Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse"

Transkript

1 Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse 1

2 Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Grundlag Siden 1996 er en del af provenuet fra afgiften på bekæmpelsesmidler (pesticidafgiften), jf. lovbekendtgørelse nr. 57 af 30. januar 2008 med senere ændringer, tilbageført til erhvervet gennem et tilskud til erhvervets fonde (promilleafgiftsfondene), mens det resterende provenu er anvendt til finansiering af en række pesticidbekæmpende indsatser under Fødevareministeriet og Miljøministeriet. Afgiftsprovenuet oppebæres på Finansloven under Skatteministeriet ( ) og overføres herefter til Fødevareministeriet ( 24) og Miljøministeriet ( 23) til finansiering af de nævnte indsatser. Fra og med 2010 er der som led i aftalen om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem den tidligere VKregering og DF indført en ændret overførsel af afgiftsprovenuet. Den ændrede overførsel fremgår bl.a. af 6, stk. 2, i LB om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv. (landbrugsstøtteloven) og af bemærkningerne til lovforslaget. Med den ændrede overførsel sikres fondene et fast beløb svarende til afgiftsprovenuet ved den tilstræbte behandlingshyppighed på 1,7, jf. bemærkningerne til lovforslaget 1. Således overføres der fra 2010 årligt 250 mio. kr. fra Skatteministeriet til promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug under Fødevare ministeriet. Det resterende afgiftsprovenu overføres til Fødevareministeriet og Miljøministeriet med henblik på finansiering af en række pesticidbekæmpende indsatser mv. som led i aftalen om Grøn Vækst. Som led i aftalen om Grøn Vækst er det forudsat, at der overføres samlet 572,1 mio. kr. i 2010 og 500 mio. kr. årligt fra 2011 til Fødevareministeriet, herunder 250 mio. kr. til erhvervets fonde og midler til Miljøministeriets pesticidindsats. Den faktiske overførelse fra Skatteministeriet sker imidlertid på baggrund af det realiserede pesticidafgiftsprovenu 2 år tidligere, dvs. overførelsesbeløbet på FL2012 er baseret på det realiserede afgiftsprovenuet i Såfremt afgiftsprovenuet viser sig at være laverede end forudsat i Grøn Vækst aftalen er det således nødvendigt at tilvejebringe alternativ finansiering for at kunne gennemføre de forudsatte Grøn Vækst initiativer. Det indgår i Grøn Vækst aftalen, at pesticidafgiften skal omlægges fra en værdiafgift til en afgift på bekæmpelsesmidlets afledte virkninger og med en forøgelse af afgiftsprovenuet. Det er i Grøn Vækstaftalen forudsat, at merprovenuet fra afgiftsomlægningen tilbageføres til erhvervet via nedsættelse 1 Den tidligere bestemmelse om overførsel af pesticidafgiftsprovenu (promillemidlerne) indførtes ved en ændring af bemyndigelsesloven i 2003, jf. lov nr af 19. december 2003, hvor overførslen blev fastsat til 83 pct. af pesticidafgiftsprovenuet. Overførslen var under dette system direkte koblet til forbruget af pesticider, hvilket betød, at det beløb, der overførtes til Fødevareministeriet, varierede i forhold til pesticidforbruget. Midlerne fordeltes efter en nøje fastlagt model mellem Fødevareministeriet, promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug. Modellen indebar, at fondene fik tilført flere midler i perioder, hvor forbruget af pesticider var højt. 13,5 pct. gik til aktiviteter under Miljøministeriet og Fødevareministeriet, heraf anvendtes en del til pesticidforskningsprogrammet, øvrige forskningsprogrammer og diverse udgifter forbundet med godkendelsesordningen for pesticider. 3,5 pct. gik til aktiviteter under Pesticidplan Modellen er nærmere beskrevet i bemærkningerne til lovforslag nr. L 25 om ændring af bemyndigelsesloven og fiskeriloven fremsat den 10. oktober

3 af grundskatter på produktionsjord. Skatteministeriets forslag til ændring af afgiften ændrer således ikke på den forudsatte overførelse af det eksisterende afgiftsprovenu til Fødevareministeriet og Miljøministeriet på 572,1 mio. kr. i 2010 og 500 mio. kr. i 2011 årligt herefter, herunder 250 mio. kr. årligt til erhvervets fonde. Fordeling af midler: Fordelingen af pesticidafgiftsprovenuet i Grøn Vækst aftalen fremgår af nedenstående tabel 1, idet provenuet indgår med 2 års forsinkelser. Således afspejler beløbene i 2012 og 2013 det realiserede afgiftsprovenu i henholdsvis 2010 og I forhold til aftalen om Grøn Vækst er overførelsen således 39 mio. kr. lavere i 2012 end forudsat og 23 mio. kr. lavere i Med henblik på gennemførelse af de forudsatte initiativer i Grøn Vækst aftalen, har det således været nødvendigt at tilvejebringe alternativ finansiering svarende til det lavere afgiftsprovenu. Det ses af tabel 1, at tilbageførsel af pesticidafgiftsprovenuet til anvendelse i 2013 er fordelt med: 250,0 mio. kr. til Fødevareministeriets promillemidler til promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug, 65,4 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet 14,5 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Fødevareministeriet 147,1 mio. kr. til visse øvrige aktiviteter under Fødevareministeriet som led Grøn Vækst aftalen. I anmærkningerne til er angivet de konti, hvortil overførslerne skal finde sted. Tabel 1. Fordeling af pesticidafgiftsprovenuet som led i Grøn Vækst aftalen Mio. kr Fonde 250, ,0 250,0 250,0 250,0 Pesticidindsats FVM 19,4 14,5 15,8 13,8 13,8 Pesticidindsats MIM 63,3 65,4 62,0 61,6 61,6 GV finansiering, LDP (FVM) 128,3 147,1 172,2 174,6 174,6 I alt 461,0 477,0 500,0 500,0 500,0 Anvendelsen af de 14,5 mio. kr. i 2013 til forskellige pesticidaktiviteter i Fødevareministeriet fremgår af nedenstående oversigt: 2 På TB 12, jf. Aktstykke 43 af 19. januar 2012 er 26,4 mio. kr. omdisponeret mod tilsvarende forhøjelse af produktionsafgifterne for visse sektorer som led i bluetonguevaccination mv. 3

4 Mio. kr Indberetningspligt sprøjtejournaler 4,0 0,7 0,0 0,0 0, Kontrol af restkoncentrationer 2,5 2,5 2,5 2,5 2, Bidrag til restriktiv godkendelsesordning 1,1 1,1 1,1 1,1 1, Informationskampagner for forbrugere 2,2 0,2 2,2 0,2 0, Enstrenget pesticidkontrol 1,6 2,0 2,0 2,0 2, m sprøjtefri randzoner 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Fokuseret rådgivning mv. 6,4 6,4 6,4 6,4 6, Opgaver vedr. jordbrugsforhold (Aarhus Universitet, DJF) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 I alt fordelt fra ,4 14,5 15,8 13,8 13,8 Anvendelsen af de 147,1 mio. kr. i 2013 til visse øvrige aktiviteter under Fødevareministeriet som led Grøn Vækst aftalen fremgår af nedenstående oversigt: Mio. kr Tilført FVM fra ,3 147,1 172,2 174,6 174,6 heraf udmøntet til: Etablering af biogasanlæg uk 19 31, Kvalitetsfødevarer uk 17 11,8 22,5 22,5 22,5 22, MVJ uk 30 13,9 66,6 68,7 71,1 71, Randzoner uk 38 11,5 21,7 34,7 34,7 34, Miljøteknologi uk 12 59,4 36,3 36,3 36,3 36, Reserve uk 19 10,0 10,0 10,0 Reserven i er afsat, idet Fødevareministeriets andel af pesticidafgiftsprovenuet i først kendes endeligt, når regnskabstallene for de enkelte år foreligger for pesticidafgiftsprovenuet, jf. 38. I tabellen nedenfor fremgår de enkelte aktiviteter og tilhørende finansieringer i Grøn Vækst perioden i Miljøministeriet. 4

5 Konto Mio. kr / Restriktiv godkendelsesordning 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23, for pesticider 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1, ,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1, / Informationskampagner rettet mod private haver 2 2 Syn af sprøjter 1,8 Varslingssystem for pesticider i grundvand 9,1 8,4 8,4 8,4 8,4 8, Enstrenget pesticidkontrol 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Bekæmpelsesmiddelforskning 21,2 21,2 21,2 21,2 21,3 21,1 Monitorerings og varslingssystemer for skadevoldere 1,2 3,2 3,2 3,2 2,7 2,2 Etablering af pointsystem for belastning af pesticider 1, / Øget indsats for godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler Krav om udlægning af 25 m 0, sprøjtefrie randzoner 0, Afgrødespecifikke vejledninger om integreret plantebeskyttelse 0,1 0,1 0,1 I alt i Miljøstyrelsen 62,7 66,3 62,4 64,5 62,0 61,4 5

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Miljøindsatsen - før, under og efter Auken

Miljøindsatsen - før, under og efter Auken Miljøindsatsen - før, under og efter Auken Oktober 25 Karl Vogt-Nielsen Det var fra starten regeringens mening, at vi skulle have styr på Aukens overforbrug på miljøområdet. Derfor er det fornuftigt, at

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014 Samtlige kommuner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115083 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for budgetlægningen for 2014 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK.

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 27-06 2012 12/06377 /SHA/SUPO PUNKT #: TEKST HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere