Introduktion Præsentation af SDC Formålet med SDC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion Præsentation af SDC Formålet med SDC"

Transkript

1 Introduktion Med det dansk-kinesiske universitetscenter Sino-Danish Center of Education and Research (SDC) har de danske universiteter indgået et vigtigt samarbejde med Kina om forskning, og mange danske forskere og studerende står over for den spændende udfordring at skulle til Beijing. Dette informationsmateriale vil give dig en kort introduktion til SDC samt give svar på nogle af de spørgsmål, du som forsker måtte have i forbindelse med din udstationering til SDC. Skulle du have nogle spørgsmål i forbindelse med SDC, kan du læse mere på det danske SDCsekretariats hjemmeside eller du kan rette henvendelse til SDCsekretariatet ved specialkonsulent Morten Laugesen Hvis du har spørgsmål til din udstationeringskontrakt, skal du kontakte personaleafdelingen ved dit universitet i Danmark. Præsentation af SDC I april 2010 underskrev formand for Rektorkollegiet Jens Oddershede på vegne af de otte danske universiteter en historisk aftale med Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS) om etableringen af et dansk-kinesisk universitetscenter i Beijing. Universitetscenteret får til huse i en særskilt bygning doneret af Industriens Fond og opføres på GUCAS nye campus ved Yanqi-søen ca. 60 km nord for Beijings centrum. Det dansk-kinesiske universitetscenter er et led i regeringens strategi for vidensamarbejde mellem Danmark og Kina, som den blev fremlagt i Initiativet indgår endvidere som en del af regeringsprogrammet Danmark 2020 Viden > Vækst > Velstand > Velfærd. Kina er i dag det land i verden, som næst efter USA investerer mest i forskning og udvikling (FoU). Siden slutningen af 1990 erne er Kinas investeringer i FoU steget med ca. 20 pct. om året, hvilket vidner om, at den kinesiske regering har indset nødvendigheden og betydningen af at bedrive mere videnskabende og innovativ forskning ikke mindst grundforskning. I fremtiden vil kineserne således komme til at stå overordentligt stærkt i den internationale konkurrence om at tiltrække forskningsmæssige ressourcer og dermed udfordre veletablerede forskningsmiljøer i EU og USA. Kinas forskningsmæssige opblomstring gør det naturligvis attraktivt for danske forskningsmiljøer at indgå i et endnu tættere samarbejde med kinesiske forskningsmiljøer med henblik på at skabe og kommercialisere ny viden. Formålet med SDC Oprettelsen af SDC tjener flere formål. For det første styrker initiativet eksisterende forskningsnetværk mellem Danmark og Kina. For det andet vil det skabe nye netværk og etablere nye kontakter mellem danske og kinesiske forskningsgrupper. For det tredje vil det synliggøre dansk forskning, danske forskere og danske virksomheder i Kina. For det fjerde vil det styrke danske studerendes muligheder for at uddanne sig i et internationalt forskermiljø samtidig med, at det vil øge de danske universiteters muligheder for at rekruttere dygtige kinesiske forskere og studerende. Og for det femte skal det dansk-kinesiske universitetscenter indgå i et tæt samarbejde med danske virksomheder i Kina om bl.a. videre- og efteruddannelse, praktikpladser samt forsknings- og udviklingsopgaver. Initiativet skal altså understøtte et stærkt dansk-kinesisk forskningssamarbejde samt danne rammerne for uddannelse af ph.d.- og kandidatstuderende inden for de forskningsområder, man i fællesskab vælger at indgå et samarbejde omkring. Som udgangspunkt er der opnået enighed om at samarbejde omkring fem overordnede forskningstemaer: 1

2 1. Sustainable Environment 2. Renewable Energy 3. Nanoscience and nanotechnologies 4. Life sciences 5. Welfare studies and Innovation Management På sigt vil der, såfremt parterne er enige, være mulighed for at inkludere flere forskningstemaer. Samarbejdet med CAS og GUCAS SDC oprettes i samarbejde med Det Kinesiske Videnskabsakademi (Chinese Academy of Sciences CAS) samt Graduate University of CAS (GUCAS). CAS er Kinas førende forskningsinstitution inden for naturvidenskab, teknologi og high-tech innovation med mere end ansatte fordelt på ca. 120 forskningsinstitutioner spredt ud over hele landet. CAS er allerede i dag den største samarbejdspartner for danske forskere, og det formelle samarbejde med CAS vil sikre danske forskere adgang til CAS forskningsinstitutioner i hele Kina. Ud over de mange forskningsinstitutioner driver CAS to universiteter, herunder GUCAS. I modsætning til almindelige universiteter udbyder GUCAS udelukkende ph.d.- og kandidatuddannelser, og dets hovedformål er at uddanne forskere til CAS mange forskningsinstitutioner. GUCAS optager årligt ca studerende og har i alt ca studerende, hvoraf lidt over halvdelen er ph.d.-studerende. Industriens Fonds Hus SDC får til huse i en nyopført bygning Industriens Fonds Hus beliggende på GUCAS nye kvm store campus ved Yanqi-søen nord for Beijing. SDC-bygningen skal skabe de optimale fysiske rammer for et velfungerende uddannelsesmiljø og forventes at indeholde bl.a. auditorium, undervisningslokaler, administration samt gæsteboliger. Herudover skal bygningen fungere som et udstillingsvindue for danske virksomheder. Bygningen forventes færdigopført primo Samarbejdsstrukturen for SDC Med deltagelse af samtlige otte danske universiteter er oprettelsen af SDC ikke blot den største danske koordinerede satsning mellem Danmark og Kina om vidensamarbejde til dato, men faktisk den største danske satsning inden for uddannelse og forskning uden for Danmarks grænser nogensinde. SDC s øverste myndighed er det såkaldte Joint Managerial Committee (JMC), som består af ti personer, hvoraf fem personer udpeges fra dansk side og fem personer fra kinesisk side. De danske medlemmer af JMC vil blive indstillet af den danske SDC-bestyrelse primo juni Den daglige ledelse af SDC varetages i fællesskab af en dansk og kinesisk direktør. Hvert forskningstema ledes i fællesskab af en dansk og kinesisk forskningskoordinator, en såkaldt Principal Coordinator. Disse personer har det overordnede ansvar for at udvikle de forskningsmæssige og uddannelsesmæssige aktiviteter inden for det respektive forskningsområde. Fra dansk side forventes opgaven som forskningskoordinator at gå på skift mellem personer fra de tilknyttede danske universiteter. 2

3 På begge sider er der allerede etableret sekretariater, som skal koordinere indsatsen med at etablere SDC. Det danske SDC-sekretariat ledes af den danske SDC-direktør og er pt. beliggende ved Århus Universitet. Omkostninger til driften af SDC deles ligeligt mellem Danmark og Kina. En stor del af bidraget vil falde i naturalier. Fra kinesisk side i form af danske forskeres adgang til kinesiske forskningsfaciliteter og fra dansk side i form af dækning af udgifter for udsendelsen af danske forskere og undervisere til universitetscenteret i Beijing. Når SDC i 2013 forventes i fuld drift, er der budgetteret med samlede årlige omkostninger til driften på 110 mio. kr. 3

4 At arbejde og bo i Kina som dansker I Beijing alene bor der knapt 20 millioner, og byen er på alle måder en storby, med alt hvad det indebærer. Som forsker ved SDC vil du få mulighed for at opleve den fascinerende kinesiske kultur på egen hånd, samtidig med at du kan være med til at bygge det nye universitetscenter op. Hvis du ikke har stiftet bekendtskab med Kina tidligere, kan det stærkt anbefales at købe en guidebog om Kina eller Beijing. Formålet med dette informationsmateriale er at give en kort introduktion til de emner, der vil være mest relevant ved ophold på SDC, men det kan være en god ide at sætte sig yderligere ind i særlige kinesiske forhold, inden du kommer derud. Kineserne har generelt stor tålmodighed med udlændinge, der oftest har andre traditioner og typisk ikke taler kinesisk. Derfor bør du også have tålmodighed med kineserne, når du møder dem. Beijing har de sidste år været et stort kraftcenter, som har tiltrukket sig stor international interesse. Derfor bor der efterhånden mange udlændinge i Beijing, og man har samme muligheder som i mange andre storbyer verden over. Der er f.eks. et rigt kulturliv med koncerter og arrangementer, ligesom flere og flere biografer viser film med engelsk tale og kinesiske undertekster. Byen har også et veludbygget metro-system med engelske skilte. Alternativt er det billigt at køre i taxi, men i myldretiden kan det nogle gange tage længere tid, idet trafikken er voldsom. Blandt befolkningen er det stadig et fåtal, som taler engelsk. GUCAS har tilkendegivet, at de vil arrangere sprogkurser for danske medarbejdere, der tager et ophold ved SDC, og vi vil anbefale, at man tager imod et sådant tilbud. Selv om man ikke bliver flydende på kinesisk, vil et basalt kendskab til sproget kunne lette i hverdagen og give et ekstra perspektiv på opholdet ved SDC. Bed også gerne dine kinesiske kolleger om hjælp, hvis du har problemer. F.eks. kan det anbefales, at man får skrevet adressen på kinesisk, som man kan vise til chaufføren, hvis man tager en taxi. I Beijing findes også en taxabog, hvori du kan finde de vigtigste og hyppigst anvendte adresser på både engelsk og kinesisk. Taxabogen kan fås på større hoteller. Det store antal udlændinge i byen betyder også, at det er forholdsvist nemt at købe vestlige varer i byens mange internationale supermarkeder, f.eks. kæden Jenny Lou eller Carrefour. Ligeledes findes også mange vestlige restauranter med bl.a. italiensk eller mexicansk mad, men der er naturligvis også mulighed for at stifte bekendtskab med det omfangsrige kinesiske køkken. Det er generelt billigere at spise på kinesiske restauranter eller købe kinesiske produkter, og i enkelte tilfælde kan vestlige varer koste mere end i Danmark (f.eks. ost, morgenmadsprodukter og kaffe). Der bor i øjeblikket ca. 800 danskere i eller omkring Beijing. Der er et stort netværk, og typisk for mange udstationerede er en interesse og åbenhed for andre rejsende, som man kan dele erfaringer med. Den danske ambassade i Beijing er koordinator for flere danske aktiviteter og netværk (f.eks. legegrupper for familier med børn), så det kan være en god ide at kontakte ambassaden især hvis man skal være i Beijing i længere tid. Ambassaden afholder også årligt en julefest og en sommerfest, der tiltrækker flere hundrede danske udstationerede. Se mere på ambassadens hjemmeside Særligt om at være forsker i Kina Mange danske forskere har allerede i større eller mindre grad fået erfaringer med kinesiske forskere fra eksisterende forskningssamarbejder mellem danske og kinesiske universiteter. På flere kinesiske universiteter har man allerede udenlandske forskere ansat, så det er ikke nyt for de kinesiske forskere, at de skal arbejde sammen med internationale kolleger. 4

5 I kinesisk forskning har publiceringsaktiviteten meget stor betydning, idet man oftest på baggrund af publiceringer tiltrækker nye midler og/eller belønnes personligt. Nogle udenlandske forskere i Kina fortæller, at dette i starten kan opleves negativt, fordi det betyder, at kinesiske forskere kan foretrække at holde egne resultater tættere ind til kroppen af frygt for, at andre vil publicere deres resultater, hvorved de ikke selv nyder godt af resultaterne. Samtidig giver de samme udenlandske forskere udtryk for, at dette er en kultur, man sagtens kan arbejde med og forbedre, når der opbygges tillid. Som en del af SDC er det meningen, at halvdelen af forskerne er fra de danske universiteter, og den anden halvdel er fra Kina. Det forventes derfor, at det vil være nemmere at udvikle en forskningspraksis, som tilgodeser alle, og som er fordrende for det gode samarbejde. Fridage i Kina 1. januar New Year s Day 1 fridag januar (Lunar Calendar) Spring Festival 3 fridage Omkring 5. april Tomb-sweeping Day 1 fridag 1. maj May Day Holiday 1 fridag 5. maj (Lunar Calendar) 15. august (Lunar Calendar) Dragon Boat Festival Mid-Autumn Day 1 fridag 1 fridag 1. oktober National Holiday 3 fridage 5

6 Visum, arbejdstilladelse og opholdstilladelse Visum Alle danske statsborgere, der skal til Kina, skal søge om et visum gennem den kinesiske ambassade i Danmark. Afhængig af længden af dit ophold vil du skulle søge om enten et F- visum (business) eller Z-visum (employment). Det kan tage tid at indsamle de nødvendige dokumenter, så det anbefales, at du går i gang, så snart du kender din afrejsedato. Den kinesiske ambassade har normalt en behandlingstid på fire dage for udstedelse af visum. Alle visa vil normalt kun være gyldige i tre måneder fra udstedelsesdatoen, så du skal ikke indgive din ansøgning førend tæt på afrejsedato. Du kan læse mere om visumregler og -priser på den kinesiske ambassades hjemmeside F-visum omfatter forskerophold i Kina på under seks måneder. Inden du indgiver din visumansøgning, skal du have en officiel invitation fra GUCAS. Med et F-visum er det ikke nødvendigt med en arbejdstilladelse for at forske på SDC. Ved du på forhånd, at du skal til Kina på kortere forskerophold flere gange inden for de næste seks eller tolv måneder, skal dette fremgå af din officielle invitation, og du kan så indgive din ansøgning om F-visum med mulighed for indrejse flere gange. Følgende skal indgives: En udfyldt visumansøgning (downloades fra den kinesiske ambassades hjemmeside) Et pasfoto vedhæftet visumansøgningen Dit pas med mindst to blanke sider og med en gyldighed på mere end seks måneder Din officielle invitation fra GUCAS Z-visum skal søges ved forskerophold i Kina på over seks måneder. Inden du indgiver din visumansøgning, skal du have en visa notification fra GUCAS. Derudover skal du have en arbejdstilladelse eller foreign expert license, som GUCAS skal sørge for at skaffe til dig. Det vil også være påkrævet, at du inden indgivelse af visumansøgning gennemgår en helbredsundersøgelse, og din læge skal herefter udfylde en lægeattest. Lægeattesten skal downloades fra den kinesiske ambassades hjemmeside. Ved udstedelsen af et Z-visum vil den kinesiske ambassade indsætte både visum og arbejdstilladelse i dit pas. Følgende skal indgives: En udfyldt visumansøgning (downloades fra den kinesiske ambassades hjemmeside) Et pasfoto vedhæftet visumansøgning Dit pas med mindst to blanke sider og med en gyldighed på mere end seks måneder Visa notification fra GUCAS Original og kopi af din arbejdstilladelse eller foreign expert license En lægeattest Vielsesattest og barns fødselsattest Hvis du har en medfølgende ægtefælle eller et medfølgende barn, skal GUCAS angive dette i din visa notification. Din ægtefælle og dit barn skal herefter søge om individuelt visum. Du og din ægtefælle skal foruden ovennævnte dokumentation tillige medbringe jeres vielsesattest, og ved indgivelse af visum til dit barn skal hans/hendes fødselsattest medbringes. 6

7 Registrering i Kina Det er et lovkrav, at alle uanset visumtype registreres af det kinesiske Public Security Bureau (PBS) inden for 24 timer efter indrejse. Hvis du skal bo på hotel, vil hotellet fotokopiere dit pas og automatisk lade dig registrere. Skal du derimod bo privat, skal du selv sørge for at blive registreret. Du skal blot henvende dig til det lokale PBS og medbringe dit pas med gyldigt visum, en kopi af din lejekontrakt samt en kopi af din udlejers ID (i nogle tilfælde vil det lokale PBS kræve, at din udlejer følger med dig). Du skal være opmærksom på, at du skal registreres af det lokale PBS inden for 24 timer, hver gang du skifter adresse. Hvis du undlader at lade dig registrere ved PBS, kan det medføre advarsel og bøde. Registrering omfatter også personer på turistvisum, så hvis du får besøgende, der skal bo hos dig, skal de selv lade sig registrere ved PBS. Opholdstilladelse Dit visum vil kun give dig indrejsetilladelse til Kina. Når du er ankommet til Kina med et Z- visum, er det derfor vigtigt, at du inden for 30 dage konverterer dette til en opholdstilladelse. Du skal henvende dig til PBS Entry and Exit-afdeling medbringende dit pas med visum. Eventuelt kan du forinden forhøre dig angående den påkrævede dokumentation. Opholdstilladelser vil typisk udstedes med et års gyldighed og skal herefter fornyes årligt ved at rette henvendelse til PBS Entry and Exit-afdeling. Almindeligvis er fornyelsen helt uproblematisk. Skat Dansk beskatning Dette afsnit beskriver de gældende regler for medarbejderes skatteforhold i forbindelse med en udstationering i SDC. Det bemærkes, at korrekte skattemæssige oplysninger kun kan gives af skattemyndighederne. Du bør derfor selv kontakte sit lokale skattecenter i Danmark for at få oplysninger om dine skatteforhold inden en udstationering til SDC. Du har endvidere mulighed for at anmode SKAT om et bindende svar om dine skatteforhold i forbindelse med ophold på SDC. Når man betaler skat til Danmark, sker det efter reglerne om enten fuld skattepligt eller begrænset skattepligt. Spørgsmålet om fuld skattepligt til Danmark beror blandt andet på, om du har bolig til rådighed i Danmark under opholdet i Kina. En videnskabelig medarbejder, som er dansk statsborger, ansat ved en dansk institution og udsendt til en udenlandsk uddannelsesinstitution (med løn fra Danmark) er fuldt skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 4, uanset om han bevarer bopæl i Danmark eller ej. Efter ligningslovens 33 A, stk. 1 kan en person, der er fuldt skattepligtig til Danmark, men som i forbindelse med et ophold i udlandet erhverver udenlandsk lønindkomst ved personligt arbejde i et tjenesteforhold, få nedsat den samlede danske indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske lønindkomst. Det er dog en betingelse, at opholdet i udlandet har en varighed på mindst seks måneder uden andre afbrydelser af opholdet end nødvendigt arbejde i Danmark i direkte forbindelse med udlandsopholdet, ferie eller lignende af en sammenlagt varighed på højst 42 dage. 7

8 Ifølge ligningslovens 33 A, stk. 2. nr. 2 gælder ligningslovens 33 A, stk. 1 ikke for lønindkomst ved tjeneste uden for den danske stat eller anden dansk myndighed, hvis lønnen er fastsat i henhold til en kollektiv aftale, og det ikke udtrykkeligt fremgår af denne aftale, at lønnen er fastsat under hensyn til lempelse efter ligningslovens 33 A, stk. 1. Lønningerne for offentligt ansatte fastsættes normalt ved kollektiv overenskomst, og størrelsen af lønnen er aftalt under forudsætning af, at den beskattes i Danmark. Forskere, som bliver udsendt til SDC, er ansat af de danske universiteter, som er offentlige institutioner. Da lønninger til ansatte på universiteterne er fastsat efter kollektive overenskomster, og det ikke i den kollektive aftale fremgår, at lønnen er fastsat under hensyn til, at lønnen er skattefri, kan lempelsesreglen i ligningslovens 33 A, stk. 1 ikke anvendes. Det bemærkes, at de danske universiteter har rejst muligheden for at kunne fastsætte lønnen individuelt med hensyn til skattelempelse under en udstationering under overenskomstforhandlingerne Indtil videre har du dog ikke mulighed for at få skattelempelse efter ligningslovens 33 A. Hvis du som udsendt medarbejder til SDC har bevaret din bopæl i Danmark, kan du få fradrag for kost og logi. Det er en betingelse, at bopælen er til rådighed i Danmark under opholdet i udlandet. Boligen er ikke til rådighed, hvis boligen er udlejet/fremlejet eller udlånt. Fradrag er dog betinget af, at du ikke modtager skattefrie godtgørelser til dækning af kost og logi eller skattefrie studierejselegater anvendt til dækning af kost og logi under dit ophold i Kina. Fradraget udgør den dokumenterede udgift til kost og logi efter standardsatserne i ligningslovens 9 A. For 2010 udgør satsen for kost 455 kr. pr. døgn (satsen kan maks. anvendes 12 måneder på samme arbejdssted), og satsen for logi 195 kr. pr. døgn. Fradraget kan dog højst udgøre kr. om året. Udenlandske forskere udsendt til SDC Det bemærkes, at de beskrevne regler også gælder for udenlandske forskere, der er udsendt til SDC. De udenlandske forskere har dog også mulighed for at opnå skattefritagelse under udstationeringen, såfremt de opgiver deres bopæl i Danmark. Det er ikke en betingelse, at opholdet i udlandet har en varighed af seks måneder eller derudover. Kinesisk skat Man bliver som udgangspunkt også skattepligtig i udstationeringslandet, når man tager ophold dér. En sådan dobbeltbeskatning kan løses ved hjælp af en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og udstationeringslandet. Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Kina. Ifølge artikel 20 i denne aftale er udenlandske forskere og undervisere, som er inviteret af den anden stat, fritaget fra at betale skat i udstationeringslandet i op til tre år, for så vidt angår indkomsten fra undervisning og forskning på en forskningsinstitution, uddannelsesinstitution eller universitet i udstationeringslandet. Det betyder, at udsendte danske forskere og undervisere er fritaget fra at betale kinesisk skat i en periode op til tre år. 8

9 Forsikringsforhold Når du tager til Kina for at arbejde i tilknytning til SDC, er din rejse og dit ophold omfattet af Statens Tjenesterejseforsikring, som administreres af Europæiske Rejseforsikring A/S. Dette gælder, hvad enten du besøger SDC i en kortere periode af f.eks. et par uger, såvel som hvis du i en længere periode udstationeres ved SDC. Tjenesterejseforsikringen omfatter de mest gængse forsikringsbetingelser kendt fra andre rejseforsikringer, således at du under hele opholdet er dækket på områder som akut sygdom (behandling, hjemtransport og tilkaldelse), ulykke, bagage og retshjælp. Du kan læse den samlede aftale om Tjenesterejseforsikringen på Personalestyrelsens hjemmeside. Du skal være opmærksom på, at en forudsætning for at være dækket af Tjenesterejseforsikringen er, at man samtidig er socialt sikret i Danmark (den almindelige sygesikring). Hvis du fraflytter Danmark (afmelding ved Folkeregistret), vil forsikringen bortfalde, og du skal selv sørge for at tegne en sygeforsikring. Det samme gør sig gældende for internationale medarbejdere, som ikke er registreret som værende bosat i Danmark, mens vedkommende er udstationeret. Eksisterende/kronisk sygdom Hvis du lider af en eksisterende eller kronisk sygdom eller får konstateret en sygdom inden afrejse, bør du ligeledes kontakte Europæiske, der evt. vil kræve en lægelig vurdering, inden du tager af sted. Hvis den lægelige vurdering kræver undersøgelse/udtalelse fra egen læge, vil du blive bedt om selv at afholde denne udgift. De samme regler gælder, hvis du er blevet behandlet for en ikke-kronisk sygdom inden for de sidste to måneder. Kontakt også i disse tilfælde Europæiske, da du i modsat fald kan risikere, at forsikringen ikke dækker behandlinger relateret til den sygdom, du de sidste to måneder er blevet behandlet for. Du anbefales at undersøge, hvorvidt det er muligt for dig at tegne ekstra forsikringer hos dit private forsikringsselskab eller hos Europæiske, hvis Europæiske meddeler dig, at din tjenesterejseforsikring ikke dækker behandlinger som følge af en eksisterende/kronisk sygdom. Har du spørgsmål til forsikringen eller får brug for at kontakte forsikringsselskabet i løbet af opholdet i Kina, bør du kontakte Europæiskes hotline. Herigennem tilbyder Europæiske endvidere gratis psykologisk rådgivning til personer, som er omfattet af tjenesterejseforsikringen. Du finder nummeret til Europæiskes hotline på dit forsikringskort, som skal medbringes på turen til SDC. Forsikringskort udleveres på universiteterne i henhold til de vejledninger, de enkelte institutioner har lavet. Vær opmærksom på, at graviditet ikke er omfattet af tjenesterejseforsikringen, idet et almindeligt graviditetsforløb ikke regnes som sygdom. Kontrolbesøg som følge af graviditet samt selve fødslen er derfor ikke omfattet af tjenesterejseforsikringen. Tilstøder der komplikationer til et graviditetsforløb eller f.eks. for tidlig fødsel, vil dette dog blive betragtet som akut sygdom, og man ville kunne få lægelig bistand dækket af tjenesterejseforsikringen. Forsikring ved afvikling af feriedage Vær opmærksom på, at forsikringen ikke dækker for dage, hvor du afvikler ferie. Du er dog omfattet af tjenesterejseforsikringen i weekenderne og på helligdage. Hvis du opholder dig ved SDC i længere tid, anbefales det, at du selv tegner en forsikring for den/de perioder, hvor du har ferie. Du er muligvis omfattet, hvis du allerede har en privat årsrejseforsikring, men vi anbefaler dig at kontakte dit forsikringsselskab inden udrejse til SDC der kan være særlige forhold for ferieperioder, når de afvikles i forbindelse med en erhvervsrejse. 9

10 Alternativt tilbyder Europæiske en tillægsrejseforsikring med rabat, som gælder under ferie. Du skal selv sørge for at tegne denne forsikring ved at henvende dig til Europæiske, idet de danske universiteter ikke har mulighed for at tegne yderligere forsikring. Rejseledsagere Vær opmærksom på, at Tjenesterejseforsikringen alene gælder for dig, der er udsendt for universitetet. Hvis kæreste/samlever og evt. børn vælger at rejse med dig i kortere eller længere tid, vil disse ikke være omfattet af forsikringen. I bør derfor sørge for, at der tegnes særskilt rejseforsikring til alle øvrige personer, som ledsager dig på turen til SDC. Udgifter til sådanne forsikringer skal afholdes af jer selv, men det er muligt at opnå rabat hos Europæiske. Nyttige adresser Europæiske har eget kontor i Beijing: Euro-Center China (H.K.) Co., Ltd. Beijing Representative Office 8/F, Bld. C., East Lake Villas 35 Dongzhimenwai Dajie Dongcheng District, Beijing , P.R.C. Tlf E-post: Du er velkommen til at rådføre dig hos Europæiskes kontor i Beijing under dit ophold i Beijing. Personalet har et godt lokalkendskab og vil kunne bidrage med information om f.eks. tandlæger, optikere, kiropraktorer etc. Europæiske har desuden en hjemmeside med praktisk information om Tjenesterejseforsikringen. På hjemmesiden er der bl.a. information om forhåndstilsagn vedr. eksisterende/kronisk sygdom, skadevejledning samt skadeanmeldelser. Arbejdsskadesikring I henhold til Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet er danske medarbejdere ved SDC sikret via den danske arbejdsskadesikring i tilfælde af arbejdsulykker uanset opholdets længde. Det er dog en betingelse, at medarbejderen har haft bopæl i Danmark umiddelbart op til udstationeringen. Sundhed Via din tjenesterejseforsikring er du dækket i tilfælde af sygdom. Dette gælder for både almindelig sygdom, hvor man i Danmark vil henvende sig hos sin praktiserende læge, såvel som for akut sygdom, hvor det kan være nødvendigt at opsøge et hospital. Beijing har man ikke som i Danmark et system med en egen praktiserende læge. I stedet henvender man sig på en international lægeklinik eller et hospital, hvis man har brug for at tale med en læge. I Beijing-området findes flere internationale hospitaler og lægeklinikker, og flere af disse har også tandlæger og apoteker. Hvis du bliver syg, bør du i første omgang kontakte Europæiske (telefonnummeret kan findes på det forsikringskort, du har fået udleveret inden afrejse). Europæiske kan henvise dig til en 10

11 lægeklinik eller et hospital, og de kan også hjælpe med generel lægelig rådgivning. I nogle tilfælde kan du blive henvist til et kinesisk sygehus, hvis din behandling kræver særlig ekspertise, som de internationale hospitaler ikke er i besiddelse af, men Europæiske vil i disse tilfælde sørge for at assistere med eksempelvis bistand til tolkning. Ved akut sygdom vil det, hvis det er en mulighed, oftest kunne anbefales at tage en taxi til nærmeste hospital. Trafikken i Beijing kan være et problem, så frem for at vente på en ambulance kan du komme hurtigere til et hospital ved selv at sørge for transport. Nummeret til alarmcentralen i Beijing er 120. Den lægelige ekspertise i Beijing-området er høj, og mens de internationale hospitaler dækker mange generelle områder, findes der tillige mange kinesiske hospitaler med hvert sit speciale. I helt særlige tilfælde vil Europæiskes læger vurdere, at behandlingen kræver indlæggelse i f.eks. Hong Kong eller i Danmark. I disse tilfælde dækker tjenesterejseforsikringen alle udgifter til sygetransport og evt. tilkaldelse af pårørende. Medicin er generelt let tilgængelig i Beijing. Almindelige mærker kan købes på både vestlige og kinesiske apoteker, men vær opmærksom på, at der har været tilfælde med forfalsket medicin. Indkøb derfor altid medicin på et apotek, du har tillid til. På bl.a. SOS-klinikken i Beijing ligger et apotek, som importerer medicin fra vesten. Priserne er typisk højere end andre steder i Kina, men ligger generelt på niveau med priserne i Danmark. Hvis du tager en særlig medicin, anbefales du at tage kontakt til f.eks. SOSklinikken inden afrejse for at sikre, at din medicin er tilgængelig fra deres apotek i Beijing. Endvidere bør du forhøre dig om evt. dokumentation fra egen læge, så du kan købe medicinen, mens du er af sted. International SOS Beijing Clinic Suite 105, Wing 1, Kunsha Building No 16 Xinyuanli, Chaoyang District Beijing , P.R China Et almindeligt graviditetsforløb (med regelmæssige undersøgelser, scanninger, fødselsforberedelser og fødsel) er ikke dækket af tjenesterejseforsikringen. Hvis du skal være ved SDC i en periode, hvor dette er aktuelt, skal du derfor selv arrangere og betale for de behandlinger, du ønsker. På blandt andet det internationale United Family Hospital har de stor erfaring med børn, og her er det muligt at købe samlede pakker, der dækker undersøgelser og fødsler. Kontakt dette (eller et andet) hospital direkte for at høre om priser. Beijing United Family Hospital and Clinics #2 Jiangtai Lu, Chaoyang District Beijing , P.R. China Bankkonto Det er meget nemt at åbne en bankkonto i Kina. Du skal bare medbringe dit pas med et gyldigt visum eller opholdstilladelse. Et turistvisum giver også adgang til at åbne en bankkonto i Kina. Inden du udrejser af Danmark, skal du sørge for at få en aftale med din danske bank med henblik på overførsel af din danske løn til din kinesiske bank. Bank of China Limited (BOC) er den bedste bank for udlændinge, som bor i Kina, idet pengeoverførsler fra udlandet via denne bank er hurtigst. 11

12 Boligsøgning Som en del af opførelsen af GUCAS nye campus ved Yanqi-søen vil der blive bygget gæsteboliger og kollegier, herunder også med mulighed for de danske forskere og studerende at kunne bo. Campus-byggeriet starter i maj 2011 og forventes at stå færdig i november Campussen ved Yanqi-søen vil være placeret ca. en times kørsel med bil fra det centrale Beijing. Indtil den nye campus er klar, vil GUCAS i et vist omfang kunne være behjælpelig med at formidle danske forskere en af deres nuværende gæsteforskerlejligheder, der er tilknyttet GUCAS campus i det nordlige Beijing. Lejlighederne er oftest kun beregnet til én person, så hvis du ønsker noget større eller en anden beliggenhed, skal du selv søge bolig. Alternativt kan du tage kontakt til en boligformidler, der mod betaling vil hjælpe dig. I forbindelse med boligsøgning er det en god ide at overveje budget, beliggenhed og størrelse. Beijing er enorm, og der findes boliger i alle standarder og prisklasser. Du skal være opmærksom på, at boligstandarden i nogle tilfælde er lavere end i Danmark. Hvis du ikke taler kinesisk, anbefales det at kontakte en boligformidler med engelsktalende personale og med fokus på udlændinge i Beijing. Den Danske Ambassade i Beijing bruger Sion Real Estate, som har et stort udvalg af boliger. Sion Real Estate eller en lignende boligformidler vil hurtigt forstå dine behov og have god kontakt til udlejere med møblerede lejligheder. I nogle tilfælde vil der være mulighed for at forhandle om pris. Lejekontrakt Lejekontrakter i Kina kan være komplicerede, så det er vigtigt, at din boligformidler hjælper dig med at forstå alle vilkår og betingelser, inden du underskriver. I nogle tilfælde vil der blive udarbejdet både en kinesisk og engelsk udgave af lejekontrakten. Det er derfor en god ide at sikre sig, at den engelske udgave er en fuldstændig oversættelse i tilfælde af uenighed mellem dig og udlejer. Du skal være opmærksom på, hvordan du betaler indskud, og om du betaler din husleje for én måned eller flere måneder i forvejen. Derudover kan der forekomme udgifter til vedligeholdelse. Inden du underskriver din lejekontrakt, anbefales det at gennemgå boligen og møbleringen grundigt sammen med udlejer. Hvis der forekommer fejl eller mangler, skal der laves en kort rapport, som underskrives af både dig og udlejer. Du anbefales også at undersøge forsikringen af boligen. Sædvanligvis er forbrug af el, gas og vand ikke inkluderet i husleje. Den præcise aflæsning skal derfor noteres i din huslejekontrakt. I de fleste boliger i Beijing er varmen reguleret af byens varmecentral, så der kun er varme fra 15. oktober til 15. marts. Hvis du anskaffer en elradiator, skal du derfor forvente en høj elregning. 12

AARHUS UNIVERSITET REJSEFORSIKRING 6. MAJ 2014 LISE K. MORTENSEN

AARHUS UNIVERSITET REJSEFORSIKRING 6. MAJ 2014 LISE K. MORTENSEN REJSEFORSIKRING 6. MAJ 2014 LISE K. MORTENSEN præsen TATION REJSEFORSIKRINGEN Del af Statens selvforsikringsordning Hvad indebærer dette? Er tilsagn i eksterne bevillinger omfattet af selvforsikringsordningen?

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Relocation Service Hjælp til boligsøgning

Relocation Service Hjælp til boligsøgning July, 2013 Relocation Service Hjælp til boligsøgning Strategy TATION 1 Tankerne bag Relocation Service Baggrund Ønske om at tiltrække og fastholde stærke internationale forskere Som led i den forsatte

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Historie 2009 Skotske asfalts arbejdere i København 2010 Østeuropæere hærger København 2 Roma-aktioner på Amager Den varme seng 2010 Arbejdsgruppe nedsætte mhp.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

The 2nd Sino-Danish Conference on Food Safety - focus on food safety, quality and documentation. Rejseoplæg. 19. 23. April 2008

The 2nd Sino-Danish Conference on Food Safety - focus on food safety, quality and documentation. Rejseoplæg. 19. 23. April 2008 BCD Meetings & Incentives Gl. Køge Landevej 22 DK - 2500 Valby Tel.: (+45) 39154660 Fax.: (+45) 39154590 E-mail: mi@bcdmi.dk www.bcdmi.dk The 2nd Sino-Danish Conference on Food Safety - focus on food safety,

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Informationspakke om indvandringsprøven

Informationspakke om indvandringsprøven Informationspakke om indvandringsprøven Til ansøgere om ægtefællesammenføring i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om indvandringsprøven er udarbejdet til ansøgere om ægtefællesammenføring

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS.

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS. Visumservice ApS Postboks 815 2100 København Ø VEDRØRENDE VISUM TIL INDIEN Vi håber, at du glæder dig til den spændende rejse, du har bestilt. Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100 Herning, juni 2009 Tilbud på træningsophold til cykelklubber og individuelle Mallorca fra uge 12 til uge 19 2009 Tilbuddet giver et overblik over, hvad der er indeholdt i prisen og muligheder for tilkøb.

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Q&A om Science without Borders

Q&A om Science without Borders Q&A om Science without Borders Version: 24-09-13 24. september 2013 J.nr. 2011-6332-01 STH 1. Hvordan opfatter brasilianerne graden af forpligtelse i forhold til det antal, de danske universiteter har

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0011 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Dubai. 30.10.-7.11.09 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.236 kr. Afvist i Kastrup lufthavn pga.

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Black, World Elite MasterCard

Black, World Elite MasterCard B L A C K U D V A L G T S P E C I E L T T I L D I G Black, World Elite MasterCard Transparent paper Transparent paper N O R D E A B L A C K Kortet er altid godt at have med på rejsen. Det giver dig fordele

Læs mere

RYKs seminar d. 1.3.2009. Rejseforsikring - 2

RYKs seminar d. 1.3.2009. Rejseforsikring - 2 RYKs seminar d. 1.3.2009 Den sikre rejse... Forsikringsrådgiver i 18 år, både med privatog erhvervforsikringer. 38 år og med et medfødt handicap. Ansat på ordinære vilkår tidligere i flexjob.. Sidder i

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Arbejdsgang ved repatrieringssager

Arbejdsgang ved repatrieringssager Arbejdsgang ved repatrieringssager Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning Udarbejdet af: Katrine Buus Nielsen og Trine Engrob Birkmose Særligt om niveau eller beslutninger : Dansk Flygtningehjælp(DFH)

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 For information purposes only Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Denne vejledning er beregnet til enkeltpersoner, hvis tildelinger

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU Om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Information til arbejdsgivere Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Velkommen til Aalborg... 3 BorgerServiceCenter... 4 Forsyningsvirksomhederne... 4 Flytning EU statsborgere... 5 Flytning øvrige... 5 Midlertidigt arbejde...

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere