Referat Grønlandskarbejdsgruppemøde Det Nordatlantiske Hus // den 31. oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Grønlandskarbejdsgruppemøde Det Nordatlantiske Hus // den 31. oktober"

Transkript

1 Referat Grønlandskarbejdsgruppemøde Det Nordatlantiske Hus // den 31. oktober Deltagere: Sakarine, Karl, Ivalo, Gerth, Bent og David (Fra sekretariat Nancy og Tobias) Ordstyrer: Nancy Referent: Tobias Lise Poulsen havde desværre ikke mulighed for at deltage i vores evaluering, men vi sender et referat til hende - og så deltager hun meget gerne i andre møder. Evaluering af konferencen om Udsatte Grønlændere I Danmark Hvad fungerede godt? (Hvordan oplevede I det?) - Sakarine: Vejle havde nogle gode initiativer omkring alkohol. - Gerth: Jeg syntes det var meget stift. Jeg blev chokeret da jeg kom ind - der var ovre 200. Der var ikke meget mulighed for at komme til at sige noget. Det var for stort og stift. Det der fungerede godt var; maden. Dem fra Odense, omkring TUMIT, gjorde det rigtig godt, så der havde jeg ikke behov for at blande mig. Vejles workshop gav ikke muligheden for at sige noget. Det var godt at der var noget forskellige ting, f.eks. TUMIT og så oplægget fra Vejle der havde et andet udgangspunkt. Udgangspunkterne og formålene var gode nok. På konferencen fik jeg tre nye kontakter som jeg efterfølgende også har snakket med. Bl.a. Foreningen Grønlandske Børn. Hvis vi tænker på hele konferencen, kan man sige at den prøvede at vise hvordan grønlænderene har det - men ikke hvad vi kan gøre for at hjælpe. - Ivalo: Jeg fik en masse informationer. - Karl: Esbjerg var der 3 folk der arbejdede sammen. Manglede lidt om hvad vil de gøre for de folk der er udenfor Esbjerg. Der er nogen der falder igennem og nogen der går fremad igennem Oqqumut. Måske det kunne være noget for rejsegruppen at tage ned og se hvordan det ser ud, udenfor Esbjerg? Det kunne være interessant at se på hvordan vi kan hjælpe dem i Esbjerg og Odense. Der var ikke den store forskel på TUMIT og Oqqumut. Jeg var meget glad for at være med til konferencen for jeg fandt steder jeg kan hjælpe og jeg kunne give noget videre. Folk kom og spurgte ind. - David: Det var en dejlig oplevelse vi har haft sammen. Jeg er glad for at vi var mange fra vores arbejdsgruppe der var med. Jeg hentede en masse oplysninger som vi kan bruge i vores

2 arbejdsgruppe fremadrettet. Vi kunne se at der manglede en masse bisiddere i hele landet, som os (altså denne gruppe kunne være bisiddere på en masse opgaver). Vi skal finde ud af hvordan de kan bruge os - altså de mange forskellige deltagere fra konferencen. Samarbejdet der blev beskrevet fra Aarhus og Københavns kommune kunne jeg tage en masse med fra. Nancy: Grunden til at vi hoppede på og valgte at tage med til denne konference var, at der ikke var repræsenteret nogen udsatte grønlændere på konferencen. Det lå også Socialstyrelsen meget på hjerte og sinde, at få gruppen med. Oplevede I at deltagerne kom og spurgte jer? Ivalo var meget overrasket over at så mange kom og spurgte ind til hjemløshed. De var meget overraskede over hvordan vi har oplevet hvordan det har været at flytte til Danmark. David blev også spurgt ind til, af Københavns Kommune, og der forklarede han dem lidt om Sundholmens situation. Når man kommer til Danmark og lander på Sundholmen, så er du fanget i systemet. David tror på at de har lyttet og noteret sig de ting vi har fortalt dem på konferencen. Efterfølgende (efter at været blevet medlem af SAND) har Karl oplevet at komme på morgencafeen og blive nærmest lukket ude af personalet og de besøgende. David har fundet ud af at få drejet nøglen og låse op igen ved at fortælle dem om at vi kan være bisiddere og en masse andet. Hvad kan vi tage med videre? Sakarine prøver på, i Odense, at se om der kan lejes et lokale hvor hun kan samle Grønlændere Gerth har en kritik af at det virker som om, at det (på konferencen) kørte i den samme smøre som altid. Der mangler løsninger og var for mange deltagere - så det virkede stift. Hvad er det vi skal huske på, næste gang lave denne konference? Nancy: Eftersom Gerth nævner, at det var for stift og der var for mange, kan vi godt pointere at der manglede plads til at komme til orde. Gerth: Det skal være et krav at vi bliver hørt - fra talerstolen. Vi skal have folk med fra gaden og forsorgshjemmene - vise noget af virkeligheden. Der skal være kortere tid i plenum sessionerne, så vi kan være mere i de mindre rum. David: Der er os der er vidende om de svageste i samfundet, Vi skal høres mere om vores bud på hvad der sker i samfundet. Vi skal have et formål. Vi skal vide hvad vi vil fortælle til samfundet. Hvis det skal lade sig gøre i fremtiden, så er det bedst at vi har både en mand og en kvinde på talerstolen. Karl: Jeg har fået en masse med og vil gerne hjælpe i hele Danmark. Vi kan evt. arbejde på andre måder i processen, på tværs af landet - så vi der sidder i København kan tale med dem i Odense osv.

3 Arbejdsgruppens fortsatte arbejde Noter fra konference-evalueringen: - Vi kan eks. samle op på at lave et samarbejde med Vejle. - Vi kan også samle op på vores møde med et par herberger fra Randers. De vil rigtig gerne have besøg af SAND og af den Grønlandske arbejdsgruppe. - Gerth fortæller at der ofte er 10 grønlændere på Store Dannesbo. - Nancy foreslår at vi holder et arbejdsgruppemøde på Store Dannesbo for at møde deres Grønlandske beboere. Det er der god stemning for at gøre. Nancy: Nu har vi længe arbejdet på at lave vores egen konference og fik så muligheden for at deltage i en anden - så hvad skal vores gruppe fortsat lave? Det kunne evt. være bisidderopgaver, jeg kan mærke at I brænder for det. Der har været noget omkring noget formidling i den Grønlandske radio - at nå bredere ud. Gerth: Jeg har talt med radioavisens chef og fortalte om konferencen vi deltog i. Det er de meget interesseret i og også i arbejdsgruppen. Der kan jeg godt skabe en kontakt ved at skrive dem nogle linjer om hvad de kan ringe og spørge os om. Karl: For 14 dage siden var jeg i Det Grønlandske Hus og der vil de gerne interviewe mig om vores arbejdsgruppe. David: Først og fremmest skal vi tale med hinanden. Vi skal støtte hinanden og være tro mod SAND. Vi skal træde stille og roligt. Det er vigtigt at vi taler sammen om hvad vi melder ud til medierne. Vi skal være gode til at fortælle at vi kommer fra SAND og er aktive i den Grønlandske arbejdsgruppe. Gerth: Der mangler en radio på Grønlandsk. Det kunne være en rigtig god måde at komme i kontakt med mange af de socialt udsatte for både SAND og de mange organisationer der arbejder med udsatte Grønlændere. David: Hvad skal der ske med vores rejsehold? Nancy: Det er heldigvis ikke gået i stå. I var ude og rejse i sommer, da det gav mening ift. vores arbejde. Ivalo: Vi har talt sammen om at vi gerne vil til Vejle og Esbjerg ( og Sønderjylland siger David). Nancy: Helt konkret er arbejdsgruppens formål at blive klogere på Grønlandske hjemløse i Danmark og arbejde på at få det på den politiske dagsorden. Samtidig er det at invitere de hjemløse Grønlændere i Danmark ind i SAND - og ind i arbejdsgruppen. Hvordan ser I fremtiden i arbejdsgruppen? Ivalo: At vi bliver ved med at arbejde som vi gør nu. Vi holder ved - det er det vigtigste. Jeg håber vi også kan snakke om andre kommuner i Danmark. Sakarine: Ja, det er vigtigt at vi holder sammen for fremtiden.

4 Nancy: Er arbejdsgruppen åben? David: Bestemt. Vi mangler også nogen fra Nordjylland og Sønderjylland. Bornholm hører under SAND Hovedstaden. Sakarine: Esbjerg skulle være storslemt for udsatte kvinder. Nancy: Vi har et udvalg i Esbjerg som har rigtig god finger på pulsen ift. hvad der sker på gaden. Der er en del af dem i udvalget som er nuværende hjemløse og andre der lige har været hjemløse, så de hører meget og taler meget med miljøet. Noget af det arbejdsgruppen her kan gøre er, at hører vi om problemer i Esbjerg, så skal arbejdsgruppen kontakte udvalget i Esbjerg og spørge om de er opmærksomme på problematikkerne og evt. tilbyde at komme og hjælpe med at arbejde på disse. Vi kan sætte næste møde op på et forsorgshjem, næste arbejdsgruppemøde. Vi kan rejse til eks. Vejle hvor vi har haft mulighed for at høre om deres arbejde, og tilbyde at komme og vise os der. Vi (Nancy og Tobias) tager det med til sekretariatet og René (der er tovholder på bisidderkorpset) og spørger om vi kan lave en liste på bisidder-registeret med Grønlandsktalende bisiddere. David: Skal vi holde vores november-møde i Randers? Nancy: Så skal vi have inviteret SAND Østjylland med - en eller to repræsentanter derfra, der også kan deltage. Hvor tit skal vi mødes? David: Skal vi tage dette år ud og se på situationen? Finde ud vores formål og lave en plan. Nancy: Nu har vi længe mødtes på det nordatlantiske hus, det lyder til at der er enighed om at vi skal mødes på steder der hvor de udsatte grønlændere er - som eks. Store Dannesbo i Odense og Hjørnestenene i Randers. Gerth: Førhen har vi mødtes en gang om måneden. Vi kunne måske mødes en gang i november og en gang i december. Så kan vi, i det nye år, se hvad der kommer af opgaver. Der er jo f.eks. valg til foråret/sommeren. Det kan måske kombineres at holde møde og rejse sammen. Jeg savner fyrtårnene. Nancy: Så lige nu er vores opgave at komme ud med vores grønlandske arbejdsgruppe, til eks. Hjørnestenene i Randers og også arbejde som bisiddere. Næste møde i slut november og start december, på Hjørnestenene i Randers - dem kontakter Nancy og laver en aftale med, samt informere SAND Østjylland. Jeg kunne godt tænke mig, at I laver en plakat til vi skal på Hjørnestenene og besøger dem - det skal stå på Grønlandsk. I taler med Sofie om den. I skal skrive meget kort, til plakaten: Dato, At vi kommer på besøg og at vi glæder os til at komme og møde folk. David: Vi har i sommer talt om at vi vil have et logo.

5 Nancy: I må meget gerne komme med nogle forslag, så tager jeg det med videre. I morgen har vi møde i sekretariatet i Kbh. Der vil jeg gerne spørge til mulighederne for at lave logo, navn osv. Jeg er ikke sikker på proceduren, men det finder jeg ud af og melder tilbage til jer Konference om udsatte grønlandske kvinder // Aalborg (10. november) Nancy har vedhæftet invitationen på facebooksiden - og har tilmeldt 5 deltagere. Konferencen handler om at styrke viden omkring voldsudsatte Grønlandske kvinder og deres rettigheder og muligheder og vej til hjælpende organisationer. I kan læse mere om konferencen på det opslag Nancy har lavet i facebookgruppen. Aya Chemnitz deltager også. Hende skal I huske at få gjort et indtryk på hende og hilse pænt på hende. Hun har vist stor interesse for vores arbejdsgruppe! Laila (lederen af Kofoed Skole i Aalborg) kommer også - hende kan I også få gjort en god kontakt med, ift. jeres arbejde med at kontakt til de udsatte Grønlændere i Grønland. De tilmeldte er: Ivalo, Sakarine, David, Karl og Gerth (Gerth bøvler med ryggen, derfor tager Bent hans plads!) I skal selv afsted som SAND - Nancy deltager ikke. Det er fra kl.11-16:00 HUSK!! At bestille billetter ved Susanne. Nancy giver hende besked om at I kontakter hende. EVT. Aktionsgruppe (nationalt) Tobias er tovholder for den nye aktionsgruppe - den kan man skrive sig op til, hvis man har lyst til at være med til at være aktiv på arrangementer, aktiviteter, kampagner og andet. Det er IKKE en arbejdsgruppe men en gruppe man kan melde sig ind i, hvis man vil være med i de aktuelle aktiviteter der sker engang imellem. (skriv mail med navn, nummer, by du bor i til Grønlandsk ansat ved sekretariatet Det er blevet drøftet, efter Gerth bragte det på banen, om der skal laves et oplæg til SANDs hovedbestyrelse, at ansatte en Grønlænder til at arbejde med denne arbejdsgruppe. Nancy og Tobias har fortalt at der er mulighed for, at stille forslag til hovedbestyrelsen og der skal arbejdes meget grundigt på et evt. forslag. Gerth foreslår også at arbejdsgruppen kan bede om at omlægges til at være et udvalg i stedet.

Arbejdsgruppemøde den 9. maj 2018 Det Grønlandske Hus Odense (Det Nordatlantiske Hus) Kl Tema indsats ifht. Grønland.

Arbejdsgruppemøde den 9. maj 2018 Det Grønlandske Hus Odense (Det Nordatlantiske Hus) Kl Tema indsats ifht. Grønland. Arbejdsgruppemøde den 9. maj 2018 Det Grønlandske Hus Odense (Det Nordatlantiske Hus) Kl.12 15 Tema indsats ifht. Grønland. Deltagende: David og Karl - Kbh Rani - Nordsjælland Anders, Flemming og Christina

Læs mere

Dagsordenen d Ekstra ordinært Bestyrelsesmøde

Dagsordenen d Ekstra ordinært Bestyrelsesmøde Dagsordenen d. 20-08-2018 Ekstra ordinært Bestyrelsesmøde Til stede fra bestyrelsen: Lise Lotte, Pia, Kim Allan, Torben, Daniel og Asbjørn. Solvej udeblevet uden afbud. Gæster: Rene fra sekretariatet,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 01.april 2019 KL

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 01.april 2019 KL Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 01.april 2019 KL. 10.30 Tilstede: Asbjørn, Josefine, Torben, Kim Allan, Jens Vestergaard, Lotte, Karl, Claus, Daniel, David, Jonas Gæst: Laura fra SDS og bachelorstuderende

Læs mere

Isabella: Det sårer mig dybt, at jeg bliver ringet op, og får at vide at vedkomne der ringer, vil fejrer hendes død. Det gør man simpelthen ikke.

Isabella: Det sårer mig dybt, at jeg bliver ringet op, og får at vide at vedkomne der ringer, vil fejrer hendes død. Det gør man simpelthen ikke. Møde, SAND Fyn, 27.05.16 Afholdt på Stenløsevej 213 B Til stede: Helle, Isabella, Kim, Bo, Gerth, Jens, Dorthe, Sanne Fra sekretariatet: Sanna, René Velkomst v. Bo. Referent: Sanna Ordstyrer: Gerth Klage

Læs mere

Sand Hovedstaden bestyrelsesmøde d

Sand Hovedstaden bestyrelsesmøde d Sand Hovedstaden bestyrelsesmøde d. 13-08-2018 Tilstede: Kim A., David, Daniel, Kim B., Lotte, Pia, Asbjørn, Torben. Afbud: Edmund. Uden afbud: Solvej. Gæster: Ulrik, Karl, Ivalo, Thomas. 1. Kim A. byder

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere.

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere. Referat Generalforsamling, SAND Trekanten, 25.02.2016 Til stede: Betina, Malene, Poul, Per, Pernille, Jan, Lene, Jakob Til stede fra SANDs sekretariat: Sanna, Rene N. Velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

2. Valg af stemmetællere Bestyrelsen peger på René Nielsen og Sofie Bay-Petersen fra SANDs sekretariat. De modtager hvervet.

2. Valg af stemmetællere Bestyrelsen peger på René Nielsen og Sofie Bay-Petersen fra SANDs sekretariat. De modtager hvervet. Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 27/2 2019 Antal stemmeberettigede: 25 Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Gør jeg det godt nok?

Gør jeg det godt nok? Gør jeg det godt nok? Mette, som er butiksassistent, bliver tit overset eller forstyrret af sin kollega, som overtager hendes kunder eller irettesætter hende, mens der er kunder i butikken. Det får Mette

Læs mere

Transskribering af interview 5

Transskribering af interview 5 Transskribering af interview Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i de af Bryman (0) opstillede guidelines til kvalitative semistrukturerede dybdeinterviews. Spørgsmålene i interviewguiden inddeles

Læs mere

Vi var nærmest euforiske

Vi var nærmest euforiske Vi var nærmest euforiske Fire forældre fire løsninger. Da Michael og Jette mødte andre forældre, som havde problemer med deres unges brug af rusmidler, fandt de tro, håb og nye veje frem Tavshed. Sådan

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Der er nogle gode ting at vende tilbage til!

Der er nogle gode ting at vende tilbage til! Der er nogle gode ting at vende tilbage til! Artikel af Janick og Gitte Janick og jeg sidder over frokosten og taler, han fortæller lidt om, hvad hans tid på Parkvænget går med og hvordan han selv har

Læs mere

SAND Hovedstaden BSM d afholdt på Sundholmsvej 34, 2300 Kbh. S

SAND Hovedstaden BSM d afholdt på Sundholmsvej 34, 2300 Kbh. S SAND Hovedstaden BSM d. 05-03.2018 afholdt på Sundholmsvej 34, 2300 Kbh. S Deltagere Fra bestyrelsen: Sussie, Kim Allan, Kim B, Asbjørn, Lisselotte, Edmund (skal gå kl. 14.00 for at passe café hos NABO),

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Referat. A. Temadrøftelser. Forum: Udsatterådet Tid: 14. juni 2018 kl Sted: Mødelokale 129, Blok A, stueetagen

Referat. A. Temadrøftelser. Forum: Udsatterådet Tid: 14. juni 2018 kl Sted: Mødelokale 129, Blok A, stueetagen Referat Forum: Udsatterådet Tid: 14. juni 2018 kl. 16.00 18.00 Sted: Mødelokale 129, Blok A, stueetagen Deltagere: Jette Nyboe, Nina Gustavussen, Søren Mogensen, Kirsten Mogensen, Matthias Lemvig Petersen,

Læs mere

Bilag 1: Interview med Lars Winge

Bilag 1: Interview med Lars Winge Bilag 1: Interview med Lars Winge 2 K (Kristoffer Merrild): Godt det er møde med Lars Winge der er øhh CSR chef i DSB L (Lars Winge): Jah jeg er chef for intern kommunikation og CSR 4 K: Hvor lang tid

Læs mere

Bestyrelsesmøde SAND Fyn 18. Marts 2015. Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene

Bestyrelsesmøde SAND Fyn 18. Marts 2015. Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene Afbud: Pia, Las og Stig Fra sekretariatet: Ask Vi skal snakke mærkesager, forretningsorden og næste møde Ask er her i dag

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Referat af generalforsamling SAND Fyn på Store Dannesbo d. 18-02-2015

Referat af generalforsamling SAND Fyn på Store Dannesbo d. 18-02-2015 Referat af generalforsamling SAND Fyn på Store Dannesbo d. 18-02-2015 Til stede: Rie, Jens, Isabella, Martin, Steen, Richardt, René, Andreas, Stig, Jensine, Gert, Jan, Michael, Bo, Hans, Michael, René,

Læs mere

Bestyrelsesmøde d

Bestyrelsesmøde d Bestyrelsesmøde d. 13.12.16 Deltagere: Rani Henriksen, Steen Rosenquist, Bettina Sørensen, Sara Mortensen, Ole B Larsen, Sanne Moos, Leif Jensen, Steffen Jensen, Martin T Christensen, Christina Strauss,

Læs mere

REFERAT. RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00)

REFERAT. RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00) REFERAT RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00) 1. Tilstedeværende Mia, Charlotte, Katrine, Stina, Jimi, Jørgen 2. Valg af referent Jørgen 3. Godkendelse af dagsorden Godkendt 4. Godkendelse

Læs mere

Interviews og observationer fra MOT-sammen Da du startede i MOT-sammen, havde du så aftalt at tage af sted sammen med andre?

Interviews og observationer fra MOT-sammen Da du startede i MOT-sammen, havde du så aftalt at tage af sted sammen med andre? Interviews og observationer fra MOT-sammen 2018 Indhold Interview 1...1 Interview 2:...2 Interview 3:...4 Interview 4:...5 Interview 5...6 Interview 6:...8 Observationer:...9 Interview 1 Informant: Mand,

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Kontaktforum for handicap, 4. juni Brugertilfredshedsundersøgelser i regi af det tværregionale kvalitetsarbejde på socialområdet

Kontaktforum for handicap, 4. juni Brugertilfredshedsundersøgelser i regi af det tværregionale kvalitetsarbejde på socialområdet Kontaktforum for handicap, 4. juni 2019 Brugertilfredshedsundersøgelser i regi af det tværregionale kvalitetsarbejde på socialområdet Hvordan afdækkes brugeroplevet kvalitet? Gennemført 11 brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Jeg kender Jesus -1. Jesus kender mig

Jeg kender Jesus -1. Jesus kender mig Jeg kender Jesus -1 Jesus kender mig Mål: Børnene får at vide, at Jesus kender og elsker dem, uanset hvem de er, og han ved hvad de laver. Tekst: Mark. 2, 13-17 (Levi kaldes til discipel). Visualisering:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelsen Mellemtrin. 1. Forberedelse inden overgang

Tilfredshedsundersøgelsen Mellemtrin. 1. Forberedelse inden overgang Tilfredshedsundersøgelsen Mellemtrin 1. Forberedelse inden overgang A. Mit barn vidste i god tid før sommerferien at han/hun skulle videre til 3. årgang i bygning 2 efter sommerferien Enig: 100% Delvist

Læs mere

23 år og diagnosen fibromyalgi

23 år og diagnosen fibromyalgi 23 år og diagnosen fibromyalgi Et ungt menneske, der får stillet diagnosen fibromyalgi, har nogle helt specielle problemstillinger. fibromyalg.dk har interviewet Helle Ovesen om det at være ung med diagnosen

Læs mere

Jeg var mor for min egen mor

Jeg var mor for min egen mor Jeg var mor for min egen mor er 25 år gammel, og har været anbragt siden hun var 7 år. I dag er hun ved at tage en erhvervsgrunduddannelse. Læs hendes historie herunder. Før i tiden var jeg meget stille.

Læs mere

Side 2 af 5 den forbindelse også en del af det andet kampagnemateriale. Karen Bach Ravn fremhæver især klistermærkerne med sloganet Tænk dig om før du

Side 2 af 5 den forbindelse også en del af det andet kampagnemateriale. Karen Bach Ravn fremhæver især klistermærkerne med sloganet Tænk dig om før du Side 1 af 5 Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2017 Fem ting kommunerne lærte af KV13 Kommunerne udvekslede ideer og erfaringer om, hvordan den lokale valgdeltagelse kan øges, da konsulenter, kommunikationsmedarbejdere

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk Referat Netværksmøde for jyske familienetværk Aarhus, den 29. august 2015 Program Mit/mine vigtigste emner Udslusning af familier - hvornår og hvordan? Emne fra familienetværk i Kolding Udslusning af familier

Læs mere

Flere hjemmehjælpstimer, bedre bemanding på plejehjem og hurtigere genoptræning?

Flere hjemmehjælpstimer, bedre bemanding på plejehjem og hurtigere genoptræning? Kære PR-frivillig og ældrepolitisk frivillig 7. juni indgik Kommunernes Landsforening og regeringen en aftale om kommunernes økonomi. Så er rammen lagt. Det interessante bliver at se og mærke, hvordan

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Tilstede: Torben, Per E, Leif, René, Pia, Johnna, Per K, Bjarne, Ewald, Susanne, Julie, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian Referent: Sofie 1. Godkendelse af referat:

Læs mere

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger Internt trænings- & repetitionsprogram Indvendinger En-til-en træning med indvendinger To kolleger træner sammen En af jer træner som kunden. En af jer træner som sælgeren. Næste gang I træner, bytter

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

Bestyrelsesmøde Alternativet Storkreds Sjælland 16. Nov. 2015, hos Jeppe kl Godkendelse af bestyrelsesmøde referatet fra den

Bestyrelsesmøde Alternativet Storkreds Sjælland 16. Nov. 2015, hos Jeppe kl Godkendelse af bestyrelsesmøde referatet fra den Bestyrelsesmøde Alternativet Storkreds Sjælland 16. Nov. 2015, hos Jeppe kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 Valg af referent og ordstyrer 2 Velkommen til Birte fra Sekretariatet 3 Godkendelse af bestyrelsesmøde

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND.

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Bestyrelsens beretning for 2011 Kære hjemløse venner Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Det plejer at være formanden, der får lov at stå her og fortælle hvad der er sket i løbet af året.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 2012 Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 Fremmødte: Per, Stig, Maria, Noer, Martin, Pia, René og Stig S. Christian meldte afbud. Dagsorden. 1) Valg af referant: 2) Bostøtte (besøg af journalist). 3) Billeder +

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsesmøde

Referat Afdelingsbestyrelsesmøde Referat Afdelingsbestyrelsesmøde FOA Huset i Silkeborg Torsdag den 23. november 2017 fra 9.00 15.30. Dags dato: 19/02 2018. Skrevet af: Lone + Per Til: Afd. bestyrelsen Dagsorden: 1. Velkomst ved Ulla

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde Bemærkninger til sidste ref: Referatet for gf siger at kasseren opfodre til at revisoren skal have en flaske rødvin og chokolade. dette er selvfølgelig den tidligere kassere Dato: 22. oktober 2013 Det

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Deltagere: Peter, Pia, Jesper, Jan, Trine, Thomas, Kim, Leif, Sofie Afbud fra: Ewald Referent: Sofie

Deltagere: Peter, Pia, Jesper, Jan, Trine, Thomas, Kim, Leif, Sofie Afbud fra: Ewald Referent: Sofie Arbejdsgruppemøde: Kommunikationsudvalget, d. 10/5 2010 Deltagere: Peter, Pia, Jesper, Jan, Trine, Thomas, Kim, Leif, Sofie Afbud fra: Ewald Referent: Sofie 1.Præsentation. Der er mange nye deltagere og

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Kære Rådsmedlemmer. Referat for møde i Rådet for Socialt Udsatte d. 26. november 2015 kl

Kære Rådsmedlemmer. Referat for møde i Rådet for Socialt Udsatte d. 26. november 2015 kl Kære Rådsmedlemmer Rådet for Socialt Udsatte Tolderlundsvej 3 B, 1. 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 51777388 Fax 63755725 E-mail socialcentret@odense.dk Referat for møde i Rådet for Socialt Udsatte d.

Læs mere

Dokumentation og forskning En interessegruppe i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering

Dokumentation og forskning En interessegruppe i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering Dokumentation og forskning En interessegruppe i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering 2 Interessegruppen er et netværk af medlemmer i selskabet som interesserer sig for dokumentation og forskning

Læs mere

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014 NYHEDSBREV Socialtilsyn Hovedstaden December 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Hoved tlf.nr.: 91 33 32 00 socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. november 2013 vedrørende uanmeldt tilsyn på den socialpsykiatriske boform Hedebo i Brønderslev

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Ungeråd KBH - Forretningsorden. 1 - Kontakt og dialog mellem møder

Ungeråd KBH - Forretningsorden. 1 - Kontakt og dialog mellem møder Ungeråd KBH - Forretningsorden 1 - Kontakt og dialog mellem møder 1.0 Kommunikation i Ungerådets arbejdsgrupper 1.1 Der nedsættes en koordinationsgruppe med repræsentanter fra arbejdsgrupperne, Talspersonerne

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vejlby Hus. Den 6. oktober 2015.

Referat af bestyrelsesmøde i Vejlby Hus. Den 6. oktober 2015. Side 1 Mødedeltagere: Lise, Lone og Johnny. Pkt. 1. Valg af ordstyrer: Lone Pkt. 2. Valg af referent: Johnny Lykke Referat af bestyrelsesmøde i Vejlby Hus Pkt. 3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt Den

Læs mere

Referat af Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration, Tigervej 39, 4600 Køge

Referat af Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration, Tigervej 39, 4600 Køge Referat af Integrationsrådets møde den 16.06.2014 kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration, Tigervej 39, 4600 Køge Tilstedeværende: Anna Papiewska (. ) Anton Dimauicius (. ) Dorte Corydon (. ) Jan Rasmussen

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl :30

Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl :30 Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl. 17-19:30 Vejl. tid Emne Proces Ansvarlig Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag 17:00 1. Formalia a. Valg af ordstyrer

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Tilstede: Karsten (OIK) Louise, Jesper, Nikolaj (SOV) Anita (Syddanmark) Peter, Kenneth (Nordjylland) Thomas (Midtjylland) Johnny (KBH) Afbud: Ingen Ad.1. Ad.2. Ad.3.

Læs mere

1. Referat: Bestyrelsesmøde i Falihos

1. Referat: Bestyrelsesmøde i Falihos 1. Referat: Bestyrelsesmøde i Falihos Lørdag d.25/11-17 10.00-14.00 Sofiendalvej 9, 5500 Middelfart Dagsordenspunkter: Mål & ansvar: Siden sidst... At alle får delt og informeret om det arbejde der gøres

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

AKTIV WEEKEND FOR FN-FORBUNDETS KREDSE OG NETVÆRK MARTS 2019 AARHUS- NORDJYLLAND VIBORG KØBENHAVN

AKTIV WEEKEND FOR FN-FORBUNDETS KREDSE OG NETVÆRK MARTS 2019 AARHUS- NORDJYLLAND VIBORG KØBENHAVN AKTIV WEEKEND FOR FN-FORBUNDETS KREDSE OG NETVÆRK 23-24 MARTS 2019 AARHUS- NORDJYLLAND VIBORG KØBENHAVN 1 REFERAT For tredje gang blev der afholdt fælles weekend for FN-forbundets kredse og netværk. Som

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Alle medlemmerne fra elevrådet blev gennemgået. Katrine fra 6. kl. er formand, Cecilie fra 6. kl. er næstformand.

Alle medlemmerne fra elevrådet blev gennemgået. Katrine fra 6. kl. er formand, Cecilie fra 6. kl. er næstformand. Dagsorden Forum Fællesbestyrelsesmøde Tid Mandag d. 25. september 2018 kl. 17.00 20.00 Sted Verninge Skole Afbud Hanne Dagsorden 1. Velkommen 2. Elevråd Alle medlemmerne fra elevrådet blev gennemgået.

Læs mere

imod nye Tag godt Citat Hvorfor tror I, folk kommer langvejs fra for at deltage i netop jeres forening?

imod nye Tag godt Citat Hvorfor tror I, folk kommer langvejs fra for at deltage i netop jeres forening? Hvorfor tror I, folk kommer langvejs fra for at deltage i netop jeres forening? imod nye Tag godt Det er nok det med, at de fleste af os i bestyrelsen er gode til lige at gå hen og lige sige hej, hvis

Læs mere

Hvad er de tre vigtigste ting, du tog med dig fra workshoppen om forebyggelse af fogedudsættelser?

Hvad er de tre vigtigste ting, du tog med dig fra workshoppen om forebyggelse af fogedudsættelser? Hvad er de tre vigtigste ting, du tog med dig fra workshoppen om forebyggelse af fogedudsættelser? 1. - forståelse for proceduren og hvor mange mennesker der er involveret 2. - Få sat ansigter på samarbejdspartnere

Læs mere

Fredagsbrev d uge 33.

Fredagsbrev d uge 33. Fredagsbrev d.18-8-2017 uge 33. Der var lige nogle friske elever, der hjalp med at rydde op, og så fandt vi en pose med stænger og presenning. Det var de lige nød til at få sat skik på. Og det lykkedes

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Skoleåret September

Skoleåret September Skoleåret 2013 2014 September Sidste skoledag før sommerferien! Sidste dag før sommer ferien var i år noget helt særligt i Gislinge. Vi skulle tage afsked med 6.klasse, der efter ferien er begyndt i Svinninge.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Generalforsamling SAND Fyn 27/

Generalforsamling SAND Fyn 27/ Generalforsamling SAND Fyn 27/2 2018. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Formandens beretning 5. Vedtagelse af foreningens vedtægter (kan ændres ved 2/3 flertal) 6. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere Punkt 3. Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At nedenstående er

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

EVALUERING FRA KUNDERNE

EVALUERING FRA KUNDERNE EVALUERING FRA KUNDERNE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER KARRIEREDAGENE 2015 = 149 BESVARELSER = 73 SVARPROCENT = 49% EVALUERING FRA KUNDER Profil af udstillere: 149 virksomheder/organisationer Store/små, lokale/nationale/internationale,

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Der er stadig vi kan bruge der arrangeres derfor yderligere for sektionens medlemmer i forbindelse med julefrokost-bestyrelsesmødet.

Der er stadig vi kan bruge der arrangeres derfor yderligere for sektionens medlemmer i forbindelse med julefrokost-bestyrelsesmødet. Referat af bestyrelsesmøde i Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere Afholdt fredag d. 26.oktober 2018 fra kl. 9 15 på Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Afbud: Tommy Dagsorden 1. Tjek ind (Bordet rundt)

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Godthåb Samråd. Dato: onsdag den 15. februar 2017 kl Medlemmer af Godthåb Samråd, samt øvrige interesserede.

Godthåb Samråd. Dato: onsdag den 15. februar 2017 kl Medlemmer af Godthåb Samråd, samt øvrige interesserede. Referat fra: Emne: Årsmøde / Arbejdsgruppemøde Dato: onsdag den 15. februar 2017 kl. 1630-1830. Sted: Deltagere: Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset. Medlemmer af, samt øvrige interesserede. Derudover deltog

Læs mere

Lad mig starte med at rose regeringen for den tydelige interesse for grønlandske forhold, den har udvist.

Lad mig starte med at rose regeringen for den tydelige interesse for grønlandske forhold, den har udvist. 1 SIUMUT/FOLKETINGET ÅBNINGSDEBAT 2012 Doris Jakobsen ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lad mig starte med at rose regeringen for den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling

HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling INDHOLD Kapitel 1: Velkommen til Ha det godtskoven...................................

Læs mere

Formands beregning i Revalideringsfaggruppen 6.april 2017 i Odense

Formands beregning i Revalideringsfaggruppen 6.april 2017 i Odense Formands beregning i Revalideringsfaggruppen 6.april 2017 i Odense 1. Velkommen til generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2017 Mit navn er Hanne Poulsen, jeg er formand for faggruppen Som faggruppeformand

Læs mere

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Sundbyvestervej 97 2300 København S 2015 Kære pårørende se her! Vi har brug for dig i Bruger-Pårørenderådet, dig som vil være talerør for dine kære Vi mødes

Læs mere

Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012 Torvehallerne, Vejle

Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012 Torvehallerne, Vejle Temagruppen Sundhed på arbejdspladsen Gitte Petersen - cn19175@rk.dk - 3637 7656 Kurt Æbelø - kurt.abelo@fredericia.dk - 7210 7236 18. februar 2013 Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

TAMU centeret Odense

TAMU centeret Odense PROGRAM: FÆLLES SAND ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2018 TAMU centeret Odense 1. Præsentation af mødedeltagere (15 min, slut 10.50) 2. TEMA: Behandling af overdoser med Naloxon (1 time, slut med frokost kl. 12.

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Referat af Møllepigernes generalforsamling. den 9. oktober 2018, hvor der var 35 deltagere.

Referat af Møllepigernes generalforsamling. den 9. oktober 2018, hvor der var 35 deltagere. Referat af Møllepigernes generalforsamling den 9. oktober 2018, hvor der var 35 deltagere. (Før generalforsamlingen var vi 21 der spiste sammen, det var utroligt hyggeligt.) Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen af Frivillige ved Hospice. 3.Maj 2018

Referat af generalforsamling i Foreningen af Frivillige ved Hospice. 3.Maj 2018 Referat af generalforsamling i Foreningen af Frivillige ved Hospice 3.Maj 2018 Formanden Annie Frederiksen bød velkommen Hans Dal: Dirigent Ida Rasmussen: Referent Valg af stemmetællere blev udsat, Formandens

Læs mere