SKØNSERKLÆRING J.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING J.nr. 14065"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Besigtigelsesdato: Tirsdag den Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende betegnet som Forsikringsselskab / F.S.) Tilstede ved skønsmødet: (Hvis andre end sagens parter deltager anføres i hvilken relation de deltager). (I det følgende betegnet som klagers murermester xx Indklagedes tømrer yy) Bilag (herunder relevante tilbud): Datering, navn og underskrift:

2 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Asbestslamrester på tagrummet (forkert mærkning, mærket som K1 burde være K3). 2. Lysindfald/utætheder omkring skotrende. 3. Manglende vindstopplader. 4. Sporadisk anlagt dampspærre. 5. Manglende inddækning af fodremme. 6. Fugeudfald under køkkenvinduer på nordsiden af huset. 7. Vinduesskodder i bryggers holdes lukket med ståltråd. 8. Vinduerne i bryggers lukker ikke tæt. Begge vinduer gaber ca. 0,5 cm. 9. Vinduerne i køkken lukker ikke tæt. Begge vinduer gaber ca. 0,5 cm. 10. Vinduerne i værelse mod NØ lukker ikke tæt. 3 vinduer gaber ca. 0,5 cm. 11. Vindue til venstre i værelse mod NØ falder ned i hængslerne ved åbning. 12. Vindue i soveværelse er skævvredet og lukker ikke tæt. Vinduet gaber ca. 1 cm i venstre side. Mangler haspe. 13. Vindue i værelse mod syd lukker ikke tæt. Vinduet gaber 0,5 cm og mangler haspe. 14. Vindue i stue lukker ikke tæt. Vinduet gaber 0,5 cm og mangler haspe. 15. Terrassedøren binder/har en fejl på låsemekanismen der gør den noget nær umulig at åbne/lukke. 16. Begyndende nedbrydning nederst på vindue på badeværelse. 17. Forkert mærkning på punkt 6.4 i Tilstandsrapport; synligt beton afløb bryggers (mærket som K1 burde være K Synligt betonafløb i gulvafløb på badeværelse. 19. Revnede fuger langs badekar på badeværelset. 20. Synligt betonafløb i gulvafløb på gæstetoilet. 21. Manglende klinker bag toilet på gæstetoilettet. 22. Eftergivende/ødelagte parketgulve i værelse samt stue. K2-mærket i Tilstandsrapporten med enkelte skader i husets parket. Det er ikke tydeliggjort i hvor stort omfang gulvet reelt er beskadiget, samt at funktionen flere steder reelt er ophørt. 23. Mangler tagrende på overdækket terrasse. Ønsker fuld dækning, idet ejerskifteforsikringen også deltager. Fremgår af svarskrift. Vejret på besigtigelsestidspunktet: Solskin og 17º. Øvrige forhold: Ejendommen er under indvendig ombygning/- istandsættelse.

3 Ad 1. Der kunne konstateres følgende: Asbestslamrester på tagrummet (forkert mærkning, mærket som K1 burde være K3). Ad 1. Konklusion: Ad 1. Fejl og forsømmelser: Ad 1. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 1. Forbedringer: Ad 1. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 1. Eventuelt: Der kan konstateres indtørret asbestslam hen gennem hele tagrummet efter tagafrensning. Slammet kan ses på taglægter og isoleringsmåtter. Tagrummet består af en gitterspærskonstruktion med en gangbro på ca. halvdelen af huslængden. Tagrummet er ikke et opholdsrum, men vil kunne bruges til opbevaring, hvorved slam/støv vil kunne ophvirvles. Problemet vurderes at skulle have haft karakteren K3. B.S. har under pkt i Tilstandsrapporten oplyst K1: Der er asbestholdig indtørret slamrester i tagrummet efter at taget er blevet afrenset. B.S. har således registreret problemet, men vurderes at have fejlet med en for lav karakter. Fjernelse af isolering, rengøring og genisolering vurderes til kr Der vurderes ingen forbedringer. Her er ingen forligsdrøftelser.

4 Ad 2. Der kunne konstateres følgende: Lysindfald/utætheder omkring skotrende. Der kunne anes lidt lysindfald men ingen fugt på dagen. Det kan ikke udelukkes at der kan trænge lidt vand ind grundet lidt manglende fugning specielt på lodrette dele. Ad 2. Konklusion: Ad 2. Fejl og forsømmelser: S.S. vil grundet manglende fugtspor vurdere at skorstensinddækningen er tæt og at der ikke har skullet bemærkes noget her. B.S. har ingen bemærkninger til klagepunktet, men har anden bemærkning til skorstenen. B.S. vurderes ikke at have begået fejl. Ad 2. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Udbedringsudgift til fugning skønnes til kr Ad 2. Forbedringer: Ad 2. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 2. Eventuelt: Der vurderes ingen forbedringer.

5 Ad 3. Der kunne konstateres følgende: Manglende vindstopplader. Ad 3. Konklusion: Ad 3. Fejl og forsømmelser: Det kan konstateres at der ikke er vindstopplader. Manglende vindstopplader kan medføre mindsket isoleringseffekt langs ydervæggene. Vindstopplader var ikke almindeligt i 1972 og der er ikke tale om en skade. B.S. har ikke bemærket situationen og S.S. vurderer at det ikke skal bemærkes. Ad 3. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Udbedringsomkostninger skønnes til kr Ad 3. Forbedringer: Forbedringen vurderes til kr Ad 3. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 3. Eventuelt:

6 Ad 4. Der kunne konstateres følgende: Sporadisk anlagt dampspærre. Ad 4. Konklusion: Ad 4. Fejl og forsømmelser: Ad 4. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Grundet loftisolering og loftsbeklædning kunne S.S. ikke konstatere om dampspærren er lagt sporadisk. Dampspærren er ikke blotlagt. Det er ikke en del af B.S. s opgave at løfte isoleringen for at finde fejl på dampspærren. B.S. vurderes ikke at have begået forsømmelse. Udbedringsudgifter til nedtagning af eksisterende loft, opsætning af ny dampspærre og nyt loft skønnes til kr Ad 4. Forbedringer: Forbedringen vurderes til kr Ad 4. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 4. Eventuelt:

7 Ad 5. Der kunne konstateres følgende: Manglende inddækning af fodremme. Ad 5. Konklusion: Ad 5. Fejl og forsømmelser: Ad 5. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 5. Forbedringer: Ad 5. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 5. Eventuelt: Det kan konstateres at remender ikke er inddækkede. Desuden kan det ses, at remender har begyndende nedbrydning/delaminering. Inddækning af fodremmeender er ikke et krav, men en god bevarende foranstaltning mod skader når remmene ældes og får begyndende nedbrydning som i det aktuelle tilfælde. Skaderne på remenderne burde have været bemærket og haft karakteren K2. B.S: har ikke bemærket remendernes skader, hvilket vurderes at være en fejl. Udbedring med inddækninger skønnes ti kr Der vurderes ingen forbedringer.

8 Ad 6. Der kunne konstateres følgende: Fugeudfald under køkkenvinduer på nordsiden af huset. Ad 6. Konklusion: Ad 6. Fejl og forsømmelser: Der kunne konstateres mindre steder med fugeskader på mørtelfuger under køkkenvinduet. S.S. kan ikke afgøre om fugeskaderne også fandtes for et år siden, men i så fald skulle skaderne have været bemærket med K1 og oplysning om at der var fugeudfald 2 steder under køkkenvindue. B.S. har ingen bemærkninger om defekte fuger under pkt Ad 6. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Udbedringen skønnes til kr Ad 6. Forbedringer: Ad 6. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 6. Eventuelt: Der vurderes ingen forbedring.

9 Ad 7. Der kunne konstateres følgende: Vinduesskodder i bryggers holdes lukket med ståltråd Ad 7. Konklusion: Ad 7. Fejl og forsømmelser: Ad 7. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 7. Forbedringer: Ad 7. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 7. Eventuelt: Det kan konstateres at et stk. vinduesskodde i bryggers er fastholdt med ståltråd. Der er magnetlås bag skodden. Ståltråden er sat på for at holde skodden inde mod en for tyk ekstraisolering. S.S. vurderer at manglen har en bagatelagtig karakter som ikke skal bemærkes. B.S. har ikke bemærket situationen. Der vurderes ingen omkostninger.

10 Ad 8. Der kunne konstateres følgende: Vinduerne i bryggers lukker ikke tæt. Begge vinduer gaber ca. 0,5 cm. Ad 8. Konklusion: Ad 8. Fejl og forsømmelser: Ad 8. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Huset er forsynet med tophængte vinduer fra opførelsestidspunktet Ud over midterbeslag/udskyderstang med afstandsindstillinger er vinduer forsynet med en haspe/anverfer nederst i hver side. Vindueskarmtræ er forsynet med ca. 5 mm tykke og stive tætningslister som ikke sidder indfræset i træet. Det kan konstateres at 2 bryggersvinduer ikke er helt tætte. S.S. vurderer at vinduerne ikke afviger negativt i forhold til vinduer af samme art og alder, hvorfor der ikke skal bemærkes noget her i Tilstandsrapporten. B.S. har ingen bemærkninger til denne situation og vurderes ikke at have forsømt hermed. Udbedringsomkostninger til nye tætningslister skønnes til kr Ad 8. Forbedringer: Forbedringen skønnes til kr Ad 8. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 8. Eventuelt: Der er ingen forligsddrøftelser.

11 Ad 9. Der kunne konstateres følgende: Vinduerne i køkken lukker ikke tæt. Begge vinduer gaber ca. 0,5 cm. S.S. kan konstatere samme situation som under AD. 8. Her er tale om 2 vinduer. Ad 9. Konklusion: S.S. har samme vurdering har som under AD 8. S.S. er således af den opfattelse at der ikke skal bemærkes noget her i Tilstandsrapporten. Ad 9. Fejl og forsømmelser: Ad 9. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: B.S. har ingen bemærkninger til denne situation og vurderes ikke at have forsømt hermed. Udbedringsomkostninger til nye tætningslister skønnes til kr Ad 9. Forbedringer: Forbedringen skønnes til kr Ad 9. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 9. Eventuelt:

12 Ad 10. Der kunne konstateres følgende: Vinduerne i værelse mod NØ lukker ikke tæt. 3 vinduer gaber ca. 0,5 cm. S.S. kan konstatere samme situation som under AD 8. Her er tale om 2 mindre vinduer samt 1 stort i gavl. Ad 10. Konklusion: S.S: har samme vurdering her som under AD 8. S.S: er således af den opfattelse at der ikke skal bemærkes noget her i Tilstandsrapporten. Ad 10. Fejl og forsømmelser: Ad 10. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: B.S. har ingen bemærkninger til denne situation og vurderes ikke at have forsømt hermed. Udbedringsomkostninger til nye tætningslister skønnes til kr Ad 10. Forbedringer: Forbedringer skønnes til kr Ad 10. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 10. Eventuelt:

13 Ad 11. Der kunne konstateres følgende: Vindue til venstre i værelse mod NØ falder ned i hængslerne ved åbning. Ad 11. Konklusion: Ad 11. Fejl og forsømmelser: Ad 11. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 11. Forbedringer: Ad 11. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 11. Eventuelt: Her er tale om det ene vindue i AD 10. Det kan konstateres at vinduesrammen hænger lidt når det åbnes, hvorfor der skal bruges lidt kræfter på at lukke igen. S.S. vurderer ikke at situationen nødvendigvis skal bemærkes, idet opdagelsen fordrer at man skal have åbnet lige netop dette vindue og almindeligvis prøver man ikke alle vinduer. Endvidere kan S.S. ikke udtale sig om situationen var aktuel for et år siden. Hvis det havde været tilfældet skulle der være givet karakteren K1. B.S. har ingen bemærkninger til denne situation og vurderes ikke at have forsømt hermed. Udbedringsomkostninger til afhøvling skønnes til kr Her skønnes ingen forbedring.

14 Ad 12. Der kunne konstateres følgende: Vindue i soveværelse er skævvredet og lukker ikke tæt. Vinduet gaber ca. 1 cm i venstre side. Mangler haspe. Skønsmandens erklæring S.S kan konstatere samme situation som under AD 8. Dog gaber vinduet lidt mere (ca. 7-8 mm), idet haspe er defekt/knækket i venstre side. Ad 12. Konklusion: S.S. har samme vurdering her som under AD 8. Den defekte haspe vurderes som en bagatel, som dog kunne bemærkes med K1. Denne karakter ville da dække alle defekte hasper, idet bemærkningen kunne være: Der er 4 defekte hasper på vinduerne. Ad 12. Fejl og forsømmelser: B.S. har ingen bemærkninger til denne situation og vurderes ikke at have forsømt hermed. Ad 12. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Udbedringsomkostninger skønnes til kr Ad 12. Forbedringer: Der vurderes en forbedring på kr Ad 12. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 12. Eventuelt:

15 Ad 13. Der kunne konstateres følgende: Vindue i værelse mod syd lukker ikke tæt. Vinduet gaber 0,5 cm og mangler haspe. Ad 13. Konklusion: Ad 13. Fejl og forsømmelser: S.S. kan konstatere samme situation som under AD 8 og AD 12. En haspe er defekt. S.S: har samme vurdering her som under AD 12. Den defekte haspe vurderes som en bagatel. B.S. har ingen bemærkninger til denne situation og vurderes ikke at have forsømt hermed. Ad 13. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Udbedringsomkostninger skønnes til kr Ad 13. Forbedringer: Der vurderes en forbedring på 600. Ad 13. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 13. Eventuelt:

16 Ad 14. Der kunne konstateres følgende: Vindue i stue lukker ikke tæt. Vinduet gaber 0,5 cm og mangler haspe. Ad 14. Konklusion: Ad 14. Fejl og forsømmelser: S.S. kan konstatere samme situation som under AD 8 og AD 12. En haspe er defekt. S.S. har samme vurdering her som under AD 12. Den defekte haspe vurderes som en bagatel. B.S. har ingen bemærkninger til denne situation og vurderes ikke at have forsømt hermed. Ad 14. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Udbedringsomkostninger skønnes til kr Ad 14. Forbedringer: Der vurderes en forbedring på kr Ad 14. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 14. Eventuelt:

17 Ad 15. Der kunne konstateres følgende: Terrassedøren binder/har en fejl på låsemekanismen der gør den noget nær umulig at åbne/lukke. Ad 15. Konklusion: Ad 15. Fejl og forsømmelser: Terrassedøren er en skydedør som åbnes via et hæve/sænkesystem. Håndgrebet skal placeres meget præcist for at døren kan åbnes. S.S. vurderer at situationen burde have været bemærket med K1 og bemærkningen om at terrassedøren er vanskelig at åbne/lukke. B.S. har ikke registreret situationen, hvilket vurderes som en forsømmelse. Ad 15. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Udbedringsudgifterne skønnes til kr Ad 15. Forbedringer: Ad 15. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 15. Eventuelt: Der vurderes ingen forbedring. B.S. har tilbudt erstatning på i alt kr og skydedøren indgår i dette beløb.

18 Ad 16. Der kunne konstateres følgende: Begyndende nedbrydning nederst på vindue på badeværelse. Ad 16. Konklusion: Ad 16. Fejl og forsømmelser: Ad 16. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 16. Forbedringer: Ad 16. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 16. Eventuelt: S.S. kunne ikke konstatere begyndende nedbrydning nederst på badeværelsesvindue. S.S: vurderer at der ikke skal registreres noget her. B.S. har ingen bemærkninger til situationen og vurderes ikke at have forsømt hermed. Her skønnes ingen udbedringsudgifter. Ingen. Ingen forligsdrøftelser.

19 Ad 17. Der kunne konstateres følgende: Forkert mærkning på punkt 6.4 i Tilstandsrapport; synligt beton afløb bryggers (mærket som K1 burde være K3. Skønsmandens erklæring Gulvristeramme var hugget op således at S.S. ikke klart kunne afgøre om der havde været beton mellem ramme og afløbsskål. Ad 17. Konklusion: Ad 17. Fejl og forsømmelser: S.S. vurderer at gulvafløb har begrænset vandbelastning via gulvet. Situationen skal registreres, men kan gives karakteren K1. B.S. har registreret situationen og givet karakteren K1. B.S. vurderes således ikke at have begået fejl. Ad 17. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Udbedringsomkostningerne skønnes til kr Ad 17. Forbedringer: Ad 17. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 17. Eventuelt: Der vurderes ingen forbedring.

20 Ad 18. Der kunne konstateres følgende: Synligt betonafløb i gulvafløb på badeværelse. Ad 18. Konklusion: Ad 18. Fejl og forsømmelser: I badeværelset kan det konstateres, at der er mm betonlag mellem gulvafløbets risteramme og afløbsskålen i bruseafsnit. S.S. vurderer at situationen skal registreres med K3 og oplysning om at der er betonlag mellem gulvristeramme og afløbsskål i brusebadet. B.S. har ikke bemærket situationen og vurderes at have begået forsømmelse hermed. Ad 18. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Udbedringsomkostninger skønnes til kr Ad 18. Forbedringer: Ad 18. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 18. Eventuelt: Der vurderes ingen forbedringer.

21 Ad 19. Der kunne konstateres følgende: Revnede fuger langs badekar på badeværelset. Ad 19. Konklusion: Ad 19. Fejl og forsømmelser: Det kan konstateres at der er revne i fuge langs badekars overkant. S.S. vurderer at manglen skal registreres med K3 og oplysningen om at fuge langs badekar er revnet/defekt med risiko for indtrængning af vand. B.S. har ikke bemærket situationen og vurderes at have begået forsømmelse hermed. Ad 19. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Udbedringsomkostninger skønnes til kr Ad 19. Forbedringer: Ad 19. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 19. Eventuelt: Der vurderes ingen forbedringer. B.S. har tilbudt erstatning på i alt kr Udbedring af fuge indgår i dette beløb.

22 Ad 20. Der kunne konstateres følgende: Synligt betonafløb i gulvafløb på gæstetoilet. Ad 20. Konklusion: Ad 20. Fejl og forsømmelser: S.S: vurderer at der ikke er nævneværdig beton mellem gulvristekarm og afløbsskål på gulvafløb i gæstetoilet. Gulvafløb udsættes ikke for vandbelastning via gulvoverfladen og S.S. vurderer at der ikke bør registreres noget her. B.S. har ingen bemærkning til situationen og vurderes ikke at have begået forsømmelse herved. Ad 20. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Udbedringsomkostninger skønnes til kr Ad 20. Forbedringer: Der vurderes ingen forbedringer. Ad 20. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 20. Eventuelt:

23 Ad 21. Der kunne konstateres følgende: Manglende klinker bag toilet på gæstetoilettet. Ad 21. Konklusion: Ad 21. Fejl og forsømmelser: Ad 21. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Det kan konstateres at der bag klosettet er placeret en plastplade omkring vandindføringen til klosettet. Bag plastpladen er der hul i væggen ind omkring en rørsamling. S.S. vurderer, at der ikke er tale om en skade, men en mindre pæn lukning af vægoverfladen efter en rørreparation. Kunne eventuelt have været bemærket med K0. B.S. har ikke bemærket situationen og vurderes ikke at have forsømt hermed. Udbedringsomkostninger til påsætning af stålplade skønnes til kr Ad 21. Forbedringer: Forbedringen skønnes til kr Ad 21. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 21. Eventuelt:

24 Ad 22. Der kunne konstateres følgende: Eftergivende/ødelagte parketgulve i værelse samt stue. K2-mærket i Tilstandsrapporten med enkelte skader i husets parket. Det er ikke tydeliggjort i hvor stort omfang gulvet reelt er beskadiget, samt at funktionen flere steder reelt er ophørt. Skønsmandens erklæring I stuen kunne det konstateres at gulvet er vandskadet på en strækning af ca. 50 cm til venstre for skydedøren og ud til gavlen (ca. 5,5 m) og i en bredde af 0,25 m. De optagne lameller skønnes taget op senere. Desuden er der vandskadet gulv ud for venstre side af skydedøren og ca. 1,5 m ind i stuen. I værelset ved siden af stuen er der vandskadet gulv ved radiatorrør. Desuden er der en lettere skade længere inde i værelset nær skillevæg til stuen. I soveværelset er der vandskade på gulvet ved radiatorrør. Dette gulv har væg til væg tæppe. Ad 22. Konklusion: Ad 22. Fejl og forsømmelser: S.S. vurderer at gulvskader skal registreres og gives K2 med teksten: Stuegulv er vandskadet langs facadeparti samt ca. 1,5 m ind fra skydedørsåbning. I naboværelset er gulvet vandskadet ved varmerør. Skaden længere inde i værelset vurderes at have været dækket af et møbel eller lignende. Soveværelsets gulvskade vurderes ikke at skulle bemærkes grundet tæppebelægningen. B.S. har under bemærkninger (side 6) oplyst at værelset mod nordvest ikke er besigtiget grundet væg til væg tæppe. Desuden under pkt. 7.1: K2 der er enkelte skader i husets parketgulve, bl.a. ved skydedøren samt bag radiatoren i stuen og med note: Der er ved besigtigelsen ikke målt forhøjet fugt ved de nævnte skader, men det skønnes at opklodsningen under gulvet ved radiatoren i stuen er defekt. S.S. kan oplyse at fremviste tæppebelagte værelse ligger mod sydøst, men der er dog taget forbehold for tæppebelagte gulve. B.S. har registreret gulvskader og angivet sted ved bl.a hvilket af S:S. vurderes at indikere at der er andre skadesteder. B.S. vurderes derfor ikke at have udvist forsømmelighed. Ad 22. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 22. Forbedringer: Udbedringsudgifter til udskiftning af gulve skønnes til kr i stuen og kr i værelset. Forbedringer vurderes til kr i stuen og kr i værelset.

25 Ad 22. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 22. Eventuelt:

26 Ad 23. Der kunne konstateres følgende: 23. Mangler tagrende på overdækket terrasse. Ad 23. Konklusion: Ad 23. Fejl og forsømmelser: Det kan konstateres at overdækket terrasse ikke er forsynet med tagrende og at nedbøren løber ned på ejendommens græsplæne. S.S. har den opfattelse at der ikke er noget krav om tagrende på et tagterrassetag, når taget afvander på eget område. B.S. har ikke registreret situationen og vurderes ikke at have forsømt herved. Ad 23. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Udbedringsomkostninger skønnes til kr Ad 23. Forbedringer: Der skønnes en forbedring på kr Ad 23. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 23. Eventuelt:

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 Besigtigelsesdato: Den 25.10.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086 Besigtigelsesdato: Mandag d. 09-09-13 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11006 Besigtigelsesdato: Den 12.09.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13087 Besigtigelsesdato: Den 10.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 Besigtigelse d. 14. marts 2013. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 Besigtigelsesdato: Mandag d. 06-10-2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14037 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 Besigtigelsesdato: 11. februar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 26.11.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12102 Besigtigelsesdato: Den 01.11.12, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 Besigtigelsesdato: Fredag, den 4. januar 2013, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13139 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 Besigtigelsesdato: 20. juni 2011, kl.14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9047 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. I køkken/alrum og i bryggers er der et betydeligt antal klinker med skruk 2. I stort badeværelse er der

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 Besigtigelsesdato: Fredag den 23. august 2013 Kl. 9.30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: ( Ansvarsforsikringsselskab: ( Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12061

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12061 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12061 Besigtigelsesdato: 19. oktober 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 Besigtigelsesdato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 9.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12174 Besigtigelsesdato: Torsdag den 21. marts 2013, kl. 10.00 & Tirsdag den 23. april 2013, kl. 10.00 genbesigtigelse, grundet snedækning af taget ved første besøg. Ejendommen: Klager:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11035 Besigtigelsesdato: Torsdag, den 16. juni 2011, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14067 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 18. august 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119 Besigtigelsesdato: 20.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 Besigtigelsesdato: 14. december 2011 klokken 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039

SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039 SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039 Besigtigelsesdato: 12. oktober 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10130

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10130 Besigtigelse foretaget den: 11.04.2011 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10130 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved mødet: Bilag: d. Navn: Aalborg den: 20.04.2011 Skønsmandens

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13068 Besigtigelsesdato: 2013-08-27 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) I SKØNSERKLÆRING J.nr. 12065 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indkiagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 27. juni 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13026 Besigtigelsesdato: 2. maj 2013, kl. 14.15 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 Besigtigelsesdato: 20.02.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13022

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13022 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13022 Besigtigelsesdato: 22.04.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering, navn og underskrift: Skønsmandens

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 Besigtigelsesdato: 02.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13019 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 23. april 2013 kl. 12.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14121 Besigtigelsesdato: Den 29.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15165 Besigtigelsesdato: Den 14.01.2016 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 06-07-2011 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11039

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14075 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 28. august 2014 i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 15.45 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 2014-10-29 onsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.). Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13155 Besigtigelsesdato: Onsdag den 26. februar 2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 2. maj 2013 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12101 Besigtigelsesdato: 6. september 2012, kl. 12,00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8095. 1. Rådangreb i vinduer. Der er rådangreb i følgende vinduer:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8095. 1. Rådangreb i vinduer. Der er rådangreb i følgende vinduer: SKØNSERKLÆRING J.nr. 8095 Oversigt over klagepunkter: 1. Rådangreb i vinduer 2. Punkteret termorude 3. Gulv i badeværelse 4. Eternittagdækning på bolig Klagers påstand: 1. Rådangreb i vinduer 2. Punkteret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11032 Besigtigelsesdato: 14. juni 2011, kl. 14.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.10 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12173 Besigtigelsesdato: Den 28.02.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13009 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. april 2013, kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 Besigtigelsesdato: 21.08.2012 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelse den: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede) Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende

Læs mere