Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:"

Transkript

1 Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1

2 Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i på Erhvervs- og Vækstministeriets område Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale om udmøntning af reserve til initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse i på Erhvervs- og Vækstministeriet område. Reserven blev afsat på finanslov 2013, hvor der også blev indgået aftale mellem regeringen og Enhedslisten om Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11.december 2012). Aftalen bidrager til den grønne omstilling ved at give virksomheder og andre aktører bedre mulighed for at skabe og fastholde grønne jobs i Danmark og styrke ressourceeffektiviteten gennem fem initiativer: 1. Grøn omstillingsfond 2. Maritim omstillingspulje 3. Grønt iværksætterhus 4. Alternative iværksætterforløb 5. Økologiske iværksættere 2

3 Tabel 1 Udmøntning af reserve til initiativer til fremme af grøn omstilling og beskæftigelse i på Erhvervs- og Vækstministeriets område Mio. kr., 2013-priser Grøn omstillingsfond Maritim omstillingspulje Grønt iværksætterhus Forundersøgelse af alternative iværksættere Økologiske iværksættere I alt på Erhvervs- og Vækstministeriets område

4 1. Grøn omstillingsfond Den grønne omstillingsfond, der blev etableret med finanslov 2013, videreføres. Der afsættes yderligere 13 mio. kr. i 2013, 30 mio. kr. i 2014, 28 mio. kr. i 2015 samt 30 mio. kr. i 2016 hertil. Formålet med fonden er at ruste danske virksomheder til fremtidens ressourceknappe økonomi. Det skal bl.a. ske gennem fokus på produktinnovation inden for vugge-til-vugge konceptet, udvikling af nye forretningsmodeller samt fremme af bæredygtige materialer. Fonden retter sig mod forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter. Udmøntning Midlerne i den grønne omstillingsfond udmøntes gennem etablering af partnerskaber og pilotprojekter samt ansøgningsrunder, hvor virksomheder og andre primært kan søge inden for følgende temaer: Produktinnovation og re-design af virksomhedernes produkter. Især i projekter hvor hele leverandørkæden/værdikæden tages med i udviklingsprojektet. Udvikling af nye forretningsmodeller. Her kan særligt fokuseres på nye forretningsmodeller, der sikrer, at ressourcerne returneres til producenten eller forbliver i producentens ejerskab under brug (f.eks. pantsystemer, leasing i stedet for køb, etc.). Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign. Indsatsen kan bidrage til at fremme udvikling og anvendelse af bæredygtige materialer, der kan reducere ressourceforbruget og ikke belaster miljøet ved bortskaffelse. Midlerne kan endvidere anvendes til følgende temaer: Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen. Branchen er en af verdens største og mest forurenende industrier. Indsatsen skal bidrage til omstilling til mere miljøvenlig produktion og sikre danske virksomheder en større andel af det voksende marked for bæredygtig mode. Mindre spild af fødevarer. Fødevarespild er en af verdens store ressourceudfordringer. Alene i Danmark ender ca. en tredjedel af fødevarerne som spild. Indsatsen kan bidrage til øget brug af restprodukter og sidestrømme i produktionen, bedre emballageløsninger, mindre madspild mv. Bæredygtige biobaserede produkter baseret på non-food biomasse. En række dagligdagsprodukter baseres i dag på fossile råvarer, men kan i stedet baseres på bæredygtig biomasse som f.eks. planterester. Indsatsen under dette tema fokuserer på udvikling af metoder til produktion af f.eks. plast, malervarer, olier, tekstiler, kosmetik, emballager og kompositter. Der må ikke bruges råvarer, der ellers kunne have været brugt til fødevarer. 4

5 Fonden skal fremover også forestå den videre indsats med at sikre mindre spild gennem grønne industrisymbioser, der blev etableret med den tidligere aftale. Her blev der bl.a. etableret et industrielt dating-site, der dannede baggrund for mulige match mellem virksomheder, der har ressourcer i overskud (affald) og virksomheder, som kan udnytte denne ressource. Efterfølgende blev der etableret en task-force i samarbejde med de regionale vækstfora. Indsatsen med grøn industrisymbiose skal videreføres og videreudvikles i de kommende år. Det er vigtigt, at alle fondens resultater og erfaringer formidles bredt, så nye generationer af iværksættere m.fl. kan drage nytte heraf. Det rådgivende udvalg, som blev etableret til Grøn omstillingsfond, fastholdes med henblik på at følge fondens arbejde, herunder vurdere og prioritere ansøgninger inden for de fastlagte temaer som grundlag for Erhvervsstyrelsens afgørelse om henholdsvis tilsagn og afslag. Udvalget betjenes af et mindre sekretariat i Erhvervsstyrelsen, der løbende bistår med formidling og etablering af partnerskaber og pilotprojekter. Medlemmerne af det rådgivende udvalg udpeges af erhvervs- og vækstministeren for aftaleperioden med henblik på fortsat at sikre, at udvalgsmedlemmerne har indsigt i ressourceeffektivitet, grøn omstilling og forretningsudvikling. Erhvervs- og vækstministeren afholder et årligt statusmøde med forligskredsen, hvor fondens indsatser drøftes. Bekendtgørelsen om støtte under Grøn omstillingsfond justeres ud fra ovenstående. 2. Maritim omstillingspulje Der afsættes 5 mio. kr. i 2013 til en ekstra ansøgningsrunde i den maritime omstillingspulje til demonstrationsprojekter inden for fondens eksisterende emneområder. Fonden støtter blandt andet miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe. Dette vil fremadrettet ikke omfatte fiskefartøjer. Spørgsmålet om puljens fortsættelse efter 2013 vil kunne tages op under forhandlingerne om finansloven for Grønt iværksætterhus Der afsættes 5 mio. kr. i 2015 og 2016 til at videreføre aktiviteter i det grønne iværksætterhus, hvis nuværende indsats løber til og med Initiativet skal særligt styrke kompetenceudvikling af eksisterende virksomheder og deres produktions omstilling efter vugge-til-vugge og den cirkulære tankegang, hvor ressourcer i udtjente produkter kan indgå i et nyt produktionskredsløb. Spørgsmål om yderligere tilsvarende tiltag vil kunne tages op under forhandlingerne om finansloven for

6 4. Alternative iværksættere Der afsættes 2 mio. kr. til en analyse af mulighederne for at fremme iværksættere, der har et grønt og socialt sigte. Disse iværksættere tilbyder alternative bidrag til at løse sociale og samfundsmæssige udfordringer, skabe bæredygtig vækst og etablere nye virksomheder med forskellige produktionsformer og ejerstrukturer. Initiativet skal afdække, fx via konkrete cases, hvad skal der til for at realisere synergieffekterne ved samarbejder mellem fx socialøkonomiske virksomheder og det offentlige, herunder opgøre det samfundsmæssige besparelsespotentiale i konkrete samarbejder. I analysen inddrages offentlige myndigheder, socialøkonomiske virksomheder og relevante organisationer og fagforbund. 5. Økologiske iværksættere Mange iværksættere, som arbejder med økologiske fødevarer, skaber innovation og dynamik ved at arbejde med nye forretningsmodeller og ved at arbejde på tværs af de traditionelle strukturer, for eksempel ved både at have egen fødevareforarbejdning, landbrugsproduktion og formidling eller turisttilbud. Derfor afsættes i alt 15 mio. kr. i til at videreføre Økologisk Fødevarerådgivning, der ifølge Vækstteam for fødevarer med succes har formået at skabe mange nye økologiske produkter for få projektbaserede midler. Midlerne udmøntes med hjemmel i lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010 af lov om erhvervsfremme. Der gives et tilskud baseret på en resultatkontrakt mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og de relevante parter. 6

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET Finansiering af udviklingsaktiviteter Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET INDHOLD Projektfaser Forskning Udvikling af teknologi og services Demonstration

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse Danmark uden affald II Strategi for affaldsforebyggelse 1 2 DANMARK UDEN AFFALD II 2 Affaldshierarkiet Waste Prevention Preparing for Re-use Recycling Recovery Disposal DANMARK UDEN AFFALD II 3 Baggrund

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Det er en jungle at finde rundt i de mange finansieringsmuligheder Kontakt: Stig Lundø Sørensen Tlf. 4063 8190 Stig@lundoconsulting.

Det er en jungle at finde rundt i de mange finansieringsmuligheder Kontakt: Stig Lundø Sørensen Tlf. 4063 8190 Stig@lundoconsulting. LC Guide 2014-2020 Aldrig tidligere har Danmark og EU afsat så mange penge i form af tilskud, lån og garantier til Små og Mellemstore virksomheder til skabelse af udvikling, vækst og indtjening som i perioden

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

NOTAT. Afrapportering fra workshoppene på Erhvervsstyrelsens konference Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond, den 27. maj 2015.

NOTAT. Afrapportering fra workshoppene på Erhvervsstyrelsens konference Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond, den 27. maj 2015. NOTAT Afrapportering fra workshoppene på Erhvervsstyrelsens konference Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond, den 27. maj 2015. Seniorkonsulent Carsten Kjærgaard Aarhus, d. 3. juni 2015 Afrapportering

Læs mere

UAS Denmarks Road Map 2015-2017

UAS Denmarks Road Map 2015-2017 UAS Denmarks Road Map 2015-2017 VÆKST GENNEM NATIONAL STRATEGI Udarbejdet af UAS Denmark - det danske branchenetværk for UAS (Unmanned Aircraft Systems) WWW.UASDENMARK.DK Baggrund og status - en ny vækstbranche

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors

Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors Om erhvervsstøtte.. Der ydes generelt ingen offentlig økonomisk støtte til virksomheder, med mindre der er tale om et unikt og/eller innovativt produkt eller koncept. SMV

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere