Plant legepladsen grøn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plant legepladsen grøn"

Transkript

1 Plant legepladsen grøn Matas Danmarks Matas Naturfredningsforening. Danmarks Naturfredningsforening Frie Børnehaver. Kræftens og Fritidshjem Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelse

2 Ny inspiration til legepladsen? Planter skaber legemuligheder "Plant legepladsen grøn" er udgivet af Redaktion: Landskabsarkitekt Signe Dinsen, Henrik E. Johannsen, (Matas A/S, A/S), Dorthe Dorte Danholm, Vaabengaard Matas (Matas A/S, A/S), Anja Philip Kræftens (Kræftens Bekæmpelse, Bekæmpelse), Tina Nyrop- Larsen Danmarks (Frie Naturfredningsforening Børnehaver og Fritidshjem), Christian og naturvejleder Poll (Danmarks Niels Henriksen. Naturfredningsforening) og naturvejleder Niels Henriksen. Tegning, forside: Bettina Brønnum Reimer Tegninger s. 4, 12: Bettina Brønnum Reimer Tegninger s. 5, 6, 7, 9: Signe Dinsen Tegninger s. 3, 8, 11: Camilla Ludvigsen Svanemærket Tryksag Design, produktion og tryk: Datagraf Står I og mangler planter på de arealer, hvor børnene leger? Eller måske vil I gerne skærme børnenes leg for sol, vind og vejr, så uderummet kan bruges i al slags vejr? Så har I mulig hed for at søge Matas Miljøfond om økonomisk støtte til buske og træer samt til Flextents. Matas Miljøfond behandler ansøgningerne to gange to gange årligt, årligt, så de så bevilgede bevilgede planter kan plantes enten forår eller efterår. Ansøgningsfrister: 15. maj (behandles i juni) og 1. december (behandles i januar). Hent ansøgningsskema og -vejledning i Matas eller på Denne folder giver gode ideer til, hvordan I får det bedste udbytte af beplantning på steder, hvor børn leger. Derudover kan I evt. rådføre jer med fagfolk i kommunens vej- og parkafdeling eller kontakte en landskabsarkitekt eller anlægsgartner. Relevante links på internettet (Det (Haveselskabet Danske Haveselskab laver bl.a. laver jordbundsprøver) bl.a. jordbundsprøver) (Danmarks (DCA - Nationalt Jordbrugsforskning, Center Fødevarer se Publikationer) og Jordbrug) råd om solbeskyttelse råd om solbeskyttelse i børneinstitutioner) i børneinstitutioner) (Udepavilloner/-telte) (Viden (Viden om børn om og børn naturen, og naturen, Danmarks Danmarks Naturfredningsforening) Børn, der er fysisk aktive i grønne udemiljøer, er sundere og gladere børn. De udvikler bl.a. bedre motorik, har færre sygedage og bliver samtidig gode til at lege. Planter skaber gode legemuligheder på legepladser, hvis de bliver en del af legeelementerne og dermed fungerer som en stor grøn helhed af dejlige oplevelser. Planterne kan være med til at skabe sjove rum. En hasselbusk rummer fx mulighed for både hulebygning, klatring og gemmeleg og tilmed kan nødderne spises, og grenene skæres af til snobrødspinde og flitsbuer. Planterne kan også tiltrække dyreliv, der giver mange oplevelser. Ved at plante buske, træer og klatreplanter i større grupper og i nye former skabes der mulighed for leg og oplevelse, samtidig med at buske og træer kan give læ, frugter og bær samt skygge for solens stråler. Matas Miljøfond giver økonomisk støtte til indkøb af planter, der skaber legemuligheder på børns legepladser. Derudover kan børnehaver og vuggestuer søge om støtte til et Flextent, der er en udepavillon/-telt, som kan øge muligheden for at være ude i al slags vejr. Læs mere på bagsiden af denne folder. Denne folder er er udarbejdet af af Matas Miljøfond i i samarbejde med med Kræftens bl.a. Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelse. Miljøfonden Miljøfonden administreres administreres af Matas sammen af med Matas naturvejledere sammen med og repræsentanter naturvejledere fra og Frie repræsentanter Børnehaver og fra Fritidshjem samt Danmarks Danmarks Naturfredningsforening. Naturfredningsforening. Søg om penge Miljøfondens midler kommer fra Matas matas butikkernes salg af miljøfondsposer. Vuggestuer, Alle kan søge børnehaver, om penge kom skoler, til planter fritidshjem, på legepladser. dagplejeordninger Fx vuggestuer, børnehaver, og naturlegepladser skoler, fritidshjem, kan dagplejeordninger penge til og planter. naturlege søge om pladser. 3

3 Udeliv i al slags vejr Planlægning af legepladsen 4 For bare 40 år siden levede børn deres liv uden døre og kom kun ind, når de skulle spise, sove og have plaster på. I dag er det omvendt livet foregår mange steder indendørs foran tv, computer og på rød stue. Når man går ud, er det fordi, man skal noget. Registrering og tegning af legepladsen Inden I går i gang med at skaffe planter, er det vigtigt at måle legepladsen op. Tegn den eksisterende beplantning ind på et kvadreret ark. Husk at notere nord/syd. Det letteste er at lave en plan i 1:100, hvor en meter er lig med en cm på tegningen. Når I har grundplanen, er det en god idé at lægge bagepapir over planen som skitsepapir. Til slut kan idéerne føres over til den endelige tegning. Den kan hænges op i institutionen og vedlægges en evt. ansøgning til Matas Miljøfond. 5 Institutionerne skal i dag arbejde med de pædagogiske læreplaner, hvor et af seks temaer er Natur og Naturfænomener. Men det udendørs rum er også en fantastisk ramme for arbejdet med andre temaer. Når legepladsen indrettes med læ for vind og regn og skygge for solen på varme dage, kan den fx fungere som et ekstra pædagogisk rum i dagligdagen. Her kan der arbejdes med kreative sysler, sproglege, bevægelse og samarbejde, der alle indgår som en vigtig del af børns personlige udvikling. Så behøver man heller ikke tage tøjet af for at gå ind og spise, men kan i stedet nyde madpakken, mens regnens dråber trommer, solen varmer, fuglene synger eller bladene skifter farve. Hvad mangler legepladsen? Matas Miljøfond Matas Miljøfond vil gerne bidrage til, at børn er mest muligt ude og får naturop levelser på legepladsen. Fonden kan således søges om planter og såkaldte Flextents, der begge beskytter børn mod regn, vind og solens stråler og som samtidig skaber legemuligheder. Sol og skygge på legepladsen Det er vigtigt at huske, at træer og buske, udover at give legemuligheder, også kan bruges til skygge for en stærk middagssol. Brug træer og store buske som skyggegivere forskellige arter har forskellig skyggevirkning: fx fx har østrigsk Østrigsk fyr en tæt krone, mens skovfyr Skovfyr er mindre tæt i kronen. Byg evt. en pergola med slyngplanter eller opsæt et Flextent/solsejl, hvis det ikke er er muligt at plante på stedet. hegn hus Flere oplevelsesrige områder Små og sjove rum Plads til pladskrævende leg Flere klatremuligheder Flere spiselige frugter og bær Mere skygge Flere hulemuligheder Flere niveauskift Mere læ Trædesten og snoede stier Flere farver og blomster pergola risgærde hæk solsejl sandkasse trædesten labyrintgange

4 6 Se på træets grenbygning. Vælg træer med en solid grenbygning, hvis der skal leges og klatres i træet. Spidse grenvinkler (på fx kirsebærtræer) knækker lettere, når der klatres i træet. Vælg i stedet træer med vandrette grenvinkler. Sådan kan planterne bruges 7 Tænk over hvad planternes funktion skal være på legepladsen. Skal de være en del af et lille afskærmet og beskyttet område? Skal de bruges som klatretræer, hulebuske eller som skygge-, læ- eller frugtgiver? De fleste frugtbærende planter tiltrækker dyreliv som fx insekter, snegle, fugle m.fl. og giver derved flere naturoplevelser. Tag højde for, om plantens vækst passer der, hvor den skal gro. Sidegrene kommer nogle steder i vejen for børnenes leg. Andre steder kan lavtsidden - de grene blive til en del af legen. Labyrinter og plante-gemmesteder kan med fordel placeres, hvor der er fuld sol. Hække eller tætte buske som fx fjeldribs kan anbefales. styning For at skåne mindre træer kan de afskærmes med buske, træstammer eller sten. Sæt planterne forholdsvis tæt; spørg planteskolen til råds. Da de forskellige arter kræver forskellig plads, er en god tommelfingerregel, at hver busk skal have omkring 1 m 2 plads, mens hæk plantes med 3-5 planter pr. meter alt efter størrelse. Et stynet piletræ kan år efter år give ris (grene) til et risgærde. Underplant med små pilebuske, der danner et grønt krat omkring det store træ. Flere planter sammen skaber bedre vækstbetingelser, og planterne kan bedre overleve sliddet fra børnenes leg. En hæk behøver ikke bare at fungere som hæk. Plant den bred, gerne i tre eller flere rækker. Her kan der med tiden skabes små hu ler klip eller hak udkigshuller i hækken. Buske der kan forynges, altså skæres ned for så at skyde igen, passer godt på en legeplads, hvor der kun er lidt plads. Hassel, rødel og birk kan fx skæres af i 25 cm højde (stævnes). Poppel og pil kan topkappes i mandshøjde (stynes). Et risgærde laves af to rækker pæle, hvor der lægges grene imellem. Dette er en let og holdbar måde at skabe læ og nye rum, hvor børnene kan lege. god grenvinkel til klatring grenvinkel for spids til klatring risgærde stævning Man kan også tænke leg ind i et læhegn. Der kan anlægges små lege- og opholdspladser inde i hegnet. Buskene kan plantes i en slangeform, hvor en sti snor sig langs med dem. En bunke sten tiltrækker insekter og måske skrubtudser. Forsøg at frede enkelte beplantede områder. I kan lede børnene uden om planterne ved at lægge grus eller trædesten på små slyngede stier rundt om dem. Læg gerne forhindringer ud som stammer, jordvolde m.v. Det giver mulighed for leg og sved på panden.

5 Plantevalg Plantning og pleje 8 Et kirsebærtræ er ikke bare et kirsebærtræ! De fleste arter findes i flere for- Årstid for plantning 9 skellige sorter på planteskolerne. Planterne kan variere lidt i form, størrelse og frugtbæring. Spørg planteskolen til råds om hvilken sort, der passer til netop jeres behov, og om der er særlige forhold i forbindelse med bestøvning. Mange plantearter vokser naturligt i Danmark og har haft tid til at til - passe sig klima og dyreliv. Frugttræer og -buske hører også hjemme på legepladsen. De giver mulighed for at høste, spise og koge frugtgrød sammen med børnene. Det bedste plantetidspunkt af store træer og buske er i efteråret, fra løvfald primo oktober, til løvspring i april/maj måned. Om foråret er det derimod en fordel at plante mindre planter, fordi de ofte er frostfølsomme. Planter uden jord på rødderne er yderst følsomme over for vind og sol. Plant dem hur - tigst muligt, eller sæt dem ned under lidt jord, mens de venter. Planter i potter kan sættes i en spand med vand inden plantningen, så jordklumpen er gennemvædet. Gode træer og buske På side 10 og 11 kan du finde planteskemaer med gode træer, buske og klatreplanter til legepladser. Plantestørrelser På planteskolen opdeles planterne både efter størrelser, og om de fx er i potte, med klump (stof eller net om roden) eller barrodede (rødder uden jord på). Mange små træer og buske i højden cm kan være udmærkede. Prisen er relativt lav, men da sliddet på legepladsen ofte er stort, er det vigtigt at plante mange sammen. Det kan være nødvendigt at afskærme dem de første par år. Størrelse af plantehuller Plantehuller til større træer og buske skal være så store, at rødderne ikke foldes sammen. Sørg for, at rodspidserne vender nedad. Hullet skal være mindst 20 cm større end rodklumpens diameter. Husk at undersøge jordbundsforholdene der, hvor I vil plante. Tjek om jordbunden er sandet, leret, våd eller tør. Det gøres ved at grave et hul i en halv meters dybde (se tegning). Få evt. foretaget en jordprøve, læs mere på Muldjord min. 25 cm til planter og 15 cm til græs Råjord Over jorden Overvej, hvor store buske og træer bliver, og hvor tæt deres løv er. Tætte træer efterlader ikke meget lys til planterne under dem. Husk sikkerhedsafstand til legeredskaberne også når planten er udvokset. Se i planteskolernes kataloger, hvor store de enkelte sorter bliver, når de er udvoksede. Under jorden Jord og vand Jord er en fin sammensat masse. Derfor er det vigtigt ikke at trampe eller køre på plantebede, da jordens struktur ødelægges. Planterne skal vandes hyppigt efter plantning og i tørre perioder. Næring og ukrudt Græs og ukrudt stjæler vand og næring fra træer og buske. Læg derfor gerne et lag barkflis oven på plantebedet. Der bør gødes, før flisen lægges ud. Brug husdyrgødning, hvis I har det. Hønsegødning og kunstgødning bør opløses i vand inden det spredes. Flisen bliver nedbrudt langsomt. Husk derfor at supplere med ny flis de første tre år samt at gøde. Muldjord: Sort, næringsrig jord. Råjord: Leret jord med indhold af sand og sten. Hvis jorden er helt sammenmast (traktose), så skal råjorden altid løsnes og der kan tilføres ekstra muldjord og evt. grus. Et træ og en busk fylder ofte lige så meget under jorden som over jorden. Hvis der er asfalt eller fliser omkring plantehullet, vil nøjsomme plantearter som fx fyr alt andet lige trives bedre end et bøgetræ.

6 10 Eksempler på gode buske og klatreplanter til legepladsen Eksempler på gode træer til legepladsen 11 Art Udvokset højde Fjeldribs 2 m Tæt Udbredt form Hassel 5 m Kraftigt Åben træagtig Pilebladet Spirea 3 m Tyndgrenet Men tæt Rosmarinpil 2 m Lille opret busk Vild-Vin Klatrer Store smukke blade Klatrende Løv og form Vækst Vokseplads Jordbund Gode egenskaber Middel Sol og skygge Tolerant Kan både stå som busk og klippes som hæk Middel Sol og halvskygge Helst lidt muldet jord Middel Sol og halvskygge Gerne lidt fugt Fin tæt busk med lyserøde blomster Sol Tåler tør jord Også kaldet flodpil. God lille busk der kan skæres tilbage Middel Sol Tolerant. Dog ikke for megen fugt Vælg evt. en sort både med slyng tråde og hæfteskiver. Nogle har meget smukke høstfarver Tornløs Brombær Klatrer Klatrende Middel Sol God Stikker ikke og bærer frugt Arkitektens Trøst Klatrer Klatrende Halvskygge Tolerant God hurtigvoksende. Kan blandes med roser og lign. Clematis Klatrer Klatrende Middel Sol til halvskygge Helst muldet jord Smukke blomster Potentil cm Bærmispel Lav-100 cm Buske Middel Sol Tolerant God som afgrænsning, hæklignende Bunddække/ Buske Middel Sol og halvskygge Tolerant Har bær som fuglene spiser Forsytia 3 m Busk Middel Sol Helst muldet jord Smukke tidlige gule blomster Uægte Jasmin 3-5 m Busk Middel Halvskygge Tolerant/nøjsom Duftende hvide blomster Kornel 3 m Busk Sol og halvskygge Tolerant Hos visse arter kan man anvende årsskud som flettegrene Sommerfuglebusk 2 m Busk Middel Sol Helst muldet jord Smukke blomster. Tiltrækker sommerfugle Syren 7 m Busk Sol og halvskygge Helst næringsrig jord Frugtbuske 1-2 m Buske Middel Sol og halvskygge Næringsrig jord Frugter God vindtålende, som hegn. Smukke blomster Art Birk: Vortebirk Dunbirk Udvokset højde 20 m 25 m Løv og kronform Vækst Jordbund Gode egenskaber Smal - let Bredere - let Tør bund Tåler fugt Kan stævnes i 25 cm Bævreasp 20 m Let Sandblandet Laver rodskud Bøg 40 m Tæt Bred Eg (Stilk-eg) 20 m Bred - let uregelmæssig El (Rød) m Let, flerstammet Fuglekirsebær m Middel Kegleformet Lind (Krim) 20 m Tæt Stor hjerteformet Nedhængende Pil: Guld (Alba) Guldhænge Sølvpil Femhannet 15 m 20 m m 5-10 m Let Hængende Bred/rund Bred/flerstammet Middel - langsom Middel - langsom Lerblandet Lerblandet Godt klatretræ Godt klatretræ Tåler fugt Kan stævnes Fuglene elsker frøene Lerblandet Tiltrækker fugle og insekter Middel Lerjord Hule og klatretræ Kræver meget plads Hårdfør Hårdfør Hårdfør Tåler fugt Flettepil Huler Læ Kan stynes Poppel (Landevejs) 20 m Bred - let Hårdfør Godt klatretræ Kan stynes Sølvløn 20 m Bred udbredt - let Middel Hårdfør Godt klatretræ Hyld alm. 7 m Let Hårdfør Klatretræ, frugter Div. frugttræer 7 m Middel Middel Kræver god muldjord Klatretræ, frugter Ask 10 m Let Tåler fugt Godt til brænde Fyr (Skov- og Østrigsk) m Let til middel Middel Sandblandet Smuk stamme (Skovfyr) Tæt krone (Østrisk fyr)

7 Flextents skærmer for sol og regn Et Flextent er en særlig udepavillon/-telt, der giver ly for vind og regn, og som samtidig beskytter mod solens stråler. Flextents er robuste og meget enkle at sætte op, hvor der er brug for dem hvad enten det er på terras sen, over sandkassen eller et andet sted. Da de er vandtætte og uigennem trængelige for solens ultraviolette stråler, kan børnene være ude i al slags vejr. Det sidste er meget væsentligt, for selv om udelivet er sundt, er det vigtigt at beskytte børnene om sommeren, når solen står højst på himlen ml. kl Nedenstående solråd er gode at følge: Planlæg aktiviteter, der kan foregå i skygge midt på dagen Plant buske og træer på legepladsen Lad altid børnene beholde let tøj og hat på Brug solcreme hvor tøjet ikke dækker Spis maden i skygge fx under et træ eller et Flextent Læg aldrig børn til at sove i solen Se flere solråd på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside Fordele ved et Flextent Er stabilt, robust og let at flytte rundt. Sikrer ly for vind og vejr ved fx spisepladsen, sandkassen eller badebassinet. Er vandtæt og beskytter mod solens UV stråler. Størrelsen på flextents er 300 cm bred, 300 cm lang og ml cm høj. Fås med ekstra sider og andet tilbehør. Læs mere om Flextents på Matas Danmarks Matas Naturfredningsforening. Danmarks Naturfredningsforening Frie Børnehaver. Kræftens og Fritidshjem Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelse

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

Gør legepladsen grønnere

Gør legepladsen grønnere Gør legepladsen grønnere for små midler Vi vil gerne gøre legepladsen grønnere, uden at skulle give en bondegård for det. Denne frustration har vi tit mødt i daginstitutioner og boligområder. Mange ønsker

Læs mere

kompost Din håndbog om

kompost Din håndbog om Din håndbog om kompost Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne

Læs mere

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ Grøn Viden, Havebrug Plant et frugttræ Redigeret af Hanne Lindhard Pedersen, Forskningscenter Årslev. Denne Grøn Viden beskriver vigtige forhold omkring valg, plantning og etablering af frugttræer i haven.

Læs mere

NATUR LEGEPLADSER ET IDEHÆFTE FRA FRILUFTSRÅDET

NATUR LEGEPLADSER ET IDEHÆFTE FRA FRILUFTSRÅDET NATUR LEGEPLADSER ET IDEHÆFTE FRA FRILUFTSRÅDET NATURLEGE- PLADSER - et idéhæfte NATURLEGEPLADSER - et idéhæfte udarbejdet af Friluftsrådet. INDHOLD 3 forord ved Friluftsrådet 4 naturlegeplads, hvad er

Læs mere

Poul Erik Pedersen GØR GÅRDEN LIDT GRØNNERE. Hvordan kan man med simple midler og for få penge lave forbedringer i sit gårdmiljø?

Poul Erik Pedersen GØR GÅRDEN LIDT GRØNNERE. Hvordan kan man med simple midler og for få penge lave forbedringer i sit gårdmiljø? Poul Erik Pedersen GØR GÅRDEN LIDT GRØNNERE Hvordan kan man med simple midler og for få penge lave forbedringer i sit gårdmiljø? Af Poul Erik Pedersen Pedersen@agendacenter.dk Agenda 21 Østerbro, 2007

Læs mere

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper Naturgrunde Skærby strand Grundejerforening Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper 1 Indhold Hvordan hjælper vi hinanden med at bevare den smukke og mangfoldige natur i vores sommerhusområde?

Læs mere

Vejledning om naturpleje i sommerhusområder

Vejledning om naturpleje i sommerhusområder Vejledning om naturpleje i sommerhusområder Maj 2005 Udgiver: Nykøbing-Rørvig Kommune Dragsholm Kommune Trundholm Kommune Odsherred Naturskole Odsherred Statsskovdistrikt Odsherred Miljøråd Tekst og tilrettelæggelse:

Læs mere

Stauder på en ny måde -

Stauder på en ny måde - Stauder på en ny måde - Af April 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Blomster på en helt ny måde i Danmark... 2 Inspirationskilden... 2 Miksplantning... 3 Fordele... 3 Udfordringer... 4 Forslag

Læs mere

Indretning og drift af hønsegårde

Indretning og drift af hønsegårde Indretning og drift af hønsegårde KATALOG Bedre udnyttelse af ressourcerne i økologisk ægproduktion 1 Indholdsfortegnelse 1) Indledning... 3 2) Hønsehusets placering... 4 a) Nærarealet... 4 3) Dræning

Læs mere

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter Find vej ud i naturen året rundt Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter 2 Indhold Find vej ud i naturen året rundt 3 Mere natur i de små børns hverdag 4 God praksis i naturen 6 Januar-februar

Læs mere

Forårskur til HAVEGLÆDER. Forårets skovhave. De mange forårsbebudere i havens bund skaber ægte haveglæde. Side 14

Forårskur til HAVEGLÆDER. Forårets skovhave. De mange forårsbebudere i havens bund skaber ægte haveglæde. Side 14 Forårskur til Påskeklokker side 4 græsplænen side 30 Så selv side 22 Forårets skovhave De mange forårsbebudere i havens bund skaber ægte haveglæde. Side 14 TIDLIG FORÅR 2015 Forårets blomster 4 Påskeklokker

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø.

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Natur og miljø Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner På fod med naturen Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner Del 1 børn i naturen Ud i naturen derfor og sådan 3 Naturkompetence 4 Fornyelse og udviklingsarbejde 5 Det enkelte barns behov 6 Forældresamarbejde

Læs mere

LEG MED MILJØ - i daginstitutionen

LEG MED MILJØ - i daginstitutionen LEG MED MILJØ - i daginstitutionen LEG MED MILJØ SIDE 2 Indledning... side 3 DE FIRE TEMAER Energi... side 4 Vand... side 8 Indkøb, affald og genbrug... side 16 Ude... side 23 Det Minigrønne Flag... side

Læs mere

Læringsmateriale Dyst med dyrene

Læringsmateriale Dyst med dyrene Dyrebasen på Bredekærgård Læringsmateriale Dyst med dyrene Ishøj Kommune Indhold 1. Kort introduktion til læringsmaterialet og formidlingsbaserne........ 3 2. Sådan anvender du læringsmaterialet.................

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere

Læreplan i Stjerneblomsten.

Læreplan i Stjerneblomsten. Læreplan i Stjerneblomsten. De 6 punkter, som vi kommer ind på i læreplanen, er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling. 2. Sociale kompetencer. 3. Sprog. 4. Krop og bevægelse. 5. Naturen og naturfænomener.

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Dyrebasen på Bredekærgård. Læringsmateriale om Muldvarpen

Dyrebasen på Bredekærgård. Læringsmateriale om Muldvarpen Dyrebasen på Bredekærgård Læringsmateriale om Muldvarpen 1 Indhold 1. Kort introduktion til læringsmaterialet og Formidlingsbaserne........ 3 2. Sådan anvender du læringsmaterialet................. 4 3.

Læs mere

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Vores nye sko kov Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening i forbindelse med Skovens Dag 2000. Dette hæfte er udgivet af Skov- og

Læs mere

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn 20 Cykellege sjov cykeltræning for alle børn Inkl. eventyret: Sådan blev Ludvig en cykelkanin KOLOFON 20 CYKELLEGE Sjov cykeltræning for alle børn Udarbejdet af Dansk Cyklist Forbund med støtte fra TrygFonden

Læs mere

Cool Klima. Gode vaner er seje!

Cool Klima. Gode vaner er seje! Gode vaner er seje! Jeg er glad for, at I børn og unge vil være med til at gøre en indsats for at ændre jeres vaner og bruge energien fornuftigt. Når mange mennesker gør tingene anderledes, giver det en

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN nye lege og idéer til mere bevægelse i skolen Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen

Læs mere

Tilfredse kunder fortæller

Tilfredse kunder fortæller Tilfredse kunder fortæller Flere af vores kunder har sendt os lidt ord med på vejen, som vi mener kan være med til at give dig et billede af, hvordan vi arbejder med haveplanlægning. Enkelte breve har

Læs mere

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere

Læs mere

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf.

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf. Hegn til Heste Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Indledning Pt. side 1.0 3 Hestenes reaktionsmønster 1.1 3 Foldenes formål, udstyr og størrelse 1.2 5 Hvad er årsagen til heste

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere