Landdistriktspuljen, Forsøgsprojekter 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landdistriktspuljen, Forsøgsprojekter 2014"

Transkript

1 Projekttitel Ansøger Postnummer og by Støttebeløb Beskrivelse 100% Energi-landsby i Ringkøbing- Skjern Kommune LAG Ringkøbing-Skjern 6950 Ringkøbing Projektet vil udvikle, igangsætte og forankre en offentlig-privat samarbejdsmodel, som fokuserer på 2-3 landsbyer. Modellen skal skabe udvikling, arbejdspladser, energibesparelser og værdi i landdistrikterne ved at fokusere på helhedsorienteret energirådgivning og borgerinddragelse samt via netværksskabelse mellem borgere, foreninger, virksomheder, institutioner og kommune. Projektet er første del af et stort projekt om at gøre 2-3 landsbyer energirigtige og bæredygtige. Det store projekt handler bl.a. om at energiforbedre huse, producere vedvarende energi, nedrive huse og genanvende materialerne. Målet er en 100% selvforsynende landsby ved udgangen af Forprojekt om mulighed for legepladser i Glumsø Lokalrådet i Glumsø 4171 Glumsø Projektet er et forprojekt, der skal kvalificere et lokalt ønske om at opføre legepladser i Glumsø. Med forprojektet vil ansøger inddrage interessegrupper, f.eks. offentlige institutioner, kunst- og arkitektrelationer, naboer, erhvervsliv m.fl. og konkret afholde borgermøder, events, udskrive idéog arkitetktkonkurrencer mv. Intentionen er at skabe et lokalt medejerskab for det endelige projekt samt at udarbejde en gældende aftale om tidsmæssigt ejerskab med forpligtelse for anvendelse, drift og vedligehold. På baggrund af denne kvalificering er det hensigten at søge fonde om finansiering af det fysiske anlægsprojekt. Algeinnovationsværksted Fonden Grønt Center 4960 Holeby Projektets formål er at oprette et 'Algeinnovationsværksted' på Grønt Center i Holeby, som skal danne rammen om praktiske undervisningsforløb om alger og potentielle udviklingsmuligheder for grundskole- eller ungdomsuddannelseselever. Desuden skal der udvikles undervisnings- og informationsmateriale, og der åbnes op for besøg fra andre interesserede, herunder erhvervsturister. Mors 100 Miles - fra ekstremløb til branding af Mors Løbeklubben Pinen & Plagen 7900 Nykøbing Mors Projektet vil profilere et 100 miles-ekstremløb og derigennem Mors som turistdestination. Løbet har været afholdt de seneste 7 år, men som noget nyt vil man i år fokusere på at bruge det i udviklingen af Mors som en turistdestination. De konkrete aktiviteter er: branding og markedsføring efter råd fra konsulent, udvikling af mobilvenlig hjemmeside og salgsmateriale, udvikling af pakkeløsninger til løbsdeltagerne, borgerinddragelse fx gennem møder og byfest, udsmykning af Nykøbing og etablering af Hollywood-fliser med vindernes navne. Hjertelig velkomst til turister De Samvirkende Købmænd og Feriehusudlejernes Brancheorganisation 2900 Hellerup Projektet tager udgangspunkt i én ud af fem anbefalinger fra Videncenter for Kystturisme i forhold til at skabe forbedrede vilkår for turister. Projektet har til formål at skabe en bedre velkomst for kystturister gennem fem konkrete aktiviteter på destinationer i tre kystområder (vestkysten, det sydfynske øhav og eventuelt Lolland). Aktiviteterne er: (1) Behovsanalyse af hvordan turister kan føle sig mere velkomne i DK, (2) Etablering af samarbejde mellem diverse turistorganisationer, (3) Informationer i forbindelse med nøgleafhentning, (4) Udarbejdelse af velkomstpakke med information, værdikuponer og smagsprøver og (5) Evaluering og udarbejdelse af anbefalinger og udarbejdelse af 'kogebog'. Specialforretning i Tranekær med lokalt producerede og/eller forarbejdede produkter Udvikling af Samsøs brand som "Grøn Ø" 5953 Tranekær Med udgangspunkt i det tidligere godskontor på Tranekær Gods (Langeland), har projektet til formål at etablere et fælles salgs- og udstillingssted for lokale producenter og kunstnere. De lokale producenter og kunstnere skal selv varetage driften i regi af en forening etableret til formålet, og det indgår som del af projektet at udvikle en model for driftssamarbejder mellem lokale producenter og turismeaktører. De deltagende producenter betaler i fællesskab et beløb, der alene svarer til bygningens drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Godset har således ikke en egentlig fortjeneste ved at stille bygningen til rådighed. Foreningen Økologisk Samsø 8305 Samsø Projektet vil etablere et 'Økologiens Hus' på Samsø, som skal fungere som samlingssted for en række aktiviteter, der skal brande Samsø som en økologisk ø i forlængelse af Samsøs brand som en bæredygtig ø. Økologi forstås i bred forstand som sund mad, renere drikkevand, mere natur, fællesskab og dyrevelfærd. Huset skal indeholde udstillinger og arrangementer, og der skal udvikles informationsmateriale, besøg for familier på økologiske gårde, 'øko-holidays' og en evaluering og formidlende indsats. Projektet skal drives af frivillige kræfter, en lønnet projektansat samt bestyrelsen for Foreningen Økologisk Samsø. Nyt lys i Mørke Syddjurs Kommune 8410 Rønde Projektet forløber sideløbende med et områdefornyelsesprojekt, der igangsættes i 2015 og har til formål at udvikle et nyt image og efterfølgende handleplan for markedsføring og kommunikation af den områdefornyede by. Projektets aktiviteter er byvandring, studietur, markedsføring og en mini-bosætningsanalyse. Side 1 af 5

2 Hestene i lysets land LAG Vendsyssel 9800 Hjørring Projektet vil skabe et turist- og oplevelsesøkonomisk produkt baseret på rideturisme i Nordvendsyssel. Projektet vil udnytte de lokale fysiske elementer til en samlet nordjysk oplevelse for rideturister. Konkrete initiativer omfatter diverse netværks- og formidlingsaktiviteter, der skal skabe samarbejdsrelationer. Aktiviteter i Det ny Kildebo Soderup Bylav 4340 Tølløse Projektet har tidligere rejst penge til etablering af Det ny Kildebo i Soderup ved Tølløse: De har restaureret gadekær og bindingsværkshus, som nu fungerer som et åbent aktivitetshus. Projektet har nu fået støtte til at iværksætte fællesaktiviteter (æbledag v/ Ritt Bjerregaard, loppemarked, beskærer- og biavlerkurser). Udvikling af turist- og oplevelsesøkonomi i Vestsjælland Teknologisk Institut, Center for Idé og Vækst 2620 Taastrup Projektets målgruppe er medvirkende hoteller, restauranter og konferencevirksomheder, der har problemer med at tiltrække kvalificerede medarbejdere fra lokalområdet. Projektet vil 1) anvende service og oplevelser som driver for forretningsudvikling. I samarbejde med virksomheder udvikles og modnes nye oplevelsesprodukter og -services vha. anvendelsen af et nyt serviceudviklingskoncept udviklet på Teknologisk Institut. 2) Tilrettelægge og gennemføre efteruddannelse af vikarkorps i service og oplevelsesøkonomi i samarbejde med jobcentre og 3) Videreuddanne eksisterende medarbejdere i service og oplevelsesøkonomi. Projektets første fase forventes at generere jobs til min. 20 personer. Liv i byen - nytænkende samarbejde om bymidteudvikling i Maribo Lolland Kommune 4930 Maribo Projektet fungerer som et forprojekt, og har til formål at undersøge mulighederne for at etablere et "Byforum" inspireret af BID-modellen (model for samarbejde og samfinansiering mellem offtentlige og private aktører) i Maribos handelscentrum. Det er forventningen, at man ved at etablere et byforum i et offentligt-privat partnerskab vil kunne styrke bymidten markant og på sigt afværge butiksdød. Målgruppen for projektet er handelslivet (Handelstandsforeningen) og virksomheder i bymidten i samspil med kommunen, foreningsliv og andre aktører, som kan medvirke til at generobre livet i byen. Konkret vil projektet 1) kortlægge BID-modellen og afdække fordele/ulemper ved at overføre modellen til en dansk kontekst 2) etablere samarbejde med lokale aktører, der skal drive et byforum 3) foretage en analyse af små provinsbyers nye rolle i yderområderne samt en analyse af dynamiske bymidter i mindre provinsbyer 4) udarbejde forslag til forretningmodel/driftsorganisation, som fremover vil skulle drive det lokale byforum. Velfærdslaboratorium - fremtidens bolig til nutidens ældre Ufaglærte og enlige mænds mødesteder for samvær og sundhed i landdistrikter Lolland Kommune 4930 Maribo Lolland Kommune vil med dette forsøgsprojekt etablere et såkaldt "velfærdslaboratorium" (et fysisk og et virtuelt), hvor alle relevante aktører i samspil kan forske i, afprøve samt udvikle optimale rammer for fremtidens ældrebolig. Konkrete outputs vil være 1) en handlingsplan, hvor resultater af data og videnindsamlingen i de to laboratorier operationaliseres til konkrete løsningsforslag og 2) en metodehvidbog for, hvordan Lolland Kommune fremadrettet kan arbejde med borgerinvolvering og brugerdreven innovation i arbejdet med at udvikle fremtidens velfærd. Forum for mænds sundhed 2100 Østerbro Gennem partnerskaber mellem offentlige, private og NGO-organisationer vil projektet arbejde for at afprøve og evaluere opbygning af mødesteder for samvær og sundhed for ufaglærte, enlige og andre sårbare mænd i landdistrikterne. "Mænds mødesteder" er en nutidig version af skuret i baghaven som samlingssted, hvor mænd kan mødes om diverse praktiske projekter. Projektet vil bygge på erfaringer med konceptet fra Australien og Irland. Modellen kan på længere sigt udvides til alle landdistrikter. Ansøger er i konkret dialog med Syddjurs og Stevns Kommuner om et samarbejde, det vil bero på de mulige lokaliteter i den enkelte kommune, hvor det konkrete mødested etableres. Desuden har ansøger etableret et forum med tæt dialog med blandt andet faglige- og interesseorganisationer, patientorganisationer, regioner og kommuner og sundhedsstyrelsen. Oplevelses- og læringscenter Vesthimmerland Gudhjem Bjergløb - Bornholm som attraktiv destination for den seriøse cykelmotionist Erhvervs- og turistcenter Farsø 9640 Farsø Oplevelses- og læringscenter Vesthimmerland vil udvikle lokalområdet til et aktivitets- og kompetencecenter for sundhed, trivsel, læring og oplevelser for lokalbefolkning og turister. Der er tale om et pilotprojekt, der vil etablere og udvikle en samarbejdsorganisation mellem en lang række aktører (bl.a. Himmerlands Udviklingsråd, AMU, Aalborg Uni., DGI etc.) Bornholms Cycle Club 3700 Rønne Projektet vil etablere og afvikle et cykelløb på Bornholm med henblik på at brande Bornholm som en attraktiv cykeldestination særligt uden for højsæsonen. Side 2 af 5

3 Den smarte periferi/isen gentænkt udvikling af ny, stedbunden erhvervsstrategi for Rønbjerg Fornyelse af cykelkort på Lolland- Falster AAByfornyelse 8000 Århus C Rønbjerg er en mindre by, som ligger i et oprindeligt istidslandskab tæt på Skive. Derudover var Rønbjerg tidligere kendt for sin isproduktion hos virksomheden "Rønbjerg Is". Dette projekt har som formål er at afdække, om man ved at gentænke fortidens istidslandskab og isproduktion kan bruge is som erhvervs- og turismegrundlag og derigennem skabe nye produkter og etablere nye arbejdspladser og virksomheder i og omkring Rønbjerg. I projektet fokuseres især på livsstilsiværksættere som udviklere og bærere af lokalt forankrede arbejdspladser bl.a. inden for egnens rekreative og andre turistpotentialer. Business LF 4960 Holeby Prjektet vil opdatere cykelkortmateriale på Lolland Falster for at kunne imødekomme efterspørgslen fra cykelturister. Derudover ønsker ansøger at indkøbe 10 cykel-gps'er, der skal udlejes fra turistbureauer. Pitstop Birket Forening Den Gule Skole 4943 Torrig L Projektet vil skabe en bred vifte af tilbud til borgere og turister i Birket Sogn på Lolland, herunder overnatningsmuligheder, galleri, præsentationssted for lokale produkter, et udendørs naturmødested, ildsted, grill, shelters, hestefold samt værelse til "artists in residence". Slagelse på toppen af Østersøen Ændrede livsformer i landdistrikterne Center for Plan og Erhvervsudvikling Rebild og Mariagerfjord Kommuner 4220 Korsør Projektet er et forprojekt, der skal undersøge og afdække mulighederne for at gøre Storebæltspylonerne til en turistattraktion på kanten af Vestsjælland. Projektet vil fokusere på hvilke andre aktiviteter, som kan udvikles omkring broen som turistmål, f.eks. dykkerturisme, klatring eller sammenhængen mellem broen og besøgende til Sprogø. Projektet søger at udvikle idéer, partnerskaber og økonomisk bæredygtige modeller Støvring Projektet vil gennem antropologisk feltarbejde og dialog søge at afdække de livsformer, som nye aktører i landdistrikterne fører. Det vil kortlægge, hvordan man gennem planlægning, udvikling af projekter og markedsføring kan tilgodese de fremtidige beboere i landdistrikterne og dermed imødekomme de vilkår, der vil være for landsbyer og landdistrikter i fremtiden. Analysen foretages for kommunerne af to eksterne konsulenter og 11 studerende fra Aarhus Universitet. Projektet fik tilsagn fra Landdistriktspuljen i 2012 og blev igangsat kort efter. Projektet kører fortsat, men for at sikre anvendeligheden af de udviklingsscenarier, som analysen munder ud i, søges nu om de manglende midler fra Landdistriktspuljen. Specifikt skal det ansøgte beløb gå til: (1) En mere uddybende kortlægning i fire udvalgte områder, (2) afholdelse af fire afsluttende seminarer, (3) formulering af konkrete projekter for hvert område og (4) publicering af udviklingsscenarierne på projektets hjemmeside. Sundhed og idræt til udsatte børn og unge i landdistrikterne Ungdommens Røde Kors 1879 Frederiksberg C Projektets formål er at etablere sundheds- og idrætskoncepter i landdistrikterne. Koncepterne er afprøvede gennem Ungdommens Røde Kors' aktiviteter i byerne og indebærer bl.a. madklubber, adventureklubber og udflugter. Målet er at nå mindst 200 udsatte børn og unge i landdistrikter og yderområder via 6-8 aktiviteter og 8-10 udflugter. Aktiviteterne skal drives af lokale frivillige (der skal rekrutteres 60-80) i samarbejde med lokale institutioner. Blokhus Sport og Adventure Park Hune Boldklub 9492 Blokhus Projektet er et forprojekt til projekt "Blokhus Sport og Adventure Park", som skal fungere som et sportsområde i Hune, der forventes at kunne skabe oplevelsesrelaterede jobs og øget turisme. Forprojektets formål er at undersøge markeds-, organisations-, finansierings- og planforhold i forbindelse med "Blokhus Sport og Adventure Park". Ny retning for fremtidens landsbyer Fynsland & Faaborg-Midtfyn Kommune 5750 Ringe Projektet vil gennemføre fire procesforløb, der skal identificere en retning for udviklingen i de deltagende lokalsamfund og munde ud i fire konkrete planer for landsbyernes fremtid. De 4 delforløb er 1) Klyngesamarbejde mellem tre landsbyer 2) Fysisk forandring (planlægning for færre funktioner og færre boliger) 3) Idrætsfaciliteter som vækstdriver for udvikling af lokal sundhed og oplevelsesøkonomi 4) Bæredygtighed med fokus på energiforbrug. Virksomhedsudvikling i landdistrikter Rebild Erhvervs- og Turistkontor, Rebild Kommune 9530 Støvring På baggrund af en analyse, der viser, at iværksættere og mindre virksomheder ikke har kendskab til det lokale og regionale erhvervsfremmesystem, vil Rebild og Jammerbugt Kommune udvikle og gennemføre en erhvevsfremmeindsats, der vil få flere virksomheder i turisme-, bygge- og anlægsbranchen engageret i individuelle og kollektive virksomhedsudviklingsforløb. Målene er: Kontakt med 500 iværksættere, der ikke har været i dialog med erhvervsfremmesystemet, afklaringsforløb med 125 iværksættere og at henvise min. 25 virksomheder til et forløb hos andre samarbejdspartnere. Side 3 af 5

4 Strategi for Haveunde Åbne haver i Sydsjælland, Møn og Lolland- Falster Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet 1958 Frederiksberg Formålet med projektet er at udvikle en strategi for et nyt oplevelsesprodukt baseret på haveturisme og at skabe oplevelsesøkonomisk udvikling i landdistrikter. Haveturisme er et overset kulturudviklingspotentiale, som endnu ikke er udviklet som et samlet oplevelsesprodukt i Danmark. En haverunde med åbne haver en fast weekend hver sommer vil kunne samle mange plante- indretnings- og haveinteresserede til haveture og havebesøg. Som opstart på udviklingen af haveturismen i Danmark vil dette projekt udvikle og teste idéen i regional skala på Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster. Cykellandsbyen Trustrup Norddjurs Kommune 8961 Allingåbro Norddjurs Kommune vil udføre et borgerinddragelsesprojekt med borgerne i Trustrup-Lyngby om anvendelsesmulighederne for elcykler og cykling generelt til fremme af mobilitet, sundhed, turisme og oplevelser i lokalområdet. Formålet er at skabe vækst og udvikling i Trustrup-Lyngby. Tryg medicinering i eget hjem Bornholms Regionskommune 3700 Rønne Mange borgere med flere kroniske sygdomme fejlmedicineres. De medicinadministrationssystemer borgeren benytter i dag er ikke gearet til at tackle det eksisterende problem med fejlmedicinering, ej heller det stadig større pres som hviler på det offentlige i forhold til at kunne opretholde det basale serviceniveau i de Bornholmske landdistriker - også i fremtiden. I dette projekt vil Bornholms Regionskommune derfor udvikle og afprøve et system til medicinering der forhindrer fejlmedicinering - en online pilleautomat i borgerens eget hjem. Den ny pilleautomat skal skabe fremadrettede løsninger (digital velfærd) på nutidens udfordringer samtidig med at nye muligheder for vækst og udvikling skabes på Bornholm. Udformningen og implementeringen af pilleautomaten forventes således udført på Bornholm i samarbejde med lokale virksomheder. HF-Cold Hawaii Thy-Mors HF & VUC 7700 Thisted Formålet med projektet er at udvikle og etablere en helt ny hybriduddannelse, der kombinerer Cold Hawaii-surfing med en klassisk HF-uddannelse i Thy-Mors. Ved at kombinere HFundervisning, innovation og surfsport ønsker ansøger at tilrettelægge en ny ungdomsuddannelse med et entreprenant fokus. Det er projekets målsætning at skabe en permanent HF-udannelse med optag af 25 studerende årligt, at inspirere andre uddannelsesinstitutioner til hvordan man kan inddrage et lokalt særpræg i en permanent uddannelsesramme og at de studerende skaber grobund for at fortsætte en videregående uddannelse i lokalområdet/regionalt. Uddannelsen starter i august Fortiden i fremtiden: Brugerdreven turismeudvikling i Annebergparken - det gamle psykiatrihospital Nykøbing Sjælland Stokkemarke Skolehaver Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum Foreningen Stokkemarke Skolehaver 4500 Nykøbing Sjælland Det overordnede formål med projektet er at udvikle Annebergparkens potentiale som rekreativt kulturområde, turistattraktion og ramme for vidensudvikling og fordybelse med baggrund i områdets stedsspecifikke kulturhistorie og ved borgerdreven innovation. Målet er at lancere Annebergparken som By- og Kulturpark i 2015, når anlægget holder 100 års jubilæum. Projektetsaktiviterne er: 1) udvikling af en interaktiv digital portal, 2) inddragelse af unge i turistudviklingen gennem diverse aktiviteter, 3) brugerne inddrages i fortællingen af områdets historie herunder i forbindelse med skiltning og lignende og 4) udvikling af pakketilbud til videnturister Stokkemarke Det overordnede formål med projektet er at udvikle et attraktivt rekreativt oplevelsesområde for beboerne - herunder at styrke bosætningen i landsbyen Stokkemarke. Specifikt er målet at etablere en række skolehaver - både økologiske og konventionelle, tilberede måltider med de dyrkede grønstsager samt formidle viden om "fra-jord-til-bord". Skolehaverne skal vise borgerne, hvordan man kan skabe sunde kostvaner og lækker mad ved brug af råvarer fra egne haver i forlængelse af konceptet "Haver til Maver". Byens Gårdbutik LandboSyd 6200 Aabenraa Formålet med projektet er at bringe gårdbutikkerne og de lokale fødevarer til byen ved at udnytte nogle af de tomme butikslokaler i Aabenraa gågade. Dermed bringes fødevarerne ind, hvor forbrugerne foretager deres indkøb, og der kan tilføres gågadens tomme butikslokaler nyt liv. I projektet skal der udvikles et koncept for salg af fødevarer, ansøges om tilladelser til fødevaresalg i butikkerne, samles en bestyrelse samt foretages en professionel markedsføringsstrategi. Det Sunde Valg - fokus på det sunde valg i landsbyerne på Mors Sundhedscenter Limfjorden og Morsø Kommune 7900 Nykøbing Mors Projektet vil afholdele sundhedsevents samt etablere netværksaktiviteter med borger- og idrætsforeninger med det formål at 'gøre det sunde valg lettere' og mindske uligheden i sundhed på Mors. Projektet er forankret i Sundhedscenter Limfjorden og går ud på at udbrede kendskabet til og forøge brugen af centerets aktiviteter. De konkrete kortsigtede mål er at afholde min. 7 sundhedsevents og at etablere samarbejde med min. 5 borgerforeninger og 3 idrætsforeninger. Side 4 af 5

5 Livsstilintervention - et sundt tilbud til borgere, patienter og turister Læsø Fonden 9940 Læsø Projektet består i udvikling og afprøvning af et helhedsorienteret tilbud om livsstilsintervention overfor borgere, patienter og turister i regi af Læsø Fonden, Læsø Kommune og Læsø Kur. Læsø Kommune ønsker, udover sine kommunale forpligtigelser, at tilbyde Læsøs borgere et anderledes tilbud som en forebyggende sundhedsaktivitet. Indsatsen gør det samtidig muligt at tiltrække flere psoriasispatienter og velværeturister og dermed skabe jobs på Læsø. Landsbykontorfællesskab i Højmark Landdistriktsrådet i Ringkøbing- Skjern Kommune 6950 Ringkøbing Modelprojektet skal udvikle, beskrive og afprøve mulighederne og potentialet i at etablere et landsbykontorfællesskab for højtuddannede. Formålet er at facilitere erhvervsudviklingen i området. Projektet etablerer et fysisk kontorfællesskab, samtidig med at det søger at opbygge et samarbejde mellem private virksomheder, borgerforeninger, landdistriktsorganisationer, kommunen, erhvervsorganisationer og faglige organisationer. De konkrete, forventede resultater er: (1) Forretningsplan og drejebog for samt etablering af kontorfællesskabet, (2) Iværksætterkursus for højtuddannede. Oplev Jernkysten. Et kulturturismeprojekt på den jyske vestkyst. Købmanden og Lokalsamfundet - Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne / Generation II Lemvig Museum 7620 Lemvig Kultur- og kystturismeprojekt om skibsforlis og redningsvæsen på den jyske vestkyst ("Jernkysten"). Der findes allerede en række faste udstillinger om skibsforlis og redningsvæsen langs kysten, og disse søges bundet sammen med hotelophold og restaurantbesøg i en eller flere temapakker målrettet turister. Lemvig Museum har allerede udviklet en app, som informerer om placeringen af forliste skibe. LAG Ringkøbing-Skjern 6950 Ringkøbing LAG Ringkøbing-Skjern ønsker at genemføre et forsøgsprojekt (generation II), der skal implementere og afprøve den indhentede viden og erfaring fra et tidligere gennemført forsøgsprojekt (generation I) i en række mindre lokalsamfund. Projektets formål er at forbedre servicevilkårerne i landdsitrikterne og dermed grundlaget for etablering af arbejdspladser, bosætning samt sikre gode levevilkår for alle aldersgrupper gennem etableringen af konkrete samarbejder mellem civilsamfund og dagligevarehandel. Projektets aktiviteter er: En annonceringskampagne, udvælgelse af ti deltagende lokalsamfund, aktiviteter i hvert af lokalområderne og udvikling af en værktøjskasse. Mad med minder Limfjordsmuseet 9670 Løgstør Formålet med Mad med minder er at koble Limfjordens kulturarv med gastronomi, ernæring, sundhed, madkultur, sociologi og historie, og at etablere en række autentiske oplevelsestilbud, som giver deltagere en oplevelse og unik viden om ernæring og madlavning i et kulturhistorisk perspektiv. Projektet vil drage ud i Limfjordslandet og give turister og gæster adgang til at deltage i historisk madlavning. Agroturisme i Danmark - en fælles og samlende platform for turisme i landdistrikterne Landsforeningen for Landboturisme 8410 Rønne Med udgangspunkt i landboturisme og agroturisme i Danmark vil projektet udvikle et landsdækkende og værdiskabende agroturismekoncept. Det skal bl.a. ske gennem en analyse af praksis og potentialer for agroturisme i Danmark, markedsføring, samarbejde og netværk. Oplevelses MTB DGI Nordjylland 9000 Aalborg DGI Nordjylland vil udvikle og afholde et nyt mountainbike-løb, hvor der undervejs i løbet besøges turistattraktioner i området. Projektets konkrete aktiviteter er som følger: Etablering af samarbejder i lokale mountainbikeklubber, udvikling af ruten og udvikling af kulturperspektivet herunder WOOP-jagt. Gentænkning af energisafari m/kultur & autenticitet Energibyen Skive, Skive Kommune 7800 Skive Projektet har fokus på erhvervsturisme relateret til energi og bæredygtighed. Der eksisterer et samarbejde mellem kommunerne Aarhus, Samsø og Ringkøbing-Skjern, som arrangerer 'energisafarier', der fremviser danske grønne løsninger for erhvervsturister. Skive Kommune ønsker at koble sig på dette samarbejde. Samtidig er formålet med projektet at udvikle et særligt koncept for energi-erhvervsturismen i Skive. Side 5 af 5

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Oversigt over projekter på Thy-Mors HF & VUC i skoleåret 2015-2016

Oversigt over projekter på Thy-Mors HF & VUC i skoleåret 2015-2016 Projekttitel Formål og tidsramme Øverste ansvar & ansøger Partnere Indhold HF-Cold Hawaii Pædagogisk udvikling af undervisningen på HF Cold Hawaii Tidsramme: 01.06.2013-01.06.2016 Erik Dose Hvid Netværkspartnere:

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER OPLÆG PÅ LANDDISTRIKTSRÅDET ÅRSMØDE, MARIAGERFJORD KOMMUNE D. 27.JANUAR 2015 JESPER OLE JENSEN, SBI /AAU-KBH Mange årsager til udfordringer i landdistrikter Baggrund

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune Landsbyen udvikling eller afvikling Eksempel Lolland Kommune Byplanmødet i Sønderborg 2007 Lolland kort fortalt Yderområde og mange indbyggere i landdistrikter 48.500 indbyggere Ca. 900 km2 ½ af befolkningen

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer Vi arbejder for turismen www.bornholm.info/erhverv Hvad gør vi/hvor er vi Vi har 75 fødevareproducerende virksomheder på Bornholm.

Læs mere

Velkommen til. Nytårskur januar 2017

Velkommen til. Nytårskur januar 2017 Velkommen til Nytårskur 2017 25. januar 2017 Arrangementer i 2017 i Vækst Jammerbugt & Erhvervsforeningen Nytårskur 25. januar Årlig inspirationsdag for detailbranchen 30. januar Kursus idigital markedsføring

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Lone Kristensen Lektor i Landskabsforvaltning, Skov & Landskab, Københavns Universitet Indholdet Noget Diaplan og dets organisering og

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Fonds. messen14. Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12-18. Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arena. www.fondsmessen.dk. konference

Fonds. messen14. Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12-18. Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arena. www.fondsmessen.dk. konference Fonds Gratis fundraising konference messen14 Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arena Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12-18 www.fondsmessen.dk Få mulighed for at møde et bredt udsnit af de største danske fonde

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

side 1 Ansøgningsvejledning 28. oktober 2014 Yderområder på forkant

side 1 Ansøgningsvejledning 28. oktober 2014 Yderområder på forkant side 1 Ansøgningsvejledning Danmark står midt i den største omstilling i nyere tid. Mens Danmarks befolkning som helhed og specielt i de større byer vokser, oplever mange yderområdekommuner faldende befolkningstal,

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Liste over forsøgsprojekter, der har modtaget tilskud fra Landdistriktspuljens forsøgsmidler i 2012

Liste over forsøgsprojekter, der har modtaget tilskud fra Landdistriktspuljens forsøgsmidler i 2012 Liste over forsøgsprojekter, der har modtaget tilskud fra Landdistriktspuljens forsøgsmidler i 2012 Modtager Projekttitel Tilsagnets beløb Udviklingsrådet for Erhverv & Turisme (UdviklingVejen) NIRAS Konsulenterne

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Værdier 2 Overordnede Kulturpolitiske formål 3 FORMÅL FOR OMRÅDERNE 5 BIBLIOTEK 5 MUSEUMSOMRÅDET 5 MUSIK 6 TEATER 6 FILM OG BIOGRAF 7 LOKALRADIO

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere