Vindmøller syd for Østrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmøller syd for Østrup"

Transkript

1 Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder på meter. Området er udpeget til opstilling af vindmøller i kommuneplanen for Jammerbugt, Helhedsplan 13. Med denne folder starter Jammerbugt Kommune en debatfase forud for den videre planlægning for den nye vindmøllepark ved Østrup. Høringen strækker sig fra den 21. maj 2013 til den 18. juni Invitation til borgermøde I debatfasen holdes et borgermøde for alle interesserede. Her vil Jysk Vindenergi og Jammerbugt Kommune fortælle om projektet, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og bidrage til debatten. Borgermødet afholdes den 6. juni kl til på Saltum Skole, Nolsvej 1, 9493 Saltum Der vil blive serveret lidt kaffe og kage. Jammerbugt Kommune - Teknik & Miljøforvaltningen Tlf.: Foto: Visualisering af vindmøllerne set fra Søndergade

2 Område udpeget til opstilling af vindmøller i Jammerbugt Kommunes Helhedsplan13 Baggrund Jammerbugt Kommune ønsker at bidrage til udviklingen af den vedvarende energiproduktion. Vindmøller er en af de mest effektive måder at producere vedvarende energi og dermed nedsætte udledningen af drivhusgasser. Jammerbugt Kommune har i Helhedsplan 13 udpeget 3 mølleområder, som tilsammen skal bidrage til at opfylde disse mål. Med udsendelsen af denne debatfolder påbegynder Jammerbugt Kommune planlægningen for det konkrete vindmølleprojekt ved Østrup.

3 Visualisering af 6 vindmøller på 140 meter, afstand ca. 2 km Det ansøgte projekt Visualisering af vindmøllerne set fra Vesterhavsvej umiddelbart øst for Hune Jysk Vindenergi har ansøgt om opstilling af nye vindmøller ved Østrup. Projektet omfatter opstillingen af 6 nye vindmøller i området med totalhøjder på meter. Der er tale om et forholdsvist stort mølleområde, med gode afstande til bebyggelser og naboer. Nye, større vindmøller er væsentligt mere energieffektive end ældre eksisterende møller. En ny, moderne vindmølle vil årligt producere el svarende til forbruget i husstande, hvilket for hele projektet vil svare til ca husstande. Påvirkning af landskabet Store vindmøller har klare fordele frem for små. Først og fremmest udnytter de vindenergien bedre, så der kan opstilles færre vindmøller for at opnå den samme effekt. En anden fordel er, at de har en langsommere omdrejningshastighed og derfor vil opleves som mere rolige i landskabsbilledet. Ulempen ved store møller er, at de kan virke dominerende i de nære omgivelser og samtidig kan ses over lange afstande. De landskabelige konsekvenser ved at opstille nye vindmøller skal derfor klarlægges og vurderes gennem den kommende planlægning. Dette inkluderer undersøgelser af komplekse forhold som samspillet mellem synlighed, sigtbarhed og møllernes farve i forhold til terræn, beplantning og andre landskabselementer - som for eksempel eksisterende vindmøller. I den sydlige del af området løber Landbæk, der er omfattet af åbeskyttelseslinje iht. Naturbeskyttelsesloven. Vindmøllerne planlægges opstillet på en lige linje nord for Landbæk. Landbæk, der er omfattet af åbeskyttelseslinje i henhold til Naturbeskyttelsesloven, friholdes således af vindmøller.

4 Visualisering af 6 vindmøller på 140 meter, afstand ca. 700 meter Visualisering af vindmøllerne set umiddelbart nord for rundkørslen ved Vesterhavsvej Påvirkning af natur og fugleliv Vindmøller kan virke forstyrrende på dyrelivet, og der kan være en risiko for, at fugle og flagermus kolliderer med møllevingerne. De hidtidige erfaringer viser dog at med passende hensyn ved planlægningen, vil påvirkningen normalt være lille. Projektets konsekvenser for områdets naturbeskyttelsesinteresser skal nærmere afklares.

5 Visualisering af 6 vindmøller på 140 meter, afstand ca. 800 meter Visualisering af vindmøllerne set 100 meter vest for rundkørslen ved Vesterhavsvej Undersøgelse af mulige påvirkninger Der vil i forbindelse med VVM redegørelsen blive vurderet virkninger for anlægget med følgende forhold jf. VVM bekendtgørelsen: 1) Mennesker, fauna og flora, 2) jordbund, vand, luft, klima og landskab, 3) materielle goder og kulturarv, og 4) samspillet mellem disse faktorer.

6 Vindmølleopstillingsmønster og område Kort over nærområdet sydvest for Østrup og det valgte opstillingsmønster Naboer til vindmøller Vindmøller har konsekvenser for de nærmeste naboer. Disse er særligt visuelle gener, støj- og skyggepåvirkninger. Lov om vedvarende energi giver dog naboer til kommende vindmølleprojekter en række muligheder: Naboer kan søge om erstatning for evt. værditab på deres ejendom som følge af opstillingen af nye vindmøller. Regler for- og takseringen af et evt. værditab administreres af Energinet.dk.

7 Naboer har mulighed for at købe andele i vindmølleprojektet. Som udgangspunkt vil mindst 20 % af den samlede mølleproduktion blive udbudt til lokale borgere, der bor indenfor 4,5 km afstand af det ansøgte projekt, samt den øvrige del af kommunen, såfremt de lokale borgere ikke køber hele den udbudte kvote. Ved opstillingen af nye vindmøller gives samtidig tilskud til en grøn fond. Midlerne kan bruges til anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energi i kommunen. Der laves desuden en ekstra særordning for de nærmeste naboer til projektet udover VE-lovens bestemmelser. For nærmere information om værditabsordningen for nærmeste naboer, samt muligheden for køb af andele i projektet bedes du kontakte: Energinet.dk - Front Office Mail: tlf.: eller klik ind på EnerginetDK s hjemmeside: under temaet Nye vindmøller Den videre planlægning Idéer og synspunkter fra debatfasen vil indgå i det videre planarbejde, der består af: En Miljøvurdering og VVM-redegørelse. VVM står for Vurdering af Virkning på Miljøet. Miljøvurderingen og VVM-redegørelsen samles i en Miljørapport, der vil blive offentliggjort i en 8 ugers høringsperiode. Miljørapporten vil blandt andet indeholde: En beskrivelse af de tekniske anlæg En beskrivelse af påvirkninger ved de nærmeste naboer, herunder støj og skyggekast De landskabelige konsekvenser, herunder synlighed af vindmøllerne baseret på visualiseringer Påvirkninger af naturforhold De energimæssige miljøkonsekvenser og -gevinster Et kommuneplantillæg, indeholdende retningslinjer for lokalplanlægning af projektet. En lokalplan, som fastlægger de præcise retningslinier for opstilling af vindmøller i området.

8 Skriv til os inden den 18. juni 2013 Send dine idéer, synspunkter og kommentarer til: Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Lundbakvej Pandrup eller mail på: Husk borgermødet d. 6. juni kl til på Saltum Skole, Nolsvej 1, 9493 Saltum Vil du vide mere? Har du spørgsmål til denne folder, eller vil du vide mere om dine muligheder for at påvirke planlægningen, kan du kontakte: Jammerbugt Kommune, Team Plan - Planlægger Lise Overby Nørgård Tlf. direkte Bagsidefoto: Visualisering af vindmøllerne set fra sydlige del af Saltum

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde 12 mytedræbere Debatten om nye vindmøller bølger i lokalaviser, på borgermøder, på sidelinjen til fodboldkampen. Her er den saglige, sobre og konkret viden, debatten skriger efter. Danmarks Vindmølleforening

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L Struer Kommune Østergade 11-15 7600 Struer Att.: Plan & Miljø Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf. +45 97 17 22 44 Fax. +45 97 17 32 96 E-mail: paulex@paulex.dk Hjemmeside: www.paulex.dk

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere