Plant legepladsen grøn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plant legepladsen grøn"

Transkript

1 Plant legepladsen grøn Matas Danmarks Matas Naturfredningsforening. Danmarks Naturfredningsforening Frie Børnehaver. Kræftens og Fritidshjem Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelse

2 Ny inspiration til legepladsen? Planter skaber legemuligheder "Plant legepladsen grøn" er udgivet af Redaktion: Landskabsarkitekt Signe Dinsen, Henrik E. Johannsen, (Matas A/S, A/S), Dorthe Dorte Danholm, Vaabengaard Matas (Matas A/S, A/S), Anja Philip Kræftens (Kræftens Bekæmpelse, Bekæmpelse), Tina Nyrop- Larsen Danmarks (Frie Naturfredningsforening Børnehaver og Fritidshjem), Christian og naturvejleder Poll (Danmarks Niels Henriksen. Naturfredningsforening) og naturvejleder Niels Henriksen. Tegning, forside: Bettina Brønnum Reimer Tegninger s. 4, 12: Bettina Brønnum Reimer Tegninger s. 5, 6, 7, 9: Signe Dinsen Tegninger s. 3, 8, 11: Camilla Ludvigsen Svanemærket Tryksag Design, produktion og tryk: Datagraf Står I og mangler planter på de arealer, hvor børnene leger? Eller måske vil I gerne skærme børnenes leg for sol, vind og vejr, så uderummet kan bruges i al slags vejr? Så har I mulig hed for at søge Matas Miljøfond om økonomisk støtte til buske og træer samt til Flextents. Matas Miljøfond behandler ansøgningerne to gange to gange årligt, årligt, så de så bevilgede bevilgede planter kan plantes enten forår eller efterår. Ansøgningsfrister: 15. maj (behandles i juni) og 1. december (behandles i januar). Hent ansøgningsskema og -vejledning i Matas eller på Denne folder giver gode ideer til, hvordan I får det bedste udbytte af beplantning på steder, hvor børn leger. Derudover kan I evt. rådføre jer med fagfolk i kommunens vej- og parkafdeling eller kontakte en landskabsarkitekt eller anlægsgartner. Relevante links på internettet (Det (Haveselskabet Danske Haveselskab laver bl.a. laver jordbundsprøver) bl.a. jordbundsprøver) (Danmarks (DCA - Nationalt Jordbrugsforskning, Center Fødevarer se Publikationer) og Jordbrug) råd om solbeskyttelse råd om solbeskyttelse i børneinstitutioner) i børneinstitutioner) (Udepavilloner/-telte) (Viden (Viden om børn om og børn naturen, og naturen, Danmarks Danmarks Naturfredningsforening) Børn, der er fysisk aktive i grønne udemiljøer, er sundere og gladere børn. De udvikler bl.a. bedre motorik, har færre sygedage og bliver samtidig gode til at lege. Planter skaber gode legemuligheder på legepladser, hvis de bliver en del af legeelementerne og dermed fungerer som en stor grøn helhed af dejlige oplevelser. Planterne kan være med til at skabe sjove rum. En hasselbusk rummer fx mulighed for både hulebygning, klatring og gemmeleg og tilmed kan nødderne spises, og grenene skæres af til snobrødspinde og flitsbuer. Planterne kan også tiltrække dyreliv, der giver mange oplevelser. Ved at plante buske, træer og klatreplanter i større grupper og i nye former skabes der mulighed for leg og oplevelse, samtidig med at buske og træer kan give læ, frugter og bær samt skygge for solens stråler. Matas Miljøfond giver økonomisk støtte til indkøb af planter, der skaber legemuligheder på børns legepladser. Derudover kan børnehaver og vuggestuer søge om støtte til et Flextent, der er en udepavillon/-telt, som kan øge muligheden for at være ude i al slags vejr. Læs mere på bagsiden af denne folder. Denne folder er er udarbejdet af af Matas Miljøfond i i samarbejde med med Kræftens bl.a. Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelse. Miljøfonden Miljøfonden administreres administreres af Matas sammen af med Matas naturvejledere sammen med og repræsentanter naturvejledere fra og Frie repræsentanter Børnehaver og fra Fritidshjem samt Danmarks Danmarks Naturfredningsforening. Naturfredningsforening. Søg om penge Miljøfondens midler kommer fra Matas matas butikkernes salg af miljøfondsposer. Vuggestuer, Alle kan søge børnehaver, om penge kom skoler, til planter fritidshjem, på legepladser. dagplejeordninger Fx vuggestuer, børnehaver, og naturlegepladser skoler, fritidshjem, kan dagplejeordninger penge til og planter. naturlege søge om pladser. 3

3 Udeliv i al slags vejr Planlægning af legepladsen 4 For bare 40 år siden levede børn deres liv uden døre og kom kun ind, når de skulle spise, sove og have plaster på. I dag er det omvendt livet foregår mange steder indendørs foran tv, computer og på rød stue. Når man går ud, er det fordi, man skal noget. Registrering og tegning af legepladsen Inden I går i gang med at skaffe planter, er det vigtigt at måle legepladsen op. Tegn den eksisterende beplantning ind på et kvadreret ark. Husk at notere nord/syd. Det letteste er at lave en plan i 1:100, hvor en meter er lig med en cm på tegningen. Når I har grundplanen, er det en god idé at lægge bagepapir over planen som skitsepapir. Til slut kan idéerne føres over til den endelige tegning. Den kan hænges op i institutionen og vedlægges en evt. ansøgning til Matas Miljøfond. 5 Institutionerne skal i dag arbejde med de pædagogiske læreplaner, hvor et af seks temaer er Natur og Naturfænomener. Men det udendørs rum er også en fantastisk ramme for arbejdet med andre temaer. Når legepladsen indrettes med læ for vind og regn og skygge for solen på varme dage, kan den fx fungere som et ekstra pædagogisk rum i dagligdagen. Her kan der arbejdes med kreative sysler, sproglege, bevægelse og samarbejde, der alle indgår som en vigtig del af børns personlige udvikling. Så behøver man heller ikke tage tøjet af for at gå ind og spise, men kan i stedet nyde madpakken, mens regnens dråber trommer, solen varmer, fuglene synger eller bladene skifter farve. Hvad mangler legepladsen? Matas Miljøfond Matas Miljøfond vil gerne bidrage til, at børn er mest muligt ude og får naturop levelser på legepladsen. Fonden kan således søges om planter og såkaldte Flextents, der begge beskytter børn mod regn, vind og solens stråler og som samtidig skaber legemuligheder. Sol og skygge på legepladsen Det er vigtigt at huske, at træer og buske, udover at give legemuligheder, også kan bruges til skygge for en stærk middagssol. Brug træer og store buske som skyggegivere forskellige arter har forskellig skyggevirkning: fx fx har østrigsk Østrigsk fyr en tæt krone, mens skovfyr Skovfyr er mindre tæt i kronen. Byg evt. en pergola med slyngplanter eller opsæt et Flextent/solsejl, hvis det ikke er er muligt at plante på stedet. hegn hus Flere oplevelsesrige områder Små og sjove rum Plads til pladskrævende leg Flere klatremuligheder Flere spiselige frugter og bær Mere skygge Flere hulemuligheder Flere niveauskift Mere læ Trædesten og snoede stier Flere farver og blomster pergola risgærde hæk solsejl sandkasse trædesten labyrintgange

4 6 Se på træets grenbygning. Vælg træer med en solid grenbygning, hvis der skal leges og klatres i træet. Spidse grenvinkler (på fx kirsebærtræer) knækker lettere, når der klatres i træet. Vælg i stedet træer med vandrette grenvinkler. Sådan kan planterne bruges 7 Tænk over hvad planternes funktion skal være på legepladsen. Skal de være en del af et lille afskærmet og beskyttet område? Skal de bruges som klatretræer, hulebuske eller som skygge-, læ- eller frugtgiver? De fleste frugtbærende planter tiltrækker dyreliv som fx insekter, snegle, fugle m.fl. og giver derved flere naturoplevelser. Tag højde for, om plantens vækst passer der, hvor den skal gro. Sidegrene kommer nogle steder i vejen for børnenes leg. Andre steder kan lavtsidden - de grene blive til en del af legen. Labyrinter og plante-gemmesteder kan med fordel placeres, hvor der er fuld sol. Hække eller tætte buske som fx fjeldribs kan anbefales. styning For at skåne mindre træer kan de afskærmes med buske, træstammer eller sten. Sæt planterne forholdsvis tæt; spørg planteskolen til råds. Da de forskellige arter kræver forskellig plads, er en god tommelfingerregel, at hver busk skal have omkring 1 m 2 plads, mens hæk plantes med 3-5 planter pr. meter alt efter størrelse. Et stynet piletræ kan år efter år give ris (grene) til et risgærde. Underplant med små pilebuske, der danner et grønt krat omkring det store træ. Flere planter sammen skaber bedre vækstbetingelser, og planterne kan bedre overleve sliddet fra børnenes leg. En hæk behøver ikke bare at fungere som hæk. Plant den bred, gerne i tre eller flere rækker. Her kan der med tiden skabes små hu ler klip eller hak udkigshuller i hækken. Buske der kan forynges, altså skæres ned for så at skyde igen, passer godt på en legeplads, hvor der kun er lidt plads. Hassel, rødel og birk kan fx skæres af i 25 cm højde (stævnes). Poppel og pil kan topkappes i mandshøjde (stynes). Et risgærde laves af to rækker pæle, hvor der lægges grene imellem. Dette er en let og holdbar måde at skabe læ og nye rum, hvor børnene kan lege. god grenvinkel til klatring grenvinkel for spids til klatring risgærde stævning Man kan også tænke leg ind i et læhegn. Der kan anlægges små lege- og opholdspladser inde i hegnet. Buskene kan plantes i en slangeform, hvor en sti snor sig langs med dem. En bunke sten tiltrækker insekter og måske skrubtudser. Forsøg at frede enkelte beplantede områder. I kan lede børnene uden om planterne ved at lægge grus eller trædesten på små slyngede stier rundt om dem. Læg gerne forhindringer ud som stammer, jordvolde m.v. Det giver mulighed for leg og sved på panden.

5 Plantevalg Plantning og pleje 8 Et kirsebærtræ er ikke bare et kirsebærtræ! De fleste arter findes i flere for- Årstid for plantning 9 skellige sorter på planteskolerne. Planterne kan variere lidt i form, størrelse og frugtbæring. Spørg planteskolen til råds om hvilken sort, der passer til netop jeres behov, og om der er særlige forhold i forbindelse med bestøvning. Mange plantearter vokser naturligt i Danmark og har haft tid til at til - passe sig klima og dyreliv. Frugttræer og -buske hører også hjemme på legepladsen. De giver mulighed for at høste, spise og koge frugtgrød sammen med børnene. Det bedste plantetidspunkt af store træer og buske er i efteråret, fra løvfald primo oktober, til løvspring i april/maj måned. Om foråret er det derimod en fordel at plante mindre planter, fordi de ofte er frostfølsomme. Planter uden jord på rødderne er yderst følsomme over for vind og sol. Plant dem hur - tigst muligt, eller sæt dem ned under lidt jord, mens de venter. Planter i potter kan sættes i en spand med vand inden plantningen, så jordklumpen er gennemvædet. Gode træer og buske På side 10 og 11 kan du finde planteskemaer med gode træer, buske og klatreplanter til legepladser. Plantestørrelser På planteskolen opdeles planterne både efter størrelser, og om de fx er i potte, med klump (stof eller net om roden) eller barrodede (rødder uden jord på). Mange små træer og buske i højden cm kan være udmærkede. Prisen er relativt lav, men da sliddet på legepladsen ofte er stort, er det vigtigt at plante mange sammen. Det kan være nødvendigt at afskærme dem de første par år. Størrelse af plantehuller Plantehuller til større træer og buske skal være så store, at rødderne ikke foldes sammen. Sørg for, at rodspidserne vender nedad. Hullet skal være mindst 20 cm større end rodklumpens diameter. Husk at undersøge jordbundsforholdene der, hvor I vil plante. Tjek om jordbunden er sandet, leret, våd eller tør. Det gøres ved at grave et hul i en halv meters dybde (se tegning). Få evt. foretaget en jordprøve, læs mere på Muldjord min. 25 cm til planter og 15 cm til græs Råjord Over jorden Overvej, hvor store buske og træer bliver, og hvor tæt deres løv er. Tætte træer efterlader ikke meget lys til planterne under dem. Husk sikkerhedsafstand til legeredskaberne også når planten er udvokset. Se i planteskolernes kataloger, hvor store de enkelte sorter bliver, når de er udvoksede. Under jorden Jord og vand Jord er en fin sammensat masse. Derfor er det vigtigt ikke at trampe eller køre på plantebede, da jordens struktur ødelægges. Planterne skal vandes hyppigt efter plantning og i tørre perioder. Næring og ukrudt Græs og ukrudt stjæler vand og næring fra træer og buske. Læg derfor gerne et lag barkflis oven på plantebedet. Der bør gødes, før flisen lægges ud. Brug husdyrgødning, hvis I har det. Hønsegødning og kunstgødning bør opløses i vand inden det spredes. Flisen bliver nedbrudt langsomt. Husk derfor at supplere med ny flis de første tre år samt at gøde. Muldjord: Sort, næringsrig jord. Råjord: Leret jord med indhold af sand og sten. Hvis jorden er helt sammenmast (traktose), så skal råjorden altid løsnes og der kan tilføres ekstra muldjord og evt. grus. Et træ og en busk fylder ofte lige så meget under jorden som over jorden. Hvis der er asfalt eller fliser omkring plantehullet, vil nøjsomme plantearter som fx fyr alt andet lige trives bedre end et bøgetræ.

6 10 Eksempler på gode buske og klatreplanter til legepladsen Eksempler på gode træer til legepladsen 11 Art Udvokset højde Fjeldribs 2 m Tæt Udbredt form Hassel 5 m Kraftigt Åben træagtig Pilebladet Spirea 3 m Tyndgrenet Men tæt Rosmarinpil 2 m Lille opret busk Vild-Vin Klatrer Store smukke blade Klatrende Løv og form Vækst Vokseplads Jordbund Gode egenskaber Middel Sol og skygge Tolerant Kan både stå som busk og klippes som hæk Middel Sol og halvskygge Helst lidt muldet jord Middel Sol og halvskygge Gerne lidt fugt Fin tæt busk med lyserøde blomster Sol Tåler tør jord Også kaldet flodpil. God lille busk der kan skæres tilbage Middel Sol Tolerant. Dog ikke for megen fugt Vælg evt. en sort både med slyng tråde og hæfteskiver. Nogle har meget smukke høstfarver Tornløs Brombær Klatrer Klatrende Middel Sol God Stikker ikke og bærer frugt Arkitektens Trøst Klatrer Klatrende Halvskygge Tolerant God hurtigvoksende. Kan blandes med roser og lign. Clematis Klatrer Klatrende Middel Sol til halvskygge Helst muldet jord Smukke blomster Potentil cm Bærmispel Lav-100 cm Buske Middel Sol Tolerant God som afgrænsning, hæklignende Bunddække/ Buske Middel Sol og halvskygge Tolerant Har bær som fuglene spiser Forsytia 3 m Busk Middel Sol Helst muldet jord Smukke tidlige gule blomster Uægte Jasmin 3-5 m Busk Middel Halvskygge Tolerant/nøjsom Duftende hvide blomster Kornel 3 m Busk Sol og halvskygge Tolerant Hos visse arter kan man anvende årsskud som flettegrene Sommerfuglebusk 2 m Busk Middel Sol Helst muldet jord Smukke blomster. Tiltrækker sommerfugle Syren 7 m Busk Sol og halvskygge Helst næringsrig jord Frugtbuske 1-2 m Buske Middel Sol og halvskygge Næringsrig jord Frugter God vindtålende, som hegn. Smukke blomster Art Birk: Vortebirk Dunbirk Udvokset højde 20 m 25 m Løv og kronform Vækst Jordbund Gode egenskaber Smal - let Bredere - let Tør bund Tåler fugt Kan stævnes i 25 cm Bævreasp 20 m Let Sandblandet Laver rodskud Bøg 40 m Tæt Bred Eg (Stilk-eg) 20 m Bred - let uregelmæssig El (Rød) m Let, flerstammet Fuglekirsebær m Middel Kegleformet Lind (Krim) 20 m Tæt Stor hjerteformet Nedhængende Pil: Guld (Alba) Guldhænge Sølvpil Femhannet 15 m 20 m m 5-10 m Let Hængende Bred/rund Bred/flerstammet Middel - langsom Middel - langsom Lerblandet Lerblandet Godt klatretræ Godt klatretræ Tåler fugt Kan stævnes Fuglene elsker frøene Lerblandet Tiltrækker fugle og insekter Middel Lerjord Hule og klatretræ Kræver meget plads Hårdfør Hårdfør Hårdfør Tåler fugt Flettepil Huler Læ Kan stynes Poppel (Landevejs) 20 m Bred - let Hårdfør Godt klatretræ Kan stynes Sølvløn 20 m Bred udbredt - let Middel Hårdfør Godt klatretræ Hyld alm. 7 m Let Hårdfør Klatretræ, frugter Div. frugttræer 7 m Middel Middel Kræver god muldjord Klatretræ, frugter Ask 10 m Let Tåler fugt Godt til brænde Fyr (Skov- og Østrigsk) m Let til middel Middel Sandblandet Smuk stamme (Skovfyr) Tæt krone (Østrisk fyr)

7 Flextents skærmer for sol og regn Et Flextent er en særlig udepavillon/-telt, der giver ly for vind og regn, og som samtidig beskytter mod solens stråler. Flextents er robuste og meget enkle at sætte op, hvor der er brug for dem hvad enten det er på terras sen, over sandkassen eller et andet sted. Da de er vandtætte og uigennem trængelige for solens ultraviolette stråler, kan børnene være ude i al slags vejr. Det sidste er meget væsentligt, for selv om udelivet er sundt, er det vigtigt at beskytte børnene om sommeren, når solen står højst på himlen ml. kl Nedenstående solråd er gode at følge: Planlæg aktiviteter, der kan foregå i skygge midt på dagen Plant buske og træer på legepladsen Lad altid børnene beholde let tøj og hat på Brug solcreme hvor tøjet ikke dækker Spis maden i skygge fx under et træ eller et Flextent Læg aldrig børn til at sove i solen Se flere solråd på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside Fordele ved et Flextent Er stabilt, robust og let at flytte rundt. Sikrer ly for vind og vejr ved fx spisepladsen, sandkassen eller badebassinet. Er vandtæt og beskytter mod solens UV stråler. Størrelsen på flextents er 300 cm bred, 300 cm lang og ml cm høj. Fås med ekstra sider og andet tilbehør. Læs mere om Flextents på Matas Danmarks Matas Naturfredningsforening. Danmarks Naturfredningsforening Frie Børnehaver. Kræftens og Fritidshjem Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelse

Plant legepladsen grøn

Plant legepladsen grøn Plant legepladsen grøn Matas Natur & Ungdom Frie Børnehaver og Fritidshjem Kræftens Bekæmpelse Planter skaber legemuligheder 2 Denne folder giver gode ideer til, hvordan man får det bedste udbytte af beplantning

Læs mere

Plant legepladsen grøn

Plant legepladsen grøn Plant legepladsen grøn Matas Danmarks Matas Naturfredningsforening. Danmarks Naturfredningsforening Frie Børnehaver. Kræftens og Fritidshjem Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelse Ny inspiration til legepladsen?

Læs mere

Plant legepladsen grøn

Plant legepladsen grøn Plant legepladsen grøn Matas Danmarks Naturfredningsforening Frie Børnehaver og Fritidshjem Kræftens Bekæmpelse Ny inspiration til legepladsen? "Plant legepladsen grøn" er udgivet af Står I og mangler

Læs mere

Plant legepladsen grøn

Plant legepladsen grøn Plant legepladsen grøn Matas Danmarks Naturfredningsforening Frie Børnehaver og Fritidshjem Kræftens Bekæmpelse Ny inspiration til legepladsen? "Plant legepladsen grøn" er udgivet af Står I og mangler

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Frodige uderum ved stier og huse

Frodige uderum ved stier og huse Frodige uderum ved stier og huse Blomstrende sommerfuglebuske, tæt grønt bunddække og et væld af stauder lad os få mangfoldigheden tilbage. Buske og stauder sætter sanserne i spil og giver afslappende

Læs mere

SKRU NED. guide til en solsikker legeplads

SKRU NED. guide til en solsikker legeplads SKRU NED FOR S LEN guide til en solsikker legeplads SKRU NED FOR SOLEN MELLEM 12 OG 15 3 HVORDAN BLIVER I SOLSIKRE? 4 HVAD ER UV-STRÅLING? 5 VÆR OPMÆRKSOM PÅ DEN INDIREKTE STRÅLING 6 HVAD ER KRÆFT I HUDEN?

Læs mere

SKRU NED. guide til en solsikker legeplads

SKRU NED. guide til en solsikker legeplads SKRU NED FOR S LEN guide til en solsikker legeplads SKRU NED FOR SOLEN MELLEM 12 OG 15 3 HVORDAN BLIVER I SOLSIKRE? 4 HVAD ER UV-STRÅLING? 5 DEN INDIREKTE STRÅLING 6 HVAD ER KRÆFT I HUDEN? 7 SOLSKOLDNINGER

Læs mere

Tema: Natur og naturfænomener. Sammenhæng. I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan.

Tema: Natur og naturfænomener. Sammenhæng. I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan. Tema: Natur og naturfænomener Sammenhæng Hvorfor vil vi arbejde med dette tema? Hvad er det vi vil gøre noget ved? I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan. Vi har

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Beplantningsplan 2015

Beplantningsplan 2015 Beplantningsplan 2015 Ifølge beslutning på Generalforsamlingen i 2014 er der blevet udarbejdet en lille oversigt over de for vort område mest velegnede træsorter (kilde: wikipedia m.fl. - afpasset til

Læs mere

Gødningsbeholdere i landskabet. - placering og beplantning

Gødningsbeholdere i landskabet. - placering og beplantning Gødningsbeholdere i landskabet - placering og beplantning 2 Titel: Gødningsbeholdere i landskabet - placering og beplantning Udgave: 1. udgave august 2002 Oplag: 4.000 stk. Layout: Gitte Bomholt, Landbrugets

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 18 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Beplantning: Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET KRAT KLIPPET

Læs mere

Valg af planter til den nemme have

Valg af planter til den nemme have Valg af planter til den nemme have Ved at vælge de rigtige planter, kan du få en have, der er nem at holde. Se her, hvilke typer bunddække, stedsegrønne og blomstrende buske samt små træer, der egner sig

Læs mere

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI BEPLANTNINGER BILAG 7.12 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

Tid til haven. Havetips uge 46. Hjemmesysler

Tid til haven. Havetips uge 46. Hjemmesysler Tid til haven Havetips uge 46 Af: Marianne Bachmann Andersen Hjemmesysler I disse uger venter vi alle på, at december måned med stearinlys og hjemmebag dukker op af kalenderen. Indkaldelser til arrangementer

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

Ønsker du et væld af blomster i dine hortensia?

Ønsker du et væld af blomster i dine hortensia? Ønsker du et væld af blomster i dine hortensia? Så læs med her! Hortensie er nok en af de mest elskede blomsterplanter i haverne, men også en af de planter der giver flest spørgsmål til eksperterne. Læs

Læs mere

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål.

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål. Intro Inspiration Dagplejebarnet i naturen Plan Forløb med læringsmål Dokumentation og tegn på læring Evaluering Egen evaluering Fælles reflektion Udeliv Baggrund for projektet I dagplejen har vi arbejdet

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012 B01 Prydbuske. Prydbuske bruges solitært (= enkeltstående) eller i grupper. Oplevelsen sker primært i kraft af buskenes blomstring, løv, høstfarve, frugter eller anden særlig karakter. Den enkelte plantes

Læs mere

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk ÅBNINGSTIDER PÅ GENBRUGSSTATIONERNE Odensevej 230, 5700 Svendborg Mandag-fredag 10.00 18.00 Lørdag, søndag og helligdage 9.00-18.00 Lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar Industrivænget 1,

Læs mere

Det er en god ide, at stiklingeformere de af havens planter, man er særlig glad for. Det er sjovt og det er nemt og det er tid nu;

Det er en god ide, at stiklingeformere de af havens planter, man er særlig glad for. Det er sjovt og det er nemt og det er tid nu; Det er en god ide, at stiklingeformere de af havens planter, man er særlig glad for. Det er sjovt og det er nemt og det er tid nu; Træagtige stiklinger skæres/klippes af skud fra samme år, efter at de

Læs mere

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads.

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Personalet og forældrebestyrelsen har valgt løbende at have fokus på udvikling og udbedring af legepladsen. På hjemmesiden, kan I løbende følge

Læs mere

Teknik og Miljø 2008. Vandløb. Træers betydning for de åbne vandløb

Teknik og Miljø 2008. Vandløb. Træers betydning for de åbne vandløb Teknik og Miljø 2008 Vandløb Træers betydning for de åbne vandløb Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Læs mere

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld.

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Har du en have og kan du lide tanken om at bruge gratis kompost frem for kunstgødning?

Læs mere

Gødningsbeholdere i landskabet

Gødningsbeholdere i landskabet Gødningsbeholdere i landskabet - placering og beplantning Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Titel: Gødningsbeholdere

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 5. TEMA: Naturen og naturfænomener. Bandholm Børnehus 2011 Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturfaglig dannelse for

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET FRUGTBUSKE KRAT BUSKET MED

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Plantning og forankring af større træer Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright november, 2008 Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Lærevejledning til klimaplanteskolen

Lærevejledning til klimaplanteskolen Lærevejledning til klimaplanteskolen Trin: 1. klasse Emne: fra frø til plante Adresse: Krogevej 21, 3050 Humlebæk Medbring: Praktisk tøj og sko Sæson: oktober/november 2016: kl.9.00-13.00 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

Nemme. at smøre ind. og fedter ikke

Nemme. at smøre ind. og fedter ikke Nemme at smøre ind og fedter ikke Nyd solen med 100% OMTANKE Matas SolStriber er både skånsomme og nemme at smøre ind. De indeholder hverken parabener, phthalater eller farvestoffer, men gør præcis, hvad

Læs mere

NATUR OG NATURFÆNOMENER.

NATUR OG NATURFÆNOMENER. NATUR OG NATURFÆNOMENER. Et af udendørspædagogikkens centrale mål er at opdrage til varsomhed overfor naturen, at udvikle ansvar overfor alt levende og give børnene direkte og personlige førstehåndsoplevelser

Læs mere

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet.

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet. Det kan de f.eks. være som ynglested, dækning og spisekammer.

Læs mere

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1)

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1) Område 1. (Rød 1) Et område bestående af eg, skovfyr i uklippet rough. Sidste del ved rød tee hul Rød 1, bestående af fyr med god afstand så der kan klippes imellem dem. Den første del af området fra Rød

Læs mere

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen.

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen. Hjemmekompostering Det begynder i køkkenet... Hele komposteringsprocessen starter i køkkenet, hvor køkkenaffaldet sorteres i 2 fraktioner: bioaffald og restaffald. Bioaffald kan komposteres, og er som

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Anlægsgartner Hegn Naturpleje

Anlægsgartner Hegn Naturpleje Anlægsgartner Hegn Naturpleje Passion er drivkraften Når du vælger Vejle Anlægsteknik til at etablere grønne områder, haveanlæg, indkørsler og indhegning, gør vi det med passion og fokus på kvalitet.

Læs mere

TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE

TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 De overordnede mål... 3 2.3 Afgrænsning... 4 3. TRÆETS FYSIOLOGI... 4 3.1 Introduktion til træets fysiologi...

Læs mere

Vores Haveklub. Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk )

Vores Haveklub. Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk ) Vores Haveklub Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk ) Plantning Ved plantning af roser er det vigtigste at få rosen sat så dybt, at podestedet er mindst 7 til 10 cm. under jorden, og at rødderne

Læs mere

Og hvad så med en fremtid uden buxbom?? Marshwood Topiary -New Zealand

Og hvad så med en fremtid uden buxbom?? Marshwood Topiary -New Zealand Og hvad så med en fremtid uden buxbom?? Marshwood Topiary -New Zealand Udvikling i planteskolebranchen Før Nu Mange plante producenter Lokale levarandører Lille specialisering Små produktioner Lille

Læs mere

Når der er truffet nogle principbeslutninger, kan Ludmila færdiggøre planteskitserne.

Når der er truffet nogle principbeslutninger, kan Ludmila færdiggøre planteskitserne. Dato: 09.08.15 Mini-frugtplantage, gennemgang af grønne arealer A, B og C samt Tre-kanten. Deltagere: Hanne, Gitte, Susanne og anlægsgartner Ludmila Liljensøe med medhjælper Anders. Vi foreslår at vi koncentrerer

Læs mere

Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet

Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet Som lovet, vil jeg hermed komme med forslag og anbefalinger, som forhåbentlig vil gøre det lidt nemmere, når vi skal vælge hvilken hæk der skal plantes omkring

Læs mere

Pædagogisklæreplan. Institution: Nordstrandensvuggestue. År og Dato: Leder: Dorte Johannessen. Souschef: Berith Fischer

Pædagogisklæreplan. Institution: Nordstrandensvuggestue. År og Dato: Leder: Dorte Johannessen. Souschef: Berith Fischer Pædagogisklæreplan Institution: Nordstrandensvuggestue År og Dato: 1.4.2015 31.3 2017 Leder: Dorte Johannessen Souschef: Berith Fischer Bestyrelsesformand: Vicktoria Elling Evaluering af læreplansmål fra

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt FREDENSBJERGPARKEN GENEREL PLEJE Klipning af pur mellem boligblokke. Beskæring af beplantninger frem til renovering eller udskiftning. Vedligeholdelse af nyplantninger efter 3 års etableringspleje. 11.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Frugtsalat Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Over eller under jorden Intro Der findes

Læs mere

Naturplan Granhøjgaard marts 2012

Naturplan Granhøjgaard marts 2012 1 Naturplan Granhøjgaard marts 2012 Jørgen & Kirsten Andersen Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Rydning af

Læs mere

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder:

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med forskellige anlægstyper, der er sammensat af delelementer. Kistegravsteder er typisk 3 eller 6

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Traditionelle frugtbuske i utraditionelle anlæg

Traditionelle frugtbuske i utraditionelle anlæg Frugtbuske De fl este husejere har jo alligevel brugt tid og energi på anlæggelse af have, og hvad enten man er til prydhave eller nyttehave eller begge dele, kan frugt- og bærbuske sagtens integreres

Læs mere

21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis Sneum kirke, søndag den 9. november kl.10.15-21.søndag efter trinitatis Gud Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, alle menneskers liv tilhører dig. Tak fordi

Læs mere

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018.

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Denne plan er udarbejdet af baneudvalget med input og ideer fra personer rundt om baneudvalget. Denne udviklingsplan vil beskrive banepleje og målsætning

Læs mere

DEN SEJE. Niveau 2 Grønsmutter. Årstid Hele året. Forløbets varighed 3 trin + en eftermiddag/ aften BÅLMAGER

DEN SEJE. Niveau 2 Grønsmutter. Årstid Hele året. Forløbets varighed 3 trin + en eftermiddag/ aften BÅLMAGER Niveau 2 Grønsmutter Årstid Hele året Forløbets varighed 3 trin + en eftermiddag/ aften Formål Bålmager niveau 2 fokuserer på kogebålet. Grønsmutterne skal lære at lave mad over et bål. Et godt kogebål

Læs mere

Naturcenter Tranbjerg

Naturcenter Tranbjerg Naturcenter Tranbjerg Arbejdsark: Naturens Spisekammer lokal flora efterår. (mrk1) ***= nem at finde i området. 1 Brændenælde *** Plukketid: maj-august Kendetegn: Stor nælde eller brændenælde som den også

Læs mere

Rødding Giv mig Gud, 31 Til himlene, 508 Bryd frem, 802 Når vinterstorme hærger, 438 Hellig, Nadversalme, 731 Nu står der skum

Rødding Giv mig Gud, 31 Til himlene, 508 Bryd frem, 802 Når vinterstorme hærger, 438 Hellig, Nadversalme, 731 Nu står der skum Tekster: Ez 18,1-4a, Åb 3,7-13, Luk 13,1-9 Salmer: Lihme 9.00 4 Giv mig Gud, 508 Bryd frem, 802 Når vinterstorme hærger, 731 Nu står der skum Rødding 10.30 4 Giv mig Gud, 31 Til himlene, 508 Bryd frem,

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

Vi har valgt at fremgangsmåde der involverer alle børn og voksne i Røde Sol. Børneperspektiv: Gruppearbejde for alle medarbejdere og børn.

Vi har valgt at fremgangsmåde der involverer alle børn og voksne i Røde Sol. Børneperspektiv: Gruppearbejde for alle medarbejdere og børn. RØDE SOL MAJ 2011 Børnemiljøvurdering af uderum / legepladsen. Røde sols uderum legepladsmiljø er skueplads for læring og træning af sociale færdigheder. Af denne grund er det også tit de ting/aktiviteter

Læs mere

PAPEGØJE SAVNES. 5. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje

PAPEGØJE SAVNES. 5. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje PAPEGØJE SAVNES 5. klasse. undervisningsmateriale Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje 1 Her ser I den grønne ara 4 3 1 1 5 5 3 5 Farv de rigtige numre 1. Sort 2. Rød 3. Lyserød 4. Grøn 5. Lyseblå

Læs mere

Praktiske foranstaltninger for friarealer

Praktiske foranstaltninger for friarealer Praktiske foranstaltninger for friarealer 1 Indledning Dette bilag giver råd til, hvad man kan gøre for at undgå eksponering fra let forurenet jord: Generelt for alle råd er, at man skal tildække eller

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Gode råd og vejledning om kompost.

Gode råd og vejledning om kompost. Kompost Gode råd og vejledning om kompost. Hvad er kompost? Kompostering er en helt naturlig proces, der sker i naturen hele tiden. Alt organisk materiale bliver efterhånden omdannet til muld. Organisk

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

Kaninen pixeline. Af Kit G. Laugesen

Kaninen pixeline. Af Kit G. Laugesen Kaninen pixeline Af Kit G. Laugesen indledning Storyline er en lille historie om kaninen pixeline som godt kan lide farver. Målgruppe er dagpleje/vuggestuebørn i alder 1-3år,da jeg selv er dagpleje er

Læs mere

Projektoplæg. Vedrørende udvikling og etablering af et undervisnings- og samlingssted i skoven nord for Slagelse, delområde 2.

Projektoplæg. Vedrørende udvikling og etablering af et undervisnings- og samlingssted i skoven nord for Slagelse, delområde 2. Projektoplæg Vedrørende udvikling og etablering af et undervisnings- og samlingssted i skoven nord for Slagelse, delområde 2. Teknik og Miljø, Borgerinddragelse og samskabelse Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune

Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune SKEMA Stedets navn: Antal børn: Alderstrin: Uderummets størrelse (kvm): Samlet legeværdi Sanser/Æstetiske oplevelser. Følesans,

Læs mere

Her er årringe fra de sidste hundrede år. Foto: Malene Bendix.

Her er årringe fra de sidste hundrede år. Foto: Malene Bendix. Side 1 af 5 Undervisningsforløb Årringe fortæller historie Fag Dansk Kan også bruges tværfagligt i: Historie Klassetrin 0.-2. Klasse Beskrivelse Lav en historiebog ud fra årringene i et træ. Hvad er der

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Find Foråret 2008 Fra Guldager Naturskole i Esbjerg

Find Foråret 2008 Fra Guldager Naturskole i Esbjerg Fra Guldager Naturskole i Esbjerg Af Tom Vestergård & Rene Rasmussen, Guldager Naturskole I naturskolen i Guldager tager vi naturligvis udgangspunkt i listen med forårstegn fra Natur & Ungdom, men kigger

Læs mere

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666 Særtryk Elevhæfte Natur/teknologi Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA alinea.dk Telefon 3369 4666 Når vi har vinter og koldt vejr i Danmark, er der andre steder, hvor det er stegende hedt. Det er

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have Min haves muld Hendes dejlige stemme guider mig ind i mig Ligger på sofaen alene hjemme trygt og rart Med tæppet over mig Min egen fred og ro Kun for mig indeni mig Hun fortæller mig at jeg har en smuk

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER OG INKLUSIONSSTRATEGI FOR SUNDBRINKENS BØRNEHUS

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER OG INKLUSIONSSTRATEGI FOR SUNDBRINKENS BØRNEHUS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER OG INKLUSIONSSTRATEGI FOR SUNDBRINKENS BØRNEHUS 2013-2014 Dagtilbudsloven Ifølge Dagtilbudsloven skal Sundbrinkens Børnehus udarbejde pædagogiske læreplaner, der giver retning for

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner børnehaven i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet.

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. 1 September 2012 Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. Friarealerne i Hyldespjældet er planlagt med idé og omhu. De gennemgående stræder og torve er beplantet med ahorn (spidsløn) for stræderne

Læs mere

Ukrudtsbrændere brænder andet end ukrudt!

Ukrudtsbrændere brænder andet end ukrudt! Ukrudtsbrændere brænder andet end ukrudt! kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion De farlige brændere, der jo i virkeligheden er små flammekastere, er hvert år årsag til omkring 100 brande

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

skoven NATUREN PÅ KROGERUP

skoven NATUREN PÅ KROGERUP skoven NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Forurenet jord i haven

Forurenet jord i haven Koncern Miljø Følg disse fem enkle forholdsregler så kan du undgå gener Indret haven, så du ikke har bar jord nogen steder Dyrk grøntsager og frugter, der vokser tæt på jorden, i ren jord Undgå at komme

Læs mere

Læbælter. Dybdepløjet / reolpløjet. Antal Rækker. Alm. pløjet Renhold Ingen renhold. 1a 3 x x. 1c 3 x x. 1d 3 x x. 1f 6 x x x.

Læbælter. Dybdepløjet / reolpløjet. Antal Rækker. Alm. pløjet Renhold Ingen renhold. 1a 3 x x. 1c 3 x x. 1d 3 x x. 1f 6 x x x. Læbælter Læbælter - nr. 1 på demonstrationsarealet Der er en meget lang tradition for at plante læbælter i Danmark. Rundt omkring står der stadig rester af de første enkeltrækkede læbælter af sitka- eller

Læs mere

Tørt sand og vådt sand.

Tørt sand og vådt sand. 1 2 Våd, vådere, vådest Målet med dette idékatalog er at inspirere til en række naturvidenskabelige og natur-sproglige aktiviteter for de helt små børn i dagpleje og vuggestue med udgangspunkt i elementet:

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

den levende legeplads

den levende legeplads RNATURVEJLEDE RNATURVEJLEDE Læs mere Hent inspiration og ideer til børnevenlige Krible Krable aktiviteter m.m. www.natur-vejleder.dk/krible-krable1 www.kriblekrable.nu www.dr.dk/kriblekrable den levende

Læs mere

INDHOLD. Forord Introduktion Træer

INDHOLD. Forord Introduktion Træer INDHOLD Forord Introduktion Træer Nuværende forhold Vedligeholdelse Fremtidige forhold Ny beplantning Udearealer i dag Typiske træer Særlige træer Område 1 - Alarmpladsen Område 2 - ved Gammel Byvej Område

Læs mere

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder.

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS første byrum i KLIMAkvarter Borgerdrevet byfornyelse Københavns Kommunes første klimatilpassede

Læs mere

Stimulering af børn socialt, sansemæssigt, motorisk og mentalt Tekst & fotos: landskabsarkitekt Helle Nebelong, Akademisk Arkitektforening

Stimulering af børn socialt, sansemæssigt, motorisk og mentalt Tekst & fotos: landskabsarkitekt Helle Nebelong, Akademisk Arkitektforening Stimulering af børn socialt, sansemæssigt, motorisk og mentalt Tekst & fotos: landskabsarkitekt Helle Nebelong, Akademisk Arkitektforening 1. Legeredskaber Har man sagt legeplads, har man også sagt legeredskaber.

Læs mere

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS MN SAG NR 11123-01 - SIDE NR 1 AF 16 Saltsøvej affaldsgård redskabsskur cykeloverdækning klapvogne parkering ca. 30 pladser legeplads større børn bålhytte låge HOVEDINDGANG HCparkering

Læs mere

BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise

BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise Teknik og Miljøafdelingen 26. oktober 2007 BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise 1 3. Arbejdsbeskrivelser 3.1 Jordarbejder Forud for plantning fræses alle plantefelterne i 30 cm s dybde.

Læs mere

En blomstrende hobby af Bomhusets Blomster. Side 1 af 16

En blomstrende hobby af Bomhusets Blomster. Side 1 af 16 En blomstrende hobby af Bomhusets Blomster Side 1 af 16 Side 2 af 16 Zonale Pelargonier: Zonale pelargonier er dem med den kraftigste vækst og er de mest almindelige sorter på markedet. De vokser hurtigt

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

Guldsmeden en motorikinstitution

Guldsmeden en motorikinstitution Guldsmeden en motorikinstitution Hvad er det Guldsmeden gør anderledes end andre vuggestuer og børnehaver? Guldsmedens børnehave- og vuggestue-børn bliver udfordret motorisk hver dag. Vi laver motorikbaner,

Læs mere

Marienhoffskolen Nyhedsbrev nr.3, 2009

Marienhoffskolen Nyhedsbrev nr.3, 2009 Marienhoffskolen Nyhedsbrev nr.3, 2009 Indhold: Arbejdsdag for forældre lørdag d.16.maj kl.10:00-16:00 Foråret er på vej Arbejdsdag på Marienhoffskolen lørdag d.16.maj kl.10:00-16:00 For halvandet år siden

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere