Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater"

Transkript

1 Ventilator Brand- og røgprodukt Ventilationsaggregat Luftfordeling Tilbehør Systemløsning TIME ec Ventilationsaggregat

2 2 TIME ec ventilationsaggregat TIME ec AHU N o DANVENT DV , TIME TIME ec et kompakt ventilationsaggregat med EC-motor og integret automatik. TIME ec leves i 6 størrels med luftmængd fra m 3 /h. Det leves i 2 variant med rotende veksl og 2 variant med modstrømsveksl. TIME ec aggregatet baset på Systemairs velkendte teknologi inden for aggregatproduktion, som bygg på me end 40 års faring. TIME ec enkel at dimensione og nem at bestille. TIME ec ovhold DS TIME ec med rotende veksl, luftmængd fra m 3 /h i 6 størrels m 3 /h Med køl Luftmængde min. - maks. TIME ec 40 TIME ec 30 TIME ec 25 TIME ec 20 TIME ec 15 TIME ec 10 0,15 0,2 0,3 0,4 0, m 3 /s Anbefalet luftmængde ved TIME ec begnet ved et ekstnt tryk på 250 Pa og max SFP 2.1 kw/(m 3 /s) i en kombination med rotende veksl og vandvarmebatti samt køleunit. Bemærk tilluft- og fraluftspjæld, vandvarmebatti og køleunit tilvalg. Andre kombination samt nøjagtige værdi begnes i SystemairCAD. TIME ec med modstrømsveksl, luftmængd fra m 3 /h i 6 størrels m 3 /h Med køl Luftmængde min. - maks. TIME ec 40 TIME ec 30 TIME ec 25 TIME ec 20 TIME ec 15 TIME ec 10 0,15 0,2 0,3 0,4 0, m 3 /s Anbefalet luftmængde ved TIME ec begnet ved et ekstnt tryk på 250 Pa og max SFP 2.1 kw/(m 3 /s) i en kombination med modstrømsveksl og vandvarmebatti samt køleunit. Bemærk tilluft- og fraluftspjæld, vandvarmebatti og køleunit tilvalg. Andre kombination samt nøjagtige værdi begnes i SystemairCAD.

3 TIME ec ventilationsaggregat 3 Komponent 1 Rotende veksl anvendes, hvor d behov for en stor varmegenvinding, samtidig med at den kan genvinde fugtighed fra den varme fraluft. Den meget engibesparende og kræv mindre plads på grund af den korte byggelængde. Virkningsgrad op til 85%, variabel reguling af omdrejningstallet for ændret virkningsgrad, renblæsningssektor samt alarm ved utilsigtet stilstand. 2 Modstrømsveksl anvendes, hvor d stilles særlige krav om adskillelse mellem de to luftstrømme, for eksempel for at undgå ovførsel af lugtstoff til tilluften. Da d ikke ovføres fugt mellem luftstrømmene, kan den også anvendes til affugtning. Virkningsgrad op til 90%, tempaturføl og modulende by-pass sikr mod tilisning. 3 EC-motor, lavt engiforbrug, gode regulingsegenskab, høj virkningsgrad bevares også ved nedreguling, lavt lydniveau samt kort byggelængde. Afskærmning standard. 4 Tilluft- og fraluftspjæld, tæthedsklasse 3 (EN 1751), aodynamiske spjældblade udført i ekstrudet aluminium med gummitætning, stangtræk og messinglej, on/off spjældmotor ell spring-return spjældmotor (tilvalg). 5 Tilluft- og fraluftfiltre, posefiltre i klasse F7/ F5 (EN 779), fastgøres med klemskinn, som sikr tæthedskrav (EN 1886), håndtag for nemt filtskift, alarm ved behov for filtskift. 6 Vandvarmebatti, konstruet til tempatur op til 100 ºC og tryk op til 10 Bar. Battiet sikret mod frost (tilvalg). 7 Integret automatik, fabriksmont. Se s Kabinettet ovhold tæthedsklasse L2, har lukkede rammeprofil i stål, og panel med dobbelte plad med 50 mm isoling imellem. 9 Aggregatben, fremstillet af kraftig galvaniset stålplade og med justbare fødd

4 4 TIME ec ventilationsaggregat Aggregat med stor fleksibilitet Fremtidens byggi kræv aggregat med stor fleksibilitet. Det imødekommes ved muligheden for at ændre på en lang række kombination. Nedenfor ses en ovsigt ov standard samt de mest anvendte tilvalgsmulighed. Standard Rotende veksl ell modstrømsveksl Kammventilator med EC-motor (findes i fle størrels pr. aggregat for optimal driftsøkonomi) Afskærmning af ventilatorsektion Integret automatik, se side 5 Tilluft- og fraluftfiltre klasse F7/F5 Aggregatben med justbare fødd, indendørsaggregat. Tilvalgsmulighed Tilluft- og fraluftspjæld med on/off ell spring/return spjældmotor Køleunit DV Cool, færdigmontet, trinløs regulet Vandvarmebatti El-varmebatti Kølebatti, koldt vand ell direkte fordampende kølemedie Lyddæmpsektion, absorbtionsdæmp med bafl for tør ell våd rengøring Regulingsventil inkl. aktuator Tag, bitumentag, kraftig polyestforstærket bitumenmatiale (tagpap) Tag, trapezformede, alu-zink belagte stålprofil Konsol, til tagaggregat samt til indendørsaggregat, kraftige, galvanisede stålprofil med løftebeslag Filt, klasse F5/F7.

5 TIME ec ventilationsaggregat 5 Automatik TIME ec aggregatne leves med færdigmontet og fuldt afprøvet automatik fra fabrik. Automatikken et brugvenligt system, hvor funktion og parametre vælges fra det ekstne betjeningspanel. Betjeningspanelet kan frit places og anvendes som fjnkontrol. De vigtigste driftsdata vises kontinuligt på betjeningspanelets display, hund alarm, driftsværdi, driftsstatus og tidsindstilling. Ibrugtag ningen forenklet, idet automatikken præinstallet med standardtempatur, tidsindstilling og regulingssekvens. Standardindstillingne kan let ændres til de ønskede driftsværdi. Standard Betjeningspanel Ugeur Vælg mellem: Tempaturreguling: kaskadumreguling, fast tillufttempatur, udekompenset tillufttempatur, udetempaturafhængig veksling mellem rumreguling og tilluftreguling Luftmængdeguling: 2 faste luftmængd, konstant kanaltryk (VAV), konstant kanaltryk med fraluft som slave Forlænget drift Natkøling Kølegenvinding Filtvagt til- og fraluft Alarm og sikkhedsfunktion Modbus. Tilvalgsfunktion Ekstn brandsignal ell 2 stk. brandtmostat Vandvarmebatti, reguling samt frostbeskyttelse El-varmebatti, modulende med sikring mod ovophedning samt reguling Kølebatti, reguling DV Cool, reguling Varme- og køleventil inkl. aktuator Tilluft- og fraluftspjæld samt spjældmotor LON ell TCP/IP TCP/IP web intface samt mulighed for adgang via android applikation.

6 6 TIME ec ventilationsaggregat Målskema + B C A A TIME ec med rotende veksl TIME ec med modstrømsveksl TIME ec med rotende veksl TIME ec A: Længde B: Højde C: Højde på fødd Bredde Vægt Ovennævnte mål og vægt for en kombination med rotende veksl og vandvarmebatti. Mål på andre kombina tion begnes i SystemairCAD. Leves i 2 sektion (udendørs model i 1 sektion). Bemærk: Tilluft- og fraluftspjæld samt vandvarmebatti tilvalg. TIME ec med modstrømsveksl TIME ec A: Længde B: Højde C: Højde på fødd Bredde Vægt Ovennævnte mål og vægt for en kombination med modstrømsveksl og vandvarmebatti. Mål på andre kombination begnes i SystemairCAD. Leves i 3 sektion (udendørs model i 1 sektion). Bemærk: Tilluft- og fraluftspjæld samt vandvarmebatti tilvalg.

7 TIME ec ventilationsaggregat 7 Dokumentation Ordrespecifik teknisk dokumentation udarbejdet i SystemairCAD. Produktvalgsprogram SystemairCAD Vsion C D Ovsigt for aggregat nr. 1 2 Danvent DV TIME Plantegning Inspektionsside 5 Højre gavl Teknisk specifikation Venstre gavl Spjæld Aggregat Tryktab 2 Pa Motor Spjældblade Standard Frekvensbånd [Hz] Motor 250 type500 1K 2K 4K 8K Total EC motor Skotlampe med udvendig kontakt 1 Stk. Lydeffektniveau [db] [db] Motor [db] størrelse [db] [db] [db] [db] [db] [db(a)] ZID.GG.CR Tilluft, indblæsning Tmosikring Built-in Tilluft, indtag Mærkeeffekt kw Fraluft, afkast Omdrejning (Nominel) o/min Fraluft, udsugning 67 Filt 68 Strøm, 69 Amp A Omgivels 65 Tryktab, 65dimensionende El-forbrug 55 omfatt 47 også 41 ventilatormotornes hastighedsreguling Pa 1.28 kw Tryktab, start/tryktab, Skotlampe slut med udvendig kontakt 70/188 Pa 1 Stk. Lufthastighed, frontareal 1.98 m/s Automatik Lufthastighed, Filtareal Varmebatti, Væske 0.11 m/s Time aggregatne med komplet og fuldt integret automatik baset på Systemair Sprog i betjeningspanel E28 regulatoren. Filtklasse display Dansk Luftmængde F m³/h Betjeningspanel Filtstørrelse levet Ja Tryktab 2x[592x592] Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft 23 Pa Ekstn kommunikation Filtlængde Modbus integret Lufttempatur ind/ud /22.0 mm C Luftmængde (1,205 kg/m³) m³/h Tempatur styringskotlampe med Relativ udvendig luftfugtighed, kontakt Udendørs tempatur tilpasset før/eft 1 Stk. 29/19 % Lufthastighed i aggregat m/s tillufts-reguling Effekt kw Ekstnt tryktab 250 Mål på døre og 250 panel Pa Ventilator styring Konstant kanaltryk. Rotende varmeveksl Fronthastighed 2.00 m/s Omdrejningstal o/min Levet føl type #not defined Medie Tilluft Fraluft Vand Motor kw Tempatur kompenset luftydelse #not defined Luftmængde Væsketempatur ind/ud /30.0 m³/h C Spænding V Levede føle Nej Tryktab Væskemængde Pa 0.09 l/s Strøm, mærket A Transmitt type Intet display Lufttempatur, Tryktab, før/eft væske -12.0/ /-3.5 C 0.4 kpa Spjæld motor tilluft Motor on/off Relativ luftfugtighed, Væskehastighed før/eft 90/29 40/97 % 0.14 m/s Spjæld motor fraluft Motor on/off Effekt Battivolumen kw 6.1 l Aggregatdata Ekstnt styret via digitalt signal Forlænget drift - normal ydelse Tempatur virkningsgrad Tilslutningsside 86.2 Inspektionsside % Aggregatbredde 1420 mm Frikøling Frikøling uden ekstne sensor Fugtvirkningsgrad Tilslutning ind/ud /4" %/ 1 1/4" Vægt 722 kg Batti konfiguration Varmebatti Varmeveksl Rørmatiale Tempaturvarmeveksl Cu El-forsyning 3x400V + N + PE 50 Hz Frostbeskyttelse, varme Standard frostbeskyttelse Effektivitet (bølgehøjde) Lamelmatiale D14 - Stort Al Filt Tilluft F7 - Fraluft, udsugning Ventil M5 for varme 2-vejs ventil, Kvs 1.00, DN15 Indvendigt Drivsystem Lamelafstand Variabel drift 2.1 mm Varmeveksl 86.2 % gevind El-data Rørrækk 1x230V, 40W, 0.7Amp 2 SFPv ved rene filtre, inklusiv ventilatorstyring 1.59 kw/(m³/s) Tryktab 11 kpa Renblæsningssektor Battitype DVH-25-W-Z CU-Al-H-1 1 Stk. 1/4 Varmebatti Luft 11.2 kw /22.0 C Brand ovvågning Forprogrammet til ekstnt brandsignal Skotlampe med udvendig kontakt 1 Stk. Vand 60/30 C kpa l/s Lamp - 1 1/4" og / kontakt 1 1/4" Rørtilslutning tænd/sluk Ja Motor Fraluftaggregat størrelse består af 2 x 2.00 kw Tilluft, Hovedforsyning Ventilator, til automatik Kamm Lydeffektniveau indblæsning Tilluft, indtag Fraluft, afkast Fraluft, Tomdel Data for indkapslingen Luftmængde udsugningomgivels Spænding 3x400V + N + PE 50 Hz 5000 m³/h Tryktab 2 Pa Total 77 db(a) 64 db(a) 78 db(a) 63 db(a) Ekstnt tryktab 52 db(a) Maks. Ik 16 ka 250 Pa Længde 150 mm Tryktab Min. Ik 650 A 16 Pa Statisk tryk Maks. sikring 25 A 577 Pa Totaltryk Min. sikring 10 A 609 Pa Omdrejningstal Fraluft ventilator, sikring 16 A 1599 o/min Maximum omdrejningstal Tilluft ventilator, sikring 16 A 1880 o/min Systemair A/S Total virkningsgrad Spjæld Den ekstne el-forsyning skal beskyttes ved statisk i henhold tryk, til inklusiv myndighedskrav motor og motorstyring for 62.7 % Ved Milepælen 7 Telefon : Hasselag Fax : ekstra-beskyttelse Total ved virkningsgrad frekvensomforme. Tryktab ved totalt Ved tryk, én inklusiv ell fle motor 400 og VAC motorstyringen motor, skal 66.2 % 2 Pa HPFI type B relæ K-faktor benyttes. (p=1,2 Spjældblade kg/m³) 197 Standard Ventilatortype - Stor Skotlampe med udvendig kontakt GR45C-ZID.GG.CR 1 Stk. Direkte drift Tilluftaggregat består af Målskema Teknisk specifikation automatik Tilluftaggregat komponentspecifikation 6 Fraluftaggregat komponentspecifikation Filt Produktvalgsprogram SystemairCAD Vsion C D5 Danvent DV TIME Tryktab, dimensionende 91 Pa 11 Tryktab, start/tryktab, Tilluft slut 1350x600 mm 45/137 Pa Lufthastighed, Fraluft frontareal Produktvalgsprogram 1350x600 SystemairCAD mm Vsion C D m/s Danvent DV TIME Lufthastighed, Afkast Filtareal W314 R Produktvalgsprogram 1350x600 mm 1 SystemairCAD 0.17Vsion m/s 1 C D5 Danvent DV TIME 25 Ventil Filtklasse og Ventilmotor, Varme M5 2-vejs ventil W320 M6 1 Filtstørrelse Adgangsrettighed - kodeord 2x[592x592] Afsnit om forsendelse Betjeningspanel, Systemair Control Filtlængde 535 mm panel D 3 forskellige Indkapsling sikkhedsniveau indbygget i sektion med fraluftventilator på TIME Skotlampe med udvendig kontakt 1 Stk. Opatør niveau (intet W90 kodeord) - adgang C1 til at aflæse værdi og til at ændre brugrelevante værdi vedrørende Indkapslingen Spjæld integret - fraluft i anlægget ell afkast i henhold til det til fri, den on/off tekniske motor dokumentation. Indkapslingen placet bag Produkt Dimension tidsprogram, tempatur, inspektionsdør/afskærmning (Bredde x højde luftydelse x længde), og annulling til fraluftventilatoren. Vægt, alarm inklusiv med Indkapslingens emballage genstart af anlægget, navn Aggregatets hvis man indkapsling vægt har fjnet årsagen til nr. 2. Ingen ekstne el-komponent alarmen Rotende varmeveksl inklusiv emballage direkte forbundet Spjældet til denne åbnes indkapsling. og lukkes LON af en bus on/off - hvis spjældmotor levet - skal - 20 tilsluttes Nm - driftstid regulatoren 150 sekund. til denne indkapsling. Alle CST-25-R Std-2 Genvinding med 1520 Svice rotende x 1520 niveau komponent x 1250 veksl (kodeord) mm i denne - adgang sektion til at ændre forbundet 409 fundamentale kgmed kabl værdi, direkte adgang til indkapslingen. til 408 at gemme kg D ændrede montet værdi, kabelstrips adgang for til at let føring af Data vises på genstarte tilluft. anlæg kabl på fra grundlag indkapslingen Forbedt af egne i for denne gemte ekstnt sektion værdi brandsignal og ell til indkapslingen fabriksindstilling CST-25-R Std-2 placet ved tilluftventilatoren. Når aggregatet samlet på Ydelsen for den 1520 rotende x 1520 veksl x 1100 mmtrinløs via den modulende 314 kg reguling af omdrejningshastigheden 314 kg for rotoren System niveau, pladsen som skal det alle Aggregatet højeste kabelgennemføringshull niveau forbedt (hemmeligt for et ekstnt kodeord) tætnes. brandsignal. - ubegrænset Får adgang aggregatet til at et ændre brandsignal, alle værdi lukk samt det til ned. at Fødd Har aggregatet været lukket ændre opsætningen leves montet af hele på aggregatsektionne ned systemet Indkapsling Ventilator, Kamm og el-tilslutning i tilfælde af brand, skal det genstartes på betjeningspanelet. Dette kan ændres så aggregatet selv start op, når det Indkapsling indbygget ekstne brandsignal i sektion med forsvind. tilluftventilator D montet på TIME 2 klemm i indkapslingen til det ekstne brandsignal. De Luftmængde to med Alarm klemmækk, og sikkhedsfunktion relæ, sikring, 24 V DC forsyning og regulator 5000 montet m³/h i henhold til det medlevede Indkapslingen integret i anlægget i henhold til den tekniske dokumentation. Indkapslingen placet bag el-diagram. Ekstnt tryktab Konfigurationen afhæng af inspektionsdør/afskærmning Filtvagt kundens ov valg. til posefilt Se specifikation tilluftventilatoren. i for at se 250 hvad d specifikt Pa levet sammen med Ved alarm blink den røde lysdiode på betjeningspanelet. Eft Indkapslingens kvitting lys navn dioden indkapsling konstant til nr. fejlen 1. Alle rettet. komponent Alarmlisten i denne sektion anlægget. Tryktab På pladsen skal forsyningskablet tilsluttes i indkapslingen ved tilluftventilatoren. vis typen på forbundet alarmen direkte samt Filtvagt dato til indkapslingen. og ov tidspunkt posefilt for Alle den i tilluft ekstne opståede tilsluttet el-komponent alarm. 16 Den regulatoren, Alarm skal Paekstne el-forsyning skal opdeles som forbindes vis i klasse alarm, til denne A, når B indkapsling ell den mekanisk C: og kablne indstillede føres grænseværdi til beskyttes ovskrides. Statisk tryk i henhold til myndighedskrav for ekstra-beskyttelse af frekvensomforme. Alarm type indkapslingen A vil stoppe ventilatorne inde i sektionen og lukke gennem spjældene et rør i bunden ell ændre af 517 sektionen. driften i Pa Alle kabl i sektionen fra ekstne komponent, skal på D leves ikke en forsyningsadskill pladsen have montet aggregatet. stikforbindels Forsyningsadskillen i henhold til kan diagram. dog medleves henhold Når aggregatet løs og til uden speciel samlet kabel opsætning på pladsen, - se Totaltryk det vigtigt at Alarm type B inform Filtvagt kun brugne ov om posefilt en fejl samtidigt i fraluftmed at anlægget 550 fortsat Pa ordrebekræftelsen. i normal drift Omdrejningstal kabelgennemføringen (røret) i bunden bliv tætnet af installatøren, for at undgå indtrængning af falsk luft. Alarm type C inform Filtvagt kun brugne ov om posefilt at anlægget i fraluft blevet tilsluttet stillet 1543 regulatoren, om fra automatisk o/min som vis drift alarm, til manuel når den drift mekanisk indstillede grænseværdi Ekstne Maximum el-komponent omdrejningstal For at beskytte Antal vandvarmebattiet sektion ovskrides. med intne mod frost el-komponent måles vandtempaturen af en føl o/min inde i vandet i et af battiets returløbsrør. Tilluftføl Total virkningsgrad Styrespændingen kablet og ved tilsluttet statisk til TIME i aggregat indkapslingen tryk, ventilen inklusiv holdes motor levet ved på i 2 tilluftventilatoren. et og niveau, motorstyring så vandtempaturen 62.5 altid ov % den fabriksindstillede minimum. Denne reguling altid aktivet sektion. Afhængig af aggregatets opbygning skal kablne mellem indkapslingne føres gennem Kommunikation - både når anlægget til BMS i drift, (CTS) og system når anlægget via MODBUS stoppet. Hvis vandtempaturen alligevel fald Afhængig Total virkningsgrad af kundens ved valg totalt sektionen d tryk, klemm inklusiv med veksl i indkapslingen motor og motorstyringen (rotor ell til: 66.4 % und minimum, stoppes ventilatorne og anlægget modstrøm) lukkes og helt DVU ned. (kølekompressor) sektionen - hvis aggregatet omfatt en DVU sektion. K-faktor Tryktransmitte (p=1,2 kg/m³) i kanal Forsyningskablet for reguling Regulatoren af og konstant kablne tryk forbedt fra de ekstne til kommunikation komponent 197 via skal en RS485 forbindes port til med klemmne MODBUS i indkapsling basede BMS 1, som system placet (Building inde i Management Ventilatortype Ventilmotor Alarm og - cirkulationspumpe Stor signal sektionen med for systems). vandvarmeflade tilluftventilatoren. Kablne GR45C-ZID.GG.CR føres til indkapslingen inde i sektionen gennem et rør i bunden af sektionen. Direkte Tempaturføl drift Regulatoren kan funge som et selvstændigt system uden opkobling til andre regulator og BMS system. D for montet frostbeskyttelse Fraluftventilator et relæ med af vandvarmeflade potentialfrit kontaktsæt i indkapslingen. Kontaktsættet aktivet i tilfælde af alarm på anlægget. El-varmeflade Fri køling (natkøling) Motor Ventilmotor Fleksibelt for køleflade system Aggregatets med koldt vand fraluftsventilator drives af en EC motor med ventilatorhjulet montet direkte på motorakslen. Alle parametre i motorens omdrejningsreguling En føl, som mål udelufttempaturen blevet tilpasset og testet inde i på aggregatet fabrikken. før På tilluft grund filtet af EC giv motoren mulighed skal for den styring ekstne Motor af frikøling, så hvis Andre type føle EC motor En faren sviceteknik elforsyning beskyttes udelufttempaturen vil være i i henhold stand til til at myndighedskrav eft tilpasse midnat regulingen und for ekstra-beskyttelse den ydlige ønskede til brugnes tempatur af frekvensomforme. ønsk; i rummet, og den aktuelle gennemsnitstempatur i Ovennævnte Motor størrelse komponent Regulingen af ikke luftydelsen forsynet fraluften kan med ændres fra kabel, rummene og mellem medleves 2 ov metod, ønsketempaturen, løse. ZID.GG.CR som Betjeningspanelet enten konstant startes med ventilatorne luftydelse 10 m kabel gennem om ikke sommen ventilatorne tilsluttet for at ell køle rummene i løbet af natten. regulatoren Tmosikringi indkapslingen. konstant tryk Tilluftventilator i kanalnefunktionen kun aktiv før og eft de planlagte Built-in drifts tid. Alle parametre kan indstilles individuelt. Når rumtempaturen Mærkeeffekt Metoden for Aggregatets tempaturreguling tilluftventilator nået stoppes kan aggregatet. drives ændres af mellem en Eft EC motor reguling 1 time med vil systemet ventilatorhjulet af 2.00 rumtempatur starte kwop montet ell igen, tillufttempatur hvis direkte rumtempaturen på motorakslen. samt udetempatur igen Alle parametre for høj. Ekstra i rum- og Regulator og betjeningspanel Omdrejning kompensing (Nominel) motorens af den omdrejningsreguling valgte udendørs tempatur. tempatur føle blevet vil tilpasset forøge og nøjagtigheden testet 1880 på fabrikken. af o/min funktionen. På grund af EC motoren skal den ekstne Betjeningspanelets Strøm, Amp. I tillæg kabel til ell elforsyning tilsluttes som altnativ regulatoren beskyttes til drift i i indkapslingen henhold i henhold til myndighedskrav til ved tidsprogrammet tilluftventilatoren. for kan ekstra-beskyttelse 2.60 aggregatet A også af startes frekvensomforme. og stoppes af ekstne Programming start/stop og normal signal. betjening udføres Forlænget fra det drift ekstne - normal betjeningspanel. hastighed Betjeningspanelet - SCP (the Systemair Control El-forbrug omfatt også ventilatormotornes hastighedsreguling 1.15 kw Panel) med tast og display Et stort antal Frostbeskyttelse i tæthedsklasse altnative Via funktion en af trykknap varmebatti IP 41. findes kan i regulatoren aggregatet via tempaturføl og aktives kan aktives. med i vandet normal hastighed i en given tid. D montet klemm i indkapslingen for Ved hjælp Skotlampe af en decentralt med udvendig placet kontakt repeat For at beskytte tilslutning (tilvalg) vandvarmebattiet af kabel kan betjeningspanelet fra det mod ekstne frost måles tryk. places vandtempaturen Systemair op 1 til lev 1200 Stk. m af ikke fra aggregatet en trykknap føl inde ell med i vandet kabel i til et denne af battiets funktion. indkapslingen. returløbsrør. Udetempatur Standard betjeningspanel Styrespændingen kompenset tilsluttes til tillufttempatur i repeat via ventilen holdes så reguling det medfølgende 10 m kabel. Repeaten i tæthedsklasse IP20. Kablet fra regulatoren til repeaten højt, at returtempaturen, som måles af følen, altid ov den fabriksindstillede minimumtempatur. Lamp medleves Denne inde i reguling indendørs ikke. Repeaten aggregat skal tilsluttes indkapslingen ved tilluftsventilatoren. Reguling af tillufttempaturen baset på værdi, altid som aktivet måles af - 2 både tempaturføle: når anlægget i drift, og når anlægget stoppet. Hvis vandtempaturen D alligevel montet fald en afbryd und minimumtempaturen, for tænd og sluk af lamp stoppes uden ventilatorne, på aggregatet. anlægget D montet lukkes helt stik ned på alle og alarm Andre komponent Programming En af føl, start som og stop kabl fra lamp, d aktives. mål udelufttempaturen inde i aggregatet før tilluft filtet ikke montet i samme sektion som indkapslingen. Til disse kabl d lavet føringsveje til indkapslingen. Alle kabl og Start, stop og luftydelse En føl, som for D normal skal klemm installes og reducet føringsveje for i 230 tilluftkanalen. drift V cirkulationspumpe klargjort programms Følen for let leves montage i individuelt indkapslingen. med på pladsen. 10 for m hv kabel, Pumpen Afbryden ugedag, og vil altid og tilsluttet også køre placet i for klemmne. når fiedage. Fødd ell konsol udetempaturen på panelet ved siden und af inspektionsdøren den til Uret har automatisk Den ønskede skift mellem indstillede tillufttempatur somm- værdi indkapslingen. og (+10 indstilles vinttid. C). Ved på betjeningspanelet. høje udetempatur H vælges vil pumpen fast køre, sammenhæng når signalet til mellem varme udetempatur ov 0 %. Pumpen og har en Natkøling Fødd ell kan tillufttempatur aktives konsol i forbindelse indstillelig, ved hjælp korteste med af opstart 6 parametsæt. køretid, og indkøring og vil Det blive af kurveafhængige motionet anlægget. en Fødd gang setpunkt i døgnet for tillufttempaturen kl Pumpen realises ikke inkludet ved PI-reguling i levancen. Højde på fødd af ydelsen ell fra konsol veksl, varmebatti og kølebatti (hvis d installet 100kølebatti). mm Alle kapacitet regules trinløst. Kølegenvinding Korrosionsbeskyttelse 2-vejs ventil - varmebatti Galvanising Z275 Konstant kanaltryk Hvis fraluft- ell rumtempaturen Varmeydelsen lave regules end udelufttempaturen, af en 2-vejs ventil med og tempaturen en modulende i rummet ventilmotor. ov den ønskede tempatur, aktives Lufttrykket kølegenvindingen regules Ventil og selvstændigt ventilmotor via vekslen. for inkludet tilluft Signalet og fraluft. i levingen. til genvindingen Det ønskede Ventil, lufttryk ventilmotor forøges for trinløst tilluft og tempaturføl og ved fraluft forøget ved behov. både til frostbeskyttelse normal og ved reducet ikke montet og Fast forbindelse, luftydelse 20 indstilles mm kabl LS profil på ikke betjeningspanelet inkludet. Vi anbefal, i Pa. Det aktuelle at ventilen tryk altid måles montes af tryktransmitt i returrøret i tilluftkanal varmesystemet. og tryktransmitt i Produkt fraluftkanal. En PI reguling tilpass Dimension automatisk (Bredde omdrejningstallene x højde) til de ønskede tryk via de 2 frekvensomforme. Ekstne tryktransmitte Spjæld leves - tilluft, uden on/off kabel. Friskluft 1350x600 motor mm Spjældet åbnes og lukkes af en on/off spjældmotor - 20 Nm - driftstid 150 sekund. Andre komponent Funktionsbeskrivelse 13 SystemairCAD For at sikre en optimal dimensioning af aggregatets funktion, d udviklet et avancet designprogram, SystemairCAD. Programmet meget brugvenligt og gør det muligt på en enkel og hurtig måde at kombine aggregatfunktion eft behov. Softwaren foretag en teknisk begning og gen automatisk en komplet teknisk dokumentation. Dokumentationen præsentes som en rapport i pdf-format, specifikt på det valgte aggregat. I rapporten findes også tegning på den valgte kombina tion. Tegningne kan ovføres til et CADsystem via DXF-fil, 2D ell 3D. Systemløsning Systemair kan også hjælpe med komplette system løsning indenfor brandventilation, central boligventilation og VAV- og skole ventilation. Læs me hom på systemair.dk. Ring for udarbejdelse af teknisk specifikation, tilbud, ordr ell download SystemairCAD på Det gør det nemt og hurtigt selv at sammenligne forskellige mulighed.

8 Systemair A/S Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselag Avedøreholmen 50 DK-2650 Hvidovre Systemair DK Marts 2015 V7- Tel

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TIME ec Ventilationsaggregater TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 0.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat 2 TIME ec, kompakt ventilationsaggregat TIME ec AHU N o 07.02.339

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 10

Oversigt for aggregat nr. 10 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2016-05.07.E8 08-06-2016 Oversigt for aggregat nr. 10 Danvent DV25 Luft-/ventilator data Luftmængde (1,205 kg/m³) 1.00 1.00 m³/s Blandeforhold 0 % Lufthastighed

Læs mere

Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren. Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-10.05.D7 17-10-2014 Danvent DV TIME 15 Projekt Skolevent Anlæg 5 klasser / Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 2

Oversigt for aggregat nr. 2 - Produktvalgsprogram 22-02-203 SystemairCD - Version C203-0.04.C3 Side 3 ggregat: Danvent DV TIME 0 Tilbudsnummer: 302374 Oversigt for aggregat nr. 2 ggregatstørrelse ggregatbredde Vægt 0 970 604 mm kg

Læs mere

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification.

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification. Udbudstekst Projekt navn: Eksempel med aggregat type DV Projekt adresse: Bygning A1, Lavenergivej 1, Sparekøbing Aggregat nummer: 1 Kontaktperson hos firmaet, som udsteder udbuddet: M.Petersen, Projektchef

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Topvex SR, TR og SC. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Topvex SR, TR og SC. Ventilationsaggregater Ventilatorer rand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Topvex SR, TR og SC Ventilationsaggregater 2 Topvex Topvex SR: Roterende veksler (sidetilslutning)

Læs mere

TIME ec. Air Handling Units

TIME ec. Air Handling Units Fans Air Handling Units Air Distribution Products Air Conditioning Fire Safety Air Curtains and Heating Products Tunnel Fans TIME ec Air Handling Units 2 TIME ec Air Handling Units TIME ec AHU N o 07.02.339

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Ecodesign i SystemairCAD

Ecodesign i SystemairCAD Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger i SystemairCAD En quick-guide til ecodesign ErP ErP 2016 2018 i SystemairCAD For at nedbringe produkters

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

ErP. Ecodesign i SystemairCAD. En quick-guide til Ecodesign

ErP. Ecodesign i SystemairCAD. En quick-guide til Ecodesign Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger Ecodesign i SystemairCAD En quick-guide til Ecodesign ErP 2018 Ecodesign i SystemairCAD Ecodesign

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger VAV systemløsninger 2 VAV systemløsninger VAV systemløsninger I gennemsnit opholder vi os indendørs ca.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 10

Oversigt for aggregat nr. 10 Side 09 nlæg: 9 lejl./forceret Oversigt for aggregat nr. 0 ggregatstørrelse ggregatbredde Vægt 0 970 604 mm kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Ventilationsaggregater

Ventilationsaggregater Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Ventilationsaggregater Quick-guide til Danvent DV Den Blå Planet, Danmarks Akvarium Danvent DV modulopbygget

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 3

Oversigt for aggregat nr. 3 - Produktvalgsprogram Side 25 nlæg: 6 lejl./grund Oversigt for aggregat nr. 3 ggregatstørrelse ggregatbredde Vægt 0 970 604 mm kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.06 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig.

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig. Turbovex Decentral ventilation med varmegenvinding TX 3000 er et nyudviklet koncept for luftskifte I værksteder, industrihaller og lagerbygninger etc. Ventilationsaggregatet monteres gennem taget med kun

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne giver

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version 1.02 1 2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

Teknisk Datablad DOMEKT

Teknisk Datablad DOMEKT Teknisk atablad OMKT Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater www.airtrust.com KOMFOVNT OMKT luftbehandlingsaggregater KOMFOVNT luftbehandlingsaggregater er designet til at skabe et sundt indeklima og

Læs mere

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil ØLAND udsugningsventil KSO-M-TH er udviklet og testet i tæt samarbejde med Teknologisk Institut Anvendelse Øland udsugningsventil KSO-M-TH anvendes til udsugning fra baderum, bryggers, toilet, køkken og

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TGIR/TGIK.

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TGIR/TGIK. Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TGIR/TGIK Taggennemføringer 2 TGIR/TGIK taggennemføringer TFSR-EC/TFSR tagventilator TFSR-EC tagventilator

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH

INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH DTH tagventilator, horisontalt afkast Hent alle produktdata om DTH tagventilator Kapacitet - overblik DTH Kapacitet m3/h Min. Max. DTH160-4-1 60 370 DTH200-4-1

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... Dansk produceret kvalitetsaggregat VACUMX The ower to move air... NT-250C Slimline m/rotorveksler nhed NT-250C-SLIM- NT-250C-SLIM-ZX Varenr. V450-SL V455-SL Mærkespænding [V] 230V/50Hz 230V/50Hz Sikringsstørrelse

Læs mere

DOMEKT. Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater

DOMEKT. Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater OMKT Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater OMKT KOMFOVNT OMKT luftbehandlingsaggregater KOMFOVNT luftbehandlingsaggregater er designet til at skabe et sundt

Læs mere

Kompaktaggregat. 0-1600 l/s

Kompaktaggregat. 0-1600 l/s Kompaktaggregat 0-1600 l/s Kompaktaggregat Welair Matrix er et letinstalleret aggregat med roterende varmeveksler, effektive posefiltre med lave tryktab, el- eller vandvarme og indbygget automatik. Welair

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV DTV tagventilator, vertikalt afkast Hent alle produktdata om DTV tagventilator Kapacitet - overblik DTV Kapacitet m3/h Min. Max. DTV160-4-1 60 320 DTV200-4-1

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

N I L A N V P L 1 0-2 8

N I L A N V P L 1 0-2 8 Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V P L 1-2 8 Aktiv varmegenvinding høj ydelse til den private bolig i n d e k l i m a m e d t r i v s e l Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V

Læs mere

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X 11/2014 Generel information: LeanVent CEE stikdåser har flere fordele, blandt andet er det nemt at kalibrere og det er muligt at starte

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Varmepumpe og køleaggregat i et

Varmepumpe og køleaggregat i et + + Varmepumpe og køleaggregat i et Den reversible kølevarmepumpe ThermoCooler HP kan integreres i vores Envistar Flex-aggregat. Alle kølevarmepumpens dele er indbygget i en moduldel, der placeres i luftbehandlings.

Læs mere

Markedets mest effektive genvinding

Markedets mest effektive genvinding lindab ventilation Markedets mest effektive genvinding Den nye HERU EC genvinder op til 86 % Opfylder BR1 Varmegenvindingsaggregat HERU9SEC Dimensioner 164 97 555 52 Ø 16 48 Beskrivelse HERU EC er et aggregat

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TFSR tagventilator

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TFSR tagventilator Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TFSR tagventilator TFSR tagventilator TFSR tagventilator. TFSR tagventilator kan åbnes helt. Tagventilator

Læs mere

VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL

VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT ETA... V VENTILATION, VARMEGENVINDING,

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11 SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 GRTU 3800 Tagaggregat Version 1.0 01.08.11 www.geovent.dk Indhold 1.0 Anvendelsesområde....................... 2 1.1 Funktion................................. 2 2.0

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

Novenco Boksventilatorer. BCA November 2006

Novenco Boksventilatorer. BCA November 2006 Novenco Boksventilatorer BCA November 26 Produktfakta Omfang Boksventilator-programmet omfatter 4 størrelser: BCA 25, 315, 4 og 5. Motorer: for fast omdrejningstal for spændingsregulering for frekvensregulering

Læs mere