GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010"

Transkript

1 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den februar 21 REGERINGEN

2

3 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den februar 21 REGERINGEN

4

5 Fakta om støtte til grønne virksomheder Der ydes direkte og indirekte grøn støtte til virksomheder, bl.a. i form af støtte til vedvarende energi samt tilskud til miljø-, energiog naturformål. Støtte til vedvarende energi (VE) Direkte støtte til VE-baseret elproduktion Støtten til miljøvenlig elproduktion finansieres langt overvejende af forbrugerne via PSO-tariffen (Public Service Obligation), som er et tillæg til elprisen. Den samlede støtte har i perioden varieret mellem ca. 2 og 4 mia. kr. årligt, jf. figur 1. Figur 1. Fordeling af PSO-udgifter, Mia.kr. 6 PSO Markedspris (højre akse) Figur 2. Pristillæg til teknologier, Vind Biomasse Biogas mv. Kilde: Energinet.dk og Nord Pool. Støtten udgør enten et fast beløb pr. kwh eller forskellen mellem fastsatte afregningspriser og markedspriserne. Variationen fra år til år skyldes dels, at den miljøvenlige elproduktion varierer, dels at støtten til de eksisterende anlæg i et vist omfang ydes i forhold til markedsprisen på elektricitet, således at støtten falder, når elprisen stiger og omvendt. De gennemsnitlige pristillæg til eksisterende anlæg med forskellige VE-teknologier fremgår af figur 2. Det ses, at pristillægget til vind og biomasse er på samme niveau, mens pristillægget til el produceret ved anvendelse af biogas er noget højere. Til VE-anlæg hvor ejeren selv bruger en del af strømmen ydes der ikke støtte til den del af produktionen, som ejeren selv anvender direkte fra anlæg (for solcelleanlæg dog hele produktionen). I stedet opnås en indirekte støtte, idet anlægsejeren sparer 1

6 afgifter, PSO, nettarif og energikøb. Den samlede besparelse udgjorde i 27 og 28 i alt ca øre/kwh. 1 Udvikling i støtte til vindmøller Støtten til el fra vindmøller er ændret mange gange. Figur 3 viser udviklingen i det estimerede tillæg til markedsprisen under de forskellige støtteniveauer siden 21. I den afbillede periode blev støtten først reduceret for at gøre støttesystemet mere omkostningseffektivt. Siden 25 er støtten hævet to gange for at fremme opstillingen af flere vindmøller. I figur 4 ses udviklingen i den installerede vindmøllekapacitet i Danmark. Den installerede effekt forventes at stige i de kommende år pga. udbygning med havvindmøller, skrotningsordning for gamle vindmøller samt omlægning af støtten til vindmøller i 28. Figur 3. Støtte til vindmøller i Danmark på opførelsestidspunktet Anm.: Støtten er opgjort som tilskud i øre/kwh som tillæg til en markedspris på 3 øre/kwh Figur 4. Vindkapacitet i Danmark og forventet udbygning til Landvind Havvind Anm.: Støtten er opgjort i øre/kwh som tillæg til en markedspris på 3 øre/kwh. Indirekte støtte til VE-baseret varmeforsyning Ved anvendelse af biobrændsler, solenergi mv. til opvarmning ydes en indirekte støtte, da der ikke er afgifter på VE. Under antagelse af, at den VE-baserede opvarmning ellers ville være foregået ved brug af fyringsolie er den indirekte støtte i perioden 2-28 steget fra ca. 2 til ca. 4 mia. kr. grundet en øget VEanvendelse, jf. figur 5. 1 Energitilsynets elprisstatistik for husholdninger, 29. 2

7 Figur 5. Indirekte støtte til VE-baseret opvarmning Mia. kr. 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, , 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Anm.: Estimeret provenutab ved opvarmning med vedvarende energi, under forudsætning af, at opvarmningen alternativt var foregået ved brug af fyringsolie. Støtte til vedvarende energi i andre lande Figur 6, 7 og 8 viser en sammenligning af den danske støtte til solceller, vindmøller, biomasse og biogas med støtten i lande, som vi ofte sammenligner os med. Den danske støtte til solceller er højere end i Norge, Finland og Storbritanien, men lavere end i Tyskland og Sverige, jf. fig. 6. Støtten til vindmøller er på niveau med eller højere end de øvrige nordiske lande, mens Tyskland og Storbritanien har yderst favorable støtteordninger, jf. figur 7. Som vist i figur 8 er den danske støtte til biogas næsten på niveau med støtten i Tyskland og Storbritanien. Støtten udmøntes ikke på samme måde i landene og kan derfor være vanskelig at sammenligne direkte. I Sverige anvendes en stor del af biogasproduktionen til brændstof til motorkøretøjer. I Tyskland anvendes kun meget lidt af biogasproduktionen til fjernvarme. Når man fx medregner, at danske biogasfyrede kraftværker kan sælge overskudsvarmen som fjernvarme, bliver den danske afregning i nogle sammenhænge lige så høj som den tyske. Figur 6. Støtte til solceller på hustage og øvrige solceller, Norge Finland Sverige Danmark Tyskland Storbritanien Anm.: Støtten er opgjort som tillæg til markedsprisen i øre/kwh. 3

8 Figur 7. Støtte over de første 2 driftsår til nye vindmøller, Landvind Havvind Figur 8. Støtte til biogas og biomasse, Biogas Biomasse NOR FIN SWE DNK DEU UK NOR FIN SWE DNK DEU UK Anm.: Støtten er opgjort som tillæg til markedsprisen i øre/kwh. Anm.: Støtten er opgjort som tillæg til markedsprisen i øre/kwh. Støtten er opgjort som tilskud på opførelsestidspunktet. Installeret VE kapacitet i andre lande Den installerede kapacitet af vindkraft og biomasse i de udvalgte lande er opgjort i figur 9 som MW elkapacitet pr. mio. indbyggere i landet. Figuren viser, at Danmark har langt mere vindkraft end nogen af de andre lande. På biomassen er det kun skovlandene Sverige og Finland, der har større installeret effekt end Danmark. Den danske udbygning med biogas er stor i forhold til de øvrige nordiske lande, jf. figur 1. Der er med aftalen om Grøn Vækst en række initiativer på vej, som vil fremme udbygningen med biogas yderligere. Af de udvalgte lande er der kun sket en storstilet udbygning med solceller i Tyskland, jf. figur 1. Figur 9. El-kapacitet af vindkraft og biomasse i udvalgte lande, 27 MW pr. mio. indbyggere 6 6 Vindkraft Biomasse 5 5 Figur 1. El-kapacitet af solceller og biogas i udvalgte lande, 27 MW pr. mio. indbyggere 5 5 Solceller Biogas NOR FIN SWE DNK DEU UK NOR FIN SWE DNK DEU UK Anm.: Kapaciteten er opgjort i MW pr. mio. indbyggere i det pågældende land. Kilde: IEA 29. Anm.: Kapaciteten er opgjort i MW pr. mio. indbyggere i det pågældende land. Kilde: IEA 29. 4

9 Støtte til grønne virksomheder Der ydes direkte og indirekte støtte til grønne virksomheder på en række områder. Støtten omfatter bl.a. et Energiteknologisk og et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP og GUDP), miljø- og energitilskud samt en fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. Figur 11. Virksomhedsrettede tilskud på energi- og miljøområdet på finansloven for 21 Særlig indsats vedrørende energirenovering af statslige ejendomme 2 mio. kr. Tilskud til udskiftning af oliefyr 4 mio. kr. Der er på finansloven for 21 afsat i alt 2,8 mia. kr. til grønne erhvervsrettede tilskud, jf. figur 11. En del af tilskudsordningerne (bl.a. til grønne investeringer, etablering af biogasanlæg, økologi og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) finansieres af landdistriktsprogrammet. Landdistriktsprogrammet 753 mio. kr. Energitilskud 394 mio. kr. Miljøtilskud 112 mio. kr. Green Labs DK 6 mio. kr. Grøn Fond 236 mio. kr. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram 412 mio. kr. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram 229 mio. kr. Kilde: Finansloven for 21. 5

10 Større initiativer støtte til grønne virksomheder Energiaftalen o Aftalen fastlægger en række 22-målsætninger for udviklingen i energiforbruget og udbygningen med vedvarende energi. o Aftalen forbedrer rammevilkårene for vedvarende energi og øger fx tilskuddet til biomasse, vind, sol og biogas. Aftalen løber til 211. Aftale om grøn vækst o Aftalen vil forbedre miljø og natur, klimaet samt vækstvilkårene for landbruget gennem mere natur, mindre kvælstof, færre pesticider og en styrket rolle for landbruget som energileverandør. Med aftalen etableres også et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Handlingsplaner for miljøteknologi o Der er udarbejdet handlingsplaner for fremme af miljøeffektiv teknologi med fokus på områderne vand, luft og affald Erhvervsklimastrategien o Strategien lancerer flere initiativer, der retter sig mod hele den grønne værdikæde. Pakken af initiativer indeholder bl.a. Fonden for grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse og Green Labs DK, som skal støtte etableringen af flere grønne teknologilaboratorier, samt midler til klimagarantier i Eksport Kredit Fonden. Forskning, udvikling og demonstration på energiområdet o Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) oprettes i 28 og har hidtil givet støtte til i alt ca. 1 projekter. o Målet om 1 mia. kr. til forskning, udvikling og demonstration af nye energiteknologier er nået med finansloven for 21. 6

11 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Februar 21:8 Henvendelse om publikationen kan ske til: Statsministeriet Christiansborg Prins Jørgens Gård København K ISBN elektronisk publikation: Design: BGRAPHIC Publikationen kan hentes på Statsministeriets hjemmeside

12

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020 Den 22. marts 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik

Læs mere

Vedvarende energi i Norden

Vedvarende energi i Norden Vedvarende energi i Norden Et sammenlignende studie af de nordiske landes vedvarende energipolitikker og virkemidler TemaNord 2005:561 Vedvarende energi i Norden Et sammenlignende studie af de nordiske

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Danmark i et grønt certifikatmarked

Danmark i et grønt certifikatmarked Danmark i et grønt certifikatmarked CONCITO 26. juli 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse Præmis for studie og sammenfatning 4 1 Danmarks energipolitiske

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet.

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. 6. marts 2014 NOTAT Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. Notatet er et baggrundsnotat til hovedrapporten

Læs mere

FØLG STRØMMEN. Din elguide

FØLG STRØMMEN. Din elguide FØLG STRØMMEN Din elguide 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING I dette dokument præsenteres resultater og anvendte forudsætninger til forsyningssektorfremskrivning i Miljø og Økonomi 2010. Forsyningssektorfremskrivningen

Læs mere

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere