Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater"

Transkript

1 Ventilator Brand- og røgprodukt Ventilationsaggregat Luftfordeling Tilbehør Systemløsning TIME ec Ventilationsaggregat

2 2 TIME ec ventilationsaggregat TIME ec AHU N o DANVENT DV , TIME TIME ec et kompakt ventilationsaggregat med EC-motor og integret automatik. TIME ec leves i 6 størrels med luftmængd fra m 3 /h. Det leves i 2 variant med rotende veksl og 2 variant med modstrømsveksl. TIME ec aggregatet baset på Systemairs velkendte teknologi inden for aggregatproduktion, som bygg på me end 40 års faring. TIME ec enkel at dimensione og nem at bestille. TIME ec ovhold DS TIME ec med rotende veksl, luftmængd fra m 3 /h i 6 størrels m 3 /h Med køl Luftmængde min. - maks. TIME ec 40 TIME ec 30 TIME ec 25 TIME ec 20 TIME ec 15 TIME ec 10 0,15 0,2 0,3 0,4 0, m 3 /s Anbefalet luftmængde ved TIME ec begnet ved et ekstnt tryk på 250 Pa og max SFP 2.1 kw/(m 3 /s) i en kombination med rotende veksl og vandvarmebatti samt køleunit. Bemærk tilluft- og fraluftspjæld, vandvarmebatti og køleunit tilvalg. Andre kombination samt nøjagtige værdi begnes i SystemairCAD. TIME ec med modstrømsveksl, luftmængd fra m 3 /h i 6 størrels m 3 /h Med køl Luftmængde min. - maks. TIME ec 40 TIME ec 30 TIME ec 25 TIME ec 20 TIME ec 15 TIME ec 10 0,15 0,2 0,3 0,4 0, m 3 /s Anbefalet luftmængde ved TIME ec begnet ved et ekstnt tryk på 250 Pa og max SFP 2.1 kw/(m 3 /s) i en kombination med modstrømsveksl og vandvarmebatti samt køleunit. Bemærk tilluft- og fraluftspjæld, vandvarmebatti og køleunit tilvalg. Andre kombination samt nøjagtige værdi begnes i SystemairCAD.

3 TIME ec ventilationsaggregat 3 Komponent 1 Rotende veksl anvendes, hvor d behov for en stor varmegenvinding, samtidig med at den kan genvinde fugtighed fra den varme fraluft. Den meget engibesparende og kræv mindre plads på grund af den korte byggelængde. Virkningsgrad op til 85%, variabel reguling af omdrejningstallet for ændret virkningsgrad, renblæsningssektor samt alarm ved utilsigtet stilstand. 2 Modstrømsveksl anvendes, hvor d stilles særlige krav om adskillelse mellem de to luftstrømme, for eksempel for at undgå ovførsel af lugtstoff til tilluften. Da d ikke ovføres fugt mellem luftstrømmene, kan den også anvendes til affugtning. Virkningsgrad op til 90%, tempaturføl og modulende by-pass sikr mod tilisning. 3 EC-motor, lavt engiforbrug, gode regulingsegenskab, høj virkningsgrad bevares også ved nedreguling, lavt lydniveau samt kort byggelængde. Afskærmning standard. 4 Tilluft- og fraluftspjæld, tæthedsklasse 3 (EN 1751), aodynamiske spjældblade udført i ekstrudet aluminium med gummitætning, stangtræk og messinglej, on/off spjældmotor ell spring-return spjældmotor (tilvalg). 5 Tilluft- og fraluftfiltre, posefiltre i klasse F7/ F5 (EN 779), fastgøres med klemskinn, som sikr tæthedskrav (EN 1886), håndtag for nemt filtskift, alarm ved behov for filtskift. 6 Vandvarmebatti, konstruet til tempatur op til 100 ºC og tryk op til 10 Bar. Battiet sikret mod frost (tilvalg). 7 Integret automatik, fabriksmont. Se s Kabinettet ovhold tæthedsklasse L2, har lukkede rammeprofil i stål, og panel med dobbelte plad med 50 mm isoling imellem. 9 Aggregatben, fremstillet af kraftig galvaniset stålplade og med justbare fødd

4 4 TIME ec ventilationsaggregat Aggregat med stor fleksibilitet Fremtidens byggi kræv aggregat med stor fleksibilitet. Det imødekommes ved muligheden for at ændre på en lang række kombination. Nedenfor ses en ovsigt ov standard samt de mest anvendte tilvalgsmulighed. Standard Rotende veksl ell modstrømsveksl Kammventilator med EC-motor (findes i fle størrels pr. aggregat for optimal driftsøkonomi) Afskærmning af ventilatorsektion Integret automatik, se side 5 Tilluft- og fraluftfiltre klasse F7/F5 Aggregatben med justbare fødd, indendørsaggregat. Tilvalgsmulighed Tilluft- og fraluftspjæld med on/off ell spring/return spjældmotor Køleunit DV Cool, færdigmontet, trinløs regulet Vandvarmebatti El-varmebatti Kølebatti, koldt vand ell direkte fordampende kølemedie Lyddæmpsektion, absorbtionsdæmp med bafl for tør ell våd rengøring Regulingsventil inkl. aktuator Tag, bitumentag, kraftig polyestforstærket bitumenmatiale (tagpap) Tag, trapezformede, alu-zink belagte stålprofil Konsol, til tagaggregat samt til indendørsaggregat, kraftige, galvanisede stålprofil med løftebeslag Filt, klasse F5/F7.

5 TIME ec ventilationsaggregat 5 Automatik TIME ec aggregatne leves med færdigmontet og fuldt afprøvet automatik fra fabrik. Automatikken et brugvenligt system, hvor funktion og parametre vælges fra det ekstne betjeningspanel. Betjeningspanelet kan frit places og anvendes som fjnkontrol. De vigtigste driftsdata vises kontinuligt på betjeningspanelets display, hund alarm, driftsværdi, driftsstatus og tidsindstilling. Ibrugtag ningen forenklet, idet automatikken præinstallet med standardtempatur, tidsindstilling og regulingssekvens. Standardindstillingne kan let ændres til de ønskede driftsværdi. Standard Betjeningspanel Ugeur Vælg mellem: Tempaturreguling: kaskadumreguling, fast tillufttempatur, udekompenset tillufttempatur, udetempaturafhængig veksling mellem rumreguling og tilluftreguling Luftmængdeguling: 2 faste luftmængd, konstant kanaltryk (VAV), konstant kanaltryk med fraluft som slave Forlænget drift Natkøling Kølegenvinding Filtvagt til- og fraluft Alarm og sikkhedsfunktion Modbus. Tilvalgsfunktion Ekstn brandsignal ell 2 stk. brandtmostat Vandvarmebatti, reguling samt frostbeskyttelse El-varmebatti, modulende med sikring mod ovophedning samt reguling Kølebatti, reguling DV Cool, reguling Varme- og køleventil inkl. aktuator Tilluft- og fraluftspjæld samt spjældmotor LON ell TCP/IP TCP/IP web intface samt mulighed for adgang via android applikation.

6 6 TIME ec ventilationsaggregat Målskema + B C A A TIME ec med rotende veksl TIME ec med modstrømsveksl TIME ec med rotende veksl TIME ec A: Længde B: Højde C: Højde på fødd Bredde Vægt Ovennævnte mål og vægt for en kombination med rotende veksl og vandvarmebatti. Mål på andre kombina tion begnes i SystemairCAD. Leves i 2 sektion (udendørs model i 1 sektion). Bemærk: Tilluft- og fraluftspjæld samt vandvarmebatti tilvalg. TIME ec med modstrømsveksl TIME ec A: Længde B: Højde C: Højde på fødd Bredde Vægt Ovennævnte mål og vægt for en kombination med modstrømsveksl og vandvarmebatti. Mål på andre kombination begnes i SystemairCAD. Leves i 3 sektion (udendørs model i 1 sektion). Bemærk: Tilluft- og fraluftspjæld samt vandvarmebatti tilvalg.

7 TIME ec ventilationsaggregat 7 Dokumentation Ordrespecifik teknisk dokumentation udarbejdet i SystemairCAD. Produktvalgsprogram SystemairCAD Vsion C D Ovsigt for aggregat nr. 1 2 Danvent DV TIME Plantegning Inspektionsside 5 Højre gavl Teknisk specifikation Venstre gavl Spjæld Aggregat Tryktab 2 Pa Motor Spjældblade Standard Frekvensbånd [Hz] Motor 250 type500 1K 2K 4K 8K Total EC motor Skotlampe med udvendig kontakt 1 Stk. Lydeffektniveau [db] [db] Motor [db] størrelse [db] [db] [db] [db] [db] [db(a)] ZID.GG.CR Tilluft, indblæsning Tmosikring Built-in Tilluft, indtag Mærkeeffekt kw Fraluft, afkast Omdrejning (Nominel) o/min Fraluft, udsugning 67 Filt 68 Strøm, 69 Amp A Omgivels 65 Tryktab, 65dimensionende El-forbrug 55 omfatt 47 også 41 ventilatormotornes hastighedsreguling Pa 1.28 kw Tryktab, start/tryktab, Skotlampe slut med udvendig kontakt 70/188 Pa 1 Stk. Lufthastighed, frontareal 1.98 m/s Automatik Lufthastighed, Filtareal Varmebatti, Væske 0.11 m/s Time aggregatne med komplet og fuldt integret automatik baset på Systemair Sprog i betjeningspanel E28 regulatoren. Filtklasse display Dansk Luftmængde F m³/h Betjeningspanel Filtstørrelse levet Ja Tryktab 2x[592x592] Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft 23 Pa Ekstn kommunikation Filtlængde Modbus integret Lufttempatur ind/ud /22.0 mm C Luftmængde (1,205 kg/m³) m³/h Tempatur styringskotlampe med Relativ udvendig luftfugtighed, kontakt Udendørs tempatur tilpasset før/eft 1 Stk. 29/19 % Lufthastighed i aggregat m/s tillufts-reguling Effekt kw Ekstnt tryktab 250 Mål på døre og 250 panel Pa Ventilator styring Konstant kanaltryk. Rotende varmeveksl Fronthastighed 2.00 m/s Omdrejningstal o/min Levet føl type #not defined Medie Tilluft Fraluft Vand Motor kw Tempatur kompenset luftydelse #not defined Luftmængde Væsketempatur ind/ud /30.0 m³/h C Spænding V Levede føle Nej Tryktab Væskemængde Pa 0.09 l/s Strøm, mærket A Transmitt type Intet display Lufttempatur, Tryktab, før/eft væske -12.0/ /-3.5 C 0.4 kpa Spjæld motor tilluft Motor on/off Relativ luftfugtighed, Væskehastighed før/eft 90/29 40/97 % 0.14 m/s Spjæld motor fraluft Motor on/off Effekt Battivolumen kw 6.1 l Aggregatdata Ekstnt styret via digitalt signal Forlænget drift - normal ydelse Tempatur virkningsgrad Tilslutningsside 86.2 Inspektionsside % Aggregatbredde 1420 mm Frikøling Frikøling uden ekstne sensor Fugtvirkningsgrad Tilslutning ind/ud /4" %/ 1 1/4" Vægt 722 kg Batti konfiguration Varmebatti Varmeveksl Rørmatiale Tempaturvarmeveksl Cu El-forsyning 3x400V + N + PE 50 Hz Frostbeskyttelse, varme Standard frostbeskyttelse Effektivitet (bølgehøjde) Lamelmatiale D14 - Stort Al Filt Tilluft F7 - Fraluft, udsugning Ventil M5 for varme 2-vejs ventil, Kvs 1.00, DN15 Indvendigt Drivsystem Lamelafstand Variabel drift 2.1 mm Varmeveksl 86.2 % gevind El-data Rørrækk 1x230V, 40W, 0.7Amp 2 SFPv ved rene filtre, inklusiv ventilatorstyring 1.59 kw/(m³/s) Tryktab 11 kpa Renblæsningssektor Battitype DVH-25-W-Z CU-Al-H-1 1 Stk. 1/4 Varmebatti Luft 11.2 kw /22.0 C Brand ovvågning Forprogrammet til ekstnt brandsignal Skotlampe med udvendig kontakt 1 Stk. Vand 60/30 C kpa l/s Lamp - 1 1/4" og / kontakt 1 1/4" Rørtilslutning tænd/sluk Ja Motor Fraluftaggregat størrelse består af 2 x 2.00 kw Tilluft, Hovedforsyning Ventilator, til automatik Kamm Lydeffektniveau indblæsning Tilluft, indtag Fraluft, afkast Fraluft, Tomdel Data for indkapslingen Luftmængde udsugningomgivels Spænding 3x400V + N + PE 50 Hz 5000 m³/h Tryktab 2 Pa Total 77 db(a) 64 db(a) 78 db(a) 63 db(a) Ekstnt tryktab 52 db(a) Maks. Ik 16 ka 250 Pa Længde 150 mm Tryktab Min. Ik 650 A 16 Pa Statisk tryk Maks. sikring 25 A 577 Pa Totaltryk Min. sikring 10 A 609 Pa Omdrejningstal Fraluft ventilator, sikring 16 A 1599 o/min Maximum omdrejningstal Tilluft ventilator, sikring 16 A 1880 o/min Systemair A/S Total virkningsgrad Spjæld Den ekstne el-forsyning skal beskyttes ved statisk i henhold tryk, til inklusiv myndighedskrav motor og motorstyring for 62.7 % Ved Milepælen 7 Telefon : Hasselag Fax : ekstra-beskyttelse Total ved virkningsgrad frekvensomforme. Tryktab ved totalt Ved tryk, én inklusiv ell fle motor 400 og VAC motorstyringen motor, skal 66.2 % 2 Pa HPFI type B relæ K-faktor benyttes. (p=1,2 Spjældblade kg/m³) 197 Standard Ventilatortype - Stor Skotlampe med udvendig kontakt GR45C-ZID.GG.CR 1 Stk. Direkte drift Tilluftaggregat består af Målskema Teknisk specifikation automatik Tilluftaggregat komponentspecifikation 6 Fraluftaggregat komponentspecifikation Filt Produktvalgsprogram SystemairCAD Vsion C D5 Danvent DV TIME Tryktab, dimensionende 91 Pa 11 Tryktab, start/tryktab, Tilluft slut 1350x600 mm 45/137 Pa Lufthastighed, Fraluft frontareal Produktvalgsprogram 1350x600 SystemairCAD mm Vsion C D m/s Danvent DV TIME Lufthastighed, Afkast Filtareal W314 R Produktvalgsprogram 1350x600 mm 1 SystemairCAD 0.17Vsion m/s 1 C D5 Danvent DV TIME 25 Ventil Filtklasse og Ventilmotor, Varme M5 2-vejs ventil W320 M6 1 Filtstørrelse Adgangsrettighed - kodeord 2x[592x592] Afsnit om forsendelse Betjeningspanel, Systemair Control Filtlængde 535 mm panel D 3 forskellige Indkapsling sikkhedsniveau indbygget i sektion med fraluftventilator på TIME Skotlampe med udvendig kontakt 1 Stk. Opatør niveau (intet W90 kodeord) - adgang C1 til at aflæse værdi og til at ændre brugrelevante værdi vedrørende Indkapslingen Spjæld integret - fraluft i anlægget ell afkast i henhold til det til fri, den on/off tekniske motor dokumentation. Indkapslingen placet bag Produkt Dimension tidsprogram, tempatur, inspektionsdør/afskærmning (Bredde x højde luftydelse x længde), og annulling til fraluftventilatoren. Vægt, alarm inklusiv med Indkapslingens emballage genstart af anlægget, navn Aggregatets hvis man indkapsling vægt har fjnet årsagen til nr. 2. Ingen ekstne el-komponent alarmen Rotende varmeveksl inklusiv emballage direkte forbundet Spjældet til denne åbnes indkapsling. og lukkes LON af en bus on/off - hvis spjældmotor levet - skal - 20 tilsluttes Nm - driftstid regulatoren 150 sekund. til denne indkapsling. Alle CST-25-R Std-2 Genvinding med 1520 Svice rotende x 1520 niveau komponent x 1250 veksl (kodeord) mm i denne - adgang sektion til at ændre forbundet 409 fundamentale kgmed kabl værdi, direkte adgang til indkapslingen. til 408 at gemme kg D ændrede montet værdi, kabelstrips adgang for til at let føring af Data vises på genstarte tilluft. anlæg kabl på fra grundlag indkapslingen Forbedt af egne i for denne gemte ekstnt sektion værdi brandsignal og ell til indkapslingen fabriksindstilling CST-25-R Std-2 placet ved tilluftventilatoren. Når aggregatet samlet på Ydelsen for den 1520 rotende x 1520 veksl x 1100 mmtrinløs via den modulende 314 kg reguling af omdrejningshastigheden 314 kg for rotoren System niveau, pladsen som skal det alle Aggregatet højeste kabelgennemføringshull niveau forbedt (hemmeligt for et ekstnt kodeord) tætnes. brandsignal. - ubegrænset Får adgang aggregatet til at et ændre brandsignal, alle værdi lukk samt det til ned. at Fødd Har aggregatet været lukket ændre opsætningen leves montet af hele på aggregatsektionne ned systemet Indkapsling Ventilator, Kamm og el-tilslutning i tilfælde af brand, skal det genstartes på betjeningspanelet. Dette kan ændres så aggregatet selv start op, når det Indkapsling indbygget ekstne brandsignal i sektion med forsvind. tilluftventilator D montet på TIME 2 klemm i indkapslingen til det ekstne brandsignal. De Luftmængde to med Alarm klemmækk, og sikkhedsfunktion relæ, sikring, 24 V DC forsyning og regulator 5000 montet m³/h i henhold til det medlevede Indkapslingen integret i anlægget i henhold til den tekniske dokumentation. Indkapslingen placet bag el-diagram. Ekstnt tryktab Konfigurationen afhæng af inspektionsdør/afskærmning Filtvagt kundens ov valg. til posefilt Se specifikation tilluftventilatoren. i for at se 250 hvad d specifikt Pa levet sammen med Ved alarm blink den røde lysdiode på betjeningspanelet. Eft Indkapslingens kvitting lys navn dioden indkapsling konstant til nr. fejlen 1. Alle rettet. komponent Alarmlisten i denne sektion anlægget. Tryktab På pladsen skal forsyningskablet tilsluttes i indkapslingen ved tilluftventilatoren. vis typen på forbundet alarmen direkte samt Filtvagt dato til indkapslingen. og ov tidspunkt posefilt for Alle den i tilluft ekstne opståede tilsluttet el-komponent alarm. 16 Den regulatoren, Alarm skal Paekstne el-forsyning skal opdeles som forbindes vis i klasse alarm, til denne A, når B indkapsling ell den mekanisk C: og kablne indstillede føres grænseværdi til beskyttes ovskrides. Statisk tryk i henhold til myndighedskrav for ekstra-beskyttelse af frekvensomforme. Alarm type indkapslingen A vil stoppe ventilatorne inde i sektionen og lukke gennem spjældene et rør i bunden ell ændre af 517 sektionen. driften i Pa Alle kabl i sektionen fra ekstne komponent, skal på D leves ikke en forsyningsadskill pladsen have montet aggregatet. stikforbindels Forsyningsadskillen i henhold til kan diagram. dog medleves henhold Når aggregatet løs og til uden speciel samlet kabel opsætning på pladsen, - se Totaltryk det vigtigt at Alarm type B inform Filtvagt kun brugne ov om posefilt en fejl samtidigt i fraluftmed at anlægget 550 fortsat Pa ordrebekræftelsen. i normal drift Omdrejningstal kabelgennemføringen (røret) i bunden bliv tætnet af installatøren, for at undgå indtrængning af falsk luft. Alarm type C inform Filtvagt kun brugne ov om posefilt at anlægget i fraluft blevet tilsluttet stillet 1543 regulatoren, om fra automatisk o/min som vis drift alarm, til manuel når den drift mekanisk indstillede grænseværdi Ekstne Maximum el-komponent omdrejningstal For at beskytte Antal vandvarmebattiet sektion ovskrides. med intne mod frost el-komponent måles vandtempaturen af en føl o/min inde i vandet i et af battiets returløbsrør. Tilluftføl Total virkningsgrad Styrespændingen kablet og ved tilsluttet statisk til TIME i aggregat indkapslingen tryk, ventilen inklusiv holdes motor levet ved på i 2 tilluftventilatoren. et og niveau, motorstyring så vandtempaturen 62.5 altid ov % den fabriksindstillede minimum. Denne reguling altid aktivet sektion. Afhængig af aggregatets opbygning skal kablne mellem indkapslingne føres gennem Kommunikation - både når anlægget til BMS i drift, (CTS) og system når anlægget via MODBUS stoppet. Hvis vandtempaturen alligevel fald Afhængig Total virkningsgrad af kundens ved valg totalt sektionen d tryk, klemm inklusiv med veksl i indkapslingen motor og motorstyringen (rotor ell til: 66.4 % und minimum, stoppes ventilatorne og anlægget modstrøm) lukkes og helt DVU ned. (kølekompressor) sektionen - hvis aggregatet omfatt en DVU sektion. K-faktor Tryktransmitte (p=1,2 kg/m³) i kanal Forsyningskablet for reguling Regulatoren af og konstant kablne tryk forbedt fra de ekstne til kommunikation komponent 197 via skal en RS485 forbindes port til med klemmne MODBUS i indkapsling basede BMS 1, som system placet (Building inde i Management Ventilatortype Ventilmotor Alarm og - cirkulationspumpe Stor signal sektionen med for systems). vandvarmeflade tilluftventilatoren. Kablne GR45C-ZID.GG.CR føres til indkapslingen inde i sektionen gennem et rør i bunden af sektionen. Direkte Tempaturføl drift Regulatoren kan funge som et selvstændigt system uden opkobling til andre regulator og BMS system. D for montet frostbeskyttelse Fraluftventilator et relæ med af vandvarmeflade potentialfrit kontaktsæt i indkapslingen. Kontaktsættet aktivet i tilfælde af alarm på anlægget. El-varmeflade Fri køling (natkøling) Motor Ventilmotor Fleksibelt for køleflade system Aggregatets med koldt vand fraluftsventilator drives af en EC motor med ventilatorhjulet montet direkte på motorakslen. Alle parametre i motorens omdrejningsreguling En føl, som mål udelufttempaturen blevet tilpasset og testet inde i på aggregatet fabrikken. før På tilluft grund filtet af EC giv motoren mulighed skal for den styring ekstne Motor af frikøling, så hvis Andre type føle EC motor En faren sviceteknik elforsyning beskyttes udelufttempaturen vil være i i henhold stand til til at myndighedskrav eft tilpasse midnat regulingen und for ekstra-beskyttelse den ydlige ønskede til brugnes tempatur af frekvensomforme. ønsk; i rummet, og den aktuelle gennemsnitstempatur i Ovennævnte Motor størrelse komponent Regulingen af ikke luftydelsen forsynet fraluften kan med ændres fra kabel, rummene og mellem medleves 2 ov metod, ønsketempaturen, løse. ZID.GG.CR som Betjeningspanelet enten konstant startes med ventilatorne luftydelse 10 m kabel gennem om ikke sommen ventilatorne tilsluttet for at ell køle rummene i løbet af natten. regulatoren Tmosikringi indkapslingen. konstant tryk Tilluftventilator i kanalnefunktionen kun aktiv før og eft de planlagte Built-in drifts tid. Alle parametre kan indstilles individuelt. Når rumtempaturen Mærkeeffekt Metoden for Aggregatets tempaturreguling tilluftventilator nået stoppes kan aggregatet. drives ændres af mellem en Eft EC motor reguling 1 time med vil systemet ventilatorhjulet af 2.00 rumtempatur starte kwop montet ell igen, tillufttempatur hvis direkte rumtempaturen på motorakslen. samt udetempatur igen Alle parametre for høj. Ekstra i rum- og Regulator og betjeningspanel Omdrejning kompensing (Nominel) motorens af den omdrejningsreguling valgte udendørs tempatur. tempatur føle blevet vil tilpasset forøge og nøjagtigheden testet 1880 på fabrikken. af o/min funktionen. På grund af EC motoren skal den ekstne Betjeningspanelets Strøm, Amp. I tillæg kabel til ell elforsyning tilsluttes som altnativ regulatoren beskyttes til drift i i indkapslingen henhold i henhold til myndighedskrav til ved tidsprogrammet tilluftventilatoren. for kan ekstra-beskyttelse 2.60 aggregatet A også af startes frekvensomforme. og stoppes af ekstne Programming start/stop og normal signal. betjening udføres Forlænget fra det drift ekstne - normal betjeningspanel. hastighed Betjeningspanelet - SCP (the Systemair Control El-forbrug omfatt også ventilatormotornes hastighedsreguling 1.15 kw Panel) med tast og display Et stort antal Frostbeskyttelse i tæthedsklasse altnative Via funktion en af trykknap varmebatti IP 41. findes kan i regulatoren aggregatet via tempaturføl og aktives kan aktives. med i vandet normal hastighed i en given tid. D montet klemm i indkapslingen for Ved hjælp Skotlampe af en decentralt med udvendig placet kontakt repeat For at beskytte tilslutning (tilvalg) vandvarmebattiet af kabel kan betjeningspanelet fra det mod ekstne frost måles tryk. places vandtempaturen Systemair op 1 til lev 1200 Stk. m af ikke fra aggregatet en trykknap føl inde ell med i vandet kabel i til et denne af battiets funktion. indkapslingen. returløbsrør. Udetempatur Standard betjeningspanel Styrespændingen kompenset tilsluttes til tillufttempatur i repeat via ventilen holdes så reguling det medfølgende 10 m kabel. Repeaten i tæthedsklasse IP20. Kablet fra regulatoren til repeaten højt, at returtempaturen, som måles af følen, altid ov den fabriksindstillede minimumtempatur. Lamp medleves Denne inde i reguling indendørs ikke. Repeaten aggregat skal tilsluttes indkapslingen ved tilluftsventilatoren. Reguling af tillufttempaturen baset på værdi, altid som aktivet måles af - 2 både tempaturføle: når anlægget i drift, og når anlægget stoppet. Hvis vandtempaturen D alligevel montet fald en afbryd und minimumtempaturen, for tænd og sluk af lamp stoppes uden ventilatorne, på aggregatet. anlægget D montet lukkes helt stik ned på alle og alarm Andre komponent Programming En af føl, start som og stop kabl fra lamp, d aktives. mål udelufttempaturen inde i aggregatet før tilluft filtet ikke montet i samme sektion som indkapslingen. Til disse kabl d lavet føringsveje til indkapslingen. Alle kabl og Start, stop og luftydelse En føl, som for D normal skal klemm installes og reducet føringsveje for i 230 tilluftkanalen. drift V cirkulationspumpe klargjort programms Følen for let leves montage i individuelt indkapslingen. med på pladsen. 10 for m hv kabel, Pumpen Afbryden ugedag, og vil altid og tilsluttet også køre placet i for klemmne. når fiedage. Fødd ell konsol udetempaturen på panelet ved siden und af inspektionsdøren den til Uret har automatisk Den ønskede skift mellem indstillede tillufttempatur somm- værdi indkapslingen. og (+10 indstilles vinttid. C). Ved på betjeningspanelet. høje udetempatur H vælges vil pumpen fast køre, sammenhæng når signalet til mellem varme udetempatur ov 0 %. Pumpen og har en Natkøling Fødd ell kan tillufttempatur aktives konsol i forbindelse indstillelig, ved hjælp korteste med af opstart 6 parametsæt. køretid, og indkøring og vil Det blive af kurveafhængige motionet anlægget. en Fødd gang setpunkt i døgnet for tillufttempaturen kl Pumpen realises ikke inkludet ved PI-reguling i levancen. Højde på fødd af ydelsen ell fra konsol veksl, varmebatti og kølebatti (hvis d installet 100kølebatti). mm Alle kapacitet regules trinløst. Kølegenvinding Korrosionsbeskyttelse 2-vejs ventil - varmebatti Galvanising Z275 Konstant kanaltryk Hvis fraluft- ell rumtempaturen Varmeydelsen lave regules end udelufttempaturen, af en 2-vejs ventil med og tempaturen en modulende i rummet ventilmotor. ov den ønskede tempatur, aktives Lufttrykket kølegenvindingen regules Ventil og selvstændigt ventilmotor via vekslen. for inkludet tilluft Signalet og fraluft. i levingen. til genvindingen Det ønskede Ventil, lufttryk ventilmotor forøges for trinløst tilluft og tempaturføl og ved fraluft forøget ved behov. både til frostbeskyttelse normal og ved reducet ikke montet og Fast forbindelse, luftydelse 20 indstilles mm kabl LS profil på ikke betjeningspanelet inkludet. Vi anbefal, i Pa. Det aktuelle at ventilen tryk altid måles montes af tryktransmitt i returrøret i tilluftkanal varmesystemet. og tryktransmitt i Produkt fraluftkanal. En PI reguling tilpass Dimension automatisk (Bredde omdrejningstallene x højde) til de ønskede tryk via de 2 frekvensomforme. Ekstne tryktransmitte Spjæld leves - tilluft, uden on/off kabel. Friskluft 1350x600 motor mm Spjældet åbnes og lukkes af en on/off spjældmotor - 20 Nm - driftstid 150 sekund. Andre komponent Funktionsbeskrivelse 13 SystemairCAD For at sikre en optimal dimensioning af aggregatets funktion, d udviklet et avancet designprogram, SystemairCAD. Programmet meget brugvenligt og gør det muligt på en enkel og hurtig måde at kombine aggregatfunktion eft behov. Softwaren foretag en teknisk begning og gen automatisk en komplet teknisk dokumentation. Dokumentationen præsentes som en rapport i pdf-format, specifikt på det valgte aggregat. I rapporten findes også tegning på den valgte kombina tion. Tegningne kan ovføres til et CADsystem via DXF-fil, 2D ell 3D. Systemløsning Systemair kan også hjælpe med komplette system løsning indenfor brandventilation, central boligventilation og VAV- og skole ventilation. Læs me hom på systemair.dk. Ring for udarbejdelse af teknisk specifikation, tilbud, ordr ell download SystemairCAD på Det gør det nemt og hurtigt selv at sammenligne forskellige mulighed.

8 Systemair A/S Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselag Avedøreholmen 50 DK-2650 Hvidovre Systemair DK Marts 2015 V7- Tel

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification.

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification. Udbudstekst Projekt navn: Eksempel med aggregat type DV Projekt adresse: Bygning A1, Lavenergivej 1, Sparekøbing Aggregat nummer: 1 Kontaktperson hos firmaet, som udsteder udbuddet: M.Petersen, Projektchef

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

TIME ec. Air Handling Units

TIME ec. Air Handling Units Fans Air Handling Units Air Distribution Products Air Conditioning Fire Safety Air Curtains and Heating Products Tunnel Fans TIME ec Air Handling Units 2 TIME ec Air Handling Units TIME ec AHU N o 07.02.339

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger VAV systemløsninger 2 VAV systemløsninger VAV systemløsninger I gennemsnit opholder vi os indendørs ca.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Ventilationsaggregater

Ventilationsaggregater Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Ventilationsaggregater Quick-guide til Danvent DV Den Blå Planet, Danmarks Akvarium Danvent DV modulopbygget

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version 1.02 1 2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11 SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 GRTU 3800 Tagaggregat Version 1.0 01.08.11 www.geovent.dk Indhold 1.0 Anvendelsesområde....................... 2 1.1 Funktion................................. 2 2.0

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Ventilatorer. Teknisk info

Ventilatorer. Teknisk info Teknisk info 2 Teknisk info 1 Produktbeskrivelse 1.1 Generelt for ECT-/DCT-ventilatorer ECT-/DCT-ventilatorene udmærker sig specielt ved en genial lejeopbygning der giver meget lang levetid for lejerne

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Idet vi takker for Deres venlige henvendelse, fremsendes hermed specifikationer vedrørende ovenstående sag.

Idet vi takker for Deres venlige henvendelse, fremsendes hermed specifikationer vedrørende ovenstående sag. TILBUD Tilbudsnummer Vor reference 684151 Dennis Tofteby Dato Deres reference 01-07-2014 Edward Przeworski COWI A/S Parallelvej 15 2800 LYNGBY Danmark Tilbud: Aasiaat Sygehus Idet vi takker for Deres venlige

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler Produktinformation - Udgave 6 VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler VEX240: 400-2350 m 3 /h VEX250: 700-3700 m 3 /h VEX260: 1100-5600 m 3 /h VEX270: 1300-9100 m 3 /h VEX280:

Læs mere

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej 6. 6.1 og info (menu 4) Bemærk Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning. Alarmliste Hovedmenu 4 Alarm

Læs mere

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan VPM 6-32 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 6-32 Erhvervsventilation

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebovent. Central boligventilation

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebovent. Central boligventilation Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebovent Central boligventilation 2 Cebovent Cebovent; Central boligventilation www.cebovent.dk VM

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 Agenda 1. Historisk tilbageblik 2. EBV04 med mere end 12 lejligheder 3. Central kontra decentral boligventilation

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Reguleringsventil 24 V rumvarme

Reguleringsventil 24 V rumvarme Reguleringsventil 24 V rumvarme Teknisk Info 2015.04.30 Teknisk Info 3 PRODUKTBESKRIVELSE SKOV A/S kan levere reguleringsventiler som 2-vejs eller 3-vejs ventil med aktuator. Figur 1: Reguleringsventiler

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Uden automatik DK Brugsanvisning Version 2.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger

Læs mere

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB INDHOLD: BESB Boxventilator BESB BESB Boxventilator Kapacitet - overblik BESB boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESB250-4-1 300 1840 BESB250-4-1EC 350 2260 BESB315-4-1EC 570 3590 BESB400-4-1EC 950

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S6 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FDC40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FDC40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjæld plade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

Behovsstyret boligventilation Dantherm HC / HR

Behovsstyret boligventilation Dantherm HC / HR Behovsstyret boligventilation Dantherm HC / HR Slut med at bekymre sig om indeklimaet Et godt indeklima handler om sundhed og trivsel for hele familien. Det handler også om at sikre boligen mod de fugtskader,

Læs mere

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene.

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. Hold (PRG) inde i 14 sek. Når de første 7 sek. er gået

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør Teknisk information HC Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse HCV og HCH 2 Styring 3 Målskitser 4 Ydelsesdata 5 Tilbehør 1 GENEREL

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere