Grane Plantages Fond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grane Plantages Fond"

Transkript

1 MØDEDATO: 12. november 2009 STED: Købmagergade 3 DELTAGERE: AC Anja Cordes Bo Jung CK Caspar K PK Peter K Ref. TK Thomas K TPK Troels K NÆSTE MØDER: Hjemmesidemøde Troels & Peter Husmøde hos Peter kl Bestyrelsesmøde hos Anja Bestyrelsesmøde hos Anja DAGSORDEN: 01 Godkendelse af referat af mødet på Grane Regnskab a) Nøgletal ifh. budget. b) Udlodninger c) Valg af revisor 03 Opdatering på sagen med Vrads Sande Plantage 04 Nedskrivning af tilgodehavende 05 Hjemmesiden skal / skal ikke? 06 Husene status og fremtid a) Søhuset vedligeholdelsesplan b) Ny båd, Søhus c) Bakkehuset d) Skraldeplads 07 Aktivitetskalender 08 Ansvarsområder 09 Skoven, 2010 aktiviteter og budget 10 Nye bestyrelsesmedlemmer 11 Diverse, se diverse møder ovenfor. Side 1/6

2 Aktion 01 GODKENDELSE AF REFERAT AF MØDET PÅ GRANE Referatet godkendt uden kommentarer. PK 02 REGNSKAB Bo orienterede om, at Erhvervs- og selskabsstyrelsen har kontaktet administrationen, da de efterlyser regnskab fra Anja lå inde med en kopi, der straks blev underskrevet og udleveret til Bo, der kontakter E&S. a) Nøgletal ift. budget Oversigt over den aktuelle status blev udleveret på mødet. Resultatopgørelsen frem til 31/10 viste et lille underskud. Dette skyldes primært to forhold. Dels en grøn driftsplan, der har kostet Grane knap kr. (stort tilskud er givet se under ptk. 9) samt renoveringen af taget på Søhuset, som med rådgivning har kostet ca kr. b) Udlodninger Pga. fundats skal der jævnligt udloddes legater. Pga. skovens nuværende økonomi besvares alle eksterne henvendelser pt. med et venligt afslag. Fremtidig økonomi vil afgøre hvornår, der igen kan udloddes. c) Valg af revisor Bo har bygget et godt samarbejde op med Deloitte ved Mogens Holm Christensen. Bo bruger også Mogens i forbindelse med regnskab på Bonderup og Mølleskoven. Bo opfordrede bestyrelsen til genvalg af revisor, hvilket fik fuld opbakning. Det blev dog ønsket at honoraret på kr. årligt bekræftes. Bo indhenter bekræftelse og orienterer bestyrelsen. 03 OPDATERING PÅ SAGEN MED VRADS SANDE PLAN- TAGE. Grane har i slutningen af september modtaget skrivelse benævnt: "Stævning" fra skoven nye nabo, Vrads Sande Plantage v/ Jørgen Hauschildt og Mogens Birkebæk. Kort fortalt handler henvendelsen om, at vores nabo mener at Side 2/6

3 have en hævdvunden færdselsret til grusvejen i Tingdalen, der er beliggende på Granes jord. Her er for nyligt blevet opsat en bom, som naboen kræver fjernet. Efter skrivelsen har både Anja og Bo været i kontakt med naboen, der udover fjernelse af bommen ønsket færdselsretten tinglyst eller som minimum en skriftlig aftale. Alle tre ting er blevet afvist, men med den kommentar, at vi ikke er afvisende overfor, at tømmer kan afhentes ved forud indgået aftale. Lidt historik: Bo har efter skrivelsen været på Grane og kigget på forholdene omkring vejen, Vrads Sande Plantage mm. Flere nye veje anlagt på nabogrund, heriblandt en ny ledende op til diget ved skellet til Grane. Her er det fredede dige gennembrudt. Tilbage i 1980'erne i forbindelse med store stormfald har tidligere skovfoged A.P. Jørgensen (der på det pågældende tidspunkt var skovfoged for både St. Hjøllund, Grane og Vrads Sande Plantage) gennembrudt det fredede dige for bortkørsel af tømmer fra Vrads Sande Plantage. Dette mod en efterfølgende genopretning, som ikke er blevet foretaget. Indenfor de seneste år og efter den nye ejer har overtaget Vrads Sande Plantage, har vores jægere mødt jægere fra naboskoven på Granes jord, hvilket er uhørt i jægerkredse. Derefter er bommen blevet opsat og det har så resulteret i skrivelsen. Da Vrads Sande Plantage er relativt kuperet, foreslår Bo at lastbiler skal kunne have adgang via kodelås på bommen. Men kun efter forud indgået aftale og kun til afhentning af tømmer. Bestyrelsen tilsluttede sig denne opfattelse og det blev aftalt, at Anja tager kontakt til naboen med henblik på at videregive bestyrelsens "tilbud". Bestyrelsen orienteres løbende ved nye henvendelser el.lign. AC & Side 3/6

4 04 NEDSKRIVNING AF TILGODEHAVENDE På mødet blev det vendt, hvordan at vi skal komme videre med afklaringen omkring brødrenes tilgodehavende. Forskellige muligheder blev vendt. Det blev besluttet, at Bo kontakter revisor med henblik på udarbejdelsen af notat, der belyser skattetekniske forhold omkring nedskrivningen af gælden. Notatet rundsendes til bestyrelsen, således at evt. afklarende spørgsmål kan stilles inden næste bestyrelsesmøde, hvor der gerne skulle træffes en beslutning. I tilfælde af, at det skatteteknisk skal afvikles i regnskabet for 2009, rundsender Bo informationen til bestyrelsen, således at der kan træffes en beslutning inden regnskabet laves. 05 HJEMMESIDEN SKAL / SKAL IKKE? Pt. er der kun 3 registrerede brugere af hjemmesiden. Det betyder at henvendelser ang. brug af husene primært sendes til Troels. Det blev besluttet at fortsætte med den nuværende hjemmeside indtil mere brugervenlig løsning findes. Troels og Peter holder møde herom. PK / TPK 06 HUSENE STATUS OG FREMTID Caspar startede med at foreslå at bestyrelsens familiemedlemmer (og andre, der kunne have interesse) fremover mødes til nogle mere uformelle husmøder. Her kan alt fra skraldeordning, gardiner og indkøb diskuteres uden at tage tid fra bestyrelsesmøderne. a) Søhuset/Bakkehuset vedligeholdelsesplan Caspar fremsatte ønske om udarbejdelsen af en slags vedligeholdelsesplan for både Søhuset og Bakkehuset. Der var tilslutning hertil. Caspar og Peter planlægger at mødes i forbindelse med ophold omkring jul/nytår. b) Ny båd, Søhus Den gamle båd har det ikke godt. Al indmad er under kraftig nedbrydning. Caspar tjekker hvor vi har købt båden og Peter følger op på hhv. udskiftning af al indmad eller en helt ny båd. Peter orienterer resten af bestyrelsen når økonomien foreligger. CK & PK CK & PK Side 4/6

5 c) Bakkehuset Caspar har i september meddelt Silkeborg Turist (der står for udlejningen af Bakkehuset), at familien ikke påtænker at benytte Bakkehuset i højsæsonen. De sidste to år har de reserverede uger ikke været benyttet af familien. Udlejningsperioden er 1. maj - 1. september. ALLE d) Skraldeplads Efter sommeren skralderod er der nu kommet styr på sagerne. Der er anlagt et lille flisebelagt stykke ved stakladen (ved jægerhytten) samt en ny og større container. Denne bliver tømt hver 14. dag året rundt. I tilfælde af, at containeren bliver fyldt inden tømning kan skrald efterlades i sække ved containeren. Dog skal det være specielle sække, der kan købes hos Nord-Ren (renovation) Tietgensvej 14, 8600 Silkeborg, for 25 kr. stykket. Ekstra sække ligger i Søhuset. Affald i andre sække vil ikke blive afhentet og fungerer dermed som festmåltid for skovens dyr. 07 AKTIVITETSKALENDER Peter havde lavet udkast til aktivitetskalender, som er tænkt som et dokument, der indeholder tilbagevendende arbejdsopgaver. Input sendes til Peter, der opdaterer planen løbende. Vedhæftet referatet. ALLE 08 ANSVARSOMRÅDER Udkast til forskellige ansvarsområder blev forelagt. Pga. bestyrelsens nuværende sammensatning er listen langt mindre relevant end tidligere, ligesom der også vil være en del kontakt på kryds og tværs, - især mellem Bo og andre parter. 09 SKOVEN, 2010 AKTIVITETER OG BUDGET Den grønne driftsplan er færdig. Grøn driftsplan er kort fortalt en gennemregistrering af skoven med tilhørende kort. Bl.a. registreres hvilke bevoksninger, sorter, årgange, tætheder, vedmasser mm., der er de forskellige steder. Dette giver mulighed for bedre planlægning af driften. Derudover registreres fredninger, fredede diger, søer, hegn, moser, hede og vådområder. Det nye skovkort er udarbejdet og rundsendes til bestyrelsen af Bo. Side 5/6

6 10 NYE BESTYRELSESMEDLEMMER Nye emner blev foreslået. Efterfølgende har både Anders og Julie heldigvis valgt at sige ja tak. Super! 11 DIVERSE Som nævnt under pkt. 6 bliver der oprettet et husmøde, som har deltagelse af familiemedlemmer og andre, der kunne være interesseret. Således er det tanken at der afholdes 2 årlige bestyrelsesmøder (april og november). I ulige år afholdes forårsmødet på Grane. Derudover afholdes er som en start 1 årligt husmøde. Til at starte med bliver det i København, men muligheden for et fællesmøde/arbejdsweekend på Grane, er også en fremtidig mulighed. Ref. Peter Koch, Brønshøj, 6. december 2009 Side 6/6

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus 1. Valg af ordstyrer. Bent Christensen blev valgt 2. Valg af referent og stemmetællere Søren K. Madsen blev valgt som referent. Kurt Nielsen som stemmetæller 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden Årsberetning

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 1. Indledning (ved Dorte) Velkomst og tak for deltagelse og velkommen til nye medlemmer: Det drejer sig om: Christina og Tom i nr. 137, Bolette

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere