er tale om væsker med stort indhold af suspenderende stoffer er denne målemetode særdeles velegnet. PS standard udgaven har 8 analoge indgange 6 digitale indgange 6 digitale udgange stk RS/RS seriel data port 0Vac forsynings tilslutning Vdc forsynings tilslutning PS med udvidelseskort har derudover 6 digitale indgange analog udgang stk RS seriel data porte Styring og overvågning af pumper og pumpestationer med PS vil i næsten alle tilfælde kunne opfylde de krav og specifikationer, der kan forventes til fremtidens pumpestationer. Side af

2 Trykbaseret niveaumåling Styring af til pumper i normal eller alternerende drift forskellige alternerings procedurer forskellige alternerings trigger funktioner Mulighed for afvikling af nødstyrings procedure Automatisk "takeover" i tilfælde af pumpefejl Mulighed for udkobling og genindkobling af andre PS Starttællere og timetællere for hver pumpe 0 systemflag programerbare digitale alarmer 6 programerbare analoge alarmer programmerbare tællere puls tællere, én for hver digital indgang tidsmålere, én for hver digital indgang Flowberegning baseret på niveaumåling, aktuelt og summeret Beregning af pumpeydelse for hver pumpe Beregning af flow i overfaldsbygværk, aktuelt og summeret Generering af dosering impuls Generering af prøveudtagnings impuls Overvågning og alarmopkald over telefon, alarmnet, APL, radio, GSM eller GPRS Alarmer sendes som SRO, . og/eller SMSalarm Leveres med COMLI kommunikations driver Leveres med 6 kanals logger med 000 registres kapacitet (kan udvides til 000registre) Side af

3 Niveau Kontrol blokken Niveau kontrolblokken styrer på grundlag af signalet fra niveau sensoren og niveau kontrol parametrene seperate niveausignaler, som behandles af næste logiske blok i softwaren, benævnt Niveau udkobling. Niveau kontrolblokken anvender følgende kontrolparametre: a. Antal aktive niveauer ( til ) Parameter under systemsetup, som afgør hvor mange af de i alt niveausignaler der må være aktive. Det vil sige, hvis man i denne parameter har indprogrammeret tallet, så er niveau signalerne, og aktive medens signal er inaktivt. b. Startniveau og stopniveau For hver af de niveausignaler er der tilhørende start og stop niveauer, som kan indlæses fra PS s taster eller over en serielle port. c. Start og stop filtrerings tider For hvert start og hvert stopniveau er der en filtrerings tids parameter. Parameteren angiver hvor længe startniveauet skal have været aktivt inden udgangen aktiveres når der er tale om startniveaufiltrering og hvor længe stopniveauet skal have været aktivt inden udgangen slippes. Start og stop filtreringstider er individuelt programmerbare. d. Inverterende funktion Den inverterende funktionsparameter afgør om niveau kontrolblokken udfører en tømmefunktion eller en fyldefunktion. Denne funktion er programmerbar fra fra systemsetup. e. Sensor alarmniveauer Sensor alarmniveauer er programmerbare fra systemsetup. Der er to alarmniveauer: et højt og et lavt niveau. I tilfælde af niveau sensor fejl, vil signalet normalt enten blive meget stort eller meget lille, hvilket medfører utilsigtet styring af pumperne. Hvis sensor alarmniveauerne overskrides er der mulighed for at gøre alle niveausignaler inaktive, hvor ved Nødstyrings niveau kontrolblokken, som fungerer paralelt med Niveau kontrolblokken overtager styringen af de niveausignaler. Alternerings kontrolblokken Alternerings kontrolblokken fungerer grundlæggende på følgende måde: a. Hvis der på en pumpe som er med i en alternerings procedure, opstår fejl (motorværn eller lignende) tages pumpen automatisk ud af alternerings proceduren og næste ledige pumpe i alternerings proceduren indkobles. b. Der er mulighed for opsætning af individuelle alternerings procedurer (se systemsetup manualen). c. Pumpe skifte betingelse for de alternerings procedurer kan enten være pumpeudkobling, køretid eller en kombination heraf. Alternerings proceduren er programmerbar under systemsetup. Pumpe udkoblings blok Der kan opstå ønske om, på grund af pumpestørrelse med mere, at indkobling af en bestemt pumpe medfører udkobling af én eller flere andre pumper. Derfor er PS også forsynet med en Pumpe udkoblings blok, som muliggør opsætning af en pumpeudkoblings maske for hver af de pumpe udgange. Udkoblings maskerne kan programmeres under systemsetup. Tvangs styrings blok Når PS er i STOP måde kan man fra tastaturet tænde og slukke hver enkelt pumpe individuelt. Side af

4 Relæ skifte kontrolblok Relæ skifte kontrolblokken er sidste logiske blok inden signalerne fra pumpeudkoblings blokken overføres til de pumpeudgange. Blokkens funktion er, at sørge for, at der går en fast tid mellem indkobling eller udkobling af to pumper. Formålet er at forhindre at to eller flere pumper tændes eller slukkes samtidigt. Tiden er programmerbar under systemsetup. Software alarmmodul Software alarmmodulet varetager opsætning og raportering af alarmer i PS og enheder der er i forbindelse med PS, eksempelvis SRO anlæg. Alarmmodulet indeholder tre grupper af alarmer: digitale, analoge og systemalarmer. Hver af disse alarmer har følgende parametre: a. Alarm aktiv/inaktiv b. Det kan vælges om alarmen skal vises når den er aktiv c. Det kan vælges om alarmen skal foretage fjernalarmeriing d. Det kan vælges om alarmen skal gemmes i den lokale alarmliste e. Det kan vælges om alarmen skal holdes efter alarmbetingelsen er væk f. af muligheder for at fjerne hold på holdte alarmer kan vælges g. Hvilke digitale udgange der skal trækkes ved alarm h. ON filtrerings tid. Parameteren angiver hvor længe alarmbetingelsen skal have været aktivt inden alarmen kommer i. OFF filtrerings tid. Parameteren angiver hvor længe alarmbetingelsen skal være væk inden alarmen går væk j. Et bitprogram som beregner den logiske funktion af én eller flere betingelser. Funktionen skal være SAND for at alarmen kommer (dette gælder ikke systemalarm,, og ) Under systemsetup er der mulighed for at indstille alarmmodulet som man ønsker det. Analog udgangs modul PS med udvidelseskort har en analog udgang, som kan give en strøm der kan varieres mellem 0 og 0mA ( og 0mA) Strømmen er en liniær funktion af en analog værdi der er målt eller beregnet. Hældning, nulpunkt, grænser, stige og faldhastigheder kan redigeres under systemsetup. Desuden er der mulighed for op til 8 betingede offsets. Offsetværdien og betingelsen for at den skal adderes til værdien på den analoge udgang kan redigeres under systemsetup. Generelt system softwaremodul PS er forsynet med et softwaremodul, generel system software, som varetager nogle generelle funktioner, der ikke kan henføres til de andre logiske softwaremoduler. De er: a. Digital frontend filtrering, som har til opgave at frafiltrere hurtige skift (prel) på de digitale indgange b. Digital frontend invertering, som anvendes til at invertere signaler på digitale indgange, således at signaler med negativ logik (0=SAND og =FALSK) kan behandles i resten af systemet som signaler med positiv logik c. Kommunikations driver software. PS leveres med én eller flere af de følgende drivere: B/K protokol for Dialup modem COMLI protokol for Dialup modem B/K protokol for GSM modem COMLI protokol for GSM modem B/K protokol for radio modem COMLI protokol for radio modem Alarmnets protokol for alarmnets modem Opsætnings parametrene for den enkelte driver kan redigeres under systemsetup. Side af

5 Tekniske specifikationer for PS Temperaturforhold Omgivelsestemperatur ved anvendelse: 0ºC til 0ºC Omgivelsestemperatur ved opbevaring: 0ºC til 70ºC Forsyningspænding 0Vac ±0% eller Vdc % 0% Effektforbrug: 0VA maksimum, VA typisk Analoge indgange 8 styk, opløsning på bit og total nøjagtighed bedre end 0.% Kanal : 00/0 ma eller straingauge input(/00mv, excitation 0Vdc) Kanal til 8: 00/0mA (Ri=00Ω) eller 0Vdc Analog udgang Kan udvides fra ingen til strømudgang 0mA eller 00mA Potentialfri med ekstern forsyningsstrøm Digitale indgange 6(kan udvides til ) galvanisk isolerede Aktiv indgang: 8Vdc < U < 6Vdc, Imax på 8mA Inaktiv indgang: U < 6Vdc Digitale udgange 6 styk potentialfri relæudgange som slutte funktion Maksimum belastning på 0Vac/dc A Seriel kommunikation styk RSC/V og styk RS/8 Kan udvides med styk RSC/V Optioner Nødstrømsmodul for ca. ½ times drift Indbygget modem med standard hastigheder fra 00 BPS til 00 BPS CE mærkning PS er testet og afprøvet i henhold til:. Generiske standard for emission EN 008 for bolig erhverv og let industri. Generiske standard for imunitet EN 008 for bolig erhverv og let industri Side af

6 PS Installationsvejledning 0V 6Vdc udgang V X X X6 X9 Udgange UDG. UDG. UDG. 6 Indg.6 Indg. Indg. Indg. Indg. Digitale indgange Indg. Indg.0 Indg.9 Indg.8 Indg.7 Indg.6 Indg. Indg. Digitale indgange Indg. Indg. Indg. RS/8 GND RX TX TX RX X 7 UDG. 8 X0 Udgange GND GND X 9 8 UDG. UDG.6 UDG UDG.8 8 X Udgange UDG.9 UDG.0 UDG. 6 7 UDG. 8 PS hovedprintkort tilslutninger Analoge måleindgange 00/0 ma RS/V CTS DSR DCD RxD DTR RTS TxD Vdc out INDGANG 8 INDGANG 7 INDGANG 6 INDGANG INDGANG INDGANG INDGANG SIGNAL STEL 7 6 X X Udgange UDG. UDG. UDG. 6 7 UDG.6 8 0V ac tilslutning V for batterilader V batteri tilslutning Tryktrancducer tilslutning (Analog kanal ) 0V VI VI 0V X X F N X MODEM strømforsyning X Side 6 af

7 Eksempel på styring af renseanlæg Renseanlægget har en indløbs pumpestation med to pumper. PS udfører en helt almindelig styring af disse pumper. Desuden beregner PS indløbsflow baseret på pumpetider, fyldetider, pumpesumpens geometri og niveaumålinger i pumpesumpen. Renseanlægget har en overskuds slampumpe, der kører pulserende. Drift/pause tiderne kan indstilles på PS. Styringen af overskuds slampumpen er i øvrigt ikke afhængig af andre forhold på renseanlægget. Renseanlægget har en returslampumpe, der kører pulserende. Drift/pause tiderne kan indstilles på PS. Styringen af returslampumpen er i øvrigt ikke afhængig af andre forhold på renseanlægget. Renseanlægget har en flydeslampumpe, der ikke styres af PS, men PS registrerer antal starter og drifts tiden for pumpen. Renseanlægget har to rotorer til iltning af kloakvandet. PS styringen basers på en iltmåling, som PS aflæser. Grænseværdien for start (lavt iltindhold) og grænseværdien for stop(højt iltindhold) kan indlæses i PS, som anvender dem i styringen. Desuden bliver rotorerne startet hvis de ikke har kørt i et tidsrum, der specificeres af brugeren. Rotorerne indkobles og udkobles ikke på samme tid. PS sørger for at der lægges en forsinkelse ind imellem disse begivenheder for at undgå for voldsomme belastninger af det elektriske net. Når kippet åbnes for at bassinet kan tømmes bliver rotorerne standset af PS. Ved opstuvning i udløbet, det vil sige når bassinet ikke kan tømmes, standser PS ligeledes rotorerne og der meldes en alarm til SRO anlægget. Side 7 af

8 Kipstyring ved tømning af bassin:. En højvands elektrode aktiveres og får PS til at standse rotorerne. Der går en tid til bundfældning. Tiden kan indstilles i PS. PS åbner kippet langsomt. Kipåbningen foregår med drift/pausestyring. Drifts tiden er typisk S og pausetiden er typisk min. Begge tider kan indstilles i PS. Desuden er det muligt at forøge den første drifts tid så hele åbningen forløber lidt hurtigere. Åbningen fortsætter indtil der modtages kvittering om at kippet er helt åbent eller signalet fra højvands elektroden forsvinder som indikering af at der ikke længere er højvand i bassinet. Lukning af kip: Når signalet for højvand i bassin forsvinder aktiveres kip lukningen. Denne er aktiv indtil der der kvitteres for at kippet er lukket. PS måler tiden hvor kippet ikke er lukket på kip lukket kviteringen. Hvis denne tid bliver for lang afgives en alarm til SRO anlægget. Ristestyring: Renseanlægget er forsynet med en rist som også styres af PS. Til denne styring anvendes en flowmåler hvorfra PS modtager impulser der tælles og på den måde oplyser det udpumpede volumen. Risten startes når der er udpumpet et specificeret væske volumen siden sidste gang risten blev aktiveret. Driften af risten er pulserende. Drift/pause tiderne kan indstilles på PS. PS styrer risten så den altid standser i top positionen. Diverse: PS varetager alle de nævnte opgaver og ved siden af dette måles en række drifts tider og en række hændelser registreres og tælles. Desuden vedligeholder PS en 6 kanalers logger for SRO anlægget og en række alarmtilstande registreres og forårsager alarmopkald til SRO anlægget. Side 8 af

9 Funktioner i PS ud over pumpestyring Som det fremgår af den ovenstående beskrivelse kan PS foretage for eksempel: beregning af flow, logge på signaler og tilstandsændringer og meget andet. I det følgende vil disse funktioner blive nærmere omtalt. Det skal bemærkes at disse funktioner ikke alle er standard i PS styringen. Dels kan de ikke alle sammen indføres fordi det ville kræve mere plads end der er tilrådighed i en standard PS, dels er de indført over lang tid efterhånden som behovene har vist sig og endelig er der et vist overlap således at nogle funktioner er blevet overflødiggjort af nyere funktioner. Hvis der opstår ønske om at udnytte en eller flere af disse funktioner i eksisterende installationer, anbefales det at kontakte os og få en snak om muligheder og pris. Opdatering af PS styringer koster et mindre beløb Gangtid alarm PS overvåger pumpernes gangtid. Hvis en pumpe holder stille længere end en specificeret tid er der mulighed for at få en Gangtid alarm. Med denne funktion er det muligt at få en alarm hvis tilstrømningen til pumpestationen standser i længere tid. For eksempel kunne dette ske hvor der er installeret en vandbremse før pumpestationen. Signalstyrke GSM Signalstyrken henter PS fra GSM/GPRS modemmet når et sådant benyttes. Den gemmes og kan ses ved hjælp af PSCenterMAX programmet Flowberegning i PS Beregning af flow udføres således: Ved udkobling af sidste pumpe, registres niveau i pumpesumpen: n s. Ved næste indkobling af en pumpe registreres niveauet igen: n b. Det tilsvarende vandvolumen: V beregnes som pumpesumpens tværsnitsareal: A ganget med højdeforskellen: n n. b s ( ) V = A n b n s Tiden der er forløbet fra niveauet i sumpen var n s til det var n b er den tid det har taget at fylde pumpesumpen: t fylde. Det aktuelle øjebliks flow q er: V q = t fylde Det totale flow til pumpestationen forøges ved hver fyldning med vandvolumenet: V. Når det antages at flow til pumpestationen er det samme: q når der pumpes som når der ikke pumpes og pumperne kører i tiden: t tømme så er flow til pumpestationen under nedpumpningen: V q =. tømme t tømme Det summerede flow for én pumpecyklus Q bliver således: Q = V V tømme Det aktuelle flow q opdateres således hver gang den første pumpe indkobles. Det summerede flow Q opdateres ved såvel start af den første pumpe som ved stop af den sidste pumpe. Side 9 af

10 Denne figur viser målinger foretaget med en PS på en pumpestation i Lemvig kommune. Målingerne strækker sig over et døgn, hvor et lavtryk med regnvejr passerede. Pumpestationen har to pumper der kører alternerende drift. I måleperioden har de ikke kørt samtidig men har pumpet skiftevis. Det viste fald i pumpeydelsen, hvor flowet er størst skyldes at løftehøjden stiger på denne pumpestation, når der skal flyttes mere vand. Side 0 af

11 Overløbs flowberegning I PS kan man beregne vandstrøm per tidsenhed i et overløb og hvor stort vandvolumen, der er løbet over. Beregningen baseres på en niveaumåling og formen af bassinkanten, hvor overløbet sker. I forbindelse med anvendelse i pumpestationer med nødoverløb, hvor niveauet i sumpen vil være det samme som i overløbet, kan det niveau, der måles i forvejen og bruges til at styre pumperne, også anvendes til at beregne hvor meget der løber ud gennem nødoverløbet. Der er mulighed for at tilføre et signal, der kan bruges til at offset justere niveaumålingen så nøjagtigheden af det beregnede resultat optimeres. Hvis målebygværket er placeret udenfor selve pumpestationen anvendes en niveaumåler, der er monteret hensigtsmæssigt i dette bygværk og signalet føres til PS. Niveaumålerens virkemåde er underordnet, der kan anvendes en trykmåler, en ultralyds måler eller andet. Ud fra oplysninger om den fysiske udformning af overløbet beregnes en tabel med op til 768 indgange. Hver tabel indgang svarer til et målt niveau og tabel værdien er den tilsvarende vandstrøm. Udregningen af tabellen foretager vi hos Ørum & Jensen, hvorpå tabellen overføres til PS, som løbende vil beregne flow ved opslag i tabellen. Overføringen foregår over en seriel kommunikationsport eventuelt via modem. Der findes to udformninger af overløbet som er meget almindelige:. Det rektangulære overløb, hvor vandet løber over en vandret kant afgrænset af lodrette sider. Det Vformede eller trekantede overløb, hvor vandet løber ud gennem en Vformet udskæring i bassinkanten Fordi PS anvender en tabel er den ikke begrænset til at måle overløbs flow for disse to typer! Enhver udformning af overløbet kan anvendes blot det er muligt at konstruere den tilsvarende tabel. For det rektangulære og for det Vformede overløb er tabelberegningen særlig simpel fordi den kan udtrykkes matematisk. Flow i det rektangulære overløb: q = H g B H B Flow i det Vformede overløb: 8 q = H α g tan H α g er tyngdeaccelerationen, som varierer fra sted til sted. I praksis er: m 9,8 s = Udtrykkene er teoretiske og selv om de faktisk svarer fint til virkeligheden, så bliver de korrigeret med en faktor for at få beregninger der passer bedst muligt i generelle og specielle tilfælde. g Side af

12 Flow m/h 0 6 Overfaldsbygværker, karakteristikker for Vformet overfald og for rektangulært overfald uden sidekontraktion B=8m B=m B=m B=m B=0.m a=0 a=90 a=60 0 Ørum & Jensen elektronik A/S Opstuvning meter Side af

13 Specielle registreringer Der foretages specielle registreringer i PS med henblik på generering af rapporter i overordnede systemer. Analoge målinger For hver måling kan der opstilles en betingelse, som når den er opfyldt vil få PS til at gemme den målte værdi. Værdien vil blive gemt indtil betingelsen igen opfyldes. Således er det eksempelvis muligt at registrere en motorstrøm 0 sekunder efter motoren er tændt. Ligeledes for hver af de 8 målinger findes minimum og maksimum for hvert døgn. Minimum og maksimum er tilgængelige for indeværende døgn og for døgnet forud for indeværende døgn. Ønsker man minimum og maksimum for et andet tidsrum end et døgn, kan man logge minimum eller maksimum. Sættes loggerintervallet til for eksempel en time er tidsrummet for minimum og maksimum en time. Tællere PS har tællere, der hver især kan sættes op til at tælle antal eller varighed af eksterne begivenheder eller interne tilstande (alarmer og meget andet). Desuden har PS ét tæller register til beregnet flow, ét til beregnet overløb og to der anvendes til specielle opgaver Disse i alt 8 tæller registre anvendes til at beregne følgende PS har 6 ekstra tæller registre. I de første 8 gemmes hvor meget der er optalt i forrige døgn og i de andre 8 gemmes hvor meget der er optalt i indeværende døgn fra midnat til tidspunktet hvor de læses. Alle disse registre kan læses med COMLI protokollen og anvendes i døgn rapporter. Der findes yderligere 8 tæller registre, som gemmer tællernes værdi ved midnat. Disse registre anvendes i PS til at beregne værdierne i de ovenfor omtalte registre og de anvendes i PS Center programmet i forbindelse med rapport generering. Datalogning PS dataloggeren har 6 logger kanaler og en kapacitet på 000 eller 000 registre til at gemme de loggede værdier i. Anvendelsen af hukommelsen er dynamisk således at den enkelte kanal kan anvende en større eller mindre del af hukommelsen end de andre kanaler. Logningen på en kanal fortsætter efter at kanalen har fyldt alle de registre den har til rådighed. Kanalens ældste logning overskrives af den nyeste. Læsning af loggen er ikke destruktiv og kan således foretages af flere brugere uden at nogen af dem mærker forskel af den grund. Loggeren logger med et fast tidsinterval imellem logninger. Intervallet skal være fra til 66 sekunder(s til 8timer, minutter og 6sekunder). Ikke alle SRO anlæg kan benytte sig af intervaller under minut Lognings tidspunktet vil blive synkroniseret med uret i PS således at forstå at logningen vil ske ved timeskift (døgnskift) og et antal gange imellem timeskift (døgnskift) Synkronisering vil ikke finde sted når loggerintervallet ikke går op i timer eller hvis det er mindre end minutter Loggeren kan logge forskel, eller ændring af en værdi over et logger interval i stedet for den aktuelle værdi på lognings tidspunktet. På den måde kan man eliminere problemer med tæller værdier når en tæller løber Side af

14 over og de problemer der naturligt er ved at logge en tæller værdi med to registre i en logget værdi på kun ét register Loggeren kan logge middelværdien i det seneste interval i stedet for værdien på lognings tidspunktet Loggeren kan standses under særlige omstændigheder, for eksempel kan den standses i nogle af døgnets timer.! Forkortelser APL B/K. De analoge indgange (8 registre). De beregnede analoge værdier, flow i indløb, flow i overløb, pumpeydelser, analog udgang og én reserveret (8 registre) Disse kan efter behov erstattes med en betinget måling eller minimum / maksimum på de analoge målinger. Tællerne, ét 6 bits register per tæller selvom en PS tæller er på bits ( registre). Beregnet indløb, overløb og to reserverede ( registre). PS statusflag: input, output, alarmer o.s.v. (0 flag fordelt på 6 registre) Lejet kommunikations ledning med kun én bruger Kommunikations protokol fra Ørum & Jensen elektronik A/S CE COMLI GPRS GSM RS/ SRO Produkter omfattet af et EU direktiv, skal CE mærkes. Den, der producerer, importerer eller i eget navn markedsfører eller tager et produkt i brug, har ansvaret for, at produktet opfylder direktivets krav, samt eventuelle supplerende nationale regler. Kommunikations protokol fra SattControl AB Malmö General Packet Radio Service. Standard for digital mobiltelefoni. Den anvendes til mobil Internet Global System for Mobile communication. Digitalt mobiltelefonsystem. Standarder for elektrisk forbindelse til overføring af digitale signaler Styring Regulering Overvågning Læs mere på pumpestyring.dk orumjensen.dk Side af

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

6.22. Datablad. www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3 9755 1529

6.22. Datablad. www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3 9755 1529 Datablad ComTroller 702 er udviklet til styring og overvågning af mindre pumpestationer og boringer til vandforsyning. ComTroller 702 er en komplet enhed med ind- og udgange, CPU, datalogger, og kommunikationsporte

Læs mere

2.24. Pumpestyring 704. Datablad

2.24. Pumpestyring 704. Datablad Pumpestyring 704 2.24 Der er mange grunde til at vælge en MJK pumpestyring. Pumpestyring 704, som præsenteres her, blev lanceret i 1989, men er flere gange opdateret med nye funktioner, men har fortsat

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

PS4CenterMAX manual side 1 af 55

PS4CenterMAX manual side 1 af 55 PS4CenterMAX manual side 1 af 55 Basisvindue...3 Rullegardins menu...3 Navigator...4 Stationer...4 Redigerings vindue...4 Opretning af station...5 Opretning af gruppe...6 Opretning af kommunikationsprofil...7

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer ErgoSafe 005 Beskrivelse af stik og indikatorer Printtavlen er forsynet med en række stik og indikatorer. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af hvert enkelt element. Den kvadratisk formede pude

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

Piccolo overfaldsalarm

Piccolo overfaldsalarm Piccolo overfaldsalarm Giver tryghed for: Rådhuse: personalet i f. eks. borgerservice og socialforvaltning. Retsbygninger: dommere, advokater og vidner i forbindelse med retssager Fængsler: fængselspersonale

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS Flowmåling i kloaksystemet Indlæg ved: Jan Henningsen Akademiingeniør i TELETRONIC Denmark ApS Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen TELETRONIC Denmark ApS Oversigt over emner i denne præsentation

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Bøvlingbjerg Elautomatik A/S CARD1 KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Sys ID. Automat nr. Dato Program version 1.0.14 / 03042006 Forsyning Brørupvænget 10. DK7650 Bøvlingbjerg. Tlf.: 9788 5222. Fax: 9788 5434.

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Komplette SRO-løsninger til vandværker

Komplette SRO-løsninger til vandværker Vandværker Komplette SRO-løsninger til vandværker optimer driften gennem styring, regulering og overvågning B.v. electronic a/s Automation med ansvar Den stærke partner i Vandværksbranchen Gennem mange

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

Data Transmitter 795

Data Transmitter 795 Data Transmitter 795 Data Transmitter 795 anvendes til overvågning Datablad af vandværker, renseanlæg, pumpestationer og andre tekniske installationer. Med fleksible tilslutninger og mange muligheder for

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm multiguard Light 4 udgange, 8+2 indgange multiguard micro 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm multiguard Max 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display multiguard

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 Objektsikring Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 1 Piccolo anvendelse Museer, udstillinger og gallerier: Overvåger malerier skulpturer og montrer

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 Åbne Netværk? LonMark XML/SOAP... FTP HTTP TCP IP UDP EIA852 IEC709.1 (LonTalk ) Ethernet WiFi (wireless) TP/FT-10 PL-20 Prolon Data Logger Udvikling Teknologi

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere