Plant legepladsen grøn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plant legepladsen grøn"

Transkript

1 Plant legepladsen grøn Matas Danmarks Matas Naturfredningsforening. Danmarks Naturfredningsforening Frie Børnehaver. Kræftens og Fritidshjem Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelse

2 Ny inspiration til legepladsen? Planter skaber legemuligheder "Plant legepladsen grøn" er udgivet af Redaktion: Landskabsarkitekt Signe Dinsen, Henrik E. Johannsen, (Matas A/S, A/S), Dorthe Dorte Danholm, Vaabengaard Matas (Matas A/S, A/S), Anja Philip Kræftens (Kræftens Bekæmpelse, Bekæmpelse), Tina Nyrop- Larsen Danmarks (Frie Naturfredningsforening Børnehaver og Fritidshjem), Christian og naturvejleder Poll (Danmarks Niels Henriksen. Naturfredningsforening) og naturvejleder Niels Henriksen. Tegning, forside: Bettina Brønnum Reimer Tegninger s. 4, 12: Bettina Brønnum Reimer Tegninger s. 5, 6, 7, 9: Signe Dinsen Tegninger s. 3, 8, 11: Camilla Ludvigsen Svanemærket Tryksag Design, produktion og tryk: Datagraf Står I og mangler planter på de arealer, hvor børnene leger? Eller måske vil I gerne skærme børnenes leg for sol, vind og vejr, så uderummet kan bruges i al slags vejr? Så har I mulig hed for at søge Matas Miljøfond om økonomisk støtte til buske og træer samt til Flextents. Matas Miljøfond behandler ansøgningerne to gange to gange årligt, årligt, så de så bevilgede bevilgede planter kan plantes enten forår eller efterår. Ansøgningsfrister: 15. maj (behandles i juni) og 1. december (behandles i januar). Hent ansøgningsskema og -vejledning i Matas eller på Denne folder giver gode ideer til, hvordan I får det bedste udbytte af beplantning på steder, hvor børn leger. Derudover kan I evt. rådføre jer med fagfolk i kommunens vej- og parkafdeling eller kontakte en landskabsarkitekt eller anlægsgartner. Relevante links på internettet (Det (Haveselskabet Danske Haveselskab laver bl.a. laver jordbundsprøver) bl.a. jordbundsprøver) (Danmarks (DCA - Nationalt Jordbrugsforskning, Center Fødevarer se Publikationer) og Jordbrug) råd om solbeskyttelse råd om solbeskyttelse i børneinstitutioner) i børneinstitutioner) (Udepavilloner/-telte) (Viden (Viden om børn om og børn naturen, og naturen, Danmarks Danmarks Naturfredningsforening) Børn, der er fysisk aktive i grønne udemiljøer, er sundere og gladere børn. De udvikler bl.a. bedre motorik, har færre sygedage og bliver samtidig gode til at lege. Planter skaber gode legemuligheder på legepladser, hvis de bliver en del af legeelementerne og dermed fungerer som en stor grøn helhed af dejlige oplevelser. Planterne kan være med til at skabe sjove rum. En hasselbusk rummer fx mulighed for både hulebygning, klatring og gemmeleg og tilmed kan nødderne spises, og grenene skæres af til snobrødspinde og flitsbuer. Planterne kan også tiltrække dyreliv, der giver mange oplevelser. Ved at plante buske, træer og klatreplanter i større grupper og i nye former skabes der mulighed for leg og oplevelse, samtidig med at buske og træer kan give læ, frugter og bær samt skygge for solens stråler. Matas Miljøfond giver økonomisk støtte til indkøb af planter, der skaber legemuligheder på børns legepladser. Derudover kan børnehaver og vuggestuer søge om støtte til et Flextent, der er en udepavillon/-telt, som kan øge muligheden for at være ude i al slags vejr. Læs mere på bagsiden af denne folder. Denne folder er er udarbejdet af af Matas Miljøfond i i samarbejde med med Kræftens bl.a. Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelse. Miljøfonden Miljøfonden administreres administreres af Matas sammen af med Matas naturvejledere sammen med og repræsentanter naturvejledere fra og Frie repræsentanter Børnehaver og fra Fritidshjem samt Danmarks Danmarks Naturfredningsforening. Naturfredningsforening. Søg om penge Miljøfondens midler kommer fra Matas matas butikkernes salg af miljøfondsposer. Vuggestuer, Alle kan søge børnehaver, om penge kom skoler, til planter fritidshjem, på legepladser. dagplejeordninger Fx vuggestuer, børnehaver, og naturlegepladser skoler, fritidshjem, kan dagplejeordninger penge til og planter. naturlege søge om pladser. 3

3 Udeliv i al slags vejr Planlægning af legepladsen 4 For bare 40 år siden levede børn deres liv uden døre og kom kun ind, når de skulle spise, sove og have plaster på. I dag er det omvendt livet foregår mange steder indendørs foran tv, computer og på rød stue. Når man går ud, er det fordi, man skal noget. Registrering og tegning af legepladsen Inden I går i gang med at skaffe planter, er det vigtigt at måle legepladsen op. Tegn den eksisterende beplantning ind på et kvadreret ark. Husk at notere nord/syd. Det letteste er at lave en plan i 1:100, hvor en meter er lig med en cm på tegningen. Når I har grundplanen, er det en god idé at lægge bagepapir over planen som skitsepapir. Til slut kan idéerne føres over til den endelige tegning. Den kan hænges op i institutionen og vedlægges en evt. ansøgning til Matas Miljøfond. 5 Institutionerne skal i dag arbejde med de pædagogiske læreplaner, hvor et af seks temaer er Natur og Naturfænomener. Men det udendørs rum er også en fantastisk ramme for arbejdet med andre temaer. Når legepladsen indrettes med læ for vind og regn og skygge for solen på varme dage, kan den fx fungere som et ekstra pædagogisk rum i dagligdagen. Her kan der arbejdes med kreative sysler, sproglege, bevægelse og samarbejde, der alle indgår som en vigtig del af børns personlige udvikling. Så behøver man heller ikke tage tøjet af for at gå ind og spise, men kan i stedet nyde madpakken, mens regnens dråber trommer, solen varmer, fuglene synger eller bladene skifter farve. Hvad mangler legepladsen? Matas Miljøfond Matas Miljøfond vil gerne bidrage til, at børn er mest muligt ude og får naturop levelser på legepladsen. Fonden kan således søges om planter og såkaldte Flextents, der begge beskytter børn mod regn, vind og solens stråler og som samtidig skaber legemuligheder. Sol og skygge på legepladsen Det er vigtigt at huske, at træer og buske, udover at give legemuligheder, også kan bruges til skygge for en stærk middagssol. Brug træer og store buske som skyggegivere forskellige arter har forskellig skyggevirkning: fx fx har østrigsk Østrigsk fyr en tæt krone, mens skovfyr Skovfyr er mindre tæt i kronen. Byg evt. en pergola med slyngplanter eller opsæt et Flextent/solsejl, hvis det ikke er er muligt at plante på stedet. hegn hus Flere oplevelsesrige områder Små og sjove rum Plads til pladskrævende leg Flere klatremuligheder Flere spiselige frugter og bær Mere skygge Flere hulemuligheder Flere niveauskift Mere læ Trædesten og snoede stier Flere farver og blomster pergola risgærde hæk solsejl sandkasse trædesten labyrintgange

4 6 Se på træets grenbygning. Vælg træer med en solid grenbygning, hvis der skal leges og klatres i træet. Spidse grenvinkler (på fx kirsebærtræer) knækker lettere, når der klatres i træet. Vælg i stedet træer med vandrette grenvinkler. Sådan kan planterne bruges 7 Tænk over hvad planternes funktion skal være på legepladsen. Skal de være en del af et lille afskærmet og beskyttet område? Skal de bruges som klatretræer, hulebuske eller som skygge-, læ- eller frugtgiver? De fleste frugtbærende planter tiltrækker dyreliv som fx insekter, snegle, fugle m.fl. og giver derved flere naturoplevelser. Tag højde for, om plantens vækst passer der, hvor den skal gro. Sidegrene kommer nogle steder i vejen for børnenes leg. Andre steder kan lavtsidden - de grene blive til en del af legen. Labyrinter og plante-gemmesteder kan med fordel placeres, hvor der er fuld sol. Hække eller tætte buske som fx fjeldribs kan anbefales. styning For at skåne mindre træer kan de afskærmes med buske, træstammer eller sten. Sæt planterne forholdsvis tæt; spørg planteskolen til råds. Da de forskellige arter kræver forskellig plads, er en god tommelfingerregel, at hver busk skal have omkring 1 m 2 plads, mens hæk plantes med 3-5 planter pr. meter alt efter størrelse. Et stynet piletræ kan år efter år give ris (grene) til et risgærde. Underplant med små pilebuske, der danner et grønt krat omkring det store træ. Flere planter sammen skaber bedre vækstbetingelser, og planterne kan bedre overleve sliddet fra børnenes leg. En hæk behøver ikke bare at fungere som hæk. Plant den bred, gerne i tre eller flere rækker. Her kan der med tiden skabes små hu ler klip eller hak udkigshuller i hækken. Buske der kan forynges, altså skæres ned for så at skyde igen, passer godt på en legeplads, hvor der kun er lidt plads. Hassel, rødel og birk kan fx skæres af i 25 cm højde (stævnes). Poppel og pil kan topkappes i mandshøjde (stynes). Et risgærde laves af to rækker pæle, hvor der lægges grene imellem. Dette er en let og holdbar måde at skabe læ og nye rum, hvor børnene kan lege. god grenvinkel til klatring grenvinkel for spids til klatring risgærde stævning Man kan også tænke leg ind i et læhegn. Der kan anlægges små lege- og opholdspladser inde i hegnet. Buskene kan plantes i en slangeform, hvor en sti snor sig langs med dem. En bunke sten tiltrækker insekter og måske skrubtudser. Forsøg at frede enkelte beplantede områder. I kan lede børnene uden om planterne ved at lægge grus eller trædesten på små slyngede stier rundt om dem. Læg gerne forhindringer ud som stammer, jordvolde m.v. Det giver mulighed for leg og sved på panden.

5 Plantevalg Plantning og pleje 8 Et kirsebærtræ er ikke bare et kirsebærtræ! De fleste arter findes i flere for- Årstid for plantning 9 skellige sorter på planteskolerne. Planterne kan variere lidt i form, størrelse og frugtbæring. Spørg planteskolen til råds om hvilken sort, der passer til netop jeres behov, og om der er særlige forhold i forbindelse med bestøvning. Mange plantearter vokser naturligt i Danmark og har haft tid til at til - passe sig klima og dyreliv. Frugttræer og -buske hører også hjemme på legepladsen. De giver mulighed for at høste, spise og koge frugtgrød sammen med børnene. Det bedste plantetidspunkt af store træer og buske er i efteråret, fra løvfald primo oktober, til løvspring i april/maj måned. Om foråret er det derimod en fordel at plante mindre planter, fordi de ofte er frostfølsomme. Planter uden jord på rødderne er yderst følsomme over for vind og sol. Plant dem hur - tigst muligt, eller sæt dem ned under lidt jord, mens de venter. Planter i potter kan sættes i en spand med vand inden plantningen, så jordklumpen er gennemvædet. Gode træer og buske På side 10 og 11 kan du finde planteskemaer med gode træer, buske og klatreplanter til legepladser. Plantestørrelser På planteskolen opdeles planterne både efter størrelser, og om de fx er i potte, med klump (stof eller net om roden) eller barrodede (rødder uden jord på). Mange små træer og buske i højden cm kan være udmærkede. Prisen er relativt lav, men da sliddet på legepladsen ofte er stort, er det vigtigt at plante mange sammen. Det kan være nødvendigt at afskærme dem de første par år. Størrelse af plantehuller Plantehuller til større træer og buske skal være så store, at rødderne ikke foldes sammen. Sørg for, at rodspidserne vender nedad. Hullet skal være mindst 20 cm større end rodklumpens diameter. Husk at undersøge jordbundsforholdene der, hvor I vil plante. Tjek om jordbunden er sandet, leret, våd eller tør. Det gøres ved at grave et hul i en halv meters dybde (se tegning). Få evt. foretaget en jordprøve, læs mere på Muldjord min. 25 cm til planter og 15 cm til græs Råjord Over jorden Overvej, hvor store buske og træer bliver, og hvor tæt deres løv er. Tætte træer efterlader ikke meget lys til planterne under dem. Husk sikkerhedsafstand til legeredskaberne også når planten er udvokset. Se i planteskolernes kataloger, hvor store de enkelte sorter bliver, når de er udvoksede. Under jorden Jord og vand Jord er en fin sammensat masse. Derfor er det vigtigt ikke at trampe eller køre på plantebede, da jordens struktur ødelægges. Planterne skal vandes hyppigt efter plantning og i tørre perioder. Næring og ukrudt Græs og ukrudt stjæler vand og næring fra træer og buske. Læg derfor gerne et lag barkflis oven på plantebedet. Der bør gødes, før flisen lægges ud. Brug husdyrgødning, hvis I har det. Hønsegødning og kunstgødning bør opløses i vand inden det spredes. Flisen bliver nedbrudt langsomt. Husk derfor at supplere med ny flis de første tre år samt at gøde. Muldjord: Sort, næringsrig jord. Råjord: Leret jord med indhold af sand og sten. Hvis jorden er helt sammenmast (traktose), så skal råjorden altid løsnes og der kan tilføres ekstra muldjord og evt. grus. Et træ og en busk fylder ofte lige så meget under jorden som over jorden. Hvis der er asfalt eller fliser omkring plantehullet, vil nøjsomme plantearter som fx fyr alt andet lige trives bedre end et bøgetræ.

6 10 Eksempler på gode buske og klatreplanter til legepladsen Eksempler på gode træer til legepladsen 11 Art Udvokset højde Fjeldribs 2 m Tæt Udbredt form Hassel 5 m Kraftigt Åben træagtig Pilebladet Spirea 3 m Tyndgrenet Men tæt Rosmarinpil 2 m Lille opret busk Vild-Vin Klatrer Store smukke blade Klatrende Løv og form Vækst Vokseplads Jordbund Gode egenskaber Middel Sol og skygge Tolerant Kan både stå som busk og klippes som hæk Middel Sol og halvskygge Helst lidt muldet jord Middel Sol og halvskygge Gerne lidt fugt Fin tæt busk med lyserøde blomster Sol Tåler tør jord Også kaldet flodpil. God lille busk der kan skæres tilbage Middel Sol Tolerant. Dog ikke for megen fugt Vælg evt. en sort både med slyng tråde og hæfteskiver. Nogle har meget smukke høstfarver Tornløs Brombær Klatrer Klatrende Middel Sol God Stikker ikke og bærer frugt Arkitektens Trøst Klatrer Klatrende Halvskygge Tolerant God hurtigvoksende. Kan blandes med roser og lign. Clematis Klatrer Klatrende Middel Sol til halvskygge Helst muldet jord Smukke blomster Potentil cm Bærmispel Lav-100 cm Buske Middel Sol Tolerant God som afgrænsning, hæklignende Bunddække/ Buske Middel Sol og halvskygge Tolerant Har bær som fuglene spiser Forsytia 3 m Busk Middel Sol Helst muldet jord Smukke tidlige gule blomster Uægte Jasmin 3-5 m Busk Middel Halvskygge Tolerant/nøjsom Duftende hvide blomster Kornel 3 m Busk Sol og halvskygge Tolerant Hos visse arter kan man anvende årsskud som flettegrene Sommerfuglebusk 2 m Busk Middel Sol Helst muldet jord Smukke blomster. Tiltrækker sommerfugle Syren 7 m Busk Sol og halvskygge Helst næringsrig jord Frugtbuske 1-2 m Buske Middel Sol og halvskygge Næringsrig jord Frugter God vindtålende, som hegn. Smukke blomster Art Birk: Vortebirk Dunbirk Udvokset højde 20 m 25 m Løv og kronform Vækst Jordbund Gode egenskaber Smal - let Bredere - let Tør bund Tåler fugt Kan stævnes i 25 cm Bævreasp 20 m Let Sandblandet Laver rodskud Bøg 40 m Tæt Bred Eg (Stilk-eg) 20 m Bred - let uregelmæssig El (Rød) m Let, flerstammet Fuglekirsebær m Middel Kegleformet Lind (Krim) 20 m Tæt Stor hjerteformet Nedhængende Pil: Guld (Alba) Guldhænge Sølvpil Femhannet 15 m 20 m m 5-10 m Let Hængende Bred/rund Bred/flerstammet Middel - langsom Middel - langsom Lerblandet Lerblandet Godt klatretræ Godt klatretræ Tåler fugt Kan stævnes Fuglene elsker frøene Lerblandet Tiltrækker fugle og insekter Middel Lerjord Hule og klatretræ Kræver meget plads Hårdfør Hårdfør Hårdfør Tåler fugt Flettepil Huler Læ Kan stynes Poppel (Landevejs) 20 m Bred - let Hårdfør Godt klatretræ Kan stynes Sølvløn 20 m Bred udbredt - let Middel Hårdfør Godt klatretræ Hyld alm. 7 m Let Hårdfør Klatretræ, frugter Div. frugttræer 7 m Middel Middel Kræver god muldjord Klatretræ, frugter Ask 10 m Let Tåler fugt Godt til brænde Fyr (Skov- og Østrigsk) m Let til middel Middel Sandblandet Smuk stamme (Skovfyr) Tæt krone (Østrisk fyr)

7 Flextents skærmer for sol og regn Et Flextent er en særlig udepavillon/-telt, der giver ly for vind og regn, og som samtidig beskytter mod solens stråler. Flextents er robuste og meget enkle at sætte op, hvor der er brug for dem hvad enten det er på terras sen, over sandkassen eller et andet sted. Da de er vandtætte og uigennem trængelige for solens ultraviolette stråler, kan børnene være ude i al slags vejr. Det sidste er meget væsentligt, for selv om udelivet er sundt, er det vigtigt at beskytte børnene om sommeren, når solen står højst på himlen ml. kl Nedenstående solråd er gode at følge: Planlæg aktiviteter, der kan foregå i skygge midt på dagen Plant buske og træer på legepladsen Lad altid børnene beholde let tøj og hat på Brug solcreme hvor tøjet ikke dækker Spis maden i skygge fx under et træ eller et Flextent Læg aldrig børn til at sove i solen Se flere solråd på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside Fordele ved et Flextent Er stabilt, robust og let at flytte rundt. Sikrer ly for vind og vejr ved fx spisepladsen, sandkassen eller badebassinet. Er vandtæt og beskytter mod solens UV stråler. Størrelsen på flextents er 300 cm bred, 300 cm lang og ml cm høj. Fås med ekstra sider og andet tilbehør. Læs mere om Flextents på Matas Danmarks Matas Naturfredningsforening. Danmarks Naturfredningsforening Frie Børnehaver. Kræftens og Fritidshjem Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelse

SKRU NED. guide til en solsikker legeplads

SKRU NED. guide til en solsikker legeplads SKRU NED FOR S LEN guide til en solsikker legeplads SKRU NED FOR SOLEN MELLEM 12 OG 15 3 HVORDAN BLIVER I SOLSIKRE? 4 HVAD ER UV-STRÅLING? 5 VÆR OPMÆRKSOM PÅ DEN INDIREKTE STRÅLING 6 HVAD ER KRÆFT I HUDEN?

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2 Årstid: Årstid: Forår og sommer Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 2 - trin for trin Som skal grønsmutterne være sammen med Troldefine. Troldefine elsker

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Hold dine frugttræer sunde

Hold dine frugttræer sunde Hold dine frugttræer sunde Æble- og pæretræer kan angribes af sygdomme og skadedyr og påvirkes af klima og jordbund. I dette katalog kan du se de 20 mest almindelige problemer i æbler og pærer og få tip

Læs mere

RADISEN STORT TEMA OM NYTTEDYR I HAVEN SOMMERFESTEN 2010 SES VI DEN 28. AUGUST. MEDLEMSBLAD FOR H/F MARIENLYST 18. årgang nr.

RADISEN STORT TEMA OM NYTTEDYR I HAVEN SOMMERFESTEN 2010 SES VI DEN 28. AUGUST. MEDLEMSBLAD FOR H/F MARIENLYST 18. årgang nr. RADISEN MEDLEMSBLAD FOR H/F MARIENLYST 18. årgang nr. 3 August 2010 STORT TEMA OM NYTTEDYR I HAVEN EFTERÅRSSYSLER SOM GIVER PLADS TIL NYT- TEDYRERNE, BRINGER LIV OG ALT EFTER EVNER MÅSKE OGSÅ SMÅ KUNSTVÆRKER

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

100 hoteller i Randers

100 hoteller i Randers nye 100 hoteller i Randers Byg et insek thote l - baggr und/tips/tricks Hvad er et insekthotel? Vores velplejede haver og parker ser måske nok flotte ud for os mennesker, men for insekterne giver det boligmangel.

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

STORE TRÆER TIL SMÅ KUNDER

STORE TRÆER TIL SMÅ KUNDER STORE TRÆER TIL SMÅ KUNDER Mimi Hvass,,, At plante store træer er blevet et hit. Også i private haver. Med eller uden fagfolk som rådgiver. Der er i alle tilfælde faldgruber og idéer man skal være opmærksom

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

LEGEPLADSEN SOM PÆDAGOGISK RUM

LEGEPLADSEN SOM PÆDAGOGISK RUM Artikel Schytte, Benny (2004). Legepladsen som pædagogisk rum. I publikationen Niels Bang Hansen m.fl., Udeområder. (Børneinstitutioner - Byggeri og indretning. Hæfte 5. Kroghs Forlag. LEGEPLADSEN SOM

Læs mere

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Vores nye sko kov Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening i forbindelse med Skovens Dag 2000. Dette hæfte er udgivet af Skov- og

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Problemformulering:... 2 Løsningsforslag overordnet:... 3 Områdedefinitioner

Læs mere

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er afgørende

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

I skoven med læreplanerne - en skovuge

I skoven med læreplanerne - en skovuge I skoven med læreplanerne - en skovuge Af Lisbeth Nielsen og Anette Sommer, Bøgely Skovbørnehave, Ringsted Kommune Personlig udvikling og social kompetence Vi fokuser på læreplanstemaerne alsidig personlig

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6 Indholdsfortegnelse Hjemmekompostering - praktisk, billigt og nemt! side 1 Hvad er kompostering? side 2 Hvor skal beholderen stå? side 3 Sådan kommer du i gang side 4 Sådan holder du komposteringen ved

Læs mere

Tanker om legepladsen ved Doravej 99

Tanker om legepladsen ved Doravej 99 Tanker om legepladsen ved Doravej 99 - ud fra øjebliksbilleder 4. 6. november 2008 11.11..08 Side 1 Indtryk Børnehaven er placeret i et boligområde i en boligforening. Når man ikke er kendt i området er

Læs mere

Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21. i Ejby fodboldklub

Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21. i Ejby fodboldklub Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21 i Ejby fodboldklub Dagsorden: Vedtægtsændringer (se nedenfor). Afstemning vedr. Fællesareal (se bilag) Evt. Der vil være gløgg og æbleskiver til mødet NBNBNB: Denne

Læs mere

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte

Læs mere

En legeplads for livet

En legeplads for livet Eventyr Leg Orehøjvej 9 a, Gl. Lejre, 4320 Lejre Tlf. 2227 9820 eventyrleg@eventyrleg.dk En legeplads for livet www.eventyrleg.dk Designlinje Info Eventyret starter her! Eventyr Leg designer naturlegepladser

Læs mere

Makeupartistens have og plantesalg

Makeupartistens have og plantesalg Makeupartistens have og plantesalg Plante liste Her er vort udvalg af: Stauder Buske Krydderurter Træer Side 2 Akebia Quinata kaldes også for klatreagurk eller chokoladevin og farven er vel også nærmest

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej.

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Arealet indeholder følgende elementer: Fast belægning (beton-belægningssten), (parklamper, trådhegn, borde-bænke, havepejs, flagstang, gynger, legebåd ), Brugsplæne, Fritvoksende

Læs mere

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: 1) Valg af dirigent. Ad 1. Bestyrelsesmedlem Claus Madsen blev valgt 2) Valg af referent Ad 2. Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ Grøn Viden, Havebrug Plant et frugttræ Redigeret af Hanne Lindhard Pedersen, Forskningscenter Årslev. Denne Grøn Viden beskriver vigtige forhold omkring valg, plantning og etablering af frugttræer i haven.

Læs mere

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede Af Anita Banner og Susie Helsing Nielsen. Foto: Sari Tammikari Dyrk dem i Himmelsk hortensia Hortensia er et elsket indslag i haven, uanset om den vokser i større busketter, midt i staudebedet eller i

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk Fakta: (Kilder: Skovforeningen, Skov og Naturstyrelsen, Bolius, Forbrugerstyrelsen, Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen/Grøntansvar, Træ er miljø) Der bruges tre mål for brændemængder: To for stablet

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Flere gode bøger 18 måneder

Flere gode bøger 18 måneder Flere gode bøger 18 måneder Lån dem på biblioteket. Køb dem i boghandlen. På nettet. I supermarkedet. Børn elsker bøger En sandwich med 10 lag Af Annette Herzog og Kamilla Christiansen En tællebog med

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO Ansøgning til Legepladspuljen for Åby Skole og SFO Begrundelse for ansøgningen Åby Skole er en skole i tre spor med 700 elever. Børnene kommer primært fra den del af Åbyhøj, der ligger syd for Silkeborg

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Vestmotorvejen. Jernbanen. Ringsted

Vestmotorvejen. Jernbanen. Ringsted Bringstrup skov - et godt sted at tage på opdagelse! Kender du den lille skov bag Bringstrup skole? Lidt syd for landsbyen Bringstrup hvor Bringstrup skole ligger, er der etableret en lille skov på 9,5

Læs mere

BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012

BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012 BMV Børnemiljøvurdering Børnehaven Kollegieparken. 2012 Forord I 2006 blev der vedtaget en ny Børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV. En børnemiljøvurdering

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Læreplaner 2013 2015 for Frederik den VI s Asyl

Læreplaner 2013 2015 for Frederik den VI s Asyl LÆREPLAN jf. 8a Læreplanen omfatter børn fra 0 6 år. Loven om læreplaner trådte i kraft 1. august 2004. Frederiks personale arbejder kontinuerligt med analyse af den læring der finder sted gennem hverdagens

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort Bes An For lutning: al efterladte: sinkelse: 1. Begravelsen En aften dør bedstefaren i familien af et hjerteanfald. Ifølge familiens tro skal liget brændes på et ligbål af træ. Den ældste søn skal kløve

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Flere by-træer til Københavnerne. Borgernes og Miljøpunkt Indre by Christianshavns forslag til plantning af flere by-træer i København

Flere by-træer til Københavnerne. Borgernes og Miljøpunkt Indre by Christianshavns forslag til plantning af flere by-træer i København Flere by-træer til Københavnerne Borgernes og Miljøpunkt Indre by Christianshavns forslag til plantning af flere by-træer i København Indledning Med baggrund i Københavns Kommunes kampagne 100.000 træer

Læs mere

PROJEKT FÆLLESPARKEN RYDE NOV. 2012

PROJEKT FÆLLESPARKEN RYDE NOV. 2012 PROJEKT FÆLLESPARKEN RYDE NOV. 2012 Side 1 Indhold Bilag 1. Detaljeret arbejdsbeskrivelse.... 4 Generelle bestemmelser for bilag 2-3:... 4 Område 1. Området langs skolens p-plads. (mod vest)... 4 Område

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

NATURDAGPLEJER TOVE HANSEN

NATURDAGPLEJER TOVE HANSEN Dagplejen NATURDAGPLEJER TOVE HANSEN ASKEVÆNGET 21 4550 ASNÆS TLF. 5965 1975 VELKOMMEN I MIT HJEM Mit navn er Tove Hansen. Jeg har været dagplejer siden 1985 og blev i 2009 godkendt som naturdagplejer.

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

JEG er din KARTOFFEL!

JEG er din KARTOFFEL! JEG er din KARTOFFEL! I dette hæfte kan du lære noget om mig. Skriv dit navn: Ha det sjovt! Jeg er din Kartoffel! side 2 af 14 Mit kartoffelliv: Fra knold til kartoffelplante til knold. Jeg bliver lagt

Læs mere

Læringsmål Pædagogiske tiltag Konkrete aktiviteter Observationer

Læringsmål Pædagogiske tiltag Konkrete aktiviteter Observationer Læreplaner for alsidig personlig udvikling Børn KAN kommunikere med børn, men det er spørgsmålet om voksne kan Hvis et barn har problemer i relationen med andre børn, så er der nok i virkeligheden et voksen/barn

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter på gårdene.

Læs mere

Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg

Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg Historien om heksen, der heksede Madmor Inger om til Mageløse Madam Inger og fik hende til I dag bor der en masse søde børn og nogle voksne ude i huset på

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere