INSPIRATION FRA EUROPA. Eksempler på europæiske jordbrugsfonde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATION FRA EUROPA. Eksempler på europæiske jordbrugsfonde"

Transkript

1 INSPIRATION FRA EUROPA Eksempler på europæiske jordbrugsfonde

2 Inspiration fra Europa E K S E M P L E R P Å E U R O P Æ I S K E J O R D B R U G S F O N D E INDLEDNING Generationsskifteproblematikken og adgangen til jord for nye landmand har længe været et problem i hele Europa. Flere steder har man fundet på løsninger i form af fonde, aktieselskaber og andre typer af organisationer/ selskaber med det fællestræk, at private personer og selskaber lægger kapitalen, nogle steder om aktiekapital, andre steder som donationer. Selskaberne/ fondenes vedtægter og formålsparagraffer bestemmer, hvordan pengene skal investeres. Dvs. at dem der lægger kapitalen ikke har megen indflydelse på, hvordan pengene forvaltes i det daglige, men har sikkerhed i, at pengene skal forvaltes efter formålsparagrafferne. Selskaberne/ fondene erhverver jorden og forpagter den ud til landmændene. Der er også flere steder hvor landmænd donerer deres jordbrug til fonde, og bliver forpagtere på gården. Flere af disse selskaber/ fonde har som bestemmelse, at jorden skal dyrkes økologisk eller/ og med så stor hensyn til naturen som muligt. Mange af de involverede gårdene er en stor del af deres lokalområde. De sælger f.eks. deres produkter på det lokale marked, eller har en gårdbutik nogle steder med forarbejdning af fødevarer. Flere steder indgår der også andre typer af erhverv, såsom undervisning, opholdssted for unge, bondegårdsferie osv. Ud over fonde og selskaber, der ejer flere gårde, er der også flere steder hvor folk er gået økonomisk sammen og har stiftet en fond omkring en enkelt gård. Det har nogle steder været udgangspunktet for en fondsdannelse, der senere er blevet større eller er blevet lagt sammen med andre lignende steder. På Samsø arbejder foreningen Økologisk Samsø for at danne en dansk økologisk jordbrugsfond på Samsø og denne rapport er tænkt som inspiration til processen. Rapporten tager udgangspunkt i fire europæiske lande og gennemgår eksempler på initiativer fra disse lande. De relevante lande er Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Norge. Informationerne er alle fundet på de enkelte steders hjemmesider. Side 1

3 STORBRITANNIEN Fra Storbritannien gennemgås to fonde. Soil Association er Storbritanniens ledende medlemsbaseret velgørenhedsforening, der arbejder for sund, human og bæredygtig mad. De arbejder med en bred vifte af indsatsområder, herunder en jordbrugsfond. Tablehurst and Plawhatch farm/ St. Anthonys Trust er et lokalt initiativ for at bevare 2 økologiske gårde. Gårdene ejes af en andelsforening, mens jorden ejes af en jordbrugsfond. Soil Association Soil Association blev grundlagt i 1946 af landmænd, videnskabsfolk og ernæringseksperter, der så en direkte forbindelse mellem landbrugspraksis/ metoder og helbredet for planter, dyr, mennesker og miljøet. Foreningen har i dag 150 ansatte fordelt mellem Bristol og Edinburgh, og er rent medlems og donationsfinansieret. De arbejder inden for tre overordnet områder: Gennem økologisk dyrkning at sikre en holdbar og human løsning på de udfordringer klimaændringerne giver. Give og udvikle løsninger så man kan leve med de ressourcer, der er tilgængelig. Gennem skoleprogrammet Food for Life Partnership at ændre madkulturen og give tusinder af børn et bedre helbred. Arbejde med pionerer landmænd, avlere og forretningsfolk, der leverer praktisk forandring. Giver teknisk rådgivning til landmænd og forretningsfolk og arbejder for at øge tilliden og forståelsen for økologi hos forbrugerne. Som en del af det er der oprettet: o The Land Trust: Beskyttelse af landskabet ved at erhverve og administrere landbrugsjord økologisk og forbinde offentligheden med forvaltningen af jorden. o CSA community supported agriculture: et lokal samfund givet et finansielt løfte om at støtte en lokal gård THE LAND TRUST Soil Associations Land Trust har i dag 6 gårde, som er afhændet til fonden bl.a. gennem arv og donationer. Fondens ophavsmand var Hugg Flatt, som drev den økologiske gård Chitcombe Farm i Devon, der i dag er en af fondens 6 gårde. Fonden har lavet forskellige former for forpagtningsaftaler med de enkelte forpagtere for at imødekomme deres behov. Indsatsområder for Landtrust: o Fremtidssikring af jorden: sikre at der er jord der kan give bæredygtig mad af god kvalitet nu og i fremtiden o Generationsskifte: landmænd kan overlade deres jord til fonden og derved sikre at deres arbejde fortsætter i evighed. Økologisk og bæredygtig dyrkning vil sikre at jorden fortsat kan dyrkes. o Nye landmænd: Hjælpe landmænd der ikke før har arbejdet med landbrug og avl til et første succesfuld forsøg ved at give dem adgang til jord, evner og ressourcer. o Adgang til landskabet: der er offentlig adgang til gårdene for at give folk mulighed for at forbinde sig med jorden og for at inspirere og uddanne dem omkring mad, landbrug og landet. Side 2

4 De 6 gårde: Summerhill Farm, Devon: lige under 100 acres, blandet økologisk gård med kvæg, får, gæs, høns, grøntsager og havre til gårdens forbrug. Derudover er der et område til camping med to mongolske yurt er og et badehus. Gæsterne bor således på gården og kan lære mere om bæredygtig dyrkning, samtidig med, at de er omgivet af skøn natur. Landmandsparret er første generation i landbruget og har et shared farming aftale med The Land Trust. Uden det ville det have været svært for dem at starte op både pga. økonomi, men også at finde jord. Manor farm, Leicestershire: Økologisk siden 1994, har en blanding af får, lokal og sjælden art af kvæg, høns, kalkun, dyrker hvede, spelt og rug. Har egen slagter og bager, der bruger gårdens produkter, samt en økologisk gård butik. De arbejder for at genoprette vilde blomster, insekter osv. Ved at arbejde med integreret rotation kan der dyrkes de ting, der er passer gårdens behov. Oakcroft Organic Garden, Chesire: Dyrket økologisk siden Der dyrkes frugt og grøntsager, der sælges på det lokale marked. Gården består af 4 acre jord, med dyrkning både under åben himmel og i polytunneler og mobile drivhuse. Mange mennesker har været frivillige der, nogle et par uger andre op til 12 måneder, hvor de lærer om økologisk dyrkning. Ejeren Mehr ønsker at jorden skal dyrkes økologisk for evigt. Feldon Forest Farm, Warwickshire: Ægteparret George og Gill Browing købte 80 acre jord og brugte godt 10 år på at få infrastrukturen omkring en gård op at stå. I dag dyrkes der efter et blandet økologisk system med en sjælden race af kvæg, får, høns, grøntsager, bier, og frugtplantage. Ægteparret har ingen pårørende, og de ønsker at bo på gården resten af deres liv, og så længe der er muligt at have en aktiv rolle i gårdens drift. Det vil være muligt at overgive dele og med tiden hele den daglige drift, så der ideelt kan tilbydes en ny aktør at få erfaring med at dyrke en varieret økologisk gård, samtidig med gode uddannelses muligheder. Chitcombe Farm, Devon: 98 acre. Økologisk i mere end 50 år, drevet oprindeligt af Hugg Flatt, der var ophavsmand til The Land Trust. Gården er forpagtet til Kennens familien siden 1972, der deler forpagtningen med deres søn, som regner med at hans børn kan overtage gården når tid kommer. Familien har igennem 20 år delt gården med over 80 teenagers som de har taget sig af. Gården producerer økologisk oksekød, lam og kyllinger, der sælges på Bristol Farmer Marked. For mere information: Eller kontakt Rachel Harries, Land Trust Development Co-ordinator. T: , E: Tablehurst og Plaw Hatch farms/ St. Anthonys trust Tablehurst og Plaw Hatch farm er to virksomhedsgårde, der ejes af en form for andelsforening (en industriel og fremsynet forening Industriel and Provident Society (IPS)), der har 600 lokale andelshavere. Hver andelshaver har en stemme uanset antallet af deres andele. IPS blev etableret i 1995, og det primære mål er, at de to gårde dyrkes økologisk. De to gårde har ca. 300 hektar jord, der for størstedelen ejes af St. Anthonys Trust, en lokal jordbrugsfond, hvis formål bl.a. er at uddanne/træne økologiske landmænd. De to virksomheder har tilsammen ca. 20 ansatte inkl. landmænd, avlere, fødevareforarbejder og butiksansatte. Side 3

5 Initiativet til andelsforeningen blev født i 1994, hvor Tablehurst Farm, der havde været dyrket økologisk i mere end 25 år af Emerson College, risikerede at blive solgt, og de lokale slog sig sammen og købte gården, mens jorden fortsat var ejet af Emerson College, den blev senere overgivet til St. Anthonys Trust for at sikre den fortsatte økologiske dyrkning. Plaw Hartch gården, der ligger i nær Tablehurst, var ejet af en lokal velgørenhedsfond, og den blev overtaget af andelsforeningen i 2001 efter endnu en stor indsamling blandt lokalsamfundet. Ud over den oprindelige kapital til at købe gårdene, er der ingen økonomisk hjælp til gårdene fra andelshaverne, men der er heller ingen direkte udbytte af andelene. Andelshaverne anser deres køb af andele som en virtuel gave til gårdene. De fysiske gårde ejes af andelsforeningen, mens jorden ejes af St. Anthonys Trust. For mere information: Side 4

6 TYSKLAND: Fra Tyskland gennemgås 3 initiativer. Regionalwert AG er et aktieselskab med fokus på et bæredygtigt landbrug. Det har sit udgangspunkt nær Freiburg i Schwarzwald. Hofgruender er en rådgivningsvirksomhed, hvis formål det er at formidle kontakt mellem landmænd, der ønsker at trække sig tilbage og nye landmænd, samt at yde rådgivning i forbindelse med generationsskifte. Aktion Kulturland er en stiftelse, hvis formål det er at fremme natur og landskabsfredning. Stiftelsen støtter flere projekter herunder kulturlandgårde, hvor der er fokus på at dyrke økologisk, samt naturbevaring i så høj grad som det er muligt. Regionalwert AG Regionalwert AG (forkortet: RWAG) er et borger aktieselskab, hvis formål det er at gøre landbruget og den regionale økonomi socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt ved bl.a. at støtte landbruget og den lokale fødevareproduktion, distribution og markedsføring. RWAG blev etableret i 2006, som et borger aktieselskab, hvor folk kan investere i små og mellemstore socio-økologiske virksomheder (landmand og fødevarevirksomheder), der ikke har egenkapital nok til at få banklån. Landbrugsjord bliver tilgængelig for nye landmand, og generationsskiftet bliver muligt. Desuden ønsker RWAG at opbygge et netværk af virksomheder for at etablere en bæredygtig fødevarekæde og give mere værdi til regionen. RWAG giver også råd og vejledning. RWAG blev startet af Christian Hiss, anden generations økologisk landmand. Han overlod sin gård til RWAG og er i dag forpagter på den. RWAG ledes af 2 direktører (Hiss og en bankmand Volker Schwarz), samt en bestyrelse. Direktørerne vælges af bestyrelsen hvert 5 år, og bestyrelsen vælges af aktionærerne hvert 5 år. Regionalwert (RWAG) formidler kontakt mellem aktionærerne, der stiller kapital tilgængelig, og RWAGs samarbejdspartnere. Aktionærerne kan ikke trække deres investering tilbage, men de kan overlade den til en anden. I 2011 havde de indsamlet 1,7 millioner fra ca. 500 primært lokale aktionærer. Minimumprisen for en aktie er 500. Kapitalen er investeret i 6 gårde, fødevareforarbejdningsvirksomheder, og marketingsvirksomheder (grønt-kasse levering, gårdbutikker osv). Der er ikke garanteret finansielt udbytte for aktionærerne, og i 2011 var der stadig ingen økonomisk profit, men aktionærerne er sikret at pengene investeres ifølge RWAGs retningslinjer med henblik på at udvikle regionen i en bæredygtig retning. RWAG hjælper virksomheder økonomisk ved f.eks: At være tavs partner og stille kapital til rådighed til en fastsat rate. Bortforpagte landbrugsjord til en fornuftig rente og mod at forpagteren overholder RWAGs kriterier. Få aktier i virksomheden. Ved at have RWAG som partner kan virksomhederne bedre får banklån. For mere information: Side 5

7 Hofgründer Hofgründer tilbyder rådgivning og information om overdragelse af gårde og nyetablering i landbruget gennem deres Hofübergabeberatung. Derudover formidler de kontakt mellem gårdejere, der gerne vil af med deres gårde, og nye landmænd gennem Hofbörse. Motivationen er, at der forsvinder mange landbrug i Tyskland pga. vanskeligheder ved generationsskiftet, især når der skal ske uden for familien. Nye og gamle landmænd kan indgå partnerskab omkring en gård, så senior landmanden langsomt kan trække sig tilbage og den nye landmand kan lære gården at kende. En form for praktik. Pga. kapitalmangel kan en ny landmand være nødsaget til at have ekstra indtægt fra et job uden for landbruget. For mere information: Aktion Kulturland Auktion Kulturland blev grundlagt i 1988 som en retslig stiftelse under civilretten. Stiftelsens hovedformål er at fremme af miljø og landskabsfredning, ved at: - Fordre naturbeskyttelsesprojekter i det økologiske landbrug - Understøtte almennyttelige økologiske gårde - Sikre den langvarige udvikling af Kulturlandskabet - Give understøttelse til mennesker der f.eks. er involverede i naturbeskyttelsesprojekter i det økologiske landbrug Ifølge vedtægterne skal stiftelsen erhverve landbrugsområder, levesteder, og skovbrug, og stiller dem til rådighed for miljømæssigt beskyttende forvaltning. Dem der bliver begunstiget af fonden må kontraktmæssigt forpligtige sig til ikke at afhænde eller belåne grund og jord, og i stedet arbejde efter stiftelsens formål. Hvis man ikke længere kan følge stiftelsen miljø og landsskabsfremmende formål, skal grund og jord tilbagegives til stiftelsen. Overdragelsesaftalen er på den måde, at den begunstigede, så vidt det er retsligt tilladt, kan udføre sit arbejde frit og på et ansvar efter stiftelsens formål. Stiftelsen fremmer sit formål ved at gå i samarbejde med andre partner om forskellige naturbeskyttelse projekter. I deres kulturlandsgård projekt samarbejder de med flere økologiske gårde om naturbeskyttelse og de har hjulpet flere gårde til at blive almennyttige selskaber/ virksomheder (nogle under stiftelsen) med flere funktioner, såsom skole, besøgslandbrug, forædling af egne produkter og salg af dem som f.eks. brød, kød, pølser og grøntsager osv. Der er indtil videre samarbejde med fire gårde: Hofgemeinschaft Löstrup: Kulturlandgården Bremholm: Kulturlandgården Mirandahof: Kulturlandgården Untermühlbachhof: For mere information om Auktion Kulturland: Side 6

8 FRANKRIG Terre de liens Terre de liens (Tdl) er en civilsamfundsorganisation, etableret i 2003, med det formål at hjælpe økologiske bønder med at opnå adgang til jord, der kan være svært at skaffe pga. høje priser og konkurrence. Organisationen fremmer også nye måder at eje og forvalte land som et fællesgode. De har lavet to nye finansielle værktøjer: et solidarisk investerings selskab (La Foncière) og en donations fond (le Fonds). De har skabt uddannelsesmæssige værktøjer til at informere offentligheden og rejse opmærksomhed omkring adgang til land og landbrug. I 2011 var der et netværk på 2000 medlemmer, 8000 aktionærer, og de ejer 2400 hektar landbrugsjord, og støtter omkring 200 bønder. Tdl har en afdeling i alle Frankrigs regioner. Omkr. 60% af budget for de lokale afdelinger er fra de regionale råd. I starten støttede Tdl fælles ejerskabsmodeller, hvor bønder modtog bidrag fra slægtninge, forbrugere og lokalsamfund til at lave et investeringsforretning, hvormed de kunne købe jord. Siden 2007 har TdL også selv opkøbt land, som skal blive i organisations eje til evig tid til gavn for nuværende og de kommende generationer. Tdls jord lejes ud til bønder, der er økologiske, biodynamiske eller bønder, der forpligter sig til at respektere miljøet. Tdls formål: - At støtte adgang til landbrugsjord for økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtige projekter, økologiske, biodynamiske og småskala landbrug. Etablere nye gårde og sikre og udvikle eksisterende gårde. - At fremme fællesskab og civile dynamikker til støtte for disse projekter inkl. Direkte forbrugerproducent relationer. Deling af kapital og erfaringer mellem by og land, og lokale grupper der støtter etableringen af en landmand. - At sætte adgangen til jord på dagsordenen gennem konkrete handlinger, inkl. at mobilisere de lokale myndigheder kæmpe mod land og ejendomsspekulation, give borgerne mulighed for at blive hørt i forbindelse med land planlægning, eller sikre grønne bælter. LA FONCIÈRE Den franske lovgivning tillader oprettelsen af et privat selskab begrænset af aktier (Private company limited by shares). Selskabet hedder la Foncière og har to typer deltagere: Aktionærerne giver kapitalt og er kun ansvarlig for den kapital de giver, og direktørerne som styrer selskabet og hæfter solidarisk for gælden, men som også har fuldstændig råderet over hvad kapitalen skal bruges til. Det betyder, at det jord, der er købt altid vil tjene selskabets formål. En aktie koster 100, og aktionærerne får ingen forrentning, men har indtil 2010 kunne få en skattemæssig fordel. I okt havde selskabet 6500 aktionærer og en kapital på 23,5 millioner. Ofte bliver La Foncière kontaktet af nye landmænd, der selv har fundet jord og ønsker selskabets hjælp til at købe det, eller af eksisterende landmænd, der vil udvide og selv har fundet jorden. Landmændene skal opfylde en række krav herunder, at de ikke må eje jorden, men blot forpagte den. La Foncière oprindelige hensigt var at opkøbe jord, men i dag har de også en del bygninger, da de ofte er uadskillelige fra jorden, men landmænd opfordres til selv i det mindste at købe hovedhuset på gården. Vedligeholdelse af bygninger er en dyr omkostning for Tdl og fjernt fra hensigten med Tdl, som primært er opkøb af land. Desuden kræver det en del ekspertise at administrere og vedligeholde Side 7

9 ejendomme, derfor forsøger man at få landmanden til på frivillig basis selv at stå for vedligeholdelsen af bygningerne hvis de ejes af Tdl. LE FONDS Fonden blev oprettet i 2009 som en land donations fond, med henblik på at blive en fuldbyrdet jordbrugsfond (Land Trust). Fondens formål er at beskytte landbrugsjord som et fællesgode og forbedre den ved f.eks. at beskytte biodiversitet, jord og vand. Den har 3 hovedaktiviteter: at skaffe donationer, informere og mobilisere enkelt personer, lokale myndigheder og virksomheder, og forvalte fondens jord og gårde. I nov havde fonden fået donationer på lidt over 690,000 via 800 donorer. Der er en skattemæssig fordel ved at donere penge/ land til fonden. Det er Tdls hensigt at fonden skal blive til en Trust (en privat, non-profit organisation), klassificeret som værende i offentlig interesse. Det kræver donationer på 1 million. Fonden har en række krav for at acceptere landdonationer: - Om donationen dækker dets omkostninger - Om specifikke krav i testamentet kan opfyldes på langt sigt - Om jorden kan forblive landbrugsjord på langt sigt - Om det er en økonomisk bæredygtig enhed Nogle gange bliver doneret land allerede dyrket efter Tlfs principper, andre gange skal Tlf ud og finde nye landmænd. LE FONDS OG LA FONCIÈRE Fonden har (2011) 10 gårde og La Foncière har 92. Mange af gårde er multifunktionelle gårde med f.eks. butikker, hvor de sælger deres varer, forarbejdningsvirksomheder, skoler, bondegårds-ferie, osv. Det betyder at der skabes nye job i lokalsamfundet. Hvor der normalt i Frankrig er 1 landmand pr. 20 hektar, er det på Tdls jorde 1 landmand pr. 12,8 hektar. For mere information: Side 8

10 NORGE Fokhol gård Biodynamisk gård ejet af stiftelsen Fokhol gård, en ideal og almennyttig stiftelse. Gården blev overtaget af stiftelsen fra Stange kommune i 1990 og i den forbindelse blev stiftelsen oprettet. Stiftelsen har et tredelt formål: - Alsidigt biodynamisk drift - Forsøg og udviklingsarbejde - Pædagogisk virksomhed Stiftelsen er styret af en 6 personer stor bestyrelse. Forpagterlavet har ansvar for drift og al anden virksomhed baseret på aftale med bestyrelsen og inden for rammerne af forpagterloven. Forpagterlavet er organiseret som et ansvarligt selskab (ANS). Forpagterlavet ansætter medarbejdere for kortere eller længere tid. De er også ansvarlig for praktikanter for ind og udland, som bor og arbejder på Fokhol gård for at lære om biodynamisk landbrug. For mere information: Side 9

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land Fremtiden på landet Erhvervspolitisk program Frie Bønder - Levende Land 2009 Mål og baggrund...4 Overordnede krav og behov...5 Landbruget skal gøres rentabelt...5 Miljøet i landbruget skal gøres bæredygtigt

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK. Indledning

Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK. Indledning Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK Indledning I de seneste 50 år har den fælles landbrugspolitik eller CAP (Common Agricultural Policy) gjort det muligt for

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Opsamling på konferencen. Eat Your City - konference om den spiselige by

Opsamling på konferencen. Eat Your City - konference om den spiselige by Opsamling på konferencen Eat Your City - konference om den spiselige by Afholdt d. 18. til 20. september 2014 Kolofon Afsender: Miljøpunkt Amager Redigeret af: Kirsten Østergaard Martensen Arrangementet

Læs mere

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE?

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? 25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? FORMIDLER MERKUR GAVER? SIDE 4-7: RESSOURCEFORVALTNING, RETSSIKKERHED

Læs mere

KVINDERNE, DER SYEDE EN OASE 04 OM AT PÅVIRKE MED PENGE 18 FRA ILDSJÆLSPROJEKT TIL BÆREDYGTIG ØKONOMI 08 TEMA: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

KVINDERNE, DER SYEDE EN OASE 04 OM AT PÅVIRKE MED PENGE 18 FRA ILDSJÆLSPROJEKT TIL BÆREDYGTIG ØKONOMI 08 TEMA: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 4 2 0 1 4 KVINDERNE, DER SYEDE EN OASE 04 FRA ILDSJÆLSPROJEKT TIL BÆREDYGTIG ØKONOMI 08 OM AT PÅVIRKE MED PENGE

Læs mere

JORD TEMA: + Merkur i 2014 Uddrag fra årsrapporten SLUT MED KUNSTGØDNING I ØKO-JORDBRUG 08 GOD JORD SMAGER GODT 04

JORD TEMA: + Merkur i 2014 Uddrag fra årsrapporten SLUT MED KUNSTGØDNING I ØKO-JORDBRUG 08 GOD JORD SMAGER GODT 04 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 1 2 0 1 5 GOD JORD SMAGER GODT 04 SLUT MED KUNSTGØDNING I ØKO-JORDBRUG 08 EN BEDRE FREMTID FOR INDIENS BØRN 14 TEMA:

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S. Magasinet for danske investeringer i Afrika NR.1 APRIL 2012 B2Africa GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.17/ B2Africa Et magasin fyldt med cases fra danske virksomheder

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Hovedopgave Socialt ansvar

Hovedopgave Socialt ansvar Hovedopgave Socialt ansvar 2012 Tegn inkl. Mellemrum: 72.799 Kristian Koch Serviceøkonom, 4. semester. A 31-05-2012 Indhold Indledning... 4 Problemstilling... 6 Problemformulering... 6 Metodeafsnit...

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Det Europæiske Grønne Parti 10. rådsmøde Bruxelles, den 29. marts 2009 A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Den grønne bevægelse er en ung bevægelse - en bevægelse, som i høj grad opstod

Læs mere