Undervisningsbeskrivelse for: 1keb15e 0814 Ke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse for: 1keb15e 0814 Ke"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse for: 1keb15e 0814 Ke Fag: Kemi C->B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi B enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jacob Juhl Gjerluf Knudsen (JJGK) Forløbsoversigt (7): Intro - grundlæggende kemi c Redoxkemi og uorganisk kemi Reaktionshastighed Ligevægte Syre/base Kemi Organisk kemi Repetition og eksamensspørgsmål Samlet materialeliste Litteratur: 1) Helge Mygind: Kemi 2000, P. Haase & Søns Forlag as 1994, 2000: s ) Kim Bruun & Hans B. Jensen: Isis kemi B, Systime, 2005: s10-25, 28-29, 34-45, 50-55, 62-71, 78-79, 86-93, , , , , og ) Kim Bruun mfl.: Isis kemi C, Systime, 2010: s10-21, 24-35, 40-47, 50-51, 62-67, , , og CSC LUDUS Web Side 1 af 25

2 Forløb 1: Intro - grundlæggende kemi c Omfang: 23 lektioner Start: Indhold: Kernestof: - Grundstoffer, atomer, periodesystemet, molekyler og ioner - Reaktionsskemaer - Opløselighed - Mængdeberegning, stofmængdeberegning og idealgasloven Litteratur: IsisC side 10-21, 24-35, og Side 30-35: Molekyleforbindelser, elektronegativitet og molekylers form Side 62-67: Stofmængde, beregningsskemaet, ækvivalente mængder Side 82-97: Ioner, ionforbindelser, navngivning, opløselighed og stofmængdekoncentration Side 98-99: Fældningstitrering Side og 24-29: Grundstoffer, atomer, periodesystemet og reaktionsskemaet Kemi 2000 side Side 56-59: Idealgasloven Eksperimentelt arbejde: - Havvand (Journal) - Lightergas (Rapport) - Krystalvand i krystalsoda (Journal) - Opløselighed (Journal) Arbejdsformer: * lærergennemgang * gruppearbejde * opgaveløsning * eksperimentelt arbejde CSC LUDUS Web Side 2 af 25

3 * skriftligt arbejde Fokuspunkter: * mundtlig fremstilling * anvendelse af fagterminologi * skriftlig fremstilling Faglige mål og progression: - at opfriske basis kemi c og derefter stille øge det faglige niveau. Materialeliste for forløb: Intro - grundlæggende kemi c 1) Helge Mygind: Kemi 2000, P. Haase & Søns Forlag as 1994, 2000: s ) Kim Bruun mfl.: Isis kemi C, Systime, 2010: s10-21, 24-35, og Forløb 2: Redoxkemi og uorganisk kemi Omfang: 20 lektioner Start: Indhold: Kernestof: Redoxkemi og afstemning af disse reaktioner Udvalgte uorganiske forbindelser (metaller og ikke-metaller) Litteratur: IsisB side og Side : Nitrogenkredsløbet og nitrat i miljøet Side : Jern IsisC side og Side : Hypochlorit Side : Korrosion Side : Redoxreaktioner, oxidationstal og spændingsrækken Side : Afstemning af redoxreaktioner Eksperimentelt arbejde: - Ståluld (Rapport) CSC LUDUS Web Side 3 af 25

4 - Spændingsrækken (Journal) - Nogle redoxreaktioner (Journal) Arbejdsformer: * lærergennemgang * gruppearbejde * opgaveløsning * eksperimentelt arbejde * skriftligt arbejde Fokuspunkter: Faglige mål, kompetencer og progression: - redoxreaktioner, herunder afstemning af disse - uorganisk kemi: stofkendskab til udvalgte forbindelser af metaller (jern) og ikkemetaller(chlor og nitrogen) samt generelt om det periodiske system. - redegøre for stoffers anvendelse i hverdagen og i teknologisk sammenhæng - registrere og efterbehandle data og iagttagelser - formidle kemisk viden såvel skriftligt som mundtligt i både fagsprog og dagligsprog Afstemning af reaktionsskemaer udvides til at omfatte oxtidationstal i komplekse reaktionsskemaer. Materialeliste for forløb: Redoxkemi og uorganisk kemi 2) Kim Bruun & Hans B. Jensen: Isis kemi B, Systime, 2005: s og ) Kim Bruun mfl.: Isis kemi C, Systime, 2010: s og Forløb 3: Reaktionshastighed Omfang: 15 lektioner Start: Indhold: Kernestof: Reaktionshastighed Koncentrationsberegning/mængdeberegning Katalyse CSC LUDUS Web Side 4 af 25

5 Litteratur: IsisB side Side : Katalyse Side : Enzymer Side : Ammoniaksyntesen Side : Gødningsfabrikken Side : Reaktionshastighed Side : Temperaturens betydning IsisC side Side : Endoterme og exoterme reaktioner Eksperimentelt arbejde: - Reaktionshastighed - thiosulfat (R) - Landolts forsøg (J) - Katalyseforsøg (J) - Magnesium og HCl (J) Arbejdsformer: * lærergennemgang * gruppearbejde * opgaveløsning * eksperimentelt arbejde * skriftligt arbejde Fokuspunkter: Faglige mål, kompetencer og progression: - reaktionshastighed på kvalitativt grundlag, herunder katalyse. - udføre beregninger på simple kemiske problemstillinger - udføre kemiske eksperimenter CSC LUDUS Web Side 5 af 25

6 - omgås kemikalier og laboratorieudstyr på forsvarlig og reflekteret vis - demonstrere viden om fagets identitet og metoder Materialeliste for forløb: Reaktionshastighed 2) Kim Bruun & Hans B. Jensen: Isis kemi B, Systime, 2005: s ) Kim Bruun mfl.: Isis kemi C, Systime, 2010: s Forløb 4: Ligevægte Omfang: 20 lektioner Start: Indhold: Kernestof: Kemisk ligevægt Ligevægtsloven Forskydning Litteratur: IsisB side og Side 44-45: Saltes opløselighed Side 50-51: Fordelingsligevægte Side 34-35: Reversible reaktioner Side 36-37: Massevirkningsloven Side 38-39: Ligevægtskonstanten Side 40-41: Partialtryk og ligevægt Side 50-51: Fordelingsligevægte Side 52-53: Indgreb i ligevægtssystemer Side 54-55: Temperaturændringer Side 42-43: Heterogene ligevægte Eksperimentelt arbejde -Indgreb i et ligevægtssystem (J) - Calciumhydroxidsopløselighed (R) Arbejdsformer: * lærergennemgang CSC LUDUS Web Side 6 af 25

7 * gruppearbejde * opgaveløsning * eksperimentelt arbejde * skriftligt arbejde Fokuspunkter: Faglige mål, kompetencer og progression: kemisk ligevægt, herunder ligevægtsloven og forskydning på kvalitativt og kvantitativt grundlag, herunder Le Chateliers Princip og reaktionsbrøk - udføre kemiske eksperimenter - relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden - registrere og efterbehandle data og iagttagelser Materialeliste for forløb: Ligevægte 2) Kim Bruun & Hans B. Jensen: Isis kemi B, Systime, 2005: s34-45 og Forløb 5: Syre/base Kemi Omfang: 38 lektioner Start: Indhold: Kernestof: Syre-basereaktioner ph-beregninger Syre-base ligevægte Supplerende stof: Puffere Amfolytter Polyhydrone syrer Litteratur: IsisB side og Side 96-97: Puffersystemer Side 86-87: ph Side 88-89: Syrers og basers styrke Side 90-93: ph-beregninger for syre- og baseopløsninger Side : ph som miljøparameter Side : Aminosyrer Side : Proteiner CSC LUDUS Web Side 7 af 25

8 Side : Carbondioxid i vand og blod Side : Polyhydrone syrer Side : Titrerkurver for syrer IsisC side Side : Blanding af syrer og baser Side : Syre-basetitrering Side : Syrer og baser Side : Vand Side : Vigtige syrer og baser Side : ph Side : Måling af ph Eksperimentelt arbejde: - ph i vandige opløsninger af salte (journal) - Syre-basetitrering (journal) - Cola-projekt (rapport) - Pufferopløsninger (Demoforsøg) Arbejdsformer: * projektarbejde * lærergennemgang * gruppearbejde * opgaveløsning * eksperimentelt arbejde * skriftligt arbejde Fokuspunkter: Kompetencer, læreplanens mål og progression Mængdeberegning i relation til reaktionsskemaer og opløsninger Syre/base reaktioner, herunder ph beregning i vandige opløsninger af syrer og baser Mængde- og ph beregningernes kompleksitet øges gennem forløbet. CSC LUDUS Web Side 8 af 25

9 Materialeliste for forløb: Syre/base Kemi 2) Kim Bruun & Hans B. Jensen: Isis kemi B, Systime, 2005: s86-93 og ) Kim Bruun mfl.: Isis kemi C, Systime, 2010: s Forløb 6: Organisk kemi Omfang: 47 lektioner Start: Indhold: Kernestof - organisk kemi: struktur- og isomeriforhold samt fysiske og kemiske egenskaber for stofklasserne carbonhydrider, alkoholer, carboxylsyrer og estere. - kemisk binding i relation til stoffers opbygning, tilstandsform og opløselighedsforhold. - Navngivning - udvalgte biologisk aktive forbindelser. Litteratur: IsisB side 10-25, 28-29, 62-71, 78-79, og Side 78-79: Kemi i medicinens tjeneste Side 22-23: Aldehyder Side 24-25: Ketoner Side : Kompleksdannelse Side 62-63: Methansyre og ethansyre Side 64-65: Andre carboxylsyrer Side 10-11: Mangfoldighed Side 66-67: Carboxylsyrernes egenskaber Side 12-13: Ethanol Side 68-69: Estere Side 14-15: Andre alkoholer Side 28-29: Ethere Side 16-17: Fysiske egenskaber Side 18-19: Fremstilling af alkoholer Side : Isomeri Side 20-21: Alkoholers kemi Side 22-23: Aldehyder Side 70-71: Smertestillende medicin CSC LUDUS Web Side 9 af 25

10 IsisC side og Side 40-41: Carbonhydrider Side 42-43: Alkaner Side 44-45: Navngivning af alkaner Side 46-47: Alkaners egenskaber Side 50-51: Alkener Eksperimentelt arbejde - Alkaner og alkener (Journal) - Primære, sekundære og tertiære alkoholer (Journal) - Aspirin projekt (Rapport) Syntese, separation, kvalitative analyser og kvantitative metoder, kemikalier og sikkerhed (Kiros.dk). Arbejdsformer: * projektarbejde * lærergennemgang * gruppearbejde * opgaveløsning * eksperimentelt arbejde * skriftligt arbejde Fokuspunkter: Kompetencer, læreplanens mål, progression Organisk kemi, strukturforhold, fysiske og kemiske egenskaber for carbonhydrider og carboxylsyrer Kemisk nomenklatur Kvalitative analyser Kvantiative analyser Eksperimenter, der omfatter flere kernestofområder. CSC LUDUS Web Side 10 af 25

11 Materialeliste for forløb: Organisk kemi 2) Kim Bruun & Hans B. Jensen: Isis kemi B, Systime, 2005: s10-25, 28-29, 62-71, 78-79, og ) Kim Bruun mfl.: Isis kemi C, Systime, 2010: s40-47 og Forløb 7: Repetition og eksamensspørgsmål Omfang: 15 lektioner Start: Indhold: Kort repetition efter kursisternes ønsker. Samt udlevering af eksamensspørgsmål OBS! DER KAN FOREKOMME ÆNDRINGER I NEDENSTÅENDE SPØRGSMÅL (opdateret d. 31. marts) 1. Redoxreaktioner Med udgangspunkt i eksperimentet "Ståluld" ønskes en gennemgang af redoxreaktioner. Du kan f.eks. komme ind på: - Definition af oxidation og reduktion - Oxidationstal - Afstemning af redox-reaktionsskemaer - Spændingsrækken - Metallers reaktion med syrer - Mængdeberegning i forhold til reaktionsskemaer - Organiske redoxreaktioner, f.eks. oxidation af alkoholer Inddrag følgende bilag: CSC LUDUS Web Side 11 af 25

12 2. Redoxreaktioner Med udgangspunkt i eksperimentet "Nogle redoxreaktioner" ønskes en gennemgang af redoxreaktioner. Du kan f.eks. komme ind på: - Definition af oxidation og reduktion - Oxidationstal - Afstemning af redox-reaktionsskemaer - Spændingsrækken - Metallers reaktion med syrer - Organiske redoxreaktioner, f.eks. oxidation af alkoholer Inddrag følgende bilag: CSC LUDUS Web Side 12 af 25

13 3. Carbonhydrider Med udgangspunkt i eksperimentet "Lightergas" ønskes der en gennemgang af carbonhydriders opbygning, navngivning samt reaktioner. Du kan desuden komme ind på fx: - Fysiske og kemiske egenskaber - Isomeri - Forbrændingsreaktioner - Substitutions- og additionsreaktioner - Navngivning - Mængdeberegning - Idealgasloven Inddrag følgende Bilag: CSC LUDUS Web Side 13 af 25

14 4. Organisk kemi og reaktionstyper Med udgangspunkt i eksperimentet "Alkaner og alkener" skal du fortælle om reaktionstyper for forskellige organiske stoffer. Du kan desuden komme ind på fx: - Fysiske og kemiske egenskaber - Isomeri - Substitution, addition og elimination - Kondensation og hydrolyse - Polære og upolære stoffer (opløselighed) - Redoxreaktioner, f.eks. oxidation af alkoholer - Navngivning Inddrag følgende Bilag: CSC LUDUS Web Side 14 af 25

15 5. Syre-basetitrering Med udgangspunkt i eksperimentet "Syre-basetitrering" ønskes en gennemgang af syre-basetitrering. Du kan f.eks. komme inde på følgende: - Definition af syrer og baser - Syrer og basers reaktion med vand - Svage/stærke syrer og baser - Ks/pK S og K B /pk B -værdier - Syre-basetitrering og titrerkurver for stærke og svage syrer der titreres med stærk base. - Polyhydrone syrer - ph og ph-beregning Inddrag følgende Bilag: CSC LUDUS Web Side 15 af 25

16 6. Syrer, baser og ph Med udgangspunkt i eksperimentet "Cola-projekt" ønskes en gennemgang af phbegrebet, titreringskurver og ph-beregninger. Du kan fx komme ind på følgende: - Definition af syrer og baser - Syrers og basers reaktion med vand - Vands autohydronolyse - Definition af ph og poh - Svage/stærke syrer og baser samt amfolytter - K S / K B - pk S / pk B - ph og ph-beregning i forskellige opløsninger af syrer eller baser - Du kan evt. perspektivere ved at omtale eksempler på anvendelse af syrer eller baser fra hverdagen Inddrag følgende bilag: CSC LUDUS Web Side 16 af 25

17 7. Syrer, baser og ph Med udgangspunkt i eksperimentet "ph i vandlige opløsninger af salte" skal du fortælle om ph, beregninger heraf samt brugen af titreringskurver. Du kan fx komme ind på følgende: - Definition af syrer og baser - Definition af ph og poh - Syrers og basers reaktion med vand - Korresponderende syre- og basepar. - Vand autohydronolyse - Svage/stærke syrer og baser samt amfolytter - K s og K b - Syre-basetitrering - ph, ph-måling og ph-beregning Inddrag følgende bilag: CSC LUDUS Web Side 17 af 25

18 8. Kemisk ligevægt Med udgangspunkt i eksperimentet "Calciumhydroxids opløselighedsprodukt" skal du fortælle om kemiske ligevægte. Du kan fx komme ind på: - Reversible reaktioner (dynamisk ligevægt). - Reaktionsbrøk (ligevægtsloven). - K og Y - Opløselighed og opløselighedsprodukt - Mættede, umættede og overmættede opløsninger - Indgreb i ligevægt: ændring af koncentrationer, volumener (tryk) og temperatur - Le Chateliers princip - Beregning på en ligevægt Inddrag følgende bilag CSC LUDUS Web Side 18 af 25

19 9. Kemisk ligevægt Med udgangspunkt i eksperimentet "Indgreb i et ligevægtssystem" skal du fortælle om kemiske ligevægte. Du kan fx komme ind på: - Reversible reaktioner (dynamisk ligevægt). - Reaktionsbrøk (ligevægtsloven). - K og Y - Mættede, umættede og overmættede opløsninger - Indgreb i ligevægt: ændring af koncentrationer, volumener (tryk) og temperatur - Le Chateliers princip - Beregning på en ligevægt Inddrag følgende bilag CSC LUDUS Web Side 19 af 25

20 10. Reaktionshastighed og redoxreaktioner Med udgangspunkt i eksperimentet "Landolts forsøg" skal du fortælle om reaktionshastighed og redoxreaktioner Du kan fx kom ind på følgende: - Definition af begrebet kemisk reaktionshastighed - Hastighedsudtryk - Endoterm og exoterm - Homogene og heterogene reaktioner - Koncentrationen af reaktanterne - Katalyse - Definition af oxidation og reduktion - Oxidationstal og afstemning af redoxreaktioner Inddrag følgende bilag: CSC LUDUS Web Side 20 af 25

21 11. Carboxylsyrer og estere Med udgangspunkt i eksperimentet "Fremstilling af acetylsalicylsyre" skal du fortælle om carboxylsyrer og stoffer, der kan dannes ud fra disse fx estere. Du kan fx komme ind på følgende: - Carboxylsyrers opbygning og egenskaber - Fremstilling af carboxylsyrer ud fra alkoholer - Carboxylsyrers reaktion med alkoholer, esterdannelse - Eksempler på navngivning af carboxylsyrer - ph i opløsninger af carboxylsyrer Inddrag følgende bilag CSC LUDUS Web Side 21 af 25

22 12. Alkoholer Med udgangspunkt i eksperimentet "Primære, sekundære og tertiære alkoholer" skal du fortælle om alkoholer Du kan f.eks. komme ind på følgende: - Forskellige typer af alkoholer - Navngivning af alkoholer - eksempler - Alkoholers fysiske og kemiske egenskaber - Fremstilling og anvendelse af alkoholer - Oxidation af alkoholer - Afstemning redoxreaktioner - Esterdannelse (kondensationsreaktion) Inddrag følgende bilag CSC LUDUS Web Side 22 af 25

23 13. Oxidationsprodukter af alkoholer Med inddragelse af eksperimentet "Primære, sekundære og tertiære alkoholer" skal du fortælle om oxidationsprodukter af alkoholer. Du kan fx komme ind på følgende: - Fysiske og kemiske egenskaber - Oxidation af forskellige typer af alkoholer - Afstemning af redoxreaktioner - Aldehyder og ketoner - Påvisning af aldehyder og ketoner - Tollens test - Carboxylsyrer - Navngivning Inddrag følgende bilag CSC LUDUS Web Side 23 af 25

24 14. Stoffers struktur og egenskaber Du skal med udgangspunkt i eksperimentet "Alkaner og Alkener" og/eller"opløselighed" fortælle om stoffers struktur og sammenhængen mellem struktur og egenskaber. Du kan f.eks. komme ind på: - Elektronparbinding - Polære og upolære molekyler - Metaller og ikke-metaller - Ionbinding, ionforbindelser - Let- og tungtopløselige ionforbindelser - Forskellige reaktionstyper - Fysiske og kemiske egenskaber, f.eks. opløselighed, smp. og kp. - Intermolekylære bindinger Inddrag følgende bilag CSC LUDUS Web Side 24 af 25

25 15. Reaktionshastighed Med udgangspunkt i eksperimentet "Reaktionshastighed - Thiosulfat" skal du fortælle om reaktionshastighed. Du kan fx kom ind på følgende: - Definition af begrebet kemisk reaktionshastighed - Hastighedsudtryk - Endoterm og exoterm - Homogene og heterogene reaktioner - Koncentrationen af reaktanterne - Katalyse - Koncentrationsberegning og beregningsskema Inddrag følgende bilag Arbejdsformer: * fremlæggelse * lærergennemgang * gruppearbejde Fokuspunkter: * mundtlig fremstilling CSC LUDUS Web Side 25 af 25

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi C enkeltfag ½ års efterår Termin: December 2016 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Kemi B Merete Tryde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HF/HFe Kemi C B Peter Ingvardsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin vinter 2014/15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx kemi B Jan Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Marts.-Maj., 2015 Institution KVUC Uddannelse GSK Fag og niveau Kemi B Lærer(e) Jørgen Holm og Lars Jørgen Buch Laursen Hold g1keb215 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi B Elisabeth Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HFE Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Marianne Engberg-Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HFe Kemi C B Eva Egeberg Hold

Læs mere

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 2016 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C Lærer(e) Dorthe Damgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Susanne Brunsgaard Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau HF & VUC Nordsjælland - Hillerød afdeling HF-e Kemi B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 08 Institution Odense Katedrealskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/ stx Kemi B Per Pedersen

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte /planlagte undervisningsforløb

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte /planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017-2018 Institution VUC Roskilde Roskilde afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi B Annie Truelsen (RTT) Rkebhd1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2014 - juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HF/HFe Kemi C B Peter Ingvardsen

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin dec 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Eksamensopgaver. Kemi B DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL

Eksamensopgaver. Kemi B DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL Eksamensopgaver Kemi B DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL 1. Redoxreaktioner Du skal inddrage eksperimentet Redoxreaktioner og de vedlagte bilag. Redegør for begreberne oxidation, reduktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Stefan Vangsøe 1keC02

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Niels-Erik Kirstein

Læs mere

Gør rede for begrebet reaktionshastighed. Kom herunder ind på de faktorer, der påvirker reaktionshastigheden.

Gør rede for begrebet reaktionshastighed. Kom herunder ind på de faktorer, der påvirker reaktionshastigheden. 1 Reaktionshastighed Gør rede for begrebet reaktionshastighed. Kom herunder ind på de faktorer, der påvirker reaktionshastigheden. Bilaget samt eksperimentet Reaktionshastighed skal inddrages i din gennemgang.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj.juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern HTX Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Maj-juni 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi B (stx bekendtgørelse)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC hfe Kemi C Sanne Schnack

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec14J 0813 Kemi C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec14J 0813 Kemi C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1kec14J 0813 Kemi C, HFE Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi C enkeltfag ½ års hold Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2012 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 13 - juni 15 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Flemming Madsen

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin VIN 2014 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Kemi B Niels Johansson NkeB114V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 14/15 + 15/16 Institution Teknisk Gymnasium Viby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Line Vestergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-December 2016 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Kemi C Maja Døvling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Kemi B (3ckebeh11308) - juni Eksamensspørgsmål. HF & VUC Nordsjælland

Kemi B (3ckebeh11308) - juni Eksamensspørgsmål. HF & VUC Nordsjælland Kemi B (3ckebeh11308) - juni 2014 - Eksamensspørgsmål HF & VUC Nordsjælland 1. Redox reaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse Redegør for begreberne oxidation, reduktion og oxidationstal. Forklar konsekvenserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 2mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi-C Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal)

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal) Undervisningsbeskrivelse for 2g (Pia Lassen) Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 Institution Thisted Gymnasium og FH Uddannelse stx Fag og niveau Kemi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Hold Eksaminator Vestegnens HF & VUC hfe Kemi C 1keC51 -

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Skive-Viborg HF & VUC, Viborg afd. Uddannelse Stx Fag og niveau Kemi B (løft fra

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forløb: 9/7-2010 9/8-2012, Eksamen: 15/8-2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 11 Københavns tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2011 Studenterkurset

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes maj-juni, skoleår 13/14 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Gastro-science

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger.

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-maj 2015 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse SsS s. 1/6

Undervisningsbeskrivelse SsS s. 1/6 Undervisningsbeskrivelse SsS s. 1/6 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Kemi C-B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin SOM 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Kemi C Niels Johansson 14Ke0C Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Kemi B Gerda

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Skive-Viborg HF & VUC, Viborg afd. Uddannelse Stx Fag og niveau Kemi B (løft fra

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: kec323

Undervisningsbeskrivelse for: kec323 Undervisningsbeskrivelse for: kec323 Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: Herning HF og VUC (657248) Hold: kemi C dag Termin: Juni2014 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e): Heidi Byberg (HB) og Gitte Alstrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Januar 2012 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Kemi B Peter Lindhardt 1a keb Oversigt over gennemførte undervisningsforløb (foreløbig)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin SOM 2014 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Kemi B Niels Johansson NkeB114

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy Mors VUC & HF Hfe Kemi C-B Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Kemi B 2a3ax 2012. Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x

Kemi B 2a3ax 2012. Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x Kemi B 2a3ax 2012 Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x De har læst kemi C efter forskellige lærebogssystemer På Kemi B har vi brugt H Mygind Basiskemi B, 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Kemi B Trille Hertz Quist 2.a keb Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2015-2016, eksamen maj-juni 2016 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Kemi C Kursisterne er et såkaldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns Tekniske

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Dette er eksamensspørgsmålene uden bilag, som de indtil videre ser ud.

Dette er eksamensspørgsmålene uden bilag, som de indtil videre ser ud. Kemi B, mundtlig eksamen (ER) Dette er eksamensspørgsmålene uden bilag, som de indtil videre ser ud. Der kan komme større eller mindre ændringer i spørgsmålene, hvis censor har indsigelser mod dem. Spørgsmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Kemi B ved jpo Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars htx Kemi B Jakob Pilemand Ottesen (jpo) 2t16 Forløbsoversigt (6) Forløb 1 repetition

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Skoleåret 2009/2010 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Kemi B Lærer(e) Kathrine Konge Rasmussen Hold 109 Kemi Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Termin Afslutning i juni skoleår 14/15 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi C Hasse Bonde Rasmussen 2t ke Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2016/17 Institution Thy-Mors HF & VUC, Nykøbing afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi B Gunnsteinn Agnar Jakobsson, kemi tfj-keb Holdet er

Læs mere

Studieretningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Studieretningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, ph 5 Redoxreaktioner,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014-januar 2015 Institution KVUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi B Jesper Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Sommereksamen 2013-14 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015-juni 17

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015-juni 17 Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015-juni 17 Opdateret d. 25. april 2017 Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 2017 Institution Rybners HTX Uddannelse Htx Fag og niveau Kemi B (studieretning,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse)

Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse) Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse) Jern korrosion 1 redoxreaktioner 1. Metallers generelle egenskaber. Stikord: malm, tilstandsform, formbarhed, bindingstype, kuglepakning,

Læs mere