FRIVILLIG FEBRUAR Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over"

Transkript

1 FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt

2 FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER I BEREDSKABSFORBUNDET 2014 bliver året, hvor vi for alvor får gang i Forebyggelse Af Landschef Per Junker Thiesgaard Januar er en travl måned med Nytårsparoler og Nytårsgudstjenester - og i februar gør alle forbundets kredse status for året, der gik, og aflægger regnskab. Samtidig udpeges ledere og der vælges medlemmer til kredsledelserne - alt efter om nogen står for tur da udpegning og valg jo gælder for 2 år. Det er derfor også nu, det er værd at reflektere over, hvorfor man er aktivt medlem af Beredskabsforbundet og hvilke af forbundets opgaver man vil byde ind på at løse: Beredskabsforbundet er det landsdækkende forbund for frivillige i Redningsberedskabet. Vi har som forbund en række opgaver vi løser for samfundet, blandt andet to store hovedopgaver: Det Robuste Beredskab: Beredskabsforbundet sikrer gennem hvervning og fastholdelse, at der lokalt i alle kommuner er tilstrækkeligt med motiverede frivillige og deltidsbrandfolk parat til at støtte og supplere beredskabet - både til det daglige beredskab og ved store ulykker, ekstremt vejr og kriser. Den Robuste Borger: Beredskabsforbundet sikrer, at borgerne informeres og uddannes lokalt over hele landet til at blive Robuste Borgere der er selvhjulpne, kan afhjælpe mindre skader, og véd, hvordan de forebygger ulykker og véd, hvad de skal gøre når vejret bliver ekstremt eller en krise rammer. Kort sagt så er vi rigtig gode til den første opgave, hvor vi er det organisatoriske ståsted for de frivillige. Det gør både regioner og kredse rigtig godt. Og stor ros for det. Det er en vigtig opgave. Den anden opgave - den Robuste Borger - kan vi gøre meget bedre, og den skal vi for alvor have gang i i Og den opgave er ikke mindre vigtig end den første - og så er den en lige så fast opgave for forbundet, en del af vores eksistensberettigelse. Vi har brug for kredsenes indsats - hvis hver kreds afholder 5-10 Befolkningskurser i 2014 er vi nået langt. Kontakt jeres regionale forebyggelseskoordinator og hør, hvordan regionen kan støtte med undervisere, hvis I ikke selv har én i jeres kreds (endnu). Nu skal vi for alvor have gang i forebyggelses-opgaven. Vores vision er, at der på sigt skal være mindst én robust borger i hver husstand. Vores vision er, at der på sigt skal være mindst én robust borger i hver husstand

3 Beredskabsforbundets Roskilde Kreds igang med befolkningsuddannelsen i Forebyggelse. Alene i sidste weekend af februar 2014 afholdt kredsen kurser for knap 200 borgere. Den Robuste Borger, en vigtig del af det Robuste Samfund - og en af Beredskabsforbundets vigtigste opgaver Af Chefkonsulent Steen Svanholmer Som nævnt i lederen til dette nummer af FRIVILLIG er uddannelse af Robuste Borgere en opgave, vi i 2014 skal blive meget bedre til. Ikke at vi ikke har været gode, men vi skal blive endnu bedre end vi var i I 2013 blev der gennemført 103 befolkningskurser med i alt kursister, hvilket er rigtig godt arbejde af de kredse, undervisere og regionale koordinatorer der har været med til dette. Målsætningen for 2014 er 250 kurser med i alt kursister. For at vi skal kunne nå dette ambitiøse mål, må vi alle bakke op så der er nok aktive undervisere, der brænder for at være en del af denne meningsfulde opgave for landets samlede beredskab. MOTIVATION BEHOVET FOR ROBUSTE BORGERE I de tre første weekender i marts, vil Landssekretariatet sammen med de regionale konsulenter og regionsledelserne gennemføre inspirationsseminarer for alle regionerne. Konsulenter fra konsulenthuset Intenz, vil på inspirations- / motivations-seminarene hjælpe regionerne med at se og forstå behovet for Robuste Borgere som en bærende del af det Robuste Samfund og som en væsentlig styrkelse af det Robuste Beredskab. OPDATERING AF UDDANNELSEN Den nuværende befolkningsuddannelse er i færd med at få et løft baseret på de hidtidige erfaringer og uddannelsen vil senere i år blive genlanceret som to tre-timers moduler, der vil give den almindelige borger viden og færdigheder til at være mere selvhjulpen, kunne afhjælpe mindre skader, og vide, hvordan man forebygger ulykker og vide, hvad man skal gøre når vejret bliver ekstremt eller en krise rammer. Drøftelserne med Beredskabsstyrelsen er i fuld gang, og det bliver spændende at se resultatet. Indtil da fortsætter vi naturligvis med det kendte 3-timers modul. Vi har prøvet at sætte nogle ord på, hvad vi mener, når vi taler om den robuste borger, og de tanker foreslår vi indbygget i de kommende, justerede moduler:

4 En Robust Borger skal have forståelse for: At samfundet har begrænsede ressourcer At jeg skal kunne tage ansvar for mig selv og mine nærmeste At jeg har pligt til at tage ansvar At vide hvordan man skal agere i forskelligeat have viden om egen rolle i samfundet, herunder viden om hvad samfundet ikke gør for dig At have viden om konsekvens ved manglende indsigt og handling. En Robust Borger skal kunne: Forebygge ulykker og Evne selvhjælp Elementær brandslukning Grundlæggende førstehjælp (bliver dog ikke en del af befolkningsuddannelsen - kun en kort intro og opfordring til at lære førstehjælp) Kommunikationsdisciplin herunder kunne håndtere beskeder fra beredskabet og agere hensigtsmæssigt Anvende det anskaffede udstyr rebstige, røgalarmer, sandsække, radio, Udarbejde en nødplan og udleve den Klare sig selv med hensyn til væske, medicin, føde og forsyningssvigt i 48 timer Uddannelsen vil fortsat være forankret i kursistinvolvering, så den enkelte kursist oplever at undervisningen tager udgangspunkt i kendte, relevante, lokale og dermed nærværende risici og ikke blot generelle risikobilleder. UNDERVISERE Alle undervisere, der tidligere er blevet uddannet, vil blive tilbudt en opdatering til det nye materiale, sådan at vi kan tage det i brug med det samme det meldes klar. Vi drøfter, hvordan vi gør det i praksis, med de regionale forebyggelses-konsulenter i den kommende tid. Der vil også i løbet af de kommende måneder blive rekrutteret flere undervisere, så hvis du ved, at der er nogle i din kreds region der kunne være gode til at formidle denne opgave, skal de være mere end velkomne til at henvende sig til Ulla Hansen i Landssekretariatet, der vil sørge for at de bliver tilmeldt den nye underviseruddannelse. Vi er godt igang med et spændende år for forebyggelses-opgaven - men vi har også høje mål. For opgaven er vigtig for samfundet.

5 Alle Frederiksberg fotos fra mødet med tak modtaget fra Troels Photofashion Frederiksberg Kreds holdt formfuldendt Kredsårsmøde Af Landschef Per Junker Thiesgaard Igen i år har jeg haft fornøjelsen at blive inviteret til kredsmårsmøder, og jeg deltager gerne i det omfang det lader sig gøre. På Kredsårsmødet får man et fint indblik i kredsenes dynamik - og oplever vores kreds-ledelser i aktion. Jeg har været til flere gode årsmøder i år, og senest hos Kreds Frederiksberg. Kredsårsmødet var formfuldendt. Dels styrede dirigenten, Viceregionsleder Kirsten Nielsen, os godt igennem mødet - Kirsten er jo også frivillig i Frederiksberg. Dels var der god information og mange opfordringer til at deltage i de regionale aktiviteter fra Regionsledelsen, repræsenteret ved Viceregionsleder Carsten W. Larsen. blevet en særdeles aktiv kreds, hvis medlemmer som frivillige i Frederiksberg Brandvæsen støtter og supplerer brandvæsenet i stort omfang - dels ved egne større arrangementer, dels ved at gå brandvagt. Og de frivillige møder stor opbakning fra beredskabschefen. De frivillige har netop fået deres første køretøj, og er ved at indrette egen garage ved brandstationen. Køretøjet var med på dagen og vil gøre en stor forskel for det frivillige arbejde. Det stod klar i gården, da vi drog hjem fra mødet. Der var sågar kampvalg om to pladser i kredsledelsen. Hele fire kandidater stillede op, så der måtte gennemføres en valghandling. Alle kandidater fik godt med stemmer, men der var to, der fik flest - og dermed blev kredsens ledelse klar til en ny to-årig periode. Men det var ikke mindst det store fremmøde af kredsens frivillige, opbakningen til hele mødet fra såvel beredskabschef som brandinspektøren, samt Kredslederens beretning om året, der gjorde aftenen til den succes, den var. Frederiksberg Kreds er Kredsleder Preben V. Sørensen Kampvalget betød jo også, at der var to, der ikke fik deres ønske om at være med, opfyldt. Sådan er spillets regler jo nu engang - men lad os glæde os over det store engagement i Kredsen og en stor tak til alle, der stillede op Der blev også uddelt 10-, 20- og 30-års tegn, ligesom årets frivillige blev udnævnt. Nye distinktioner for beståede uddannelser blev også uddelt. Så det var et godt og tæt pakket program. En begivenhedsrig aften i godt selskab.

6 10 års tegn: Ana Larsen, 20 års tegn: Benny Larsen, Claus Petersen, Lise Petersen, 30 års tegn: Preben V. Sørensen Årets Frivillige i Frederiksberg Kreds: Benny Larsen, Henrik Mau, Nicolai Thomsen Holdleder-uddannelser: Preben V. Sørensen, Thomas Frandsen, Christoffer Madsen Teamleder: Kirsten Jeppesen, Henrik Mau, Dan Bang Reuter, Per Nielsen, P.K. Per Kjærgaard Nielsen, Søren Christensen Grunduddannelse redning: Kim Blume, Torben Svane, Henrik Mau, Per Nielsen, Niels C. Bitsch Politiets Beredskabs-ordenskorps: Henrik Mau, Dan Bang Reuter, Preben V. Sørensen Frederiksbergs Beredskabschef, Lars Rosenwanger, holder tale under kredsens årsmøde

7 Køb den nye DKB kogebog og støt DKB-fonden med 50 kroner Kr. 150,00 DKB-fonden er en humanitær fond, der uddeler midler hvert år den 7. marts på DKBs stiftelsesdag til fortrinsvis handicappede børn og unge, krisehjem o.lign. Ideen til denne kogebog er opstået i forbindelse med de mange gode samvær i DKB regi i både lokal- og landsforeningen, hvor vi ud over andre interessante ting også udveksler madopskrifter på kryds og tværs. Med en kogebog kunne man lade endnu flere få glæde af den megen kreativitet, der er hos DKB erne, og ved at sælge kogebogen kunne DKB-fonden få glæde af det overskud, vi håber vil komme ud af projektet. Kogebogen kan købes i Frøslevlejren H1, eller rekvireres hos Ragnhild Munk på tlf eller på mail:

8 Frivillige indsamlede hospitalsudstyr til den tredje verden Af: Jeanette Dea Nørregaard I starten af februar måned hjalp omkring 30 frivillige med at tømme en afdeling på Sct. Elisabeth Hospital i Sundby på Amager for udfaset hospitalsudstyr, så organisationen Global Medical Aid kan få det sendt videre ud i verden til gavn for fattige i Benin i Afrika. I Danmark udfases der hvert år hospitalsudstyr for millioner af kroner, og danske medicinalfirmaer destruerer en betragtelig mængde medicin. Langt det meste af lægeudstyret og medicinen er stadig fuldt anvendeligt, og kan derfor være med til at redde menneskeliv i den tredje verden, hvor millioner af mennesker ellers dør af helt banale sygdomme, fordi de mangler den rette medicin og udstyr til behandling. Hos organisationen Global Medical Aid sørger man løbende for at indsamle både udstyr og medicin, og til denne opgave fik de hjælp af frivillige fra kredsene i København, Frederiksberg, Næstved, Greve, Albertslund og Hedehusene. Den konkrete opgave gik ud på at få tømt en afdeling af Sct. Elisabeth Hospital i Sundby for udstyr og inventar inden den 1. marts 2014 og ifølge Benthe Petersen, som både er Chefkonsulent i Beredskabsforbundet og frivillig på opgaven, forløb projekt tømning som planlagt: - Det er en humanitær opgave, som vi er rigtig glade for at være en del af, for det ligger i blodet hos frivillige, at de hellere end gerne stiller sig til rådighed for at kunne hjælpe andre. Det var hårdt fysisk arbejde, men med det rette værktøj og hjælpemidler sørgede vi for ikke at få løftet for meget. Vi lavede på forhånd aftaler om, hvem der skulle møde ind hvornår, og der blev arbejdet i skiftehold med at få pillet ting ned fra væggene og få afmonteret fx loftlifte og samlet senge, skabe og andet udstyr på gangene, så det kunne pakkes i de opstillede containere. Tømningen af en afdeling på Sct. Elisabeth Hospital er kommet i stand på baggrund af en samarbejdsaftale som Global Medical Aid indgik med Beredskabsforbundet i Johnny G. Larsen, der,

9 i denne sammenhæng, er Beredskabsforbundets repræsentant og medlem af Global Medical Aids bestyrelse finder, at den indgåede samarbejdsaftale på fornem vis støtter op om Beredskabsforbundets motto: Når hjælp er en æressag : - Samarbejdet mellem Beredskabsforbundet og Global Medical Aid er et humanitært samarbejde, som bl.a. omfatter, at Beredskabsforbundet i koordination med Global Medical Aid nedtager og pakker udfaset hospitalsudstyr til udviklingslande. Samarbejdsaftalen er fremadrettet, men bliver løbende evalueret undervejs, og der er en forventning om, at der er et årligt pakkebehov på 50 containere. Når den konkrete opgave på Sct. Elisabeth Hospitalet er helt færdig, regner vi med at have sendt fem containere med udstyr og inventar til Benin. Og det glæder også formanden for Global Medical Aid, Hans Frederik Dydensborg, der fortæller: - I Benin er sundhedspersonalet godt uddannet og kompetencerne ligger stort set på højde med de danske, men de mangler alt indenfor udstyr og inventar. Derfor er hjælpen fra de frivillige helt uundværlig. Vi kunne ikke have løst opgaven uden alle de engagerede mennesker, der tilsammen bruger op mod 400 timer på at samle og pakke udstyr til gavn for befolkningen i Benin. Uden bistand fra Maersk Line kunne vi heller ikke have påtaget os opgaven. Maersk Line har støttet os med 23 gratis containere til Afrika og Asien og dermed dannet grundlag for, at vi med øjeblikkeligt varsel kunne sige ja til at demontere og tømme flere etager af hospitalet, ovenikøbet indenfor meget kort tid og fortløbende sende udstyret til Afrika. Global Medical Aid har siden stiftelsen i 2010 doneret medicin og hospitalsudstyr for ca. 95 millioner kroner til sundhedsministerierne i syv lande i samarbejde med 16 medicinalfirmaer og ni hospitaler i Danmark. Transporten af medicin og udstyr støttes af private fonde, Danida, Maersk Line og Forsvaret, som bl.a. har fløjet fire sendinger til Afghanistan. Læs mere om Global Medical Aid på:

10 Beredskabsforbundet Region Hovedstaden søger ny Info-assistent Vi forestiller os, at du har et inderligt ønske om at øge Beredskabsforbundets synlighed i samfundet, du brænder for at fortælle den gode historie, og du har gode evner til at formidle et budskab. Du kender kredsenes behov og kan målrette kommunikationen, og du kan formidle budskaber i et klart og præcist sprog til forskellige målgrupper. Du er god til det danske sprog, er kreativ og har gode grafiske kundskaber. Du er et fleksibelt og robust menneske med lyst til at arbejde i en organisation, der er i løbende udvikling og forandring. Det er en forudsætning, at du er medlem af Beredskabsforbundet, og et plus, hvis du har kendskab til arbejdet i kreds- og regionsledelser. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Jesper Marcussen på telefon eller regionsleder Carsten Lind Olsen på telefon Vi tilbyder: En udfordrende og alsidig funktion i tæt samarbejde med målgruppen. En bred vifte af informations- og hverveopgaver. Medlemsskab af regionsledelsen. Der er tale om ulønnet frivilligt arbejde. Send din ansøgning til: Vi vil gerne høre fra dig, hurtigst mulig. Tiltrædelse i forbindelse med regionsårsmødet den 15. marts 2014.

11 Sne, Storm og Skybrud - er du klar til at hjælpe? Så kom til Ringkøbing den september Læs mere på Beredskabsforbundets Landsstævne Nu er det tid til at tilmelde hold fra din kreds Kreds Ringkøbing-Skjern arrangerer Stævnet i 2014

12 Frivillig fra BRS Hedehusene blandt Danmarks første nyuddannede katastrofe- og risikomanagere Af: Jeanette Dea Nørregaard De første 26 studerende fra Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Professionshøjskolen Metropol i København har netop modtaget deres eksamensbeviser. En af dem er 28-årige Helgi Bachmann, der gennem fem år har været frivillig ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene og det seneste år også været ansat som studentermedhjælper hos Beredskabsforbundet. De 26 nyuddannede Katastrofe- og Risikomanagere har i løbet af 3½ år uddannet sig i beredskab, sikkerhed og risikovurderinger i både teori og praksis. - De studerende har gennem deres projekter arbejdet med meget forskellige emner som fx beredskabsplaner, sikkerhed inden for events, nødhjælpslogistik og risikovurderinger. Med omdrejningspunktet nationalt og internationalt beredskab har beredskabssektoren nu fået sin egen uddannelse, hvilket har været meget efterspurgt, siger uddannelsesleder Lars Pagter Zwisler og fortsætter: Det første hold af studerende har været meget aktive gennem hele deres studietid, og det er tydeligt, at de har brændt for at komme ud og gøre en forskel efter studiet. Jeg glæder mig også over, at de uddannelsessøgende har fået øjnene så meget op for uddannelsen, at der i år var 400 ansøgere til de 70 årlige pladser, siger han. Startede i beredskabet som helt grøn Helgi Bachmann kan klart anbefale uddannelsen til andre unge, der har interesse i at få en meget bred uddannelse, som kan bruges i mange forskellige sammenhænge i beredskabsregi: - Personligt har jeg lært rigtig meget af de emner, der vedrører samfundets beredskab og den koordinering og det samarbejde, der foregår der i mellem. Det er også beredskab, jeg har fokuseret meget på undervejs, og derfor er jeg glad for, at jeg for nylig er blevet ansat hos et kommunalt brandvæsen og samtidig kan se frem til også at blive uddannet som indsatsleder, da det følger med stillingen som brandmester hos Lolland-Falster Brandvæsen.

13 Da Helgi Bachmann i sin tid startede indenfor beredskabet som værnepligtig i 2009, var han helt grøn og vidste fx ikke, hvad Beredskabsstyrelsen var for noget. Han udviklede dog hurtigt stor interesse for beredskabet, og blev frivillig ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene i 2010, hvor han har været tilknyttet siden. Fra praktikant til studentermedhjælper Arbejdet som studentermedhjælper hos Beredskabsforbundets Landssekretariat startede i marts 2013, hvor Helgi forinden havde henvendt sig med henblik på at få en praktikplads i forbindelse med forebyggelsesuddannelsen. Efter noget tid var der enighed om, at han skulle fortsætte som studentermedhjælper efter endt praktik: - Jeg har 75% af tiden beskæftiget mig med forebyggelse, hvor jeg har arbejdet med kvalitetssikring og udvikling af forebyggelsesuddannelsen og senere også afhjælpningsmodulet. Derudover har jeg arbejdet med oplysning, information og support til de frivillige, som er involverede i befolkningsuddannelserne. Resten af tiden har været brugt på ad-hoc opgaver, fortæller en glad Helgi Bachmann, der fortsætter sit frivillige engagement i beredskabet. Et stort tillykke til Helgi med såvel eksamen som nyt job - og tak for indsatsen i forbundet. Helgi har blandet andet været manden bag et nyt forebyggelses-nyhedsbrev, der udsendes til de regionale forebyggelses-koordinatorer, der så kan tilpasse indholdet og bruge nyhedsbrevet til at informere regionens kredse. Nu søger nyhedsbrevet en ny redaktør Kredsårsmøde i Albertslund Tirsdag d. 11. februar 2014 blev der afholdt kredsårsmøde i Albertslund, og da vicekredsleder John Kristensen og revisor Benthe Pedersen ikke ønskede genvalg, var disse to poster på valg. Kredsen indstillede Sune Schønnemann til vicekredsleder, og han blev udpeget på det følgende kredsledelsesmøde tirsdag d. 18. februar. Sune Schønnemann har allerede været på faglig leder kursus. Torben D. Jensen blev valgt ind som kredsledelsesmedlem og Tina E. Larsen blev valgt ind som revisor. I forbindelse med kredsens juleafslutning i december blev der uddelt tre fine glasfigurer til Peter Seloy, Sanne Seloy og Maria Jensen, der alle havde 30 års jubilæum i beredskabet. Tillykke til dem alle. Sune Schønnemann Vicekredsleder Læs mere om Albertslund på

14 Frivillige brugte over 500 timer som samarit- og brandvagt ved 6-dagesløbet Af: Jeanette Dea Nørregaard Der blev kørt hurtigt på banerne i Ballerup Super Arena ved det københavnske 6-dagesløb, som blev afholdt tidligere på måneden. Faktisk blev der sat ny banerekord med 71,9 km/t, og det betød også travlhed ude i kulissen hos de frivillige, som skulle tage sig af tilskadekomne cykelryttere og tilskuere. Beredskabsforbundets København NordVest-kreds havde for 10. år i træk fået opgaven med at oprette og bemande den samarit- og brandvagt, som Det Europæiske Cykelforbund kræver. Omkring 30 frivillige indgik i vagtskemaet fra den 30. januar - den 4. februar 2014 og brugte i alt 510 mandetimer på at være klar til at hjælpe. I løbet af de seks dage stævnet varede blev 26 cykelryttere behandlet for diverse hudafskrabninger og brandsår og en enkelt måtte sendes afsted med ambulance pga. et brækket kraveben. Det er hovedsageligt ungdomsrytterne i alderen 11 år og opefter, som kommer til skade, fortæller operativ leder fra Beredskabsforbundets København NordVestkreds Reiner D. Rasmussen og fortsætter: De sidste fire år er det ellers gået jævnt ned ad med hensyn til skader, men i år har vi set en markant stigning af skader igen, og det kan muligvis skyldes, at der er kommet flere nye ungdomsryttere til, som ikke har den rette baneerfaring endnu, for det er dem, der primært styrter. Men de er virkelig seje. De piber ikke, og selvom de styrter, så er det op på cyklen igen, og nogle kommer så først over til os bagefter for at få kigget på skaderne. Ud over tilskadekomne cykelryttere og en enkelt cykelmekaniker var der også brug for de frivilliges førstehjælpskundskaber blandt tilskuerne, hvor fem kom under behandling blandt andet pga. fald ned af trapper. Det er en større opgave at være af sted som frivillig i seks dage i træk, og derfor har København NordVestkredsen også fået hjælp fra fire andre af Beredskabsforbundets kredse: Øst/Amager, Vestegnen, Frederiksberg og København, fortæller Reiner D. Rasmussen: Vi har ikke fået meget søvn undervejs, men det har som altid været både interessant og sjovt at være en del af, og vi får masser af erfaring. I år har vi haft en hel del nye frivillige med på holdet, og det har været helt fantastisk.

15 Kredsleder Kenneth Johansen (th) og Vicekredsleder Claus Gärtner drøfter brugerfladen i kredsens innovative tiltag, RoBra Ny webservice skal lette hverdagen for både kredse, brandvæsner og forbundet Af: Roskilde kredsen Beredskabsforbundet kreds Roskilde dropper papirarbejdet og har i samarbejde med de frivillige i Roskilde Brandvæsen investeret i en webservice til effektiv håndtering af frivilliges data og aktiviteter. Dette skal lette hverdagen for forbundet såvel som for brandvæsnet. - Det hele startede med, at vi var trætte af at skrive kontrakter og indmeldelser i hånden for derefter at sende flere mails og opdatere excel-ark med kontaktoplysninger, tjenestenumre, startdatoer, uddannelser m.v., når vi fik en ny frivillig. Et besværligt system, som gav anledning til megen spildtid, men også stor risiko for fejl, fortæller Kredsleder Kenneth Johansen fra kreds Roskilde. Det nye program bærer navnet RoBra og indeholder en indmeldelsesfunktion, der blot kræver en enkelt indtastning af kontaktoplysninger. Derfra dannes alle indmeldelsespapirer og de relevante personer bliver underrettet automatisk pr mail. Systemet finder selv et ledigt tjenestenummer og holder styr på kontaktoplysninger, indmeldelsesdato, uddannelser mv. - En lille, men altafgørende ting som kontaktoplysninger, har den enkelte frivillig nu helt selv ansvar for at vedligeholde - uden at skulle gennem en teamleder. Det giver den frivillige større medansvar, og fjerner unødigt arbejde fra teamlederen. Når ændringen er lavet, modtager forbundet, landssekretariatet og relevante personer i brandvæsnet en mail med ændringerne. Samme proces sker, hvis en frivillig består en ny uddannelse inden for beredskabet. Systemet sikrer ganske enkelt, at vi har valide data og det er vigtigt, uddyber Kenneth Johansen. Med alle oplysninger samlet på et sted, er det blevet nemmere at kommunikere med de frivillige, hvilket også kommer brandvæsnet til gode. - Hvis jeg skal have fat i en fra min gruppe, kan jeg blot åbne RoBra og finde personen, uanset hvor i verden jeg måtte befinde mig. Her kan jeg se hans beredskabs CV og kontaktdata og med et enkelt klik sende ham en mail eller ringe ham op fra min smartphone eller tablet via fx skype. Har jeg brug for at kontakte en hel gruppe frivillige, kan jeg sortere efter uddannelse, tjenestegren osv., og med et klik, sende en mail til allesammen. Så slipper jeg for mine egne lister i mit mailprogram, for det hele sker online, siger Claus Nielsen, teamleder for Nødbehandler gruppen.

16 Med RoBra er der også kommet styr på de frivilliges timeforbrug. Via RoBra opretter forbundet, teamleder, eller anden fra brandvæsnet løbende events. Når et event er overstået, skal hver enkelt frivillig, online, godkende at have deltaget det oplyste antal timer. På denne måde er der løbende mulighed for at se en valid timerapport og kredsen kan dokumentere reel deltagelse. - Det har gjort det rigtig nemt for os at indberette årsregnskabet til styrelsen. Ved årets udgang klikker vi på en knap i RoBra, og så får vi et komplet timeregnskab. Regnskabet indeholder en opgørelse over årets aktiviteter og er opdateret med gældende refusionskrav, dvs. der er en specifikside med oplysninger til styrelsen, som kan overføres direkte til deres blanket. Rapporten afleverer vi til vores revisor, der kan se en total liste over de refusionsaktiviteter, vi har kørt, samt på hvilken dato. Hver enkelt event har sit eget bilag med beskrivelse af hvor eventet blev afholdt, hvem der var ansvarlig, navnene på hver enkelt deltager og timeantal samt tilkendegivelse om den frivillige har godkendt sin deltagelse i det enkelte event. På den måde kan vi som brandvæsen dokumentere alle vores aktiviteter og de frivillige har bekræftet deres deltagelse, siger Morten Nielsen, chef for de frivillige i Roskilde Brandvæsen. På baggrund af brugsmønstre og idéer fra brugerne, udvikles systemet løbende med funktioner, som gør arbejdet smartere. Og ifølge Kenneth Johansen er de involverede parter alle glade for at være med i projektet, fordi det sparer meget tid, besvær og bekymringer: - Alt er struktureret, og vi har haft succes med at flytte ansvaret for at holde personoplysninger fra teamledere over på den frivillige selv. Samtidig har det givet et bedre samarbejde i kredsen, da brandvæsnet er en aktiv bruger af systemet. Vi ser et stort potentiale i fortsat at få udvidet systemet. Og det ser Beredskabsforbundets Landschef, Per Junker Thiesgaard, frem til: - Det er et rigtigt spændende initiativ, der er taget i Roskilde. Vi kender Roskilde som en kreds, der gerne vil gå foran - det har vi blandt andet set med kredsens store indsats for befolkningsuddannelsen i forebyggelse. Og nu har man så taget fat på et andet vigtigt område for Roskilde Brandvæsens frivillige, nemlig kommunikationen mellem Brandvæsen, frivillige og forbund. Det er en rigtig god ide, og tager fat på en udfordring, der også findes mange andre steder - så jeg ser frem til at høre mere om erfaringerne i Roskilde, så vi kan fortælle mere om initiativet til vores kredse som et eksempel på Best Practice. Hos udvikleren af RoBra er der også stor tilfredshed: - Det er en fornøjelse at se, hvor godt der bliver taget imod RoBra, som har digitaliseret kredsens bureaukrati til fordel for både det lokale forbund og brandvæsen. Vi fortsætter med at udvikle platformen, og vi har massere af idéer til at få endnu mere ud af RoBra både internt og eksternt. Det kan fx være styring af vedligeholdelsesuddannelser, planlægningsværktøjer og statistikker. Der er også meget papirarbejde til forbundet, som kunne klares let og enkelt via RoBra, men det vil give mere mening, hvis flere kredse er koblet på. Så vi fortsætter, siger Simon Lorentzen, som er arkitekt på RoBra.

17 1-1-2 dagen blev en kold omgang - men mange besøgende trodsede alligevel vejret af Helgi Bachmann Den 11. februar blev der traditionen tro afholdt dag på Christiansborg Slotsplads. På trods af slud og sne trodsede borgere og politikere vejret og mødte op for at se og høre om beredskabernes fremviste køretøjer og materiel. På slotspladsen havde Københavns Brandvæsen, Roskilde Brandvæsen, Frederiksberg Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen Hedehusene, Beredskabsstyrelsen Sjælland og Hærens Ammunitionsrydningstjeneste opstillet autosprøjter, HazMat-køretøjer, stigevogne, lænsepumpecontainer, inspektørvogn med dronefly, vandtankvogn og bomberobotten kaldet Rulle-Marie. Og her var de forskellige repræsentanter fra de respektive beredskaber klar til at fremvise materiel og svare på spørgsmål fra borgerne. Også det præhospitale beredskab var repræsenteret ved ambulancer fra bl.a. Region Hovedstaden og Region Sjælland. Den norske stats vejvæsen var ligeledes repræsenteret ved en simulator, som simulerede en ambulance, der ruller rundt. Her kunne en behandler og en patient føle, hvor relevant det er for begge parter at være ordentligt fastspændt under kørslen i en ambulance, og samtidig hvor vigtigt det er, at det udstyr, der benyttes i ambulancen er forsvarligt fastgjort. Beredskabsforbundets stand om Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse Beredskabsforbundet var repræsenteret med en stand, hvor der blev informeret om forebyggelseskurser. Region Hovedstaden havde på forhånd fastlagt datoer som gæsterne blev gjort opmærksomme på, at de kunne melde sig til. Gæster, som boede udenfor Region Hovedstaden, blev henvist til deres respektive region. Dagen sluttede med en opvisning fra Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps som demonstrerede slukning af og øjeblikkelig frigørelse fra bil, efterfulgt af genoplivning.

18 Mindeord over Ebbe Nautrup Pedersen Af: Christian Knop, Kredsleder Struer Om lidt bliver her stille, om lidt er det forbi er en tekst af Larsen, og ja der blev stille, aldrig mere skal vi være sammen med dig, aldrig mere høre på dine fantastiske historier, aldrig mere nyde godt af din perfektionisme. Du blev desværre aldrig færdig med dit projekt med at restaurere dit hus, tilbage til den oprindelige stil, men det du fik lavet var flot og perfekt, ikke et forkert penselstrøg ja, jeg kunne blive ved. Præcis 54 år var du her på jord. Født den 11. februar 1960, død efter længere tids sygdom 11. februar 2014 kl Vi lærte Ebbe at kende for rigtig mange år siden, og alligevel lærte vi ham aldrig helt at kende. Han rummede rigtig meget, var dygtig til meget og respekteret for den han var. Vi kendte Ebbe for sin skarpe tunge, og han turde at stille de gode spørgsmål. Han var videbegærlig, og vidste derfor også meget om mange ting. Vi kendte også Ebbe for at være en mand af mange ord, så når vi tog telefonen for at tale med Ebbe, skulle vi have god tid til rådighed, da vi ellers ville komme i tids bekneb, og så var han en god kammerat. Ebbe var født ind i restaurations miljøet, og var derfor dybt præget deraf. Han kendte etiketten, og vi andre nød godt af dette. Arbejdsmæssigt var det meste af Ebbe s liv præget af arbejdet på fjerkræ- og svineslagterier. I 1984 blev Ebbe frivillig i det kommunale civilforsvar, han deltog bl.a. i signaltjenesten og modtog også uddannelse i andre tjenestegrene indtil Struer Kommune valgte at sige de frivillige fra. Ebbe tog leder A uddannelsen i 1998 og leder B i 2000, og har været vicekredsleder i Struer i mange år, ja faktisk frem til hans død. Ebbe har i sin tid deltaget i Østbørn projektet i Holstebro, hvor han en sommer var blevet forsøgt sat på plads af nogle andre, der troede, at de var bedrevidende, hvorefter han satte sig i respekt, for hvad han kunne og vidste. Ebbe fik sig på et tidspunkt et tilnavn blå blink. Et navn han fik på en tur i øst Europa, hvor man besøgte tidligere gæster fra Østbørn projektet. Årsagen var, at han havde viftet lidt for meget med sine penge, og på et tip kom politiet og reddede ham fra at blive rullet. I 2012, lidt forsinket, fik Ebbe, Frederik den IX s fortjenstmedalje for 25 års tro tjeneste i Civilforsvaret. Denne medalje var han rigtig stolt af, og hans moder, der lå for døden, var også rigtig stolt af ham. I 2013 var Ebbe med til det, der viste sig at være hans sidste landsrådsmøde i Nyborg. Vi troede alle, at han var tilbage efter, at han var blevet erklæret rask, men allerede i juli måned var han i behandling igen. Der blev lovet ham gode udsigter, så vi var fortrøstningsfulde, men ak det blev bare værre og værre, så da Ebbe fik besked om, at der ikke var mere at gøre, gik han i gang med at planlægge den sidste tid og specielt begravelsen. Alt var planlagt til mindste detalje, og blev gennemført som så. Et af Ebbe s sidste ønsker var, at han gerne ville nå at blive 54 år, og det blev han helt præcis. Ebbe vil blive savnet af de fleste, der kendte ham. Ære være hans minde.

19 Støt kampen mod kræft blandt brandfolk - Vi arbejder hårdt for at få ændret loven, så syge brandmænd fremover kan få anerkendt, at deres - Støtteforening søger projekter at støtte Har du forbindelse til redningsberedskabet og skaffer nødhjælp til Østeuropa, er det efterfølgende måske interessant for dig. Er du tilknyttet et projekt, der bare mangler lidt økonomisk støtte, skulle du prøve at sende en ansøgning med mindst følgende oplysninger: Projektets navn En kort beskrivelse af dem, der skal modtage nødhjælpen og nødhjælpens vej til Østeuropa En tidsplan Oplysninger om hvorledes projektet kan kontaktes Har projektet behov for hjælp til brændstof til transporten, eller er den primære målgruppe vanskeligt stillede børn øges interessen. Vi ser frem til at modtage din ansøgning Jan Vestentoft Formand & Kredsleder i Beredskabsforbundet Holstebro Kreds 24

20 VIND SLOTSOPHOLD: Beredskabsforbundet og GF Forsikring fejrer samarbejdet med en konkurrence. Bestil et tilbud inden 1. juni, og deltag i konkurrencen om et slotsophold til en værdi af kr. Har du tjek på dine forsikringer? GF Forsikring og Beredskabsforbundet har indgået et særligt samarbejde, der blandt andet betyder, at du som medlem kan få et gratis tjek af alle dine forsikringer. - Hvis uheldet sker, er det rigtig ærgerligt, hvis det viser sig, at man er underforsikret og derfor ikke får den erstatning, som man har brug for. Fx hvis huset brænder ned. Omvendt kan det heller ikke svare sig at være overforsikret. Derfor anbefaler vi, at man får tjekket sine forsikringer igennem cirka hvert andet år, forklarer Bjarne Thørring fra GF Forsikring. Store begivenheder betyder nye forsikringer - Er du blevet gift eller skilt, fået nyt arbejde, flyttet, fået børn eller gået på efterløn/pension? Det er især, når der sker store begivenheder i vores liv, at behovet for forsikringer ændrer sig. Især sådanne tilfælde er det altid en god ide at ringe til ens forsikringsselskab for at finde ud af om dækninger og summer er up to date, uddyber Bjarne Thørring. - Hos GF tror vi på værdien af at være tæt på kunderne. Det betyder, at man har mulighed for at få ordnet sine forsikringer ansigt til ansigt med en rådgiver på et af vores kontorer, fortæller Bjarne Thørring. Farligt bijob uden ekstraregning Som frivillig bruger du din fritid på at rykke ud for at løse katastrofe- og sikkerhedsopgaver for samfundet og borgerne. Men sikkerheden skal også være i orden for dig selv. Derfor er det vigtigt med en god ulykkesforsikring. - Hos GF kan du få en heltidsulykkesforsikring og samtidig været dækket i op til 10 timer om ugen som medlem i Beredskabsforbundet uden at det koster dig ekstra. Prisen på ulykkesforsikringen inkl. dækning af farligt bijob fastsættes nemlig ud fra ens primære job. Der kan med andre ord være penge at spare, siger Bjarne Thørring. Hvis du får et forsikringstjek og bestiller et tilbud inden 1. juni, så deltager du i konkurrencen om et slotsophold. Gå ind på GF s hjemmeside: og du vil blive kontaktet. Husk at nævne, at du er medlem af Beredskabsforbundet. GF har kontorer over hele Danmark. Hvilket kontor du hører til afhænger enten af, hvor du bor, hvor du arbejder, eller hvad du arbejder med.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Kirsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen, René Andersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mark Langhave,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Niels

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends, Jesper

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 88 Februar 2016

Beredskabets Venner. Nummer 88 Februar 2016 Nummer 88 Februar 2016 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 11. januar 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 11. januar 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 11. januar 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen. Kammerater

Velkommen. Kammerater Velkommen Kammerater Et stort velkommen til alle der har valgt at tilbringe denne lørdag sammen med alle os frivillige kammerater fra de frivillige brandværn, venner, gæster og samarbejdspartnere. Herzlich

Læs mere

Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008

Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008 Side: 1/13 Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008 1. Beredskabsforbundet. 1. Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, der optager frivillige i redningsberedskabet og frivillige, der har

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

FRIVILLIG VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER. Tema om forebyggelse. DRB e. = DRS a. + DRB o. Bevidst sikkerhedskultur. Lokal forebyggelseskoordinator

FRIVILLIG VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER. Tema om forebyggelse. DRB e. = DRS a. + DRB o. Bevidst sikkerhedskultur. Lokal forebyggelseskoordinator FRIVILLIG Tema om forebyggelse DRB e + DRB o = DRS a Bevidst sikkerhedskultur i Kolding VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER Lokal forebyggelseskoordinator i Roskilde FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. 2. november 2008 kl. 10.00 på Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. 2. november 2008 kl. 10.00 på Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. 2. november 2008 kl. 10.00 på Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends,

Læs mere

NYHEDSBREV FOREBYGGELSE Nr De tre moduler uddannelsen består af kan enten tages samlet i løbet af én dag eller deles op over flere dage/aftener.

NYHEDSBREV FOREBYGGELSE Nr De tre moduler uddannelsen består af kan enten tages samlet i løbet af én dag eller deles op over flere dage/aftener. NYHEDSBREV FOREBYGGELSE Nr. 3 1 Nyhedsbrev Forebyggelse August 2013 NYT FOREBYGGELSESPOWER-POINT I DETTE NUMMER Ny forebyggelses- og afhjælpningsuddannelse på vej af Helgi Bachmann Fra næste år skal forebyggelsesuddannelsen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE

PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE Torsdag, d. 6. september 2012 PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE FOREBYGGELSESUDDANNELSER www.maersk.com/mitas Hedelykken 10 2640 Hedehusene Telefon + 3524 0000 www.beredskab.dk Politisk beslutning i 2009:

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne Späth Andersen,

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2013 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2013 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts PG-Nord Nyhedsbrev 2001 Marts Bestyrelsen for PG-Nord Formand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv 9220 Aalborg Øst tlf: 98154883 mail: tech@eskon.dk Chefinst.: Palle Bach Jensen Langelandsgade 28, 1 th

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2016.

Generalforsamling 19. april 2016. Generalforsamling 19. april 2016. 1. Valg af ordstyrer og referent John Refsgaard valgt til ordstyrer og Finn Moesborg valgt til referent. Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt varslet, og

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Rejsebrev Uganda modul 6

Rejsebrev Uganda modul 6 Malene Schwarz Primær klinik 1 Rejsebrev Uganda modul 6 Vejen fra vores hjem i Awir, Apac til hospitalet Forberedelse: Jeg havde inden min studiestart besluttet at tage en del af uddannelsen i udlandet.

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere