>Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden. april 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ">Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden. april 2006"

Transkript

1 >Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden april 2006

2 KINT Fonden Realdania/Realea A/S KONSUNT Gehl Architects ApS Projekt eder: Partner Jan Gehl Projekt koordinator: wa Westermark, Arkitekt MSA/SAR Projekt team: Frank Pedersen, Arkitekt MAA GH ARCHITCTS ApS Gl. Kongevej 1, 4. tv. DK-1610 Copenhagen V CVR-nr.: Tel.: Fax: p 0 gehl architects Bryghusgrunden

3 Bryghusgrunden Indholdsfortegnelse Dette dokument er produceret af Gehl Rumprogrammerne definerer og beskriver 4 Inledning Architects for Fonden Realdania, med zoner og forhold omkring de ønskelige henblik på at belyse mulige potentialer og problemstillinger vedrørende bylivsaktiviteter og byrumskvaliteter. De illustrerer de ønskede forhold i 10 Analyse det offentlige rum, på og omkring skalaforhold men bør ikke anses som Bryghusgrunden i Købehavn. Dokumentet introducerer Bryghusgrunden i en større målfaste. 24 Strategi københavnsk kontekst og analyserer herefter en række forudsætninger, vedrørende byrums- og bylivskvaliteter i lokalområdet omkring Bryghusgrunden. 40 Idékatalog Analysen danner grundlag for en række strategiske anbefalinger på et overordnet bydelsniveau, hvorefter de specifikke rum og pladser udnævnt i strategien belyses og programmeres enkeltvis. bryghusgrunden GH ARCHITCTS P 0

4 i n l e d n i n g Inledning Bryghusgrunden - ukendt og omstridt 80 m 185 m 1:1000 Fonden Realdania har gennem sit datterselskab, Realea erhvervet Bryghusgrunden, et ca kvm stort ubebygget område syd for Det Kgl. Bibliotek mellem Knippelsbro og angebro, hensigten er at opføre Byggeriets Hus med kontorlokaler og eventuelt boliger samt som det nye tilholdssted for Dansk Arkitekturcenter med tilhørende udstillingsaktiviteter, café og andre publikumsfaciliteter. Denne, den sidste ubebyggede grund langs Københavns havn har i årevis været grundlag for diskussion: Bør man bygge her eller ej? Bør det blive en grøn park langs vandet? Fonden Realdania angriber problematikken med et konstruktivt ønske om at Bryghusgrunden skal blive en del af et livligt, aktivt og integreret bymiljø der forbinder byen med havnen, og det nye hus skal være akkumulatoren for denne integration. Det er Fonden Realdanias intention, at bebyggelsen af Bryghusgrunden skal være med til at aktivere Frederiksholms kanal, ligesom at brugsværdien og aktivitetsniveauet på de omkringliggende pladser og strøg ønskes forøget. n bygning med besøgs- og parkeringsfaciliteter som spiller godt sammen med de omgivende byrum, vil kunne skabe en gennemstrømning af mennnesker og potentielle brugere af de offentlige rum, forudsat at forholdene programmeres med et aktivt byliv for øje. Der findes et potentiale i at skabe et attraktivt, levende område med mulighed for en alsidig vifte af aktiviteter og oplevelser. Bryghusgrunden som bygning og byrum vil gennem sine aktiviteter og sin arkitektoniske udformning kunne blive en attraktion for både københavnere og byens gæster. p 0 gehl architects Bryghusgrunden

5 i n l e d n i n g Bryghusgrundens forudsætninger Siden 1962 har Københavns kommune ført en klar og langsigtet strategi med henblik på at minimere biltrafikken i den indre by. Blandt en lang række indbyrdes understøttende tiltag har man især fokuseret på gradvist at udvide et gågadenetværk, hvor kun biler med serviceerinder og udrykningskøretøjer har kørselsret. Siden 1962 hvor strøget (under stor protest fra lokale handelsdrivende) åbnedes som den første gågade, er fodgængernetværket blevet mere end seks gange så stort, og der er intet der peger på at grænsen for denne udvidelse er nået. Bryghusgrunden og Frederiksholms Kanal udgør tilsammen en smuk forbindelse mellem havnen og den gamle bymidte, og kan med rette blive den udvidelse der for første gang bringer fodgængernetværket i direkte kontakt med byens store havnerum. BYNS NY FORBINDSR UDVIKINGN AF KØBNHAVNS GÅGADNTVÆRK SIDN 1962 NTVÆRKTS POTNTI NÆST UDVIKINGSTRIN: CHR. HOMS KANA OG BRYGHUSGRUNDN bryghusgrunden GH ARCHITCTS P 0

6 i n l e d n i n g Skalereferencer Bryghusgrunden ligger mellem Christians Brygge under angebro og Søren Kierkegaardsplads ved den Sorte Diamant. Det af Fonden Realdania erhvervede byggefelts ca kvm, genemskæres af gaden Chr. Brygge og svarer i sine 185m s udstrækning langs vandet til længden på Gl.- & Nytorv. Afstanden mellem Gl.- & Nytorv og grunden, svarer til afstanden mellem Gl. & Nytorv og Kongens Nytorv. Hvor Kongens Nytorv etablerer en kontakt mellem den gamle by, de omkringliggende hovedfærdselsårer og vandet i det velbesøgte Nyhavn, så har Bryghusgrunden de samme forudsætninger til sin rådighed: Kanalen der tager fat i den gamle by og Slotsholmen, angebro som den vigtigste og mest trafikerede forbindelse mellem indre by og Amagers over indbygere, og en fremragende kontakt til vandfladen i Københavns havn. Der er således flere oplagte grunde til at inddrage Bryghusgrunden i byens eksisterende fodgængernetværk, og derigennem fortsætte den positive udvikling af København som fodgængernes by. gl. & nytorv kgs. nytorv amager torv SKAA 1: m 200 m 300 m 400 m 500 m 700 m Rummet langs Frederiksholms kanal svarer i sin udstrækning til den nordlige del af strøget fra Amagertorv til Kongens nytorv. p 0 gehl architects Bryghusgrunden

7 inledning Bryghusgrunden 100 m 200 m 300 m 400 m 500 m Nyhavn Rådhuspladsen Gl. & Nytorv Højbroplads Skalareferencerne viser hvorledes Bryghusgrunden i sin størrelse lægger sig mellem Rådhuspladsen og Gl. & Nytorv. Placeringen ud til det store havnerum gør dog at grunden har mulighed for at antage en mere åben karakter end de klart definerede byrum. bryghusgrunden GH ARCHITCTS P 0

8 Aktiviteter i n l e d n i n g Den moderne by VI FORKOMM UANST KVAITTN VI KUN FORKOMM HVOR GOD KVAITT R TI STD AKTIV I løbet af de seneste 100 år har det offentlige rum i København ændret fundamental karakter. Fra at gader og pladser primært blev brugt til nødvendige gøremål, er man siden 1970 erne begyndt at bruge byen med andre og mere rekreative mål for øje. PA SSIV VAG FRI AKTIVITTR (URBAN RKRATION) NØDVNDIG AKTIVITTR Københavns havn har ligesom byen summet af liv i alle størrelser og afskygninger. Udviklingen af havnerummet fra pragmatisk arbejdsplads til levende byrum har dog være kraftigt nedprioriteret til fordel for udviklingen af indre by. De seneste år er der dog kommet nyt fokus på havnerummets store potentialer for København BYRUMMTS UDVIKING GNNM 100 ÅR BIINVASION OFFNTIG BYRUM GÅGADR TRAFIKDÆMPNING igeledes har Slotsholmen med tiden ændret karakter, fra at være et byrum for kongernes smukt iscenesatte promenader til at være en destination for tusinder af turister HAVNRUMMTS UDVIKING GNNM 100 ÅR SOTSHOMNS UDVIKING GNNM 100 ÅR p 0 gehl architects Bryghusgrunden

9 FODGÆNGRANDSKABTS KVAITTR STIKORDSIST i n l e d n i n g Kvalitetskriterier Hvis Bryghusgrunden skal blive en levende og aktiv del af Københavns indre by, er det vigtigt at tage højde for en række forhold der berører alle brugere af det offentlige rum. Der bør lægges vægt på den rette kombination af kvaliteter for menneskers komfort og glæde i byens rum, såsom gode klimatiske forhold, mulighed for ophold og aktivitet, følelsen af tryghed på alle tider af døgnet og muligheden for at nyde de nærværende naturlige og kulturelle herlighedsværdier. Ved programmeringen af Bryghusgrunden bør man efterstræbe at opfylde så mange af de i skemaet viste kvalitetskrav som muligt. B S K Y T T S M U I G H D R F O R U D F O D S Beskyttelse mod trafik og ulykker -oplevelse af tryghed i relation til trafik, så hverken børn, forældre eller ældre behøver at være bekymrede, når de færdes på stedet Muligheder for at GÅ - plads til at gå komfortabelt - gode overflader - ingen forhindringer - interessante facader at gå langs - adgang for alle, ramper, elevatorer m.v. Muligheder for at S - rimelige se-afstande - uhindrede kig - interessante kig - belysning (til aften / nat) Muligheder for at TA og HØR - lavt støj niveau - samtalevenlige siddearrangementer, tale-landskaber Beskyttelse mod kriminalitet og vold - oplevelse af tryghed - levende byrum - funktioner der overlapper dag/nat - god belysning Muligheder for at STÅ / OPHOD - opholdszoner / kanteffekt - støttepunkter at stå ved - facader med gode detaljer, der inviterer til ophold Muligheder for G / UDFODS / AKTIVITTR - invitation til fysisk aktivitet, leg, udfoldelse og under holdning - midlertidige aktiviteter (markeder, cirkus, udstillinger) - lejlighedsvise aktiviteter (events, festivaler, spontant aktiviteter) Beskyttelse mod ubehagelige klimafaktorer - vind / træk - regn / sne - kulde Muligheder for at SIDD - siddezoner - maksimerede fordele: udsigt, sol, mennesker at se på - gode siddesteder - gode siddemøbler - godt lokalt klima DAG & NAT Hensyn om natten: - 24 timers by - forskellige funktioner - lys i vinduerne - beboere - belysning VINTR & SOMMR Vinterhensyn: - belysning - sæson aktivit. (skating, juledekor.) - ekstra beskyttelse fra ubehageligt klima H R I G H D Skala - dimensionering af bygninger og rum i forhold til den menneskelige skala Muligheder for at nyde det gode vejr - sol - varme - læ Æstetiske kvaliteter / positive sanseindtryk - godt design og gode detaljer - god udsigt - gode materialer - træer, planter, vand Stikordsliste omhandlende kvaliteten af fodgængerlandskabet. Hvis en analyse af et offentligt rum ender med et rungende JA til de ovennævnte 12 spørgsmål - har man opnået et 100%s sted. bryghusgrunden GH ARCHITCTS P 0

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

TEMAHEFTE BJØRVIKA / 2007. Bjørvika Infrastruktur A/S

TEMAHEFTE BJØRVIKA / 2007. Bjørvika Infrastruktur A/S BYROM OG GATEROM TEMAHEFTE BJØRVIKA / 2007 Bjørvika Infrastruktur A/S 2. revision 20.03.07 Gehl Architects LS & LJL Div. revisioner og tilføjelse af kapitel om gater Bjørbekk & Lindheim JB & LL 3. revision

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok?

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? Af Gitte Marling og Helle Juul Bymidterne har fået et løft over det ganske land. Bilerne er blevet fortrængt til fordel for ikke

Læs mere

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Projektet Gevinster ved investeringer i

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 INDHOLD Anbefalinger...04-05 Analyse: Opsummering af analyse...06-07 Netværk og bevægelse...08-09 Karakter og Identitet...10-11 Aktiviteter og Brugergrupper...12-13

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse 1 - mødet med bymiljøet! Kan bymiljøets udformning stimulere økonomisk vækst? Hvordan kan bymiljøer bidrage til værdiskabelse og netværk mellem mennesker

Læs mere

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV produkt/udstilling OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J dav! hejsa! produkt/udstilling produkt/udstilling 1 1 Titel: Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj Udgave

Læs mere

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024 Albertslund 2024 Hvordan ser Albertslund ud i år 2024? Det er der mange gode bud på, men en ting er sikker, nemlig at kommunen har en afgørende rolle og et stort ansvar for at drive udviklingen i den rigtige

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S

BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S Byliv der betaler sig / gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Projektet Byliv der betaler sig er gennemført i

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

ENGHOLMENE KÆRHOLM KØBENHAVNS NYE KANALBY MED HAVNEFRONT KÆRHOLM

ENGHOLMENE KÆRHOLM KØBENHAVNS NYE KANALBY MED HAVNEFRONT KÆRHOLM ENGHOLMENE KÆRHOLM KØBENHAVNS NYE KANALBY MED HAVNEFRONT KÆRHOLM HOVEDSTADENS NYE HYGGELIGE HAVNEKVARTER FULDENDER KØBENHAVNS HAVN Side 3 Københavns Havn er den livsnerve, som er fælles for nogle af byens

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY + + Grontmij + ICP + Boris Brorman Jensen BAGGRUND OG VISION SILKEBORG OG MOTORVEJSNETTET I DK Silkeborg vil i 2016 blive en del af det overordnede danske motorvejsnet.

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere