FRIVILLIG FEBRUAR Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over"

Transkript

1 FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt

2 FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER I BEREDSKABSFORBUNDET 2014 bliver året, hvor vi for alvor får gang i Forebyggelse Af Landschef Per Junker Thiesgaard Januar er en travl måned med Nytårsparoler og Nytårsgudstjenester - og i februar gør alle forbundets kredse status for året, der gik, og aflægger regnskab. Samtidig udpeges ledere og der vælges medlemmer til kredsledelserne - alt efter om nogen står for tur da udpegning og valg jo gælder for 2 år. Det er derfor også nu, det er værd at reflektere over, hvorfor man er aktivt medlem af Beredskabsforbundet og hvilke af forbundets opgaver man vil byde ind på at løse: Beredskabsforbundet er det landsdækkende forbund for frivillige i Redningsberedskabet. Vi har som forbund en række opgaver vi løser for samfundet, blandt andet to store hovedopgaver: Det Robuste Beredskab: Beredskabsforbundet sikrer gennem hvervning og fastholdelse, at der lokalt i alle kommuner er tilstrækkeligt med motiverede frivillige og deltidsbrandfolk parat til at støtte og supplere beredskabet - både til det daglige beredskab og ved store ulykker, ekstremt vejr og kriser. Den Robuste Borger: Beredskabsforbundet sikrer, at borgerne informeres og uddannes lokalt over hele landet til at blive Robuste Borgere der er selvhjulpne, kan afhjælpe mindre skader, og véd, hvordan de forebygger ulykker og véd, hvad de skal gøre når vejret bliver ekstremt eller en krise rammer. Kort sagt så er vi rigtig gode til den første opgave, hvor vi er det organisatoriske ståsted for de frivillige. Det gør både regioner og kredse rigtig godt. Og stor ros for det. Det er en vigtig opgave. Den anden opgave - den Robuste Borger - kan vi gøre meget bedre, og den skal vi for alvor have gang i i Og den opgave er ikke mindre vigtig end den første - og så er den en lige så fast opgave for forbundet, en del af vores eksistensberettigelse. Vi har brug for kredsenes indsats - hvis hver kreds afholder 5-10 Befolkningskurser i 2014 er vi nået langt. Kontakt jeres regionale forebyggelseskoordinator og hør, hvordan regionen kan støtte med undervisere, hvis I ikke selv har én i jeres kreds (endnu). Nu skal vi for alvor have gang i forebyggelses-opgaven. Vores vision er, at der på sigt skal være mindst én robust borger i hver husstand. Vores vision er, at der på sigt skal være mindst én robust borger i hver husstand

3 Beredskabsforbundets Roskilde Kreds igang med befolkningsuddannelsen i Forebyggelse. Alene i sidste weekend af februar 2014 afholdt kredsen kurser for knap 200 borgere. Den Robuste Borger, en vigtig del af det Robuste Samfund - og en af Beredskabsforbundets vigtigste opgaver Af Chefkonsulent Steen Svanholmer Som nævnt i lederen til dette nummer af FRIVILLIG er uddannelse af Robuste Borgere en opgave, vi i 2014 skal blive meget bedre til. Ikke at vi ikke har været gode, men vi skal blive endnu bedre end vi var i I 2013 blev der gennemført 103 befolkningskurser med i alt kursister, hvilket er rigtig godt arbejde af de kredse, undervisere og regionale koordinatorer der har været med til dette. Målsætningen for 2014 er 250 kurser med i alt kursister. For at vi skal kunne nå dette ambitiøse mål, må vi alle bakke op så der er nok aktive undervisere, der brænder for at være en del af denne meningsfulde opgave for landets samlede beredskab. MOTIVATION BEHOVET FOR ROBUSTE BORGERE I de tre første weekender i marts, vil Landssekretariatet sammen med de regionale konsulenter og regionsledelserne gennemføre inspirationsseminarer for alle regionerne. Konsulenter fra konsulenthuset Intenz, vil på inspirations- / motivations-seminarene hjælpe regionerne med at se og forstå behovet for Robuste Borgere som en bærende del af det Robuste Samfund og som en væsentlig styrkelse af det Robuste Beredskab. OPDATERING AF UDDANNELSEN Den nuværende befolkningsuddannelse er i færd med at få et løft baseret på de hidtidige erfaringer og uddannelsen vil senere i år blive genlanceret som to tre-timers moduler, der vil give den almindelige borger viden og færdigheder til at være mere selvhjulpen, kunne afhjælpe mindre skader, og vide, hvordan man forebygger ulykker og vide, hvad man skal gøre når vejret bliver ekstremt eller en krise rammer. Drøftelserne med Beredskabsstyrelsen er i fuld gang, og det bliver spændende at se resultatet. Indtil da fortsætter vi naturligvis med det kendte 3-timers modul. Vi har prøvet at sætte nogle ord på, hvad vi mener, når vi taler om den robuste borger, og de tanker foreslår vi indbygget i de kommende, justerede moduler:

4 En Robust Borger skal have forståelse for: At samfundet har begrænsede ressourcer At jeg skal kunne tage ansvar for mig selv og mine nærmeste At jeg har pligt til at tage ansvar At vide hvordan man skal agere i forskelligeat have viden om egen rolle i samfundet, herunder viden om hvad samfundet ikke gør for dig At have viden om konsekvens ved manglende indsigt og handling. En Robust Borger skal kunne: Forebygge ulykker og Evne selvhjælp Elementær brandslukning Grundlæggende førstehjælp (bliver dog ikke en del af befolkningsuddannelsen - kun en kort intro og opfordring til at lære førstehjælp) Kommunikationsdisciplin herunder kunne håndtere beskeder fra beredskabet og agere hensigtsmæssigt Anvende det anskaffede udstyr rebstige, røgalarmer, sandsække, radio, Udarbejde en nødplan og udleve den Klare sig selv med hensyn til væske, medicin, føde og forsyningssvigt i 48 timer Uddannelsen vil fortsat være forankret i kursistinvolvering, så den enkelte kursist oplever at undervisningen tager udgangspunkt i kendte, relevante, lokale og dermed nærværende risici og ikke blot generelle risikobilleder. UNDERVISERE Alle undervisere, der tidligere er blevet uddannet, vil blive tilbudt en opdatering til det nye materiale, sådan at vi kan tage det i brug med det samme det meldes klar. Vi drøfter, hvordan vi gør det i praksis, med de regionale forebyggelses-konsulenter i den kommende tid. Der vil også i løbet af de kommende måneder blive rekrutteret flere undervisere, så hvis du ved, at der er nogle i din kreds region der kunne være gode til at formidle denne opgave, skal de være mere end velkomne til at henvende sig til Ulla Hansen i Landssekretariatet, der vil sørge for at de bliver tilmeldt den nye underviseruddannelse. Vi er godt igang med et spændende år for forebyggelses-opgaven - men vi har også høje mål. For opgaven er vigtig for samfundet.

5 Alle Frederiksberg fotos fra mødet med tak modtaget fra Troels Photofashion Frederiksberg Kreds holdt formfuldendt Kredsårsmøde Af Landschef Per Junker Thiesgaard Igen i år har jeg haft fornøjelsen at blive inviteret til kredsmårsmøder, og jeg deltager gerne i det omfang det lader sig gøre. På Kredsårsmødet får man et fint indblik i kredsenes dynamik - og oplever vores kreds-ledelser i aktion. Jeg har været til flere gode årsmøder i år, og senest hos Kreds Frederiksberg. Kredsårsmødet var formfuldendt. Dels styrede dirigenten, Viceregionsleder Kirsten Nielsen, os godt igennem mødet - Kirsten er jo også frivillig i Frederiksberg. Dels var der god information og mange opfordringer til at deltage i de regionale aktiviteter fra Regionsledelsen, repræsenteret ved Viceregionsleder Carsten W. Larsen. blevet en særdeles aktiv kreds, hvis medlemmer som frivillige i Frederiksberg Brandvæsen støtter og supplerer brandvæsenet i stort omfang - dels ved egne større arrangementer, dels ved at gå brandvagt. Og de frivillige møder stor opbakning fra beredskabschefen. De frivillige har netop fået deres første køretøj, og er ved at indrette egen garage ved brandstationen. Køretøjet var med på dagen og vil gøre en stor forskel for det frivillige arbejde. Det stod klar i gården, da vi drog hjem fra mødet. Der var sågar kampvalg om to pladser i kredsledelsen. Hele fire kandidater stillede op, så der måtte gennemføres en valghandling. Alle kandidater fik godt med stemmer, men der var to, der fik flest - og dermed blev kredsens ledelse klar til en ny to-årig periode. Men det var ikke mindst det store fremmøde af kredsens frivillige, opbakningen til hele mødet fra såvel beredskabschef som brandinspektøren, samt Kredslederens beretning om året, der gjorde aftenen til den succes, den var. Frederiksberg Kreds er Kredsleder Preben V. Sørensen Kampvalget betød jo også, at der var to, der ikke fik deres ønske om at være med, opfyldt. Sådan er spillets regler jo nu engang - men lad os glæde os over det store engagement i Kredsen og en stor tak til alle, der stillede op Der blev også uddelt 10-, 20- og 30-års tegn, ligesom årets frivillige blev udnævnt. Nye distinktioner for beståede uddannelser blev også uddelt. Så det var et godt og tæt pakket program. En begivenhedsrig aften i godt selskab.

6 10 års tegn: Ana Larsen, 20 års tegn: Benny Larsen, Claus Petersen, Lise Petersen, 30 års tegn: Preben V. Sørensen Årets Frivillige i Frederiksberg Kreds: Benny Larsen, Henrik Mau, Nicolai Thomsen Holdleder-uddannelser: Preben V. Sørensen, Thomas Frandsen, Christoffer Madsen Teamleder: Kirsten Jeppesen, Henrik Mau, Dan Bang Reuter, Per Nielsen, P.K. Per Kjærgaard Nielsen, Søren Christensen Grunduddannelse redning: Kim Blume, Torben Svane, Henrik Mau, Per Nielsen, Niels C. Bitsch Politiets Beredskabs-ordenskorps: Henrik Mau, Dan Bang Reuter, Preben V. Sørensen Frederiksbergs Beredskabschef, Lars Rosenwanger, holder tale under kredsens årsmøde

7 Køb den nye DKB kogebog og støt DKB-fonden med 50 kroner Kr. 150,00 DKB-fonden er en humanitær fond, der uddeler midler hvert år den 7. marts på DKBs stiftelsesdag til fortrinsvis handicappede børn og unge, krisehjem o.lign. Ideen til denne kogebog er opstået i forbindelse med de mange gode samvær i DKB regi i både lokal- og landsforeningen, hvor vi ud over andre interessante ting også udveksler madopskrifter på kryds og tværs. Med en kogebog kunne man lade endnu flere få glæde af den megen kreativitet, der er hos DKB erne, og ved at sælge kogebogen kunne DKB-fonden få glæde af det overskud, vi håber vil komme ud af projektet. Kogebogen kan købes i Frøslevlejren H1, eller rekvireres hos Ragnhild Munk på tlf eller på mail:

8 Frivillige indsamlede hospitalsudstyr til den tredje verden Af: Jeanette Dea Nørregaard I starten af februar måned hjalp omkring 30 frivillige med at tømme en afdeling på Sct. Elisabeth Hospital i Sundby på Amager for udfaset hospitalsudstyr, så organisationen Global Medical Aid kan få det sendt videre ud i verden til gavn for fattige i Benin i Afrika. I Danmark udfases der hvert år hospitalsudstyr for millioner af kroner, og danske medicinalfirmaer destruerer en betragtelig mængde medicin. Langt det meste af lægeudstyret og medicinen er stadig fuldt anvendeligt, og kan derfor være med til at redde menneskeliv i den tredje verden, hvor millioner af mennesker ellers dør af helt banale sygdomme, fordi de mangler den rette medicin og udstyr til behandling. Hos organisationen Global Medical Aid sørger man løbende for at indsamle både udstyr og medicin, og til denne opgave fik de hjælp af frivillige fra kredsene i København, Frederiksberg, Næstved, Greve, Albertslund og Hedehusene. Den konkrete opgave gik ud på at få tømt en afdeling af Sct. Elisabeth Hospital i Sundby for udstyr og inventar inden den 1. marts 2014 og ifølge Benthe Petersen, som både er Chefkonsulent i Beredskabsforbundet og frivillig på opgaven, forløb projekt tømning som planlagt: - Det er en humanitær opgave, som vi er rigtig glade for at være en del af, for det ligger i blodet hos frivillige, at de hellere end gerne stiller sig til rådighed for at kunne hjælpe andre. Det var hårdt fysisk arbejde, men med det rette værktøj og hjælpemidler sørgede vi for ikke at få løftet for meget. Vi lavede på forhånd aftaler om, hvem der skulle møde ind hvornår, og der blev arbejdet i skiftehold med at få pillet ting ned fra væggene og få afmonteret fx loftlifte og samlet senge, skabe og andet udstyr på gangene, så det kunne pakkes i de opstillede containere. Tømningen af en afdeling på Sct. Elisabeth Hospital er kommet i stand på baggrund af en samarbejdsaftale som Global Medical Aid indgik med Beredskabsforbundet i Johnny G. Larsen, der,

9 i denne sammenhæng, er Beredskabsforbundets repræsentant og medlem af Global Medical Aids bestyrelse finder, at den indgåede samarbejdsaftale på fornem vis støtter op om Beredskabsforbundets motto: Når hjælp er en æressag : - Samarbejdet mellem Beredskabsforbundet og Global Medical Aid er et humanitært samarbejde, som bl.a. omfatter, at Beredskabsforbundet i koordination med Global Medical Aid nedtager og pakker udfaset hospitalsudstyr til udviklingslande. Samarbejdsaftalen er fremadrettet, men bliver løbende evalueret undervejs, og der er en forventning om, at der er et årligt pakkebehov på 50 containere. Når den konkrete opgave på Sct. Elisabeth Hospitalet er helt færdig, regner vi med at have sendt fem containere med udstyr og inventar til Benin. Og det glæder også formanden for Global Medical Aid, Hans Frederik Dydensborg, der fortæller: - I Benin er sundhedspersonalet godt uddannet og kompetencerne ligger stort set på højde med de danske, men de mangler alt indenfor udstyr og inventar. Derfor er hjælpen fra de frivillige helt uundværlig. Vi kunne ikke have løst opgaven uden alle de engagerede mennesker, der tilsammen bruger op mod 400 timer på at samle og pakke udstyr til gavn for befolkningen i Benin. Uden bistand fra Maersk Line kunne vi heller ikke have påtaget os opgaven. Maersk Line har støttet os med 23 gratis containere til Afrika og Asien og dermed dannet grundlag for, at vi med øjeblikkeligt varsel kunne sige ja til at demontere og tømme flere etager af hospitalet, ovenikøbet indenfor meget kort tid og fortløbende sende udstyret til Afrika. Global Medical Aid har siden stiftelsen i 2010 doneret medicin og hospitalsudstyr for ca. 95 millioner kroner til sundhedsministerierne i syv lande i samarbejde med 16 medicinalfirmaer og ni hospitaler i Danmark. Transporten af medicin og udstyr støttes af private fonde, Danida, Maersk Line og Forsvaret, som bl.a. har fløjet fire sendinger til Afghanistan. Læs mere om Global Medical Aid på:

10 Beredskabsforbundet Region Hovedstaden søger ny Info-assistent Vi forestiller os, at du har et inderligt ønske om at øge Beredskabsforbundets synlighed i samfundet, du brænder for at fortælle den gode historie, og du har gode evner til at formidle et budskab. Du kender kredsenes behov og kan målrette kommunikationen, og du kan formidle budskaber i et klart og præcist sprog til forskellige målgrupper. Du er god til det danske sprog, er kreativ og har gode grafiske kundskaber. Du er et fleksibelt og robust menneske med lyst til at arbejde i en organisation, der er i løbende udvikling og forandring. Det er en forudsætning, at du er medlem af Beredskabsforbundet, og et plus, hvis du har kendskab til arbejdet i kreds- og regionsledelser. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Jesper Marcussen på telefon eller regionsleder Carsten Lind Olsen på telefon Vi tilbyder: En udfordrende og alsidig funktion i tæt samarbejde med målgruppen. En bred vifte af informations- og hverveopgaver. Medlemsskab af regionsledelsen. Der er tale om ulønnet frivilligt arbejde. Send din ansøgning til: Vi vil gerne høre fra dig, hurtigst mulig. Tiltrædelse i forbindelse med regionsårsmødet den 15. marts 2014.

11 Sne, Storm og Skybrud - er du klar til at hjælpe? Så kom til Ringkøbing den september Læs mere på Beredskabsforbundets Landsstævne Nu er det tid til at tilmelde hold fra din kreds Kreds Ringkøbing-Skjern arrangerer Stævnet i 2014

12 Frivillig fra BRS Hedehusene blandt Danmarks første nyuddannede katastrofe- og risikomanagere Af: Jeanette Dea Nørregaard De første 26 studerende fra Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Professionshøjskolen Metropol i København har netop modtaget deres eksamensbeviser. En af dem er 28-årige Helgi Bachmann, der gennem fem år har været frivillig ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene og det seneste år også været ansat som studentermedhjælper hos Beredskabsforbundet. De 26 nyuddannede Katastrofe- og Risikomanagere har i løbet af 3½ år uddannet sig i beredskab, sikkerhed og risikovurderinger i både teori og praksis. - De studerende har gennem deres projekter arbejdet med meget forskellige emner som fx beredskabsplaner, sikkerhed inden for events, nødhjælpslogistik og risikovurderinger. Med omdrejningspunktet nationalt og internationalt beredskab har beredskabssektoren nu fået sin egen uddannelse, hvilket har været meget efterspurgt, siger uddannelsesleder Lars Pagter Zwisler og fortsætter: Det første hold af studerende har været meget aktive gennem hele deres studietid, og det er tydeligt, at de har brændt for at komme ud og gøre en forskel efter studiet. Jeg glæder mig også over, at de uddannelsessøgende har fået øjnene så meget op for uddannelsen, at der i år var 400 ansøgere til de 70 årlige pladser, siger han. Startede i beredskabet som helt grøn Helgi Bachmann kan klart anbefale uddannelsen til andre unge, der har interesse i at få en meget bred uddannelse, som kan bruges i mange forskellige sammenhænge i beredskabsregi: - Personligt har jeg lært rigtig meget af de emner, der vedrører samfundets beredskab og den koordinering og det samarbejde, der foregår der i mellem. Det er også beredskab, jeg har fokuseret meget på undervejs, og derfor er jeg glad for, at jeg for nylig er blevet ansat hos et kommunalt brandvæsen og samtidig kan se frem til også at blive uddannet som indsatsleder, da det følger med stillingen som brandmester hos Lolland-Falster Brandvæsen.

13 Da Helgi Bachmann i sin tid startede indenfor beredskabet som værnepligtig i 2009, var han helt grøn og vidste fx ikke, hvad Beredskabsstyrelsen var for noget. Han udviklede dog hurtigt stor interesse for beredskabet, og blev frivillig ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene i 2010, hvor han har været tilknyttet siden. Fra praktikant til studentermedhjælper Arbejdet som studentermedhjælper hos Beredskabsforbundets Landssekretariat startede i marts 2013, hvor Helgi forinden havde henvendt sig med henblik på at få en praktikplads i forbindelse med forebyggelsesuddannelsen. Efter noget tid var der enighed om, at han skulle fortsætte som studentermedhjælper efter endt praktik: - Jeg har 75% af tiden beskæftiget mig med forebyggelse, hvor jeg har arbejdet med kvalitetssikring og udvikling af forebyggelsesuddannelsen og senere også afhjælpningsmodulet. Derudover har jeg arbejdet med oplysning, information og support til de frivillige, som er involverede i befolkningsuddannelserne. Resten af tiden har været brugt på ad-hoc opgaver, fortæller en glad Helgi Bachmann, der fortsætter sit frivillige engagement i beredskabet. Et stort tillykke til Helgi med såvel eksamen som nyt job - og tak for indsatsen i forbundet. Helgi har blandet andet været manden bag et nyt forebyggelses-nyhedsbrev, der udsendes til de regionale forebyggelses-koordinatorer, der så kan tilpasse indholdet og bruge nyhedsbrevet til at informere regionens kredse. Nu søger nyhedsbrevet en ny redaktør Kredsårsmøde i Albertslund Tirsdag d. 11. februar 2014 blev der afholdt kredsårsmøde i Albertslund, og da vicekredsleder John Kristensen og revisor Benthe Pedersen ikke ønskede genvalg, var disse to poster på valg. Kredsen indstillede Sune Schønnemann til vicekredsleder, og han blev udpeget på det følgende kredsledelsesmøde tirsdag d. 18. februar. Sune Schønnemann har allerede været på faglig leder kursus. Torben D. Jensen blev valgt ind som kredsledelsesmedlem og Tina E. Larsen blev valgt ind som revisor. I forbindelse med kredsens juleafslutning i december blev der uddelt tre fine glasfigurer til Peter Seloy, Sanne Seloy og Maria Jensen, der alle havde 30 års jubilæum i beredskabet. Tillykke til dem alle. Sune Schønnemann Vicekredsleder Læs mere om Albertslund på

14 Frivillige brugte over 500 timer som samarit- og brandvagt ved 6-dagesløbet Af: Jeanette Dea Nørregaard Der blev kørt hurtigt på banerne i Ballerup Super Arena ved det københavnske 6-dagesløb, som blev afholdt tidligere på måneden. Faktisk blev der sat ny banerekord med 71,9 km/t, og det betød også travlhed ude i kulissen hos de frivillige, som skulle tage sig af tilskadekomne cykelryttere og tilskuere. Beredskabsforbundets København NordVest-kreds havde for 10. år i træk fået opgaven med at oprette og bemande den samarit- og brandvagt, som Det Europæiske Cykelforbund kræver. Omkring 30 frivillige indgik i vagtskemaet fra den 30. januar - den 4. februar 2014 og brugte i alt 510 mandetimer på at være klar til at hjælpe. I løbet af de seks dage stævnet varede blev 26 cykelryttere behandlet for diverse hudafskrabninger og brandsår og en enkelt måtte sendes afsted med ambulance pga. et brækket kraveben. Det er hovedsageligt ungdomsrytterne i alderen 11 år og opefter, som kommer til skade, fortæller operativ leder fra Beredskabsforbundets København NordVestkreds Reiner D. Rasmussen og fortsætter: De sidste fire år er det ellers gået jævnt ned ad med hensyn til skader, men i år har vi set en markant stigning af skader igen, og det kan muligvis skyldes, at der er kommet flere nye ungdomsryttere til, som ikke har den rette baneerfaring endnu, for det er dem, der primært styrter. Men de er virkelig seje. De piber ikke, og selvom de styrter, så er det op på cyklen igen, og nogle kommer så først over til os bagefter for at få kigget på skaderne. Ud over tilskadekomne cykelryttere og en enkelt cykelmekaniker var der også brug for de frivilliges førstehjælpskundskaber blandt tilskuerne, hvor fem kom under behandling blandt andet pga. fald ned af trapper. Det er en større opgave at være af sted som frivillig i seks dage i træk, og derfor har København NordVestkredsen også fået hjælp fra fire andre af Beredskabsforbundets kredse: Øst/Amager, Vestegnen, Frederiksberg og København, fortæller Reiner D. Rasmussen: Vi har ikke fået meget søvn undervejs, men det har som altid været både interessant og sjovt at være en del af, og vi får masser af erfaring. I år har vi haft en hel del nye frivillige med på holdet, og det har været helt fantastisk.

15 Kredsleder Kenneth Johansen (th) og Vicekredsleder Claus Gärtner drøfter brugerfladen i kredsens innovative tiltag, RoBra Ny webservice skal lette hverdagen for både kredse, brandvæsner og forbundet Af: Roskilde kredsen Beredskabsforbundet kreds Roskilde dropper papirarbejdet og har i samarbejde med de frivillige i Roskilde Brandvæsen investeret i en webservice til effektiv håndtering af frivilliges data og aktiviteter. Dette skal lette hverdagen for forbundet såvel som for brandvæsnet. - Det hele startede med, at vi var trætte af at skrive kontrakter og indmeldelser i hånden for derefter at sende flere mails og opdatere excel-ark med kontaktoplysninger, tjenestenumre, startdatoer, uddannelser m.v., når vi fik en ny frivillig. Et besværligt system, som gav anledning til megen spildtid, men også stor risiko for fejl, fortæller Kredsleder Kenneth Johansen fra kreds Roskilde. Det nye program bærer navnet RoBra og indeholder en indmeldelsesfunktion, der blot kræver en enkelt indtastning af kontaktoplysninger. Derfra dannes alle indmeldelsespapirer og de relevante personer bliver underrettet automatisk pr mail. Systemet finder selv et ledigt tjenestenummer og holder styr på kontaktoplysninger, indmeldelsesdato, uddannelser mv. - En lille, men altafgørende ting som kontaktoplysninger, har den enkelte frivillig nu helt selv ansvar for at vedligeholde - uden at skulle gennem en teamleder. Det giver den frivillige større medansvar, og fjerner unødigt arbejde fra teamlederen. Når ændringen er lavet, modtager forbundet, landssekretariatet og relevante personer i brandvæsnet en mail med ændringerne. Samme proces sker, hvis en frivillig består en ny uddannelse inden for beredskabet. Systemet sikrer ganske enkelt, at vi har valide data og det er vigtigt, uddyber Kenneth Johansen. Med alle oplysninger samlet på et sted, er det blevet nemmere at kommunikere med de frivillige, hvilket også kommer brandvæsnet til gode. - Hvis jeg skal have fat i en fra min gruppe, kan jeg blot åbne RoBra og finde personen, uanset hvor i verden jeg måtte befinde mig. Her kan jeg se hans beredskabs CV og kontaktdata og med et enkelt klik sende ham en mail eller ringe ham op fra min smartphone eller tablet via fx skype. Har jeg brug for at kontakte en hel gruppe frivillige, kan jeg sortere efter uddannelse, tjenestegren osv., og med et klik, sende en mail til allesammen. Så slipper jeg for mine egne lister i mit mailprogram, for det hele sker online, siger Claus Nielsen, teamleder for Nødbehandler gruppen.

16 Med RoBra er der også kommet styr på de frivilliges timeforbrug. Via RoBra opretter forbundet, teamleder, eller anden fra brandvæsnet løbende events. Når et event er overstået, skal hver enkelt frivillig, online, godkende at have deltaget det oplyste antal timer. På denne måde er der løbende mulighed for at se en valid timerapport og kredsen kan dokumentere reel deltagelse. - Det har gjort det rigtig nemt for os at indberette årsregnskabet til styrelsen. Ved årets udgang klikker vi på en knap i RoBra, og så får vi et komplet timeregnskab. Regnskabet indeholder en opgørelse over årets aktiviteter og er opdateret med gældende refusionskrav, dvs. der er en specifikside med oplysninger til styrelsen, som kan overføres direkte til deres blanket. Rapporten afleverer vi til vores revisor, der kan se en total liste over de refusionsaktiviteter, vi har kørt, samt på hvilken dato. Hver enkelt event har sit eget bilag med beskrivelse af hvor eventet blev afholdt, hvem der var ansvarlig, navnene på hver enkelt deltager og timeantal samt tilkendegivelse om den frivillige har godkendt sin deltagelse i det enkelte event. På den måde kan vi som brandvæsen dokumentere alle vores aktiviteter og de frivillige har bekræftet deres deltagelse, siger Morten Nielsen, chef for de frivillige i Roskilde Brandvæsen. På baggrund af brugsmønstre og idéer fra brugerne, udvikles systemet løbende med funktioner, som gør arbejdet smartere. Og ifølge Kenneth Johansen er de involverede parter alle glade for at være med i projektet, fordi det sparer meget tid, besvær og bekymringer: - Alt er struktureret, og vi har haft succes med at flytte ansvaret for at holde personoplysninger fra teamledere over på den frivillige selv. Samtidig har det givet et bedre samarbejde i kredsen, da brandvæsnet er en aktiv bruger af systemet. Vi ser et stort potentiale i fortsat at få udvidet systemet. Og det ser Beredskabsforbundets Landschef, Per Junker Thiesgaard, frem til: - Det er et rigtigt spændende initiativ, der er taget i Roskilde. Vi kender Roskilde som en kreds, der gerne vil gå foran - det har vi blandt andet set med kredsens store indsats for befolkningsuddannelsen i forebyggelse. Og nu har man så taget fat på et andet vigtigt område for Roskilde Brandvæsens frivillige, nemlig kommunikationen mellem Brandvæsen, frivillige og forbund. Det er en rigtig god ide, og tager fat på en udfordring, der også findes mange andre steder - så jeg ser frem til at høre mere om erfaringerne i Roskilde, så vi kan fortælle mere om initiativet til vores kredse som et eksempel på Best Practice. Hos udvikleren af RoBra er der også stor tilfredshed: - Det er en fornøjelse at se, hvor godt der bliver taget imod RoBra, som har digitaliseret kredsens bureaukrati til fordel for både det lokale forbund og brandvæsen. Vi fortsætter med at udvikle platformen, og vi har massere af idéer til at få endnu mere ud af RoBra både internt og eksternt. Det kan fx være styring af vedligeholdelsesuddannelser, planlægningsværktøjer og statistikker. Der er også meget papirarbejde til forbundet, som kunne klares let og enkelt via RoBra, men det vil give mere mening, hvis flere kredse er koblet på. Så vi fortsætter, siger Simon Lorentzen, som er arkitekt på RoBra.

17 1-1-2 dagen blev en kold omgang - men mange besøgende trodsede alligevel vejret af Helgi Bachmann Den 11. februar blev der traditionen tro afholdt dag på Christiansborg Slotsplads. På trods af slud og sne trodsede borgere og politikere vejret og mødte op for at se og høre om beredskabernes fremviste køretøjer og materiel. På slotspladsen havde Københavns Brandvæsen, Roskilde Brandvæsen, Frederiksberg Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen Hedehusene, Beredskabsstyrelsen Sjælland og Hærens Ammunitionsrydningstjeneste opstillet autosprøjter, HazMat-køretøjer, stigevogne, lænsepumpecontainer, inspektørvogn med dronefly, vandtankvogn og bomberobotten kaldet Rulle-Marie. Og her var de forskellige repræsentanter fra de respektive beredskaber klar til at fremvise materiel og svare på spørgsmål fra borgerne. Også det præhospitale beredskab var repræsenteret ved ambulancer fra bl.a. Region Hovedstaden og Region Sjælland. Den norske stats vejvæsen var ligeledes repræsenteret ved en simulator, som simulerede en ambulance, der ruller rundt. Her kunne en behandler og en patient føle, hvor relevant det er for begge parter at være ordentligt fastspændt under kørslen i en ambulance, og samtidig hvor vigtigt det er, at det udstyr, der benyttes i ambulancen er forsvarligt fastgjort. Beredskabsforbundets stand om Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse Beredskabsforbundet var repræsenteret med en stand, hvor der blev informeret om forebyggelseskurser. Region Hovedstaden havde på forhånd fastlagt datoer som gæsterne blev gjort opmærksomme på, at de kunne melde sig til. Gæster, som boede udenfor Region Hovedstaden, blev henvist til deres respektive region. Dagen sluttede med en opvisning fra Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps som demonstrerede slukning af og øjeblikkelig frigørelse fra bil, efterfulgt af genoplivning.

18 Mindeord over Ebbe Nautrup Pedersen Af: Christian Knop, Kredsleder Struer Om lidt bliver her stille, om lidt er det forbi er en tekst af Larsen, og ja der blev stille, aldrig mere skal vi være sammen med dig, aldrig mere høre på dine fantastiske historier, aldrig mere nyde godt af din perfektionisme. Du blev desværre aldrig færdig med dit projekt med at restaurere dit hus, tilbage til den oprindelige stil, men det du fik lavet var flot og perfekt, ikke et forkert penselstrøg ja, jeg kunne blive ved. Præcis 54 år var du her på jord. Født den 11. februar 1960, død efter længere tids sygdom 11. februar 2014 kl Vi lærte Ebbe at kende for rigtig mange år siden, og alligevel lærte vi ham aldrig helt at kende. Han rummede rigtig meget, var dygtig til meget og respekteret for den han var. Vi kendte Ebbe for sin skarpe tunge, og han turde at stille de gode spørgsmål. Han var videbegærlig, og vidste derfor også meget om mange ting. Vi kendte også Ebbe for at være en mand af mange ord, så når vi tog telefonen for at tale med Ebbe, skulle vi have god tid til rådighed, da vi ellers ville komme i tids bekneb, og så var han en god kammerat. Ebbe var født ind i restaurations miljøet, og var derfor dybt præget deraf. Han kendte etiketten, og vi andre nød godt af dette. Arbejdsmæssigt var det meste af Ebbe s liv præget af arbejdet på fjerkræ- og svineslagterier. I 1984 blev Ebbe frivillig i det kommunale civilforsvar, han deltog bl.a. i signaltjenesten og modtog også uddannelse i andre tjenestegrene indtil Struer Kommune valgte at sige de frivillige fra. Ebbe tog leder A uddannelsen i 1998 og leder B i 2000, og har været vicekredsleder i Struer i mange år, ja faktisk frem til hans død. Ebbe har i sin tid deltaget i Østbørn projektet i Holstebro, hvor han en sommer var blevet forsøgt sat på plads af nogle andre, der troede, at de var bedrevidende, hvorefter han satte sig i respekt, for hvad han kunne og vidste. Ebbe fik sig på et tidspunkt et tilnavn blå blink. Et navn han fik på en tur i øst Europa, hvor man besøgte tidligere gæster fra Østbørn projektet. Årsagen var, at han havde viftet lidt for meget med sine penge, og på et tip kom politiet og reddede ham fra at blive rullet. I 2012, lidt forsinket, fik Ebbe, Frederik den IX s fortjenstmedalje for 25 års tro tjeneste i Civilforsvaret. Denne medalje var han rigtig stolt af, og hans moder, der lå for døden, var også rigtig stolt af ham. I 2013 var Ebbe med til det, der viste sig at være hans sidste landsrådsmøde i Nyborg. Vi troede alle, at han var tilbage efter, at han var blevet erklæret rask, men allerede i juli måned var han i behandling igen. Der blev lovet ham gode udsigter, så vi var fortrøstningsfulde, men ak det blev bare værre og værre, så da Ebbe fik besked om, at der ikke var mere at gøre, gik han i gang med at planlægge den sidste tid og specielt begravelsen. Alt var planlagt til mindste detalje, og blev gennemført som så. Et af Ebbe s sidste ønsker var, at han gerne ville nå at blive 54 år, og det blev han helt præcis. Ebbe vil blive savnet af de fleste, der kendte ham. Ære være hans minde.

19 Støt kampen mod kræft blandt brandfolk - Vi arbejder hårdt for at få ændret loven, så syge brandmænd fremover kan få anerkendt, at deres - Støtteforening søger projekter at støtte Har du forbindelse til redningsberedskabet og skaffer nødhjælp til Østeuropa, er det efterfølgende måske interessant for dig. Er du tilknyttet et projekt, der bare mangler lidt økonomisk støtte, skulle du prøve at sende en ansøgning med mindst følgende oplysninger: Projektets navn En kort beskrivelse af dem, der skal modtage nødhjælpen og nødhjælpens vej til Østeuropa En tidsplan Oplysninger om hvorledes projektet kan kontaktes Har projektet behov for hjælp til brændstof til transporten, eller er den primære målgruppe vanskeligt stillede børn øges interessen. Vi ser frem til at modtage din ansøgning Jan Vestentoft Formand & Kredsleder i Beredskabsforbundet Holstebro Kreds 24

20 VIND SLOTSOPHOLD: Beredskabsforbundet og GF Forsikring fejrer samarbejdet med en konkurrence. Bestil et tilbud inden 1. juni, og deltag i konkurrencen om et slotsophold til en værdi af kr. Har du tjek på dine forsikringer? GF Forsikring og Beredskabsforbundet har indgået et særligt samarbejde, der blandt andet betyder, at du som medlem kan få et gratis tjek af alle dine forsikringer. - Hvis uheldet sker, er det rigtig ærgerligt, hvis det viser sig, at man er underforsikret og derfor ikke får den erstatning, som man har brug for. Fx hvis huset brænder ned. Omvendt kan det heller ikke svare sig at være overforsikret. Derfor anbefaler vi, at man får tjekket sine forsikringer igennem cirka hvert andet år, forklarer Bjarne Thørring fra GF Forsikring. Store begivenheder betyder nye forsikringer - Er du blevet gift eller skilt, fået nyt arbejde, flyttet, fået børn eller gået på efterløn/pension? Det er især, når der sker store begivenheder i vores liv, at behovet for forsikringer ændrer sig. Især sådanne tilfælde er det altid en god ide at ringe til ens forsikringsselskab for at finde ud af om dækninger og summer er up to date, uddyber Bjarne Thørring. - Hos GF tror vi på værdien af at være tæt på kunderne. Det betyder, at man har mulighed for at få ordnet sine forsikringer ansigt til ansigt med en rådgiver på et af vores kontorer, fortæller Bjarne Thørring. Farligt bijob uden ekstraregning Som frivillig bruger du din fritid på at rykke ud for at løse katastrofe- og sikkerhedsopgaver for samfundet og borgerne. Men sikkerheden skal også være i orden for dig selv. Derfor er det vigtigt med en god ulykkesforsikring. - Hos GF kan du få en heltidsulykkesforsikring og samtidig været dækket i op til 10 timer om ugen som medlem i Beredskabsforbundet uden at det koster dig ekstra. Prisen på ulykkesforsikringen inkl. dækning af farligt bijob fastsættes nemlig ud fra ens primære job. Der kan med andre ord være penge at spare, siger Bjarne Thørring. Hvis du får et forsikringstjek og bestiller et tilbud inden 1. juni, så deltager du i konkurrencen om et slotsophold. Gå ind på GF s hjemmeside: og du vil blive kontaktet. Husk at nævne, at du er medlem af Beredskabsforbundet. GF har kontorer over hele Danmark. Hvilket kontor du hører til afhænger enten af, hvor du bor, hvor du arbejder, eller hvad du arbejder med.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne Späth Andersen,

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

FRIVILLIG VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER. Tema om forebyggelse. DRB e. = DRS a. + DRB o. Bevidst sikkerhedskultur. Lokal forebyggelseskoordinator

FRIVILLIG VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER. Tema om forebyggelse. DRB e. = DRS a. + DRB o. Bevidst sikkerhedskultur. Lokal forebyggelseskoordinator FRIVILLIG Tema om forebyggelse DRB e + DRB o = DRS a Bevidst sikkerhedskultur i Kolding VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER Lokal forebyggelseskoordinator i Roskilde FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Mads

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011 2012 Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Indholdsfortegnelse Indledning 2 På lands- og regionsplan 2 På kredsplan 4

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

FRIVILLIG MARTS 2014. Hjælp med at få registreret hjertestarterne. Frivillige på Internationale Missioner. Ny Præsident Tom Behnke, MF

FRIVILLIG MARTS 2014. Hjælp med at få registreret hjertestarterne. Frivillige på Internationale Missioner. Ny Præsident Tom Behnke, MF FRIVILLIG MARTS 2014 Ny Præsident Tom Behnke, MF Frivillige på Internationale Missioner Hjælp med at få registreret hjertestarterne FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER I BEREDSKABSFORBUNDET

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Mødelokalet v. kantinen på Beredskabsstyrelsen Midtjylland H P Hansens Vej 100, 7400 Herning Indkaldte Indbudte Kim Jensen, Lise Maj Rasmussen,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25 FRIVILLIG 2012 Oktober Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 En stor succes med over 500 deltagere i konkurrencerne og som arrangører - en frivillig indsats, der var med til at øge synligheden af det frivillige

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

FRIVILLIG. Ny kreds i København. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet

FRIVILLIG. Ny kreds i København. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet FRIVILLIG januar/februar 2013 Ny kreds i København Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet Albertslund lavede flest forebyggelseskurser FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Februar

FRIVILLIG 2012. Februar FRIVILLIG 2012 Februar Et nyt hold frivillige på Frederiksberg skal støtte og supplere redningsberedskabet i henholdsvis Operationsog Støttelinierne læs mere... BEREDSKABSSTYRELSENS NYTÅRSHILSEN TEMADAG

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

FRIVILLIG. H.M. Dronningen deltog i mindehøjtidelighed. oktober 2013. Frivillige skaffede nyt tøj til brandfolk. Event for ungdomsbrandkorps

FRIVILLIG. H.M. Dronningen deltog i mindehøjtidelighed. oktober 2013. Frivillige skaffede nyt tøj til brandfolk. Event for ungdomsbrandkorps FRIVILLIG oktober 2013 Frivillige skaffede nyt tøj til brandfolk Event for ungdomsbrandkorps H.M. Dronningen deltog i mindehøjtidelighed FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden FRIVILLIG august 2013 Totalforsvarets Dag 2013 FKB Årsmøde 2013 Blå blink på Priden FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Regionale Samlingspunkter åbnes i år Beredskabsforbundet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Referat af generalforsamling i. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt på skydebanen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formanden 3. Fremlæggelse

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

FRIVILLIG AUGUST 2014. Totalforsvarets Dag på Nordre Toldbod i København. Juniorbrandkorps omspændt af flammer - i lære som værnepligtige

FRIVILLIG AUGUST 2014. Totalforsvarets Dag på Nordre Toldbod i København. Juniorbrandkorps omspændt af flammer - i lære som værnepligtige FRIVILLIG AUGUST 2014 Aarhus kredsen styrker førstehjælpsgruppen Juniorbrandkorps omspændt af flammer - i lære som værnepligtige Totalforsvarets Dag på Nordre Toldbod i København FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG september 2013 200 frivillige til døgnøvelse Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel Frivillige har udstyret Farmor med røgalarm Budskabet i BrandBevægelsens årlige røgalarmskampagne var Red Farmor og andre ældre ved at sætte en gratis røgalarm op i deres hjem. Ringkøbing-Skjern klar til

Læs mere