Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse"

Transkript

1 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst ministerielle støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse. Dette notat sammenfatter, hvad administrationen har kunnet opspore af ministerielle såvel som regionale støttemuligheder. Grøn omstillingsfond Den grønne omstillingsfond under Erhvervsministeriet er sat i verden for at understøtte øget ressourceeffektivisering, flere miljøvenlige løsninger og for at skabe nye grønne arbejdspladser. Fonden er rettet mod virksomheder, organisationer og partnerskaber, der ønsker at søge om tilskud til projekter inden for følgende temaer: Produktinnovation og re-design af virksomhedernes produkter Udvikling af nye forretningsmodeller Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen Mindre spild af fødevarer Bæredygtige biobaserede produkter baseret på non-food biomasse Fonden støtter konkrete projekter, der skal være klar til markedet senest to år efter projekterne er gået i gang. Projekterne skal have en klar nyhedsværdi, så det leverer løsninger, der adskiller sig for de eksisterende på markedet. Fondens støtter kun projekter, der er i stand til have et produkt eller en serviceydelse klar til markedet, så de kan sælges i stort omfang efter projektperioden er slut. Fonden støtter også udviklingen af nye forretningsmodeller. En ny forretningsmodel skal være hel klar til at blive implementeret i virksomheden, når projektperioden er slut. Projektperioden er maksimalt to år. Projekter, der handler om forskning eller om længerevarende teknologiudvikling, støttes ikke. Salg eller markedsføring af et eksisterende projekt eller serviceydelse støttes heller ikke.

2 2 Siden Grøn Omstillingsfonds oprettelse i 2013 har fonden givet tilskud til 29 projekter for i alt næsten 55 mio. kr. Støttede projekter kan ses her: Grøn industrisymbiose Grøn industrisymbiose er en del af den grønne omstillingsfond. En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som ressource hos en anden virksomhed. Formålet med programmet er af Danne symbiosepartnerskaber, der kan inspirere andre virksomheder Forbedre konkurrenceevne og mindske ressourceanvendelse Virksomheder kan ansøge om tilskud til teknisk, finansiel og juridisk rådgivning under tilskudsordningen for Grøn Industrisymbiose. Rådgivningen skal hjælpe med at indhente den nødvendige viden til at etablere et beslutningsgrundlag for virksomheder, som ønsker at etablere en grøn industrisymbiose eller øge den interne udnyttelse af overskydende ressourcer. Grønne forretningsmodeller Grøn Omstillingsfond, de danske regioner og Bornholms regionskommune har etableret acceleratorprogrammet Nye Grønne Forretningsmodeller. En grøn forretningsmodel er en forretningsmodel, der sikrer en mindre påvirkning af miljøet og samtidig er økonomisk rentabel. En grøn forretningsmodel kan understøtte minimering af ressourceforbruget i et eller flere led i en virksomheds forretning -- leverandører, kunder eller i selve fremstillingsprocessen. Typisk indeholder grønne forretningsmodeller nye typer af samarbejder med kunder, leverandører eller på anden vis aftaler, som understøtter mere miljørigtige løsninger i bred forstand. Programmet udløber i 2015 og er ikke længere åbent for ansøgninger. Støttede projekter kan ses her: Innovationsfonden Innovationsfonden investerer i forskning, udvikling og kommercialisering, som kan føre til anvendelse af konkurrencedygtige og bæredygtige miljøteknologier. Et af indsatsområderne er bl.a. ressourceudnyttelse, herunder genanvendelse af affald og restprodukter fra husholdninger og andre sektorer, og forskning, som kan bidrage til reduktion af sundhedsskadelige stoffer i restprodukter, der genanvendes eller deponeres. Innovationsfonden investerer i projekter, som kan have én eller flere samarbejdspartnere, men prioriterer inden for de tematiske områder generelt offentlige-private samarbejder. Projekterne kan være placeret forskellige steder i værdikæden eller spænde bredt over værdikæden fra forskning over udvikling til kommercialisering. Fondens investering vil typisk være mio. kr. pr. projekt med et for på ca.3--5 år. Det totale finansieringsbudget 40 mio. DKK. MUDP (Miljøteknologisk Udviklings-,, test og Demonstrations Program) Regeringen, SF og Enhedslisten er enedes om at afsætte 100 mio. kr. årligt i perioden med henblik på at styrke blandt andet demonstration af ny miljøteknologi,

3 3 innovationspartnerskaber mellem offentlige og private aktører samt rammerne for eksport af danske miljøteknologier. Dette søges fremmet via tilskud til såvel offentlige som private virksomheder, private personer, selvejende institutioner, herunder GTS-institutter, offentlige og private forskningsinstitutioner, brancheorganisationer m.v. MUDP-puljen støtter udvikling, test og demonstration af teknologiske løsninger, som understøtter grøn omstilling og bidrager til et bæredygtigt forbrug af ressourcer. Tilskud til udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi (primært i Danmark): Fyrtårnsprojekter på udvalgte områder Partnerskaber mellem virksomheder, videninstitutioner og myndigheder Internationalt miljøsamarbejde og eksport - fortsat fokus på højvækstlande fx. Kina, Vietnam, Indien Markedsmodningsfonden Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og gør det lettere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger. Der er afsat 135 mio. kr. årligt til Markedsmodningsfonden i perioden fra 2013 til og med Markedsmodningsfonden har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer. Det kan eksempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger, design og andre kreative erhverv mv. Markedsmodning er aktiviteter, der er med til at åbne markeder for virksomhedernes innovative produkter og serviceydelser. Markedsmodning kan finde sted både ved at styrke efterspørgslen efter innovative løsninger og ved at styrke udbuddet. Markedsmodningsfonden kan give virksomheder tilskud til test og tilpasning af nye produkter eller garanti, der giver køberen tryghed. Fonden er markedsnær, virksomhedsrettet og har et kommercielt fokus. Fonden skal således hjælpe danske virksomheder med at overkomme de barrierer, de oplever i markedsmodningsfasen fx gennem medfinansiering af test og tilpasning af virksomhedernes innovative prototyper hos potentielle kunder eller ved at stille garanti, der giver køberen af et nyt innovativt produkt tryghed. Markedsmodningsfonden kan give offentlige institutioner tilskud til lettere at efterspørge nye innovative løsninger. Markedsmodningsfonden giver tilskud til at gennemføre det forarbejde, man typisk skal igennem, når man som offentlig institution efterspørger innovative løsninger. Innovationsnetværk for Miljøteknologi Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter en række innovationsnetværk, hvor virksomheder og videninstitutioner i fællesskab kan dele erfaringer og udvikle nye ideer samt igangsætte konkrete projekter inden for et specifikt fagområde. Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT) har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i den miljøteknologiske sektor ved at understøtte udvikling af nye miljøteknologier. Det er et tilbud til personer, der er del af en miljøteknologisk virksomhed og har

4 4 lyst til at indgå i et aktivt netværk. Medlemmer kan få op til kr. i støtte til innovationsprojekter, få hjælp til at finde danske eller internationale partnere til konkrete udviklingsprojekter og opnå ny viden inden for de fire primære fagområder: ren luft teknologi effektivt ressourceforbrug vandrensning- og vandforsyning jordressourcer og næringsstofkredsløb. Inno-MT løber frem til Bobleprojekt Innovationsnetværk for Miljøteknologi under Styrelsen for Forskning og Innovation giver medlemmer mulighed for at søge støtte til at skyde innovationsprocessen i gang via et såkaldt bobleprojekt. Et bobleprojekt kan omfatte alle former for teknologiudvikling inden for miljøteknologi og giver adgang til at søge kr. til rådgivning og teknologisk bistand hos netværkets videnspartnere. Bobleprojekterne støtter den tidlige udviklingsfase og modning af innovationsideer. Det er et afgørende kriterium for tildeling af støtte, at ansøgerne kan sandsynliggøre, at projektet kan udvikles ud over rammerne for bobleprojektet, fx ved at søge flere midler efter projektets afslutning eller ved fortsat udvikling inden for virksomhedernes egen produktudvikling. Der kan søges støtte til alle former for innovationsprojekter, med fokus på jord, luft, vand og affald. Der må ikke være tale om støtte til en enkelt virksomheds produktudvikling. Rethink Business Rethink Business arbejder med principperne i cirkulær økonomi og cradle to cradle. Det handler om, at ressourcerne ikke bliver til affald, men genbruges i nye produkter. Der findes forskellige modeller for at føre det ud i livet. Nogle virksomheder vælger at lease deres produkter ud, så de beholder ejendomsretten over ressourcerne og let kan bruge dem igen. I mange tilfælde vil det kræve, at produkterne bliver designet til genbrug. Andre virksomheder vælger at indgå i industrielle symbioser, hvor den ene virksomheds spild eller overskudsmateriale bruges som råvare i en anden virksomhed. I Rethink Business er der to indsatser, der indbyrdes understøtter hinanden: Design for disassembly, hvor der arbejdes med nye forretningsmodeller Kommunepuljen, hvor der tages udgangspunkt i den kommunale efterspørgsel Vækstforum for Region Midtjylland vil i 2015 udvikle indsatsen med speciel fokus på at øge virksomhedernes ressourceproduktivitet og ressourcestyring. Dette sker via Rethink Business: Design for Disassembly, der retter sig mod små og mellemstore virksomheder. Initiativet bygger på den præmis, at det gælder om at skabe effektive ressourcekredsløb gennem intelligent design og på den måde styre og reducere ressourceudgifter og prisudsving på råvarer. Dette kræver at produkterne bliver designet til at kunne skilles ad, så komponenter og dele let kan gå ind i nye ressourcekredsløb. Regionsrådet i Midtjylland forventes at afsætte 1 mio. kroner til at støtte grønne udviklingsprojekter i offentligt-private samarbejder. Puljen kan søges af kommuner i Region Midtjylland under forudsætning af, at Regionsrådet reserverer pengene på mødet d. 28.

5 5 januar Formålet er at skabe nye, innovative, grønne vækstmuligheder og nye forretningsmodeller for private virksomheder. Det kan ske, ved at kommuner bruger efterspørgsel og købekraft til at understøtte virksomheder i at levere ydelser og løsninger baseret på grønne forretningsmodeller. Det kan også ske gennem andre roller eller opgaver, som myndighedsudøvelse eller udviklingsaktiviteter.

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET Finansiering af udviklingsaktiviteter Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET INDHOLD Projektfaser Forskning Udvikling af teknologi og services Demonstration

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors

Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors Om erhvervsstøtte.. Der ydes generelt ingen offentlig økonomisk støtte til virksomheder, med mindre der er tale om et unikt og/eller innovativt produkt eller koncept. SMV

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Det er en jungle at finde rundt i de mange finansieringsmuligheder Kontakt: Stig Lundø Sørensen Tlf. 4063 8190 Stig@lundoconsulting.

Det er en jungle at finde rundt i de mange finansieringsmuligheder Kontakt: Stig Lundø Sørensen Tlf. 4063 8190 Stig@lundoconsulting. LC Guide 2014-2020 Aldrig tidligere har Danmark og EU afsat så mange penge i form af tilskud, lån og garantier til Små og Mellemstore virksomheder til skabelse af udvikling, vækst og indtjening som i perioden

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i 2014.

Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i 2014. Forord 2013 var et innovationsmæssigt spændende år med store forandringer og spændende nye muligheder. Som led i en fokusering og forenkling af det danske innovationssystem blev Fornyelsesfonden omlagt

Læs mere

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade 10 1216 København K Telefon:

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere