Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater"

Transkript

1 Ventilator Brand- og røgprodukt Ventilationsaggregat Luftfordeling Tilbehør Systemløsning TIME ec Ventilationsaggregat

2 2 TIME ec ventilationsaggregat TIME ec AHU N o DANVENT DV , TIME TIME ec et kompakt ventilationsaggregat med EC-motor og integret automatik. TIME ec leves i 6 størrels med luftmængd fra m 3 /h. Det leves i 2 variant med rotende veksl og 2 variant med modstrømsveksl. TIME ec aggregatet baset på Systemairs velkendte teknologi inden for aggregatproduktion, som bygg på me end 40 års faring. TIME ec enkel at dimensione og nem at bestille. TIME ec ovhold DS TIME ec med rotende veksl, luftmængd fra m 3 /h i 6 størrels m 3 /h Med køl Luftmængde min. - maks. TIME ec 40 TIME ec 30 TIME ec 25 TIME ec 20 TIME ec 15 TIME ec 10 0,15 0,2 0,3 0,4 0, m 3 /s Anbefalet luftmængde ved TIME ec begnet ved et ekstnt tryk på 250 Pa og max SFP 2.1 kw/(m 3 /s) i en kombination med rotende veksl og vandvarmebatti samt køleunit. Bemærk tilluft- og fraluftspjæld, vandvarmebatti og køleunit tilvalg. Andre kombination samt nøjagtige værdi begnes i SystemairCAD. TIME ec med modstrømsveksl, luftmængd fra m 3 /h i 6 størrels m 3 /h Med køl Luftmængde min. - maks. TIME ec 40 TIME ec 30 TIME ec 25 TIME ec 20 TIME ec 15 TIME ec 10 0,15 0,2 0,3 0,4 0, m 3 /s Anbefalet luftmængde ved TIME ec begnet ved et ekstnt tryk på 250 Pa og max SFP 2.1 kw/(m 3 /s) i en kombination med modstrømsveksl og vandvarmebatti samt køleunit. Bemærk tilluft- og fraluftspjæld, vandvarmebatti og køleunit tilvalg. Andre kombination samt nøjagtige værdi begnes i SystemairCAD.

3 TIME ec ventilationsaggregat 3 Komponent 1 Rotende veksl anvendes, hvor d behov for en stor varmegenvinding, samtidig med at den kan genvinde fugtighed fra den varme fraluft. Den meget engibesparende og kræv mindre plads på grund af den korte byggelængde. Virkningsgrad op til 85%, variabel reguling af omdrejningstallet for ændret virkningsgrad, renblæsningssektor samt alarm ved utilsigtet stilstand. 2 Modstrømsveksl anvendes, hvor d stilles særlige krav om adskillelse mellem de to luftstrømme, for eksempel for at undgå ovførsel af lugtstoff til tilluften. Da d ikke ovføres fugt mellem luftstrømmene, kan den også anvendes til affugtning. Virkningsgrad op til 90%, tempaturføl og modulende by-pass sikr mod tilisning. 3 EC-motor, lavt engiforbrug, gode regulingsegenskab, høj virkningsgrad bevares også ved nedreguling, lavt lydniveau samt kort byggelængde. Afskærmning standard. 4 Tilluft- og fraluftspjæld, tæthedsklasse 3 (EN 1751), aodynamiske spjældblade udført i ekstrudet aluminium med gummitætning, stangtræk og messinglej, on/off spjældmotor ell spring-return spjældmotor (tilvalg). 5 Tilluft- og fraluftfiltre, posefiltre i klasse F7/ F5 (EN 779), fastgøres med klemskinn, som sikr tæthedskrav (EN 1886), håndtag for nemt filtskift, alarm ved behov for filtskift. 6 Vandvarmebatti, konstruet til tempatur op til 100 ºC og tryk op til 10 Bar. Battiet sikret mod frost (tilvalg). 7 Integret automatik, fabriksmont. Se s Kabinettet ovhold tæthedsklasse L2, har lukkede rammeprofil i stål, og panel med dobbelte plad med 50 mm isoling imellem. 9 Aggregatben, fremstillet af kraftig galvaniset stålplade og med justbare fødd

4 4 TIME ec ventilationsaggregat Aggregat med stor fleksibilitet Fremtidens byggi kræv aggregat med stor fleksibilitet. Det imødekommes ved muligheden for at ændre på en lang række kombination. Nedenfor ses en ovsigt ov standard samt de mest anvendte tilvalgsmulighed. Standard Rotende veksl ell modstrømsveksl Kammventilator med EC-motor (findes i fle størrels pr. aggregat for optimal driftsøkonomi) Afskærmning af ventilatorsektion Integret automatik, se side 5 Tilluft- og fraluftfiltre klasse F7/F5 Aggregatben med justbare fødd, indendørsaggregat. Tilvalgsmulighed Tilluft- og fraluftspjæld med on/off ell spring/return spjældmotor Køleunit DV Cool, færdigmontet, trinløs regulet Vandvarmebatti El-varmebatti Kølebatti, koldt vand ell direkte fordampende kølemedie Lyddæmpsektion, absorbtionsdæmp med bafl for tør ell våd rengøring Regulingsventil inkl. aktuator Tag, bitumentag, kraftig polyestforstærket bitumenmatiale (tagpap) Tag, trapezformede, alu-zink belagte stålprofil Konsol, til tagaggregat samt til indendørsaggregat, kraftige, galvanisede stålprofil med løftebeslag Filt, klasse F5/F7.

5 TIME ec ventilationsaggregat 5 Automatik TIME ec aggregatne leves med færdigmontet og fuldt afprøvet automatik fra fabrik. Automatikken et brugvenligt system, hvor funktion og parametre vælges fra det ekstne betjeningspanel. Betjeningspanelet kan frit places og anvendes som fjnkontrol. De vigtigste driftsdata vises kontinuligt på betjeningspanelets display, hund alarm, driftsværdi, driftsstatus og tidsindstilling. Ibrugtag ningen forenklet, idet automatikken præinstallet med standardtempatur, tidsindstilling og regulingssekvens. Standardindstillingne kan let ændres til de ønskede driftsværdi. Standard Betjeningspanel Ugeur Vælg mellem: Tempaturreguling: kaskadumreguling, fast tillufttempatur, udekompenset tillufttempatur, udetempaturafhængig veksling mellem rumreguling og tilluftreguling Luftmængdeguling: 2 faste luftmængd, konstant kanaltryk (VAV), konstant kanaltryk med fraluft som slave Forlænget drift Natkøling Kølegenvinding Filtvagt til- og fraluft Alarm og sikkhedsfunktion Modbus. Tilvalgsfunktion Ekstn brandsignal ell 2 stk. brandtmostat Vandvarmebatti, reguling samt frostbeskyttelse El-varmebatti, modulende med sikring mod ovophedning samt reguling Kølebatti, reguling DV Cool, reguling Varme- og køleventil inkl. aktuator Tilluft- og fraluftspjæld samt spjældmotor LON ell TCP/IP TCP/IP web intface samt mulighed for adgang via android applikation.

6 6 TIME ec ventilationsaggregat Målskema + B C A A TIME ec med rotende veksl TIME ec med modstrømsveksl TIME ec med rotende veksl TIME ec A: Længde B: Højde C: Højde på fødd Bredde Vægt Ovennævnte mål og vægt for en kombination med rotende veksl og vandvarmebatti. Mål på andre kombina tion begnes i SystemairCAD. Leves i 2 sektion (udendørs model i 1 sektion). Bemærk: Tilluft- og fraluftspjæld samt vandvarmebatti tilvalg. TIME ec med modstrømsveksl TIME ec A: Længde B: Højde C: Højde på fødd Bredde Vægt Ovennævnte mål og vægt for en kombination med modstrømsveksl og vandvarmebatti. Mål på andre kombination begnes i SystemairCAD. Leves i 3 sektion (udendørs model i 1 sektion). Bemærk: Tilluft- og fraluftspjæld samt vandvarmebatti tilvalg.

7 TIME ec ventilationsaggregat 7 Dokumentation Ordrespecifik teknisk dokumentation udarbejdet i SystemairCAD. Produktvalgsprogram SystemairCAD Vsion C D Ovsigt for aggregat nr. 1 2 Danvent DV TIME Plantegning Inspektionsside 5 Højre gavl Teknisk specifikation Venstre gavl Spjæld Aggregat Tryktab 2 Pa Motor Spjældblade Standard Frekvensbånd [Hz] Motor 250 type500 1K 2K 4K 8K Total EC motor Skotlampe med udvendig kontakt 1 Stk. Lydeffektniveau [db] [db] Motor [db] størrelse [db] [db] [db] [db] [db] [db(a)] ZID.GG.CR Tilluft, indblæsning Tmosikring Built-in Tilluft, indtag Mærkeeffekt kw Fraluft, afkast Omdrejning (Nominel) o/min Fraluft, udsugning 67 Filt 68 Strøm, 69 Amp A Omgivels 65 Tryktab, 65dimensionende El-forbrug 55 omfatt 47 også 41 ventilatormotornes hastighedsreguling Pa 1.28 kw Tryktab, start/tryktab, Skotlampe slut med udvendig kontakt 70/188 Pa 1 Stk. Lufthastighed, frontareal 1.98 m/s Automatik Lufthastighed, Filtareal Varmebatti, Væske 0.11 m/s Time aggregatne med komplet og fuldt integret automatik baset på Systemair Sprog i betjeningspanel E28 regulatoren. Filtklasse display Dansk Luftmængde F m³/h Betjeningspanel Filtstørrelse levet Ja Tryktab 2x[592x592] Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft 23 Pa Ekstn kommunikation Filtlængde Modbus integret Lufttempatur ind/ud /22.0 mm C Luftmængde (1,205 kg/m³) m³/h Tempatur styringskotlampe med Relativ udvendig luftfugtighed, kontakt Udendørs tempatur tilpasset før/eft 1 Stk. 29/19 % Lufthastighed i aggregat m/s tillufts-reguling Effekt kw Ekstnt tryktab 250 Mål på døre og 250 panel Pa Ventilator styring Konstant kanaltryk. Rotende varmeveksl Fronthastighed 2.00 m/s Omdrejningstal o/min Levet føl type #not defined Medie Tilluft Fraluft Vand Motor kw Tempatur kompenset luftydelse #not defined Luftmængde Væsketempatur ind/ud /30.0 m³/h C Spænding V Levede føle Nej Tryktab Væskemængde Pa 0.09 l/s Strøm, mærket A Transmitt type Intet display Lufttempatur, Tryktab, før/eft væske -12.0/ /-3.5 C 0.4 kpa Spjæld motor tilluft Motor on/off Relativ luftfugtighed, Væskehastighed før/eft 90/29 40/97 % 0.14 m/s Spjæld motor fraluft Motor on/off Effekt Battivolumen kw 6.1 l Aggregatdata Ekstnt styret via digitalt signal Forlænget drift - normal ydelse Tempatur virkningsgrad Tilslutningsside 86.2 Inspektionsside % Aggregatbredde 1420 mm Frikøling Frikøling uden ekstne sensor Fugtvirkningsgrad Tilslutning ind/ud /4" %/ 1 1/4" Vægt 722 kg Batti konfiguration Varmebatti Varmeveksl Rørmatiale Tempaturvarmeveksl Cu El-forsyning 3x400V + N + PE 50 Hz Frostbeskyttelse, varme Standard frostbeskyttelse Effektivitet (bølgehøjde) Lamelmatiale D14 - Stort Al Filt Tilluft F7 - Fraluft, udsugning Ventil M5 for varme 2-vejs ventil, Kvs 1.00, DN15 Indvendigt Drivsystem Lamelafstand Variabel drift 2.1 mm Varmeveksl 86.2 % gevind El-data Rørrækk 1x230V, 40W, 0.7Amp 2 SFPv ved rene filtre, inklusiv ventilatorstyring 1.59 kw/(m³/s) Tryktab 11 kpa Renblæsningssektor Battitype DVH-25-W-Z CU-Al-H-1 1 Stk. 1/4 Varmebatti Luft 11.2 kw /22.0 C Brand ovvågning Forprogrammet til ekstnt brandsignal Skotlampe med udvendig kontakt 1 Stk. Vand 60/30 C kpa l/s Lamp - 1 1/4" og / kontakt 1 1/4" Rørtilslutning tænd/sluk Ja Motor Fraluftaggregat størrelse består af 2 x 2.00 kw Tilluft, Hovedforsyning Ventilator, til automatik Kamm Lydeffektniveau indblæsning Tilluft, indtag Fraluft, afkast Fraluft, Tomdel Data for indkapslingen Luftmængde udsugningomgivels Spænding 3x400V + N + PE 50 Hz 5000 m³/h Tryktab 2 Pa Total 77 db(a) 64 db(a) 78 db(a) 63 db(a) Ekstnt tryktab 52 db(a) Maks. Ik 16 ka 250 Pa Længde 150 mm Tryktab Min. Ik 650 A 16 Pa Statisk tryk Maks. sikring 25 A 577 Pa Totaltryk Min. sikring 10 A 609 Pa Omdrejningstal Fraluft ventilator, sikring 16 A 1599 o/min Maximum omdrejningstal Tilluft ventilator, sikring 16 A 1880 o/min Systemair A/S Total virkningsgrad Spjæld Den ekstne el-forsyning skal beskyttes ved statisk i henhold tryk, til inklusiv myndighedskrav motor og motorstyring for 62.7 % Ved Milepælen 7 Telefon : Hasselag Fax : ekstra-beskyttelse Total ved virkningsgrad frekvensomforme. Tryktab ved totalt Ved tryk, én inklusiv ell fle motor 400 og VAC motorstyringen motor, skal 66.2 % 2 Pa HPFI type B relæ K-faktor benyttes. (p=1,2 Spjældblade kg/m³) 197 Standard Ventilatortype - Stor Skotlampe med udvendig kontakt GR45C-ZID.GG.CR 1 Stk. Direkte drift Tilluftaggregat består af Målskema Teknisk specifikation automatik Tilluftaggregat komponentspecifikation 6 Fraluftaggregat komponentspecifikation Filt Produktvalgsprogram SystemairCAD Vsion C D5 Danvent DV TIME Tryktab, dimensionende 91 Pa 11 Tryktab, start/tryktab, Tilluft slut 1350x600 mm 45/137 Pa Lufthastighed, Fraluft frontareal Produktvalgsprogram 1350x600 SystemairCAD mm Vsion C D m/s Danvent DV TIME Lufthastighed, Afkast Filtareal W314 R Produktvalgsprogram 1350x600 mm 1 SystemairCAD 0.17Vsion m/s 1 C D5 Danvent DV TIME 25 Ventil Filtklasse og Ventilmotor, Varme M5 2-vejs ventil W320 M6 1 Filtstørrelse Adgangsrettighed - kodeord 2x[592x592] Afsnit om forsendelse Betjeningspanel, Systemair Control Filtlængde 535 mm panel D 3 forskellige Indkapsling sikkhedsniveau indbygget i sektion med fraluftventilator på TIME Skotlampe med udvendig kontakt 1 Stk. Opatør niveau (intet W90 kodeord) - adgang C1 til at aflæse værdi og til at ændre brugrelevante værdi vedrørende Indkapslingen Spjæld integret - fraluft i anlægget ell afkast i henhold til det til fri, den on/off tekniske motor dokumentation. Indkapslingen placet bag Produkt Dimension tidsprogram, tempatur, inspektionsdør/afskærmning (Bredde x højde luftydelse x længde), og annulling til fraluftventilatoren. Vægt, alarm inklusiv med Indkapslingens emballage genstart af anlægget, navn Aggregatets hvis man indkapsling vægt har fjnet årsagen til nr. 2. Ingen ekstne el-komponent alarmen Rotende varmeveksl inklusiv emballage direkte forbundet Spjældet til denne åbnes indkapsling. og lukkes LON af en bus on/off - hvis spjældmotor levet - skal - 20 tilsluttes Nm - driftstid regulatoren 150 sekund. til denne indkapsling. Alle CST-25-R Std-2 Genvinding med 1520 Svice rotende x 1520 niveau komponent x 1250 veksl (kodeord) mm i denne - adgang sektion til at ændre forbundet 409 fundamentale kgmed kabl værdi, direkte adgang til indkapslingen. til 408 at gemme kg D ændrede montet værdi, kabelstrips adgang for til at let føring af Data vises på genstarte tilluft. anlæg kabl på fra grundlag indkapslingen Forbedt af egne i for denne gemte ekstnt sektion værdi brandsignal og ell til indkapslingen fabriksindstilling CST-25-R Std-2 placet ved tilluftventilatoren. Når aggregatet samlet på Ydelsen for den 1520 rotende x 1520 veksl x 1100 mmtrinløs via den modulende 314 kg reguling af omdrejningshastigheden 314 kg for rotoren System niveau, pladsen som skal det alle Aggregatet højeste kabelgennemføringshull niveau forbedt (hemmeligt for et ekstnt kodeord) tætnes. brandsignal. - ubegrænset Får adgang aggregatet til at et ændre brandsignal, alle værdi lukk samt det til ned. at Fødd Har aggregatet været lukket ændre opsætningen leves montet af hele på aggregatsektionne ned systemet Indkapsling Ventilator, Kamm og el-tilslutning i tilfælde af brand, skal det genstartes på betjeningspanelet. Dette kan ændres så aggregatet selv start op, når det Indkapsling indbygget ekstne brandsignal i sektion med forsvind. tilluftventilator D montet på TIME 2 klemm i indkapslingen til det ekstne brandsignal. De Luftmængde to med Alarm klemmækk, og sikkhedsfunktion relæ, sikring, 24 V DC forsyning og regulator 5000 montet m³/h i henhold til det medlevede Indkapslingen integret i anlægget i henhold til den tekniske dokumentation. Indkapslingen placet bag el-diagram. Ekstnt tryktab Konfigurationen afhæng af inspektionsdør/afskærmning Filtvagt kundens ov valg. til posefilt Se specifikation tilluftventilatoren. i for at se 250 hvad d specifikt Pa levet sammen med Ved alarm blink den røde lysdiode på betjeningspanelet. Eft Indkapslingens kvitting lys navn dioden indkapsling konstant til nr. fejlen 1. Alle rettet. komponent Alarmlisten i denne sektion anlægget. Tryktab På pladsen skal forsyningskablet tilsluttes i indkapslingen ved tilluftventilatoren. vis typen på forbundet alarmen direkte samt Filtvagt dato til indkapslingen. og ov tidspunkt posefilt for Alle den i tilluft ekstne opståede tilsluttet el-komponent alarm. 16 Den regulatoren, Alarm skal Paekstne el-forsyning skal opdeles som forbindes vis i klasse alarm, til denne A, når B indkapsling ell den mekanisk C: og kablne indstillede føres grænseværdi til beskyttes ovskrides. Statisk tryk i henhold til myndighedskrav for ekstra-beskyttelse af frekvensomforme. Alarm type indkapslingen A vil stoppe ventilatorne inde i sektionen og lukke gennem spjældene et rør i bunden ell ændre af 517 sektionen. driften i Pa Alle kabl i sektionen fra ekstne komponent, skal på D leves ikke en forsyningsadskill pladsen have montet aggregatet. stikforbindels Forsyningsadskillen i henhold til kan diagram. dog medleves henhold Når aggregatet løs og til uden speciel samlet kabel opsætning på pladsen, - se Totaltryk det vigtigt at Alarm type B inform Filtvagt kun brugne ov om posefilt en fejl samtidigt i fraluftmed at anlægget 550 fortsat Pa ordrebekræftelsen. i normal drift Omdrejningstal kabelgennemføringen (røret) i bunden bliv tætnet af installatøren, for at undgå indtrængning af falsk luft. Alarm type C inform Filtvagt kun brugne ov om posefilt at anlægget i fraluft blevet tilsluttet stillet 1543 regulatoren, om fra automatisk o/min som vis drift alarm, til manuel når den drift mekanisk indstillede grænseværdi Ekstne Maximum el-komponent omdrejningstal For at beskytte Antal vandvarmebattiet sektion ovskrides. med intne mod frost el-komponent måles vandtempaturen af en føl o/min inde i vandet i et af battiets returløbsrør. Tilluftføl Total virkningsgrad Styrespændingen kablet og ved tilsluttet statisk til TIME i aggregat indkapslingen tryk, ventilen inklusiv holdes motor levet ved på i 2 tilluftventilatoren. et og niveau, motorstyring så vandtempaturen 62.5 altid ov % den fabriksindstillede minimum. Denne reguling altid aktivet sektion. Afhængig af aggregatets opbygning skal kablne mellem indkapslingne føres gennem Kommunikation - både når anlægget til BMS i drift, (CTS) og system når anlægget via MODBUS stoppet. Hvis vandtempaturen alligevel fald Afhængig Total virkningsgrad af kundens ved valg totalt sektionen d tryk, klemm inklusiv med veksl i indkapslingen motor og motorstyringen (rotor ell til: 66.4 % und minimum, stoppes ventilatorne og anlægget modstrøm) lukkes og helt DVU ned. (kølekompressor) sektionen - hvis aggregatet omfatt en DVU sektion. K-faktor Tryktransmitte (p=1,2 kg/m³) i kanal Forsyningskablet for reguling Regulatoren af og konstant kablne tryk forbedt fra de ekstne til kommunikation komponent 197 via skal en RS485 forbindes port til med klemmne MODBUS i indkapsling basede BMS 1, som system placet (Building inde i Management Ventilatortype Ventilmotor Alarm og - cirkulationspumpe Stor signal sektionen med for systems). vandvarmeflade tilluftventilatoren. Kablne GR45C-ZID.GG.CR føres til indkapslingen inde i sektionen gennem et rør i bunden af sektionen. Direkte Tempaturføl drift Regulatoren kan funge som et selvstændigt system uden opkobling til andre regulator og BMS system. D for montet frostbeskyttelse Fraluftventilator et relæ med af vandvarmeflade potentialfrit kontaktsæt i indkapslingen. Kontaktsættet aktivet i tilfælde af alarm på anlægget. El-varmeflade Fri køling (natkøling) Motor Ventilmotor Fleksibelt for køleflade system Aggregatets med koldt vand fraluftsventilator drives af en EC motor med ventilatorhjulet montet direkte på motorakslen. Alle parametre i motorens omdrejningsreguling En føl, som mål udelufttempaturen blevet tilpasset og testet inde i på aggregatet fabrikken. før På tilluft grund filtet af EC giv motoren mulighed skal for den styring ekstne Motor af frikøling, så hvis Andre type føle EC motor En faren sviceteknik elforsyning beskyttes udelufttempaturen vil være i i henhold stand til til at myndighedskrav eft tilpasse midnat regulingen und for ekstra-beskyttelse den ydlige ønskede til brugnes tempatur af frekvensomforme. ønsk; i rummet, og den aktuelle gennemsnitstempatur i Ovennævnte Motor størrelse komponent Regulingen af ikke luftydelsen forsynet fraluften kan med ændres fra kabel, rummene og mellem medleves 2 ov metod, ønsketempaturen, løse. ZID.GG.CR som Betjeningspanelet enten konstant startes med ventilatorne luftydelse 10 m kabel gennem om ikke sommen ventilatorne tilsluttet for at ell køle rummene i løbet af natten. regulatoren Tmosikringi indkapslingen. konstant tryk Tilluftventilator i kanalnefunktionen kun aktiv før og eft de planlagte Built-in drifts tid. Alle parametre kan indstilles individuelt. Når rumtempaturen Mærkeeffekt Metoden for Aggregatets tempaturreguling tilluftventilator nået stoppes kan aggregatet. drives ændres af mellem en Eft EC motor reguling 1 time med vil systemet ventilatorhjulet af 2.00 rumtempatur starte kwop montet ell igen, tillufttempatur hvis direkte rumtempaturen på motorakslen. samt udetempatur igen Alle parametre for høj. Ekstra i rum- og Regulator og betjeningspanel Omdrejning kompensing (Nominel) motorens af den omdrejningsreguling valgte udendørs tempatur. tempatur føle blevet vil tilpasset forøge og nøjagtigheden testet 1880 på fabrikken. af o/min funktionen. På grund af EC motoren skal den ekstne Betjeningspanelets Strøm, Amp. I tillæg kabel til ell elforsyning tilsluttes som altnativ regulatoren beskyttes til drift i i indkapslingen henhold i henhold til myndighedskrav til ved tidsprogrammet tilluftventilatoren. for kan ekstra-beskyttelse 2.60 aggregatet A også af startes frekvensomforme. og stoppes af ekstne Programming start/stop og normal signal. betjening udføres Forlænget fra det drift ekstne - normal betjeningspanel. hastighed Betjeningspanelet - SCP (the Systemair Control El-forbrug omfatt også ventilatormotornes hastighedsreguling 1.15 kw Panel) med tast og display Et stort antal Frostbeskyttelse i tæthedsklasse altnative Via funktion en af trykknap varmebatti IP 41. findes kan i regulatoren aggregatet via tempaturføl og aktives kan aktives. med i vandet normal hastighed i en given tid. D montet klemm i indkapslingen for Ved hjælp Skotlampe af en decentralt med udvendig placet kontakt repeat For at beskytte tilslutning (tilvalg) vandvarmebattiet af kabel kan betjeningspanelet fra det mod ekstne frost måles tryk. places vandtempaturen Systemair op 1 til lev 1200 Stk. m af ikke fra aggregatet en trykknap føl inde ell med i vandet kabel i til et denne af battiets funktion. indkapslingen. returløbsrør. Udetempatur Standard betjeningspanel Styrespændingen kompenset tilsluttes til tillufttempatur i repeat via ventilen holdes så reguling det medfølgende 10 m kabel. Repeaten i tæthedsklasse IP20. Kablet fra regulatoren til repeaten højt, at returtempaturen, som måles af følen, altid ov den fabriksindstillede minimumtempatur. Lamp medleves Denne inde i reguling indendørs ikke. Repeaten aggregat skal tilsluttes indkapslingen ved tilluftsventilatoren. Reguling af tillufttempaturen baset på værdi, altid som aktivet måles af - 2 både tempaturføle: når anlægget i drift, og når anlægget stoppet. Hvis vandtempaturen D alligevel montet fald en afbryd und minimumtempaturen, for tænd og sluk af lamp stoppes uden ventilatorne, på aggregatet. anlægget D montet lukkes helt stik ned på alle og alarm Andre komponent Programming En af føl, start som og stop kabl fra lamp, d aktives. mål udelufttempaturen inde i aggregatet før tilluft filtet ikke montet i samme sektion som indkapslingen. Til disse kabl d lavet føringsveje til indkapslingen. Alle kabl og Start, stop og luftydelse En føl, som for D normal skal klemm installes og reducet føringsveje for i 230 tilluftkanalen. drift V cirkulationspumpe klargjort programms Følen for let leves montage i individuelt indkapslingen. med på pladsen. 10 for m hv kabel, Pumpen Afbryden ugedag, og vil altid og tilsluttet også køre placet i for klemmne. når fiedage. Fødd ell konsol udetempaturen på panelet ved siden und af inspektionsdøren den til Uret har automatisk Den ønskede skift mellem indstillede tillufttempatur somm- værdi indkapslingen. og (+10 indstilles vinttid. C). Ved på betjeningspanelet. høje udetempatur H vælges vil pumpen fast køre, sammenhæng når signalet til mellem varme udetempatur ov 0 %. Pumpen og har en Natkøling Fødd ell kan tillufttempatur aktives konsol i forbindelse indstillelig, ved hjælp korteste med af opstart 6 parametsæt. køretid, og indkøring og vil Det blive af kurveafhængige motionet anlægget. en Fødd gang setpunkt i døgnet for tillufttempaturen kl Pumpen realises ikke inkludet ved PI-reguling i levancen. Højde på fødd af ydelsen ell fra konsol veksl, varmebatti og kølebatti (hvis d installet 100kølebatti). mm Alle kapacitet regules trinløst. Kølegenvinding Korrosionsbeskyttelse 2-vejs ventil - varmebatti Galvanising Z275 Konstant kanaltryk Hvis fraluft- ell rumtempaturen Varmeydelsen lave regules end udelufttempaturen, af en 2-vejs ventil med og tempaturen en modulende i rummet ventilmotor. ov den ønskede tempatur, aktives Lufttrykket kølegenvindingen regules Ventil og selvstændigt ventilmotor via vekslen. for inkludet tilluft Signalet og fraluft. i levingen. til genvindingen Det ønskede Ventil, lufttryk ventilmotor forøges for trinløst tilluft og tempaturføl og ved fraluft forøget ved behov. både til frostbeskyttelse normal og ved reducet ikke montet og Fast forbindelse, luftydelse 20 indstilles mm kabl LS profil på ikke betjeningspanelet inkludet. Vi anbefal, i Pa. Det aktuelle at ventilen tryk altid måles montes af tryktransmitt i returrøret i tilluftkanal varmesystemet. og tryktransmitt i Produkt fraluftkanal. En PI reguling tilpass Dimension automatisk (Bredde omdrejningstallene x højde) til de ønskede tryk via de 2 frekvensomforme. Ekstne tryktransmitte Spjæld leves - tilluft, uden on/off kabel. Friskluft 1350x600 motor mm Spjældet åbnes og lukkes af en on/off spjældmotor - 20 Nm - driftstid 150 sekund. Andre komponent Funktionsbeskrivelse 13 SystemairCAD For at sikre en optimal dimensioning af aggregatets funktion, d udviklet et avancet designprogram, SystemairCAD. Programmet meget brugvenligt og gør det muligt på en enkel og hurtig måde at kombine aggregatfunktion eft behov. Softwaren foretag en teknisk begning og gen automatisk en komplet teknisk dokumentation. Dokumentationen præsentes som en rapport i pdf-format, specifikt på det valgte aggregat. I rapporten findes også tegning på den valgte kombina tion. Tegningne kan ovføres til et CADsystem via DXF-fil, 2D ell 3D. Systemløsning Systemair kan også hjælpe med komplette system løsning indenfor brandventilation, central boligventilation og VAV- og skole ventilation. Læs me hom på systemair.dk. Ring for udarbejdelse af teknisk specifikation, tilbud, ordr ell download SystemairCAD på Det gør det nemt og hurtigt selv at sammenligne forskellige mulighed.

8 Systemair A/S Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselag Avedøreholmen 50 DK-2650 Hvidovre Systemair DK Marts 2015 V7- Tel

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Luchtbehandelingskasten TIME EC en DV

Luchtbehandelingskasten TIME EC en DV Ventilatoren Compacte WTW-units Modulaire luchtbehandelingskasten Luchtverdelingsproducten & Brandbeveiliging Luchtbehandelingskasten TIME EC en DV Servicevriendelijk en eenvoudig in gebruik 2 Luchtbehandelingskasten

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler Produktinformation - Udgave 6 VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler VEX240: 400-2350 m 3 /h VEX250: 700-3700 m 3 /h VEX260: 1100-5600 m 3 /h VEX270: 1300-9100 m 3 /h VEX280:

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

Idet vi takker for Deres venlige henvendelse, fremsendes hermed specifikationer vedrørende ovenstående sag.

Idet vi takker for Deres venlige henvendelse, fremsendes hermed specifikationer vedrørende ovenstående sag. TILBUD Tilbudsnummer Vor reference 684151 Dennis Tofteby Dato Deres reference 01-07-2014 Edward Przeworski COWI A/S Parallelvej 15 2800 LYNGBY Danmark Tilbud: Aasiaat Sygehus Idet vi takker for Deres venlige

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere