Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse"

Transkript

1 1

2 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2

3 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3

4 1. Indledning % ( ( ( % 33 ( ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

5 2. Rammebetingelser./ 0010%.20345%% * * 8 Peder Syv Skolens princip for vikardækning: Skolebestyrelsen finder det vigtigt, at der foregår meningsfuld undervisning i klasser, der har vikar, og at alle klasser tildeles en kvalificeret vikar ved lærerfravær. Såfremt det ikke er muligt at skaffe vikar til alle timer, prioriteres således, at der undlades at sætte vikar på: årgang 2. en normalklasse med støttelærer (dog ikke støttelærer for en elev eller specialundervisningslærer tilknyttet normalklasse 3. hvis der er tale om et delehold, hvor den anden lærer kan tage hele klassen 4. i en specialklasse med støttelærer. 5

6 2. Rammebetingelser klassetrin prioriteres højest ved vikardækningen. 6. årgang kan dog undtagelsesvis sendes hjem, og så altid med skriftlig besked til forældrene klassetrins undervisning kan aflyses, men eleverne arbejder så vidt muligt altid på skolen uden lærer med det udleverede materiale. Lærerfravær kan deles op i to kategorier: 1. Planlagt fravær (kurser o.lign. 2. Ikke planlagt fravær (f.eks. sygdom Ad. 1: Ad. 2: Ved planlagt fravær benyttes evt. vikarmateriale fra klassens normale lærer. Materialet til de store elever kan have en form, så det kan benyttes uden tilsyn. Ved langtidsfravær forsøger skolen at skaffe kvalificeret vikardækning til klassen. $ % & & ( ( * 6

7 2. Rammebetingelser %: %% / 00 * 9, -.- / 0(. - $ 1,, - $ %0:% % & &

8 2. Rammebetingelser :, -,,,,; ( -&, ( & & ( ( - 8

9 3. Pædagogiske processer mv. % %03827; 0.0:.420 ( $ % ( - < $ $ & = 16 2( ( / * 2 944,(,( >

10 3. Pædagogiske processer mv. ( * 2( 2? / , ( %02.602%00: :020%< %0:22502 Skolebestyrelsens princip: I folkeskoleloven står der, at skolen løbende skal evaluere elevernes udbytte af undervisningen og vejlede den enkelte elev i, hvordan denne kommer videre. 10

11 3. Pædagogiske processer mv. Samtidig lægges der vægt på, at lærer og elev skal samarbejde om at fastlægge de mål, der søges opfyldt. Arbejdet skal tilrettelægges, så der tages hensyn til de aftalte mål. På Peder Syv Skolen har vi drøftet, hvordan vi kunne leve op til disse krav i folkeskoleloven ud fra flg. værdier: - undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev - undervisningen planlægges, så den giver relevante udfordringer til den enkelte elev - undervisningen bygger på og udvikler såvel elevernes stærke som svage sider - undervisningen differentieres, og den enkelte elev får løbende revideret mål og evalueret resultaterne af sin skolegang - den enkelte elev kender til enhver tid formålet med det, der skal læres. Det vil vi på Peder Syv Skolen gøre på flg. måde: Et struktureret arbejde med målfastsættelse og evaluering. Det foregår dels i den daglige undervisning og dels ved individuelle samtaler. Samtaleark kan inddrages i processen. Der bliver løbende fulgt op på indgåede aftaler. Desuden arbejdes med logbøger med det formål at bevidstgøre eleverne om deres egen læring. Logbøger benyttes periodevis. Der gennemføres endvidere individuelle samtaler med eleverne i forbindelse med Uddannelsesbogen. Fra 8. klasse får eleverne karakterblad tre gange årligt. I hele skoleforløbet tages der løbende faglige prøver. Lærerteamet evaluerer kontinuerligt den enkelte elev og klassen. På forældremøder drøftes de faglige og sociale mål for klassen. De individuelle mål og evalueringer tages op ved skole-hjemsamtaler. Dette princip skal revideres i det kommende skoleår. = - /,

12 3. Pædagogiske processer mv. - 16( - 0 2%% :0202%0: / $0: =% >=01 * 3 ; & / ( ( & 3,; % % % %. ( 12

13 3. Pædagogiske processer mv. ; : % % % % * ; % ;< 7 ; 2 ( 6 ( =9 - $ A 13

14 3. Pædagogiske processer mv. / BB.59 = 116 & %0:%02543%0 / % , - 7 9,

15 3. Pædagogiske processer mv., ( & 7, ; ( / > 1 : 15

16 3. Pædagogiske processer mv. 9, - = 16

17 4. Den specialpædagogiske bistand %02094./ % % Elev har faglige eller sociale problemer Drøftelse i lærerteam Der laves beskrivelse af: o Sociale funktioner o Faglige funktioner o Kompetencer og potentialer o Hvornår har barnet succes o Problemet o Hvad er forsøgt hidtil o Handleplan hvad skal opnås og hvordan o Forældre og elev inddrages Ved fagligeproblemer: Henvendelse til: RI (koordinator for specialundervisning eller andre specialundervisningslærere Der tages faglige tests og gives råd til undervisningsdifferentiering, materialevalg m.m. Ved generelle problemer: Team præsenterer sagen på Centermøde for psykolog, skoleleder og koordinator for specialundervisningen. Her drøftes forskellige tiltag og løsningsmodeller i forhold til eleven, lærerne og klassen Støttecenterkonference Der kan etableres midlertidige specialundervisnings-foranstaltninger (max 3 mdr. Hvis problemet ikke løses: Indstilling til PPR eller kommunen ( $? //$ 4 7 * = 17

18 4. Den specialpædagogiske bistand / 9 ( (, ;A < (., B 4 C / ; < / 2 B 4 = D@ 9 - = - ; * B E7 E7E 47, ; * ( 18

19 4. Den specialpædagogiske bistand 77 % B B ; * E7 % * 7 % 3, 3 B ; * % 77 B, $. 7 ; < B &./ 0010%.20345%% / %4585 $4C 19

20 4. Den specialpædagogiske bistand, %0:%02543% / % % 2 3 & - -,, - <. - - ( ; ( 3 - ( 0 0 & 20

21 4. Den specialpædagogiske bistand :, A A$ % & ( A ( B ( ( A* ( ( ( A ; ( 3,,,* ; 1 ( ( ( ;, % 8,* ; ( 21

22 4. Den specialpædagogiske bistand 22

23 5. Undervisningen i dansk som andetsprog 2%0:22502%428142%0785 9B0, 7 / D E@= @,./ 0010%.20345%%4220.0% %0785 /. 2 & 744C > 23

24 5. Undervisningen i dansk som andetsprog %0:% %0:22502%428142% ,- 2 > - 24

25 6. Sammenfattende vurdering af det faglige niveau %0:%02543% :04 : 3 F 3 % & % & 2 = ( 25

26 7. Politiske mål 8.701C ( 26