Årsberetning 2007 for fonden DE STILLE STUER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2007 for fonden DE STILLE STUER"

Transkript

1 Årsberetning 2007 for fonden DE STILLE STUER Udgivet juli 2008

2 Beretning for 2007 Juni 2008 De Stille Stuers tilblivelse I begyndelsen af 1900-tallet indførtes i København kransekort på foranledning af grosserer August Busck, der var medstifter af Kjøbenhavns Understøttelsesforening. Hans tanke med kransekortene var, at man, samtidig med at man sendte en krans til en afdøds båre, købte et kransekort for at mindes de trængende i samfundet. De penge, der kom ind ved salget, skulle anvendes i velgørende øjemed. Gennem en årrække skænkede han en del af kransekortindtægten til Kjøbenhavns Understøttelsesforening, og i 1914, et par år før sin død i 1916, overdrog han sin kransekort-idé til foreningen. I nogle år videreførtes kransekortsystemet, men man erfarede, at der var en del mangler ved det, og i 1924 overvejede man at ændre det hidtidige system for at forøge udbyttet af kransekort-idéen. I maj 1925 henvendte cand. polit. E. Dehn sig til sekretæren i Samvirkende Menighedsplejer med et forslag om dannelsen af en Kransefond, hvortil man, i stedet for at købe en krans, kunne sende et beløb til anvendelse i et eller andet socialt eller velgørende formål. Sekretæren, dr. theol. Alfred Th. Jørgensen, viste interesse for tanken. Men da Kjøbenhavns Understøttelsesforening igennem en længere årrække havde haft ordningen med kransekort, henviste han hr. Dehn til denne, og samtidig underrettede han selv kontorchef J. C. Mogensen, der ledede foreningens hovedkontor, om henvisningen. Hr. Dehns følgende henvendelse til foreningen førte til orienterende drøftelser mellem kontorchef Mogensen og Alfred Th. Jørgensen om muligheden for et samarbejde mellem Understøttelsesforeningen og Samvirkende Menighedsplejer med det formål at give kransekort-idéen en mere hensigtsmæssig udformning på et bredere grundlag. Den 22. februar 1926 modtog Samvir-

3 kende Menighedsplejer en skrivelse fra Kjøbenhavns Understøttelsesforening, hvori foreningen meddelte, at den var villig til at indtræde i et samarbejde og fællesskab med Samvirkende Menighedsplejer om en bedre udførelse og udnyttelse af kransekortene og den idé, der lå til grund for deres oprindelse. Grundlaget herfor skulle være, at samtlige indtægter og udgifter ved den fremtidige ordning fordeltes med halvdelen på hver af de to institutioner. Samvirkende Menighedsplejer modtog med tak foreningens tilbud, og J.C. Mogensen og Alfred Th. Jørgensen fik til opgave at undersøge sagen nærmere og komme med et forslag til dens ordning. I de følgende to år arbejdede man i udvalget og i institutionernes bestyrelser på sagens ordning, og i 1928 vedtog begge bestyrelser at oprette en fællesfond under de to institutioner med navnet De Stille Stuer. Den skulle ledes af en fælleskomité bestående af to repræsentanter fra hver institution og med hver sit selvstændige regnskab. Det var ikke nogen ny forening, der blev stiftet, men Kjøbenhavns Understøttelsesforening og Samvirkende Menighedsplejer indgik samarbejde ved oprettelsen af De Stille Stuer i erkendelse af, at der måtte fremskaffes særlige midler til lindring af nøden i de stille stuer. På grund af vanskeligheder med et påtænkt radioforedrag i forbindelse med sagens offentlige fremlæggelse, fandt stiftelsen først sted under et møde mellem fælleskomitéen og repræsentanter for pressen den 15. februar Forklaringen bag navnet De Stille Stuer : Der er tavse Stuer, hvor Julens glade Stemmer kun er et Minde, tavse Stuer, hvor der ligger en stille Syg i Sengen, eller hvor der sidder en krumbøjet Gammel i Stuen, tavse Stuer, hvor der maaske end ikke er Raad til at høre Ildens Knitren, tavse Stuer, hvor den eneste Lyd er den Syges Hosten eller den Gamles suk (fra indsamlingsappel fra julen 1926). Fondens formål - at skaffe midler til hjælp for mennesker i skjult nød - er den dag i dag aktuel. Der er stadig mennesker, der lever uden midler til de daglige fornødenheder, og det er

4 her, at fonden De Stille Stuer søger at hjælpe. Man foretager altid en konkret og/eller personlig vurdering af ansøgeren, således at hjælpen kommer i de rette hænder. hvem der har givet et bidrag. Hvis man ønsker, at gaven kun skal fremgå af den årlige beretning, kan man blot undlade at påføre oplysningerne i punkt 2. Hvordan giver man et bidrag til Fonden De Stille Stuer? Man indbetaler et beløb pr. giro (reg. nr. 9541) ved benyttelse af særligt girokort eller check og oplyser i den forbindelse: I hvilken anledning, i mindet om, fødselsdag eller jubilæum mv., man ønsker at give en gave Navn og adresse på dem, man ønsker at få sendt en tilkendegivelse til Afsenderens navn og adresse (flere navne kan evt. anføres). Da Fonden har udgifter til udsendelse af hilsen og årsberetning, beder vi venligst om, at der ikke indbetales for små beløb. Indbetales via homebanking ændres kort art til <01>, og oplysningerne indtastes. Herefter modtages oplysningerne elektronisk via BG Bank. Ud fra de ovennævnte oplysninger vil der blive sendt en hilsen til den anførte modtager med oplysning om, Hvordan gør man opmærksom på ønsket ved begravelser og bisættelser. Vi anbefaler, at ønsket kommer til udtryk i dødsannoncen f.eks. med ordene: I stedet for blomster bedes man betænke Fonden De Stille Stuer giro (reg. nr. 9541) Hvordan foregår uddelingen? Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond og Samvirkende Menighedsplejer har hver indvalgt to repræsentanter i fondens bestyrelse. Bestyrelsen består af skoleinspektør Bent Rønnenfelt (sekretær), fuldmægtig Arne Pilehave, sognepræst Gunnar Bach Pedersen og generalsekretær Kirsten R. Laursen (formand). De Stille Stuers kontor er beliggende Valby Tingsted 7, 2500 Valby - åbent man. til tors. 9-16, samt fredag Telefon De indsamlede midler fordeles ligeligt mellem de to organisationer, der

5 hver for sig har en række (frivillige) medarbejdere, der har kontakt med de nødlidende og kender deres forhold. Gennem disse medarbejdere kommer fondens midler skjult nød til gode. Skattefradragsretten Vi gør opmærksom på, at fonden De Stille Stuer har godkendelse i henhold til ligningslovens 8A til at modtage gaver med den virkning, at giverne kan fratrække disse ved opgivelse af deres skattepligtige indkomst inden for de fastsatte grænser. Ønsker De at fradrage beløbet på Deres selvangivelse, skal kvitteringer for foretagne indbetalinger gemmes. For nærmere oplysning omkring fradragsreglerne, er De velkommen til at kontakte kontoret. Midlernes indsamling Det gamle navn på den fællesfond, Kjøbenhavns Understøttelsesforening og Samvirkende Menighedsplejer har oprettet og arbejder gennem er De Stille Stuer. Af medfølgende gaveliste fremgår det, at De Stille Stuer har modtaget en række gaver givet i livets forskellige situationer: ved fødselsdage, jubilæer, bryllupper og sølv- eller guldbryllupper. Ved dødsfald foretrækker mange at hædre afdødes minde eller udtrykke deres deltagelse med en gave til fonden i stedet for at sende blomster. Ofte har de pårørende eller afdøde selv udtrykt ønsket om dette. Når en giver f.eks. sender en gave i anledning af en begravelse, sender Samvirkende Menighedsplejers kontor følgende meddelelse til den afdødes efterladte: Fonden De Stille Stuer har i mindet om N.N. modtaget en gave fra P.P, hvilket vi herved med hjertelig tak meddeler for Fonden De Stille Stuer. underskrift Valby Tingsted 7, 2500 Valby, den... De efterladte har ofte givet udtryk for deres glæde over den smukke måde at mindes den afdøde på og udtalt, at det netop var i den afdødes ånd.

6 Gaveliste I mindet om afdøde Januar 2007 Lise Brinks minde: Kristian Terp-Hansen og Anne-Mette Rasmussen Henning Fonsmarks minde: C. K. Nielsen Else Fosdals minde: Frode Gam Anettes minde: Christian Mogensen Mogens Søndergaards minde: Lilian Hermansen Waldemar Møller Sørensens minde: Jytte Terp-Hansen Anne Marie Jessens minde: Lise Bjerglund og Jens Chr. Nielsen Mine søstre Thora og Bertas minde: Dina Direktør Helmuth Nielsen minde: Pia Nellemose Knud Jacobsens minde: V.S. Anne-Marie Skot-Hansens minde: H. Henriques Hans Hansens minde: Muddi og Flemming Saunte Gerda Andersens minde: Jill og Niels Jørgen Andersen Februar 2007 Børge Jørgensens minde: Kari og Jørgen Andersen Helge Bendix, Fiji Islands minde: Henrik Henriques Jette Ahnfeldt-Mollerups minde: Mette Lange og Peter Mogensen Aage Nørfelts minde: Torben Rechendorff Thøger Malmkjær Thomsen Birgit Rühl Povl Eiler Hansen Arne Kirkeby Knud Wilken-Jensen, Charlotte Wilken-Jensen, Margrethe og Claus Nørfelt, Vibeke og Martin Vala, Birgitte og Denis Holmark Peter Gøtzsche Ellen Bjern Kristelig Forening til bistand for Børn og Unge - Bente Veileborg Aage Kristensen Ruth og Stig Bassing Ole Kinch Carl Erik, Lisbeth og Lars Bundesen Mette, Else og Esbern Warncke David Bøggild Frederiksberg Kommunelærerforening Erna og Robert Jensen E. Mårup Trygve la Cour Degnbol Aage Nørfelts minde: Aase Skotting Birgit og Peter Guldbrandsen, Hanne Brandt E. Printz Frederiksberg Skolevæsen Karen Marie Laybourn Elisabeth

7 og Søren Gross Niels, Ebbe, Malene og Mads, Karen Rahbek, Annette Grøn Johnsen Jette Ahnfelt-Mollerups minde: Agnete Maaløe, Ellen og Ole Varming Ejnar Dalgaard Henriksens minde: Bent Skov & Partnere Vagn Schrøders minde: Dorrit Riber Nielsen Marts 2007 Aage Nørfelts minde: Liss og Tage Kampmann Mie Christophersen Erik Pedersen Henning Winther Nielsen Anders Ebro Christensen Peter C. A. Grøn Johnsens minde: Birgitte Grøn og Annette Grøn Johnsen Ludvigs minde: Knud Hellborn Restauratør Frantz Stockhammers minde: Kay og Niels Risom, Garros, Frankrig Peter Ilsøes minde: Barbara og Henrik Henriques Hans Steffensens minde: Jørgen Andersen Anne Lise Brandts minde: Jytte Terp-Hansen Fætter Jens s minde: Ivar Berg-Sørensen Herr Kurt Jacobsens minde: Lis og Gunnar Kjær Ingers minde: Karen og Hans Rahbek April 2007 Ole Haugaard Madsens minde: Francesco Paolo Procida Tove Jonna Karlsen Conny & Ib Rossel Lone & Preben Pedersen Lise Holleufer Carsten Georg Vest Jytte Holm Mehr Ulla Holm Juul Lis-Hanne Jungemann Bodil Ottesen Kurt Poulsen Ulla Rasmussen og Kim Christiansen Eric Ebbeson B. Schødt og S. Frydelund Gerda Windelin Lis Høldrup Eva Jensen, Karin K., og Jenny Friis Kirsten Ipsen Aase Ipsen Connie Kiwa Rasmussen Kitte Thornberg W. H. Jensen Lone Bro Petesen Grethe Søbirk, Inger Dejgaard, Åse Koefoed, Kirsten Eriksen, Birthe Nielsen, Jette Lykke, Tove Bernt, Bertte Nielsen, Margit Valgreen John Flint Alette og Birthe Enwers Britta Harming Betty Møller Hansen Inger Pedersen John Flint Kirsten Madsen Alice Skovdal Lonnie og Vivi Claes Forell Henrik Henriques Elin Skot-Hansens minde: Pia Nellemose Barbara og Henrik Henriques Henny og Jens Risom med familie Kate Henriques Peter, Tina, Madeleine og Jens

8 Marianne Pasqyalino, Paler-mo Italien Margit og Henrik Ørsted Niels Risoms minde: Henrik Henriques Grethe Holm Hansens minde: P. Fønss-Jørgensen Johan Bentzons minde: Birgitte Hegtmann Esther Dinesens minde: Jill & N. J. Andersen Henning Rudfelds minde: Kirsten Rudfeld Kisser Westergaards minde: Anne-Marie og Peter Ward Maj 2007 Agnete Jönssons minde: Lis Rosvall Herr Jørgen Ipsens minde: Gunnar Kjær Ellen Johnsens minde: V. S. Finn Arved Olsens minde: Ebba og Ivar Berg Sørensen Juni 2007 Ole Haugaard Madsens minde: A/B SIF Jørgen Wichmann Ryefelts minde: Kirsten og Chr. Korsled Nielsen Minna Hansens minde: V.S Gjertrud Rosenkilde Larsens minde: Karen Marie Laybourn og Henrik Fibiger Nørfelt Sven Jessens minde: Barbara og Henrik Henriques Annis minde: Knud Hellborn Juli 2007 Odd Kristiansens minde: Agnete Levinsen Torben Kroghs minde: Barbara og Henrik Henriques Kirsten Bysøes minde: Kirsten Thomassen og Dorte Tandlæge Vibeke Dehlholms minde: Kåre og Gunvor, Lise Bjerglund og Jens Chr. Nielsen, Grafiker, Kunsthistoriker Jørgen K. Rømer: Pia Nellemose og sønner Fru Gerda Lindhardt og P.G.s minde: Kara Münster Aage Nørfelts minde: I. M. Kristensen Mine søstre Thora og Bertas minde: Ellen Lundin

9 Marie og Johannes Moustgaards minde: Ulla og A. F. Wehner Hans Jensens minde: V. S. August 2007 Inga Kreisers minde: L. Kosloff Ilse Rosengreen Sven Jarbys minde: Birgit Solberg Odd Kristiansens minde: Birgit Solberg Iris Lundgaards minde: Niels Ausum Gyda Andersens minde: Kristian og Frode Gam September 2007 Elisabeth Aurings minde: Jytte Terp-Hansen Lars E. Foss minde: Henrik Henriques Inger Iversens minde: Lise s søskende Speciallæge Karen Graffs minde: Lise Bjerglund og Jens Chr. Nielsen samt børn Poul Erik Millings minde: Ivar Berg-Sørensen Isi Foighels minde: Mette Lange og Peter Mogensen Biskob Vincent Linds minde: Lise Bjerglund og Jens Chr. Nielsen Orla Ilsøs minde: Jytte Terp-Hansen Ole Haugaard Madsens minde: Finn M. Jørgensen Oktober 2007 Fru Inger Andersens minde: Jill og Niels Jørgen Andersen Inger Røjgaards minde: Jytte og Arne Raahauge, Birthe og Bent Sonne Lisbeth Calusens minde: Ebba og Ivar Berg-Sørensen Tage Jespersens minde: Jill og Niels Jørgen Andersen Ole Jordans minde: Frode Gam Oles minde: Karen og Hans Rahbek November 2007 Ib Nitschkes minde: Aase, Kay, Kirsten, Christian, Merete, Peder, Steen og Charlotte Ole Just Schjødts minde: Agnete Levinsen

10 Hanne Ruth Steffens minde: Kirsten, Aase, Kai og Christian Svend Ingo Nielsens minde: Anne og Peer Mogensen Tove Zeltners minde: Barbara og Henrik Henriques December 2007 Håkon Filipsens minde: Grode Gam Hedvig (Bitten) Jacobys minde: Pia Nellemose Thomas Lindhardts minde: Barbara og Henrik Henriques Overlæge Otto Lunds minde: Henrik Henriques Holger Sørnsens minde: Lis og Poul Rosvall Faster Lydia Rasmussens minde: Lis og Gunnar, Lars og Barbara Carl Christian Sand Jespersens minde: Niels Ausum Lis Bjærres minde: V.S. Fødselsdage Marts 2007 Børge Harmings 90 års fødselsdag den 7. april 2007: Mads, Ole og Søren Maj 2007 Dame Anne Warburtons 80 års fødselsdag: Barbara og Henrik Henriques Oktober 2007 Guri Mazanti-Andersens fødselsdag: Birgit Solberg Anne Lise Levinsens fødselsdag: Birgit Solberg Almindelige gaver og i anledning af: Februar 2007: Bente, Niels og Vagn

11 Maj 2007: Prokurist Johs. Herfurth og Hustrus Fond Juli 2007: Tove Larsen, Anne og Carsten Heldam, Merete Arnstrøm, K. Haubroe August 2007: I anledning af Jexlev og Fomsgaards Sølvbryllup: V. S. I anledning af Gyda og Per Strøyers Guldbryllup d. 03 august 2007: V. S. September 2007: Ebba Berg Sørensen Departementschef Hugo Engmann og hustru Carla Engmanns Fond Oktober 2007: Minister Erna Hamiltons Legat for Videnskab og Kunst Landsdommer P. Høy-Hansen November 2007: Ors. Ludvig Schwensen og hustru Henriette f. Binzers mindelegat Fondation Juchum, Schweiz Poul og Edel Palmdorf December 2007: Legat fra Krog-Meyer Fonden Anna Gyrithe Ravn Strobel

12 Hvordan anvendes midlerne? - en beretning fra Samvirkende Menighedsplejer...skrevet på baggrund af et nterview af Britta Westh med Ulrich Vogel Jul i øjenhøjde Kirkerummet i Tingbjerg Kirke er ikke som i den traditionelle danske kirke. Ganske vist er der højt til loftet, men på gulvet er alle lige. Menighed, sognepræst, organist og sangere befinder sig tæt sammen under de kirkelige handlinger, og helt i øjenhøjde. Ind under jul kommer den travleste tid i året for menighedsplejen: Jule-hjælpen skal bevilges, indkøbes, pakkes og deles ud. Fra 1. november kan der afhentes ansøgningsskemaer på kirkekontoret, og hvert år uddeles julehjælp til ca. 75 husstande. Den skal afleveres personligt til sognepræsten, og sognepræst Ulrich Vogel lægger vægt på den personlige samtale med alle ansøgerne. Julehjælpen skal gives ansigt til ansigt! siger han. Hjælpen hviler på tillid, vi stoler på, hvad folk oplyser til os om deres personlige og økonomiske forhold. Så før-juletiden er meget livlig i sognepræstens venteværelse. Folk kommer og går, der spises pebernødder og sludres. Her møder man hinanden, og træffetiden slår slet ikke til. For selv om mange samtaler er af kort varighed, så er der jævnligt mennesker, der har behov for en mere dybtgående og langvarig samtale. Mennesker, som har så mange problemer, at julen kun er et af dem. Ansigt til ansigt En ansøgning om julehjælp kan ikke diskret lægges i kirkens postkasse. Tingbjerg Kirke modtager hvert år et beløb fra Samvirkende Menighedsplejer til julehjælp. Pengene kommer fra Fonden De Stille Stuer.

13 Frygter og hader julen Det er ikke for meget sagt, at mange herude frygter og hader julen. Mangel på penge og menneskeligt overskud gør, at almindelig julehygge bliver et problem, og endnu værre er det, hvis der skal inviteres gæster. Børnene glæder sig til at få en gave, og selv den største misbruger ved, at i julen forventes noget særligt! Så selv om de julepakker, vi uddeler, er nok så beskedne, så er de en hel nødvendig del af mange menneskers mulighed for at mærke, at det er jul. Ingen skal takke os på deres knæ for den julehjælp, de modtager. Den skal blot være en hjælp til at skabe et overskud hos mennesker i juledagene! også gerne pengebeløb, ligesom flere private kan afse midler til menighedsplejens arbejde for mindre heldige medborgere. Sammen med et pænt beløb fra Samvirkende Menighedsplejer giver det en sum på kr. til uddeling. Noget til alle Julehjælpen består hovedsagelig af pakker med flæskesteg, rødkål, ris, kirsebærsovs, juleknas og andet, der hører til en dansk juleaften. Menighedsplejens frivillige pakker ind efter et sindrigt system, der omfatter en basispakke til enlige og pakker i forskellig størrelser til børnefamilier. Nogle dage før jul uddeles julehjælpen. Ca. en tredjedel af ansøgerne, mest familier, får også et pengebeløb, som deles ud særskilt. Det Mange hjælpes ad Mange gode kræfter arbejder sammen med menighedsplejen for at samle penge ind til julehjælp i Tingbjerg. Menighedsplejens frivillige arbejder året rundt med at fremstille håndarbejde og juledekorationer, der sælges Sognepræst Ulrich Vogel sker for ikke at skabe misundelse hos andre. Julepakkerne uddeles af præsten og organisten på et forud fastsat tidspunkt. Det sker, at en ansøger har drukket for meget og ikke møder op til uddelingen. Så gives pakken til en anden. Men hvis den sammen med indsamlede ting og sager ved auktioner og på basarer. De lokale pengeinstitutter og virksomheder giver slukørede ansøger så melder sig senere, kan der måske alligevel blive en gave til ham eller hende.

14 Resultatopgørelse for perioden Indtægter Gaver ved dødsfald Gaver ved fødselsdage Øvrige gaver Diverse indtægter Modtaget fra andre fonde og legater Renter af obligationer Udbytte af investeringsforeningsandele Renter af likvider m.v Indtægter i alt Udgifter Administrations- og revisionshonorar Forvaltningsafgift og gebyrer Porto Annoncer og reklame Tryk af årsberetning Diverse (herunder øvrige tryksager) Udgifter i alt Årets resultat før skat Skat 0 Årets nettoresultat Årets nettoresultat fordeles således: Hensat til konsolidering af kapitalen Fundatsmæssig overførsel, Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond Fundatsmæssig overførsel, Samvirkende Menighedsplejer Overført til disponibel kapital

15 Aktiver Bundne aktiver Værdipapirer til markedsværdi Likvider 133 Mellemregning med disponible aktiver Disponible aktiver Værdipapirer til markedsværdi Likvider Øvrige tilgodehavender 0 Mellemregning med bundne aktiver Disponible aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Bunden kapital Saldo pr Overført af årets resultat 0 Hensat til konsolidering af kapitalen Årets urealiserede avancer/tab Avance ved udtræk og salg af værdipapirer Disponibel kapital Saldo pr Årets urealiserede avancer/tab Avance ved udtræk af obligationer Korfristet gæld Samvirkende Menighedsplejer, fordelt resultat Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond, fordelt resultat Skyldige omkostninger Gæld i alt Passiver ialt

16 Fonden De Stille Stuer Fællesfond for Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond og Samvirkende Menighedsplejer Adresse: Valby Tingsted Valby Telefon Telefax Giro (reg.nr. 9541) e-post:

Årsberetning 2015 for Fonden DE STILLE STUER

Årsberetning 2015 for Fonden DE STILLE STUER Årsberetning 2015 for Fonden DE STILLE STUER Udgivet 2016 Modelfotos til folderen: Estrella I. Acosta Beretning for 2015 De Stille Stuers tilblivelse I begyndelsen af 1900-tallet indførtes i København

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 sep-14 aug-14 jul-14 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 Jette Vestergaard 1364 Hanne Doeleman 1244 Hanne Doeleman 1063 Hanne Doeleman

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Dame single A-rækken. Klubmesterskab Pulje 2 Anette Guldbrandsen Lise Lotte skov Ann Hansen Tlf. nr. Anette Guldbrandsen

Dame single A-rækken. Klubmesterskab Pulje 2 Anette Guldbrandsen Lise Lotte skov Ann Hansen Tlf. nr. Anette Guldbrandsen Dame single A-rækken Pulje 2 Anette Guldbrandsen Lise Lotte skov Ann Hansen Anette Guldbrandsen 86212943 Lise Lotte skov 86226664 Ann Hansen 86222021 Semifinaler: Vinder pulje 1 vs. 2 er i pulje 2 og vinder

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

30-apr-13 31-maj-13 30-jun-13 31-jul-13 31-aug-13 Km Navn Km Navn Km Navn Km Navn Km Navn 287 Jan S rensen 733 Jan S rensen 1061 Jan S rensen 1575 Jan S rensen 1992 Jan S rensen 170 Robert "Rob" Doeleman

Læs mere

Program for Ældrestævnet tirsdag d. 10. november 2009 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.:

Program for Ældrestævnet tirsdag d. 10. november 2009 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.: Program for Ældrestævnet tirsdag d. 10. november 2009 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.: 59 27 32 55. HUSK at printe programmet ud og tag det med. Til orientering

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen.

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen. Badminton Klub Program Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Hallen. Vi gør opmærksom på: At spillerne skal melde sig ved dommerbordet umiddelbart efter ankomst til hallen At spillerne

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Tak til alle for en rigtig dejlig dag.

Tak til alle for en rigtig dejlig dag. Kære Kontoret 27. oktober Kære Henning Emil Albeck 27. oktober Kære Pia Susanne Andersen 27. oktober Kære Marianne Maja Arentzen 27. oktober Kære Inge-lise Bagge 27. oktober Kære Lis Frydenlund Batiste

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 20/7 22/7 2015 RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Pens. Damer Individuelt 1 Erna Jensen 0035 Lucky 4 11 20 700 700 2 Vera Blaase 0070 BK Viby

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015

Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015 Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015 med efterfølgende medlemsmøde og fællesspisning. Udlevering af scorekort foregik i forhallen, og de 98 fremmødte medlemmer hyggede sig i ventetiden. De fleste var

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Deltagerliste Hold Nr.

Deltagerliste Hold Nr. Deltagerliste Hold Nr. Navn Klub 1 Jette Møller - Johannes Christensen Høng 2 Finn R. Jensen - Ole Jensen Trolden / Næstelsø-Brandelev 3 Jørgen Bo Wind - Kanren Margrethe Sjølander 4 Nina Larsen - Jørgen

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub 1 1 Lisbeth Christensen Krutuglerne Orange 1-2-3 start 2 2 Tove Christensen Kantrullerne Pink 3 3 Kirsten Nielsen Hjørring Krolfklub Grøn 4 4 Erling Madsen Nørresundby Krolfklub 5 5 Bjarne Heidelbach Krolfvennerne

Læs mere

STARTLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

STARTLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 22/7 28/7 2013 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 22/7-2013 Starttidspunkt : 12:00 1 001 Erna Jensen Lucky Pens. Damer Individuelt 002 Margit Vestergaard

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ

BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ Bowling Turnerings- og spilleregler 1 Der skal skiftes til anerkendt bowlingsko, og i øvrigt skal enhver hal s ordensregler følges. 2 Der

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen Texel Får 16145-00897 12.03.02 85393-00543 125 107 104 112 118 105 110 123 101 30 Dorthe & Ole Selmer 54866001 16145-00521 13.03.99 85393-00543 124 109 104 116 119 106 105 120 101 40 K Dorthe & Ole Selmer

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Brugergruppen Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

Brugergruppen Repræsentant Suppleant Afbud Mødt HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 1 Brugergruppen AB bestyrelsen Per Mogensen AB Blommegården AB Capellavænget Leif Bjørkmann AB Capellavænget Kenn Nielsen AB Eskebuen Dorte Nejrup AB Eskebuen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Carsten Larsen 00:40:31. Diplom Rubjerg Knude Løbet 10 kilometer, den 19. august Startnummer 373

Carsten Larsen 00:40:31. Diplom Rubjerg Knude Løbet 10 kilometer, den 19. august Startnummer 373 Carsten Larsen 00:40:31 373 Thomas Kristensen 00:42:27 358 Albert Bruun 00:42:57 300 Jens Pedersen 00:44:32 322 Kasper Bødker 00:44:45 330 Henrik Skøtt 00:46:53 388 Stefan Berg 00:48:22 380 Mads Andreasen

Læs mere

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen.

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen. Børge Rødkjær Andersen Fjordvej 2 Vedr. ejendommen Fjordvej 2 Svend Ingvard Søndergaard Porsevej 2 Vedr. ejendommen Porsevej 2 Wendy Nørgaard Porsevej 4 Vedr. ejendommen Porsevej 4 Karsten Iversen Rubyvej

Læs mere