INSPIRATION FRA EUROPA. Eksempler på europæiske jordbrugsfonde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATION FRA EUROPA. Eksempler på europæiske jordbrugsfonde"

Transkript

1 INSPIRATION FRA EUROPA Eksempler på europæiske jordbrugsfonde

2 Inspiration fra Europa E K S E M P L E R P Å E U R O P Æ I S K E J O R D B R U G S F O N D E INDLEDNING Generationsskifteproblematikken og adgangen til jord for nye landmand har længe været et problem i hele Europa. Flere steder har man fundet på løsninger i form af fonde, aktieselskaber og andre typer af organisationer/ selskaber med det fællestræk, at private personer og selskaber lægger kapitalen, nogle steder om aktiekapital, andre steder som donationer. Selskaberne/ fondenes vedtægter og formålsparagraffer bestemmer, hvordan pengene skal investeres. Dvs. at dem der lægger kapitalen ikke har megen indflydelse på, hvordan pengene forvaltes i det daglige, men har sikkerhed i, at pengene skal forvaltes efter formålsparagrafferne. Selskaberne/ fondene erhverver jorden og forpagter den ud til landmændene. Der er også flere steder hvor landmænd donerer deres jordbrug til fonde, og bliver forpagtere på gården. Flere af disse selskaber/ fonde har som bestemmelse, at jorden skal dyrkes økologisk eller/ og med så stor hensyn til naturen som muligt. Mange af de involverede gårdene er en stor del af deres lokalområde. De sælger f.eks. deres produkter på det lokale marked, eller har en gårdbutik nogle steder med forarbejdning af fødevarer. Flere steder indgår der også andre typer af erhverv, såsom undervisning, opholdssted for unge, bondegårdsferie osv. Ud over fonde og selskaber, der ejer flere gårde, er der også flere steder hvor folk er gået økonomisk sammen og har stiftet en fond omkring en enkelt gård. Det har nogle steder været udgangspunktet for en fondsdannelse, der senere er blevet større eller er blevet lagt sammen med andre lignende steder. På Samsø arbejder foreningen Økologisk Samsø for at danne en dansk økologisk jordbrugsfond på Samsø og denne rapport er tænkt som inspiration til processen. Rapporten tager udgangspunkt i fire europæiske lande og gennemgår eksempler på initiativer fra disse lande. De relevante lande er Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Norge. Informationerne er alle fundet på de enkelte steders hjemmesider. Side 1

3 STORBRITANNIEN Fra Storbritannien gennemgås to fonde. Soil Association er Storbritanniens ledende medlemsbaseret velgørenhedsforening, der arbejder for sund, human og bæredygtig mad. De arbejder med en bred vifte af indsatsområder, herunder en jordbrugsfond. Tablehurst and Plawhatch farm/ St. Anthonys Trust er et lokalt initiativ for at bevare 2 økologiske gårde. Gårdene ejes af en andelsforening, mens jorden ejes af en jordbrugsfond. Soil Association Soil Association blev grundlagt i 1946 af landmænd, videnskabsfolk og ernæringseksperter, der så en direkte forbindelse mellem landbrugspraksis/ metoder og helbredet for planter, dyr, mennesker og miljøet. Foreningen har i dag 150 ansatte fordelt mellem Bristol og Edinburgh, og er rent medlems og donationsfinansieret. De arbejder inden for tre overordnet områder: Gennem økologisk dyrkning at sikre en holdbar og human løsning på de udfordringer klimaændringerne giver. Give og udvikle løsninger så man kan leve med de ressourcer, der er tilgængelig. Gennem skoleprogrammet Food for Life Partnership at ændre madkulturen og give tusinder af børn et bedre helbred. Arbejde med pionerer landmænd, avlere og forretningsfolk, der leverer praktisk forandring. Giver teknisk rådgivning til landmænd og forretningsfolk og arbejder for at øge tilliden og forståelsen for økologi hos forbrugerne. Som en del af det er der oprettet: o The Land Trust: Beskyttelse af landskabet ved at erhverve og administrere landbrugsjord økologisk og forbinde offentligheden med forvaltningen af jorden. o CSA community supported agriculture: et lokal samfund givet et finansielt løfte om at støtte en lokal gård THE LAND TRUST Soil Associations Land Trust har i dag 6 gårde, som er afhændet til fonden bl.a. gennem arv og donationer. Fondens ophavsmand var Hugg Flatt, som drev den økologiske gård Chitcombe Farm i Devon, der i dag er en af fondens 6 gårde. Fonden har lavet forskellige former for forpagtningsaftaler med de enkelte forpagtere for at imødekomme deres behov. Indsatsområder for Landtrust: o Fremtidssikring af jorden: sikre at der er jord der kan give bæredygtig mad af god kvalitet nu og i fremtiden o Generationsskifte: landmænd kan overlade deres jord til fonden og derved sikre at deres arbejde fortsætter i evighed. Økologisk og bæredygtig dyrkning vil sikre at jorden fortsat kan dyrkes. o Nye landmænd: Hjælpe landmænd der ikke før har arbejdet med landbrug og avl til et første succesfuld forsøg ved at give dem adgang til jord, evner og ressourcer. o Adgang til landskabet: der er offentlig adgang til gårdene for at give folk mulighed for at forbinde sig med jorden og for at inspirere og uddanne dem omkring mad, landbrug og landet. Side 2

4 De 6 gårde: Summerhill Farm, Devon: lige under 100 acres, blandet økologisk gård med kvæg, får, gæs, høns, grøntsager og havre til gårdens forbrug. Derudover er der et område til camping med to mongolske yurt er og et badehus. Gæsterne bor således på gården og kan lære mere om bæredygtig dyrkning, samtidig med, at de er omgivet af skøn natur. Landmandsparret er første generation i landbruget og har et shared farming aftale med The Land Trust. Uden det ville det have været svært for dem at starte op både pga. økonomi, men også at finde jord. Manor farm, Leicestershire: Økologisk siden 1994, har en blanding af får, lokal og sjælden art af kvæg, høns, kalkun, dyrker hvede, spelt og rug. Har egen slagter og bager, der bruger gårdens produkter, samt en økologisk gård butik. De arbejder for at genoprette vilde blomster, insekter osv. Ved at arbejde med integreret rotation kan der dyrkes de ting, der er passer gårdens behov. Oakcroft Organic Garden, Chesire: Dyrket økologisk siden Der dyrkes frugt og grøntsager, der sælges på det lokale marked. Gården består af 4 acre jord, med dyrkning både under åben himmel og i polytunneler og mobile drivhuse. Mange mennesker har været frivillige der, nogle et par uger andre op til 12 måneder, hvor de lærer om økologisk dyrkning. Ejeren Mehr ønsker at jorden skal dyrkes økologisk for evigt. Feldon Forest Farm, Warwickshire: Ægteparret George og Gill Browing købte 80 acre jord og brugte godt 10 år på at få infrastrukturen omkring en gård op at stå. I dag dyrkes der efter et blandet økologisk system med en sjælden race af kvæg, får, høns, grøntsager, bier, og frugtplantage. Ægteparret har ingen pårørende, og de ønsker at bo på gården resten af deres liv, og så længe der er muligt at have en aktiv rolle i gårdens drift. Det vil være muligt at overgive dele og med tiden hele den daglige drift, så der ideelt kan tilbydes en ny aktør at få erfaring med at dyrke en varieret økologisk gård, samtidig med gode uddannelses muligheder. Chitcombe Farm, Devon: 98 acre. Økologisk i mere end 50 år, drevet oprindeligt af Hugg Flatt, der var ophavsmand til The Land Trust. Gården er forpagtet til Kennens familien siden 1972, der deler forpagtningen med deres søn, som regner med at hans børn kan overtage gården når tid kommer. Familien har igennem 20 år delt gården med over 80 teenagers som de har taget sig af. Gården producerer økologisk oksekød, lam og kyllinger, der sælges på Bristol Farmer Marked. For mere information: Eller kontakt Rachel Harries, Land Trust Development Co-ordinator. T: , E: Tablehurst og Plaw Hatch farms/ St. Anthonys trust Tablehurst og Plaw Hatch farm er to virksomhedsgårde, der ejes af en form for andelsforening (en industriel og fremsynet forening Industriel and Provident Society (IPS)), der har 600 lokale andelshavere. Hver andelshaver har en stemme uanset antallet af deres andele. IPS blev etableret i 1995, og det primære mål er, at de to gårde dyrkes økologisk. De to gårde har ca. 300 hektar jord, der for størstedelen ejes af St. Anthonys Trust, en lokal jordbrugsfond, hvis formål bl.a. er at uddanne/træne økologiske landmænd. De to virksomheder har tilsammen ca. 20 ansatte inkl. landmænd, avlere, fødevareforarbejder og butiksansatte. Side 3

5 Initiativet til andelsforeningen blev født i 1994, hvor Tablehurst Farm, der havde været dyrket økologisk i mere end 25 år af Emerson College, risikerede at blive solgt, og de lokale slog sig sammen og købte gården, mens jorden fortsat var ejet af Emerson College, den blev senere overgivet til St. Anthonys Trust for at sikre den fortsatte økologiske dyrkning. Plaw Hartch gården, der ligger i nær Tablehurst, var ejet af en lokal velgørenhedsfond, og den blev overtaget af andelsforeningen i 2001 efter endnu en stor indsamling blandt lokalsamfundet. Ud over den oprindelige kapital til at købe gårdene, er der ingen økonomisk hjælp til gårdene fra andelshaverne, men der er heller ingen direkte udbytte af andelene. Andelshaverne anser deres køb af andele som en virtuel gave til gårdene. De fysiske gårde ejes af andelsforeningen, mens jorden ejes af St. Anthonys Trust. For mere information: Side 4

6 TYSKLAND: Fra Tyskland gennemgås 3 initiativer. Regionalwert AG er et aktieselskab med fokus på et bæredygtigt landbrug. Det har sit udgangspunkt nær Freiburg i Schwarzwald. Hofgruender er en rådgivningsvirksomhed, hvis formål det er at formidle kontakt mellem landmænd, der ønsker at trække sig tilbage og nye landmænd, samt at yde rådgivning i forbindelse med generationsskifte. Aktion Kulturland er en stiftelse, hvis formål det er at fremme natur og landskabsfredning. Stiftelsen støtter flere projekter herunder kulturlandgårde, hvor der er fokus på at dyrke økologisk, samt naturbevaring i så høj grad som det er muligt. Regionalwert AG Regionalwert AG (forkortet: RWAG) er et borger aktieselskab, hvis formål det er at gøre landbruget og den regionale økonomi socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt ved bl.a. at støtte landbruget og den lokale fødevareproduktion, distribution og markedsføring. RWAG blev etableret i 2006, som et borger aktieselskab, hvor folk kan investere i små og mellemstore socio-økologiske virksomheder (landmand og fødevarevirksomheder), der ikke har egenkapital nok til at få banklån. Landbrugsjord bliver tilgængelig for nye landmand, og generationsskiftet bliver muligt. Desuden ønsker RWAG at opbygge et netværk af virksomheder for at etablere en bæredygtig fødevarekæde og give mere værdi til regionen. RWAG giver også råd og vejledning. RWAG blev startet af Christian Hiss, anden generations økologisk landmand. Han overlod sin gård til RWAG og er i dag forpagter på den. RWAG ledes af 2 direktører (Hiss og en bankmand Volker Schwarz), samt en bestyrelse. Direktørerne vælges af bestyrelsen hvert 5 år, og bestyrelsen vælges af aktionærerne hvert 5 år. Regionalwert (RWAG) formidler kontakt mellem aktionærerne, der stiller kapital tilgængelig, og RWAGs samarbejdspartnere. Aktionærerne kan ikke trække deres investering tilbage, men de kan overlade den til en anden. I 2011 havde de indsamlet 1,7 millioner fra ca. 500 primært lokale aktionærer. Minimumprisen for en aktie er 500. Kapitalen er investeret i 6 gårde, fødevareforarbejdningsvirksomheder, og marketingsvirksomheder (grønt-kasse levering, gårdbutikker osv). Der er ikke garanteret finansielt udbytte for aktionærerne, og i 2011 var der stadig ingen økonomisk profit, men aktionærerne er sikret at pengene investeres ifølge RWAGs retningslinjer med henblik på at udvikle regionen i en bæredygtig retning. RWAG hjælper virksomheder økonomisk ved f.eks: At være tavs partner og stille kapital til rådighed til en fastsat rate. Bortforpagte landbrugsjord til en fornuftig rente og mod at forpagteren overholder RWAGs kriterier. Få aktier i virksomheden. Ved at have RWAG som partner kan virksomhederne bedre får banklån. For mere information: Side 5

7 Hofgründer Hofgründer tilbyder rådgivning og information om overdragelse af gårde og nyetablering i landbruget gennem deres Hofübergabeberatung. Derudover formidler de kontakt mellem gårdejere, der gerne vil af med deres gårde, og nye landmænd gennem Hofbörse. Motivationen er, at der forsvinder mange landbrug i Tyskland pga. vanskeligheder ved generationsskiftet, især når der skal ske uden for familien. Nye og gamle landmænd kan indgå partnerskab omkring en gård, så senior landmanden langsomt kan trække sig tilbage og den nye landmand kan lære gården at kende. En form for praktik. Pga. kapitalmangel kan en ny landmand være nødsaget til at have ekstra indtægt fra et job uden for landbruget. For mere information: Aktion Kulturland Auktion Kulturland blev grundlagt i 1988 som en retslig stiftelse under civilretten. Stiftelsens hovedformål er at fremme af miljø og landskabsfredning, ved at: - Fordre naturbeskyttelsesprojekter i det økologiske landbrug - Understøtte almennyttelige økologiske gårde - Sikre den langvarige udvikling af Kulturlandskabet - Give understøttelse til mennesker der f.eks. er involverede i naturbeskyttelsesprojekter i det økologiske landbrug Ifølge vedtægterne skal stiftelsen erhverve landbrugsområder, levesteder, og skovbrug, og stiller dem til rådighed for miljømæssigt beskyttende forvaltning. Dem der bliver begunstiget af fonden må kontraktmæssigt forpligtige sig til ikke at afhænde eller belåne grund og jord, og i stedet arbejde efter stiftelsens formål. Hvis man ikke længere kan følge stiftelsen miljø og landsskabsfremmende formål, skal grund og jord tilbagegives til stiftelsen. Overdragelsesaftalen er på den måde, at den begunstigede, så vidt det er retsligt tilladt, kan udføre sit arbejde frit og på et ansvar efter stiftelsens formål. Stiftelsen fremmer sit formål ved at gå i samarbejde med andre partner om forskellige naturbeskyttelse projekter. I deres kulturlandsgård projekt samarbejder de med flere økologiske gårde om naturbeskyttelse og de har hjulpet flere gårde til at blive almennyttige selskaber/ virksomheder (nogle under stiftelsen) med flere funktioner, såsom skole, besøgslandbrug, forædling af egne produkter og salg af dem som f.eks. brød, kød, pølser og grøntsager osv. Der er indtil videre samarbejde med fire gårde: Hofgemeinschaft Löstrup: Kulturlandgården Bremholm: Kulturlandgården Mirandahof: Kulturlandgården Untermühlbachhof: For mere information om Auktion Kulturland: Side 6

8 FRANKRIG Terre de liens Terre de liens (Tdl) er en civilsamfundsorganisation, etableret i 2003, med det formål at hjælpe økologiske bønder med at opnå adgang til jord, der kan være svært at skaffe pga. høje priser og konkurrence. Organisationen fremmer også nye måder at eje og forvalte land som et fællesgode. De har lavet to nye finansielle værktøjer: et solidarisk investerings selskab (La Foncière) og en donations fond (le Fonds). De har skabt uddannelsesmæssige værktøjer til at informere offentligheden og rejse opmærksomhed omkring adgang til land og landbrug. I 2011 var der et netværk på 2000 medlemmer, 8000 aktionærer, og de ejer 2400 hektar landbrugsjord, og støtter omkring 200 bønder. Tdl har en afdeling i alle Frankrigs regioner. Omkr. 60% af budget for de lokale afdelinger er fra de regionale råd. I starten støttede Tdl fælles ejerskabsmodeller, hvor bønder modtog bidrag fra slægtninge, forbrugere og lokalsamfund til at lave et investeringsforretning, hvormed de kunne købe jord. Siden 2007 har TdL også selv opkøbt land, som skal blive i organisations eje til evig tid til gavn for nuværende og de kommende generationer. Tdls jord lejes ud til bønder, der er økologiske, biodynamiske eller bønder, der forpligter sig til at respektere miljøet. Tdls formål: - At støtte adgang til landbrugsjord for økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtige projekter, økologiske, biodynamiske og småskala landbrug. Etablere nye gårde og sikre og udvikle eksisterende gårde. - At fremme fællesskab og civile dynamikker til støtte for disse projekter inkl. Direkte forbrugerproducent relationer. Deling af kapital og erfaringer mellem by og land, og lokale grupper der støtter etableringen af en landmand. - At sætte adgangen til jord på dagsordenen gennem konkrete handlinger, inkl. at mobilisere de lokale myndigheder kæmpe mod land og ejendomsspekulation, give borgerne mulighed for at blive hørt i forbindelse med land planlægning, eller sikre grønne bælter. LA FONCIÈRE Den franske lovgivning tillader oprettelsen af et privat selskab begrænset af aktier (Private company limited by shares). Selskabet hedder la Foncière og har to typer deltagere: Aktionærerne giver kapitalt og er kun ansvarlig for den kapital de giver, og direktørerne som styrer selskabet og hæfter solidarisk for gælden, men som også har fuldstændig råderet over hvad kapitalen skal bruges til. Det betyder, at det jord, der er købt altid vil tjene selskabets formål. En aktie koster 100, og aktionærerne får ingen forrentning, men har indtil 2010 kunne få en skattemæssig fordel. I okt havde selskabet 6500 aktionærer og en kapital på 23,5 millioner. Ofte bliver La Foncière kontaktet af nye landmænd, der selv har fundet jord og ønsker selskabets hjælp til at købe det, eller af eksisterende landmænd, der vil udvide og selv har fundet jorden. Landmændene skal opfylde en række krav herunder, at de ikke må eje jorden, men blot forpagte den. La Foncière oprindelige hensigt var at opkøbe jord, men i dag har de også en del bygninger, da de ofte er uadskillelige fra jorden, men landmænd opfordres til selv i det mindste at købe hovedhuset på gården. Vedligeholdelse af bygninger er en dyr omkostning for Tdl og fjernt fra hensigten med Tdl, som primært er opkøb af land. Desuden kræver det en del ekspertise at administrere og vedligeholde Side 7

9 ejendomme, derfor forsøger man at få landmanden til på frivillig basis selv at stå for vedligeholdelsen af bygningerne hvis de ejes af Tdl. LE FONDS Fonden blev oprettet i 2009 som en land donations fond, med henblik på at blive en fuldbyrdet jordbrugsfond (Land Trust). Fondens formål er at beskytte landbrugsjord som et fællesgode og forbedre den ved f.eks. at beskytte biodiversitet, jord og vand. Den har 3 hovedaktiviteter: at skaffe donationer, informere og mobilisere enkelt personer, lokale myndigheder og virksomheder, og forvalte fondens jord og gårde. I nov havde fonden fået donationer på lidt over 690,000 via 800 donorer. Der er en skattemæssig fordel ved at donere penge/ land til fonden. Det er Tdls hensigt at fonden skal blive til en Trust (en privat, non-profit organisation), klassificeret som værende i offentlig interesse. Det kræver donationer på 1 million. Fonden har en række krav for at acceptere landdonationer: - Om donationen dækker dets omkostninger - Om specifikke krav i testamentet kan opfyldes på langt sigt - Om jorden kan forblive landbrugsjord på langt sigt - Om det er en økonomisk bæredygtig enhed Nogle gange bliver doneret land allerede dyrket efter Tlfs principper, andre gange skal Tlf ud og finde nye landmænd. LE FONDS OG LA FONCIÈRE Fonden har (2011) 10 gårde og La Foncière har 92. Mange af gårde er multifunktionelle gårde med f.eks. butikker, hvor de sælger deres varer, forarbejdningsvirksomheder, skoler, bondegårds-ferie, osv. Det betyder at der skabes nye job i lokalsamfundet. Hvor der normalt i Frankrig er 1 landmand pr. 20 hektar, er det på Tdls jorde 1 landmand pr. 12,8 hektar. For mere information: Side 8

10 NORGE Fokhol gård Biodynamisk gård ejet af stiftelsen Fokhol gård, en ideal og almennyttig stiftelse. Gården blev overtaget af stiftelsen fra Stange kommune i 1990 og i den forbindelse blev stiftelsen oprettet. Stiftelsen har et tredelt formål: - Alsidigt biodynamisk drift - Forsøg og udviklingsarbejde - Pædagogisk virksomhed Stiftelsen er styret af en 6 personer stor bestyrelse. Forpagterlavet har ansvar for drift og al anden virksomhed baseret på aftale med bestyrelsen og inden for rammerne af forpagterloven. Forpagterlavet er organiseret som et ansvarligt selskab (ANS). Forpagterlavet ansætter medarbejdere for kortere eller længere tid. De er også ansvarlig for praktikanter for ind og udland, som bor og arbejder på Fokhol gård for at lære om biodynamisk landbrug. For mere information: Side 9

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen

Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen Jeg anmoder ved fremsendelse af nærværende materiale om et lån fra Holkegårdfonden på 525.000 kr. Formålet med lånet er at sikre ressourcer til at

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Investering i landbrug

Investering i landbrug Investering i landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug, Gråkjær 13. januar 2015 Farm Management A/S Torben Andersen H.C. Jørgensen Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel:

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Udarbejdet af: DLBR ADVICE Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15,

Læs mere

Social farming / Green care

Social farming / Green care Social farming / Green care En ny bro mellem by og land Erfaringer fra Europa An investigation of potentials and barriers Ole Hjorth Caspersen LIFE. Skov & Landskab, Københavns Universitet Baggrund Globaliserings

Læs mere

NEXT GENERATION MODELLER FOR GENERATIONS- SKIFTE. eksempler på og modeller for generationsskifte i det økologiske jordbrug

NEXT GENERATION MODELLER FOR GENERATIONS- SKIFTE. eksempler på og modeller for generationsskifte i det økologiske jordbrug NEXT GENERATION MODELLER FOR GENERATIONS- SKIFTE eksempler på og modeller for generationsskifte i det økologiske jordbrug Forord Formålet med projektet Next Generation har været at finde eksempler og modeller,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK. Indledning

Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK. Indledning Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK Indledning I de seneste 50 år har den fælles landbrugspolitik eller CAP (Common Agricultural Policy) gjort det muligt for

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

3hf Greenland Foundation

3hf Greenland Foundation Permakultur Uddannelses Projekt, Grønland Et økologisk system for mennesker, dyr og planter, permakultur stræber efter bæredygtig selvforsyning og helhedorienteret sameksistens. Med et areal på over to

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Disposition 1. Landbrugsloven før og nu. 2. Selskaber kontra

Læs mere

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Henrik Mordhorst Dansk Farm Management A/S hos: Økonomidag den 4. marts 2014 1 Dansk Farmland K/S Navn: Dansk Farmland K/S Stiftet: Juli 2013. Eneinvestor: AP Pension

Læs mere

Lars Lundbye, lars.lundbye@blaahimmel.dk

Lars Lundbye, lars.lundbye@blaahimmel.dk Spørgsmål/kommentarer/kritik inviteres på: lars.lundbye@blaahimmel.dk Fra selfies til droner Rådgivning i #felfies-tidsalderen 1 Co-creation når brugerne skaber sammen Deling og Gør-detselv rådgivning

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Professor, dr.jur. Jens Evald Juridisk Institut (Retslære) Aarhus Universitet. je@jura.au.dk. Underviser i: 1. Retshistorie og alm. retslære. 2.

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Onsdag d. 14. april 2010, chefkonsulent Trine Schaldemose, Center for Socialøkonomi Tema På programmet Hvem er Center for Socialøkonomi

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

HANDLEPLANER. Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk

HANDLEPLANER. Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk HANDLEPLANER Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk Handleplaner Ø K O L O G I S K S A M S Ø O G J O R D B R U G S F O N D E N S A M S Ø K O L O G I S K INDLEDNING Som forholdsvis nystiftet forening

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Tanzania og Uganda 30. Oktober - 9. November.

Danish Farmers Abroad s studietur til Tanzania og Uganda 30. Oktober - 9. November. Foreløbigt program Danish Farmers Abroad s studietur til Tanzania og Uganda 30. Oktober - 9. November. Subtitel: Discover the huge potential in Africa? edition: 14 08 07 Torsdag den 30. Oktober: kl. 06:00

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen

Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen Hvad vil jeg snakke om Oversigt hvad er family farming og hvor meget fylder det Energiomsætningen i industrielt landbrug

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Er din virksomhed blandt de bedste?

Er din virksomhed blandt de bedste? Notabenus Group Er din virksomhed blandt de bedste? ... det er vores i kraft af dynamiske og dygtige samarbejdspartnere omkring mange spændende projekter Notabenus skaber attraktive investeringer i hele

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Lov om landbrugsejendomme ændret pr. 1. april 2010 Potentiale for ekstern kapital?

Lov om landbrugsejendomme ændret pr. 1. april 2010 Potentiale for ekstern kapital? Nr. 1 Lov om landbrugsejendomme ændret pr. 1. april 2010 Potentiale for ekstern kapital? v/ejendomskonsulent Svend Sommerlund, Ejendom & Jura Grøn vækst I Formål: at skabe bedre rammer for et selvbærende

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Præsentation. August 2015

Præsentation. August 2015 Præsentation August 2015 Indhold Introduktion af Halberg koncernen Halberg Kapital Positionering Investeringskriterier Kompetencer Eksempel på investering: Newline Side 2 Halberg koncernens historie Harald

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER

DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER Indledning I 1844 satte en gruppe arbejdere i den engelske by Rochdale sig ned og formulerede syv principper for, hvordan en virksomhed kunne være til nytte både for sig selv

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Mangfoldig udvikling i Danmark Danmark som videnslaboratorium Made in Denmark 2.0 Vi gør Danmark større

Læs mere

Konferencens anbefalinger kan læses her: De præsenteres i tre grupper:

Konferencens anbefalinger kan læses her: De præsenteres i tre grupper: Konferencens anbefalinger kan læses her: De præsenteres i tre grupper: Konferencens favoritter. De forslag, som fik flest stemmer Anbefalinger fra indlægsholderne Alle deltagernes øvrige input til anbefalinger

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE

TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE K.G. Hansen og Sønner a/s modtog i går aftes Billund ErhvervsFremmepris 2013. Prisen har vi kun modtaget fordi alle medarbejdere har været med til at gøre en stor indsats

Læs mere

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet.

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet. Tidløn Tidløn er en fast løn pr. tidenhed. Medarbejderen får altid den samme løn, uanset hvor meget han/hun laver. Akkordløn Akkordløn er aflønning i forhold til den ydede præstation. Lønnen stiger i takt

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet. AgroCon Soil Invest A/S

Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet. AgroCon Soil Invest A/S Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet AgroCon Soil Invest A/S Indbydelse til investering Vi har med nærværende prospekt fornøjelsen at indbyde Dem til at investere i AgroCon

Læs mere